Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 2 april 2009 - BrysselEUT-utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument: se protokollet
 3.Halvårsutvärderingen av dialogen mellan EU och Vitryssland (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 4.Det europeiska samvetet och diktatur (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 5.Kulturens roll i utvecklingen av europeiska regioner (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 6.Miljömärkesprogram för gemenskapen - Frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) (debatt)
 7.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 8.Välkomsthälsning
 9.Omröstning
  9.1.Information på det veterinära och zootekniska området (A6-0141/2009, Neil Parish) (omröstning)
  9.2.Gemenskapsstatistik om informationssamhället (A6-0128/2009, Angelika Niebler) (omröstning)
  9.3.Avtalet EG/Schweiz om handel med jordbruksprodukter (A6-0122/2009, Béla Glattfelder) (omröstning)
  9.4.Ömsesidigt erkännande när det gäller beslut om övervakningsåtgärder som ett alternativ till provisoriskt kvarhållande (A6-0147/2009, Ioannis Varvitsiotis) (omröstning)
  9.5.Nya typer av utgifter som berättigar till stöd från ESF (A6-0116/2009, Karin Jöns) (omröstning)
  9.6.Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden: bestämmelser om ekonomisk förvaltning (A6-0127/2009, Iratxe García Pérez) (omröstning)
  9.7.Utbildning för barn till migranter (A6-0125/2009, Hannu Takkula) (omröstning)
  9.8.Unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier (A6-0186/2009, Adina-Ioana Vălean) (omröstning)
  9.9.Problemen med och framtidsutsikterna för unionsmedborgarskapet (A6-0182/2009, Urszula Gacek) (omröstning)
  9.10.Gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med tredjeländer (A6-0126/2009, Helmuth Markov) (omröstning)
  9.11.Fastställande av MRL-värden för farmakologiskt verksamma ämnen i animaliska livsmedel (A6-0048/2009, Avril Doyle)
  9.12.Investeringar i energieffektivitet och förnybar energi i samband med bostäder (ändring av förordning (EG) nr 1080/2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden) (A6-0134/2009, Emmanouil Angelakas) (omröstning)
  9.13.Gemenskapsregler för visum (A6-0161/2008, Henrik Lax) (omröstning)
  9.14.Miljömärkesprogram för gemenskapen (A6-0105/2009, Salvatore Tatarella) (omröstning)
  9.15.Frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) (A6-0084/2009, Linda McAvan) (omröstning)
  9.16.Likabehandling av personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning (A6-0149/2009, Kathalijne Maria Buitenweg) (omröstning)
  9.17.Interimsavtal om handel med Turkmenistan (omröstning)
  9.18.Interimsavtal om handel med Turkmenistan (omröstning)
  9.19.Halvårsutvärderingen av dialogen mellan EU och Vitryssland (omröstning)
  9.20.Det europeiska samvetet och diktatur (omröstning)
  9.21.Kulturens roll i utvecklingen av europeiska regioner (omröstning)
  9.22.Nytt avtal mellan EU och Ryssland (A6-0140/2009, Janusz Onyszkiewicz) (omröstning)
  9.23.Det internationella fördraget om skydd av Arktis (omröstning)
  9.24.Hälsoproblem i samband med elektromagnetiska fält (A6-0089/2009, Frédérique Ries) (omröstning)
  9.25.Bättre skolor: en agenda för europeiskt samarbete (A6-0124/2009, Pál Schmitt) (omröstning)
 10.Röstförklaringar
 11.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 12.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 13.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 14.Avbrytande av sessionen
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (390 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (921 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy