Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τρίτη 21 Απριλίου 2009 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

Απαλλαγές του προϋπολογισμού 2007, (Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη) (συζήτηση)
MPphoto
 
 

  Silvana Koch-Mehrin (ALDE), γραπτώς. – (DE) Τα κράτη μέλη συνεχίζουν να διαχειρίζονται και να δαπανούν περίπου το 80% των κοινοτικών κονδυλίων, ενώ συνεχίζουν να υφίστανται ερωτήματα και παρατυπίες σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των χρημάτων της ΕΕ. Το ευρωπαϊκό ελεγκτικό συνέδριο έχει αποτύχει να επιβεβαιώσει τη νομιμότητα και κανονικότητα των οικονομικών πράξεων της ΕΕ στις ετήσιες εκθέσεις ελέγχου 14 διαδοχικές φορές. Είναι απαραίτητη η πλήρης γνωστοποίηση και ο έλεγχος των δαπανών της ΕΕ. Είναι απαραίτητο οι υπουργοί οικονομικών των κρατών μελών να υποβάλουν μια εθνική δήλωση αξιοπιστίας για το σύνολο των κοινοτικών κονδυλίων που χρησιμοποιήθηκαν.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου