Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Neljapäev, 2. aprill 2009 - BrüsselEÜT väljaanne
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 3.ELi ja Valgevene vahelise dialoogi poolaastapõhine hindamine (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 4.Euroopa südametunnistus ja totalitarism (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 5.Kultuuri roll Euroopa piirkondade arengus (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 6.Ühenduse ökomärgise kava - Organisatsioonide vabatahtlik osalemine ühenduse keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemis (EMAS) (arutelu)
 7.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 8.Tervitus
 9.Hääletused
  9.1.Veterinaar- ja zootehnika valdkonna andmed (A6-0141/2009, Neil Parish) (hääletus)
  9.2.Infoühiskonda käsitlev ühenduse statistika (A6-0128/2009, Angelika Niebler) (hääletus)
  9.3.EÜ ja Šveitsi Konföderatsiooni vaheline põllumajandustoodetega kauplemise kokkulepe (A6-0122/2009, Béla Glattfelder) (hääletus)
  9.4.Järelevalveotsus kohtueelses menetluses (A6-0147/2009, Ioannis Varvitsiotis) (hääletus)
  9.5.Euroopa Sotsiaalfondi toetuse saamiseks abikõlbulikud kululiigid (A6-0116/2009, Karin Jöns) (hääletus)
  9.6.Euroopa Regionaalarengu Fond, Euroopa Sotsiaalfond ja Ühtekuuluvusfond: finantsjuhtimist käsitlevad sätted (A6-0127/2009, Iratxe García Pérez) (hääletus)
  9.7.Hariduse andmine sisserändajate lastele (A6-0125/2009, Hannu Takkula) (hääletus)
  9.8.ELi kodanike ja nende pereliikmete õigus liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil (A6-0186/2009, Adina-Ioana Vălean) (hääletus)
  9.9.Euroopa kodakondsusega seotud probleemid ja tulevikuväljavaated (A6-0182/2009, Urszula Gacek) (hääletus)
  9.10.Ühenduse statistika väliskaubanduse kohta (A6-0126/2009, Helmuth Markov) (hääletus)
  9.11.Farmakoloogiliste toimeainete jääkide piirnormide kehtestamine loomsetes toiduainetes (A6-0048/2009, Avril Doyle)
  9.12.Eluasemete energiatõhususe ja taastuvenergia alaste investeeringute abikõlbulikkus Euroopa Regionaalarengu Fondi raames (A6-0134/2009, Emmanouil Angelakas) (hääletus)
  9.13.Ühenduse viisaeeskiri (A6-0161/2008, Henrik Lax) (hääletus)
  9.14.Ühenduse ökomärgise kava (A6-0105/2009, Salvatore Tatarella) (hääletus)
  9.15.Organisatsioonide vabatahtlik osalemine ühenduse keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemis (EMAS) (A6-0084/2009, Linda McAvan) (hääletus)
  9.16.Võrdne kohtlemine sõltumata isikute usutunnistusest või veendumustest, puudest, vanusest või seksuaalsest sättumusest (A6-0149/2009, Kathalijne Maria Buitenweg) (hääletus)
  9.17.Vahepealne kaubandusleping Türkmenistaniga (hääletus)
  9.18.Vahepealne kaubandusleping Türkmenistaniga (hääletus)
  9.19.ELi ja Valgevene vahelise dialoogi poolaastapõhine hindamine (hääletus)
  9.20.Euroopa südametunnistus ja totalitarism (hääletus)
  9.21.Kultuuri roll Euroopa piirkondade arengus (hääletus)
  9.22.ELi ja Venemaa vaheline uus leping (A6-0140/2009, Janusz Onyszkiewicz) (hääletus)
  9.23.Rahvusvaheline leping Arktika kaitse kohta (hääletus)
  9.24.Elektromagnetväljadega seotud terviseprobleemid (A6-0089/2009, Frédérique Ries) (hääletus)
  9.25.Koolid paremaks: Euroopa koostöökava (A6-0124/2009, Pál Schmitt) (hääletus)
 10.Selgitused hääletuse kohta
 11.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 12.Istungil vastu võetud tekstide edastamine (vt protokoll)
 13.Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
 14.Istungjärgu vaheaeg
Arutelud
EÜT väljaanne (366 kb)
 
Arutelud
EÜT väljaanne (807 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika