Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2207(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A6-0148/2009

Разисквания :

PV 21/04/2009 - 19
CRE 21/04/2009 - 19

Гласувания :

PV 23/04/2009 - 6.15
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0274

Разисквания
Вторник, 21 април 2009 г. - Страсбург Версия ОВ

19. Освобождаване от отговорност във връзка с бюджета за 2007 г., (Гласуването ще се проведе в четвъртък) (разискване)
PV
MPphoto
 
 

  Председател. – Следващата точка е общото разискване по следните доклади:

- A6-0168/2009 на г-н Audy, от името на комисията по бюджетен контрол, относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 г (SEC(2008)2359 – C6-0415/2008 – 2008/2186(DEC)),

- A6-0159/2009 на г-н Liberadzki, от името на комисията по бюджетен контрол, относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на седми, осми и девети Европейски фондове за развитие за финансовата 2007 г. (COM(2008)0490 – C6-0296/2008 – 2008/2109(DEC)),

- A6-0184/2009 на г-н Casaca, от името на комисията по бюджетен контрол, относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 г., Раздел I: Европейски парламент (C6-0416/2008 – 2008/2276(DEC)),

- A6-0151/2009 на г-н Søndergaard, от името на комисията по бюджетен контрол, относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 г., Раздел IV: Съд на ЕО (C6-0418/2008 – 2008/2278(DEC)),

- A6-0152/2009 на г-н Søndergaard, от името на комисията по бюджетен контрол, относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 г., Раздел V: Сметна палата (C6-0419/2008 – 2008/2279(DEC)),

- A6-0155/2009 на г-н Søndergaard, от името на комисията по бюджетен контрол, относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 г., Раздел VI: Европейски икономически и социален комитет (C6-0420/2008 – 2008/2280(DEC)),

- A6-0153/2009 на г-н Søndergaard, от името на комисията по бюджетен контрол, относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 г., Раздел VII: Комитет на регионите (C6-0421/2008 – 2008/2281(DEC)),

- A6-0156/2009 на г-н Søndergaard, от името на комисията по бюджетен контрол, относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 г., Раздел VIII: Европейски омбудсман (C6-0423/2008 – 2008/2282(DEC)),

- A6-0154/2009 на г-н Søndergaard, от името на комисията по бюджетен контрол, относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 г., Раздел IX: Европейски надзорен орган по защита на данните (C6-0424/2008 – 2008/2283(DEC)),

- A6-0157/2009 на г-н Fjellner, от името на комисията по бюджетен контрол, относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение за финансовата 2007 г. (C6-0437/2008 – 2008/2264(DEC)),

- A6-0158/2009 на г-н Fjellner, от името на комисията по бюджетен контрол, относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2007 г. (C6-0442/2008 – 2008/2269(DEC)),

- A6-0160/2009 на г-н Fjellner, от името на комисията по бюджетен контрол, относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския полицейски колеж за финансовата 2007 г. (C6-0444/2008 – 2008/2271(DEC)),

- A6-0161/2009 на г-н Fjellner, от името на комисията по бюджетен контрол, относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 2007 г. (C6-0436/2008 – 2008/2263(DEC)),

- A6-0162/2009 на г-н Fjellner, от името на комисията по бюджетен контрол, относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2007 г. (C6-0435/2008 – 2008/2262(DEC)),

- A6-0163/2009 на г-н Fjellner, от името на комисията по бюджетен контрол, относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2007 г. (C6-0439/2008 – 2008/2266(DEC)),

- A6-0164/2009 на г-н Fjellner, от името на комисията по бюджетен контрол, относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския надзорен орган на глобалната навигационна спътникова система за финансовата 2007 г. (C6-0446/2008 – 2008/2273(DEC)),

- A6-0165/2009 на г-н Fjellner, от името на комисията по бюджетен контрол, относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската железопътна агенция за финансовата 2007 г. (C6-0443/2008 – 2008/2270(DEC)),

- A6-0166/2009 на г-н Fjellner, от името на комисията по бюджетен контрол, относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз за финансовата 2007 г. (C6-0445/2008 – 2008/2272(DEC)),

- A6-0167/2009 на г-н Fjellner, от името на комисията по бюджетен контрол, относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2007 г. (C6-0438/2008 – 2008/2265(DEC)),

- A6-0169/2009 на г-н Fjellner, от името на комисията по бюджетен контрол, относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за възстановяване за финансовата 2007 г. (C6-0429/2008 – 2008/2256(DEC)),

- A6-0170/2009 на г-н Fjellner, от името на комисията по бюджетен контрол, относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2007 г. (C6-0441/2008 – 2008/2268(DEC)),

- A6-0171/2009 на г-н Fjellner, от името на комисията по бюджетен контрол, относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2007 г. (C6-0432/2008 – 2008/2259(DEC)),

- A6-0172/2009 на г-н Fjellner, от името на комисията по бюджетен контрол, относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2007 г. (C6-0440/2008 – 2008/2267(DEC)),

- A6-0173/2009 на г-н Fjellner, от името на комисията по бюджетен контрол, относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2007 г. (C6-0428/2008 – 2008/2255(DEC)),

- A6-0174/2009 на г-н Fjellner, от името на комисията по бюджетен контрол, относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2007 г. (C6-0433/2008 – 2008/2260(DEC)),

- A6-0175/2009 на г-н Fjellner, от името на комисията по бюджетен контрол, относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2007 г. (C6-0431/2008 – 2008/2258(DEC)),

- A6-0176/2009 на г-н Fjellner, от името на комисията по бюджетен контрол, относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на ЕС за основните права за финансовата 2007 г. (C6-0430/2008 – 2008/2257(DEC)),

- A6-0177/2009 на г-н Fjellner, от името на комисията по бюджетен контрол, относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2007 г. (C6-0427/2008 – 2008/2254(DEC)),

- A6-0178/2009 на г-н Fjellner, от името на комисията по бюджетен контрол, относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2007 г. (C6-0434/2008 – 2008/2261(DEC)),

- A6-0179/2009 на г-н Fjellner, от името на комисията по бюджетен контрол, относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Общността за контрол на рибарството за финансовата 2007 г. (C6-0447/2008 – 2008/2274(DEC)), и

- A6-0148/2009 на г-н Fjellner, от името на комисията по бюджетен контрол, относно финансовото управление и контрола на агенциите на ЕС (2008/2207(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Audy, докладчик.(FR) Г-н председател, г-н Калас, госпожи и господа, първо искам да Ви благодаря, г-н Калас, както и на вашите колеги в Комисията, за вниманието, което обърнахте на парламентарната работа, свързана с процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската комисия и на изпълнителните агенции за 2007 г. Искам също да благодаря и на административните служби.

Също искам да приветствам огромните усилия, положени от Европейската сметна палата, под ръководството на нейния председател Витор Калдейра. Тя разполагаше с ограничени ресурси за справяне с мащаба на задачата, която трябваше да изпълни.

Искам да кажа няколко думи относно контекста на освобождаването от отговорност. 2007 г. беше първата година от новата многогодишна финансова рамка за периода 2007—2013 г., през която бяха приложени някои нови правила. 2007 г. беше също годината на последната процедура за освобождаване от отговорност на настоящата Комисия, която в началото на своя мандат обеща – спомняте си, г-н член на Комисията, това беше по време на Вашето председателство – да получи положителна декларация за достоверност от Европейската сметна палата.

Въпреки това в продължение на четиринадесет години, Сметната палата издава отрицателна декларация относно законосъобразността и редовността на извършените операции за повечето разходни области, като ги счита, в различна степен, за значително засегнати от грешки, въпреки че – и ние трябва да сме доволни от това – административните разходи и консолидираните отчети са предмет на положителна декларация за достоверност.

Накрая, 2007 г. беше годината на последния вот за освобождаване от отговорност преди изборите за Европейски парламент. В този конкретен контекст и независимо от множеството резерви, които се появяват в проекторезолюцията относно управлението на фондовете на Общността, моята цел в моя доклад беше да се опитам да анализирам процедурата за освобождаване от отговорност и да дам своя принос в това трудно начинание, което трябва да ни доведе до положителна декларация за достоверност, като напълно осъзнавам ограниченията за тази задача. Ето защо очаквам с нетърпение да разбера, каква е позицията на Комисията, политическите групи и моите колеги, които трябва да се изкажат по тази тема.

След като работата по този въпрос вече приключи, аз останах със смесени чувства: от една страна, твърдо считам, че нещата се подобряват, но не достатъчно и прекалено бавно, и, от друга страна, на лице е фактът, че в същото време е неразумно да се остава в ситуация, при която Европейската сметна палата не е издала положителна декларация за достоверност в продължение на четиринадесет години, и при която, независимо от това, Европейският парламент гласува за освобождаване от отговорност.

Европейците най-накрая ще си помислят, че Парламентът не изпълнява правилно своята контролираща роля. Ето защо предлагам, като се има предвид сериозността на ситуацията, незабавно да бъде организирана междуинституционална конференция. Последната ще включва всички, които участват в управлението и наблюдението на фондовете на Комисията, и ще се използва за започване на изчерпателно обсъждане, което да ни позволи да предвидим реформите, които са необходими за получаване на положителна декларация за достоверност възможно най-бързо. Имам голямо желание да чуя причините, които карат определени политически групи да се противопоставят на това обсъждане.

Специално внимание трябва да се обърне също на ролята на държавите-членки, които управляват приблизително 80 % от бюджета на Съюза. Факт е, че именно в този контекст на съвместно управление имаме най-много проблеми. Разглеждайки този въпрос, изпитвам съжаление, че не присъства представител на Съвета; настоящите политически затруднения на Чешката република не са достатъчни, за да обяснят непоследователното политическо присъствие на Съвета, освен ако не тълкуваме това отсъствие и това мълчание като безразличие или, още по-лошо, като липса на интерес.

Във връзка с доклада за съвместното управление на държавите-членки искам да подчертая не само ролята на националните декларации за управление, но също и на годишните обобщения, които представляват множеството елементи, позволяващи ни да напредваме към положителна декларация за достоверност и точност на отчетите (DAS).

Освен това съгласно член 248 от Договора предлагам да се засили сътрудничеството между националните одитни органи и Европейската сметна палата по отношение на контрола на съвместното управление.

Предлагам да разгледаме възможността за национални одитни органи, в качеството им на независими външни одитори, и в съответствие с международните одитни стандарти, които издават национални одиторски заверки за управлението на фондовете на Общността. Тези заверки ще се предават на правителствата на държавите-членки с оглед на тяхното изготвяне по време на процедурата за освобождаване от отговорност съгласно подходяща междуинституционална процедура, която да бъде въведена.

Накрая, г-н председател, искам да изтъкна своето учудване от факта, че консолидираните годишни отчети бяха представени с нетни активи от порядъка на 58 млрд. евро и предлагам да се разгледа учредяването на пенсионен фонд, за да се извадят 33,5 млрд. евро в задължения към служители.

В заключение, според мен е време да реформираме нашата система и искрено вярвам, че тази реформа трябва да се основава на задълбочен и искрен диалог между всички, които са ангажирани с бюджета.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Liberadzki, докладчик. – (PL) Г-н председател, г-н член на Комисията, ние говорим за Европейския фонд за развитие, който засяга държавите от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн. От наша гледна точка, тези държави не са стандартни региони, те не са традиционни държави и не представят типични проблеми. По отношение на изпълнението на фонда, през 2007 г. ние наблюдавахме увеличение на плащанията и ангажиментите, което означава също увеличение на ефективността. Това несъмнено е положителен аспект и аз искам да започна с това.

Фондът се състоеше от две части: частта, управлявана от Европейската комисия, и частта, която беше контролирана от Европейската инвестиционна банка. Частта, която се управляваше от Европейската комисия, е предметът на това разискване относно освобождаването от отговорност, докато частта, която се управляваше от Европейската инвестиционна банка, понастоящем се изключва от освобождаването от отговорност и аз бих искал да се върна към този въпрос по-късно.

Нашето разискване се основава на позицията на Европейската сметна палата. Съдът ясно заяви, че операциите, извършени във връзка с приходите и ангажиментите за 2007 г., в своята цялост са законосъобразни и редовни, но обърна внимание на високия фидуциарен риск по отношение на бюджетното подпомагане в резултат на „динамичното тълкуване“ на критериите за допустимост от страна на Комисията. Въпреки това одитът показа съществено ниво на грешките и констатира – тук сме на едно и също мнение – че бързото подобрение в областта на надзора и контрола е от съществено значение. Такива възможности съществуват и ние споделяме тази гледна точка.

Взетият за одита образец включваше шест държави и 250 операции. Беше направена много важна констатация, а именно, че Комисията все още не може да предостави пълна отчетна информация. Ние приветстваме декларацията, че от февруари 2009 г. ще функционира нова система. Надявам се членът на Комисията да потвърди този факт.

Друг много важен въпрос е разликата между думите и делата при изготвянето на споразуменията. Изготвянето и подписването предизвикват голяма неяснота. Комисията трябва да изясни това, особено поради това, че държавите от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн също имат различни подходи в това отношение. Много важен въпрос, от наша гледна точка като Европейски парламент, е, че оценката на редовността не следва да се прави единствено след установяването на фактите, а тя следва да е под формата на надзор и контрол за предотвратяване на нередности. Предотвратяването на нередности помага също при оценяване на ползите, които придобиваме чрез предвиждането на фондове. Въпросът не е само да се покаже редовност в отчетите, но също и да се покаже степента, до която е постигната целта и в това отношение ние искаме да привлечем вниманието върху необходимостта от сътрудничество от страна на националните парламенти, тъй като те в голяма степен следва да разбират тази материя. Това е въпрос на сътрудничество с органите и правителствата, а също и с гражданското общество.

Един аспект, който изглежда е от изключителна важност, е въпросът за надзора на фондовете, управлявани от Европейската инвестиционна банка. Европейската инвестиционна банка продължава да бъде, от наша гледна точка, институция, на която не може да се осъществява надзор. Потвърждаваме много ясно в доклада, че Европейската инвестиционна банка имаше на разположение сума от 2,2 млрд. евро. Това бяха обществени средства – те не бяха дошли от финансовите пазари. Поради това Европейската инвестиционна банка ще изглежда като най-недемократична институция, която въпреки това има на свое разположение обществени средства.

И накрая, искам да благодаря на члена на Комисията за неговото сътрудничество по време на този мандат. Бих искал г-н Łuckiewicz да приеме нашите благодарности от името на Сметната палата. Искам също да благодаря на моите колеги от комисията по развитие, а също и от комисията по бюджетен контрол, която ефективно се ръководеше от г-н Bösch.

 
  
MPphoto
 

  Paulo Casaca, докладчик.(PT) Г-н председател, г-н Калас, г-н Bösch, госпожи и господа, предстои да завършим най-задълбочената реформа на Европейския парламент. Тази реформа включва създаването на устав за членовете на Европейския парламент и за асистентите, край на неприемливата дискриминация по отношение на работната заплата между членовете на Европейския парламент, край на неразбираемата система за изплащане на нашите надбавки за пътуване и край на дискриминационната пенсионна система.

Като докладчик по освобождаването от отговорност за отчетите на Парламента, като член в продължение на десет години на комисията по бюджетен контрол и като говорител на групата на социалистите в Европейския парламент, аз много се гордея с това, което сме постигнали, и мисля, че не е прекалено много да очакваме от обществеността да регистрира тези промени, които тя самата настоятелно изискваше.

Като казвам това, днес, както винаги, аз напълно подкрепям пълната прозрачност при използването на публични фондове. Напълно съм съгласен със становищата на Европейския омбудсман в това отношение. Днес, както винаги, се противопоставям на използването на публични фондове за справяне с резултатите от поемането на частни рискове. Днес, както винаги, аз съм против доброволните пенсионни фондове, пренебрегващи разликите в заплатите, което води до несправедливо третиране.

Намирам за неприемливо това да се правят обобщения, които са напълно погрешни, като поддържането на тезата, че всички членове на Европейския парламент имат право на две пенсии.

Като автор на този доклад аз искам да подчертая това, че след като съм член на Европейския парламент в продължение на десет години и съм прекарал по-кратки периоди от време в португалския парламент и регионалния парламент на Азорските острови, сега се оттеглям от парламентарния пост, без конкретно да имам право на каквато и да е пенсия, национална, регионална или европейска.

В това отношение трябва да кажа, че тези, които вярват, че отхвърлянето на правата на техните представители, които са едни и същи в нашите общества, спомага за подобряването на Европа, напълно грешат.

Напротив, убеден съм, че единственият начин за преодоляване на липсата на доверие у някого в собствените му представители е да се сведе до минимум определянето на конкретни правила за членовете на Парламента, тъй като те отговарят за приемането на тези правила. Аз дори считам, че единственият въпрос, който трябваше да реши Парламентът, беше относителната позиция на членовете на Европейския парламент в европейската административна рамка.

Макар да съжалявам за липсата на яснота, която съществуваше в миналото между обществените задължения и частните интереси в пенсионната система, аз следва да приветствам работата, извършена от всички онези, по-специално от нашата комисия по бюджетен контрол, които се бореха неуморно за прецизност и прозрачност в европейските отчети.

Тук, в тази зала, искам да приветствам искрено всички и да изразя своето желание работата, извършвана от нашата комисия досега, да бъде продължена през следващия парламентарен мандат със същата енергичност и ангажираност, които бяха показани до момента, за да бъде постигната една по-строга и по-справедлива Европа, която предлага по-голяма солидарност.

Парламентът, който ще бъде избран през юни, ще работи при много по-прозрачни и справедливи правила и това е нещо, за което всички ние тук днес трябва да се радваме.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Следващият оратор ще бъде г-н Fjellner. Докладчикът, г-н Søndergaard, ще се присъедини към нас по-късно поради закъснение на полета, ето защо ще го призова да се изкаже по-късно.

 
  
MPphoto
 

  Christofer Fjellner, докладчик.(SV) Г-н председател, впечатлен съм от това, че Вие поне се опитахте да изброите всички тези децентрализирани агенции. Разбира се, те са много. Поддържам тезата, че освобождаването от отговорност е станало дори още по-важно за агенциите на Европейския съюз, по-точно тъй като техният брой се е увеличил. Бюджетът и броят на служителите също са се увеличили.

Броят на агенциите се е увеличил от 11 през 1995 г. до общо 27 днес. През 2007 г. бюджетът за всички агенции беше 1 243 500 000 евро. През 1995 г. средният бюджет за една агенция беше 7 млн. евро, докато сега той е над 22 млн. евро. Броят на служителите се е увеличил също толкова драматично. През 1995 г. средно 38 души са работили във всяка агенция. Днес тази цифра е 155. По мое мнение, това увеличение е забележително само по себе си и трябва да обърнем внимание на въпроса дали това е подходящ инструмент и дали увеличение от този вид е разумно. Това също ни налага по-големи изисквания при обсъждането на освобождаването от отговорност, като от нас се изисква да изразходим повече време и енергия.

Поради това решихме да разгледаме 21 от тези агенции, за които отговаряме, в отделни доклади, а също и да изготвим хоризонтален доклад, който разглежда общите за повечето агенции проблеми.

Радвам се, че мога да кажа, че повечето агенции са получили ясни декларации за достоверност от Сметната палата. Следователно те се управляват правилно. В същото време много от тях – всъщност почти всички от тях – все още имат големи проблеми с излишъка и проблеми, свързани със спазването на финансовия регламент и регламентите за персонала през всяка следваща година. Това е нещо, за което трябва да помислим – именно факта, че повтаряме една и съща критика за определени точки през всяка следваща година и въпреки това нищо не се променя. Това означава, че трябва да мислим повече как прилагаме отговорността от страна на тези агенции и как в действителност ги управляваме. Поради това предлагам в хоризонталния доклад, освен всичко останало, да направим фиксирани намаления, когато агенциите не използват достатъчен процент от бюджета или когато нямат възможност да запълнят всички позиции. Беше предложено също да имаме обща служба за подпомагане, която да помага на малките агенции с обременяващите административни задачи. Считам това за изключително важно.

Тази година решихме да разгледаме конкретно четири агенции, които получиха отрицателни декларации за достоверност от Сметната палата и при които има конкретни основни проблеми. Те бяха Европейският полицейски колеж (СЕПОЛ), Европейският надзорен орган на глобалната навигационна спътникова система (ГНСС) – като ГНСС е това, което обикновено наричаме Галилео – Европейската железопътна агенция и „Фронтекс”. Радвам се, че мога да заявя, че имаше възможност да предоставим освобождаване от отговорност на три от тях – Галилео, Европейската железопътна агенция и „Фронтекс” – след като разгледахме цялата информация, която ни предоставиха.

За съжаление СЕПОЛ, Европейският полицейски колеж, е предоставила много информация, но тя далеч не е изчерпателна. Поради това ние все още не можем да й предоставим освобождаване от отговорност. Другият проблем е въпросът за частното използване на средствата на данъкоплатците на ЕС като частното използване за заплащане на обзавеждане, частни разговори по мобилни телефони и частни пътувания. Ние сме изискали информация по въпроса, но не сме получили цялата такава. Поради това комисията и аз предлагаме да отложим предоставянето на освобождаване от отговорност, докато СЕПОЛ не предостави пълно обяснение в това отношение. Разбира се, понастоящем има разследване на измами в Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) по отношение на тази Агенция. Това е сериозно – трябва да покажем, че го приемаме сериозно, и трябва да доведем нещата до край. Именно поради това ние отлагаме предоставянето на освобождаване от отговорност. Не върша тази дейност с удоволствие, но поддържам тезата, че е единственото отговорно нещо, което можем да направим. Трябва да разполагаме с цялата информация преди да можем да предоставим освобождаване от отговорност.

 
  
MPphoto
 

  Сийм Калас, заместник-председател на Комисията.(EN) Г-н председател, за пети път заставам пред Вас, когато се подготвяте да гласувате решение за освобождаване от отговорност на Комисията. И за пети път трябва да призная – независимо от неоспоримия напредък при изпълнението на бюджета – че все още нямаме положителна DAS.

В проекторезолюцията, която е пред вас (параграф 58), докладчикът…

(FR) „изисква Комисията незабавно [sans délai] да предостави своите предложения, с цел постигане на целта за положителна декларация за достоверност“.

(EN) И така, ще направя това „sans délai“ (незабавно).

Ще ви кажа кои са трите основни причини, поради които, по мое мнение, не постигнахме положителна DAS, въпреки че това беше целта, определена в началото на настоящия мандат на Комисията.

Вероятно в началото разчитахме прекалено много на това държавите-членки да споделят нашите опасения относно отрицателното обществено и политическо въздействие от отрицателната DAS, като в действителност нашият призив за действия стана наистина ефективен, когато беше подкрепен от политиката за „предупреждаване, решаване или суспендиране на плащанията“. Така че първоначално имаше прекалено много стимули и прекалено малко санкции.

Стремяхме се по-скоро към еволюция, отколкото към революция. Оставихме настрана по-радикалните решения например относно опростяването в нашия новаторски опит за изправяне на DAS.

Очевидно пет години не бяха достатъчни за нашия план за действие. Някои резултати от него чак сега започват да оказват въздействие. Следващата Комисия ще се възползва от предимствата, които не можеха да се очакват без плана за действие.

Но вашият въпрос е: „Как и кога можете да гарантирате положителна DAS?“ Първо, следва да припомня на уважаемите членове, какво представлява така наречената „отрицателна DAS“.

Член 248 от Договора поставя на Сметната палата задачата за осигуряване на декларация за достоверност „относно надеждността на сметките, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции“. Това беше вмъкнато в Договора от Маастрихт в последния момент без реално обсъждане относно последиците. Впоследствие това се оказа доста проблематично.

Така наречената отрицателна DAS е част от становището на Сметната палата. То гласи, че определени области от разходите все още са съществено засегнати от грешки, макар и в различна степен. Палатата също заявява, че нашите годишни отчети са надеждни и прави много положителни и подходящи коментари относно финансовото ни управление. Като такава, DAS изобщо не изглежда специфична в сравнение с обичайното формулиране на одитните становища.

Изправени сме пред силно политизирано и често умишлено неправилно тълкуване на това изречение. Ето защо трябва да призная, че съм изненадан от това, колко трудно е да бъдат убедени избраните политици и общественото мнение, че управлението на бюджета в Европейския съюз е много по-добро от отразеното в това изречение. Поради това трябва да направим нещо, за да сложим край на тази ощетяваща политическа оценка за използването на европейските фондове.

За незабавни, в по-голяма степен гарантирани резултати можем да си представим следните три варианта:

Първи вариант: промяна на Договора. Начинът, по-който е формулиран настоящият Договор, подкопава разумните обществени очаквания за стабилно финансово управление – автоматично и почти неизбежно – всяка година от влизането в сила на Договорът от Маастрихт.

По време на междуправителствената конференция относно Договора от Лисабон проверих дали може да се поправи член 248 от Договора. Заедно с Палатата проверихме една може би по-реалистична задача за самата нея – евентуално покриване на бюджета за тригодишен цикъл, отколкото всяка година, и изискване от Палатата да има предвид, че повечето системи за контрол на Комисията са многогодишни, и да гарантира, че грешките се поправят във времето. Свързахме се с няколко национални делегации: те всички се съгласиха – никой не предприе действия.

Втори вариант: Стигам до втория вариант и най-радикалния път към положителната DAS. Съгласно настоящия Договор вероятно следва да спрем да предвиждаме фондове за схеми на управление, които са толкова сложни, че не можем да спазим настоящите долни граници за грешки.

Ако не можем колективно да се справим с настоящото усложняване, трябва да опростяваме. „Опростяване“ е добра дума, която всички харесват. Има милиони операции, които трябва да бъдат проверени. Как могат 480 одитори, намиращи се в Люксембург, макар и да са компетентни, които работят в много сложна законодателна среда, в 27 държави-членки с 23 официални езика, евентуално да имат основа за издаване на становище всяка година относно законосъобразността и редовността на всички свързани операции във всички разходни области?

Ако искате опростяването да има бързо и ефективно въздействие върху нормата на грешките, по мое мнение, това означава изоставяне на споделеното управление в някои области. Това означава намаляване на броя на операциите от милиони до няколко хиляди.

Ако вземем за пример структурните фондове, това ще означава да определим ясно отговорностите, които понастоящем са споделени. За да постигнем това, структурните фондове могат да бъдат превърнати в бюджетно подпомагане за по-бедните региони. Един допустим регион или държава-членка ще видят фондовете на Европейския съюз насочени към държавния бюджет, за да се изразходват посредством национални системи под изключителната отчетност на министъра на финансите, и проверени от висшите одитни институции на държавите-членки.

Една държава-членка ще получава един годишен транш от бюджета на ЕС и ще се отчита пред собствените си граждани и други държави-членки въз основа на резултатите. Правилата за допустимост, процедурите за възлагане на обществени поръчки и коефициента на усвояване вече няма да бъдат европейски проблем.

При този радикален сценарий ще отхвърлим милионите проекти, които са прекалено малки и сложни, за да попаднат в условията на пазарна конкуренция на Брюксел. Няма да има повече малки, творчески проекти, които накрая биват иронизирани в скептичната европейска преса.

Трети вариант: Ако не можете да промените Договора или неговото тълкуване, вероятно следва да обсъдим какво означава даден вид операция да е „добра“. Можем да определим реалистични и ефективни по отношение на цената на прагове за „законосъобразността и редовността“.

Това е обсъждането за допустимия риск. Към момента Палатата прилага еднакъв и всеобщ праг на материалност от 2 %. Самата палата изиска по-добър анализ на риска и политическо споразумение относно допустимия риск в различните бюджетни области.

За да продължим с това обсъждане, пред вас има съобщение от Комисията. Вашият докладчик предлага да приветстваме това съобщение като „стабилна методологична база“ и призовава за допълнителен анализ, събиране на данни, диалог и конкретни предложения. Ще бъда благодарен за тази подкрепа и предлагам да продължим напред възможно най-бързо. Съветът сега също изглежда готов да поеме ангажимент.

Въз основа на общата ви политическа подкрепа Комисията иска да продължи с предложения за определяне на специфични нива на допустимия риск по бюджетни редове. За всяко бъдещо предложение за разходи от вас ще се изисква да „допускате“ внимателно изчислено ниво на риска, така че Палатата – да се надяваме – ще приспособи своя праг на материалност въз основа на това.

Трябва да започнем сега. Ако изчакваме преработен финансов регламент или в действителност следващите финансови перспективи след 2013 г., това няма да се отрази в процедурата за освобождаване от отговорност през следващите пет години.

Госпожи и господа, днес вие се готвите да гласувате за това дали да бъде предоставено освобождаване от отговорност за 2007 г., година, за която одиторите сега казват, че за всички бюджетни области с изключение на структурните фондове при 95 % или повече от плащанията няма сериозни финансови грешки.

Това е най-добрата DAS, подобрена през последната година, за една година с по-високи нива на плащанията, в увеличен брой държави-членки – ЕС-27. Нашето финансово управление стабилно се подобрява и със сигурност е достатъчно добро, за да заслужи освобождаване от отговорност. Но то не може да издържи теста за съвършенство.

Европейският съюз беше създаден, за да създава мир и просперитет. Досега се справя с това. Очевидно, като погледнем институционалната структура на ЕС, е възможно при нейното създаване да не е присъствал одитор и поради това тя да не е съвършена. Но съвършенството при проверка е рядко явление, където и да е в света.

Благодаря ви за вниманието и ви моля да гласувате в подкрепа на освобождаването от отговорност. Няма да получите удовлетвореност от Комисията.

 
  
MPphoto
 

  Luca Romagnoli, докладчик по становище на комисията по транспорт и туризъм.(IT) Г-н председател, госпожи и господа, комисията по транспорт и туризъм приветства факта, че темповете на усвояване на бюджетните кредити за поети задължения и на бюджетните кредити за плащания при проекти, свързани с TEN-T (Трансевропейска транспортна мрежа), продължават да бъдат високи, като достигат приблизително 100 %, и призовава държавите-членки да гарантират предоставянето на адекватно финансиране от националните бюджети, което да съответства на ангажимента на Европейския съюз.

Комисията има опасения относно ниския темп на усвояване на бюджетните кредити за поети задължения за безопасност на транспорта и за Надзорна агенция Галилео, както и за бюджетните кредити за плащания за вътрешния пазар и оптимизацията на транспортните системи, а също и за правата на пътниците.

Комисията отбелязва с удовлетворение, че максималният процент на финансовата помощ за трансгранични проекти се е увеличил на 30 %, а прагът за минимално финансиране – на 1,5 млрд. евро. Искам също да ви напомня, че процедурата за оценяване при избора на проекти е подобрена заедно със съответното наблюдение, но в същото време комисията съжалява, че структурата за описание на работата не е хармонизирана и техническото и финансовото наблюдение не е стандартизирано.

 
  
MPphoto
 

  Jan Andersson, докладчик по становище на комисията по заетост и социални въпроси.(SV) Г-н председател, политиката по заетостта е включена в политиката на сближаване. Все още има много грешки и недостатъци в тази област и много неща, относно които сме резервирани. Приблизително 27 % от политиката на сближаване попадат под отговорността на комисията по заетост и социални въпроси. По отношение на плащанията, повечето от тях са възникнали през периода от 2000 г. до 2006 г. Носи удовлетворение това да видиш, че 100 % от бюджетните кредити за плащания са били използвани през този период

Понякога е проблематична липсата на доказателства за непреките разходи и разходите за персонал и надценяването на тези разходи. Ето защо изразихме и нашата подкрепа за един по-стандартен начин за посочване на този проблем в съчетание с по-добри проверки на нивото на държавите-членки, каквито ще имаме през следващия период и които могат да доведат до подобрения в тази област в бъдеще.

 
  
MPphoto
 

  Péter Olajos, докладчик по становище на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните.(HU) След 2006 г. ми беше предоставена честта да изготвя становище на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните относно изпълнението на бюджета за финансовата 2007 г. на петте европейски агенции, които са под нашата компетентност.

Считам, че общото ниво на изпълнение на бюджетните редове в тази област, което е 94,6 %, е като цяло задоволително. Темпът на изпълнение на бюджетните кредити за поети задължения за програмата LIFE+ беше отлична при 98,87 %. За други важни агенции се считат Европейската агенция за околна среда, която постигна 100 % по отношение на поетите задължения и плащанията, както и Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията. Въпреки това все още има място за подобрения по отношение на управлението на бюджета на Европейската агенция по лекарствата, Европейския орган за безопасност на храните и Европейската агенция по химикалите. За последната 2007 г. беше в действителност нейната първа година на функциониране. Като докладчик по становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните предлагам на агенциите на Комисията да се предостави освобождаване от отговорност за 2007 г. в областта на политиката за околната среда, общественото здраве и безопасността на храните относно изпълнението на бюджета.

 
  
MPphoto
 

  Jan Olbrycht, докладчик по становище на комисията по регионално развитие. – (PL) Г-н председател, г-н член на Комисията, комисията по регионално развитие подробно анализира резултатите от работата на Сметната палата, а също и активно участва в изключително задълбочената работа, ръководена от комисията по бюджетен контрол. Сравняването на тези резултати с онези, които бяха предмет на предходното освобождаване от отговорност, показва основен напредък в работата на Комисията по отношение на нивото на надзора. Въпреки това осъзнаваме, че първите видими ефекти от въвеждането на плана за действие ще се появят едва през следващите няколко години.

За нашата комисия е важно резултатите, които се съдържат в доклада на Сметната палата, да не влияят на осъзнаването на важността на политиката на сближаване относно политиките на Европейския съюз и да не подкопават целите на тази политика. Искаме и да обърнем внимание на факта, че подчертаните в доклада грешки не следва да се разбират погрешно като нередности или дори злоупотреби. Всъщност считаме, че има видим напредък и ще подкрепим предоставянето на освобождаване от отговорност на Комисията.

 
  
MPphoto
 

  Маруся Иванова Любчева, докладчик по становище на комисията по правата на жените и равенството между половете. − Докладът за освобождаване от отговорност на Европейската комисия за 2007 година показва напредък, макар че все още се нуждаем от сериозно синхронизиране на дейности и контролни механизми за повишаване ефективността на използване на средствата, за намаляване броя и тежестите на нарушенията и за по-висока прозрачност и целенасоченост, особено към джендър бюджетирането.

Отговорността на Комисията да сътрудничи с държавите-членки и институциите не бива да се пренебрегва. Сътрудничеството и комуникацията са важен инструмент и често сме свидетели на резултати от пропуски в това отношение. Без да омаловажавам някои нарушения в най-новите държави-членки България и Румъния, считам за необходимо гарантирането на равнопоставено третиране на всички държави-членки.

За двете страни се прилага специален механизъм на сътрудничество, който не трябва да бъде утежняван. Неприемливо звучат някои текстове в доклада и особено предложения механизъм за изготвяне на тримесечни отчети за България и Румъния, както и специални доклади за използване на структурните фондове. Настоявам тези текстове да отпаднат. Това ще даде възможност на страните да се съсредоточат върху преодоляване на възникналите проблеми.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Искам да кажа, че не изслушахме становищата на комисията по развитие, комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, комисията по транспорт и туризъм и комисията по култура и образование, тъй като докладчиците не дойдоха навреме за разискването и поради това има промяна в реда на ораторите. Ние ще продължим обсъждането. Г-н Ferber ще говори от името на групата на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи – една минута и половина.

 
  
MPphoto
 

  Markus Ferber, от името на групата PPE-DE.(DE) Г-н председател, г-н член на Комисията, госпожи и господа, считам, че през този парламентарен мандат заедно осъществихме определен напредък по отношение на процедурата по освобождаване от отговорност за европейските институции. Въпреки това съжалявам, че това ни отне толкова дълго време, тъй като по същество едва сега завършихме описаното по времето на оттеглянето на Комисията през 1999 г. – с други думи, преди десет години. Това показва, че определено е необходимо да направим подобрения в нашите процедури и методи на работа, и да гарантираме, че необходимата прозрачност е налице по-бързо, когато става въпрос за това гражданите да разберат за какво се използват техните данъци.

Искам конкретно да благодаря на г-н Casaca, с който имах честта да работя по освобождаването от отговорност на Парламента за групата на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи. Много съжалявам, че един колега, който направи много коментари в пресата по различни въпроси, свързани с Европейския парламент, не участва нито в разискванията, нито в гласуването в комисията, нито в разискванията в пленарната зала. Искам да кажа това много ясно на този етап, така че то да се запази и да остане за следващите поколения.

Знаем много добре, че тук имаше и все още има много проблеми, и именно членовете на ЕП, които са тук сега, гарантираха през последните пет години, че необходимите реформи се осъществяват на много места в интерес на членовете на ЕП. Ето защо изказвам моите най-искрени благодарности на всички. Направихме това, което трябваше да направим, а не разпространихме цялата информация посредством медиите без след това да вземем участие. Благодаря ви за вашето положително съдействие.

 
  
MPphoto
 

  Costas Botopoulos, от името на групата PSE.(EL) Г-н председател, госпожи и господа, ще започна с това, което казвам винаги, когато разискваме бюджетни въпроси и бюджетния контрол, а именно, че тук разглеждаме не техническа, а силно изразена политическа процедура.

Образът, предаван на гражданите от нашия Парламент и от Европейския съюз, по същество е много важен. С други думи, колко от средствата на европейските данъкоплатци използваме и как и какъв образ придаваме относно прозрачността на това управление на европейските граждани? Следователно това е политически процес и е много важно да изследваме очертанията, впечатлението, което оставяме като Европейски съюз, а не само определени детайли, свързани със специфични държави, като това не означава, че не следва да говорим за всяка държава.

Наблюдението ме подтиква да кажа, че нашите доклади също са много важни. Един от представените примери е този за подобренията, който най-накрая направихме в областта на статуса на парламентаристите и парламентарните сътрудници след многогодишни усилия, и на този етап аз също искам да приветствам усилията на колегата г-н Casaca. Сега имаме много добър резултат и това показва, че нашите доклади са важни, дават резултат и трябва да бъдем внимателни по отношение на тях.

Следва да добавя няколко думи относно резултатите от нашите усилия през тази година. Ще кажа същото като докладчика г-н Audy, че, разбира се, сме осъществили напредък, но той все още не е достатъчен. Основният въпрос е проблемът с обхвата на сближаването, но тук искам да кажа, че ние, социалистите, призоваваме за подобряване, надеждност, ефективност и опростяване, както каза и членът на Комисията. Считам, г-н член на Комисията, че трябва да преминем от еволюция към революция в областта на опростяването; всичко това не е за да отхвърлим сближаването, което е основна политика на Европейския съюз, а за да го подобрим и да го направим по-ефективно.

Накрая, един важен въпрос, който също се повдига в доклада – въпросът за способността на Европейския съюз да се справя с кризи. Необходимо е сами да се справяме с кризите, а не да прехвърляме тази способност на други структури.

 
  
MPphoto
 

  Jan Mulder, от името на групата ALDE. (NL) Първо следва да благодаря на докладчиците, а също и на г-н Audy, който, по мое мнение, направи отлично изказване. Задължен съм също на члена на Комисията и на службите на Комисията. Те винаги са били отговорни пред Парламента, като това ме кара да бъда много доволен. На места имаше малко странни разногласия, но къде не се случва това?

По мое мнение, Комисията следва да се оценява въз основа на това, което е казала в началото на периода и настоящия резултат. Както вече каза членът на Комисията, Комисията изобщо не е постигнала това, което възнамеряваше да постигне, а именно положителна DAS. Тя дори изобщо не се доближи до очаквания резултат, което представлява проблем, въпреки че членът на Комисията направи голям брой много интересни предложения. За съжаление те дойдоха в края на периода. Може би щеше да е възможно – не знам – ако имахме възможност да обсъдим тези три години от неговия мандат, тъй като бяха направени много интересни предложения.

Доколкото виждам – и членът на Комисията също се позова на това – същността все още е в съвместното управление. Можем ли да оставим това на държавите-членки и как можем по-добре да наблюдаваме държавите-членки? Ние заявихме в междуинституционалното споразумение, че искаме декларации на определено политическо ниво, което е изразено във финансовите правила и регламенти. Големият въпрос за мен винаги е бил дали това е достатъчно. В момента нямам достатъчен поглед върху това. Благодаря на члена на Комисията за подробния доклад, който изпрати, въпреки че според мен на места му липсва яснота. Къде са стимулите за държавите-членки, които се справят добре, и санкциите за държавите-членки, които не го правят? Това не ми е напълно ясно и трябва да бъде обяснено в политиката.

Считам, че обсъждането относно положителната DAS следва да бъде продължено без прекъсване. Много е вредно за общественото мнение, ако ситуацията с отрицателна DAS се запази в продължение на години.

 
  
MPphoto
 

  Mogens Camre, от името на групата UEN.(DA) Г-н председател, нашият преглед на отчетите за 2007 г. показва, че през тази година отново нямаме достатъчна възможност да управляваме големите ресурси, предоставени на Европейския съюз от държавите-членки. Отличните доклади на комисията ясно показват сериозните недостатъци, които съществуват. Позволете ми да цитирам един от тези доклади. По отношение на сближаването, комисията заявява, че тя отбелязва с големи опасения приблизителната оценка на Сметната палата, че най-малко 11 % от общата възстановена сума във връзка с проектите за структурната политика не е следвало да бъдат възстановявани.

Признавам, че цялата огромна мрежа от законодателни и административни структури на Европейския съюз в съчетание с лошата администрация и очевидна корупция в някои държави-членки затрудняват отговорното финансово управление, но това е и ще остане неприемливо. Има само едно решение и то е да се прекрати изплащането на големите парични суми на Европейския съюз, като по този начин ще се спре целият цикъл на преразпределение на ЕС.

Моята малка държава Дания ще изплати почти 20 млрд. датски крони на Европейския съюз през тази година. Никога не бихме използвали тези средства за целите, за които ги предназначава Европейския съюз. Дори изпращането на средствата на държавите-членки за преразпределение посредством Брюксел предполага намаление на нетната стойност на тези средства и допринася за увеличаване на незаконното използване на средствата на гражданите. Държавите-членки на Европейския съюз трябва сами да се финансират, а не да налагат такси на своите съседи.

Най-накрая, искам да благодаря на председателя на комисията по бюджетен контрол, г-н Bösch, за неговото изключително управление на работата, а също искам да благодаря и на докладчика, и на колегите, на секретариата на комисията, и на всички, които участваха, за техния изключителен ангажимент и много конструктивно съдействие.

 
  
MPphoto
 

  Bart Staes, от името на групата Verts/ALE. (NL) Този път ще се огранича до бюджета на Парламента и искам да изразя моята удовлетвореност от доклада на г-н Casaca, по-специално главата относно доброволния пенсионен фонд, от която одобрихме приблизително десет параграфа. Някои от тях първоначално бяха изменения, които бях внесъл и които, както считах, бяха необходими на този етап.

Случващото се в момента с доброволния пенсионен фонд е отхвърлено от евроскептиците. Правилно е, тъй като това е срамота. Случващото се е неетично и ние трябва да предприемем действия по въпроса. Не можем да приемем във времена като тези, че членовете на Европейския парламент по-скоро ще разглеждат своите собствени доходи, отколкото тези на гражданите. Заедно с г-н Ferber следва да кажа на евроскептиците, които седят там, че те по никакъв начин на се опитват да дадат конструктивен принос за отстраняване на недостатъците по време на тази месечна сесия.

По специално, следва да помоля колегите да одобрят параграф 105, който се отнася до доброволния пенсионен фонд. Така ще се гарантира, че Бюрото на Парламента няма да има възможност да използва средствата на данъкоплатците за запълване на огромните празнини, тъй като това не може да бъде оправдано. Ето защо призовавам колегите да подкрепят в голяма степен и да одобрят доклада на г-н Casaca. Настоях за поименно гласуване, тъй като всеки следва да изрази открито своето мнение по този въпрос.

 
  
MPphoto
 

  Véronique Mathieu (PPE-DE).(FR) Г-н председател, през този период на икономическа рецесия за Европейския съюз беше важно да продължи да показва солидарност към развиващите се държави. Нека да припомним, че през 2007 г. Европейската общност и държавите-членки заедно допринесоха за 60 % от общата помощ за развитие, като направиха Европейския съюз най-големия дарител в света.

Европейският фонд за развитие ни позволява да се борим с бедността, докато насърчаваме икономическото развитие и демокрацията. Ето защо съм удовлетворена от това, че бюджет от 23 млрд. евро е предвиден за държавите от АКТБ за периода 2008-2013 г. съгласно десетия Европейски фонд за развитие. Тази цифра е почти два пъти по-голяма от сумата, предвидена съгласно деветия Европейски фонд за развитие.

В своя доклад Сметната палата заключава, че отчетите за седмия, осмия и деветия Европейски фонд за развитие са по същество надеждни, законосъобразни и редовни. Можем единствено да сме удовлетворени от отчетените нива на изпълнение на договорите и плащанията по фондовете за регионално развитие.

Въпреки това трябва също да отбележа, че все още може да се осъществи напредък по отношение на засилването на наблюдението и системата за контрол, тъй като все още има значително ниво на грешките, които засягат определени операции.

Често също толкова висок риск съществува в областта на бюджетното подпомагане и считам, че тези рискове следва да се оценяват по-добре. В тази връзка споделям мнението, че бюджетно подпомагане следва да се отпуска единствено, ако държавата бенефициер има капацитет да управлява фондовете прозрачно, отговорно и ефективно.

От приоритетите, върху които трябва да работим в бъдеще, следва да спомена интеграцията на Европейския фонд за развитие в общия бюджет на Общността, тъй като това ще увеличи ефективността и прозрачността на помощта за развитие.

В заключение, г-н председател, следва да благодаря на докладчика за неговия отличен доклад, на представителите на Палатата, а също и на целия екип на Комисията, които свършиха отлична работа на място. Излишно е да казвам, че съжалявам за отсъствието на Съвета, и по-специално на чешкото председателство.

 
  
MPphoto
 

  Edit Herczog (PSE).(HU) По време на този цикъл Европейският парламент имаше задачата да упражнява контрол върху администрацията на все по-голям брой агенции, факт, който също беше споменат от колегата г-н Fjellner. Конструктивният диалог, който еволюира по време на процеса на наблюдение, между Парламента, агенциите и Европейската сметна палата доведе до по-голяма прозрачност и по-строга управленска дисциплина. При настоящата трудна икономически и финансова атмосфера наблюдението е станало по-важно от всякога.

Като погледнем назад към изминалия период, удовлетворява ни това, че по време на наблюдението на бюджета не само сме установили съответствието или неговата липса, но също сме имали възможност да направим препоръки, насочени към бъдещето, за проверените институции, които са се опитали да ги изпълнят успешно. Считам, че е важно, и подкрепям това, агенциите не само да подлежат на изцяло обективен изчерпателен преглед, а също и да разглеждаме тяхното индивидуално развитие. По-конкретно, подкрепям това, в новите държави-членки също да бъдат установени агенции, така че работата на Европейския съюз да се доближи до хората, които живеят там. Ние почти напълно сме съгласни с г-н Fjellner, а окончателното решение ще бъде предоставено утре.

 
  
MPphoto
 

  Ingeborg Gräßle (PPE-DE).(DE) Г-н председател, г-н член на Комисията, госпожи и господа, докладът Audy – моите искрени благодарности към докладчика – наистина ни отвежда с една стъпка напред, тъй като той съдържа новаторски елементи като посочване и порицаване – основен елемент в бюджетния контрол. Това означава да има целенасочена критика вместо общи оплаквания. Фактът, че групата на социалистите сега се оттегля и по-скоро би скрила истината, е скандален и е в ущърб на нашите контролни дейности. Надеждността на Парламента е изложена на риск и аз призовавам колегите да не позволяват това да се случи.

Искам да кажа нещо относно нашите най-големи проблеми – Румъния и България. Неуспехът на Комисията във връзка с подготовката за присъединяването на тези държави е най-очевиден тук. Загубили сме много средства. Комисията се оттегли и наблюдаваше в продължение на дълъг период от време, и не замрази фондовете до 2008 г. Междувременно, въпреки това, повече от 1 млрд. евро бяха загубени във връзка с България и приблизително 142 млн. евро във връзка с Румъния. Това замразяване на фондовете обаче не е решение на проблемите. Механизмът за сътрудничество и проверка, за който отговаря самият председател на Комисията, е просто един документ, а докладите за напредъка не съответстват на своето име. В доклада Audy са направени предложения, как това може да бъде подобрено. Европейската комисия заблуди Парламента относно готовността на тези държави за присъединяване и членът на Комисията, отговарящ за присъединяването, следва действително да си вземе поука от това. Все пак се интересуваме от бъдещите присъединявания и поради това тази тема остава в дневния ред.

Нашата група ще предостави освобождаване от отговорност на Комисията, но аз лично ще откажа да й предоставя такова. За съжаление силното желание на Комисията за реформа, слаба следа от което отново забелязахме през последната година, отново е изчезнало. Има застой във връзка с борбата с измамите, нищо не се случва по отношение на тяхното предотвратяване и освен всички други неща няма желание за по-етично поведение. Едно нещо, с което Комисията, и по-специално членът на Комисията Калас следва да са наясно, е това, че който иска да бъде в новата Комисия, зависи от подкрепата на Парламента.

 
  
MPphoto
 

  Сийм Калас, заместник-председател на Комисията.(EN) Г-н председател, благодаря на уважаемите членове на ЕП за техните забележки. Мога единствено да кажа, че по време на тези пет процедури за освобождаване от отговорност бях доволен и много щастлив от нашето сътрудничество. Процесът винаги е бил труден, но конструктивен и много професионален. Ето защо благодаря на всички вас за този принос за сложния механизъм на освобождаването от отговорност.

Само две забележки. На г-н Liberadzki искам да кажа, че отчетите на Европейския фонд за развитие бяха успешно прехвърлени в ABAC през февруари 2009 г. Ние повдигнахме този въпрос, но сега те са се слели.

Въпросът на Jan Mulder защо тези радикални предложения идват толкова късно беше много добър. Четири години за съзряване на предложенията от този вид не са прекалено дълъг период от време. В Европа нещата отнемат време и в този случай ние се опитваме да използваме всички възможности в рамките на нашия план за действие, тъй като виждаме, че нещо наистина сериозно трябва да се направи, за да се премахне този проблем.

Ето защо не считам, че е прекалено късно, но разбира се съжалявам, че това отне толкова много време.

 
  
MPphoto
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE).(RO) Г-н председател, г-н член на Комисията, моето изказване ще бъде кратко. Сред основните заключения относно освобождаването от отговорност на Европейската комисия параграф 4 от доклада Audy гласи, че той е на мнение, че присъединяването на Румъния и България не е третирано от Комисията с необходимата сериозност, че по време на присъединяването на двете кандидатки докладите за двете държави са били заблуждаващи и че е жалко, че тази заблуда е довела до настоящата ситуация, при която кохезионни фондове са освободени за държави-членки с нефункционираща административна и правна система, и че това действие е заблудило общественото мнение и Парламента в ущърб на репутацията на Европейския съюз.

Искрено искам колегите г-н Jørgensen и г-н Casaca, които внесоха това изменение, и другите колеги, които го одобриха в комисията по бюджети, да обяснят тези аргументи, тъй като считам, че Румъния и България имат функциониращи административни и правни системи. Може да не се основават на параметрите, които следва да имат, но все пак те функционират. Също не считам, че някой си е позволил да заблуди общественото мнение и най-малко това са Парламентът и Комисията.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Audy, докладчик.(FR) Г-н председател, считам, че случаят с Румъния и България заслужава да бъде разискван, но тук наистина сме изправени пред изключително сериозна ситуация.

По отношение на заключенията, искам да благодаря на докладчиците от политическите групи и на всички оратори, по-специално на комисията по бюджетен контрол. Следва да обобщя няколко въпроса.

Първо, няма измами по отношение на бюджета. Второ, имаме много грешки и това се дължи на две причини: първата – нашите регламенти са прекалено сложни и на крайните бенефициери им е трудно да ги прилагат и допускат грешки, които не са прекалено сериозни; втората– Европейската сметна палата прилага прекалено нисък праг на материалност: 2 % за всички сектори; по отношение на одитните методи – трябва да бъдат преразгледани.

Ето защо казахме, че нещата вървят лошо, тъй като всички носим отговорност. Комисията носи отговорност, тъй като тя не е спазила своето обещание, и благодаря Ви, г-н член на Комисията за това, че разгледахте предложенията за следващия мандат. Съветът носи отговорност, тъй като той губи интерес: той не е тук. Държавите-членки носят отговорност, тъй като не прилагат регламентите достатъчно строго. Европейската сметна палата носи отговорност, тъй като тя трябва да обмисли своите одитни методи, и по-специално нивата на материалност; Палатата носи отговорност, а не Комисията или Парламентът за определянето на праговете на материалност. Парламентът носи отговорност, тъй като той трябва да е наясно с настоящите недостатъци, и трябва да приеме реформите.

Накратко, считам, че имаме поредица от съвместни отговорности. Обобщението се прави в края на този мандат. Надяваме се и се молим тази реформа да бъде осъществена, така че най-накрая да имаме положителна DAS при предстоящите финансови перспективи. Надяваме се също, че ако имаме отрицателна DAS, ще имаме отрицателно гласуване от страна на Парламента, така че да има политическа състоятелност между структурите, които трябва да вземат решения относно бюджетния контрол.

 
  
  

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: г-н ONESTA
Заместник-председател

 
  
MPphoto
 

  Herbert Bösch, докладчик по становище на комисията по бюджетен контрол.(DE) Г-н председател, госпожи и господа, имам честта да изкажа моите благодарности първо на докладчиците, които свършиха отлична работа и внесоха конструктивни доклади, един от които все още предстои да разискваме утре. Второ, искам да благодаря на отличния секретариат, който ни подкрепяше през последните години. По отношение на тези, които ще ни наследят, мога единствено да се надявам, че и те ще имат такъв отличен екип, който да работи за тях.

Въпреки това, г-н председател, има нещо, което не разбирам. Като гледам прегледа на печата – прегледа от пленарното заседание от 21 до 24 април – мога да прочета за важните доклади относно имунитета на членовете на Европейския парламент, но няма нищо относно освобождаванията от отговорност за финансовата 2007 г. Ако не признаем правата на Парламента, тогава кой от широката общественост ще признае нас, ще ни приеме сериозно и ще гласува на 7 юни, ако правим това с най-значителното право, което има Парламентът? Това е правото да контролира как се изразходват повече от 100 млрд. eвро през 2007 г.

Ако не обсъждаме фактите, ще трябва да обсъждаме слухове. Г-н Ferber вече спомена това. Трябва да изградим Европа върху факти. Необходими са ни сътрудничеството и конструктивните идеи, който сме развили през последните години. Не е изненадващо, че в края на този период в действителност сме създали най-голямата производителна сила и най-голямата степен на яснота за периода. Това се дължи отчасти на хората, участващи в процеса, които искам да поздравя, но също и на факта, че самите ние сме си изяснили различни неща, едно от които е какво всъщност означава контрола за европейските данъкоплатци.

Трябва да знаем, че преминаваме и отвъд границите на въпросната 2007 г. Разбира се, знаем, че бяха направени някои погрешни стъпки и в известна степен сме се справили с част от тях. Много съм благодарен на г-н Costas за това, което каза. По време на този период установихме статут на сътрудниците, за което бяхме критикувани преди няколко години. Установихме статут на сътрудниците и също бяхме критикувани. Някои хора може да не са сто процента убедени относно това, но нека не забравяме, като членове на комисията по бюджетен контрол, че нещата не могат винаги да се правят по германския, португалския, австрийския или испанския модел. Необходим ни е европейски модел. Това понякога е доста трудно, и по-специално по време на избори, понякога е трудно за представяне. Много съм благодарен на всички, които устояха на изкушенията на предстоящата предизборна кампания и казаха: ние ще се придържаме към фактите и сме подготвени да обясним тези факти на колегите и на гласоподавателите.

Г-н Калас, искам да добавя още един пункт, тъй като също ще говорим за това във връзка с освобождаването от отговорност на г-н Audy, което силно приветствам. Той се отнася до предполагаема банкова такса. В продължение на много години Комисията забавяше своето изчисление на брутния вътрешен продукт на Европейския съюз, за да получи брутния национален доход, който се определя на подходяща основа. Това струва на различни държави-членки няколко милиона евро, за които сме говорили. Надявам се Вие или Вашият правоприемник съответно да изясните това.

Г-н председател, много съм благодарен за отличната работа, осъществена от моята комисия, и както знаете утре ще препоръчаме да не се предоставя освобождаване от отговорност. Много се радвам да бъда председател на тази комисия. Благодаря ви много.

 
  
MPphoto
 

  Christofer Fjellner, докладчик.(SV) Г-н председател, изказаха се много благодарности, но въпреки това искам да се възползвам от възможността да благодаря на уважаемия председател, г-н Bösch. Считам, че се справи отлично с председателството на комисията през последните две и половина години.

Въпреки че нямаше много разисквания по моите доклади относно освобождаването от отговорност за агенциите, надявам се всички колеги да решат да ги подкрепят независимо от това как са гласували в комисията или какво са заявили по-рано. Важно е Парламентът да бъде обединен по тези въпроси.

Тъй като това е общо разискване за всички доклади, искам да коментирам доклад, който не е мой. Силно одобрявам доклада на г-н Casaca, който считам за изключително добър, по-специално параграф 105, при който отбелязваме факта, че Парламентът няма да предостави допълнителни средства от бюджета за покриване на дефицита на доброволния пенсионен фонд за членовете на Европейския парламент. Знам, че много от вас считат, че тези пунктове са много противоречиви, но, по мое мнение, те поне са предоставени. Много хора критикуваха този фонд в продължение на дълги години. Искам да кажа, че считам самия фонд за скандален. Всички сме засегнати от световната финансова криза в момента. Във време, в което се намаляват пенсиите на обикновените хора, политиците не трябва да спасяват себе си, като използват повече от средствата на данъкоплатците за собствените си пенсии.

Надявам се посланието наистина да се възприеме от тези, които управляват Парламента, и те да се въздържат от допълване на фонда с още средства от данъкоплатците. Напротив, трябва да спрем това и трябва да го направим възможно най-скоро.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Общото разискване приключи.

Гласуването ще се проведе в четвъртък, 23 април 2009 г.

Писмени изявления (член 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Bárbara Dührkop Dührkop (PSE), в писмена форма.(ES) Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи внесе искане да бъде предоставено освобождаване от отговорност на Комисията, както и на петте агенции на Общността, които се намират в нейните компетенции.

Дори и при тези обстоятелства нашата комисия е обезпокоена от ниското темпо на изпълнение на бюджетните кредити за плащания в областта на свободата, сигурността и правосъдието в сравнение с 2006 г. (60,41 % през 2007 г. и 86,26 % през 2006 г.).

Въпреки това сме наясно, че отговорността за това не принадлежи толкова на Комисията, колкото на държавите-членки, и че слабото изпълнение се дължи в частност на одобрението през май и юни 2007 г. на фондове, включени в рамката на солидарност и управление на миграционните потоци, както и на забавянията при изпълнението на други специфични програми (като тези, които се отнасят до гражданско правосъдие и информиране на обществеността и превенция на употребата на наркотици).

Както вече споменах, комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи препоръча да се предостави освобождаване от отговорност на:

- Агенцията за основните права,

- Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите в Лисабон,

- Фронтекс,

- Евроюст, и

- Европейския полицейски колеж (СЕПОЛ).

За последните две агенции искам да заявя следното:

- надяваме се, че Евроюст ще намали крайно високите преноси и ще стандартизира начина, по който възлага поръчки, както бе заявено от Агенцията;

- имайки предвид критиката към СЕПОЛ от комисията ни, сме на мнението, че освобождаването от отговорност за Агенцията не следва да бъде отлагано. Доколкото сме наясно, директорът на СЕПОЛ е работил в тясно сътрудничество с комисията по бюджетен контрол и прави всичко необходимо да коригира откритите грешки в управлението.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvana Koch-Mehrin (ALDE), в писмена форма. – (DE) Приблизително 80 % от фондовете на ЕС все още се управляват и харчат от държавите-членки и все още са налице отворени въпроси и нередности, свързани с усвояването на парични средства на ЕС. Европейската сметна палата не успя да удостовери законността и редовността на финансовите транзакции на Европейския съюз в годишните си одитни отчети 14 пъти подред. Пълното оповестяване и инспекция на разходите на ЕС са от съществено значение. Необходимо е финансовите министри на държавите-членки да излязат с национално изявление, гарантиращо точността на отчетите за всички усвоени средства на Европейския съюз.

 
Правна информация - Политика за поверителност