Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2328(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A6-0125/2009

Разисквания :

PV 01/04/2009 - 21
CRE 01/04/2009 - 21

Гласувания :

PV 02/04/2009 - 9.7
CRE 02/04/2009 - 9.7
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0202

Пълен протокол на разискванията
Четвъртък, 2 април 2009 г. - Брюксел Версия ОВ

10. Обяснение на вот
Видеозапис на изказванията
Протокол
  

Устни обяснения на вот

 
  
  

– Доклад: Hannu Takkula (A6-0125/2009)

 
  
MPphoto
 

  Tomáš Zatloukal (PPE-DE). (CS) Г-н председател, наличието на значителен брой ученици, които са деца на мигранти, има огромни последици върху системата на образование. Съществуват ясни и недвусмислени доказателства, че много деца от семейства на мигранти са по-малко образовани в сравнение с техните връстници. Училищата трябва да се адаптират към тяхното присъствие и систематично да ги включват в своите традиционни програми, насочени към осигуряване на високо качество на образованието. Образованието е най-важното средство, което може да гарантира, че тези ученици ще бъдат напълно интегрирани, ще станат преуспяващи и съзидателни граждани на приемните страни, и оттам – че миграцията ще бъде от полза за мигрантите и за приемните страни. Приветствам доклада на г-жа Takkula и го подкрепих.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI).(FR) Г-н председател, многоезиково обучение, учители-полиглоти, които преподават на всяко дете на неговия майчин език, специално наети от чужбина учители, зачитане и дори насърчаване на културите на произход в училищата, минимално познаване на езика на приемащата страна, като последното дори не се приема за наистина задължително – такъв тип рецепта не води до интеграция на мигрантите. По-скоро може да доведе – и това е парадоксът – до гетоизация на нашите общества, до загуба на различните идентичности и културно обезличаване на всички, независимо дали са мигранти, или коренни жители на приемащата страна.

Бих посъветвал докладчика да обиколи и разгледа ZEP – приоритетните образователни зони – във френските предградия и да види до какво водят подобни възвишени чувства. На практика това просто означава, че в нашите собствени страни ние се отказваме от идеята да накараме онези, които идват да търсят гостоприемството ни, да зачитат нашата култура, нашите обичаи и нашите нрави.

Нашите образователни системи не следва да бъдат адаптирани към културите на други народи. Мигрантското население е това, което трябва да се адаптира към нашата култура, ако има намерение да живее в нашите страни.

 
  
  

– Доклад: Adina-Ioana Vălean (A6-0186/2009)

 
  
MPphoto
 

  Mario Borghezio (UEN).(IT) Г-н председател, просто бих искал да подчертая необходимостта от изразяване на силна подкрепа за предложението, което одобрихме тази сутрин, с едно уместно решение. Недопустимо е в документ на Европейския съюз, особено документ, който се гласува от Европейския парламент, да се споменава възможността за признаване на полигамния брак, макар и между другото.

Това няма нищо общо с културата на Европейския съюз. В правното пространство на Европейския съюз не трябва да има никакво място за такива позиции – те противоречат на нашата традиция, която е традицията на християнска Европа, и изразяват, наред с другото, и принципа за потъпкване правата на жените. Ето защо взетото тази сутрин решение е много важно. Това, което е силно обезпокоително обаче, и което представлява груба безотговорност, е самото включване на такъв текст в документ на Европейския парламент.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska (UEN).(PL) Г-н председател, аз не бих могла да одобря доклада на г-жа Vălean. В него се допуска положение, при което законът е в противоречие със себе си, като се нарушава принципът на субсидиарността, насърчава се събирането на семейства от трети страни, имащи различна култура, а също така се допуска и полигамията. Създава се правен хаос. Както всички знаем, в различните държави-членки се използват различни дефиниции за „семейство“ и „член на семейство“. Различават се и правата – например правото на наследство, различно е семейното право, както и правото за получаване на социални помощи. Предоставянето на право за получаване на социални помощи без съгласието на приемащата страна и без да се отчете икономическото положение може да доведе до сериозни социални конфликти. Възразявам срещу постоянното нарушаване на принципа на субсидиарност в тази зала.

 
  
  

– Report: Urszula Gacek (A6-0182/2009)

 
  
MPphoto
 

  David Sumberg (PPE-DE). (EN) Г-н председател, тази сутрин имам изключителната привилегия да седя до г-н Daniel Hannan – моят много добър колега, чиято реч преди няколко седмици направи революция в разпространението на информация и политическа мисъл и ще остави трайна следа в бъдеще. Влиянието на интернет е изключително важно, дори по-важно от обикновените медии.

Гласувах против този доклад поради една проста причина, а тя е, че не подкрепям насърчаването на европейското гражданство. Аз съм британски гражданин и се гордея с това, и ние трябва да насърчаваме отделното гражданство на отделните наши страни, и да казваме: да, ние сме членове на Европейския съюз като държави, но не сме европейски граждани. Ние сме граждани на страните, в които сме родени и откърмени, които ни защитават, и които през годините са дали убежище на много от нас. Такава е гордостта, която изпитвам и ще продължавам да изпитвам и в бъдеще.

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI).(FR) Г-н председател, още древните гърци са разисквали въпросите, които ни занимават днес. При своите обединения в градове-държави те са обсъждали съответните достойнства на isopoliteia – равноправно гражданство – което давало на всеки гражданин на един град същите права и в друг град, и sympoliteia – общо гражданство.

Няма да се изненадате, като научите, че категорично подкрепям първия тип гражданство. В действителност, по своята същност европейското гражданство е твърде изкуствена концепция. Докладчикът е най-вече загрижен за това, че гражданите не са информирани за правата, които то би им дало. Аз забелязвам обаче, че винаги когато тези граждани биват помолени да изразят мнението си например относно европейската конституция или нейното неясно превъплъщение – Договорът от Лисабон и отговорът им е „не“, тогава мнението им съзнателно се игнорира.

Ето защо ми се струва, че тези привидно великодушни твърдения за общото гражданство са доста лицемерни и бих предпочел вместо тях да се говори за взаимно признаване на правата между съюзени и все пак суверенни държави.

 
  
MPphoto
 

  Jim Allister (NI). (EN) Г-н председател, гражданството определя нашата същност. То е основополагащо за нашата идентичност. Аз съм британски гражданин и се гордея с това не само поради злонамерената кампания на ИРА, целяща да принуди мен и моите избиратели, да се откажем от това гражданство – нещо, което, за щастие, не успяха да постигнат.

Гражданството принадлежи на държавите-членки. То не трябва да бъде отклонявано и не трябва да бъде споделяно. Ето защо аз се противопоставям на тази измислица „европейско гражданство“, допълваща, разбира се, непрекъснатите усилия, които Договорът от Лисабон следва да ускори, за изграждане на европейска държавност и оттам на разбирането, че всички ние трябва преди всичко да бъдем европейски граждани, независимо дали това ни харесва или не. Отхвърлям тази философия, както отхвърлям и Договора от Лисабон.

 
  
MPphoto
 

  Martin Callanan (PPE-DE). (EN) Г-н председател, това се превръща в един вече познат рефрен, както смятат и колегите ми.

Гласувах против този доклад, защото, естествено, аз също напълно отхвърлям идеята за европейско гражданство. Според мен гражданството може да принадлежи единствено на държавите и мисля, че всички усилия в опита да се създаде европейско гражданство са свързани със същия опит да се създаде и европейска супердържава.

Много от моите избиратели и аз самият сме недоволни също така от факта, че на практика ни принуждават да станем европейски граждани. Те разбират гражданството като нещо, което трябва или да се приеме, или да се отхвърли въз основа на общи ценности и идеали, изграждани през вековете. Не ни се дава право да изкажем мнението си, да участваме в референдум или каквато и да е консултация и да кажем дали искаме да станем европейски граждани или не.

Разбира се, че трябва да има референдум за Договора от Лисабон. Но също така трябва да ни попитат дали искаме да бъдем европейски граждани в допълнение към нашето национално гражданство. Не ни се дава право да откажем европейско гражданство, дори напълно да отхвърляме – както е в моя случай – цялата идея за подобно нещо.

 
  
MPphoto
 

  Gay Mitchell (PPE-DE). (EN) Г-н председател, аз не съм преди всичко гражданин на Европейския съюз. Аз съм ирландски гражданин и в допълнение към това съм европейски гражданин.

Днес научих много неща. Нямах представа, че нашите британски колеги са граждани. Мислех, че те са поданици. Но за мен не са проблем понятията „поданици“ и „граждани“. Човек може да бъде шотландец, уелсец или англичанин, но за да си британец, трябва да си шотландец, уелсец или англичанин, или един от хората, живеещи в Ирландия с британско гражданство. Не е възможно да бъдеш британски гражданин, ако не си ирландец от Северна Ирландия, шотландец, уелсец или англичанин.

Аз наистина не разбирам каква е целта на разговорите ни днес. Това са допълнителни аспекти на националното ни гражданство и за мен това не е никакъв проблем. Някои хора силно преувеличават, защото сме в предизборна ситуация и те непрекъснато използват тази антиевропейска риторика, за да дадат предимство на собствените си интереси, а не на интересите на държавите, на които трябва да служат.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE). (EN) Г-н председател, бих искал да заявя, че съм съгласен с оратора, който говори преди мен. Изглежда някои от колегите ни разглеждат гражданството и дори идентичността много ограничено, едноизмерно. А ние всички имаме много страни: Във футбола аз подкрепям Англия, защото съм англичанин и това е част от моята идентичност; на олимпийските игри по атлетика подкрепям Великобритания, тъй като това е едно по-широко измерение на идентичността ми; а в състезанието по голф за купата „Райдър“ подкрепям европейския отбор срещу САЩ – и подозирам, че това прави и уважаемият колега, който се изказа току-що.

Това са различни измерения на нашата идентичност и нашето гражданство. Те не са в противоречие, а се допълват. Разбира се, такъв вид гражданство не се присъжда с референдум. Аз не съм участвал в референдум за това дали да бъда англичанин или да имам британско гражданство – което замени поданичеството ми – както не е имало и референдум за договорите, които преди почти две десетилетия въведоха понятието „европейско гражданство“, обвързвайки го с конкретни права, които ни бяха дадени и на които се радваме в цяла Европа, точно за това става дума.

 
  
  

– Доклад: Emmanouil Angelakas (A6-0134/2009)

 
  
MPphoto
 

  Neena Gill (PSE). (EN) Г-н председател, подкрепих този доклад, тъй като смятам, че той е продължение на изключително важната работа, извършена от тази зала за свързване на ангажимента ни към околната среда с необходимостта да изведем държавите-членки от сегашната финансова криза. Също така обаче, тъй като всеки един аспект от икономиката и обществото ни са засегнати, ние трябва да възприемем цялостен подход към икономиката и възстановяването на околната среда.

Работила съм в жилищното строителство в продължение на 18 години и съм обезпокоена от факта, че не се обръща достатъчно внимание на жилищното строителство и енергията, особено на етап строеж, тъй като жилищното строителство допринася значително за отделянето на въглеродни емисии. Съсредоточаването върху политиката на сближаване е разумен начин да изпълним задължението си към общностите и икономиките. Промяната, както много други неща, започва у дома. Използването на средства от Европейския фонд за развитие за допълване на схемите на регионалните и местните органи за дограми с двойни стъкла, изолация и слънчеви батерии или за подмяна на стари котли с енергийно по-ефективни е отличен пример за това, как Европейският съюз може да помогне на държавите-членки да изпълнят цели, които ще бъдат от полза за всички европейски граждани.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). (EN) Г-н председател, когато видях заглавието на доклада, „Инвестиране в енергийна ефективност и енергия от възобновяеми източници в жилищното строителство“, бях впечатлен. Никой не може да не се съгласи с това в тези времена на безпокойство във връзка с изменението на климата, каквото и да е мнението му по въпроса. Всички сме съгласни, че са необходими по-добра енергийна ефективност и по-добро енергоспестяване.

Европейският парламент със сигурност следва да служи за пример. Как можем да говорим за енергийна ефективност, за запазване на енергията, като все още имаме три сгради на Европейския парламент? Имаме сграда в Страсбург, която се ползва само 12 седмици в годината и продължава да изпуска CO2 и да изразходва енергия, когато не сме там, офис сграда в Люксембург, която членовете на Парламента никога не посещават (а сега строим нова в Люксембург), и тази зала тук в Брюксел. Време е да сложим край на лицемерието по отношение на енергийната ефективност, да послужим за пример и да имаме само една сграда на Парламента.

 
  
  

– Доклад: Henrik Lax (A6-0161/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Г-н председател, с оглед на трудностите във връзка с визовите процедури е жизненоважно те да бъдат опростени, включително като се намалят разходите, понесени от заявителя. Това ще подпомогне в по-голяма степен културния обмен и сътрудничеството между ЕС и трети държави. Смятам, че е жизненоважно да опростим визовите процедури за хора, които имат семейства в държавите-членки. Ще дам за пример Полша. Стотици години наред историята на Полша е преплетена с тази на държави като Украйна и Беларус, където живее значително полско малцинство. Тези хора нямат полско гражданство, но често минават границата, за да посетят близките си.

Затова е необходимо възможно най-голямо опростяване на визовите процедури за хора, които са спечелили доверието на визовата служба, като не са нарушили нито една от визовите разпоредби. Смятам за важно това, че въвеждането на биометрични идентификатори ще улесни обмена на данни и ще спомогне за бъдещото интегриране на визовата система, като улесни самия визов процес и повиши сигурността в ЕС. Докладът е важен и за развитието на контактите между ЕС и трети държави.

 
  
  

– Доклад: Salvatore Tatarella (A6-0105/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (PSE). (EN) Г-н председател, още веднъж, аз гласувах в подкрепа на този доклад, тъй като смятам, че ако искаме да постигнем напредък в борбата срещу изменението на климата, трябва да направим избора на „зелени“ продукти по-лесен за потребителя.

Въпреки че моят регион – Уест Мидландс – е един от малкото райони без излаз на море в Обединеното кралство, ние, разбира се, сме потребители на риба и рибни продукти, които се споменават в този доклад.

С въвеждането на доброволна схема като екомаркировките можем да насърчим пазара на енергийно по-ефективни и екологични стоки. Това ще е в съзвучие с други основаващи се на пазара решения за изменението на климата, като например данъчни облекчения за екологосъобразни стоки.

Моите избиратели казват, че предпочитат да имат по-богат избор, ако купуват такива продукти и че купуването на „зелени“ продукти улеснява този избор. Ако искаме схемата да има желания ефект, ще трябва да я популяризираме в по-голяма степен, като това ще изисква по-добър маркетинг, но също така и стандартизиране и хармонизиране на информацията, която тя предоставя, за да бъде от реална полза за потребителите.

Един добър модел е докладът относно енергийната ефективност на автомобилните гуми, върху който работя и който предоставя сходни детайли в ясна и стегната форма.

 
  
  

– Доклад: Kathalijne Buitenweg (A6-0149/2009)

 
  
MPphoto
 

  Anja Weisgerber (PPE-DE).(DE) Г-н председател, ние, германската консервативна група Християндемократически съюз и Християнсоциален съюз (CDU/CSU), гласувахме против доклада на г-жа Buitenweg. Ние сме против дискриминацията от всякакъв вид, но не смятаме, че една всеобхватна рамкова директива на европейско равнище е наистина правилният начин да се защитят засегнатите. Десет държави-членки все още не са транспонирали действащата антидискриминационна директива. Въпреки това, обикновено мнозинство в залата – не квалифицирано – днес гласува в подкрепа на това разширяване. Това ще доведе до значителна допълнителна бюрокрация и ненужни разходи – нещо, което обществеността едва ли би възприела.

Подобрения могат да бъдат направени по отношение на застраховането и мерките за структурно приспособяване, свързани с пригодените за хора с увреждания входове, а изискването за закон за класовите действия може да бъде елиминирано, но ние предвиждаме сериозни проблеми за държавите-членки, ако например бъдем принудени да включим концепцията „убеждения“ в забранените основания за дискриминация. Това би позволило на екстремисти и секти, като например Сциентоложката църква, да потърсят закрила по силата на тази директива.

Ние също така сме против предоставянето на напълно еквивалентен статут на традиционните и еднополовите бракове. Според Комисията транспонирането на директивата изисква еднополовите партньори, доколкото те могат да бъдат законово признати в дадена държава-членка, да получат същите права като брачните двойки. Ние сме против тази идея. Затова гласувахме против доклада и за връщане на предложението за ново разглеждане в Комисията.

 
  
MPphoto
 

  David Sumberg (PPE-DE). (EN) Г-н председател, аз се въздържах по този въпрос по две причини. Преди всичко, всички ние допускаме някаква степен на дискриминация. Във всички страни имаме религиозни училища – католически, протестантски, мюсюлмански, еврейски – и в тези училища има елемент на дискриминация, тъй като хората, които предимно биват приети там, са със същата религиозна принадлежност. Аз подкрепям това. Подкрепям религиозните училища.

Основната причина да се въздържа обаче е, че това предложение преобръща целия принцип на правото. Невинни сме до доказване на противното. Това е основен принцип със сигурност на английското право, а смея да кажа и на правото в много други държави на Европейския съюз. Това предложение обръща наопаки тежестта на доказване, което, честно казано, е неприемливо. Разбира се, всички ние сме против дискриминацията. Всички сме за равното третиране, но трябва да признаем, че принципите на правото, които са ни ръководили през вековете, трябва да останат в сила. Ето защо аз се въздържах.

 
  
MPphoto
 

  Erna Hennicot-Schoepges (PPE-DE).(FR) Г-н председател, аз съм един от членовете на групата на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи, които гласуваха в подкрепа на доклада. Направих го, защото смятам, че с това гласуване Парламентът трябва да изпрати ясен сигнал в подкрепа на недискриминацията и със сигурност има други, много по-важни фактори от тези, които току-що бяха споменати.

В действителност в държавите-членки има случаи, при които на деца се отказва образование на майчиния им език и при които неговото използване е забранено. Нашият свят е далеч от реалната ситуация. Затова е правилно да изпратим сигнал, както Парламентът направи с моята подкрепа. Със сигурност имаме още много работа, за да изпълним задачата да постигнем по-висока информираност за другите, и все още сме далеч от диалога на културите, за който обещахме да постигнем напредък през 2008 г. Съжалявам за цялата полемика, която предизвика този доклад.

 
  
MPphoto
 

  Richard Corbett (PSE). (EN) Г-н председател, в 27-те държави на Европейския съюз имаме достойната традиция, развита през последните десетилетия, да се борим заедно срещу дискриминацията и да я превърнем в незаконен акт, на който трябва да се даде отпор.

Този доклад поправя една аномалия. В нашия сборник със закони имаме законодателство, което с право забранява дискриминацията въз основа на раса и пол на работното място и при други обстоятелства; дискриминацията въз основа на увреждане или възраст, или сексуална ориентация обаче е забранена единствено на работното място, но не и при други обстоятелства – не и при защитата на потребителите или в други ситуации, в които гражданите могат да се озоват и при които могат да бъдат дискриминирани.

Редно е да поправим тази аномалия. Днес значителното мнозинство изпраща ясен сигнал до Съвета и аз ще очаквам приемането на това предложение в близко бъдеще.

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (NI).(NL) Г-н председател, при вчерашното разискване изброих редица аргументи за това, защо измененията и предложенията в доклада Buitenweg са неприемливи за мен, вероятно дори и в по-голяма степен от първоначалното предложение на Комисията за самата антидискриминационна директива. Дори с измененията, които гласувахме днес, докладът все още представлява неприемливо нарушение на принципа на субсидиарността. Той поражда огромна бюрокрация, която води до големи разходи и създава големи пречки за държавите-членки. Преди всичко, той засвидетелства високото равнище на недоверие към самите държави-членки.

Проблемът с подобен род текстове, които включват всякакъв вид проблеми, е че те също така съдържат, разбира се, и някои добри предложения. Бих искал да използвам това обяснение на вот, доколкото е необходимо, за да потвърдя безспорната си пълна подкрепа за големите усилия, които цялата Общност полага за благото на хората с увреждания, например. И тук обаче съм убеден, че е по-добре да оставим организацията на държавите-членки.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (NI). (EN) Г-н председател, този доклад се основава на концептуално недоразумение. Извън тази зала равнопоставеност означава правото на хората да бъдат третирани по един и същ начин. Тук в залата използваме това понятие, за да определим правото на хората да бъдат третирани по различен начин.

Това е повратен момент. Антидискриминационно законодателство от този вид не е усъвършенстване на принципа на равнопоставеността по закон. То е противоположен принцип. Когато приемаме доклади като този, ние отнемаме от хората властта да гласуват „за“ или „против“ и я даваме своеволно на юристите. Ако този доклад бъде прилаган буквално, той ще забрани на оперните трупи да отказват да наемат мъже за сопранови роли, ще забрани на политик лейбърист да откаже да наеме консерватор за свой говорител, ще забрани на католическите училища или болници да предпочетат да наемат хора, изповядващи същата религия.

Когато изтъкнах тези аргументи, отговорът на поддръжниците на доклада бе, че той няма да бъде използван по този начин и че всеки знае точно какво означава този доклад. Трябва да кажа, че ми се струва изключително лоша правна практика всичко да се криминализира на теория и после да разчитаме на съдилищата своеволно да не прилагат закона.

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI).(FR) Г-н председател, големият католически философ Честъртън е казал, че съвременният свят е населен с полудели християнски идеи.

Смятам, че докладът на г-жа Buitenweg е нагледен пример за това. Това е текст, който започва с благородните намерения да се избегнат актове на дискриминация, на каквито могат да станат жертва хората с увреждания например, за да стигне до истински тоталитаризъм, допускайки основна концептуална грешка, с други думи не правейки разлика между оправдани различия и несправедливи актове на дискриминация.

Така например, естествено е едно дете да има правото на баща и майка, дори в случаите, когато е осиновено. Това право трябва да има предимство пред правото на лица от един и същ пол да осиновят дете. Естествено е да се прави разлика въз основа на националността. Нормално е французите, британците, чехите и литовците да имат предимство пред чужденците в собствената си страна, както е нормално тези чужденци да имат предимство пред европейските граждани в своите страни.

Това са напълно оправдани различия, които не се взимат под внимание в текста, който освен това премахва презумпцията за невинност. Това е реална крачка към мек тоталитаризъм, какъвто представлява тази нова доктрина за политическата коректност.

 
  
MPphoto
 

  Martin Kastler (PPE-DE).(DE) Г-н председател, госпожи и господа, докато 10 от 27-те държави-членки в момента са въвлечени в съдебно дело заради това, че не са успели да транспонират първата директива, днес видяхме как едно обикновено мнозинство в тази зала гласува да прибави към нея втора директива.

Аз лично – както и мнозинството от моята група – гласувах „против“. Защо? Ще дам два примера. От опита си в моята родна Франкония съм запознат с опитите на политически екстремисти, неонацисти и леви радикали да придобият собственост и така да си осигурят широка популярност. Ако това бъде приложено, директивата относно равното третиране ще означава, че собствениците и наемодателите ще трябва в някои случаи да сключват сделки, които до този момент са можели да отказват.

Поради тази причина днес гласувах против доклада на г-жа Buitenweg. Друга причина е, че с днешното изменение ние отменихме обръщането на тежестта на доказване и с това един основен елемент от нашата правова държава. Смятам това за напълно нелегитимно. Трета точка се отнася до вестниците и издателите, чиято свобода да отказват да публикуват материали на екстремисти ще бъде ограничена от тази директива. Това, по мое мнение, е очевидно вмешателство в свободата на печата и следователно нещо, което отхвърлям.

 
  
MPphoto
 

  Neena Gill (PSE). (EN) Г-н председател, с радост подкрепих този доклад, тъй като винаги съм се борила срещу всякакъв вид дискриминация. Смятам за жизненоважно да имаме рамка, с която да се предотврати експлоатирането на хора заради религиозната им принадлежност, възраст, увреждане, образование или семейно положение. Без защита срещу дискриминация на тези основания, стремежът ни към една социална Европа ще бъде безсмислен, особено при сегашната икономическа ситуация. В тези трудни времена съществува повишен риск от експлоатация на хората, които не са в състояние да се защитят, и от заобикаляне на правилата, когато става въпрос за разпоредби, чиято цел е именно да се осигури защита срещу подобна дискриминация.

В моя избирателен район – Уест Мидландс, сме застрашени от нарастващата популярност на крайно десни политици. Смятам, че Европа трябва да играе ключова роля за това хората да знаят, че са защитени от агресия и експлоатация.

 
  
MPphoto
 

  Martin Callanan (PPE-DE). (EN) Г-н председател, гласувах против този доклад с основния аргумент, че според мен тези въпроси нямат нищо общо с Европейския съюз. Не смятам, че има каквато и да било необходимост от европейско законодателство в тази област. Смятам, че много чувствителни, традиционни въпроси като тези се решават много по-добре на равнище държави-членки, където отделните национални парламенти могат да вземат предвид основните културни, традиционни и правни системи в конкретните държави.

И други колеги повдигнаха въпроса за конкретни проблеми, които ще възникнат – проблемите с религиозни групи, които ще бъдат принуждавани да наемат някого с различна религиозна принадлежност, проблемът с религиозните училища и проблемът с различните политически партии, които искат да наемат хора със същите убеждения и ценности. В същността си основният проблем се състои в това, че отнема правомощията от нас, като избрани или национални политици, и ги дава в ръцете на неизбрани съдии, които да тълкуват отново и отново законите по начини, които изобщо не са били предвидени от благородните сами по себе си намерения на някои от авторите на този доклад. Аз обаче смятам, че от принципна гледна точка отваряме кутията на Пандора.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska (UEN).(PL) Г-н председател, гласувах против доклада относно равното третиране на лицата, въпреки че или може би именно защото съм против дискриминацията. Приемането на този документ на практика ще означава да предоставим на педофили правно гарантиран, равен достъп до работни места, където ще имат пряк контакт с деца, което би изложило децата на опасност. Това ще означава да допуснем публикации и публични появи на фашистки групи и религиозни култове, забрана върху образователни и благотворителни центрове, ръководени от църкви в техните общности, което сериозно би възпрепятствало социалната дейност и би разкрило по-големи възможности за дискриминация срещу християни. Документът нарушава принципа на субсидиарността, което се превръща във все по-често срещана практика в Европейския парламент.

 
  
MPphoto
 

  Marie Panayotopoulos-Cassiotou (PPE-DE). (EL) Г-н председател, бих искала да изразя огромната изненада и разочарование на хората с увреждания и хората със специални нужди, които очакваха да им бъде предложена рамкова директива през настоящия парламентарен мандат, за да могат държавите-членки да адаптират законодателството си и да няма дискриминационно третиране на тази група хора, които макар и да са представени от голям европейски синдикат, не могат лично да заявят намерението си да получат защита.

 
  
MPphoto
 
 

  Gay Mitchell (PPE-DE). (EN) Г-н председател, имах някои опасения относно формулировката на предложението на Комисията – никой закон обаче не е съвършен. Гласувах в подкрепа и на двете части на съображение 17, изменение 28. Намерението ми бе да гласувам в подкрепа на първоначалния текст, но не исках да гласувам против формулировката на изменението, която, макар и не толкова силна като първоначалния текст по отношение на правата на държавите-членки, даде задоволителен отговор на моите опасения и беше ясно, че като цяло ще бъде приета. И тъй като нямаше да имам възможност да гласувам за първоначалния текст, който, при тези обстоятелства, щеше да отпадне, можеше да изглежда, че гласувам против принципа – нещо, което не желаех.

След като задълбочено проучих текста, удовлетворен съм от факта, че предложението ще подобри достъпа до стоки и услуги на хора с увреждания, без да прави ненужни препратки към текст, който може да се окаже неудачен.

Категорично считам, че е жизненоважно да създадем механизми, които да позволят на хората с увреждания да пътуват в Европейския съюз на равни начала с всички останали граждани. В Европа има над 50 милиона граждани с увреждания и затова е наложително да вземем всички необходими мерки да подобрим тяхното положение. По тази причина гласувах в подкрепа на доклада.

 
  
  

– Предложение за резолюция: B6-0177/2009 (Диалог ЕС-Беларус)

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE). (EN) Г-н председател, подкрепих резолюцията относно оценката на диалога ЕС - Беларус. Гласувах в нейна подкрепа, тъй като приветствам по-високото равнище на диалог между ЕС и Беларус, включително двустранни контакти и засилено техническо сътрудничество по инициатива на Комисията.

Същевременно бих искала да изтъкна, че политическият диалог между ЕС и Беларус трябва да зависи и да бъде пряко свързан с премахване на ограниченията върху свободите и прекратяване на репресиите срещу участници в мирни демонстрации и активисти за правата на човека.

Настоявам демократичната опозиция в Беларус и гражданското общество да бъдат включени в диалога между ЕС и Беларус.

И не на последно място, надявам се, че правителството на Беларус ще използва следващите девет месеца, за да постигне съществен напредък в редица области, включително свободата на сдружаване и предоставянето на политически права и свободи.

 
  
MPphoto
 
 

  Toomas Savi (ALDE). (EN) Г-н председател, гласувах в подкрепа на тази резолюция, тъй като тя представя балансиран и реалистичен преглед на отношенията между Европейския съюз и Беларус.

Президентът Лукашенко изглежда се стреми към установяването на по-добри отношения както с Европейския съюз, така и с Руската федерация. Освобождаването на политически затворници преди една година беше първият знак за волята на режима на Лукашенко да изпълни исканията на ЕС и да се ангажира със сериозен диалог.

Макар че смекчаването на потисничеството на режима може да се счита за подобрение, все още не е започнал истински преход на режима. Считам, че участието на демократичната опозиция в Беларус, както и на гражданското общество, е жизненоважно за пълноценния диалог между Европейския съюз и Беларус и в крайна сметка се явява ключов фактор към успешния процес на демократизация.

 
  
  

– Предложение за резолюция: RC-B6-0165/2009 (Европейската съвест и тоталитаризма)

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (NI).(NL) Г-н председател, предложението за обща резолюция, което приехме днес, съдържа множество моменти, които си заслужава да бъдат насърчени. Например, съгласен съм с факта, че жертвите, които много хора са направили в борбата с тоталитарните режими на ХХІ век в Европа, не следва да се забравят.

Въпреки това бих искал да направя няколко коментара. За съжаление, не се споменават съюзниците на тези тоталитарни режими, които съвсем до скоро властваха над почти цяла Източна Европа. Вярно е, че т.нар. „десни“ политици положиха големи усилия, за да поставят исканията си за демократизация в Източна Европа, но е още по-вярно, че много политици отляво активно подкрепяха тези комунистически режими, макар че днес се правят на напълно невинни, включително и в този Парламент.

На второ място, наистина следва да проявим смелост с този доклад и да заемем позиция срещу ограничителните закони. Макар и трудно, следва да бъдат проведени исторически изследвания по деликатен начин, с дължимото уважение към жертвите, но при пълна свобода. Много е жалко, че оставихме тези две възможности да ни се изплъзнат.

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE). (ET) Подкрепям приемането на посочената резолюция, която е плод на сътрудничеството между четири политически групи. Документът е балансиран и за него може да се каже следното: по-добре късно, отколкото никога. В действителност това е най-доброто, което можем да направим заедно в този Парламент в името на справедливостта.

Ние дължим на нашите родители, баби и дядовци категорично парламентарно послание и именно това постигнахме днес. Наше задължение обаче е и да не допуснем да се случи отново това, което разисквахме, като използваме наличните средства. Истината и паметта имат важна роля във връзка с това. Наш дълг е да гарантираме зачитането на принципите на правовата държава.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (NI). (EN) Г-н председател, настоящата резолюция припомня ужасите на фашизма и съветския комунизъм. Нито един европеец, дете на западната цивилизация или цивилизовано човешко същество не би могло да не се съгласи. След това обаче от само себе си се налага постулатът на Европейския съюз като алтернатива или противоотрова на този тоталитаризъм. Този постулат гласи: „Европейският съюз носи особена отговорност за насърчаването и съхраняването на демокрацията не само на територията на Европейския съюз, но и извън него“.

Именно в това отношение вие, приятели, правите грешка. Европейският съюз не гарантира демокрацията нито в своите граници, нито извън тях. Съюзът осъществява външнотърговски отношения с режима на Кастро в Куба, с режима на аятоласите в Техеран; претендира за правото да продава оръжия на комунистически Китай. Вътре в своите граници Съюзът бележи резултати от референдум, които се противопоставят на засилването на интеграцията.

В момента, разбира се, трябва да се внимава с подобни сравнения. Никой не твърди, че Европейският съюз е съветска система, която отнема паспортите на хората или създава лагери тип „Гулаг“, или провежда показни съдебни процеси. Но следва да сме дълбоко разтревожени, когато една система претендира, че управляващата идеология е твърде важна, за да бъде подложена на проверката на избирателните урни.

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI).(FR) Г-н председател, хубаво е да се види идеологията на националсоциализма, поставена на равна нога с комунизма и включена в общата осъдителна оценка на тоталитарните режими, които окървавиха ХХ век, но въпреки това тази идеология намери привърженици сред множество интелектуалци, на които така и не им беше потърсена сметка, а много от тях остават в редиците на най-бележитите фигури.

Хубаво е, че няколко изменения, които тенденциозно опорочаваха текста, бяха оттеглени. Въпреки това не смятам, че е възможно например да превърнем официалната история от този мрачен период в наше свято минало или да осъдим гласовете на несъгласие.

Учудващо е, че във Франция вдъхновеният от комунистическата идеология закон Guessot си поставя за цел да контролира допълнително историческия дебат под заплахата от строги наказания. Нашият колега, Jacques Toubon, нарече този закон сталинистки, когато беше приет. Е, неговият приятел, г-н Баро, членът на Комисията, отговарящ за правосъдието, предлага този закон да бъде разпространен по отношение на всички страни от Съюза, които нямат такъв закон и дори да бъдат утроени съпътстващите наказания и присъдите с лишаване от свобода. Борбата с тоталитаризма не трябва да се води с тоталитарни методи.

 
  
MPphoto
 

  Katrin Saks (PSE). (ET) Смятам, че следва да обясня защо подкрепих тази резолюция, в противоречие с много други представители на моята политическа фракция, и по-специално защо подкрепих варианта, който моята фракция не подкрепи. Не мога да се съглася с реторичните твърдения, че това е опит за пренаписване на историята. Голяма част от историята на Източна Европа не е написана или поне малцина познават частта, и по-точно тази, която се отнася до престъпленията, свързани с комунизма.

Не мога също така да подкрепя подхода, че следва да оставим историците да решават какво се е случило. Смятам, че това е наше морално задължение и се радвам, че тази резолюция беше приета днес.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (PPE-DE). (EN) – Г-н председател, благодаря Ви, че ми дадохте възможност да обясня своя вот по този въпрос.

Имаше две интересни изречения в доклада, които заслужават допълнително внимание. Първото изречение признава, че комунизмът и нацизмът имат общо наследство и призовава за започване на честен и обстоен дебат за всички престъпления на тоталитаризма през миналия век.

Другото изречение, което се открояваше, беше „призовава за паневропейски обществен и академичен дебат за същността, историята и наследството на тоталитарните режими на основата на международна правна рамка“.

Действително се питам дали има необходимост от подобен дебат. Съвсем ясно е какво е общото между съветския социализъм и националсоциализма. Ключовата дума се съдържа в израза, а отговорът е „социализъм“.

Когато членовете на Парламента социалисти се опитват да попречат на член на ЕП да поеме председателството на първата сесия на следващия Парламент, независимо колко противни са възгледите му, това е атака срещу свободното слово. Когато британското социалистическо правителство отказва да изпълни заявения си ангажимент да проведе референдум относно Лисабонския договор, това е акт на нетолерантност. Следва да внимаваме това да не се окаже първата крачка към тоталитаризъм.

 
  
MPphoto
 

  Mario Borghezio (UEN). (IT) Г-н председател, съветският тоталитаризъм не само пращаше хора в затвора. За съжаление, той затвори историята и нейните документи. Милиони страници история бяха засекретени в тайни архиви, които все още съществуват в Москва. Цели влакове пренесоха милиони исторически документи, някои от които откраднати от Германия, но повечето заграбени директно или, както в Италия, получени чрез привърженици на комунизма.

Ние искаме нашата история да бъде достъпна. Европа трябва да настоява за това, тя трябва да го постигне. Искаме достъп до документи, които не могат да се преглеждат: например за холокоста на италиански военни затворници, които са били подложени на опити за промиване на мозъка и са били държани без храна, много от тях и при условия, по-лоши от тези в нацистките затворнически лагери. Тези затворници са починали сред хиляди страдания и от различни форми на изтезания, включително психологически, наложени от страна на съветската агитационно-пропагандна машина, но за съжаление и от италиански комунисти.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioannis Varvitsiotis (PPE-DE). (EL) Г-н председател, членовете на Европейския парламент от „Нова демокрация“ в групата на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи, категорично осъждат всяка форма на тоталитаризъм и в същото време подчертават значението на паметта за миналото. Това е важен елемент в нашата история. Въпреки това считаме, че решенията на мнозинството в Парламента не могат да тълкуват исторически факти. Оценката на историческите факти е работа единствено на историците. По тази причина решихме да се въздържим при гласуването на предложението за обща резолюция от четири политически групи, включително групата PPE-DE относно Европейската съвест и тоталитаризма.

 
  
  

– Предложение за резолюция: RC-B6-0166/2009 (Ролята на културата)

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (NI). - (EN) Г-н председател, питам се дали този Парламент има някакво самосъзнание? Приемаме резолюция, в която се осъжда тоталитаризмът, а след това, секунди по-късно, приемаме резолюция, в която се призовава Брюксел да финансира културната политика в регионите.

Приятели, културата не се създава с бюрократични решения. Тя се заражда органично; развива се естествено в съзнанието на народа, като по свой начин този доклад точно отразява структурния дефект в сърцевината на европейския проект. Институциите в Брюксел не се коренят в нито една нация, народ или културна единица. Но вместо да приемем това и да се опитаме да приспособим нашите институции към общественото мнение, ние се опитваме да приспособим общественото мнение към съществуващите институции.

Ако действително се стремим да спечелим обществеността, едва ли ще постигнем това чрез субсидирането на фолклорни танци. Начинът за постигането на тази цел е чрез третирането на нейното мнение с уважение, а това означава – както виждате още не съм го казал днес – Договорът от Лисабон да се подложи на гласуване. Pactio Olisipiensis censenda est!

 
  
  

– Доклад: Janusz Onyszkiewicz (A6-0140/2009)

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE). (EN) Г-н председател, гласувах в подкрепа на резолюцията, като в документа има най-малко два важни въпроса, по които бих искала да изясня своята позиция.

В началото на своя мандат президентът Медведев се ангажира публично за укрепване на правовата държава в Русия и постави въпросите за безпокойствата относно независимостта на руската съдебна и правна система. Това се изтъква в нашата резолюция и аз подкрепям тази позиция. Време е за действие. Време е да бъдат дадени доказателства за това, че думите на президента не са просто реторика, която международната общност желае да чуе.

В нашата резолюция ние изразихме и някои безпокойства пред руското правителство по отношение на решението му да признае Абхазия и Южна Осетия като суверенни държави, да подпише споразумения за военна помощ и сътрудничество с фактическите власти в тези две провинции и да установи военни бази в тях. Тези стъпки нарушават териториалната цялост на Грузия, както се отстоява в съответните резолюции на ООН. Затова следва да призовем още веднъж Русия да оттегли решението си и да поддържаме позицията, че Русия не може да се счита за безпристрастен посредник в мирния процес.

 
  
MPphoto
 
 

  David Sumberg (PPE-DE). (EN) Г-н председател, много благодаря, че ми дадохте думата и се извинявам за отсъствието си по-рано, когато сте ме извикали. Много любезно от Ваша страна, че ми давате възможност да се изкажа сега.

Искам да използвам възможността от това гласуване, при което аз гласувах „за“, с цел да отправя предупреждение относно засилващата се мощ на Съветския съюз и атмосферата в тази страна.

Ние всички хранехме големи надежди при падането на комунизма, но в някои части от бившия Съветски съюз и по-специално в Русия, в момента цари атмосфера на страх, на национализъм – атмосфера, която, боя се, е неприемлива. Макар че Европейският съюз трябва да поддържа отношения с руското правителство, ние трябва да припомняме непрекъснато на това правителство, че следва демократичната държава и демократичният етос винаги да надделяват и че опитите за налагане на цензура на възгледите, които са неприемливи за правителството, или оказването на недопустим натиск върху политици ще е неприемливо за Европейския съюз. Това е нещо, което непрекъснато следва да подчертаваме.

 
  
  

– Доклад: Frédérique Ries (A6-0089/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Brigitte Fouré (PPE-DE).(FR) Г-н председател, гласувах в подкрепа на доклада на г-жа Ries относно опасенията във връзка с въздействието на електромагнитните полета върху здравето.

Вярно е, че електромагнитните полета възникват в резултат на естествени процеси, но търсенето на електричество и особено развитието на безжичните технологии доведе до бързо повишаване на количеството електромагнитни вълни, на които хората са изложени. Следователно трябва да бъдем бдителни и Европейският парламент напълно оценява това.

Като член на ЕП от избирателен район Северозападна Франция, мога да потвърдя заплахата, която представляват някои електрически линии с високо напрежение, инсталирани в моя избирателен район в близост до училища и здравни заведения, по-специално линиите, разположени в департамент Ламанш, където местните работници и жители са изложени на излъчваните вълни.

Тъй като учените не са на едно мнение относно последиците от електромагнитните полета за здравето на нашите съграждани, трябва да сме отговорни и да приложим предохранителния принцип. Следователно пределните стойности следва редовно да бъдат актуализирани, за да се гарантира подходящо равнище на защита за обществото.

Европейският парламент си постави за цел да насочи вниманието на Комисията към този въпрос, който основателно тревожи обществото. Европейският съюз има задължението да направи повече по въпроса за изработване на ясна политика в областта на електромагнитните вълни, като се предостави повече информация на обществото по този въпрос и чрез приемане на задължително общностно законодателство.

 
  
  

– Доклад: Pál Schmitt (A6-0124/2009)

 
  
MPphoto
 

  Tomáš Zatloukal (PPE-DE). (CS) Една от целите, която очертахме в Лисабон през 2000 г. беше изграждането на общество, основано на знанието. Макар да знаем вече, че ще трябва да отстъпим от някои цели или по-скоро, че те ще бъдат постигнати по-късно, ние не трябва да отслабваме усилията си за тяхното постигане. Затова аз също подкрепих доклада на г-н Schmitt, чрез който се правят опити за идентифициране на потенциални проблеми в областта на образованието, които трябва да бъдат разгледани. Образованието действително често е основата за постигането на нашите цели. Равнищата на успеваемост в образованието имат пряко въздействие върху възможностите за заетост на младите хора и следователно върху тяхното социално включване, и независимо от настоящата икономическа криза не трябва да допускаме този потенциал да бъде пропилян.

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE). (ET) Аз също гласувах в подкрепа на този доклад, тъй като въпросът е много важен. Съществуват много проблеми в тази област. Не можем да стоим безучастно и да наблюдаваме как най-малко шест милиона ученици отпадат всяка година от европейските училища. Какво означава това за тях? Означава провал на техните перспективи за бъдеще.

Именно в това отношение училището на ХХІ век може да окаже помощ – това училище ще се характеризира с благоприятен социален климат, използване на различни педагогически методи, откритост и гъвкавост, както и насърчаване на практиката за учене през целия живот.

Европа застарява. Не сме достатъчно богати, за да отложим разглеждането на този въпрос. Всички деца трябва да получат образование, което им предоставя заслужени възможности в света, в който живеем днес. Нашите млади хора трябва да са конкурентоспособни, но не просто конкурентоспособни; образователната политика трябва да способства за развитието на идентичността на личността.

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (NI).(NL) Г-н председател, искам да благодаря на преводачите за техния извънреден труд. Исках просто да добавя, че категорично гласувах против доклада Schmitt, не на последно място, защото образованието според мен трябва да остане в компетентността на държавите-членки, тъй като всъщност едва ли това е грижа на Европа. Това е основен въпрос.

Имам обаче и други възражения срещу доклада Schmitt. Например обстоятелството, че този доклад се основава на идеята, че образователната система в различните европейски страни следва просто да се приспособи към присъствието на неевропейски имигранти, а не обратното. Не ми е ясно как тази позиция може да се отнесе към интеграцията, да не говорим за насърчаването на асимилацията, тъй като резултатът от това ще бъде точно обратното. Този доклад съдържа, както винаги, и задължителните параграфи, посветени на ромите, разбира се, отново без да бъде зададен въпросът кой за какво е отговорен. В доклада се заявява също, че държавите-членки следва да гарантират, че децата на имигранти се обучават на майчиния си език и преподавателският състав следва да отразява по-конкретно мултикултурното общество. Простете ми, че го казвам, но това е политически коректен доклад, който създава повече проблеми, отколкото решава.

 
  
 

Писмени обяснения на вот

 
  
  

– Доклад: Neil Parish (A6-0141/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), в писмена форма. (IT) Гласувах в подкрепа на доклада на г-н Parish относно предложение за Решение на Съвета за внасяне на поправка на Директива 2008/73/ЕО на Съвета за опростяване на процедурите по вписване и публикуване на информация във ветеринарната и зоотехническата област.

 
  
  

– Доклад: Angelika Niebler (A6-0128/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE), в писмена форма. (RO) Гласувах в подкрепа на доклада относно статистическите данни на Общността за информационното общество, тъй като информационните и комуникационните технологии имат съществен принос за производителността в Европейския съюз и ръста на БВП.

Целта на цитирания регламент е да гарантира продължаването на съществуващата обща рамка с цел системно привеждане на общностни статистически данни относно информационното общество, които да са надеждни, хармонизирани, предоставени своевременно и с високо качество, както и предоставяне на годишни статистически данни за използването на ИКТ в предприятия и домакинства.

Подкрепям тези разпоредби, насочени към опростяване на административните процедури, които тежат върху публичните органи (общностни или национални), както и върху физическите лица.

Смятам, че е налице постоянна необходимост на европейско равнище от предоставяне на последователни статистики за информационното общество всяка година.

Подкрепям прилагането на стратегията за i2010. Тази стратегия насърчава открита, конкурентна цифрова икономика и подчертава ключовата роля, изпълнявана от ИКТ по отношение на включването и качеството на живота.

Тази стратегия се счита за основен елемент в обновеното Лисабонско партньорство за растеж и заетост.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), в писмена форма. (IT) Гласувах в подкрепа на доклада на г-жа Niebler относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 808/2004 относно статистическите данни на Общността за информационното общество.

Смятам, че внесените изменения са съществени, тъй като са полезни за изработването на хармонизирани, надеждни, своевременни и висококачествени общностни статистически данни относно информационното общество.

 
  
  

– Доклад: Béla Glattfelder (A6-0122/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), в писмена форма. (PL) Гласувах в подкрепа на приемането на доклада относно предложението за решение на Съвета за сключването на Споразумение между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за изменение на приложение 11 към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти.

Съгласен съм със забележките на докладчика относно допълнителното интегриране на двата пазара. Споразумението ще допринесе за подобряване на производителността на селскостопанския сектор на партньорите и ще спомогне за установяване на цените на хранителните продукти на справедливо и относително стабилно равнище за гражданите.

Въпреки това съм съгласен с позицията, че двете страни следва да проявят предпазливост в преговорите за напълно либерализиран търговски обмен. Обемът на двустранната търговия е значителен и въздействието на премахването на търговските бариери би могло да бъде много голямо, особено за селското стопанство на страните от ЕС, граничещи със Швейцария, както и за швейцарските земеделски производители.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), в писмена форма. (IT) Гласувах в подкрепа на доклада на г-н Glattfelder относно предложението за решение на Съвета за сключването на Споразумение между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за изменение на приложение 11 към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти.

 
  
  

– Доклад: Ioannis Varvitsiotis (A6-0147/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), в писмена форма. (IT) Гласувах в подкрепа на доклада на г-н Varvitsiotis относно взаимното признаване на решения за налагане на мерки за неотклонение. В действителност смятам, че мерките за неотклонение следва да се считат за изключителна мярка, която трябва да бъде внимателно преценена по отношение на правото на свобода и презумпцията за невинност.

За съжаление, трябва да се съглася с позицията на докладчика, че до този момент не беше възможно признаването на мерки, различни от мерки за неотклонение, отвъд граница, тъй като нямаше специфичен инструмент за взаимно признаване. Това е пречка за правната закрила на индивидуалните права и аспект, който трябва да обсъдим отново.

 
  
  

– Доклад: Karin Jöns (A6-0116/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Călin Cătălin Chiriţă (PPE-DE), в писмена форма. (RO) Гласувах в подкрепа на доклада на г-жа Jöns, тъй като подкрепям разширяването на кръга на видовете разходи, допустими за финансиране от Европейския социален фонд.

Смятам, че предложените в доклада изменения ще позволят по-бързото усвояване на фонда и опростяването на управлението, администрирането и контрола на операциите, които се ползват от съфинансиране по линия на ЕСФ.

Бих искал да подчертая необходимостта от опростяване на процедурите относно разпределението на финансирането от структурните фондове.

Отбелязано беше, че регистрираните забавяния в прилагането на политиката за регионално развитие се дължат отчасти на прекомерно рестриктивните процедури, наложени от европейското законодателство. В крайна сметка от изключително важно значение е тези процедури да бъдат опростени.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE), в писмена форма. (EN) Подкрепям този регламент, който ще позволи по-бърз и по-ефективен достъп до европейските фондове с цел предотвратяване на безработицата и борба със социалното изключване по време на кризата.

Целта на предложението е да добави нов и опростен метод за разходване на средствата от Европейския социален фонд с оглед по-бърз и ефективен принос към справянето с икономическите и социалните предизвикателства, пред които е изправена Европа по време на кризата. Предложението се свежда до въвеждане на опростяване на действията на Европейския социален фонд с цел стимулиране на ефективното, резултатно и бързо усвояване на наличните ресурси, без да се правят компромиси с принципите на доброто финансово управление.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), в писмена форма. (IT) Гласувах в подкрепа на доклада на г-жа Jöns относно разширяване кръга на видовете разходи, допустими за финансиране от ЕСФ. Съгласен съм с предложението на Комисията, насочено към въвеждане на допълнителен и по-опростен метод за използване на резервите от Европейския социален фонд с оглед на това да се гарантира възможността за по-бърза и ефективна реакция на икономическите и социалните затруднения, пред които е изправена Европа. Също така изпитвам задоволство от това, че ЕСФ ще продължи да оказва подкрепа на действия за разширяване и подобряване на инвестициите в човешки капитал, по-специално чрез подобряване на образователните системи и системите за професионално обучение, както и на действия, насочени към развитие на институционалния капацитет и повишаване на ефективността на публичните администрации на национално, регионално и местно равнище.

 
  
  

– Доклад: Iratxe García Pérez (A6-0127/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), в писмена форма. (EN) Европейският парламент приветства бързината в действията на Комисията при предложението за изменения към това законодателство, което без съмнение ще помогне за преодоляване на отрицателното въздействие от неочакваната финансова криза, но изразява съжаление от това, че не са планирани други важни изменения.

Пакетът за изменения се схваща като отговор на временна, но изключително критична ситуация; въпреки това този пакет напълно удовлетворява потребността от по-голямо опростяване на процедурите и по-гъвкаво прилагане на съществуващите правила в съответствие с регламентите относно структурните фондове, за което многократно беше правено предложение от страна на Европейския парламент през последните години.

Ако общностните и националните вноски за финансиране могат да се разпределят по-гъвкаво през целия период на програмиране, паричният поток ще бъде незабавно насочен към националните икономики, което е изключително важно, когато възникне необходимост да се реагира на текущи бюджетни ограничения.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), в писмена форма. (IT) След внимателен прочит на препоръките на г-жа García Pérez относно Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд, не смятам, че европейската икономика може да получи сериозен тласък чрез публикуването на съобщението на Комисията, озаглавено „Европейски план за икономическо възстановяване“, съдържащо набор от конкретни мерки, насочени към стимулиране на инвестициите и разпределение на допълнителни публични средства към националните икономики, които са изправени пред сериозни бюджетни ограничения.

 
  
  

– Доклад: Hannu Takkula (A6-0125/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), в писмена форма. (PL) Докладът на г-н Takkula поставя значителен социален проблем. Смятам, че трябва да се улесни образованието на децата с произход от трети страни на езика на страната, в която пребивават, с цел да им бъдат гарантирани равни възможности за придобиване на квалификации от трета степен. Това е първата и основна стъпка в посока към пълната интеграция в обществото.

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), в писмена форма. (LT) Тъй като се стремим към интеграция на мигрантите, особено важно е да се предостави по-голяма подкрепа на езиковите курсове; интеграцията е двустранен процес, в който участват мигрантите и приемащата страна. Желанието на мигрантите да научат езика на приемащата страна и да поемат контрола върху своя живот не означава, че те се отказват от езика или културата на страната на произхода си.

Изучаването на езици (езиците на страната по рождение и по местопребиваване) трябва да се насърчава на много ранен етап, дори преди етапа на началното образование, с цел преди всичко да се насърчат мигрантите и националните малцинства, като ромите, например, да участват в европейското общество.

Обучението през целия живот има важна роля за мигрантите, етническите малцинства и групите в неравностойно социално-икономическо положение, тъй като това е процес на интеграция, а участието в учебни програми и в обучение през целия живот предлагат възможности за новопристигналите имигранти.

Следва да бъде отделено особено внимание на обичайно ниските резултати от дейностите на мигрантите, етническите малцинства и групите в неравностойно социално-икономическо положение и колкото по-бързо и по-добре бъдат интегрирани те в училищата, толкова повече успехи ще постигнат в училище, както и на следващите етапи на образование и на трудовия пазар.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Boursier (PSE), в писмена форма. (FR) Всяко дете има право на образование. Интеграцията на мигранти, независимо дали пребиват на законно основание или незаконно, е приоритет за нас, социалистите. Ние не приемаме йерархията, която парламентарната десница желае да създаде сред мигрантите. По тази причина се въздържах при гласуването на отличния доклад на г-н Takkula относно образоване на децата на мигрантите. Направих го, защото предвид обстоятелството, че това е доклад по собствена инициатива, не беше възможно да поискаме отделно гласуване за премахване на параграфи 5, 8 и 16, които според мен са абсолютно незадоволителни.

Именно чрез образоването на децата на мигрантите ще дадем съществен принос към интеграцията на всички, независимо от техния статус. Именно чрез въвеждане на благоприятни социално-икономически условия ще бъдем в състояние да предоставим повече помощ на мигрантите, независимо дали пребивават на законно основание в Европа, или дали имат възможността да получат право на законно пребиваване, или в крайна сметка ще бъдат върнати в собствената им страна. Не следва да създаваме статус за тези деца, по силата на който те не получават образование и са изолирани в гета, просто защото техните родители пребивават незаконно. Това просто е в противоречие с международните конвенции.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek (ALDE), в писмена форма. (SV) „Съдържанието и организацията на образованието и обучението са от сферата на компетентност на държавите-членки.“ Това се казва в един от първите параграфи от доклада по собствена инициатива на г-н Takkula относно образоването на децата на мигрантите. Въпреки това не след дълго ние ще разискваме какво да се включи в образователните програми, какъв вид обучение за преподаватели да имаме и какво трябва да направят държавите-членки с цел „младите мигранти да бъдат включени в широка гама от извънкласни занимания“. Макар че е важно да се гарантира, че всички деца, включително децата на мигранти, получават възможно най-добро образование, питам се дали този въпрос следва да бъде разглеждан на равнище ЕС. Считам, че отговорът се намира в цитирания по-горе параграф. Гласувам в подкрепа на по-слабо, но по-целенасочено присъствие на ЕС. По тази причина гласувах против този доклад по собствена инициатива, макар да смятам, че той поставя много важен въпрос, който трябва да разгледаме по-задълбочено на национално равнище.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), в писмена форма. (EN) Гласувах „въздържал се“ по този доклад като отговор на нашите колеги християндемократи и консерватори, които блокираха устното предложение за изменение, с което щеше да стане ясно, че правото на образование се разпростира по отношение на всички деца мигранти, независимо от това, дали техните родители пребивават на територията на Съюза на законно основание.

Категорично се противопоставяме на възгледа децата да бъдат наказвани за греховете на родителите си по отношение на света, но изглежда го приемаме в рамките на Европа.

Мога само да се възхищавам на опортюнистичното лицемерие на моите колеги тори.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin и Nils Lundgren (IND/DEM), в писмена форма. (SV) За пореден път бихме искали да изтъкнем, че в днешния ЕС отговорността за организацията на преподаването е изключително на държавите-членки.

Проектът съдържа няколко ценни идеи, но с дължимото уважение към поставения тук въпрос, ние сме на мнение, че този доклад излиза извън обхвата на компетентността на Европейския съюз. Принципът на субсидиарност изисква този въпрос да бъде разгледан от самите държави-членки.

Съгласно този принцип следва, че парламентарната комисия по култура и образование трябва да бъде закрита, тъй като разглежда въпроси, които са извън компетенциите на ЕС.

По тези причини ние гласувахме против този доклад.

 
  
MPphoto
 
 

  Malcolm Harbour (PPE-DE), в писмена форма. (EN) Аз и моите британски колеги консерватори подкрепяме някои от предложенията в този доклад, включително обучението на учители и ученици, изучаващи езиците на приемащата страна.

Въпреки това считаме, че образователната политика е и трябва да остане в компетенциите на държавите-членки, както и че всички подобрения и мерките по отношение на образованието на децата на мигрантите трябва да бъдат разработвани от самите държави-членки. По тези причини, гласувахме „въздържал се“ по този доклад.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Holm, Søren Bo Søndergaard и Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), в писмена форма. (EN) Ние напълно подкрепяме възгледите за недискриминация и равен достъп и твърдо вярваме в създаването на насочена към интеграция училищна система и насочени към интеграция училища. Считаме, че следва да бъдат предприети действия за подпомагане на всички уязвими ученици. Въпреки това смятаме, че държавите-членки най-добре могат да гарантират достъпно и насочено към интеграция училищно образование за своите граждани и за постоянно пребиваващите лица. Смятаме, че демократичният контрол на училищната система от страна на хората, които тази система обслужва, може да бъде гарантиран единствено, ако държавите-членки формулират и прилагат образователната политика.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne E. Jensen и Karin Riis-Jørgensen (ALDE), в писмена форма. – (DA) Гласувахме в подкрепа на доклада относно образоване на децата на мигрантите, тъй като в него се разглежда актуален и значителен проблем. Въпреки това ние считаме, че държавите-членки трябва да вземат решение относно обхвата на преподаването на майчин език. В Дания решението се взема от общините и ние смятаме, че това трябва да се зачита.

Считаме, че е от жизненоважно значение за децата преди всичко да владеят езика на приемащата страна, така че впоследствие да не съществуват пречки по отношение на по-нататъшното им образование и утвърждаването им на трудовия пазар.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. – (DE) От няколко години насам националистическите и патриотичните сили в ЕС предупреждават за последиците от безконтролната масова имиграция. Концентрациите на чужденци от 20, 50 или дори 90% показват, че мултикултурната идея се провали. Училищните експерименти с класове, съставени изцяло от чужденци, се оказаха безрезултатни, а дори интензивните езикови курсове имат своите ограничения, ако родителите не оказват помощ на децата си. В Австрия се предлагаха езикови курсове за родители години наред, но по отношение на равнището на успеваемост има много какво да се желае. Склонността към образование е нещо, което се предава от поколение на поколение, а когато родителите смятат образованието за безсмислено, се натъкваме на бетонна стена, както показа опитът във Франция.

Единственото решение е нулева имиграция или отрицателна имиграция, като се спре присъединяването на членове на семействата на вече установени имигранти, а желанието за интегриране трябва в дългосрочен план да стане задължително изискване. Предложеното решение от страна на ЕС – назначаване на повече преподаватели имигранти в училищата – е откъснато от реалността и по тази причина гласувах против този доклад.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE-DE), в писмена форма. (RO) Този доклад ще има изключително ценен принос за решаването на сериозния проблем, свързан с децата на европейски граждани, живеещи и работещи в държави-членки, различни от страната на произхода им. Много деца на румънски имигранти, например, срещат затруднения в това отношение. За тях е също толкова важно да имат достъп до образование на езика на приемащата страна с оглед улесняване на интеграцията, колкото и осигуряването на образование на майчиния им език, по специално въз основа на предположението, че могат да се завърнат в страната на произхода си. В този момент Румъния, например, се намира в такава ситуация. Много румънски ученици, деца на емигранти заминали за Испания или Италия, се завръщат в Румъния и биват записвани от роднини в румънски училища. В интерес на тези деца и на тяхното бъдеще е те да бъдат интегрирани отново, без каквито и до било проблеми, свързани със смяната на училищната им среда. Румъния съвсем не е единичен случай. В други държави-членки от Източна Европа се е наблюдавало и все още се наблюдава същото явление, като това поражда необходимост от прилагане на предложенията, съдържащи се в този доклад, възможно най-скоро.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), в писмена форма. (EL) Гръцката комунистическа партия гласува против доклада. Европейският съюз на империалистическата намеса, неоколониалната експлоатация, гоненията на имигранти, атаките срещу трудовите, социалните и демократичните права на работниците не е в състояние да осъществи равнопоставена интеграция на имигрантите, част от която включва равни възможности за образование за техните деца.

Образоването на децата на мигрантите не е нещо отделно от цялостната имиграционна политика на ЕС, политика, която се характеризира със строги мерки срещу онези имигранти, които не са търсени от големите предприятия, и квалифицира като незаконна имиграция селективното законодателство и с интеграция на пазара на труда, разбира се при много по-неблагоприятни условия, на имигранти, които отговарят на потребностите на монополистите. Типично и неприемливо е обстоятелството, че в доклада се споменават единствено децата на законните имигранти. Просто защото родителите мигранти са първите жертви на класовата експлоатация, техните деца също са първите жертви на класовата дискриминация в образованието. Статистиката относно процентите на отпадане на имигрантите на по-високите образователни етапи е показателна. За учебната 2004-2005 година имигрантите, които са получавали задължително образование са 10,3% от всички деца, докато в гимназиалните курсове техният брой е едва 4%.

Имигрантите трябва да се борят против експлоатацията и класовите бариери пред образованието наред с местните работници чрез класовото работническо движение.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), в писмена форма. (IT) Гласувах „въздържал се“ по доклада на г-н Takkula относно образоване на децата на мигрантите. Всъщност, смятам, че не съществуват предпоставки, за да се гласува в подкрепа на доклада на г-н Takkula или против него.

 
  
MPphoto
 
 

  Martine Roure (PSE), в писмена форма. (FR) Всяко дете има право на образование. Интеграцията на мигранти, независимо дали пребиват на законно основание или незаконно, е приоритет за нас, социалистите. Ние не приемаме йерархията, която парламентарната десница желае да създаде сред мигрантите. По тази причина се въздържах при гласуването на отличния доклад на г-н Takkula относно образоване на децата на мигрантите. Направих го, защото предвид обстоятелството, че това е доклад по собствена инициатива, не беше възможно да поискаме отделно гласуване за премахване на параграфи 5, 8 и 16, които според мен са абсолютно незадоволителни.

Именно чрез образоването на децата на мигрантите ще дадем съществен принос към интеграцията на всички, независимо от техния статус. Именно чрез въвеждане на благоприятни социално-икономически условия ще бъдем в състояние да предоставим повече помощ на мигрантите, независимо дали пребивават на законно основание в Европа, или имат възможността да получат право на законно пребиваване, или в крайна сметка ще бъдат върнати в собствената им страна. Не следва да създаваме статус за тези деца, по силата на който те не получават образование и са изолирани в гета, просто защото техните родители пребивават незаконно. Това просто е в противоречие с международните конвенции.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), в писмена форма. (SK) Макар да смятам като цяло, че тази резолюция е положителна, имам няколко сериозни забележки.

На първо място, бих искала да изразя съжаление от факта, че в резолюцията не се споменава рамката на обявената от ООН международна година на правата на човека.

В тази резолюция виждам също така още една опасна политическа тенденция в рамките на европейските политики, свързана с извеждането на децата от естествената им среда, с други думи извън техните биологични семейства. Семейството е най-естественото място за развитието на едно дете и това винаги ще бъде така. Майката и бащата са най-важните хора за детето. Това важи и за най-бедните семейства, и за семействата на имигранти. Вместо да откъсваме децата от семействата им, трябва да помислим за това, как да помогнем на родителите и семействата в техните взаимни отговорности.

Бих искала в заключение да изразя съжаление от факта, че докладът запазва пълно мълчание относно ролята на бащите. Дори и в семействата на имигранти майките и бащите имат различни, но допълващи се функции. Не следва да помагаме на майките, а да не правим същото и за бащите.

Бих искала просто да се позова на Всеобщата декларация за правата на човека. В нея изрично се посочва правото на детето да живее в семейство и правото на родителите да избират образованието, което считат за правилно за тяхното дете.

Семействата на имигрантите също имат това право.

 
  
  

– Доклад: Adina-Ioana Vălean (A6-0186/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE-DE), в писмена форма. (IT) Независимо от някои компромиси, постигнати между различните политически групи в рамките на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи по много от ключовите моменти в доклада на г-жа Vălean и въпреки политическото убеждение и позицията, която изразих от името на групата на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи в качеството ми на докладчик в сянка по доклада, а именно, че свободното движение на граждани на Общността е основно право в ЕС, окончателният текст на доклада въпреки това съдържа поредица от неуместни позовавания в някои от бележките под линия към съображение Т, което ни задължава, като членове на италианската делегация към PPE-DE, да гласуваме против този доклад в Парламента, предвид изискването за единствен блокиращ глас, установено за този вид доклади.

Италианската делегация към PPE-DE счита позоваванията в доклада за неуместни и напълно извън контекст: те се отнасят до аспекти извън обхвата на директивата, предвид обстоятелството, че се отнасят до въпроси от компетентността на държавите-членки, като обществена сигурност, законност и семейно право.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI) , в писмена форма. – (NL) Гласувах против доклада, защото директиви от този род подкопават способността на държавите-членки да контролират собствените си територии и да предприемат подходящи мерки за опазване на реда и законността. Да вземем за пример Италия, която стана обект на остри критики въз основа на тази директива, защото се смяташе, че тя иска да предприеме строги мерки, за да запази реда и законността. Спомняме си и за решението на Съда на Европейските общности по делото Metock, което действително подкопава имиграционната политика на държавите-членки по силата на тази директива. Не забравям обаче и Белгия, която продължава да натурализира имигранти на основание на най-облекченото в света законодателство за придобиване на гражданство по натурализация, като резултатът е, че тези имигранти напълно свободно могат да преминават след това европейските граници.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin и Nils Lundgren (IND/DEM), в писмена форма. (SV) Партията „June List“ подкрепя свободния вътрешен пазар, който ни донесе не само икономически просперитет, но разшири свободата на нашите граждани, като им позволи да се движат свободно в страните в границите на Европейския съюз. Ние споделяме становището на докладчика, че незадоволителното въвеждане в националното законодателство на тази директива в някои държави-членки следва като цяло да се смята за разочароващо и призоваваме държавите-членки да приложат Директива 2004/38/EО в нейната цялост, така че правото на свободно движение да стане реалност.

Въпреки това ние сме твърдо против каквото и да е увеличение на средства или отпускане на суми по определени бюджетни редове в подкрепа на национални и местни проекти, целящи да интегрират граждани и членове на техните семейства по време на престоя им в друга държава-членка. Подобни въпроси са индивидуална отговорност на всяка държава-членка.

При все това, ясната позиция на този доклад за реализирането на свободния вътрешен пазар надделява над негативите и затова ние решихме да гласуваме в негова подкрепа.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Подкрепих доклада на г-жа Vălean относно правата на гражданите на ЕС. Правото на гражданите на ЕС и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на Съюза е свързано с основните свободи и е от съществено значение всички държави-членки да прилагат закона без дискриминация. Говорейки като представител на Шотландия, аз зная, че ЕС предложи безброй възможности за шотландците в чужбина, както и Шотландия прие много новодошли, които играят важна роля в нашия икономически и културен живот. В това време на икономическа криза е от съществено значение ползите от свободното движение да бъдат признати, а икономическите трудности да не бъдат използвани като оправдание за дискриминация.

 
  
MPphoto
 
 

  Dan Jørgensen, Poul Rasmussen, Christel Schaldemose и Britta Thomsen (PSE), в писмена форма. – (DA) Ние гласувахме против доклада относно прилагането на директивата за постоянното пребиваване. Макар че докладът е за прилагането и изпълнението на директивата за постоянното пребиваване, той се позовава и на решението по делото Metock, което позволява на чужденци, които нямат законно основание да пребивават в ЕС, да получават разрешение за пребиваване по силата на сключен брак и следователно да пътуват в Европейския съюз със своите съпрузи. Макар че ние по същество подкрепяме принципа на свободно движение на гражданите на Съюза, не смятаме, че хора, които са влезли незаконно в Европа, следва да могат да разширяват правата си чрез сключване на брак.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne E. Jensen и Karin Riis-Jørgensen (ALDE), в писмена форма. – (DA) Членовете на Европейския парламент от Датската либерална партия гласуваха против този доклад. Ние подкрепяме свободното движение на работници и гаранциите, че държавите-членки спазват директивата. Но сме против възможността да се легализира незаконното пребиваване чрез сключване на брак с работник мигрант, както следва от решението по делото Metock. Държавите-членки трябва, чрез своята администрация, да имат реална възможност да гарантират, че не се допуска злоупотреба с нормите относно свободното движение с цел да се заобиколи законодателството, уреждащо положението на чужденците.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), в писмена форма. (IT) Гласувах против доклада на г-жа Vălean относно прилагането на Директива 2004/38/EО относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите-членки. Не съм съгласен с това, че от държавите-членки се изисква да въведат един и същ формат на документи за самоличност за собствените си граждани и за граждани на Европейския съюз от други държави-членки, като не се вземат предвид очевидните разлики между документите. Смятам това решение за безсмислено и повърхностно.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), в писмена форма. (PL) В светлината на член 18 от Договора за създаване на Европейската общност всеки гражданин има право свободно да се движи и да пребивава в рамките на територията на държавите-членки. Директива 2004/38/EО дефинира подробно законните възможности за движение вътре в границите на ЕС на граждани, техни близки роднини или законно регистриран партньор.

Свободното движение следва обаче да бъде съобразено с правилата за свободното движение на работници и свободата на предоставяне на услуги.

Както всички знаем, четири държави-членки на ЕС все още не са отворили трудовите си пазари за работници от присъединилите се през 2004 г. страни. Единадесет държави-членки на ЕС продължават да прилагат ограничения по отношение на трудовите си пазари за граждани на Румъния и България.

Мисля, че това положение влияе отрицателно не само върху процеса на интеграция. Следва да се стремим да премахнем съществуващите бариери възможно най-скоро.

Съгласно член 20 от Договора всеки гражданин на Съюза на територията на трета страна, където държавата-членка, чийто гражданин е той, няма представителство, има право на закрила от дипломатическите и консулските представителства на всяка държава-членка при същите условия, както и гражданите на тази държава.

Обявените мерки за засилване на консулската закрила в трети страни следва да бъдат въведени възможно най-скоро, а преговорите с трети страни за отмяна на визовите изисквания следва да бъдат продължени.

 
  
  

– Доклад: Urszula Gacek (A6-0182/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alin Lucian Antochi (PSE), в писмена форма. (RO) Докладът на г-жа Gacek извежда на преден план важен аспект: при разширяването на Европейския съюз бе регистрирано значително увеличаване на броя на европейските граждани, пребиваващи извън страната им на произход, като се има предвид, че европейското гражданство допълва гражданството на държава-членка и всяка държава-членка е отговорна за регулиране на този аспект.

Въпреки активното гражданско участие при инициативите за законодателни предложения и при опитите да се направи законодателната система на Общността по-прозрачна, европейците все още се сблъскват с редица проблеми, свързани с нарушаването и неспазването на правото на хората да се движат и да пребивават където искат на територията на държавите-членки. Несъответствията, забелязани между държавите-членки, по отношение на изискването за задължителна виза и на упражняване на правото да се гласува както в страната на произход, така и в приемащата страна будят съмнения дали всички европейски граждани са равноправни.

По тази причина считам, че държавите-членки трябва да предприемат всички необходими мерки, за да транспонират ефективно нормите за хармонизиране на правата на европейските граждани. В този специфичен случай трябва да имаме предвид, че отправната точка е партньорството, независимо дали между държавите-членки и ЕС или между регионалните, местните и граждански институции.

И не на последно място, държавите-членки трябва да гарантират правото на гласуване на всички граждани на ЕС, пребиваващи в държава-членка, различна от страната им на произход, при парламентарни избори.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld (PPE-DE), в писмена форма. (SV) Делегацията на шведските консерватори в Европейския парламент гласува днес в подкрепа на доклада на г-жа Urszula Gacek (PPE-DE, PL) (A6–0182/2009) относно проблемите и перспективите, свързани с европейското гражданство.

Ние споделяме основната идея на доклада за подобряване на европейското гражданство и подобряване на свободата на движение. Въпреки това сме на мнение, че засегнатите проблеми трябва да бъдат решени, като се организират още информационни кампании. Бихме искали също така да подчертаем факта, че въпросът за правото на гласуване в общински избори е вътрешен въпрос, по който всяка държава-членка сама трябва да вземе решение.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), в писмена форма.(PT) Бяха направени конкретни стъпки, за да се превърне европейското гражданство в реалност. Това ще бъде от полза особено за португалските мигранти в други страни от Общността, които в бъдеще ще се ползват с голям набор от права и задължения, включително равно третиране по отношение на гражданите на приемащата страна.

Най-важната стъпка несъмнено е приемането на директивата за европейското гражданство, която дава безусловно право за постоянно пребиваване на граждани на ЕС и техните семейства, които са живели в приемащата страна за период от пет години.

Въпреки това предстои още работа, тъй като продължава да има пречки, които в повечето случаи са резултат от неправилното прилагане на тази директива от държавите-членки.

Приветствам инициативата на Комисията да публикува ръководство за тази директива, така че информацията за правата, с които могат да се ползват гражданите, да бъде достъпна не само за тях, но и за местните и регионални органи в държавите-членки.

От съществено значение е социалните и политическите връзки между гражданите на ЕС да продължават да бъдат укрепвани. Договорът от Лисабон трябва да допринесе значително за това, особено чрез „гражданската инициатива“, която ще даде възможност на граждани при определени условия да имат право на инициатива.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek (ALDE), в писмена форма. (SV) Необходимо е да укрепим европейското гражданство, защото това е основният стълб на свободата на движение. Този доклад разкрива редица области, в които възможностите на хората да получат достъп до предимствата от свободата на движение в ЕС могат да бъдат подобрени. Тъй като отпадането на границите и по-голямата мобилност са самата същност на ЕС, аз реших да гласувам в подкрепа на този доклад, въпреки някои действително неуместни препратки за развитието на „европейската идентичност“ и създаването на „европейско измерение“ в нашите училища.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), в писмена форма.(PT) Въпреки че съдържа няколко точки, които, естествено, заслужават нашето одобрение, както и други, за които най-малкото, което може да се каже е, че са „политически коректни“, тази резолюция на Европейския парламент, озаглавена „Проблемите и перспективите, свързани с европейското гражданство” щеше да предизвиква смях, ако не беше толкова сериозна. Например Европейският парламент:

- „приветства факта, че Договорът от Лисабон прави възможно един милион граждани на Съюза от различни държави-членки колективно да приканят Комисията да представи законодателни предложения и счита, че подобно законно право значително ще повиши информираността за гражданството на Съюза сред европейците“;

- „припомня, че прозрачността и демократичното участие трябва да се постигат посредством разнообразие от форми на партньорство сред ЕС и държавите-членки, регионалните и местните институции, социалните партньори и гражданското общество“.

В заключение се съдържат и някои неясни изявления, които ни карат да мислим, че „европейското гражданство“ е нещо много хубаво, стига да не се допуска гражданите да решават по наистина важни въпроси, по-конкретно като не им се дава възможност да гласуват на референдум за Договора от Лисабон или, ако това не е възможно, като биват принуждавани да свикат колкото референдуми е необходимо, докато отговорят с „да“ …

Това в най-добрия случай е лицемерие…

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Marie Le Pen (NI), в писмена форма. (FR) Докладът на г-жа Gacek относно гражданството на Съюза е истинска измама.

Под претекст, че засилва свободата на движение и пребиваване в Европейския съюз за граждани на Общността, той предвижда действително равно третиране на гражданите на Съюза и гражданите на трети страни.

В доклада умишлено е използван общият термин „гражданство“, за да се смесят по напълно нелегитимен начин понятията за национална принадлежност към държава-членка и гражданство на Съюза.

Освен желанието да ни обърка, целта е съвсем ясна: да се разшири възможността за придобиване на гражданство на държава-членка за всички хора, които законно пребивават в тази държава, в съответствие с правото, произлизащо от гражданството на Съюза. Ето защо докладчикът въвежда новото понятие за мигрант вътре в Общността – вид, който става все по-многоброен. Вярно е, че Европейският парламент в по-голямата си част е съставен понастоящем от представители на гражданите на Съюза, отколкото на народите на държавите. Това е сериозен удар по националната идентичност и единство.

Внимавайте, госпожи и господа, като представители на недиференцирани граждани на Европейския съюз, вие скоро ще станете членове без държави. Дълбоко в себе си обаче може би искате тъкмо това.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), в писмена форма. (EL) Докладът е упражнение по пропаганда от страна на политическите сили, подкрепящи „европейския еднопосочен процес“, с цел да убедят хората в предполагаемите предимства на ЕС. Като поддържат едно изкуствено и всъщност несъществуващо европейско гражданство, от което не произтичат никакви практически права, те се опитват да подхранят идеята за „европейски гражданин“ и „европейско съзнание“. Тяхната цел е идеологическа заблуда на работниците, най-вече на младите. Затова те инвестират в „европейски политически партии“ и призовават ЕС да им окаже по-голяма политическа и, още по-важно, икономическа подкрепа, за да разкрасяват и подкрепят ЕС и за да заблуждават и подвеждат още по-ефективно. В усилията си да се справят с непрекъснато нарастващата опозиция на антинародната политика на ЕС и на самата концепция за евроуеднаквяване, те призовават Съюза да засили фалшивата си пропаганда и да популяризира несъществуващите предимства на европейското гражданство.

Работниците ежедневно усещат болезнените последици от Договора от Маастрихт и от антинародната политика на ЕС. Те от опит знаят, че ЕС не е създаден, за да служи на народните интереси, а за да защитава и обслужва нуждите, интересите и печалбите на европейските монополи.

Неподчинение, опозиция и разрив с ЕС – това е пътят напред, който е в интерес на хората. Работниците могат и ще изпратят това послание чрез урните на европейските избори през юни.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), в писмена форма. (IT) Реших да гласувам против доклада на г-жа Gacek относно проблемите и перспективите, свързани с европейското гражданство. Наистина не смятам, че е нужно да изразяваме такава загриженост относно незадоволителното прилагане на влезлите в сила директиви, по-конкретно на Директивата относно свободното движение, която създава многобройни проблеми, свързани със свободата на движение и други права на гражданите на Европейския съюз, тъй като смятам, че описаната от г-жа Gacek картина не отразява реалното положение, в което се намираме.

 
  
  

– Доклад: Helmuth Markov (A6-0126/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), в писмена форма. (IT) Гласувах в подкрепа на доклада на г-н Markov относно статистиката на Общността за външната търговия. Смятам, че за да бъдат постигнати желаните резултати, е необходимо да се намали ефектът „Ротердам“, който, според Комисията и Съвета, ще доведе до свръхпредставителство в статистиката за външната търговия на държави-членки с голям обем на износ или с голям обем на освободени от митниците стоки, но които служат само като транзитни страни в ущърб на държавите-членки, които всъщност получават или изпращат стоките.

 
  
  

– Доклад: Avril Doyle (A6-0048/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), в писмена форма.(PT) Целта на предложението е да се ограничи излагането на потребителите на фармакологичноактивни субстанции, предназначени за употреба във ветеринарномедицински продукти за продуктивни животни, както и на остатъчни количества от тях в храни от животински произход. Това включва храните, внесени от трети страни.

След един продължителен процес бе изготвен текст за общата позиция, който отразява компромиса, постигнат чрез преговори между трите институции.

Новият текст се спира на следните ключови въпроси:

- референтни точки за действие: те се определят като нивото на остатъчните количества от дадена фармакологичноактивна субстанция, определено с контролни цели при някои субстанции, за които не са установени пределно допустими стойности на остатъчни количества в съответствие с въпросния регламент;

- внос: държавите-членки забраняват вноса и предлагането на пазара на храни от животински произход, които съдържат остатъчни вещества, произлизащи от незаконно предписване на фармакологичноактивни субстанции, които не са предмет на класификация в съответствие с текста. Във връзка с това вносът от трети страни на храни, които съдържат остатъчни вещества, произлизащи от незаконно предписване на забранени за употреба субстанции в Европейския съюз, трябва да бъде забранен с оглед защитата на общественото здраве.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), в писмена форма. (IT) Гласувах против доклада на г-жа Doyle за определяне на допустимите граници на остатъчни вещества на фармакологичноактивни субстанции в храни от животински произход. Съгласен съм с целта, но не и със средствата. Не смятам, че ограничаването на излагането на потребителите на фармакологичноактивни субстанции, предназначени за употреба във ветеринарномедицински продукти за продуктивни животни, както и на остатъчни количества от тях в храни от животински произход е добро решение за постигане на желаните резултати. Аз бих се заел с причините за проблема, които в действителност се крият другаде.

 
  
  

– Доклад: Emmanouil Angelakas (A6-0134/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), в писмена форма. (PL) Подкрепих доклада Angelakas, защото той набляга на използването на определени суми за съфинансиране на регионални и местни програми, отнасящи се до енергията от възобновяеми източници в жилищното строителство. В допълнение трябва да бъде приветствано решението държавите-членки да определят критерии и да решат кои жилища могат да получат безвъзмездни средства в съответствие с националното законодателство. Това е знак, че във всяка държава-членка средствата ще бъдат използвани за онези сгради, за които са най-необходими.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE), в писмена форма. (EN) Подкрепям този доклад, който изменя Европейския фонд за регионално развитие, за да позволи и улесни интервенции с оглед на енергийната ефективност и енергията от възобновяеми източници в сектора на жилищното строителство във всички държави-членки. Интервенциите следва да са насочени към домакинствата с нисък доход, както е предвидено в действащото национално законодателство. Всъщност, аз предложих в Ирландия данъкът добавена стойност за такива дейности да бъде намален от 13,5% на 5%, за да се насърчи запазването на работни места и търсенето за такива ремонти.

„Европейският план за икономическо възстановяване“ набеляза за свои приоритетни области Лисабонската стратегия и енергетиката (със специално внимание към енергийната ефективност в сградите). Затова държавите-членки се насърчават да препрограмират своите оперативни програми по структурните фондове, за да балансират по-добре инвестициите в енергийна ефективност, включително за социалните жилища.

Според настоящата регулаторна рамка Европейският фонд за регионално развитие подкрепя интервенции в жилищния сектор, включително за енергийна ефективност, но е запазен само за държави-членки, присъединили се към Европейския съюз на 1 май 2004 г. или след това. Изменението на регламента цели да допусне и разшири тази възможност към домакинствата с нисък доход във всички държави-членки.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin и Nils Lundgren (IND/DEM), в писмена форма. (SV) Изглежда докладчикът не познава граници в хвалебствията си за политиката на сближаване на ЕС, въпреки факта, че тази политика е тревожен пример за това до какво може да доведе засилената централизация.

Слабият контрол и неадекватното проследяване на ресурсите, предоставяни всяка година в рамките на проектите по европейските фондове, доведоха до там, че значителни суми попаднаха на неправилни места. Това е вече всеизвестно. През ноември 2008 г. Европейската сметна палата обяви, че 11% от 42 милиарда EUR, одобрени през 2007 г. в рамките на политиката на сближаване на ЕС, така и не е трябвало да бъдат изплащани.

В доклада обаче това изобщо не се споменава. Жалко е, но едва ли е изненадващо. Може би не е нужно да казвам, че ние гласувахме против доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Sérgio Marques (PPE-DE), в писмена форма.(PT) Икономическата и финансова криза, която преживява Европа, трябва да бъде възприемана като възможност да се предприемат мерки, които не само ще помогнат на държавите-членки да се възстановят, но и ще повишат осведомеността сред обществеността относно по-устойчивото поведение.

Възможността да се подобри енергийната ефективност на жилищата, като се заделят средства до 4% от Европейския фонд за регионално развитие за всяка държава-членка, носи двойна полза: от една страна, това намалява фиксираните енергийни разходи на домакинството, а от друга – намалява националното потребление, като по този начин допринася за енергийната сигурност и за намаляване на вноса на изкопаеми горива и на емисиите на парникови газове.

Приветствам доклада с надеждата, че държавите-членки ще могат да включат тези средства в националните си планове за действие за енергийна ефективност и ще ги използват отговорно и прагматично.

Надявам се, че малките островни региони, по-специално, ще се възползват от тези средства, като се има предвид, че тези региони не разполагат с много начини за генериране на енергия и това изисква отговорно потребление от всеки един гражданин. Инвестирането в енергийна ефективност е един от най-важните инструменти в това отношение и трябва да бъде приоритетна цел за правителствата на държавите-членки.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), в писмена форма. (IT) Гласувах в подкрепа на доклада на г-н Angelakas относно Европейския фонд за регионално развитие по отношение на допустимостта на инвестиране в енергийна ефективност и енергия от възобновяеми източници в жилищното строителство. Всъщност, споделям убеждението на докладчика, че наличните финансови инструменти в Европейския съюз следва да бъдат видоизменени възможно най-бързо и ефективно, за да бъдат посрещнати очертаващите се предизвикателства, свързани с настоящата икономическа криза. В качеството си на основна фигура на международната сцена Европейският съюз не може да си позволи да изостава в сферата на енергийната ефективност и енергията от възобновяеми източници в жилищното строителство. Следователно е необходимо всички държави-членки и всички региони на Съюза, не само в новите държави-членки, да бъдат в позиция да инвестират и да изпълняват проекти в тези сектори. Това също така ще има ясни предимства с оглед създаването на работни места, което е от жизненоважно значение в изключително тежката икономическа ситуация, в която се намираме.

 
  
  

– Доклад: Henrik Lax (A6-0161/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), в писмена форма.(PT) Съгласен съм с общата визова политика, която улеснява законното пътуване и въвежда мерки, целящи да улеснят процеса на подаване и обработване на заявления за виза (намалени цени, опростени процедури за издаване на визи, използване на многократни визи, по-дълги срокове на валидност).

Освен това е наложително незаконната имиграция да бъде преодоляна чрез по-нататъшно хармонизиране на националните законодателства и практики в консулските служби по места.

Признавам неотложната нужда от засилване на съгласуването на общата визова политика, особено чрез обединяване в един визов кодекс на всички правила за издаването на визи и решения във връзка с отказ, удължаване, отмяна, отнемане и намаляване на срока на валидност на издадени визи.

Поздравявам докладчика, г-н Lax, за отличния компромис, който успя да постигне, но изразявам съжаление, че слабият компромис, постигнат в доклада за Общите консулски инструкции (който трябва да бъде включен в това предложение) ще се окаже в крайна сметка в ущърб на предложението. Пример за това е освобождаването на децата от визи или намаляването на цената на визите им, което бе договорено в тази зала, но което в крайна сметка няма да има очаквания ефект заради допълнителните такси, които ще бъдат наложени, когато услугата се предоставя от външни доставчици на услуги.

Поради всички тези причини, които ме накараха да гласувам против онзи доклад, не мога да подкрепя напълно този доклад, затова и се въздържах.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. – (DE) Впечатляващо е, когато незаконната имиграция е предмет на по-добро хармонизиране на национални разпоредби и процедури, свързани с визите. Предишните визови скандали, разбира се, показват колко облекчен подход възприемат някои държави относно издаването на визи. Случаите, за които споменавам, почти не бяха разследвани и в резултат не настъпи достатъчно голяма промяна.

Масовото узаконяване през последните десетилетия също ни кара да се съмняваме дали е разумно да се продължи с хармонизирането на законодателствата. Освен ако всички държави-членки не подкрепят строги разпоредби за издаване на визи и строга имиграционна политика, целяща да сведе имиграцията до нула, резултатът ще е възможно най-ниският общ знаменател. За да се предотврати евентуалното отприщване на поток от имигранти през „задната врата“, аз гласувах против доклада на г-н Lax.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), в писмена форма. (EL) Предложението на Комисията за регламент за Визов кодекс на Общността е една от мерките на ЕС, целящи да възпрат имигрантите и да издигнат „Крепостта Европа“ срещу граждани на трети страни и срещу самите граждани на ЕС. С Визовия кодекс ЕС възприе по-строги правила за издаване на входна виза за ЕС на граждани на трети страни, които подават единно заявление във всички държави-членки. Той налага включването във визите на биометрични данни (отпечатъци на десетте пръста), дори за деца на 12 години. Тези данни заедно с редица други лични данни ще бъдат вписвани в информационната система ВИС (Визова информационна система), която вече бе въведена от ЕС и която претендира да е най-голямата база с лични данни – това може да видите от полицейските архиви – на граждани на трети страни. Индивидуалните подобрения, направени от доклада на Европейския парламент, не променят същността, посоката или логиката на Визовия кодекс, който е просто още едно средство за контрол и по-сурово възпиране на имигранти в рамките на цялостната антиимиграционна политика на ЕС в съответствие с Европейския пакт за имиграция и убежище. Европейският съюз доказа за пореден път, че е враг на хората, на имигрантите и на бежанците, като предава заложниците на жестоката експлоатация на капитала.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), в писмена форма. (IT) Гласувах против доклада на г-н Lax за установяване на Визов кодекс на Общността. Смятам, че целите, които Комисията предлага в контекста на Хагската програма, а именно да се създаде система за улесняване на законното пътуване и за борба срещу незаконната имиграция, не могат да бъдат постигнати чрез хармонизиране на националните законодателства и практики в консулските служби по места. Следва да работим още за диалога и сътрудничеството между държавите-членки и да продължим по този път, а не да сливаме в един Визов кодекс всички разпоредби, уреждащи издаването на визи и решения, свързани с отказ, удължаване, отмяна, отнемане или намаляване на срока на валидност на издадени визи – разпоредби, с които този Европейски съюз въобще не е готов и не може да се справи. Затова не смятам, че предложената система следва да бъде одобрена и изпълнена.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), в писмена форма. (PL) Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи подготви друго предложение в контекста на Хагската програма. Целта му е да опрости визовата политика, като създаде Визов кодекс на Общността, за да улесни процеса на подаване на заявление за виза, както и на удължаване, отмяна, отнемане и намаляване на срока на валидност на издадени визи. Кодексът ще уеднакви и уточни принципите за издаване на визи, както и техния вид и срок на валидност. В допълнение, документите, необходими за получаване на съответната виза, ще бъдат уточнени.

В резултат на хармонизирането на законодателствата в Европейския съюз за издаване на виза, законодателството, което често пъти е било пречка в процеса на получаване на виза, ще бъде отменено. Визовият кодекс на Общността ще улесни движението не само на граждани на ЕС, но преди всичко на граждани на страни извън ЕС. Ще бъде улеснено движението на граждани и работници в страни на територията на Общността и извън нея.

Във връзка с гореспомената промяна специално внимание следва да се обърне на продължаващото обучение на митнически служители, и най-вече на онези, които работят по границите на Европейския съюз.

Визовата политика на Европейския съюз следва да отразява основните приоритети на външната политика на ЕС. Смятам, че създаването на Визов кодекс на Общността е добра идея и ще послужи за хармонизиране на законодателствата на държавите-членки.

 
  
  

– Доклад: Salvatore Tatarella (A6-0105/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), в писмена форма.(PT) Гласувах в подкрепа на регламента относно схема на Общността за екомаркировка, тъй като смятам, че е от жизненоважно значение да се насърчи устойчивото производство и потребление на продукти. Екомаркировката е полезна за насочване на потребителите към онези продукти на пазара, които са препоръчителни от екологична гледна точка, и за насърчаване на производството и потреблението на продукти, които имат добри екологични показатели

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), в писмена форма.(PT) Както пише в доклада, екомаркировката е доброволен знак, чиято цел е да насърчава, на европейско равнище, разпространението на продукти с висока енергийна ефективност, които имат слабо екологично въздействие по време на целия си жизнен цикъл.

С тази цел бяха определени някои стандарти за екологично качество (наричани тук „критерии“) за всяка специфична категория продукти. Съществуват понастоящем 26 категории продукти, 622 лиценза и над 3000 продукта и услуги – детергенти, хартия, облекло (включително обувки и текстил), туризъм, продукти за къмпинг и т.н. – на които е била присъдена екомаркировка.

Този знак и цветето, което е негов символ, може да се разглеждат като динамизиращ елемент, който – посредством постоянното актуализиране на екологичните критерии по отношение на отличените с него продукти – стимулира предприятията да полагат непрестанни усилия, насочени към комплексно повишаване на стандартите за екологично качество на пазарните продукти.

Въпреки това в сегашната система явно има някои недостатъци, имайки предвид, че опитът, натрупан през почти цяло десетилетие, откакто съществува това сертифициране, показва необходимостта от по-решителни мерки за справяне с някои недостатъци на системата.

Именно в този контекст Комисията представи предложение за нов регламент, който членовете на Парламента се опитват да подобрят.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), в писмена форма. (EL) Екомаркировката е още един заблуждаващ метод за реклама на продукти със съмнително качество и въздействие върху околната среда. Тези продукти ще придобият „добавена“ стойност, като бъдат регистрирани за маркировката, цената на което ще понесе крайният потребител, а това ще доведе до още по-голямо увеличаване на печалбата на монополите.

Тази маркировка е начин и за концентриране на капитал и на монопола на пазара между няколко многонационални компании, които разполагат със средствата, организацията и най-важното с нужните пари за регистриране на маркировка за продуктите им.

Каквито и да са предпазните механизми в процедурата за присъждане на маркировка по прозрачен, надежден и безпристрастен начин, всеки знае, че капиталът и големият бизнес винаги ще намерят начини да ги заобиколят, за да увеличат печалбите си, което се доказа и от поредицата скандали, свързани с храни, и от „токсичните“ продукти на самата капиталистическа криза.

ЕС не може да гарантира екологична защита, защото той „ухажва“ и обслужва капитала, който, с безотговорното използване на природните и човешките ресурси и използването в същата насока на модерните технологии, унищожава околната среда. Не може виновните за унищожаването на околната среда едновременно да бъдат избрани да я защитават.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), в писмена форма. (IT) Гласувах в полза на доклада на г-н Tatarella относно схема на Общността за екомаркировка. Считам, че въпросното предложение почти напълно съответства на Европейския план за действие за устойчиво производство и потребление, и следователно на общата цел за разработване на доброволна, интегрирана система, която да насърчава предприятията да подобряват продуктите си с цел подобряване на качеството на продуктите не само по отношение на диетичните храни и на защитата на потребителите, но също така и по отношение на околната среда, като се стремят към по-високи стандарти на енергийна ефективност и екологосъобразност. Ето защо поздравявам докладчика за чудесната работа, която е свършил в един много важен и решаващ за производителите ни контекст, включително за най-малките, тъй като поставянето на акцента върху качеството и спазването на диетични и екологични принципи ще им помогне да изпъкнат и да оцелеят в сценарий на увеличаваща се глобализация и конкуренция.

 
  
  

– Доклад: Linda McAvan (A6-0084/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward, Brian Crowley, Seán Ó Neachtain и Eoin Ryan (UEN), в писмена форма. (EN) Действията на Европейския парламент отговарят на препоръките, които той самият отправя, а именно по отношение на екологосъобразно поведение. Ние доброволно приехме задачата да подобрим екологичните ни резултати в ежедневния живот. През февруари 2007 г. аз лично поисках от председателя да се даде начало на схемата EMAS в Парламента. Днес гласувахме в полза на схемата EMAS, която изисква и други предприятия в Европа да постъпят по същия начин.

Като намалява екологичния отпечатък, например чрез пестене на светлинна енергия, интелигентни методи на измерване, сензорни светлини и по-ограничено използване на хартия, Европейският парламент работи в полза на екологосъобразността. След извършен от Парламента одит получихме лого за схемата EMAS.

Днешното „да“ за разширяване на схемата EMAS означава „да“ за екологичната осведоменост в държавите-членки. Целта на плана е да признае и възнагради активните организации, които не се ограничават само до спазването на законодателството в областта на околната среда, а непрекъснато подобряват начина си на взаимодействие с околната среда. Сега е важно да се установи хармонизирана система в целия Европейски съюз с общи правила; да се гарантира ползата и въздействието от този план, така че да се приложи не само за сгради, но и за държавите-членки. Поради тези причини е от съществено значение да се гласува с „да“ за това законодателство.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на доклада за доброволно участие на организации в Схема на Общността по управление на околната среда и одитиране (EMAS), тъй като тя помага на организациите да набележат, наблюдават и измерват въздействието им върху околната среда и да предоставят информация в тази насока.

Схемата ЕMAS беше първоначално въведена през 1995 г. и през 2001 г. беше разширена за организации както от публичния, така и от частния сектор. Новото преразглеждане дава възможност схемата да стане по-привлекателна и по-опростена за малките и средни предприятия, а също така е опит да се гарантира, че EMAS има същото ниво на участие, каквото в момента има ISO 14001 (която е водещата система за управление на околната среда в Европа).

Важно е също така да се отбележи, че признаването на EMAS като източник за справка в системите за управление на околната среда съответства на целта на ЕС за борбата с изменението на климата.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), в писмена форма. (IT) Поздравявам г-жа McAvan за чудесно свършената работа и заявявам подкрепата си за нейния доклад за доброволно участие на организации в Схема на Общността по управление на околната среда и одитиране (EMAS), като гласувам в негова полза. Целта на подобряването на дългосрочните екологични резултати на организациите със сигурност е похвална, както и отделянето на малко- и широкомащабните ресурси за постигането й. Също така се присъединявам към докладчика, като приветствам предложените от Комисията промени, особено свързаната с планирането на намаление на таксите и на честотата на докладване за малките и средни предприятия, за които участието в тази система би било по-трудно, но не по-малко важно. Считам, че също така трябва да подкрепим уеднаквяването на дефинициите за схемата EMAS със съществуващите дефиниции за ISO 14001, което би улеснило прехода от едната система към другата, както и да одобрим опростяването на езика, което може да бъде много полезно, особено за малките организации.

 
  
  

– Доклад: Kathalijne Buitenweg (A6-0149/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Alvaro и Holger Krahmer (ALDE), в писмена форма. – (DE) Използваното правно основание – член 13, параграф 1 от Договора за ЕО, не е уместно, тъй като според мнението на германската Свободна демократическа партия (FDP) не е спазен принципът на субсидиарността. Определянето на въпросните правила не е в компетентността на законодателя на ЕС, тъй като по този начин сериозно би погазил принципа на самоопределянето на държавите-членки.

Борбата с дискриминацията от всякакъв вид и участието на хората с увреждания в обществения живот са важни задачи. Предложението за разширяване на законодателството за борба с дискриминацията, което да обхване на практика всички сфери на живота, е далеч от реалността. Обръщането на тежестта на доказване, залегнало в Директивата, ще означава, че е възможно да се даде ход на съдебно производство въз основа на обвинения, които не са подкрепени с достатъчно доказателства. Тогава засегнатите лица ще трябва да плащат обезщетения, дори и да не са извършили каквито е да е дискриминацонни действия, но не могат да докажат невинността си. Дефинирано по този широкообхватен начин, обръщането на тежестта на доказване е под въпрос от гледна точка на това доколко е съвместимо с поведението на една правова държава. Подобен ход ще създаде несигурност и ще улесни злоупотребите. Не на това може да се основава съществуването на една напредничава политика за борба с дискриминацията.

Трябва да се вземе предвид и фактът, че в момента Комисията води процедури за нарушения срещу много държави-членки във връзка с неправилно въвеждане на съществуващите европейски директиви за политиката за борба с дискриминацията. Въпреки това все още няма общ преглед на въведеното законодателство, така че да може да се определи заявената нужда от нови законодателни норми. Германия, по-конкретно, вече е надминала всякакви предишни изисквания, налагани от Брюксел. Ето защо гласувахме против доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bradbourn (PPE-DE), в писмена форма. (EN) Аз и колегите ми от британската консервативна партия можем да се съгласим с по-голямата част от доклада и изпитваме ненавист към дискриминацията във всичките й форми. Изцяло подкрепяме осигуряването на равни възможности за хората, независимо от техните увреждания, раса, религия или сексуалност. Въпреки това имаме сериозни опасения по въпроса с обръщането на тежестта на доказване, т.е. обвинението да се обръща от ищеца към обвиняемия. Британските консерватори считат, че в prima facie случаи на дискриминация и съгласно британската правна система ищецът е този, който трябва да предостави убедителни доказателства за случаите на дискриминация. Ето защо решихме да се въздържим по доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI) , в писмена форма. – (NL) Категорично гласувах против доклада. Не e нужно да казвам, че всички се противопоставяме на това хората да се дискриминират въз основа на увреждане, сексуална ориентация и подобни. Въпросът е само дали Европа трябва да участва в това. Аз не смятам така. Мерките за преодоляване на дискриминацията трябва да продължат да бъдат под изключителната компетентност на държавите-членки. Ето защо гласувах против изменение 81, в което е отбелязано, че съответното предложение за директива грубо подрива принципа на субсидиарността. Съвсем отделно от това, докладът съдържа и много препоръки, които противоречат на елементарните демократични принципи и принципа на правовата държава. Само един пример ще дам, а той е, че макар и докладът да насърчава хората да не дискриминират на основата на убеждения, той допуска дискриминацията на основа на политически убеждения.

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (NI) , в писмена форма. – (NL) Гласувах против доклада – един от многото, пропити от политическа праволинейност – дори и само заради това, че предложението нарушава принципа на субсидиарността на ЕС и залага на огромно количество бюрокрация. Ненужно е да казвам и аз, че съм против всички форми на дискриминация въз основа на увреждане, възраст или сексуална ориентация. Докладът обаче съдържа много препоръки, които противоречат на елементарни принципи на правовата държава. Всъщност в него дискриминацията изведнъж се оказва разрешена, когато става въпрос за дискриминация, основана на политическа ориентация. Така в един момент може и принципът на равенството напълно да изчезне. Това е абсурдно.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), в писмена форма. (EN) Докладът цели да защити несправедливо отхвърлените от обществото и да гарантира, че има подходящи и адекватни средства за справяне с положението. С готовност го подкрепих. Той е широко подкрепен от социални платформи и от гражданското общество. Радвам се, че не се намесва в компетенциите на държавите-членки в областта на:

- образованието

- достъпа до религиозни институции

- въпросите, свързани с брачното и семейното положение

- връзката между църква и държава

- светския характер на държавата и нейните институции

- статута на религиозните организации

- носенето на религиозни символи на училище

Доскоро Ирландия имаше много активен Национален консултативен комитет по расизъм и междукултурализъм (NCCRI) и добре финансиран орган по въпросите за равенството. Въпреки важността на работата, извършвана от тези органи, освен всичко останало, включително във връзка със законодателство за равенството, тези структури спряха да съществуват поради драстичното намаление на отпусканите им субсидии. Важно е да продължим да подкрепяме тези групи и работата им.

Докладът на г-жа Buitenweg ясно очертава някои области, които да останат част от компетенциите на всяка държава-членка, но е важно да има напредък на европейско равнище за постигането на социална и по-справедлива Европа.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), в писмена форма.(PT) Гласувах в подкрепа на доклада относно предложението за директива на Съвета за прилагане на принципа на равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, който включва няколко изменения на предложението на Комисията, като засилва защитата на гражданите, включително хората с увреждания, които са жертва на дискриминация.

Според данните от 2008 г. на Евробарометър 15% от европейските граждани твърдят, че са били обект на дискриминация през изминалата година. Това е недопустимо и поради тази причина приветствам приемането на този текст от Европейския парламент, въпреки необяснимия отрицателен вот от страна на десните.

Считам доклада за важен при приемане на законодателство, което забранява пряка и непряка, множествена и асоциативна дискриминация, основаваща се на пол, расов признак или етнически произход, религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, или пол, в редица области като социална закрила, образование и достъп до стоки и услуги, и предоставяне на стоки и услуги, като жилищно настаняване, транспорт, телекомуникации и здравеопазване.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), в писмена форма. (EN) Настоящият Парламент изигра ключова роля при популяризирането на равното третиране на хората в целия Съюз въз основа на пол, раса, религия, убеждения, увреждане, възраст и сексуална ориентация.

Ето защо приветствам този доклад, който настоява за още по-голямо подсилване на разпоредбите за прилагане на равното третиране.

Имам резерви единствено по отношение на изменение 39, в част от което се твърди, че свободата на словото не трябва да се засяга, дори и в случаи на тормоз. С основание съществуват законодателни ограничения върху свободата на словото за клевети и обиди. По същия начин не можете безнаказано, например, да извикате „пожар“ в киното. Въз основа на това трябва да гласувам против това изменение конкретно, поради заплахата, която би представлявало за малцинствата.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Gaubert (PPE-DE), в писмена форма. – (FR) Защитата на правата и защитата на хората, които са жертви на дискриминация, трябва да бъде приоритет за ЕС, но това може да стане и да е полезно, ако той гарантира правна сигурност за засегнатите лица, като се избягва непропорционалната тежест за съответните стопански субекти.

В тази чувствителна област беше от ключово значение да не отслабваме бдителността си по отношение на разделението на компетенциите между Европейския съюз и държавите-членки, и относно това да се гарантира, че Парламентът стриктно се придържа към това, което позволява правното основание.

Във вида, в който бе приет днес, текстът, макар и задоволителен в някои отношения – особено по отношение на борбата с дискриминацията срещу хората с увреждания – с неясните си идеи, правната несигурност, която поддържа, и ненужните изисквания, които въвежда, е непрактичен от правна гледна точка и оттам нереален за изпълнение.

Тъй като според мен прекомерното регулиране не може да е решение, аз защитих изменението за отхвърляне на предложението на Комисията, тъй като съществуващите текстове по този въпрос не са били приложени в много държави-членки, които подлежат на процедури за нарушение.

При тези обстоятелства, тъй като подкрепям целта на директивата, но имам частични резерви, предпочетох да се въздържа при окончателното гласуване.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (PSE), в писмена форма. (EN) Ще гласувам „за“ доклада, най-вече защото насърчава ясно и сигурно принципа на равното третиране между хората, без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, възраст или сексуална ориентация. Въпреки това, според моята делегация реалните условия и специфичните проблеми в отделните държави-членки трябва да бъдат взети предвид (изменение 28) преди прилагане на изменението. Освен това трябва да гарантираме, че приетото законодателство няма да доведе до погрешна ситуация, при която вместо да се гарантира свободата на изразяване, тя да бъде ограничена.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE), в писмена форма. (FR) Винаги съм подкрепяла решителната, ефективна борба с всички форми на дискриминация и хомофобия в съответствие с основополагащите ценности на Европейския съюз.

Защитата на правата и защитата на хората, които са жертви на дискриминация, трябва да бъде приоритет за ЕС, но това може да стане и да е полезно, ако той гарантира правна сигурност за засегнатите лица, като се избягва непропорционалната тежест за съответните стопански субекти.

В тази чувствителна област е от ключово значение да не отслабваме бдителността си по отношение на разделението на компетенциите между Европейския съюз и държавите-членки, и относно това да се гарантира, че Парламентът стриктно се придържа към това, което позволява правното основание.

Във вида, в който бе приет днес, текстът, макар и задоволителен в някои отношения – особено по отношение на борбата с дискриминацията срещу хората с увреждания – с неясните си идеи, правната несигурност, която поддържа, и ненужните изисквания, които въвежда, е непрактичен от правна гледна точка и оттам нереален за изпълнение. При тези обстоятелства, макар и да подкрепям целта на директивата, реших да се въздържа при окончателното гласуване.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Поздравявам колегата г-жа Buitenweg, че получи подкрепата на мнозинството в залата днес за своя доклад. Дискриминацията, основана на религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, няма място в европейското общество. Вярно е, че правната защита е разширена извън пазара на труда и предложената директива ще бъде ценен инструмент в борбата с нетърпимостта.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang и Fernand Le Rachinel (NI), в писмена форма. (FR) От 2000 г. насам Европейският съюз постоянно насърчава равенството, и то във все по-широк смисъл на думата: равенството между мъже и жени, между гражданите на една страна и чужденците, между болни и здрави хора, между католици, мюсюлмани, будисти и изповядващи други религии, равенството при достъпа до образование, до здравеопазване, равенството по отношение на сексуалната ориентация на хората и т.н. Накратко, този списък очевидно не съдържа всичко, а европейските директиви, които в момента се съставят, се отнасят до равния достъп до социални услуги и жилищно настаняване.

И ето нова директива, която, скрита зад маската на законовата борба с дискриминацията към хората с увреждания, има за цел да регулира – или по-скоро да възпрепятства – в почти всяка област, където свободата на избора, било то под договорна форма или по друг начин, все още съществува.

Капаните в един насила приет регламент могат да бъдат много. В действителност новите европейски мерки не само ще увеличат европейската бюрокрация и тежест, но също така ще бъдат реална заплаха за останалите основни свободи и права, включително, най-вече, свободата на религията, на сдружаване и на изразяване, и свободата на пресата.

В името на равенството, с цензура и диктатори.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), в писмена форма. – (FR) С голямо съжаление взех решение да се въздържа от гласуване по доклада на г-жа Buitenweg относно равното третиране.

Принципът за равно третиране на хора без оглед на политически и религиозни убеждения, възраст, пол, сексуална ориентация или увреждане е един от основополагащите принципи на Европейския съюз. Реалността на ежедневието показва, че държавите-членки трябва да постигнат много по-голям напредък. Отвратителните забележки за възрастните хора, които продължават да се сипят, красноречиво илюстрират този факт.

Въпреки това не мога да приема начините и възможностите, описани във въпросния доклад. Опасявам се, че добрите намерения ще доведат до безкрайни съдебни спорове и прекомерна бюрокрация, което няма да доведе до желаната цел.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), в писмена форма. (SV) Шведската партия „June List“ счита ЕС за съюз на ценности, ето защо напълно одобрявам една такава широкообхватна директива срещу дискриминацията. Считам, че това трябва да е предпоставка за един функциониращ вътрешен пазар при спазване на неприкосновените права на човека. За мен е много важно да не се дискриминират хора въз основа на увреждане.

Одобрявам изменение 87, тъй като считам, че данъкоплатците във всяка страна трябва да гарантират, че за хората с увреждания има достатъчно финансови средства, така че те да бъдат считани за надеждни кредитоискатели на кредитния пазар. В действителност гласувах в полза на доклада в неговата цялост.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Martens (PPE-DE), в писмена форма. – (NL) Тъй като холандските християндемократи (CDA) винаги са били твърдо за правила, които гарантират равното третиране на хората без оглед на религия, убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, ние одобряваме духа на директивата.

Въпреки това законодателството в тази област трябва да бъде добре премислено. CDA счита, че правните дефиниции в текста са изключително двусмислени и очаква – като много други – текстът до доведе до съдебни производства от всякакъв тип.

CDA се противопоставя на предложението за обръщане на тежестта на доказване. Според нас всеки е невинен до доказване на противното. CDA не може да се отъждестви с предложението от хората, срещу които са заведени дела, да зависи да докажат невинността си.

Освен това съжаляваме, че групата на социалистите в Европейския парламент и групата на Алианса на либералите и демократите за Европа, явно намирайки се под напрежение покрай изборите, са направили още по-небалансиран този текст, като са въвели многобройни нови елементи и разделно гласуване. Поради тази причина CDA не смята, че трябва да подкрепи доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE), в писмена форма. (EN) Това е съществен доклад с важни последици за гражданите на ЕС.

Трудно е да се върви срещу принципа на равното третиране, още повече че този доклад повдигна много спорове в залата, не само между групите, но и в рамките на политическите групи.

Гласувах против изменение 81 за цялостно отхвърляне на доклада. Срещнах се и пред мен лобираха много заинтересовани групи на лица с увреждания, които искаха позицията им да бъде преразгледана. Европейският форум на хората с увреждания твърдо настоява за законодателство на ЕС за защита на хората с увреждания от дискриминация.

В Съвета много държави-членки също изразиха своите опасения във връзка с предложението. Тези опасения са свързани с приведеното правно основание, обхвата на предложението и страха, че могат да бъдат засегнати области от национална компетентност, като образование, социално осигуряване и здравеопазване.

Също така трябва да стане ясно, че осиновяването и репродуктивните права (включително асистираната репродукция на човека) не влизат в обхвата на директивата.

Гласувах против изменение 28, за да се гарантира позоваването на националното законодателство относно брачното или семейното положение, включително правата, свързани с възпроизводството. Това изменение беше отхвърлено от Парламента и затова се въздържам при окончателното гласуване.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), в писмена форма. – (NL) Днес, заедно с евроскептиците от моята група, гласувах в полза на доклада Buitenweg за равното третиране. До голяма степен сме съгласни със съдържанието на предложенията в него и затова съжаляваме, че имаше толкова много гласове „против“ на членове, които всъщност искат една по-интегрирана Европа. Жалко е, че други от групата внушаваха преди гласуването, че решението ни да гласуваме с „да“ е може би някак неуместно.

В националните парламенти и националните правителства на държавите-членки на ЕС един от често повдиганите въпроси е дали ЕС трябва да продължава да разширява още повече компетенциите си. Разширяването на компетенциите често е за сметка на вземането на решения на по-ниско равнище, където за засегнатите има гарантирано максимално влияние. На такива случаи моята партия, холандската социалистическа партия, възразява. В Европейския парламент, обаче, акцентът пада по-скоро върху това по какъв начин ЕС изпълнява компетенциите си, или с други думи – върху съдържанието. После ние винаги гласуваме в полза на това, което считаме за подобрение и срещу това, което считаме за промяна към по-лошо. Това, че избираме да действаме по този начин, не означава, че не бихме предпочели да оставим такива области в компетенцията на Съвета, който отбеляза средно европейско ниво, което е по-лошо от това, което сме постигнали в Нидерландия и в други държави-членки.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), в писмена форма. (IT) Равното третиране на хора без оглед на религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация е принцип, който надхвърля законодателството на Общността: това е неотменимо право на човека. Ето защо бях принуден да гласувам против доклада на г-жа Buitenweg относно предложението за директива на Съвета. Считам, че единствената цел на тази директива е да контролира аспекти, по отношение на които Европейският съюз вече би трябвало да е много активен участник.

 
  
MPphoto
 
 

  Toomas Savi (ALDE), в писмена форма. – (EN) Гласувах в подкрепа на доклада на колегата г-жа Kathalijne Maria Buitenweg за равното третиране на хора без оглед на религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация. Считам, че е много обидно през ХХI век в Европейския парламент все още да има несъгласие за нещо толкова естествено като равното третиране на хора. Фактът, че 226 членове на ЕП гласуваха против доклада, беше неприятна изненада и ясен знак за опасност, който не може да бъде пренебрегнат.

Търпимостта е един от крайъгълните камъни на Европейския съюз и борбата с дискриминацията трябва да бъде наш първостепенен приоритет. Под девиза на Европейския съюз „единство в многообразието“ не се разбират само различните националности в ЕС, но преди всичко гражданите на Европейския съюз с техните индивидуални различия. Всички граждани на ЕС са равни и трябва да бъдат третирани като такива – само тогава Европейският съюз ще оправдае девиза си.

 
  
MPphoto
 
 

  Margie Sudre (PPE-DE), в писмена форма. - (FR) Защитата на правата и защитата на хората, които са жертви на дискриминация, трябва да бъде приоритет за ЕС, но това може да стане и да е полезно, ако той гарантира правна сигурност за засегнатите лица, като се избягва непропорционалната тежест за съответните стопански субекти.

В тази чувствителна област е от съществено значение да не отслабваме бдителността си по отношение на разделението на компетенциите между Европейския съюз и държавите-членки, и относно това да се гарантира, че Парламентът стриктно се придържа към това, което позволява правното основание.

Приетият днес текст е задоволителен в някои отношения, особено по отношение на борбата с дискриминацията срещу хората с увреждания, но с неясните си идеи, правната несигурност, която поддържа, и ненужните изисквания, които въвежда, е непрактичен от правна гледна точка и оттам нереален за изпълнение.

Тъй като прекомерното регулиране не може да бъде решение, делегацията защити изменението за отхвърляне на предложението на Комисията, тъй като съществуващите текстове по този въпрос все още не са били приложени в някои държави-членки, които подлежат на процедури за нарушение.

Ето защо френската делегация, която подкрепя целта на директивата, но има частични резерви, предпочете да се въздържи при окончателното гласуване.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), в писмена форма. (PL) Дискриминацията е проблем, който сега, когато Европа се обединява, е изключително актуален и не трябва да го пренебрегваме при никакви обстоятелства. Въпреки че вече сме обсъждали тази тема много пъти, резултатът не е задоволителен.

Различните форми на дискриминация са сериозен проблем. Дискриминацията, основана на етнически произход или на расов признак, е забранена както на пазара на труда, така и извън него. Неравното третиране, основано на религия, мироглед, увреждане, възраст или сексуална ориентация в момента е забранено само на работното място.

Мисля, че трябва да се обърне внимание на борбата с дискриминацията не само в професионалната сфера, но и извън нея. Дискриминацията трябва да има една и съща дефиниция, независимо от какъв вид е.

Предотвратяването на неравното третиране е много сериозен въпрос, но не трябва да забравяме хората, които са подложени на дискриминация. Трябва да гарантираме, че те могат да упражняват правата си и трябва да се борим за последователност при наказването на онези, които упражняват дискриминация.

Дискриминацията е много важна тема както по отношение на личния живот на гражданите, така и по отношение на процеса на европейска интеграция. Напълно съм съгласен с докладчика, г-жа Buitenweg, и й благодаря за качествения и изчерпателен доклад.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Thyssen (PPE-DE), в писмена форма. – (NL) Като юрист не мога да приема налагането на обръщане на тежестта на доказване на европейско равнище, както се предлага в новата директива за борба с дискриминацията. В крайна сметка едва ли не е невъзможно да се докаже, че нещо не е така, и много по-лесно да се докаже, че е така.

Необходимо е обаче ЕС да гарантира, че ясните ръководни принципи и ценности, както са определени в Договора за ЕС, са видими за гражданите на практика. Ето защо трябва да се одобрява хоризонталното законодателство в тази сфера. Това ме подтикна да гласувам в полза на доклада Buitenweg в неговата цялост.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), в писмена форма. (SK) Гласувах с групата PPE-DE против директивата за борба с дискриминацията, тъй като тя би оказала негативно влияние върху гражданите на ЕС. Мнозинството от левицата днес показа, че европейските институции не искат да намаляват бюрокрацията, финансирана с парите на данъкоплатците. Тази резолюция доказва, че ЕС иска да разшири регламентирането във всички области от живота на хората в държавите-членки. Това е лош сигнал.

Въпреки това резолюцията не оказва влияние върху законодателния процес. От Съвета зависи да постигне единодушно решение.

Противопоставям се на всички форми на дискриминация. Първоначално се очакваше директивата да обхване дискриминацията срещу хората с физически увреждания и възрастните хора. Аз също участвах в защитата на тези хора. Въпреки това на директивата й липсва яснота и затова според мен тя няма да помогне на хората.

Лобито направи заложник реалната дискриминация, като добави сексуалната ориентация и религия или убеждения. Тези форми на дискриминация никога не са били дефинирани в документи на ЕС. Последиците могат да бъдат драматични.

Никой не може точно да определи сексуалната ориентация или дискриминацията, основана на сексуална ориентация. Това е потенциална опасност за тълкуването на въпросната директива. Недискриминацията въз основа на „убеждения“ също е проблематична. Сектите и политическите екстремисти могат да използват директивата, а средствата за масова информация ще им свършат услуга. Църковните училища няма да могат да избират учители според религиозната им принадлежност. Застрахователните дружества няма да могат да отчитат информация за определяне на застрахователните рискове. Застрахователните премии ще станат по-скъпи.

Освен това има някои директиви и международни документи за защита на възрастните хора и лицата с физически увреждания, а те не се прилагат в държавите-членки.

 
  
  

– Предложение за резолюция: B6-0177/2009 (Диалог ЕС-Беларус)

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (NI) , в писмена форма. – (NL) Тази резолюция е по-скоро неблагоприятна и трябва да аплодираме факта, че според нея политическият диалог е изключително зависим от напредъка в областта на правата на човека и вътрешната свобода. В тази област има още много какво да се желае от режима, особено по отношение на свободата на изразяване и мнение, свободата на пресата и свободата на демократическата опозиция и медиите.

Има обаче твърде много данни, че наскоро направените от режима отстъпки са просто част от козметична операция, дирижирана от президента диктатор Лукашенко, заради външния свят. Прекалено рано е да се влиза в какъвто и да е нормален диалог с Беларус.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), в писмена форма.(PT) Това е поредната резолюция, която се основава на идеята за намеса и заклеймяване на Беларус – резолюция, която определено се стреми към намеса във вътрешните работи на тази страна.

Ако се задълбочите в загадъчния, манихейски език, целта е ясна: ЕС не приема обявения суверенитет на Беларус и определянето на независима политика, която да не е в плен на интересите на ЕС/НАТО/САЩ, и се опитва да я заобиколи.

Ето защо ЕС прибягва до изнудване и до налагане на санкции, които според него могат да бъдат вдигнати, ако тази страна приеме необходимите мерки, като например: „демократичната опозиция и гражданското общество на Беларус трябва да бъдат включени в диалога между ЕС и Беларус“; „да използва пълно и ефективно възможностите за подпомагане на гражданското общество и демократичното развитие в Беларус чрез Европейския инструмент за демокрация и права на човека“; или „да отпусне финансова помощ на независимия белоруски телевизионен канал Belsat“.

Би ли приела която и да е страните от ЕС подобни условия? Лицемерието на този подход е ясно, особено когато „европейското семейство“ на т.нар. „демократични нации“ не осъжда в един глас масовите убийства на палестинци, извършени от израелската армия в ивицата Газа, или престъпните полети на ЦРУ, на които е било съучастник.

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Kaczmarek (PPE-DE), в писмена форма. (PL) Госпожи и господа, гласувах за приемането на резолюцията относно двугодишната оценка на диалога ЕС–Беларус. Доволен съм, че в резолюцията, освен че се прави обща оценка на политическата обстановка, се говори и за някои конкретни очаквания по отношение на белоруските органи. Разбира се, диалог не се води само заради самия диалог. Той трябва да доведе до подобряване на положението там, където поради много причини има нужда от подобрение. Никой не живее с илюзията, че положението в Беларус е идеално.

Ето защо очакваме преразглеждане на решенията, взети при мобилизирането на военна служба на младите активисти Франак Вячорка, Иван Шило и Змитер Федорук. Те не трябва да бъдат държани като „заложници“ от органите. Франак Вячорка е син на много известен активист от опозицията. Набирането за военна служба не трябва да се използва като инструмент за провеждане на политики. Също така призоваваме да се признаят избраните на 15 март 2009 г. ръководни органи на Съюза на поляците с председател г-жа Angelika Borys. Бихме искали белоруските органи да издадат заповед за преразглеждане на издадените присъди на 11 участници в демонстрация през януари 2008 г.

Това са съвсем конкретни примери, които дават възможност на белоруските органи да покажат добра воля и желание за провеждане на истински диалог. Надявам се Беларус да се възползва от тази възможност. Това ще бъде от полза за самата Беларус, за нейните граждани, за Европейския съюз и за отношенията между Беларус и Европа. Благодаря ви.

 
  
  

– Предложение за резолюция: RC-B6-0165/2009 (Европейската съвест и тоталитаризма)

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), в писмена форма. (PL) Ако сме отдадени на идеята да изградим бъдещето на Европа, не трябва да допускаме историческите факти да се пренебрегват или трагичните моменти в историята ни да бъдат забравени. Възпоменаването на жертвите на престъпленията срещу човечеството трябва да бъде един от основните елементи при изучаването на история и оформянето на съзнанието на младите хора в Европа. Пренебрегването на историята води не само до нейното изкривяване, но и до създаването на различни опасни форми на национализъм. Бих искал също така европейското общество да знае повече за полските герои, като например капитана от кавалерията Witold Pilecki. Трябва да помним, че разбирането на миналото на цяла Европа, а не само на западната й част, е ключът към изграждането на общо бъдеще.

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (NI) , в писмена форма. – (NL) Гласувах за тази равнопоставена резолюция, която осъжда тоталитаризма във всеки негов вариант или форма. ХХ век беше векът на най-многобройните масови избивания в историята. Нацистка Германия, Съветска Русия, Камбоджа, Китай и Руанда напомнят за абсолютното безумие и за жестокостта, която са способни хората да причинят на сънародниците си, когато тиранията вземе надмощие над свободата. Имам обаче едно възражение. Отказвам да създавам йерархия на страданието. Всеки случай на страдание е единствен по рода си и заслужава нашата почит, независимо дали става въпрос за евреи, тутси, кулаци, руски военни затворници или полски свещеници. Ето защо се въздържах да гласувам за изменение 19.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), в писмена форма.(PT) Гласувах за резолюцията относно тоталитарните режими. Считам, че Европа няма да бъде обединена, освен ако не постигне обща визия за историята си и не проведе открито и цялостно разискване за престъпленията, извършени от нацизма, сталинизма и фашистките и режими през миналия век.

Смятам, че процесът на европейска интеграция е бил успешен, той доведе до интегриране в Европейския съюз на страните от Централна и Източна Европа, които са живели при комунистически режими от края на Втората световна война до началото на 90-те години на XX век, и е спомогнал да се установи демокрация в Южна Европа, в страни като Гърция, Испания и Португалия, в които дълго време има фашистки режими.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), в писмена форма. (EN) Въпреки че одобрявам максималната обективност при анализирането на историята на Европа и въпреки че признавам колко ужасни са престъпленията в сталинистка Русия, опасявам се, че в тази резолюция има елементи на исторически ревизионизъм, който противоречи на изискването за обективен анализ.

Не съм склонен да сложа на една везна престъпленията на нацистите, холокоста и геноцида, жертва на който са шест милиона евреи, с тези на комунистите, трейдюнионистите, както и с тези на сталинистка Русия. Политическият релативизъм заплашва да смекчи картината на невижданите престъпления на нацистите и по този начин да осигури интелектуална обосновка на идеологиите на сегашните неонацисти и фашисти, каквито има и сред нас днес.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin и Nils Lundgren (IND/DEM), в писмена форма. (SV) Предложението за резолюция, внесено от петте най-големи групи в Парламента, съдържа много важни перспективи за европейската история през последните 100 години. Измененията, особено предложението от групата на Съюза за Европа на нациите, също са похвални, но по причини, свързани с публикуването, не всичко предложено може да бъде включено в текста на резолюцията. Много трагедии и прояви на личен героизъм могат да бъдат изложени в една резолюция за европейската съвест и тоталитаризъм. За съжаление няма място за всичко, поради което се налага да гласуваме против някои от измененията на резолюцията.

Въпреки това гласувахме в подкрепа на резолюцията като цяло.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), в писмена форма.(PT) Тази срамна резолюция, одобрена от Парламента, е още един опит да се изкриви историческата истина от реакционистите и от хората, които търсят отмъщение: победените във Втората световна война. Например същите онези хора, които в своите държави реабилитират участниците в зверствата на нацистите.

Целта е неонацизмът да се представи в добра светлина и да се осъди комунизмът. С други думи, да се представят тираните и потисниците в благоприятна светлина, докато се осъждат жертвите им и потисканите от тях. Целта е да се заличи големият принос на комунистите и на Съветския съюз за поражението на нацизма и фашизма, ролята му за подобряване на условията на живот на работниците, за освобождаването на народи от колониално робство, както и ролята, която е изиграл срещу експлоатацията и войната, след Втората световна война.

В Португалия Португалската комунистическа партия повече от всеки друг се е борила за свобода, мир, права на човека, за достойни условия на живот за португалския народ, колонизиран от фашизма, и за постиженията, прогласени в Конституцията на Португалската република, която е вече на 33 години.

По същество намерението е да се криминализират комунистите, тяхната дейност и идеали.

Такава една резолюция става още по-важна във време на остра криза за капитализма, което прави задължителна борбата за мир, демокрация и социален напредък в нашето време.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Holm и Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), в писмена форма. (EN) Разбира се, изразяваме съжаление за жертвите на всички агресивни и авторитарни режими, независимо от безчинствата, случили се в Европа или в бившите европейски колонии, например. Все пак сме дълбоко разтревожени от всички преки и косвени усилия, полагани от политици и в парламентите в опит да повлияят на общото възприемане на историческите факти. Тази задача трябва да се остави на независими академични изследвания и публични разисквания. Иначе съществува риск всяко ново мнозинство в Парламента да се опитва да променя историята, като определя най-големите врагове на обществото, и да използва европейската история за краткосрочни кампанийни цели. Поради тази причина избрахме да се въздържим при окончателното гласуване.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Eleni Koppa (PSE), в писмена форма. (EL) Парламентарната група на ПАСОК гласува против предложението за резолюция, тъй като в нея нацизмът се сравнява с комунизма по неприемлив начин.

Осъждаме безчинствата, извършени и от нацизма и от сталинизма.

Считаме, че това сравнение не води до разбиране на особеностите на двата тоталитарни режима.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), в писмена форма. – (NL) Гласувах против резолюцията за тоталитаризма противно на препоръката на моята партия, която счита резолюцията за безполезна. Аз съм „за“ това категорично да се спрат всякакви опити за постигане на политически цели чрез насилие, затвор, заплахи и други форми на потисничество. ХХ век беше векът на основните популистки движения, заслепени от идеята, че са на прага на историята. Оправдаваше се всяко престъпление, което те смятаха, че ще въдвори идеалния свят и ще ги защити от промени. За някои този идеален свят означаваше да има равенство за всички, държавата да е тази, която предоставя услугите, производствените ресурси да са в ръцете на народа и да се премахнат всички стари привилегии, от които се ползваха избрани групи. За други това беше да се запазят традициите, неравенството, властовите позиции и привилегии. Мога да се отъждествя с първата група, но не и с втората.

Насилието им доведе до оклеветяване и на двете групи. Никой не помни техните каузи, но всички помнят средствата, с които си служеха. Тази епоха непременно трябва да остане в миналото. Дори и да не съм съгласен с формулировката на места, смятам, че резолюцията е важна.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), в писмена форма. (EL) Няма парламент или парламентарно мнозинство, съставено от представители и служители на варварската капиталистическа система, които да успеят с клевети, лъжи и фалшификации да изтрият от историята социалната революция, написана и подписана от народите със собствената им кръв. Нито един антикомунистически фронт не може да заличи огромния принос на социализма, безпрецедентните му постижения и премахването на експлоатацията на човек от човека.

Съвместното предложение за резолюция от групата на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи, групата на Алианса на либералите и демократите за Европа, групата на Зелените/Европейски свободен алианс и групата на Съюза за Европа на нациите, която беше също така подкрепена от групата на социалистите в Европейския парламент, по неописуемо вулгарен начин слага наравно фашизма и комунизма, нацистките фашистки режими и социалистическите режими.

Със състрадателна quid pro quo (компенсация) те предлагат общ европейски ден за възпоминание на извършителите и на жертвите. Така те оправдават фашизма, оклеветяват социализма и оправдават империализма за престъпленията, които е извършил и продължава да извършва и днес. От идеологическа гледна точка те популяризират капитализма като единствената „демократична система“.

Всяка политическа сила, която заема неутрална позиция, осигурявайки по този начин алиби на тази реакционистка политика, също носи сериозна отговорност за антикомунистическата истерия.

Гръцката комунистическа партия призовава работническата класа и всички прогресивни хора да осъдят антикомунизма и неговите агенти.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), в писмена форма. (SK) ХХ век беше белязан от престъпленията на тоталитарните комунистически и нацистки режими, които причиниха жестоки страдания на милиони невинни хора. Европейската интеграция беше пряк отговор на войната и на терора, причинени от тоталитарните режими на европейския континент.

Твърдо вярвам, че Европа никога няма да бъде обединена, ако не успее да постигне обща визия за собствената си история и заради това гласувах в подкрепа на резолюцията за европейската съвест и тоталитаризъм. Трябва да признаем комунизма и фашизма като общо наследство и да проведем експертен дебат за всички престъпления, извършени от тоталитарните режими миналия век. Дължим това на младите поколения, които вече не растат в условията на тези режими и които са тревожно малко и невярно информирани за тоталитаризма във всичките му форми, дори и през петте години от разширяването през 2004 г. Дори днес много хора не знаят за режимите, които са тероризирали техните сънародници в Централна и Източна Европа в продължение на 40 години и са ги разделяли от демократична Европа с Желязната завеса и Берлинската стена.

През 2009 г. отбелязахме 20-та годишнина от падането на комунистическите диктаторски режими в Централна и Източна Европа и от падането на Берлинската стена. Ето защо смятам, че всички правителства на ЕС трябва да използват този повод и да обявят 23 август за Европейски ден за възпоминание на жертвите на сталинизма и нацизма.

Това ще бъде резолюция за тоталитарните режими и силна и недвусмислена гаранция, че всички тези събития никога няма да се повторят в Европа.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), в писмена форма. (IT) Смятам да гласувам в подкрепа на предложението за резолюция за европейската съвест и тоталитаризъм.

Твърдо вярвам, че Европа трябва да знае повече за престъпленията, извършени от тоталитарните и недемократични режими, тъй като смятам, че не можем да консолидираме европейската интеграция, без да насърчаваме запазването на историческата ни памет, ако всички аспекти на миналото на Европа бъдат признати.

Също така одобрявам предложението да се обяви „Европейски възпоменателен ден“ за жертвите на всички тоталитарни и авторитарни режими.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), в писмена форма. (EN) За много хора в ЕС и дори в останалите държави в Европа последиците от тоталитаризма, с милионите загинали в резултат от него, са ключов исторически момент. Той е помогнал за формирането на много от възгледите на по-късните поколения, но за живелите през онзи период той е ужасен белег в европейското развитие. Екстремизмът продължава да бъде заплаха и сега, а екстремистите имат неволен приятел пред избирателните урни – летаргията. Като политици ние трябва да се борим да се познава опасността за свободата и живота ни, за да го припомняме на сегашните и бъдещи поколения. Ето защо подкрепям предложението за резолюция.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioannis Varvitsiotis (PPE-DE), в писмена форма. (EL) Категорично осъждаме всякаква форма на тоталитаризъм и същевременно подчертаваме колко е важно да помним миналото. Това е важен елемент в историята ни.

Въпреки това считаме, че решенията на мнозинството в Парламента не са компетентни да тълкуват историческите факти.

Оценяването на историческите факти е работа само и единствено на историците.

Ето защо решихме да се въздържим от днешното гласуване по съвместното предложение за резолюция на четирите политически групи, включително Групата на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи, относно европейската съвест и тоталитаризма.

 
  
MPphoto
 
 

  Francis Wurtz (GUE/NGL), в писмена форма. (FR) Няколко пъти изразихме мнението си за често повтаряните фрази по темата за „всички тоталитарни режими“.

Нашата група без никакви резерви осъжда всички форми на тоталитаризма. Групата ни осъжда безрезервно и сталинизма. Същевременно ние твърдо възразяваме на всякакви опити за банализиране на нацизма чрез скриване зад осъждането на тоталитарните режими, какъвто е отново случаят в съвместната резолюция, която ни беше представена.

Ето защо групата ни отказва да участва в гласуването на тази резолюция.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), в писмена форма. (SK) Осъждането на тоталитарните режими, които са приели идеологиите на нацизма или комунизма, трябва да бъде само първата стъпка към цялостното осъждане на всички форми на нетърпимост, фанатизъм и невежество, които са потъпквали и продължават да потъпкват основните права и свободи на отделната личност и нациите. Всяка идеология, която не зачита човешкото достойнство и човешкия живот, заслужава да бъде осъдена и е абсолютно недопустима.

Нацизмът и комунизмът в действителност са идеологии, вдъхновени от по-стари идеологии. Те са били формулирани през ХІХ век и са били установени като конституционни принципи сред европейските държави по онова време. Идеологии като милитаризъм, шовинистичен национализъм, империализъм, радикализъм и по-късно фашизъм по своята същност са били нехуманни и деструктивни и затова заслужават да бъдат явно заклеймени, също както идеологиите, които са се появили по-късно под формата на комунизма и нацизма.

Трябва да наблегнем особено на това в нашето несигурно време и трудния период, през който преминаваме. Следователно не трябва да позволяваме появата на нови политически течения, вдъхновени от такива антихуманни идеи, каквито стоят зад нацизма и комунизма. Нетърпимостта може да бъде преборена само като не се правят никакви компромиси или изключения, ето защо трябва да попитаме дали думите „борба с тоталитаризма“ са сменени с „борба с всички режими, довели до погазването на човешкото достойнство, свобода и уникалност на всеки един индивид“.

 
  
  

– Предложение за резолюция: RC-B6-0166/2009 (Ролята на културата)

 
  
MPphoto
 
 

  Călin Cătălin Chiriţă (PPE-DE), в писмена форма. (RO) Гласувах в полза на съвместната резолюция за ролята на културата в развитието на европейските региони, тъй като смятам, че ЕС трябва да оказва по-силна подкрепа на културните проекти.

Смятам, че стратегиите за регионалното и местно развитие, които включват култура, креативност и изкуство, значително допринасят за подобряването на качеството на живот в регионите и градовете на Европа чрез насърчаване на културното многообразие, демокрацията, участието и междукултурния диалог.

Резолюцията приканва Комисията да представи Зелена книга с набор от мерки в областта на съвременните културни дейности с цел укрепване на развитието в регионите на Европа.

Смятам, че културният дух на Европа е важен начин за сближаване на Европа при пълно зачитане на различните културни и езикови идентичности. Културите на Европа представляват стратегически фактори в развитието на Европа на местно, регионално и национално равнище, както и на институционално равнище на ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin и Nils Lundgren (IND/DEM), в писмена форма. (SV) Културата е политическа област, която попада под политическата отговорност на отделните държави-членки. Резолюцията обсъжда въпроси, които са извън компетентността на Европейския съюз. Тъй като възприемаме сериозно принципа на субсидиарността, ние сме на мнение, че парламентарната комисия по култура и образование трябва да бъде разпусната.

Ето защо гласувахме против доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), в писмена форма. (SK) Културата е важен елемент в устойчивото развитие на европейските региони и следователно плановете за развитие за всички региони трябва да включват културно измерение. Стратегия, която включва култура, креативност и изкуство, ще допринесе в голяма степен за подобряването на качеството на живот на жителите на градовете и селските райони.

В относително малката област на Словакия, откъдето съм аз, има различни културни региони, а в рамките на самите тях има вътрешни различия. Културните традиции, които сме развили тук през вековете, включват необикновено разнообразие от форми, видове и варианти на фолклора.

Например в региона, откъдето съм аз, Stará Ľubovňa в североизточната част на Словакия, ще откриете и словашка, и германска, и рутенска, и гуралска, и ромска култура. Всички селища организират годишни културни фестивали, като привличат голям брой посетители в нашия регион. Партньорството между европейските региони се засилва чрез разнообразие от обичаи, песни и танци. Културните проекти започват от инициативи на доброволни организации и заслужават вниманието и особено подкрепата на Европейската комисия. Жалко че субсидиите, които се отпускат за културни проекти, намаляват с всяка измината година, което още повече затруднява местните органи да поддържат тези забележителни и уникални културни традиции.

Твърдо вярвам, че Комисията трябва да представи Зелена книга с набор от евентуални мерки за подкрепа на културните дейности, насочени към засилване на културното развитие на европейските региони, ето защо гласувах в полза на резолюцията относно ролята на културата в развитието на европейските региони.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), в писмена форма. (IT) Гласувах в подкрепа на предложението за резолюция относно ролята на културата в развитието на европейските региони.

Макар да приемам, че предложените инициативи са вдъхновени от похвалната цел за насърчаване на регионалното и местно развитие в ЕС, не считам, че те са достатъчни, за да се гарантира постигането на тези цели. По-конкретно се съмнявам, че тези инициативи ще бъдат ефективни при насърчаването на езиковите и културни идентичности, предвид това, че не са подкрепени от допълнителни, по-широкообхватни инициативи и политики.

 
  
  

– Доклад: Janusz Onyszkiewicz (A6-0140/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (PPE-DE), в писмена форма. (EN) Русия продължава да бъде важен стратегически партньор на ЕС. Имаме общи интереси, като борбата с разпространението на ядрени оръжия и установяването на мир в Близкия изток. Русия също така има важна дипломатическа роля не само като постоянен член на Съвета за сигурност на ООН, но и като важно влияние в Иран. Ето защо се нуждаем от помощта на Русия да убеди Иран да не създава атомна бомба.

Въпреки това има тревожни сфери от отношенията ни с Русия; и ако с нея споделяме общи интереси, не съм убеден, че споделяме общи ценности. Демократичността и правовата държава в Русия продължават да бъдат проблематични. Свободата на пресата също не е на нивото, на което очакваме.

Ето защо партньорството ни с Русия трябва да бъде силно и дълготрайно, но не и безусловно. По-специално Русия трябва да знае, че няма да толерираме присъединяването и признаването на суверенните грузински територии, завзети по време на войната миналото лято.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), в писмена форма. (FR) Определено има само една нация, която никога не се ползва с благоразположението на Парламента, който обичайно толкова бързо одобрява всякакви споразумения – икономически, търговски или за сътрудничество – с Куба, диктатурата на Китайската комунистическа партия или дори Турция на министър-председателя Ердоган.

Мнозинството от Парламента, което ентусиазирано приветства едностранната декларация за независимост на Косово, въпреки че е историческата люлка на сръбската нация, сега бере горчивите плодове на политиката си, с подкрепената от Русия независимост на Абхазия и Осетия.

Освен това, как може да се обвинява само Русия за недоразумението по проблемите, свързани със сигурността, когато експанзията на НАТО до границите й обикновено се тълкува от Русия като провокация и заплаха?

Разбира се, че трудностите ще продължават. Русия обаче, за разлика от Турция, културно, духовно и географски принадлежи на Европа. На първо място и най-вече с нея трябва да поддържаме привилегировани отношения.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), в писмена форма.(PT) Току-що приетата резолюция изяснява заложените цели и резултати от мнозинството в парламентарната зала за отношенията между ЕС и Русия. В нея се иска отношенията между ЕС и Русия „да се основават на принципите на либерализирани и отворени пазари и реципрочност на инвестиционните права между партньорите и следователно да изиска в замяна на тесните и ползотворни икономически връзки руското правителство да гарантира правата на собственост на чуждите инвеститори“.

С други думи, намерението е да се окаже натиск върху Русия да предаде огромното си природно богатство, по-конкретно например на природен газ и петрол, да обуслови своя производствен капацитет и да разреши работната й ръка да може да се използва в интерес на великите сили и големия бизнес в ЕС, които искат да имат достъп до ресурси, които трябва да принадлежат на руския народ.

В резолюцията се оказва натиск върху Русия, но няма нито едно позоваване на разширяването на НАТО на изток и на новата ракетна система на САЩ в Европа.

Ние от своя страна категорично отхвърляме този вид отношения. Приканваме да се установят справедливи отношения и взаимно уважение между двете страни, въз основа на интересите на народите и спазването на принципите за ненамеса, разоръжаване и помирение.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), в писмена форма. (FR) За разлика от Турция, Русия е част от географската, културната и духовната сфера и оттам част от цивилизацията на Европа. Следователно трябва да бъде идеален стратегически партньор в много области, по-специално в енергетиката. Въпреки това тази нация също ни е близка и трябва да я подкрепим, а не безкрайно да я критикуваме, както правят много десни ултраевропейци, особено в този доклад, който приканва за спасяване на рускоговорящите малцинства в Грузия от „несъразмерната контраатака“, която „поставя под въпрос готовността на Русия да изгради, съвместно с ЕС, общо пространство на сигурност в Европа“.

Ултраевропейците, които винаги са готови да застанат редом до САЩ и войната му в Ирак, на нищо не могат да научат руснаците. Преди десет години същите тези ултраевропейци и защитници на човешките права не се поколебаха да подкрепят НАТО в отвратителния му акт на агресия срещу Сърбия.

Призоваваме към изграждане на една нова Европа, една свободна Европа на суверенните нации, която ще установи привилегировани отношения с Русия.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), в писмена форма. (IT) Гласувах против доклада на г-н Onyszkiewicz, съдържащ предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно новото споразумение между ЕС и Русия.

Всъщност не съм съгласен с докладчика относно препоръките, отправени до Съвета и Комисията, за това преговорите с Русия да продължат, тъй като не смятам, че те са достатъчни да гарантират справедливо споразумение, което спазва правата и прерогативите на Европейския съюз и което насърчава развитието на добри отношения между съответните субекти. Следователно считам, че и двете страни трябва да положат повече усилия за постигането на тази цел.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (PPE-DE), в писмена форма. (EN) Русия трябва да реши: стреми ли се към общите ценности на ЕС или не? Има много области на съгласие с Русия, която в крайна сметка е наш стратегически партньор. Признаваме общата заплаха от ядрено разпространение, особено от страна на Иран. Нуждаем се от помощта на Русия като част от Четворката, за да се работи за мирно решаване на конфликта в Близкия изток с нов министър-председател на Израел и действащия президент на САЩ. Въпреки това не можем да позволим Русия да тиранизира съседите си и да използва ресурсите си на въглеводород като дипломатическо оръжие. Също така не можем да позволим на Русия да се държи, сякаш войната миналото лято в Грузия не се е случила. Присъединяването на суверенна грузинска територия не може да бъде подминато просто така – нито от Русия, нито от ЕС. В края на краищата, Русия трябва да спазва поетите ангажименти към ОССЕ/Съвета на Европа за зачитането на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава.

 
  
  

– Доклад: Frédérique Ries (A6-0089/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), в писмена форма. (EN) Използвам повода, за да изкажа пълната си подкрепа за този доклад, който се предлага като защита на здравето на гражданите на ЕС, но също така бих искал да използвам възможността да кажа, че в Малта и на о-в Гозо в някои области от основната система на здравеопазването цари хаос. Списъците с чакащи малтийци и жители на о-в Гозо, които се нуждаят от медицински изследвания и хирургични операции, е невероятно дълъг. Два процента от населението чака за операция на катаракта.

Сагата със списъка на чакащите е един от многото примери в подкрепа на думите ми. Други проблеми са липсата на легла в здравно заведение, което се предполага, че трябва да е модерна болница, струваща близо един милиард евро.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (UEN), в писмена форма. (EN) Гласувах в подкрепа на доклада, тъй като в него се настоява пред Комисията да използва настоящите научни доказателства, за да защитава гражданите на ЕС от потенциалните опасности от електромагнитните полета (ЕМП). Препоръката от 1999 г. изисква осъвременяване на пет години на публикациите, като се отчитат текущите проучвания. Осъвременяване не е извършено. В писмото ми от 2008 г. поисках от члена на Комисията г-н Киприану първоначалната препоръка да се преразгледа, тъй като преразглеждането закъсняваше вече четири години, но осъвременяване няма и до днес.

След препоръката бяхме свидетели на промени и развитие на научните изследвания и заключения, както и на значително технологично развитие в използването на ЕМП, като например WiFi и Bluetooth. Поради непрекъснато променящия се характер на тази област е необходима преоценка на правилата, които защитават гражданите ни.

В европейско проучване от 2007 г. се посочва, че според мнозинството граждани на ЕС публичните органи не са направили необходимото, за да ги информират как да се защитават от ЕМП. ЕС трябва да заеме по-силна позиция при събирането на важни изследвания за евентуалните вреди от ЕМП и да даде насоки на гражданите си. Подкрепям провеждането на по-нататъшни изследвания на последиците от излагане на електромагнитни полета в общественото здраве и се надявам, че препоръката от 1999 г. ще бъде преразгледана и осъвременена.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE), в писмена форма. – (EN) Подкрепям този доклад, в който се настоява Комисията да запази бдителността си и да предприеме преглед на научната основа и адекватност на пределните стойности на ЕМП чрез Научния комитет по възникващи и идентифицирани нови здравни рискове (НКВИНЗР). По този начин потребителите ще продължат да имат високо равнище на защита, без да се затруднява функционирането и развитието на безжичните технологии.

Електромагнитните полета (ЕМП) са причина за основателни опасения сред гражданите на ЕС. В специален доклад на Евробарометър за ЕМП се посочва, че европейците са разделени по следния начин по отношение на опасенията си за потенциалните рискове за здравето, произтичащи от ЕМП: 14 % изобщо не са обезпокоени, 35% са слабо обезпокоени, 35% са доста обезпокоени, а 13% са много обезпокоени. През последните години са били публикувани няколко научни проучвания по въпроса, макар и нито едно от тях да не дава ясни доказателства за възможните последици от електромагнитните полета, излъчвани от безжичната технология, върху човешкото здраве.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), в писмена форма.(PT) Гласувах за резолюцията относно опасенията във връзка с електромагнитните полета върху здравето, тъй като това е проблем, засягащ пряко цялото европейско общество, което е изложено на електромагнитни полета както у дома, така и на работното място.

Излагането на източници на електромагнитни полета, дължащи се на човешка дейност, значително се е увеличило през последните години, главно поради нарастващото търсене на електричество и по-специализирани безжични технологии. Поради тази причина считам, че е изключително важно да се гарантира високо равнище на защита за всички потребители, без обаче да се възпрепятства функционирането на мрежите за мобилна телефония и развитието на новите безжични технологии.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (PSE), в писмена форма. (FR) Гласувах против доклада по собствена инициатива на г-жа Ries. Това е от онези изключително безполезни доклади, по които някои членове на ЕП полудяват, а именно онези членове, които много обичат да се занимават с прилагането на „предохранителния принцип“ и които вдигат голяма врява при най-малкото „опасение“ сред обществото. При условие че продължителността на живота на европейците се увеличава с всяка измината година, всяко ново проучване на възможните последици от електромагнитните полета, повдигащо въпроси, на които няма отговори, вече е извън всякакви рамки. От друга страна, десетки проучвания на научни академии и други наистина компетентни структури, които са открили, че няма реален риск, системно се пренебрегват. Всичко, което е прекалено, е маловажно.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE), в писмена форма. (FR) Гласувах в подкрепа на доклада на г-жа Ries относно опасенията във връзка с въздействието на електромагнитните полета върху здравето.

От съществено значение е да се гарантира високо равнище на защита за потребителите, особено за децата, без да се възпрепятства функционирането на мрежите за мобилни телефони. Тъй като научните доказателства са показали, че използването на мобилни телефони представлява риск за здравето, тази хипотеза не може да бъде категорично отхвърлена, така че този въпрос трябва да бъде включен в рамките на предохранителния принцип. Важно е периодично да се актуализират граничните стойности за излагането на обществото на електромагнитни полета.

В крайна сметка, има неотложна нужда от повече налична информация за последиците от електромагнитните вълни и за установяването на единна система за разрешаване на монтиране на антени и радиопредаватели, както се изтъква в доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), в писмена форма. – (EN) Подкрепям този доклад, който приканва да се извършат допълнителни изследвания за електромагнитните полета, излъчвани от устройства като радиоприемници, телевизори, микровълнови печки, мобилни телефони и високоволтови електропроводи. Докладът препоръчва училищата, яслите, домовете за възрастни хора и здравните заведения да бъдат на конкретно разстояние от антените на мобилните телефони или високоволтовите електропроводи, определено въз основа на научни критерии.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), в писмена форма. (EL) Предложението за резолюция относно опасенията във връзка с въздействието на електромагнитните полета върху здравето е опит за овладяване на последиците и скриване на отговорните лица, така че да не се засегне действието и доходността на монопола, вместо да се осигури превенция и защита. Повишената осведоменост и опасения сред обикновените хора във връзка с дружествата за електричество и телекомуникации и за производителите на електрически и електронни устройства, които са основният източник на опасност, изисква провеждането на изследвания с категорични резултати, предвид това, че отговорността за тези устройства основно носят самите дружества, които са заинтересовани да продават стоките и услугите си, и оттам да няма вредни последици от електромагнитните полета.

За да се намери решение на един такъв сериозен проблем, който може да представлява опасност за общественото здраве, се изискват подробни правителствени проучвания на неопластични дегенеративни мозъчни заболявания, последиците от електромагнитната радиация като цяло върху хомеостазата на човешкия организъм и т.н.

Нужна е също така координирана борба на работещите в тази сфера, така че въз основа на принципа на профилактиката да могат да се намалят стойностите на експозицията и сегашната експозиция на електромагнитните полета.

Не може да няма защита на здравето и да не е осигурена безопасността на работещите в ЕС, когато се подкрепя доходността и конкурентоспособността на капитала и се подрива общественото здраве.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), в писмена форма. (IT) Гласувах в подкрепа на доклада на г-жа Ries относно опасенията във връзка с въздействието на електромагнитните полета върху здравето.

Съгласен съм с докладчика за нуждата да се популяризира проблема за въздействието на електромагнитните устройства върху общественото здраве, като се насърчават подходящи проучвания и изследвания, които по-точно и по-вярно да хвърлят светлина върху тази тема, по която започва да се води все по-оживен дебат.

Ето защо съм съгласен с докладчика Комисията да бъде приканена да приеме ясна политика за електромагнитните вълни, въпреки че зная, че държавите-членки имат изключителни правомощия в някои области, сред които са и вълните, свързани с мобилни телефони.

 
  
  

– Доклад: Pál Schmitt (A6-0124/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld и Gunnar Hökmark (PPE-DE), в писмена форма. – (SV) Днес гласувахме в подкрепа на доклада по собствена инициатива на г-н Schmitt относно „По-добри училища: програма за европейско сътрудничество“ (A6-0124/2009). Докладът изтъква много важни предизвикателства и съдържа доста добри препоръки. Например препоръката учениците в училищата и студентите в университетите да бъдат по-добре подготвени за все по-гъвкавия пазар на труда, където нуждите на работодателите бързо се променят.

Въпреки това възразяваме срещу един единствен параграф в доклада, който обяснява нарасналото насилие в училищата с фактори като увеличаването на класовите различия и увеличаването на културното многообразие в държавите-членки на ЕС. Нарастването на насилието в училище е сериозен социален проблем, причините за който са много сложни и не трябва да бъдат подценявани с прекалено опростени обяснения.

 
  
MPphoto
 
 

  Călin Cătălin Chiriţă (PPE-DE), в писмена форма. (RO) Гласувах за доклада относно „По-добри училища: програма за европейско сътрудничество“.

Считам, че ЕС трябва да подкрепи модернизирането и подобряването на учебните програми, така че в тях да бъдат отразени нуждите на сегашния пазар на труда, както и сегашните социални, икономически, културни и технически реалности.

Приветствам факта, че училищата трябва да се борят за подобряване на шансовете за намиране на работа на младите хора, но същевременно да им дават възможност да развиват личните си умения. Също така трябва да имаме предвид нуждата младите хора да могат да придобиват основни демократични умения.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Hélène Descamps (PPE-DE), в писмена форма. (FR) Училищното образование е въпрос от жизнено значение и днес трябва да го потвърдим. Докладът, озаглавен „По-добри училища: програма за европейско сътрудничество“, който изцяло подкрепих, е част от тази цел. Той набляга по-конкретно на нуждата да се гарантира равен достъп на всички млади европейски граждани до висококачествено образование, което да им даде възможност да придобият умения и стабилни знания. Той призовава, освен това, за по-голяма финансова подкрепа на учебните заведения, изпаднали в затруднение. Освен основните знания, резолюцията също така съвсем правилно изтъква значението на обучението по чужди езици от най-ранна възраст и също така възможността за получаване на артистично, културно и физическо образование, което е от съществена важност за личностното развитие. Освен това в нея се препоръчва да има повишена мобилност и обмен в училищната среда, и в този смисъл се споменава чудесната програма „Комениус“, като се отбелязва необходимостта тя да стане по-видима и по-достъпна. Нещо повече, като стриктно се придържа към принципа на субсидиарността, резолюцията насърчава въвеждането на модернизирани учебни програми, които отчитат развиващите се технологии и откриващите се възможности.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek (ALDE), в писмена форма. (SV) „Организацията, съдържанието и реформите на училищното образование са от компетентността на държавите-членки“. Това пише в първия параграф от доклада по собствена инициатива на г-н Schmitt относно по-добрите училища. С това съм напълно съгласна. Ролята на ЕС е да улеснява училищния обмен и да ускорява мобилността на учениците, докато самият той не трябва да се намесва в каквито и да е други въпроси, свързани с училището. За съжаление, резолюцията на г-н Schmitt не спазва обещанието, дадено в началото. Той почти веднага се задълбочава в това как училищата трябва да бъдат финансирани и оценявани, какви програми трябва да имат и т.н. Точно онези неща, с които ЕС не трябва да се засяга и точно нещата, които трябва да се решават от самите държави-членки. Аз съм за по-слабо, но по-целенасочено участие на ЕС. Ето защо гласувам както срещу доклада по собствена инициатива, така и против евентуална резолюция.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin и Nils Lundgren (IND/DEM), в писмена форма. (SV) Проектът съдържа известни ценни идеи, но училищата са политическа област, която е под политическата отговорност на отделните държави-членки. Ето защо тази резолюция се занимава с проблеми, които са извън сферата на компетентност на Европейския съюз. Тъй като възприемаме сериозно принципа на субсидиарността, ние сме на мнение, че Парламентът трябва да гласува против доклада и парламентарната комисия по култура и образование трябва да бъде разпусната.

От само себе си се разбира, че гласувахме против доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (PSE), в писмена форма. (EN) Принципно ние сме „за“ доклада, въпреки че някои клаузи (напр. въвеждането в училищните програми на уроци за обучение на децата от мигрантски семейства на съответния им роден език) не отразяват реалностите на някои държави-членки, по-специално по отношение на потока на имигранти, финансовите и административните възможности, големината на населението на страната и много други фактори.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Гласувах в подкрепа на доклада Schmitt относно „По-добри училища: програма за европейско сътрудничество“. Докладът съвсем правилно отбелязва, че осигуряването на училищно образование е от компетентността на държавите-членки и аз считам, че е правилно образователните системи на отделните нации да имат повече автономия и да бъдат зачитани. Независимо от това обаче, образователният опит на децата в целия ЕС може само да се засили чрез по-голямо европейско сътрудничество и образователните системи на целия континент трябва да се адаптират, за да могат да посрещат модерните предизвикателства.

 
  
MPphoto
 
 

  Lívia Járóka (PPE-DE), в писмена форма. (HU) Бих искала да поздравя колегата г-н Pál Schmitt за този доклад относно „По-добри училища: програма за европейско сътрудничество“, който съвсем правилно изтъква, че приобщаващите модели на образование насърчават интегрирането на групи ученици в неравностойно положение и на ученици със специфични образователни потребности. Освен това докладът приканва държавите-членки да подобрят достъпа на тези ученици до обучение по най-високите стандарти.

В цяла Европа ромските деца страдат от най-сериозните недостатъци на образователната система: почти една четвърт от ромските деца в началното училище са в сегрегирани класове, докато мнозинството от учениците, които безпричинно се обучават в специални училища, са от ромски произход. 82 % от ромите имат завършено само основно училище или по-ниско ниво на образование, и само 3,1 % имат достъп до ниво на образование, което съответства на средното равнище на мнозинството от населението. А повишаването на нивото на образование на ромските деца е доходоносна инвестиция от гледна точка на националната икономика, тъй като отпуснатите за тази цел пари са необходими, за да може едно ромско дете да завърши средно образование, така че инвестицията се възвръща чрез него по-късно с приноса му в държавния бюджет. Повечето възможности на пазара на труда, станали възможни чрез по-добро образование, означава, че те ще могат да допринасят значително за обществото, вместо да зависят от социалното осигуряване. Увеличаването на плащаните данъци, заедно с намаляването на получените ползи, означава чиста печалба за бюджета.

 
  
MPphoto
 
 

  Stavros Lambrinidis (PSE), в писмена форма. (EL) Парламентарната група на ПАСОК гласува за алтернативното предложение за резолюция вместо съдържащото се в доклада Schmitt относно „По-добри училища: програма за европейско сътрудничество“, в което беше заличено позоваването само на образованието на децата на „законните“ имигранти и съдържаше други подобрения. Същевременно в него се изяснява, че групата не е съгласна с параграф 15 от текста и връзката, която се прави между всички нива на образование и „гъвкавостта“ на пазара на труда, с оглед изискванията на работодателите.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN), в писмена форма. (PL) Докладът по собствена инициатива на г-н Schmitt относно „По-добри училища: програма за европейско сътрудничество“ се опитва да изтъкне общи предизвикателства и заплахи, пред които са изправени училищните системи в държавите-членки. На много места той е прав. Общата диагноза е необходима, дори и само заради огромните мащаби на миграцията в Общността.

Докладът заслужава да бъде подкрепен, но не може да не се отбележи, че общите ценности, които докладчикът вижда като основа за образователна реформа, не изчерпват всички фактори, които са оформили Европа през вековете. Параграф 17 се позовава на цялостното и многостранно развитие на личността, зачитането на правата на човека и социалната справедливост, обучението през целия живот за целите на личностното развитие и професионалното израстване, защитата на околната среда и личното и колективно благосъстояние. Тези ценности са желателни, но липсват някои подробности – имам предвид факта, че тези общи ценности имат един източник, а този източник са християнските корени на Европа.

Накратко, убеждението ми е, че обединението в духа на християнството е вероятно единствената дълготрайна и плодотворна връзка. То е стабилна основа. Разбира се, липсата на позоваване в този смисъл е пропуск не само в този доклад, но също и в цялото законодателство на Общността. Това повдига съмнения по отношение на посоката на промените. Днес казваме „да“ на добрите ценности, но също така се питаме какви ще бъдат тези ценности утре.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), в писмена форма. (IT) Гласувах против доклада на г-н Schmitt относно „По-добри училища: програма за европейско сътрудничество“.

Въпреки че по принцип съм съгласен с общите цели на доклада и с факта, че европейските образователни системи трябва да бъдат преразгледани за подобряване на качеството им, не считам, че този доклад е намерил решения, които са ефективни за насърчаването на реално подобрение на качеството на обучение и прерогативите на училището като място на общуване и социализиране.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), в писмена форма. (PL) Образованието определено е изключително важна тема и трябва да й обърнем по-голямо внимание. Особено внимание трябва да се обърне на първия етап от образованието – предучилищното образование. Също така внимание трябва да се обърне на добрия социален климат и условия, при които децата и младите хора могат да се развиват. Образованието на младите хора е нашето бъдеще, бъдещето на целия Европейски съюз. Трябва да продължаваме неуморно да работим за подобряване на условията за обучение и за създаване на равни възможности сред децата и младите хора. Също така не трябва да забравяме хората в неравностойно положение, националните малцинства и чужденците.

Продължаващото обучение на учителския състав и въвеждането на модерни методи за обучение са изключително важни фактори. Трябва да подобрим възнаграждението на учителите и да придадем по-голямо значение на учителската професия.

Мисля, че внимание също така трябва да се обърне на младите хора, които искат да учат в други държави-членки на Европейския съюз. Мястото и още повече равнището на образованието на младите хора не трябва да се определя от финансовото им положение.

Подкрепям доклада Schmitt и съм напълно съгласен с това, че образованието на младите хора на всички негови етапи е от огромно значение.

 
Правна информация - Политика за поверителност