Kazalo 
 Celotno besedilo 
Razprave
Torek, 21. april 2009 - Strasbourg Edition JOIzdaja UL

Vključevanje načela enakosti med spoloma v delo odborov in delegacij (kratka predstavitev)
MPphoto
 
 

  Lívia Járóka (PPE-DE), v pisni obliki. (HU) Rada bi čestitala gospe Záborski za njeno poročilo, ki poudarja, da čeprav so nekateri odbori Evropskega parlamenta sprejeli strategijo za spodbujanje enakosti spolov, pa obstajajo še vedno velika odstopanja, kadar gre za dosledno uporabo tega načela. To poročilo prav tako predlaga številna perspektivna priporočila. En tak predlog je na primer pobuda za uradnike, ki delajo v Evropskem parlamentu, da se udeležijo usposabljanja za enakost spolov, saj je ustrezno znanje nujno potrebno, kadar želimo to načelo uveljaviti v praksi.

Enakost spolov je eno od temeljnih načel prava Skupnosti. Toda Evropski parlament lahko zadrži verodostojnost v očeh javnosti le, če vztraja na uvedbi in popolni izvedbi ukrepov za spodbujanje enakosti spolov tudi v institucijah, zlasti kar zadeva odbore in delegacije.

S tem ciljem v mislih se moramo spomniti strategije, ki bo določala konkretne cilje za aktivno spodbijanje enakih možnosti in v povezavi z načelom enakosti spolov. Obžalovanja vredno dejstvo je, da praktično ni bilo napredka od priprave poročila gospe Záborske na isto tematiko leta 2007. Upamo, da bo to zadnje stališče obrodilo več sadov.

 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov