Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Diskusijos
Ketvirtadienis, 2009 m. balandžio 2 d. - BriuselisTekstas OL
 1.Posėdžio pradžia
 2.Pateikti dokumentai (žr. protokolą)
 3.Kas šešis mėnesius atliekamas ES ir Baltarusijos dialogo vertinimas (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokolą)
 4.Europos sąžinė ir totalitarizmas (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokolą)
 5.Kultūros reikšmė Europos regionų vystymuisi (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokolą)
 6.Bendrijos ekologinio ženklo sistema – Organizacijų savanoriškas Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (AVAS) taikymas (diskusijos)
 7.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokolą)
 8.Oficialus pasveikinimas
 9.Balsuoti skirtas laikas
  9.1.Informacija veterinarijos ir zootechnikos srityse (A6-0141/2009, Neil Parish) (balsavimas)
  9.2.Informacinės visuomenės Bendrijos statistika (A6-0128/2009, Angelika Niebler) (balsavimas)
  9.3.Pritarimas EB ir Šveicarijos susitarimui dėl prekybos žemės ūkio produktais (A6-0122/2009, Béla Glattfelder) (balsavimas)
  9.4.Sprendimų dėl kardomųjų priemonių kaip alternatyvos kardomajam kalinimui abipusis pripažinimas (A6-0147/2009, Ioannis Varvitsiotis) (balsavimas)
  9.5.Naujų rūšių išlaidos, kurias galima finansuoti iš ESF (A6-0116/2009, Karin Jöns) (balsavimas)
  9.6.ERPF, ESF ir Sanglaudos fondas: finansų valdymo nuostatos (A6-0127/2009, Iratxe García Pérez) (balsavimas)
  9.7.Migrantų vaikų švietimas (A6-0125/2009, Hannu Takkula) (balsavimas)
  9.8.Direktyvos 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje taikymas (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (A6-0186/2009, Adina-Ioana Vălean) (balsavimas)
  9.9.Su Sąjungos pilietybe susijusios problemos ir perspektyvos (A6-0182/2009, Urszula Gacek) (balsavimas)
  9.10.Bendrijos statistika apie išorės prekybą (A6-0126/2009, Helmuth Markov) (balsavimas)
  9.11.Farmakologiškai aktyvių medžiagų leistinų liekanų kiekių nustatymas gyvūninės kilmės maisto produktuose (A6-0048/2009, Avril Doyle)
  9.12.Investicijų į energijos vartojimo efektyvumą ir atsinaujinančių išteklių energijos naudojimas būstuose tinkamumas finansuoti pagal ERPF (Reglamento (EB) Nr. 1080/2006 dėl ERPF) (A6-0134/2009, Emmanouil Angelakas) (balsavimas)
  9.13.Bendrijos vizų kodeksas (A6-0161/2008, Henrik Lax) (balsavimas)
  9.14.Bendrijos ekologinio ženklo sistema (A6-0105/2009, Salvatore Tatarella) (balsavimas)
  9.15.Organizacijų savanoriškas Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (AVAS) taikymas (A6-0084/2009, Linda McAvan) (balsavimas)
  9.16.Vienodas požiūris į asmenis, nepaisant jų religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos (A6-0149/2009, Kathalijne Maria Buitenweg) (balsavimas)
  9.17.Laikinasis prekybos susitarimas su Turkmėnistanu (balsavimas)
  9.18.Laikinasis prekybos susitarimas su Turkmėnistanu (balsavimas)
  9.19.Kas šešis mėnesius atliekamas ES ir Baltarusijos dialogo vertinimas (balsavimas)
  9.20.Europos sąžinė ir totalitarizmas (balsavimas)
  9.21.Kultūros reikšmė Europos regionų vystymuisi (balsavimas)
  9.22.Naujasis ES ir Rusijos susitarimas (A6-0140/2009, Janusz Onyszkiewicz) (balsavimas)
  9.23.Tarptautinė Arkties regiono apsaugos sutartis (balsavimas)
  9.24.Su elektromagnetiniais laukais susiję susirūpinimą keliantys sveikatos klausimai (A6-0089/2009, Frédérique Ries) (balsavimas)
  9.25.Geresnės mokyklos. Europos bendradarbiavimo darbotvarkė (A6-0124/2009, Pál Schmitt) (balsavimas)
 10.Paaiškinimai dėl balsavimo
 11.Balsavimo ketinimai ir pataisymai (žr. protokolą)
 12.Posėdžio metu priimtų tekstų perdavimas (žr. protokolą)
 13.Kitų posėdžių kalendorinis planas (žr. protokolą)
 14.Sesijos atidėjimas
Diskusijos
Tekstas OL (381 kb)
 
Diskusijos
Tekstas OL (814 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika