Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Dobesedni zapisi razprav
Četrtek, 2. april 2009 - BruseljEdition JOIzdaja UL
 1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 3.Polletna ocena dialoga med EU in Belorusijo (vloženi predlogi resolucij): glej zapisnik
 4.Evropska zavest in totalitarizem (vloženi predlogi resolucij): glej zapisnik
 5.Vloga kulture v razvoju evropskih regij (vloženi predlogi resolucij): glej zapisnik
 6.Sistem Skupnosti za podeljevanje znaka za okolje - Prostovoljno sodelovanje organizacij v Sistemu Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS) (razprava)
 7.Sprejetje zapisnika predhodne seje: glej zapisnik
 8.Dobrodošlica
 9.Čas glasovanja
  9.1.Informacije na veterinarskem in zootehniškem področju (A6-0141/2009, Neil Parish) (glasovanje)
  9.2.Statistični podatki Skupnosti v zvezi z informacijsko družbo (A6-0128/2009, Angelika Niebler) (glasovanje)
  9.3.Odobritev Sporazuma med ES in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi (A6-0122/2009, Béla Glattfelder) (glasovanje)
  9.4.Načelo vzajemnega priznavanja odločb o nadzornih ukrepih kot alternativi začasnemu priporu (A6-0147/2009, Ioannis Varvitsiotis) (glasovanje)
  9.5.Nove vrste stroškov, upravičenih do prispevka iz ESS (A6-0116/2009, Karin Jöns) (glasovanje)
  9.6.Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad in Kohezijski sklad: nekatere določbe glede finančnega upravljanja (A6-0127/2009, Iratxe García Pérez) (glasovanje)
  9.7.Izobraževanje otrok migrantov (A6-0125/2009, Hannu Takkula) (glasovanje)
  9.8.Uporaba Direktive 1004/38/ES o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic (A6-0186/2009, Adina-Ioana Vălean) (glasovanje)
  9.9.Težave in perspektive v zvezi z evropskim državljanstvom in možne rešitve (A6-0182/2009, Urszula Gacek) (glasovanje)
  9.10.Statistika Skupnosti glede zunanje trgovine (A6-0126/2009, Helmuth Markov) (glasovanje)
  9.11.Določitev vrednosti ostankov farmakološko aktivnih snovi v živilih živalskega izvora (A6-0048/2009, Avril Doyle)
  9.12.Naložbe v energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije pri stanovanjskih objektih (sprememba Uredbe (ES) št. 1080/2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj) (A6-0134/2009, Emmanouil Angelakas) (glasovanje)
  9.13.Vizumski zakonik Skupnosti (A6-0161/2008, Henrik Lax) (glasovanje)
  9.14.Sistem Skupnosti za podeljevanje znaka za okolje (A6-0105/2009, Salvatore Tatarella) (glasovanje)
  9.15.Prostovoljno sodelovanje organizacij v Sistemu Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS) (A6-0084/2009, Linda McAvan) (glasovanje)
  9.16.Enako obravnavanje oseb ne glede na vero ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost (A6-0149/2009, Kathalijne Maria Buitenweg) (glasovanje)
  9.17.Začasni trgovinski sporazum s Turkmenistanom (glasovanje)
  9.18.Začasni trgovinski sporazum s Turkmenistanom (glasovanje)
  9.19.Polletna ocena dialoga med EU in Belorusijo (glasovanje)
  9.20.Evropska zavest in totalitarizem (glasovanje)
  9.21.Vloga kulture v razvoju evropskih regij (glasovanje)
  9.22.Priporočilo Svetu o novem sporazumu EU-Rusija (A6-0140/2009, Janusz Onyszkiewicz) (glasovanje)
  9.23.Začetek mednarodnih pogajanj o sprejetju Mednarodne pogodbe o zaščiti Arktike (glasovanje)
  9.24.Zdravstvena vprašanja v zvezi z elektromagnetnimi sevanji (A6-0089/2009, Frédérique Ries) (glasovanje)
  9.25.Boljše šole: agenda za evropsko sodelovanje (A6-0124/2009, Pál Schmitt) (glasovanje)
 10.Obrazložitev glasovanja
 11.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
 12.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji: glej zapisnik
 13.Datumi naslednjih sej: glej zapisnik
 14.Prekinitev zasedanja
Dobesedni zapisi razprav
Edition JOIzdaja UL (364 kb)
 
Dobesedni zapisi razprav
Edition JOIzdaja UL (853 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov