Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Torsdag den 2. april 2009 - BruxellesEUT-udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter: se protokollen
 3.Dialogen mellem EU og Belarus (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 4.Den europæiske samvittighed og totalitarisme (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 5.Kulturens rolle i udviklingen af Europas regioner (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 6.Fællesskabets miljømærkeordning – Deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) (forhandling)
 7.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 8.Velkomstord
 9.Afstemningstid
  9.1.Oplysninger på veterinærområdet og det zootekniske område (A6-0141/2009, Neil Parish) (afstemning)
  9.2.EF-statistikker om informationssamfundet (A6-0128/2009, Angelika Niebler) (afstemning)
  9.3.Godkendelse af EF/Schweiz aftale om handel med landbrugsprodukter (A6-0122/2009, Béla Glattfelder) (afstemning)
  9.4.Kontrolordre forud for domsafsigelse (A6-0147/2009, Ioannis Varvitsiotis) (afstemning)
  9.5.Nye omkostningstyper, der er berettigede til støtte fra ESF (A6-0116/2009, Karin Jöns) (afstemning)
  9.6.Den Europæiske Regionaludviklingsfond, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden: bestemmelser om finansiel forvaltning (A6-0127/2009, Iratxe García Pérez) (afstemning)
  9.7.Uddannelse af indvandrerbørn (A6-0125/2009, Hannu Takkula) (afstemning)
  9.8.Anvendelse af direktiv 2004/38/EF om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område (A6-0186/2009, Adina-Ioana Vălean) (afstemning)
  9.9.Problemer og perspektiver i forbindelse med unionsborgerskabet (A6-0182/2009, Urszula Gacek) (afstemning)
  9.10.Fællesskabsstatistik over handelen med tredjelande (A6-0126/2009, Helmuth Markov) (afstemning)
  9.11.Fastsættelse af grænseværdier for farmakologiske stoffer i fødevarer (A6-0048/2009, Avril Doyle)
  9.12.Investeringer i energieffektivitet og vedvarende energi i boliger (ændring af forordning (EF) nr. 1080/2006 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling) (A6-0134/2009, Emmanouil Angelakas) (afstemning)
  9.13.Fællesskabskodeks for visa (A6-0161/2008, Henrik Lax) (afstemning)
  9.14.Fællesskabets miljømærkeordning (A6-0105/2009, Salvatore Tatarella) (afstemning)
  9.15.Deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) (A6-0084/2009, Linda McAvan) (afstemning)
  9.16.Ligebehandling af alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering (A6-0149/2009, Kathalijne Maria Buitenweg) (afstemning)
  9.17.Interimsaftale om handel med Turkmenistan (afstemning)
  9.18.Interimsaftale om handel med Turkmenistan (afstemning)
  9.19.Halvårlig evaluering af dialogen mellem EU og Belarus (afstemning)
  9.20.Den europæiske samvittighed og totalitarisme (afstemning)
  9.21.Kulturens rolle i udviklingen af Europas regioner (afstemning)
  9.22.Europa-Parlamentets henstilling til Rådet om den nye aftale mellem EU og Rusland (A6-0140/2009, Janusz Onyszkiewicz) (afstemning)
  9.23.Åbning af internationale forhandlinger med henblik på vedtagelse af en international traktat om beskyttelse af Arktis (afstemning)
  9.24.Sundhedsproblemer i forbindelse med elektromagnetiske felter (A6-0089/2009, Frédérique Ries) (afstemning)
  9.25.Bedre skoler: en dagsorden for europæisk samarbejde (A6-0124/2009, Pál Schmitt) (afstemning)
 10.Stemmeforklaringer
 11.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 12.Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde: se protokollen
 13.Tidspunkt for næste møde: se protokollen
 14.Afbrydelse af sessionen
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
EUT-udgave (379 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
EUT-udgave (891 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik