Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0187(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0138/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0138/2009

Συζήτηση :

PV 21/04/2009 - 18
CRE 21/04/2009 - 18

Ψηφοφορία :

PV 22/04/2009 - 6.33
CRE 22/04/2009 - 6.33
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0249

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 21 Απριλίου 2009 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

18. Τροποποίηση του Κανονισμού (EΚ) αριθ. 717/2007 (κινητές επικοινωνίες) και της οδηγίας 2002/21/EΚ (ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την έκθεση (A6-0138/2009) της κας Vălean, εξ ονόματος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, σχετικά με την πρόταση για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 717/2007 για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητής τηλεφωνίας εντός της Κοινότητας και της οδηγίας 2002/21/EΚ σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (COM(2008)0580 – C6-0333/2008 – 2008/0187(COD)).

 
  
MPphoto
 

  Adina-Ioana Vălean, εισηγήτρια.(RO) Κυρία Πρόεδρε, Επίτροπε Reding, κυρίες και κύριοι, σπάνια ένας φιλελεύθερος πολιτικός προωθεί την παρέμβαση στις αγορές μέσω της ρύθμισης των τιμών, ακόμη και αν πρόκειται μόνο για τον καθορισμό ενός μέγιστου ορίου. Εντούτοις, στην περίπτωση των τελών περιαγωγής των κινητών τηλεφώνων, αυτή η ενέργεια είναι απαραίτητη, και μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο συλλογικά, σε επίπεδο ΕΕ. Είναι απαραίτητη, διότι τα υπερβολικά υψηλά τέλη δημιουργούν εμπόδια για την ελεύθερη κυκλοφορία και επικοινωνία μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών. Η κατάργηση αυτών των εμποδίων είναι ένας από τους θεμελιώδεις στόχους της ΕΕ και ένας από τους προσωπικούς μου στόχους ως ευρωβουλευτού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ανέλαβα την ευθύνη της εισηγήτριας για τον εν λόγω κανονισμό, καθώς και για την έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου που εγκρίθηκε στις αρχές του μήνα αναφορικά με τους διοικητικούς και νομικούς φραγμούς που εγείρουν τα κράτη μέλη και οι οποίοι παρεμποδίζουν την ελεύθερη μετακίνηση των ευρωπαίων πολιτών.

Ο εν λόγω κανονισμός είναι απαραίτητος, για παράδειγμα, για τους μικρούς επιχειρηματίες που βρίσκονται σε επιχειρηματικό ταξίδι και οι οποίοι πρέπει να μιλήσουν με τους συναδέλφους τους στην πατρίδα τους για να επιλύσουν ένα πρόβλημα. Είναι σημαντικός για τους δημοσιογράφους που στέλνουν μια ειδησεογραφική αναφορά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απευθείας από τον τόπο του γεγονότος. Είναι επίσης σημαντικός για τους νέους ανθρώπους που στέλνουν μηνύματα κειμένου στους φίλους και τις φίλες τους. Τέλος, είναι σημαντικό για τους εργαζόμενους που δουλεύουν στο εξωτερικό και θέλουν να ακούσουν τη φωνή των παιδιών τους στο τηλέφωνο. Όλοι αυτοί οι ευρωπαίοι πολίτες πλήρωναν και συνεχίζουν να πληρώνουν συχνά τρεις ή τέσσερις φορές περισσότερο για να χρησιμοποιήσουν ένα κινητό τηλέφωνο, απλώς και μόνο διότι βρίσκονται μερικά μίλια μακριά από τη χώρα τους, ακόμη και αν βρίσκονται εντός των συνόρων της Κοινότητας.

Χάρη στον κανονισμό που πρόκειται να εκδώσουμε αύριο, οι υπερβολικές τιμές θα εξαλειφθούν. Τα μέγιστα όρια που καθορίζονται βάσει του κανονισμού συνεχίζουν να επιτρέπουν στους παρόχους να επιτυγχάνουν σημαντικό περιθώριο κέρδους και να ανταγωνίζονται παρέχοντας, ταυτόχρονα, χαμηλότερες τιμές. Είμαστε αντιμέτωποι με ένα περίπλοκο πρόβλημα που συνδέεται με τον κατακερματισμό και τη λειτουργία της αγοράς κινητής τηλεφωνίας στην Ευρώπη.

Όταν οι καταναλωτές επιλέγουν πάροχο κινητής τηλεφωνίας, αυτό που εξετάζουν είναι, πρώτα απ' όλα, οι εθνικές χρεώσεις ή η τιμή που προσφέρεται για ένα νέο μοντέλο κινητού τηλεφώνου, αλλά δεν εξετάζουν τόσο αναλυτικά τα τέλη περιαγωγής. Όταν διασχίζουν τα σύνορα προς ένα άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, υπόκεινται σ αυτά τα τέλη περιαγωγής, ακόμη και όταν απλώς λαμβάνουν εισερχόμενες κλήσεις. Η μόνη επιλογή που έχουν οι καταναλωτές είναι να μην επικοινωνούν μέσω κινητού τηλεφώνου. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των παροχών δεν λειτουργεί απ' αυτή την άποψη. Ο πραγματικός πάροχος από την χώρα προέλευσης πρέπει να πληρώσει τον πάροχο από το δίκτυο το οποίο επισκέπτεται ο χρήστης για τη μεταφορά του σήματος.

Ορισμένες χώρες, όπως οι τουριστικοί προορισμοί, δέχονται μεγάλο αριθμό επισκεπτών σε μικρό χρονικό διάστημα, ενώ άλλες χώρες έχουν μεγάλο αριθμό πολιτών τους που ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Αυτό σημαίνει ότι υφίσταται ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, γεγονός που είναι και η αιτία για την ύπαρξη υψηλών ακαθάριστων τελών ακόμη και μεταξύ παρόχων. Επιπλέον, σε ορισμένες χώρες το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας δικτύων κινητής τηλεφωνίας είναι υψηλότερο. Επίσης, φάνηκε ότι οι μικρότεροι πάροχοι ή οι νέοι πάροχοι που εισήλθαν στην αγορά υφίστανται διακρίσεις όσον αφορά τις τιμές από μεγάλους πανευρωπαϊκούς παρόχους. Στο τέλος, αυτός που επιβαρύνεται είναι πάντα ο καταναλωτής.

Ο κανονισμός που πρόκειται να εκδώσουμε αύριο είναι μια βραχυπρόθεσμη λύση. Δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε τις τιμές επ’ αόριστον, δεδομένου ότι κάτι τέτοιο επηρεάζει την καινοτομία και ενδέχεται να επηρεάσει και την ανταγωνιστικότητα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον ο κανονισμός ορίζει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να αναλύει διαφορετικά μέσα ρύθμισης της αγοράς. Ορισμένα από αυτά τα μέσα προτείνονται και από τον κανονισμό. Σε δύο ή τρία χρόνια θα μπορούμε να συζητήσουμε επί περισσότερων επιλογών, όταν θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Ελπίζω ότι τότε θα έχουμε τη δυνατότητα να εφαρμόσουμε ένα νομοθετικό πλαίσιο με σκοπό να αποκτήσουμε ανταγωνιστικά τέλη περιαγωγής μακροπρόθεσμα.

Πέραν από αυτή την πτυχή του θέματος, το Σώμα έχει βελτιώσει τον κανονισμό, κατά τη γνώμη μου, από πολλές απόψεις. Έχουμε μείωση τα μέγιστα ακαθάριστα τέλη περιαγωγής για τη μεταφορά δεδομένων στα 50 λεπτά/megabyte για να ενθαρρύνουμε τη χρήση αυτής της υπηρεσίας και τον ορθό ανταγωνισμό στον τομέα. Καταστήσαμε περισσότερο διαφανείς τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παροχή συμβουλών προς τους καταναλωτές για την πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω περιαγωγής κινητού τηλεφώνου. Καταστήσαμε επίσης τις διατάξεις που προορίζονται να περιορίσουν τους μηνιαίους λογαριασμούς για μεταφορά δεδομένων μέσω περιαγωγής στα 50 ευρώ, πιο ευέλικτες για οποιονδήποτε επιθυμεί να χρησιμοποιήσει αυτή τη λειτουργία. Τα μηνύματα κειμένου που χρεώνονται βάσει τέλους περιαγωγής, και τα οποία αποστέλλονται μόλις ο καταναλωτής εισέλθει σε ξένο δίκτυο, θα περιλαμβάνουν επίσης αναφορά στον μοναδικό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112. Μειώσαμε τα μέγιστα τέλη για τις εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις, διατηρώντας ένα περιθώριο κέρδους για τους παρόχους. Απαγορεύσαμε επίσης τους παρόχους που συνεχίζουν την πρακτική της χρέωσης των πελατών στο εξωτερικό όταν κάποιος τους αφήνει απλώς ένα φωνητικό μήνυμα.

Θα ήθελα να ολοκληρώσω ευχαριστώντας, για όλες τους τις προσπάθειες στη διάρκεια ενός τόσο σύντομου χρονικού διαστήματος τους συναδέλφους μου από τις άλλες πολιτικές ομάδες, την Επίτροπο Reding και το προσωπικό της, την Πρεσβευτή Reinišová και τους εκπροσώπους της Τσεχικής και της Γαλλικής Προεδρίας, το Συμβούλιο, χωρίς να ξεχνώ το δικό μας προσωπικό στο Ευρωκοινοβούλιο, που συνεργάστηκαν όλοι μαζί ούτως ώστε εκατομμύρια πολιτών να μπορούν να απολαύσουν προσιτά τέλη περιαγωγής αυτό το καλοκαίρι.

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding, Μέλος της Επιτροπής. − Κυρία Πρόεδρε, δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο με την εισηγήτρια, την οποία θα ήθελα να συγχαρώ για την ταχεία και αποτελεσματική εργασία.

Εντοπίζουμε εδώ ένα εμπόδιο στην ελευθερία της κυκλοφορίας διότι, αν τιμωρείς τους πολίτες μέσω του τηλεφωνικού τους λογαριασμού όταν διασχίζουν τα σύνορα, αυτή δεν είναι, πραγματικά, η εσωτερική αγορά για την οποία αγωνιζόμαστε και που επιθυμούμε να οικοδομήσουμε. Συνεπώς, για να παρέχουμε αυτήν την ελευθερία κυκλοφορίας στους πολίτες μας, πρέπει να απαλλαχτούμε από αυτά τα εμπόδια. Τα εμπόδια αυτά αφορούν πολλούς ανθρώπους. Υπάρχουν περίπου 150 εκατομμύρια πολίτες στην ΕΕ που χρησιμοποιούν το κινητό τους τηλέφωνο τουλάχιστον μία φορά το χρόνο για περιαγωγή ενώ βρίσκονται στο εξωτερικό, και πρέπει να καταβάλλουν το αντίτιμο. Είναι οι σπουδαστές, οι ταξιδιώτες και όσοι κάνουν διακοπές, αλλά είναι επίσης οι διασυνοριακοί εργαζόμενοι, οι δημοσιογράφοι και οι επιχειρηματίες που πλήττονται από τις υπερβολικά υψηλές χρεώσεις των επικοινωνιών.

Γι' αυτό το λόγο ευχαριστώ το Ευρωκοινοβούλιο που ανταποκρίθηκε τόσο γρήγορα στην πρόταση της Επιτροπής. Νομίζω ότι καταφέραμε να θέσουμε σε εφαρμογή μια πρόταση στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα που έχει επιτευχθεί ποτέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση – επτά μόνο μήνες από την κατάθεση της πρότασης έως την εφαρμογή της. Πρόκειται για μια πρόταση που είναι η πρώτη στο είδος της, και μάλιστα υπέρ των συμφερόντων των ευρωπαίων καταναλωτών.

Θα ήθελα να πω κάποια πράγματα σχετικά με το τι έχει επιτύχει η πρώτη δέσμη μέτρων για την περιαγωγή. Όσον αφορά την περιαγωγή φωνής, έχει επιτευχθεί μείωση της τιμής κατά 60% για τον πολίτη και αύξηση της κίνησης κατά 30% για τον κλάδο. Στον συγκεκριμένο κλάδο έχει επίσης σημειωθεί – και αυτό είναι ενδιαφέρον – σταθερή αύξηση της διείσδυσης όσον αφορά τη χρήση κινητών τηλεφώνων από τους πολίτες. Στην Ευρώπη έχουμε τώρα μέσο όρο διείσδυσης 119%. Πρόκειται για απόλυτο παγκόσμιο ρεκόρ και, με τις τιμές της περιαγωγής να μειώνονται, αυτό σημαίνει ελευθερία για τους πολίτες που χρησιμοποιούν το κινητό τους τηλέφωνο. Αποφέρει επίσης ικανοποιητικά έσοδα στον κλάδο, διότι η κίνηση αυξάνεται συνεχώς. Ταυτόχρονα, οι τιμές σε εθνικό επίπεδο μειώνονται. Από τότε που η Επιτροπή Barroso πήρε τα πράγματα στα χέρια της, οι εγχώριες τιμές των κινητών επικοινωνιών έχουν μειωθεί κατά περίπου 35%. Αυτό είναι μια απάντηση σε όσους λένε ότι, εάν μειώσουμε το κόστος της περιαγωγής, οι τιμές σε εθνικό επίπεδο θα αυξηθούν. Αυτό δεν συμβαίνει. Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν το αντίθετο.

Τώρα προχωρούμε ένα βήμα παραπέρα: πρώτον, φυσικά, όσον αφορά την περιαγωγή φωνής. Πιστεύω ότι είναι πολύ καλό το ότι συνεχίζουμε να μειώνουμε τα ανώτατα όρια, ώστε ο ανταγωνισμός των προσφορών να μπορεί να πραγματοποιείται κάτω από τα ανώτατα όρια. Είναι σημαντικό να προσθέσουμε σε αυτό και την περιαγωγή SMS, διότι κάθε χρόνο στην ΕΕ αποστέλλονται 2,5 εκατομμύρια μηνύματα. Το ύψος των εσόδων από αυτά για τον κλάδο είναι περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, ποιος στέλνει τα SMS; Κυρίως οι νέοι μας: το 77% των νέων έως 24 ετών χρησιμοποιούν τα μηνύματα κειμένου όταν βρίσκονται στο εξωτερικό, διότι είναι ευκολότερο και φθηνότερο για αυτούς. Ως εκ τούτου μπορούμε να πούμε ότι τιμωρούνται όταν υποχρεώνονται να πληρώνουν εξαιρετικά υψηλές τιμές όσον αφορά το κόστος του παρόχου κατά την περιαγωγή. Ωραία: μειώνουμε αυτές τις τιμές ώστε η αποστολή μηνυμάτων κειμένου να γίνει ένα σύνηθες πράγμα, εάν κανείς βρίσκεται στο σπίτι ή εάν ταξιδεύει σε γειτονική χώρα. Έτσι, οι καταναλωτές θα ωφεληθούν σημαντικά από αυτό. Η μείωση – που θα ψηφισθεί από το σώμα αύριο – αντιστοιχεί σε ποσοστό 60% για τα μηνύματα κειμένου. Όσον αφορά την χρέωση ανά δευτερόλεπτο για κλήσεις περιαγωγής: είναι απλό, μη υποχρεώνετε τους ανθρώπους να πληρώνουν για κάτι που δεν έχουν χρησιμοποιήσει, υποχρεώστε τους να πληρώσουν για κάτι που έχουν πραγματικά χρησιμοποιήσει. Θα μειώσουμε επίσης την υφιστάμενη κρυφή χρέωση του 24%, ούτως ώστε να πληρώνετε μόνο για ότι έχετε πραγματικά καταναλώσει. Αυτά αφορούν και την περιαγωγή δεδομένων, όπου πιστεύουμε ότι θα συμβεί το ίδιο στο μέλλον.

Ωστόσο, παρά το ότι θέλουμε να έχουμε μελλοντικές εξελίξεις ώστε να μπορείτε να μεταφορτώνετε, όπου βρίσκεστε, μια ταινία, ένα άρθρο εφημερίδας ή μια φωτογραφία για να τη στείλετε στους φίλους σας, σήμερα έχουμε εξωφρενικούς λογαριασμούς. Έχω λάβει αντίγραφο λογαριασμών όπου κάποιοι άνθρωποι βρέθηκαν σε άλλη χώρα για τρεις ή τέσσερις μέρες και πρέπει να πληρώσουν αρκετές χιλιάδες ευρώ απλώς και μόνο διότι μεταφόρτωσαν την αγαπημένη τηλεοπτική εκπομπή τους ή άρθρα εφημερίδων, τα οποία έχουν συνηθίσει να παρακολουθούν. Αυτό θα λάβει τέλος πλέον, και για το λόγο ότι ο νέος κανονισμός θα περιλαμβάνει ένα όριο διακοπής το οποίο, την 1η Ιουλίου 2010, θα καταστεί προεπιλεγμένο όριο που θα εφαρμόζεται αυτόματα για την προστασία των καταναλωτών μας.

Συνεπώς, είναι μια μεγάλη μέρα για την Ευρώπη και για τους ευρωπαίους καταναλωτές. Τις ευχαριστίες μου προς το σώμα που ενήργησε με μεγάλη ταχύτητα. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι, εκτός του Ευρωκοινοβουλίου θα κατανοήσουν ότι αυτό το Σώμα εργάζεται υπέρ του πολίτη.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. SIWIEC
Αντιπρόεδρος

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall, συντάκτης της γνωμοδότησης της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. − Κύριε Πρόεδρε, ας μου επιτραπεί να ξεκινήσω ευχαριστώντας, καταρχήν, τους σκιώδεις εισηγητές όλων των ομάδων, το προσωπικό και τους συμβούλους τους της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Πιστεύω ότι στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς μπορούμε όλοι να είμαστε υπερήφανοι για το ότι επιτύχαμε συναίνεση σχετικά με τη βελτίωση της διαφάνειας και τους τρόπους για την οριστική εξάλειψη του προβλήματος των φουσκωμένων λογαριασμών. Οι φουσκωμένοι λογαριασμοί είχαν αρνητικό αντίκτυπο στη φήμη των παρόχων, αλλά, το κυριότερο, είχαν αρνητικές συνέπειες για τους καταναλωτές.

Εντούτοις, όταν πρόκειται για την επιβολή ανωτάτων ορίων στις τιμές, συνεχίζω να διατηρώ κάποιες επιφυλάξεις. Θα πρέπει να αναρωτηθούμε ποιοι καταναλωτές θα ωφεληθούν από την σοβιετικού τύπου οικονομική πολιτική των ανώτατων ορίων στις τιμές. Δεδομένου του γεγονότος ότι μόνο ένα μέγιστο ποσοστό 35% των καταναλωτών χρησιμοποιούν, στην πραγματικότητα, την περιαγωγή και ότι οι αριθμοί για όσους χρησιμοποιούν τακτικά την περιαγωγή είναι πολύ χαμηλότεροι και, όπως παραδέχτηκε η ίδια η Επίτροπος, δεδομένου ότι αυτή η νομοθεσία θα ωφελήσει κυρίως μια μικρή ομάδα προνομιούχων καταναλωτών, όπως οι υπάλληλοι της Επιτροπής, οι ευρωβουλευτές, οι εκπρόσωποι συμφερόντων και οι επιχειρηματίες, ας ελπίσουμε ότι δεν ληστεύουμε τους φτωχούς προκειμένου να έχουμε φθηνότερες κλήσεις για τους πλούσιους.

 
  
MPphoto
 

  Μανώλης Μαυρομμάτης, συντάκτης της γνωμοδότησης της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας. − Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, κατ' αρχάς θα ήθελα να συγχαρώ τόσο την εισηγήτρια κ. Vălean, όσο και τον εισηγητή του πρώτου κανονισμού για την περιαγωγή, κ. Rübig, για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε στην Επιτροπή Πολιτισμού, όπου ήμουν και γνωμοδότης, πάνω σ' ένα θέμα που ενδιαφέρει βεβαίως, 150 εκατομμύρια καταναλωτές, αλλά και τη βιομηχανία τηλεπικοινωνιών.

Μετά την επιτυχή εφαρμογή του πρώτου κανονισμού πριν από δύο χρόνια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλείται να υιοθετήσει την αναθεώρησή του που θα καλύπτει τις τιμές των γραπτών μηνυμάτων και των δεδομένων.

Προσωπικά, θα ήθελα να σταθώ στα οφέλη του νέου κανονισμού, ιδίως για όσους ταξιδεύουν για επαγγελματικούς λόγους. Οι επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης για παράδειγμα, χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό τη λειτουργία ‘τηλεφόρτωσης’ αρχείων που λαμβάνουν στο κινητό τους τηλέφωνο.

Η αναθεώρηση του κανονισμού αποτελεί δικλείδα ασφαλείας κατά των υπερβολικών και ανεξέλεγκτων χρεώσεων που έως τώρα υπέβαλαν οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, όπως είπε και η κυρία Επίτροπος. Για το λόγο αυτό θεωρώ, ότι η υπερψήφιση της έκθεσης θα αποτελέσει ακόμη μια νίκη του Κοινοβουλίου υπέρ της προστασίας των καταναλωτών και θα είναι ένα ακόμη μεγάλο βήμα που θα δώσει νέα πνοή στην εσωτερική αγορά.

Τέλος, λόγω συναίνεσης μεταξύ των θεσμών, ελπίζω και εύχομαι, κυρία Επίτροπε, ο κανονισμός να τεθεί σε ισχύ από το καλοκαίρι, έτσι ώστε οι ταξιδιώτες να προστατευθούν από τις ενδεχόμενες αδιαφανείς υποχρεώσεις και υπερχρεώσεις των εταιρειών.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE.(DE) Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ, ιδιαιτέρως, την εισηγήτρια, κυρία Vălean, αλλά και την Επίτροπο Reding, η οποία επέδειξε σπουδαία προσήλωση στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τον κανονισμό Περιαγωγή II. Πιστεύω ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις και, φυσικά, και ο στόχος της εξίσωσης των εθνικών τιμών και των τιμών που πληρώνουμε στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αποτελούν ένα σημαντικό βήμα προόδου.

Είναι επίσης καλό το ότι οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές είναι πλέον επίσης υπεύθυνες για την περιαγωγή και, ως εκ τούτου, θα αναλάβουν τον έλεγχο και θα διαδραματίσουν ρόλους παρακολούθησης, γεγονός που πολύ απλά θα μας προσφέρει μεγαλύτερη διαφάνεια. Η διαφάνεια είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία μιας αγοράς. Μέχρι σήμερα υπήρχε έλλειψη διαφάνειας σε πολλούς τομείς, αλλά και απροκάλυπτη κατάχρηση της αγοράς.

Δεν είναι σωστό να ζητείται ποσό χίλιες φορές μεγαλύτερο για την περιαγωγή δεδομένων, όπως συχνά συμβαίνει. Η χρέωση ανά δευτερόλεπτο για τις εισερχόμενες κλήσεις θα έχει ως αποτέλεσμα σίγουρη πρόοδο στο μέλλον και οφέλη όσον αφορά το κόστος για τους ευρωπαίους πολίτες.

 
  
MPphoto
 

  David Hammerstein, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. (ES) Κύριε Πρόεδρε, όταν η αγορά δε λειτουργεί είναι απαραίτητο να παρεμβαίνουμε. Καταρρίψαμε, για μια ακόμη φορά, ένα ταμπού: η ελεύθερη αγορά δεν είναι κάτι το ιερό, και είναι ακόμα λιγότερο ιερή σε περιόδους κρίσης, όταν οι τσέπες των ευρωπαίων καταναλωτών είναι πιο άδειες από ποτέ.

Αυτή η συμφωνία, που προορίζεται να θέσει όρια στις υπερβολικές χρεώσεις των κλήσεων και των μηνυμάτων κειμένου κατά την περιαγωγή, ωφελεί τους καταναλωτές, ωφελεί την επικοινωνία μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και είναι προς όφελος μιας χρήσιμης και θετικής Ευρώπης.

Εκατομμύρια τηλεφωνικοί λογαριασμοί ευρωπαίων πολιτών θα μπορούσαν να μειωθούν, ή, από την άλλη μεριά, θα μπορούσε να συμβεί ακριβώς το αντίθετο: δεδομένου ότι ένα μήνυμα κειμένου θα κοστίζει μόνο 11 λεπτά, ο κόσμος θα μπορούσε να ασχολείται όλη μέρα με την αποστολή μηνυμάτων κειμένου και να καταλήξει να πληρώνει το ίδιο ποσό.

Τα μέτρα μεταφοράς με τα οποία επιτυγχάνεται η χρέωση ανά δευτερόλεπτο μετά τα πρώτα τριάντα δευτερόλεπτα είναι ιδιαίτερα θετικά. Το μέγιστο κόστος για τα μηνύματα κειμένου και την αποστολή δεδομένων θα μπορούσε να είναι κάπως χαμηλότερο, αλλά κάναμε αυτό το συμβιβασμό προκειμένου να καταλήξουμε σε μια συμφωνία.

Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς την Επίτροπο Reding, προς την κα Vălean, και προς τους εισηγητές όλων των ομάδων, διότι δώσαμε ένα καλό παράδειγμα δράσης της ΕΕ σε περίοδο κρίσης.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Μπορούμε, συνεπώς, να τελειώσουμε με μια ευχάριστη νότα, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό, ιδίως πριν τις εκλογές. Καλώ, τώρα, την κα Ţicău να λάβει το λόγο στο πλαίσιο της διαδικασίας «προσέλκυσης της προσοχής του Προέδρου».

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE).(RO) Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, θα ήθελα να συγχαρώ τους συναδέλφους βουλευτές για την εργασία τους και για την έκθεση που συνέταξαν. Είναι σίγουρο ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εργάζεται προς όφελος των ευρωπαίων πολιτών. Θυμάμαι επίσης ότι στη διάρκεια της προηγούμενης συζήτησης πριν από δύο χρόνια σχετικά με τη μείωση των τελών περιαγωγής των κινητών τηλεφώνων πραγματοποιήσαμε μια πολύ ευρεία συζήτηση. Είμαι ικανοποιημένη για το γεγονός ότι δεν υπήρχαν διαφορές απόψεων στην παρούσα περίπτωση. Στην πραγματικότητα, εγκρίναμε όλοι μας γρήγορα αυτή τη μείωση των τελών. Θα ήθελα να πω ότι αισθάνομαι ότι είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε να μειώνουμε τις υφιστάμενες χρεώσεις των κινητών τηλεφώνων και κατά μεγαλύτερα ποσά, τόσο για τις εξερχόμενες όσο και για τις εισερχόμενες κλήσεις. Ωστόσο, η μείωση των χρεώσεων των μηνυμάτων κειμένου είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Στην πραγματικότητα, αυτό δεν το πράττουμε μόνο για τη νεότερη γενιά, αλλά για οποιονδήποτε ταξιδεύει στην ΕΕ. Αυτό το μέτρο είναι στην πραγματικότητα, από τη μια, ένα μέσο προστασίας των καταναλωτών, αλλά, ταυτόχρονα, αποτελεί και ένα καλό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο μπορεί να ρυθμιστεί η αγορά προς όφελος των ευρωπαίων πολιτών.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, το κινητό τηλέφωνο και το Διαδίκτυο έχουν γίνει σύμβολα κινητικότητας και καινοτομίας. Ως εκ τούτου, θα πρέπει οι πολίτες να έχουν ευρεία και εύκολη πρόσβαση στις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών. Παρά τις πολλές εκκλήσεις του Επιτρόπου, οι τιμές για τις υπηρεσίες περιαγωγής SMS είναι κατά μέσο όρο σημαντικά υψηλότερες και υπερβαίνουν σημαντικά τις εγχώριες τιμές για τις ίδιες υπηρεσίες. Πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση. Από αυτή την άποψη εκτιμώ ιδιαίτερα το έργο της Επιτροπής και του Επιτρόπου.

Η κατάσταση με το Διαδίκτυο είναι παρόμοια. Γιατί η χρήση του Διαδικτύου από κινητό τηλέφωνο πρέπει να είναι πολυτέλεια; Είμαστε όλοι υπέρ της διασφάλισης της ευρύτερης δυνατής πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Η μείωση της τιμής των υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων θα συμβάλει σίγουρα προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό είναι σημαντικό, διότι αυτό το θέμα αφορά, σε μεγάλο βαθμό, την κοινωνική ομάδα των νέων.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Liberadzki (PSE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, είμαι ικανοποιημένος με την κατεύθυνση προς την οποία κινούμαστε. Αναφέρομαι στις ριζικές μειώσεις τιμών στις κλήσεις περιαγωγής φωνής και στην πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Αυτό είναι το πρώτο βήμα, και πιστεύω ότι θα ακολουθήσουν και άλλα. Πρόκειται για παράγοντες που μπορούν να επιταχύνουν την υλοποίηση της στρατηγικής της Λισσαβόνας. Αυτό είναι σημαντικό για την εκπαιδευτική διαδικασία και για τη νέα γενιά. Είναι σημαντικό οι ευκολίες του Διαδικτύου να είναι προσβάσιμες από ανθρώπους που είναι σχετικά φτωχοί και από ανθρώπους με χαμηλά εισοδήματα. Κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτά τα νέα είναι σίγουρο ότι θα τύχουν καλής υποδοχής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή.

 
  
MPphoto
 

  Alojz Peterle (PPE-DE).(SL) Θα ήθελα να εκφράσω τα ειλικρινή συγχαρητήριά μου προς τον εισηγητή και προς την Επίτροπο. Επίτροπε, πριν από μερικά χρόνια σας είπα ότι δεν μου άρεσε να τιμωρούμαι για το ότι τηλεφωνώ στο εξωτερικό. Δεν περίμενα ότι θα δω βελτίωση στην κατάσταση μου ως καταναλωτή τόσο σύντομα και ιδιαίτερα από τη συγκεκριμένη οδηγία.

Η εν λόγω οδηγία είναι η απόδειξη ότι η ΕΕ μπορεί να χρησιμοποιεί τις κοινές πολιτικές της για να χαράσσει μια στενότερη σχέση με τους πολίτες της, στηρίζοντας τους εκεί όπου το νιώθουν περισσότερο – στην τσέπη τους. Αυτή η οδηγία σημαίνει περισσότερη Ευρώπη, μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα και ενιαία οικονομία και, κατά τη γνώμη μου, είναι ένα από τα βασικά επιτεύγματα στο πλαίσιο των υφιστάμενων εντολών της Επιτροπής και του Ευρωκοινοβουλίου. Το μόνο πράγμα που θέλω τώρα είναι να δράσουμε με το ίδιο πνεύμα και να δώσουμε την ίδια προσοχή στον καταναλωτή και στο πλαίσιο της επόμενης εντολής. Τα συγχαρητήριά μου για μια ακόμη φορά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding, Μέλος της Επιτροπής. − Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα, καταρχήν, να ευχαριστήσω τους βουλευτές για την θαυμάσια εργασία τους. Πρώτα, φυσικά, την εισηγήτρια, κα Vălean, αλλά και τους εισηγητές των άλλων επιτροπών, τους σκιώδεις εισηγητές και τους εκπροσώπους τύπου των ομάδων. Κατόρθωσαν, σε επτά μήνες, να κάνουν πραγματικότητα μια πολύ σημαντική πρόταση για την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών και τη μείωση των υπερβολικών χρεώσεων. Πιστεύω ότι είναι μια μεγάλη στιγμή για την εσωτερική αγορά. Είναι μια μεγάλη στιγμή που δείχνει στους πολίτες ότι οι ευρωβουλευτές τούς παίρνουν στα σοβαρά.

Εάν μου επιτρέπετε, θα ήθελα, παρά ταύτα, να πω – με όλο το σεβασμό στον κ. Kamall, για παράδειγμα – ότι όταν η αγορά δεν λειτουργεί, πρέπει να παρεμβαίνει η πολιτική ηγεσία. Θα ήθελα κάποιος εδώ στο Σώμα να μου εξηγήσει πώς μπορούμε να λέμε ότι η αγορά λειτουργεί όταν το κόστος για τους παρόχους για τη μεταφορά ενός μηνύματος κειμένου από μια χώρα σε άλλη είναι μικρότερο από 11 λεπτά, ενώ ο μέσος καταναλωτής πρέπει να πληρώσει πάνω από 28 λεπτά. Σε αυτή την περίπτωση κάτι δεν λειτουργεί σωστά.

Ως εκ τούτου, αν καθορίσουμε τώρα ανώτατο όριο 11 λεπτών, νομίζω ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια ελιγμών∙ υπάρχουν πολλά περιθώρια για την ανάπτυξη του ανταγωνισμού. Όπως οι περισσότεροι από σας σε αυτή την Αίθουσα, έτσι κι εγώ θα ήθελα η αγορά να λειτουργεί, ώστε να μην χρειάζεται να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα χρειαστεί να το κάνουμε και στο μέλλον, και ας ελπίσουμε ότι μετά απ' αυτή την απόφαση η αγορά θα λειτουργήσει πραγματικά προς όφελος του κλάδου, προς όφελος του πολίτη, προς όφελος της ελεύθερης κυκλοφορίας, και προς όφελος της εσωτερικής αγοράς, όπου κάθε πολίτης μπορεί να ταξιδεύει χωρίς να τιμωρείται με ένα τηλεφωνικό λογαριασμό.

 
  
MPphoto
 

  Adina-Ioana Vălean, εισηγήτρια.(RO) Η μείωση των χρεώσεων περιαγωγής είναι απολύτως απαραίτητη. Όλοι συμφωνούμε ότι η αγορά δε λειτουργεί. Το πώς θα τη ρυθμίσουμε είναι θέμα που μπορούμε ακόμη να συζητήσουμε.

Η πρόταση της Επιτροπής για τον καθορισμό κάποιων μέγιστων τελών είναι το θέμα που συζητούμε τώρα. Είναι αυτό το καλύτερο μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας; Δεν γνωρίζουμε, αλλά είναι η μοναδική διαθέσιμη λύση προς το παρόν. Ελπίζω ότι στο μέλλον θα μπορέσουμε να βρούμε εναλλακτικές μεθόδους.

Θα ήθελα να ολοκληρώσω, λέγοντας κάτι για αυτόν τον τομέα στο σύνολό του. Δεν πρέπει να αφήσουμε την εντύπωση ότι ο τομέας της κινητής τηλεφωνίας εκμεταλλεύεται αδίστακτα τους καταναλωτές. Αυτού του είδους η ιδέα θα μπορούσε να είναι επικίνδυνη, διότι ο εν λόγω κλάδος είναι επιτυχημένος, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στη σημαντική συμβολή του στους προϋπολογισμούς και στην τεχνολογική καινοτομία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον πιστεύω ότι είναι σημαντικό για όσους από εμάς ρυθμίζουν την αγορά να μην είναι πλήρως ικανοποιημένοι με το έργο που έχουμε κάνει και να στοχεύουμε σε περαιτέρω βελτιώσεις προκειμένου να υπάρξει μακροπρόθεσμο όφελος.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους συμμετείχαν στη σύνταξη αυτής της έκθεσης και ελπίζω ότι θα συζητήσουμε το ίδιο θέμα σε μια άλλη ευκαιρία.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τετάρτη, 22 Απριλίου 2009.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου