Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/2207(INI)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A6-0148/2009

Rozpravy :

PV 21/04/2009 - 19
CRE 21/04/2009 - 19

Hlasování :

PV 23/04/2009 - 6.15
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0274

Rozpravy
Úterý, 21. dubna 2009 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

19. Udělení absolutoria za plnění rozpočtu v roce 2007 (hlasování proběhne ve čtvrtek) (rozprava)
PV
MPphoto
 
 

  Předsedající. – Dalším bodem programu je společná rozprava o následujících zprávách:

A6-0168/2009, kterou předkládá pan Audy jménem Výboru pro rozpočtovou kontrolu, o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu EU na rozpočtový rok 2007, oddíl III – Komise – výkonné agentury (SEK(2008)2359 – C6-0415/2008 – 2008/2186(DEC)),

A6-0159/2009, kterou předkládá pan Liberadzki jménem Výboru pro rozpočtovou kontrolu, o udělení absolutoria za plnění rozpočtu sedmého, osmého a devátého Evropského rozvojového fondu na rozpočtový rok 2007 (KOM(2008)0490 – C6-0296/2008 – 2008/2109(DEC)),

A6-0184/2009, kterou předkládá pan Casaca jménem Výboru pro rozpočtovou kontrolu, o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2007, oddíl I – Evropský parlament (C6-0416/2008 – 2008/2276(DEC)),

A6-0151/2009, kterou předkládá pan Søndergaard jménem Výboru pro rozpočtovou kontrolu, o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu na rozpočtový rok 2007, oddíl IV – Soudní dvůr (C6-0418/2008 – 2008/2278(DEC)),

A6-0152/2009, kterou předkládá pan Søndergaard jménem Výboru pro rozpočtovou kontrolu, o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2007, oddíl V – Účetní dvůr (C6-0419/2008 – 2008/2279(DEC)),

A6-0155/2009, kterou předkládá pan Søndergaard jménem Výboru pro rozpočtovou kontrolu, o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2007, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor (C6-0420/2008 – 2008/2280(DEC)),

A6-0153/2009, kterou předkládá pan Søndergaard jménem Výboru pro rozpočtovou kontrolu, o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2007, oddíl VII – Výbor regionů (C6-0421/2008 – 2008/2281(DEC)),

A6-0156/2009, kterou předkládá pan Søndergaard jménem Výboru pro rozpočtovou kontrolu, o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2007, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv (C6-0423/2008 – 2008/2282(DEC)),

A6-0154/2009, kterou předkládá pan Søndergaard jménem Výboru pro rozpočtovou kontrolu, o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2007, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů (C6-0424/2008 – 2008/2283(DEC)),

A6-0157/2009, kterou předkládá pan Fjellner jménem Výboru pro rozpočtovou kontrolu, o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2007 (C6-0437/2008 – 2008/2264(DEC)),

A6-0158/2009, kterou předkládá pan Fjellner jménem Výboru pro rozpočtovou kontrolu, o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací na rozpočtový rok 2007 (C6-0442/2008 – 2008/2269(DEC)),

A6-0160/2009, kterou předkládá pan Fjellner jménem Výboru pro rozpočtovou kontrolu, o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské policejní akademie na rozpočtový rok 2007 (C6-0444/2008 – 2008/2271(DEC)),

A6-0161/2009, kterou předkládá pan Fjellner jménem Výboru pro rozpočtovou kontrolu, o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské jednotky pro soudní spolupráci na rozpočtový rok 2007 (C6-0436/2008 – 2008/2263(DEC)),

A6-0162/2009, kterou předkládá pan Fjellner jménem Výboru pro rozpočtovou kontrolu, o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro léčiva na rozpočtový rok 2007 (C6-0435/2008 – 2008/2262(DEC)),

A6-0163/2009, kterou předkládá pan Fjellner jménem Výboru pro rozpočtovou kontrolu, o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro leteckou bezpečnost na rozpočtový rok 2007 (C6-0439/2008 – 2008/2266(DEC)),

A6-0164/2009, kterou předkládá pan Fjellner jménem Výboru pro rozpočtovou kontrolu, o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro dohled nad GNSS na rozpočtový rok 2007 (C6-0446/2008 – 2008/2273(DEC)),

A6-0165/2009, kterou předkládá pan Fjellner jménem Výboru pro rozpočtovou kontrolu, o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro železnice na rozpočtový rok 2007 (C6-0443/2008 – 2008/2270(DEC)),

A6-0166/2009, kterou předkládá pan Fjellner jménem Výboru pro rozpočtovou kontrolu, o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie na rozpočtový rok 2007 (C6-0445/2008 – 2008/2272(DEC)),

A6-0167/2009, kterou předkládá pan Fjellner jménem Výboru pro rozpočtovou kontrolu, o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2007 (C6-0438/2008 – 2008/2265(DEC)),

A6-0169/2009, kterou předkládá pan Fjellner jménem Výboru pro rozpočtovou kontrolu, o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro obnovu na rozpočtový rok 2007 (C6-0429/2008 – 2008/2256(DEC)),

A6-0170/2009, kterou předkládá pan Fjellner jménem Výboru pro rozpočtovou kontrolu, o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí za rozpočtový rok 2007 (C6-0441/2008 – 2008/2268(DEC)),

A6-0171/2009, kterou předkládá pan Fjellner jménem Výboru pro rozpočtovou kontrolu, o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2007 (C6-0432/2008 – 2008/2259(DEC)),

A6-0172/2009, kterou předkládá pan Fjellner jménem Výboru pro rozpočtovou kontrolu, o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2007 (C6-0440/2008 – 2008/2267(DEC)),

A6-0173/2009, kterou předkládá pan Fjellner jménem Výboru pro rozpočtovou kontrolu, o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2007 (C6-0428/2008 – 2008/2255(DEC)),

A6-0174/2009, kterou předkládá pan Fjellner jménem Výboru pro rozpočtovou kontrolu, o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2007 (C6-0433/2008 – 2008/2260(DEC)),

A6-0175/2009, kterou předkládá pan Fjellner jménem Výboru pro rozpočtovou kontrolu, o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2007 (C6-0431/2008 – 2008/2258(DEC)),

A6-0176/2009, kterou předkládá pan Fjellner jménem Výboru pro rozpočtovou kontrolu, o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2007 (C6-0430/2008 – 2008/2257(DEC)),

A6-0177/2009, kterou předkládá pan Fjellner jménem Výboru pro rozpočtovou kontrolu, o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2007 (C6-0427/2008 – 2008/2254(DEC)),

A6-0178/2009, kterou předkládá pan Fjellner jménem Výboru pro rozpočtovou kontrolu, o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2007 (C6-0434/2008 – 2008/2261(DEC)),

A6-0179/2009, kterou předkládá pan Fjellner jménem Výboru pro rozpočtovou kontrolu, o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Společenství pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok 2007 (C6-0447/2008 – 2008/2274(DEC)), a

A6-0148/2009, kterou předkládá pan Fjellner jménem Výboru pro rozpočtovou kontrolu, o finančním řízení a kontrole agentur EU (2008/2207(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Audy, zpravodaj. (FR) Pane předsedající, pane Kallasi, dámy a pánové, především bych chtěl vyjádřit svůj dík panu Kallasovi a jeho kolegům v Komisi za to, s jakou pozorností sledovali práci Parlamentu při postupu udělování absolutoria za plnění rozpočtu Evropské komise a výkonných agentur v roce 2007. Mé díky patří i administrativním službám.

Rovněž bych chtěl ocenit práci, kterou odvedl Evropský účetní dvůr pod vedením svého předsedy Vítora Caldeiry. Měl k dispozici omezené prostředky vzhledem k rozsahu úkolu, který měl splnit.

Rád bych se v několika větách vyjádřil k souvislostem tohoto absolutoria. Rok 2007 byl prvním rokem, kdy platila řada nových pravidel v souladu s novým víceletým finančním rámcem na období 2007–2013. Udělení absolutoria v roce 2007 bylo rovněž posledním absolutoriem Komise ve stávajícím složení, která na počátku svého funkčního období přislíbila – jistě si na slova vašeho předsedy pamatujete, pane komisaři – že získá kladné prohlášení Evropského účetního dvora.

Přesto již po 14 let vydává Účetní dvůr záporné prohlášení o legalitě a řádnosti podkladových operací ve většině oblastí výdajů a poukazuje na to, že se v nich v různé míře vyskytují zásadní chyby, ačkoliv výjimku k naší radosti tvoří oblasti administrativních výdajů a konsolidovaných účetních uzávěrek, jimž bývá udělováno kladné prohlášení o věrohodnosti.

Rok 2007 byl v neposlední řadě i rokem, kdy proběhlo poslední hlasování o udělení absolutoria před konáním voleb do Evropského parlamentu. Cílem mé zprávy, s ohledem na zmíněné skutečnosti a nehledě na řadu výhrad k řízení finančních prostředků Společenství, které jsem v návrhu usnesení vyjádřil, bylo provést analýzu postupu udělování absolutoria a přispět ke splnění nelehkého úkolu dosáhnout kladného prohlášení o věrohodnosti, přičemž jsem si vědom toho, jaká omezení s sebou přináší. Z toho důvodu netrpělivě očekávám, až Komise, politické skupiny a moji kolegové, kteří zde mají vystoupit, vyjádří svá stanoviska.

Nyní, když je práce na této záležitosti dokončena, mám smíšené pocity: na jednu stranu jsem přesvědčen, že se situace zlepšuje, avšak v nedostatečné míře a ne dost rychle, na straně druhé je zároveň jasné, že stav, kdy Evropský účetní dvůr již po 14 let nevydal kladné prohlášení o věrohodnosti a Evropský parlament bez ohledu na to udělení absolutoria schvaluje, je neudržitelný.

Evropští občané získají názor, že Parlament neplní svoji dohlížecí funkci korektně. Z toho důvodu navrhuji, aby s ohledem na vážnost situace byla neprodleně uspořádána interinstitucionální konference. Zúčastnili by se jí všichni, kteří se podílí na řízení a sledování finančních prostředků Společenství a jejím účelem by bylo zahájení komplexní diskuse, která by přispěla k přípravě reforem, jež budeme muset provést, chceme-li v nejbližší době dosáhnout kladného prohlášení o věrohodnosti. Těším se, až zde zazní důvody, kvůli nimž se některé politické skupiny staví proti uspořádání této diskuse.

Zvláštní pozornost je rovněž třeba věnovat úloze členských států, které spravují přibližně 80 % rozpočtu Unie. Je známou skutečností, že největší počet problémů vzniká v souvislosti se sdíleným řízením. Ještě k tomuto tématu – s politováním sleduji, že místo pro Radu dnes zůstalo prázdné; současné politické problémy v České republice nejsou dostatečným vysvětlením pro nedůslednost politického přístupu Rady, nechceme-li si její nepřítomnost vykládat jako lhostejnost nebo dokonce nezájem.

V souvislosti se zprávou o sdíleném řízení ze strany členských států chci zdůraznit, že důležitou roli hrají nejen prohlášení o vnitrostátní správě, ale i výroční souhrny, které jsou významnými prvky vedoucími k dosažení kladného prohlášení o věrohodnosti.

Dále v souladu s článkem 248 Smlouvy navrhuji, aby byla posílena spolupráce mezi vnitrostátními kontrolními orgány a Evropským účetním dvorem v oblasti kontrol sdíleného řízení.

Navrhuji, abychom zvážili možnost, že by vnitrostátní kontrolní orgány, v postavení nezávislých externích auditorů, vydávaly v souladu s mezinárodními auditorskými standardy vnitrostátní auditorská potvrzení o řízení finančních prostředků Společenství. Potvrzení by byla předávána vládám členských států s cílem použít je v průběhu postupu udělování absolutoria, a to podle vhodných interinstitucionálních procesů, jež je třeba zavést.

Na závěr bych, pane předsedající, chtěl vyjádřit svůj údiv nad tím, že v konsolidovaných výročních uzávěrkách je uvedena záporná hodnota čistých aktiv ve výši 58 miliard EUR a navrhuji, abychom zvážili zřízení důchodového fondu, jehož cílem by byla externalizace 33,5 miliard EUR přislíbených na zaměstnanecký důchod.

Uzavřu tím, že dle mého názoru nastal čas na reformu našeho systému, a domnívám se, že musí vycházet z hlubokého a otevřeného dialogu mezi všemi, kteří se na rozpočtu podílí.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Liberadzki, zpravodaj. – (PL) Pane předsedající, pane komisaři, hovoříme o Evropském rozvojovém fondu, který se týká afrických, karibských a tichomořských států. Z našeho hlediska tyto státy nejsou standardními regiony, nepředstavují klasické státy s obvyklými problémy. Co se týče uplatnění fondu, zaznamenali jsme nárůst plateb a splněných závazků, což znamená i zvýšení účinnosti. To je nepochybně kladný vývoj a tím bych chtěl začít.

Fond měl dvě části: část, kterou spravovala Evropská komise, a druhou pod vedením Evropské investiční banky. Část spadající pod Komisi je předmětem této rozpravy o udělení absolutoria, avšak část, kterou řídí Evropská investiční banka, je z absolutoria vyňata, což je téma, k němuž se vrátím později.

Naše rozprava vychází ze stanoviska Evropského účetního dvora. Ten jednoznačně uvedl, že operace uskutečněné v souvislosti s příjmy a závazky na daný rozpočtový rok jsou ve svém souhrnu legální a správné, upozornil však na vysoké svěřenecké riziko spojené s rozpočtovou podporou, které je důsledkem „dynamické interpretace“ kritérií způsobilosti Komisí. Audit však odhalil „významnou míru chyb“ – s tím souhlasím – a zjistil, že je nezbytné neprodleně zlepšit systémy dohledu a kontroly. Možnosti vedoucí ke zlepšení existují a my sdílíme tento názor.

Vzorek, který byl vybrán pro audit, zahrnoval šest států a 250 transakcí. Významným zjištěním byla například skutečnost, že Komise stále není schopna dodat úplné účetní informace. Vítáme její prohlášení, že v únoru roku 2009 bude zaveden nový počítačový systém. Věřím, že komisař toto prohlášení potvrdí.

Další velmi důležitou otázkou je rozdíl mezi činy a slovy při přípravě smluv. Jejich příprava a podpis jsou zdrojem mnoha nejasností. Komise musí tuto oblast objasnit, zejména z toho důvodu, že i státy AKT k ní přistupují různě. Z pohledu Evropského parlamentu považujeme za velmi důležité, aby posuzování řádnosti neprobíhalo zpětně, ale aby mělo podobu průběžného dohledu a kontroly, což nám umožní zabránit možným nesrovnalostem. Rovněž nám to usnadní posuzování přínosů z přidělených finančních prostředků. Nejedná se pouze o prokázání správnosti účtů, je rovněž nutné zjistit, do jaké míry bylo dosaženo cíle, a v souvislosti s tím bych chtěl poukázat na nezbytnost spolupráce s vnitrostátními parlamenty, které v této záležitosti mají největší přehled. Jde tedy o spolupráci s orgány, vládami a občanskou společností.

Zdá se, že jedním z obzvláště důležitých prvků je otázka dohledu nad finančními prostředky spravovanými Evropskou investiční bankou. Evropská investiční banka je v našich očích stále subjektem, nad kterým nelze uplatnit kontrolu. Ve zprávě jednoznačně uvádíme, že Evropská investiční banka měla k dispozici částku 2,2 miliardy EUR. Byly to veřejné peníze, nikoli prostředky z finančních trhů. Zdá se tedy, že Evropská investiční banka je nejméně demokratickou institucí, která přesto disponuje veřejnými finančními prostředky.

Na závěr bych chtěl poděkovat panu komisaři za spolupráci v průběhu jeho funkčního období. Pane Łuckiewiczi, přijměte naše díky za Účetní dvůr. Rovněž děkuji svým kolegyním a kolegům z Výboru pro rozvoj a Výboru pro rozpočtovou kontrolu pod efektivním vedením pana Bösche.

 
  
MPphoto
 

  Paulo Casaca, zpravodaj.(PT) Pane předsedající, pane Kallasi, pane Böschi, dámy a pánové, stojíme před završením nejhloubkovější reformy v historii Evropského parlamentu. Její součástí bylo vytvoření statutu poslanců i jejich asistentů, ukončení nepřijatelných rozdílů v oblasti platů jednotlivých poslanců, změna neprůhledného systému proplácení našich cestovních výdajů a diskriminačního systému důchodového pojištění.

Jako zpravodaj pro udělení absolutoria účtům Parlamentu, jako člen Výboru pro rozpočtovou kontrolu po deset let a jako mluvčí Skupiny sociálních demokratů v Evropském parlamentu jsem hrdý na to, čeho jsme dosáhli, a domnívám se, že nežádám příliš, pokud chci, aby veřejnost tyto změny zaregistrovala, neboť je sama důrazně požadovala.

S tím vědomím i dnes zcela podporuji naprostou transparentnost při využívání veřejných finančních prostředků. V tom ohledu v plné míře souhlasím s Evropským veřejným ochráncem práv. I dnes se stavím proti tomu, aby veřejné finanční prostředky napravovaly důsledky rizikových transakcí jednotlivců. I dnes jsem proti systému dobrovolného důchodového pojištění, který nepočítá s rozdílnou výší platů, což vede k nespravedlivému zacházení.

Zobecňování, které vede ke zcela špatným závěrům, považuji za nepřípustné, jako například tvrzení, že všichni poslanci mají nárok na dva důchody.

Jako autor této zprávy bych chtěl zdůraznit, že po deseti letech v Evropském parlamentu a po kratších obdobích, kdy jsem byl poslancem portugalského parlamentu a regionálního parlamentu na Azorských ostrovech, opouštím svůj úřad a nemám jednoznačně nárok na žádný důchod, ať už na úrovni vnitrostátní, regionální nebo evropské.

Po této stránce musím upozornit na nesprávnost přesvědčení těch, kteří se domnívají, že odebereme-li představitelům Unie jejich práva, jež se v našich společnostech nijak neliší, pomůžeme tak zlepšit situaci v Evropě.

Je tomu právě naopak a já jsem přesvědčen, že jedinou možností, jak překonat nedůvěru v představitele členských států, je v největší míře omezit vytváření pravidel pro poslance, neboť právě oni zodpovídají za jejich schválení. Dokonce se domnívám, že jediná záležitost, kterou se měl Parlament zabývat, bylo schválení relativního postavení poslanců Evropského parlamentu v evropském administrativním rámci.

S politováním konstatuji, že v minulosti nebyl v důchodovém systému jednoznačně stanoven rozdíl mezi veřejnou povinností a osobním zájmem, chtěl bych však ocenit práci všech, kteří se neúnavně zasazovali o řádnost a transparentnost evropských účtů, především mých kolegyň a kolegů ve Výboru pro rozpočtovou kontrolu.

V této sněmovně chci vyjádřit své upřímné uznání všem jejím členkám a členům a přání, aby práce, kterou náš výbor doposud odvedl, pokračovala i v následujícím funkčním období se stejným úsilím a odhodláním vytvořit Evropu, která bude přísná a spravedlivá a nabídne vysokou míru solidarity.

Parlament, který bude zvolen v červnu, bude pracovat v souladu s pravidly, jež jsou transparentnější a spravedlivější, což je dnes pro nás všechny důvod k oslavám.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. – Nyní vystoupí pan Fjellner. Zpravodaj, pan Søndergaard, se k nám připojí později, neboť jeho let byl opožděn, poté dostane slovo.

 
  
MPphoto
 

  Christofer Fjellner, zpravodaj.(SV) Pane předsedající, cením si toho, že jste se alespoň pokusil všechny decentralizované agentury vyjmenovat. Je jich samozřejmě celá řada. Jsem toho názoru, že pro agentury EU je udělení absolutoria o to významnější, neboť jejich počet narostl. Došlo rovněž k navýšení rozpočtu a počtu zaměstnanců.

Nyní EU čítá 27 agentur, z původního počtu jedenácti v roce 1995. V roce 2007 byl rozpočet všech agentur v celkové výši 1 243 500 000 EUR. V roce 1995 byl průměrný rozpočet jedné agentury 7 milionů EUR, nyní tato částka přesahuje 22 milionů EUR. Nárůst počtu zaměstnanců byl obdobně dramatický. V roce 1995 v každé agentuře pracovalo 38 osob. Dnes je to 155. Dle mého názoru stojí tento nárůst za pozornost a je třeba se jím zabývat, konkrétně otázkou, zda jsou agentury vhodným nástrojem a zda je takový nárůst úměrný. Klade větší požadavky i na nás při hodnocení rozpočtu, neboť nám zabírá více času a energie.

Z toho důvodu jsme rozhodli, že se budeme v jednotlivých zprávách zabývat 21 z celkového počtu agentur a zároveň vypracujeme horizontální zprávu, v níž zmíníme problémy, se kterými se potýká většina agentur.

S potěšením vám mohu sdělit, že většina agentur od Účetního dvora obdržela bezproblémové prohlášení o důvěryhodnosti. Podléhají tedy správnému řízení. Zároveň však řada z nich – v podstatě téměř všechny – čelí závažným problémům s přebytky a s dodržováním finančního nařízení a služebního řádu, a to již po mnoho let. Tyto nedostatky je třeba promyslet, i z toho důvodu, že je kritizujeme každý rok znovu, a ještě jsme nezaznamenali jakoukoli změnu k lepšímu. Znamená to, že musíme zvážit a nalézt způsoby, jak dosáhnout zodpovědného přístupu těchto agentur a jak je spravovat. V horizontální zprávě tedy mimo jiné navrhuji, aby v případě, že agentury nevyužívají rozpočet v dostatečné míře nebo nejsou schopny obsadit všechna volná místa, bylo zavedeno určité snížení. Mezi další návrhy patří zavedení „společných podpůrných služeb pro agentury EU“, jež by menším agenturám pomáhaly se zatěžujícími administrativními úkoly. Považuji jej za nesmírně významný.

Tento rok jsme se zaměřili konkrétně na čtyři agentury, které od Účetního dvora obdržely nedostatečné prohlášení o důvěryhodnosti a jejichž problémy jsou obzvlášť závažné. Evropská policejní akademie, Úřad pro dohled nad evropským globálním navigačním družicovým systémem – který je většinou nazýván Galileo –, Evropská agentura pro železnice a Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (FRONTEX). S potěšením mohu oznámit, že třem z nich – Galileu, agentuře pro železnice a agentuře FRONTEX – bylo možné, po přezkoumání veškerých poskytnutých informací, udělit absolutorium.

Bohužel, agentura CEPOL, tedy Evropská policejní akademie, sice předložila řadu informací, avšak ani zdaleka ne všechny. Z toho důvodu jí doposud nemůžeme udělit absolutorium. Přetrvávajícím problémem je skutečnost, že finanční prostředky od daňových poplatníků EU jsou využívány na osobní účely, jako jsou nákupy nábytku, soukromé telefonní hovory z mobilních telefonů a cestování za soukromým účelem. Žádali jsme o informace v těchto věcech, ale neobdrželi jsme je v celé míře. Já i výbor, k němuž patřím, tedy navrhujeme odklad udělení absolutoria do doby, kdy CEPOL předloží v této záležitosti veškeré informace. Rovněž probíhá vyšetřování v Evropském úřadu pro boj proti podvodům týkající se této agentury. Je to závažná záležitost a je třeba dát najevo, že ji bereme vážně a že se dostaneme k jádru věci. Z toho důvodu jsme odložili udělení absolutoria. Tento krok jsem neučinil rád, trvám však na tom, že byl jediným zodpovědným řešením. K udělení absolutoria potřebujeme mít k dispozici veškeré informace.

 
  
MPphoto
 

  Siim Kallas, místopředseda Komise. − Pane předsedající, již po páté zde stojím v době, kdy se připravujete na hlasování o usnesení Komise o udělení absolutoria. A již po páté musím připustit, že přes nepochybný pokrok v plnění rozpočtu jsme stále nedosáhli kladného prohlášení o věrohodnosti.

V návrhu usnesení (článek 58) zpravodaj…

Místopředseda Komise. (FR) „Žádá Komisi, aby neprodleně předložila návrhy, jež by vedly k dosažení cíle získat pozitivní prohlášení o věrohodnosti účetnictví.“

Místopředseda Komise. − „Neprodleně“ tedy jeho požadavku vyhovím.

Uvedu tři skutečnosti, které jsou dle mého názoru příčinou toho, že jsme nedosáhli kladného prohlášení o věrohodnosti, ačkoli to byl jeden z cílů, jež si současná Komise vytyčila na počátku svého funkčního období.

Zpočátku jsme pravděpodobně příliš spoléhali na to, že členské státy sdílí naše obavy z negativního dopadu záporného prohlášení o věrohodnosti na veřejnost a politiku, avšak naše výzvy byly respektovány až ve chvíli, kdy jsme je podpořili strategií „výstraha – řešení nebo pozastavení plateb“. Takže na začátku bylo příliš mnoho cukru a málo biče.

Rovněž jsme spíše zastávali postupný vývoj než radikální změnu. Při našem prvním pokusu o nápravu prohlášení o věrohodnosti, například co se týče zjednodušování, jsme radikální řešení nechávali stranou.

Je zjevné, že pět let na náš akční plán nestačí. Až nyní se u některých výsledků začíná projevovat jejich dopad. Příští Komise sklidí výsledky, které by bez našeho akčního plánu nenastaly.

Vaše otázka však zní: „Jakým způsobem a kdy můžete zaručit, že dosáhneme kladného prohlášení o věrohodnosti?“ Za prvé bych chtěl přítomným připomenout, co znamená tzv. „záporné prohlášení o věrohodnosti“.

V souladu se článkem 248 Smlouvy má Účetní dvůr povinnost předložit „prohlášení o věrohodnosti účetnictví a o legalitě a řádnosti podkladových operací“. Článek byl na poslední chvíli vložen do Maastrichtské smlouvy bez důkladné rozpravy o jeho důsledcích. Ukázalo se, že je velmi problematický.

Tzv. „záporné prohlášení o věrohodnosti“ je součástí stanoviska Účetního dvora. V něm se uvádí, že v jistých oblastech výdajů se vyskytují chyby, ačkoli v různé míře. Účetní dvůr rovněž uvádí, že naše roční účetní závěrky jsou věrohodné a v mnoha případech se kladně vyjadřuje o našem finančním řízení. Prohlášení o věrohodnosti se tedy nejeví nijak mimořádné v porovnání s běžným slovníkem stanovisek o auditu.

Potýkáme se však s tím, že výraz „záporné prohlášení o věrohodnosti“ je často předmětem politizace a úmyslně nesprávného výkladu. Musím se tedy přiznat, že mě překvapilo, do jaké míry je nesnadné přesvědčit volené politické představitele a veřejnost o tom, že rozpočtové řízení v Evropské unii je mnohem lepší, než se zdá na základě jedné věty. Z toho důvodu je třeba nějakým způsobem učinit přítrž tomuto škodlivému hodnocení využívání evropských finančních prostředků.

Existují tři možnosti, jimiž bychom ihned dosáhli zaručených výsledků:

První z nich je změna Smlouvy. Její současné znění narušuje představu veřejnosti o rozumném finančním řízení – je to její automatický a téměř nevyhnutelný výklad – již od doby, kdy Maastrichtská smlouva vstoupila v platnost.

V průběhu mezivládní konference o Lisabonské smlouvě jsem se snažil zjistit, zda by bylo možné opravit článek 248 Smlouvy. Společně s Účetním dvorem jsme pátrali po tom, co by pro něj mohlo představovat realističtější úkol, jako je například možnost neprovádět hodnocení rozpočtu každoročně, ale ve tříletých cyklech, a vzít v úvahu skutečnost, že většina programů Komise je víceletých, což dává větší prostor pro včasné opravení chyb. Hovořili jsme o tom s několika vnitrostátními delegacemi – všechny souhlasily, avšak žádná nepřešla k činům.

Druhá možnost: Nyní přejdu k druhé možnosti, která tvoří nejradikálnější zkratku ke kladnému prohlášení o věrohodnosti. V souladu se současnou Smlouvou bychom pravděpodobně měli přestat přidělovat finanční prostředky na systémy řízení, které jsou tak složité, že nemůžeme dodržet nízkou maximální hranici chyb.

Neumíme-li se společně vypořádat se současnou komplikovaností, musíme začít se zjednodušováním. „Zjednodušit“ je pěkné slovo a všichni jej mají v oblibě. Je třeba prověřit miliony transakcí. V Lucembursku je 480 auditorů – ať jsou jakkoli výkonní, pracují ve spletitém právním prostředí a v rámci 27 členských států s 23 úředními jazyky – mohou získat dostatek podkladů k tomu, aby každý rok byl schopni vydat prohlášení o legalitě a řádnosti veškerých podkladových operací ve všech oblastech výdajů?

Chceme-li, aby zjednodušení mělo okamžitý a účinný dopad na chybovost, domnívám se, že to znamená vzdát se v některých oblastech sdíleného řízení. Znamená to, že počet transakcí bude snížen z několika milionů na pár tisíc.

Vezmeme-li příklad strukturálních fondů, bylo by třeba jednoznačně určit ty povinnosti, které jsou nyní sdíleny. Abychom toho dosáhli, mohly by se strukturální fondy změnit v rozpočtovou podporu chudších regionů. Způsobilý region nebo členský stát by propojil státní rozpočet s finančními prostředky EU, které by byly vynaloženy prostřednictvím vnitrostátních systémů, spadaly by pod výhradní zodpovědnost ministerstva financí a audit by vykonávaly nejvyšší auditní úřady daných členských států.

Členskému státu by byla z rozpočtu EU vyplacena roční částka a daný stát by se ze svých výsledků zodpovídal vlastním občanům a ostatním členským státům. Pravidla způsobilosti, zadávání veřejných zakázek či absorpční kapacita již nebude evropským problémem.

V tomto radikálním scénáři bychom se zbavili milionů projektů, které jsou příliš malé a komplikované, a vzdálili bychom je na hony daleko od Bruselu. Již by nedocházelo k tomu, že malé nápadité projekty zesměšní euroskeptický tisk!

Třetí možnost: Není-li možné změnit Smlouvu nebo její výklad, mohli bychom zkusit probrat, za jakých okolností je určitá transakce „v pořádku“. Mohli bychom stanovit realistické a nákladově efektivní hranice pro „legálnost a řádnost“.

Je to diskuse o „přijatelném riziku chybovosti“. Účetní dvůr v současné době používá plošně hranici 2 %. Samotný Účetní dvůr již požádal o lepší analýzu rizik a politickou dohodu ohledně přijatelného rizika chybovosti v různých oblastech rozpočtu.

Abychom v této diskusi postoupili, nyní máte před sebou sdělení Komise. Váš zpravodaj navrhuje, abyste sdělení přivítali jako „dobrý metodologický základ“, a vyzývá k další analýze, sběru dat, dialogu a ke konkrétním návrhům. Za podobnou podporu bych byl vděčný a navrhuji, abychom co nejdříve pokročili dále. Zdá se, že i Rada je nyní připravena se zapojit.

Na základě vaší všeobecné politické podpory by Komise nyní chtěla přistoupit k návrhům, jimiž upraví konkrétní výši přijatelné míry rizika chybovosti, pro každou rozpočtovou kapitolu zvlášť. V budoucnosti budete pro každý návrh na výdaje požádáni o „přijetí“ pečlivě propočítané míry rizika, aby Účetní dvůr, jak doufáme, mohl na základě těchto propočtů přizpůsobit svoji hranici rizika chybovosti.

Je třeba začít nyní. Budeme-li čekat na přezkum finančního nařízení, popřípadě na další finanční výhled po roce 2013, neprojeví se to v postupech udělování absolutoria v příštích pěti letech.

Dámy a pánové, připravujete se dnes na hlasování o udělení absolutoria za rok 2007, který je rokem, o němž auditoři prohlásili, že veškeré rozpočtové oblasti s výjimkou strukturálních fondů, což je tedy více než 95 % výdajů, neobsahují závažné finanční chyby.

To je doposud nejlepší prohlášení o věrohodnosti, zásadní zlepšení za uplynulý rok, v němž narostly výdaje i počet členských států (EU–27). Naše finanční řízení se stále zlepšuje a i nyní je dostatečně dobré pro udělení absolutoria. Neobstojí však, je-li posuzováno z hlediska dokonalosti.

EU vznikla s cílem přinést mír a prosperitu. Toho zatím dosáhla. Podíváme-li se na institucionální strukturu EU, je pravděpodobné, že u jejího vzniku nestál žádný auditor, a tudíž není dokonalá. Auditní dokonalost je však kdekoli ve světě vzácným jevem.

Děkuji za pozornost a prosím vás, abyste hlasovali ve prospěch udělení absolutoria. Není to jen pro dobrý pocit Komise.

 
  
MPphoto
 

  Luca Romagnoli, navrhovatel stanoviska Výboru pro dopravu a cestovní ruch. (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, Výbor pro dopravu a cestovní ruch vítá skutečnost, že míra využití prostředků na závazky a platby na projekty TEN-T je stále vysoká a dosahuje téměř 100 %, a rovněž vyzývá členské státy, aby zajistily přidělení přiměřených finančních prostředků z vnitrostátních rozpočtů, jež by odpovídalo tomuto závazku Společenství.

Je však znepokojen nízkou úrovní využití prostředků na závazky na dopravní bezpečnost a na dozorčí orgán pro program Galileo, a nízkou úrovní využití prostředků na platby na vnitřní trh, optimalizaci dopravních systémů a na práva cestujících.

S uspokojením konstatuje, že byla zvýšena maximální míra finanční podpory přeshraničních projektů na 30 % a minimální výše financování na 1,5 miliardy EUR. Dále bych vám chtěl připomenout, že došlo ke zlepšení postupu hodnocení při výběru projektů a že se rozšířilo jejich monitorování, zároveň však vyjadřuji politování nad tím, že nebyla harmonizována struktura popisu prací a nebylo standardizováno monitorování z finančního hlediska.

 
  
MPphoto
 

  Jan Andersson, navrhovatel stanoviska Výboru pro zaměstnanost a sociální věci.(SV) Pane předsedající, politika zaměstnanosti je součástí politiky soudržnosti. V této oblasti je stále mnoho závad a nedostatků a k řadě věcí máme výhrady. Přibližně 27 % politiky soudržnosti spadá pod působnost Výboru pro zaměstnanost a sociální věci. Co se týče plateb, většina z nich pochází z období v letech 2000–2006. S potěšením sledujeme, že 100 % prostředků na platby bylo použito v tomto období.

Problematickou záležitostí někdy bývá nedostatek dokumentace k nepřímým nákladům, k nákladům na zaměstnance, a nadhodnocování těchto nákladů. Z toho důvodu jsme vyjádřili svoji podporu pro standardnější způsob vykazování těchto nákladů a lepší kontroly na úrovni členských států, jež budou probíhat v následujícím období a jejichž výsledkem bude pravděpodobně zlepšení v této oblasti.

 
  
MPphoto
 

  Péter Olajos, navrhovatel stanoviska Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin.(HU) Po roce 2006 jsem měl tu čest připravovat návrh stanoviska Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin ohledně plnění rozpočtu pěti evropských agentur spadajících pod naši pravomoc za finanční rok 2007.

Domnívám se, že obecná úroveň plnění rozpočtových položek v této oblasti je s výší 94,6 % celkově dostačující. Míra využití prostředků na závazky na program LIFE+ byla výborná – 98,87 %. Mezi další agentury patří Evropská agentura pro životní prostředí, která dosáhla 100 % jak u závazků, tak u plateb, a Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí. Stále je však co zlepšovat v oblasti rozpočtového řízení u Evropské agentury pro léčivé přípravky, Evropského úřadu pro bezpečnost potravin a Evropské agentury pro chemické látky. Pro agenturu pro chemické látky byl rok 2007 jejím prvním rokem existence. Jako navrhovatel stanoviska Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin navrhuji, aby agenturám Komise bylo uděleno absolutorium za rok 2007 za oblast životního prostředí, veřejného zdraví a bezpečnosti potravin s ohledem na plnění rozpočtu.

 
  
MPphoto
 

  Jan Olbrycht, navrhovatel stanoviska Výboru pro regionální rozvoj. – (PL) Pane předsedající, pane komisaři, Výbor pro regionální rozvoj provedl důkladnou analýzu výsledků práce Účetního dvora, avšak aktivně se podílel i na vynikající práci, kterou odvedl Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Porovnáme-li nynější výsledky s těmi, které přineslo předchozí absolutorium, zjistíme, že Komise učinila zásadní pokrok ve své práci v oblasti dohledu. Uvědomujeme si však, že první viditelné výsledky zavedení akčního plánu se dostaví až za několik let.

Pro náš výbor je důležité, aby výsledky, které uvádí Účetní dvůr ve své zprávě, nebyly na překážku chápání významu politiky soudržnosti v politikách EU a aby nenarušovaly její cíle. Rovněž bychom chtěli poukázat na skutečnost, že chyby zmíněné ve zprávě by neměly být mylně považovány za nezákonné či dokonce za zneužití. Z obecného hlediska se domníváme, že došlo k viditelnému pokroku a náš výbor podpoří udělení absolutoria Komisi.

 
  
MPphoto
 

  Marusya Ivanova Lyubcheva, navrhovatelka stanoviska Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví.(BG) Ze zprávy o udělení absolutoria Evropské komisi za rok 2007 vyplývá určitý pokrok, ačkoli je třeba provést řádnější harmonizaci činností a kontrolních mechanismů, abychom mohli efektivněji využívat prostředky, snížit počet a závažnost nedostatků a prokázat větší transparentnost a odhodlanost, především v oblasti rozpočtu pro rovné postavení mužů a žen.

Nelze zanedbávat povinnost Komise spolupracovat s členskými státy a orgány. Spolupráce a komunikace jsou významnými nástroji a v tomto ohledu jsme často svědky důsledků jejich opomíjení. Jsem si vědoma nedostatků v novějších členských státech, v Bulharsku a Rumunsku, považuji však za důležité, aby všem členským státům bylo zaručeno rovnocenné zacházení.

V obou zemích se uplatňuje speciální mechanismus spolupráce, který nesmí být příliš komplikovaný. Některé z bodů zprávy jsou nepřijatelné, konkrétně návrhy na mechanismus, díky němuž by byly pro Bulharsko a Rumunsku předkládány zprávy čtvrtletně, spolu se zvláštními zprávami o využívání strukturálních fondů. Naléhavě vyzývám k tomu, aby tyto části byly vynechány. Oba státy tak získají šanci zaměřit se na překonání problémů, s nimiž se potýkají.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. – Chtěl bych uvést, že jsme nevyslechli stanoviska Výboru pro rozvoj, Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, Výboru pro dopravu a cestovní ruch a Výboru pro kulturu a vzdělávání, neboť zpravodajové se k rozpravě nedostavili včas, což způsobilo změnu v pořadí řečníků. Budeme pokračovat v rozpravě. Nyní vystoupí pan Ferber jménem skupiny Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů – jeden a půl minuty.

 
  
MPphoto
 

  Markus Ferber, jménem skupiny PPE-DE.(DE) Pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, domnívám se, že v průběhu současného volebního období jsme v oblasti postupu udělování absolutoria učinili značný pokrok. S politováním však musím konstatovat, že jsme jej dosáhli za příliš dlouhou dobu, neboť v zásadě jsme až nyní dokončili to, co bylo navrženo v době rezignace Komise roku 1999 – jinými slovy, před deseti lety. Z toho vyplývá, že zcela jistě musíme zlepšit své pracovní postupy a metody a zajistit, aby se nezbytná transparentnost dostavovala rychleji, jedná-li se o to, že se občané dozví, k čemu jsou využívány jejich daně.

Chtěl bych poděkovat konkrétně panu Casacovi, s nímž jsem měl tu čest spolupracovat na udělení absolutoria účtům Parlamentu za skupinu Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů. Vyjadřuji hluboké politování nad tím, že náš kolega, který se při mnoha příležitostech v tisku vyjadřoval k nejrůznějším záležitostem týkajícím se Evropského parlamentu, se neúčastní rozprav či hlasování ve výboru, a není ani zde, na plenárním zasedání. Tuto politováníhodnou skutečnost zde chci jednoznačně zdůraznit, abychom na ni nezapomněli a zachovali ji pro příští generace!

Jsme si velmi dobře vědomi toho, že jsme zde čelili a stále čelíme řadě problémů, a právě ti poslanci, kteří jsou tu nyní přítomni, se v posledních pěti letech zasazovali o uskutečnění nezbytných reforem na mnoha místech v zájmu poslanců Parlamentu. Všem za to upřímně děkuji. Učinili jsme to, co bylo třeba, a nechovali jsme se tak, že bychom rozhlašovali veškeré informace prostřednictvím sdělovacích prostředků a poté se nezapojovali. Děkuji vám za jednoznačnou spolupráci.

 
  
MPphoto
 

  Costas Botopoulos, jménem skupiny PSE.(EL) Pane předsedající, dámy a pánové, začnu slovy, která uvádím vždy při rozpravách o rozpočtových záležitostech a rozpočtové kontrole, tedy tím, že se zde nezabýváme technickým postupem, ale postupem hluboce politickým.

Představa, kterou náš Parlament a Evropská unie obecně předkládá občanům, je velmi důležitá. Jinými slovy, v jaké výši a jakým způsobem využíváme peníze evropských daňových poplatníků a jaký obrázek o transparentnosti správy finančních prostředků poskytujeme evropským občanům. Jde tedy o politický postup, a je velmi důležité, abychom měli na paměti, že jím vytváříme představu o celé Evropské unii a že nelze zkoumat pouze určité podrobnosti vztahující se k jednotlivým zemím, což však neznamená, že bychom neměli hovořit o každém státě zvlášť.

Tento poznatek mě přivádí k tomu, abych rovněž uvedl, že i naše zprávy jsou velmi významné. Jedním z příkladů je zlepšení, jehož jsme konečně po mnohaletém úsilí dosáhli v oblasti statutu poslanců a jejich asistentů, a zde bych se i já chtěl obrátit s díky na mého kolegu pana Casacu za jeho práci. Dosáhli jsme dobrého výsledku, což je dokladem toho, že naše zprávy jsou důležité a přináší ovoce, je tedy třeba jim věnovat dostatek pozornosti.

Chtěl bych připojit několik poznámek o výsledcích našeho úsilí za tento rok. Použiji slova zpravodaje pana Audyho, tedy že jsme samozřejmě učinili pokrok, ten však ještě není dostatečný. Nejzávažnějším z problémů je rozsah působnosti politiky soudržnosti, a zde jako socialisté vyzýváme ke zlepšení, k důvěryhodnosti, efektivitě a zjednodušení, jak rovněž uvedl pan komisař. V oblasti zjednodušování se, pane komisaři, domnívám, že musíme přejít od postupného vývoje k revoluci, neboť politiku soudržnosti, jež je základní politikou Evropské unie, nelze zakázat, můžeme ji však zlepšit a zvýšit její efektivitu.

Na závěr, ve zprávě je zmíněno ještě jedno významné téma – schopnost Evropské unie řešit nastalé krize. Musíme krize řešit sami, a ne přesouvat tento úkol na jiné orgány.

 
  
MPphoto
 

  Jan Mulder, jménem skupiny ALDE.(NL) Nejdříve bych chtěl poděkovat zpravodajům a panu Audymu, jehož příspěvek byl dle mého názoru znamenitý. Jsem rovněž zavázán panu komisaři a službám Komise. Vždy byli nápomocni Parlamentu, čehož si velmi cením. Tu a tam docházelo k různým neshodám, kde se však s nimi nesetkáte?

Komisi bychom dle mého názoru měli hodnotit na základě toho, co uvedla na počátku svého funkčního období, a na základě stávajících výsledků. Pan komisař již uvedl, že Komise ani zdaleka nedosáhla toho, co si stanovila, konkrétně kladného prohlášení o věrohodnosti. Nedosáhla ani ničeho, co by se jakkoli blížilo kýženému výsledku, a to je problém, přestože tu komisař uvedl řadu velmi zajímavých návrhů. Je politováníhodné, že je přednesl až na konci funkčního období. Nejsem si jist, ale třeba by bylo možné je uskutečnit, pokud bychom o nich diskutovali v uplynulých třech letech jeho funkčního období, neboť řada z nich je velmi zajímavá.

Dle mého názoru, a pan komisař to zde rovněž zmínil, je stále hlavním problémem sdílené řízení. Můžeme jej ponechat na členských státech, nebo ne, a jakým způsobem státy můžeme lépe sledovat? V interinstitucionální dohodě jsme uvedli, že trváme na prohlášeních na určité politické úrovni, která jsou zahrnuta ve finančních pravidlech a nařízeních. Pro mě je stále zásadní otázkou, zda je to dostačující. Doposud jsem do této problematiky dostatečně neproniknul. Děkuji panu komisaři za rozsáhlou zprávu, kterou předložil, přestože je dle mého názoru místy nejednoznačná. Pro státy, kterým se daří dobře, jsme cukrem a pro ty, kterým se daří hůře, představujeme bič? Není mi to zcela jasné a mělo by to být vysvětleno v rámci politiky.

Domnívám se, že by rozprava o kladném prohlášení o věrohodnosti měla pokračovat bez přerušení. Pro veřejné mínění je velmi škodlivé, když se situace s negativním prohlášením o věrohodnosti každý rok opakuje.

 
  
MPphoto
 

  Mogens Camre, jménem skupiny UEN.(DA) Pane předsedající, přezkum účtů za rok 2007 je opět dokladem toho, že prostě nejsme dostatečně způsobilí ke správě rozsáhlých finančních prostředků, které EU poskytuje členským státům. Vynikající zprávy výborů jednoznačně odhalují nedostatky, s nimiž se setkáváme. Dovolte mi z jedné z těchto zpráv citovat. Co se týče politiky soudržnosti, výbor uvedl, že „bere se znepokojením na vědomí odhad Účetního dvora, podle něhož nejméně 11 % z celkové výše vrácených prostředků, jež byly určeny na projekty v oblasti strukturálních politik, vráceno být nemělo“.

Jsem si vědom toho, že zodpovědné finanční řízení znesnadňuje rozsáhlá síť právních předpisů EU a administrativních orgánů, nedostatečná správa ze strany členských států a v některých z nich i do očí bijící korupce, avšak takový stav je a vždy byl nepřijatelný. Existuje jen jedno řešení a tím je zastavit vyplácení vysokých částek finančních prostředků Evropské unii, což učiní přítrž celému kolotoči přerozdělování v EU.

Dánsko, můj malý domovský stát, tento rok zaplatí Evropské unii téměř 20 miliard dánských korun. Nikdy bychom ani neuvažovali o jejich využití na účely, na něž je používá EU. Samotné zasílání finančních prostředků členských států k přerozdělení v Bruselu způsobuje snížení jejich čisté hodnoty a přispívá ke zvýšenému nezákonnému využívání peněz občanů. Členské státy EU musí poskytovat finanční prostředky samy na sebe, a ne vyměřovat daně svým sousedům.

Na závěr bych chtěl poděkovat předsedovi Výboru pro rozpočtovou kontrolu, panu Böschovi, za znamenité řízení práce svého výboru a dále zpravodajům, mým kolegům, sekretariátu výboru a každému, kdo se na práci podílel, za jejich odhodlání a velmi konstruktivní spolupráci.

 
  
MPphoto
 

  Bart Staes, jménem skupiny Verts/ALE.(NL) Tentokrát se zaměřím na rozpočet Parlamentu a chtěl bych vyjádřit své nadšení ze zprávy pana Casacy, především z kapitoly o dobrovolném důchodovém pojištění, v níž jsme schválili přibližně deset odstavců. Řada z nich byla původně pozměňovacími návrhy, které jsem předložil a o nichž se domnívám, že byly ve stávající situaci nezbytné.

To, co se nyní děje s dobrovolným důchodovým pojištěním, bylo odmítnuto euroskeptiky. A udělali správně, neboť je to hanba! To, co se nyní děje, je neetické a my se tomu musíme postavit. Nesmíme přijmout skutečnost, že v současné době se poslanci zabývají vlastním příjmem, a ne příjmem svých občanů. Přidávám se ke slovům pana Ferbera v tom, že euroskeptici, kteří jsou zde dnes přítomni, se žádným způsobem v průběhu dílčího zasedání nepokusili konstruktivně přispět k nápravě nedostatků.

Chtěl bych své kolegy požádat, aby podpořili konkrétně odstavec 105, který se týká dobrovolného důchodového pojištění. Zajistí, že předsednictvo Parlamentu nebude moci využít peníze daňových poplatníků na vyplnění obrovských mezer, neboť to nelze ospravedlnit. Z toho důvodu vyzývám všechny své kolegy k tomu, aby zásadním způsobem podpořili a schválili zprávy pana Casacy. Zažádal jsem o jmenovité hlasování, neboť v této otázce by každý měl vyložit karty!

 
  
MPphoto
 

  Véronique Mathieu (PPE-DE).(FR) Pane předsedající, v této době, kdy jsme svědky hospodářského poklesu, je pro Evropskou unii důležité, aby se nadále chovala solidárně k rozvojovým zemím. Připomeňme si, že v roce 2007 dosahoval podíl Evropského společenství a jeho členských států na celkové rozvojové pomoci 60 %, v důsledku toho byla Evropská unie světově největším dárcem.

Evropský rozvojový fond nám umožňuje potírat chudobu a zároveň podporovat hospodářský rozvoj a demokracii. Z toho důvodu jsem velmi potěšena, že zemím AKT byl na období 2008–2013 přidělen rozpočet ve výši 23 miliard EUR v rámci desátého Evropského rozvojového fondu. Tato částka je téměř dvojnásobná oproti finančním prostředkům přiděleným v rámci devátého Evropského rozvojového fondu.

Účetní dvůr ve své zprávě uvádí, že účty v rámci sedmého, osmého a devátého Evropského rozvojového fondu jsou v zásadě spolehlivé, legální a správné. Můžeme jen s nadšením sledovat rekordní výše plnění smluv a plateb v jejich rámci.

Postřehla jsem však, že je stále co zlepšovat v oblasti posílení sledování a systémů kontroly, neboť některé transakce jsou stále zasaženy značným počtem chyb.

Stejně se vysoká míra chybovosti objevuje v oblasti rozpočtové podpory a já se domnívám, že by tato míra měla v budoucnosti být stanovena lépe. V souvislosti s tím sdílím názor, že rozpočtová podpora by měla být udělena pouze v případě, že přijímající státy jsou schopny spravovat finanční prostředky transparentním způsobem, zodpovědně a efektivně.

Mezi prioritami, na nichž budeme muset v budoucnosti pracovat, bych chtěla zmínit začlenění Evropského rozvojového fondu do celkového rozpočtu Společenství, neboť by tím byla zvýšena efektivita a transparentnost rozvojové pomoci.

Pane předsedající, uzavřu vyjádřením díků panu zpravodajovi za znamenitou zprávu, zástupcům Účetního dvora a zaměstnancům Komise, jež odvedli vynikající práci. Nemusím připomínat, že nepřítomnost Rady a českého předsednictví je politováníhodná.

 
  
MPphoto
 

  Edit Herczog (PSE).(HU) Úkolem Evropského parlamentu v současném volebním období bylo vykonávat dohled nad správou stále rostoucího počtu agentur, jak již zmínil můj kolega, pan Fjellner. Výsledkem konstruktivního dialogu, který se rozvíjel v průběhu monitorovacího postupu mezi Parlamentem, agenturami a Účetním dvorem, byl nárůst transparentnosti a zpřísnění kázně ve správě. Za stávajících obtížných hospodářských a finančních podmínek roste význam monitorování více než kdy předtím.

Ohlédneme-li se za uplynulým obdobím, můžeme s uspokojením prohlásit, že v průběhu monitorování rozpočtu jsme nejen poukazovali na chyby a nedostatky, byli jsme rovněž schopni předložit prozíravá doporučení orgánům, u nichž probíhal audit, a ty se je pokoušely s úspěchem uskutečnit. Domnívám se, že je důležité, abychom agentury nejen podrobili zcela objektivní kontrole, ale abychom rovněž hodnotili jejich vlastní rozvoj. Obzvláště podporuji přístup, kdy jsou agentury zřizovány v nových členských státech, čímž lze práci Evropské unie přiblížit těm, kdo tam žijí. Téměř ve všem souhlasím s panem Fjellnerem a konečné rozhodnutí padne zítra.

 
  
MPphoto
 

  Ingeborg Gräßle (PPE-DE).(DE) Pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, zpráva pana Audyho – za niž zpravodajovi upřímně děkuji – nás posunuje o další krok vpřed, neboť obsahuje inovativní prvky, jako je například taktika „jmenovat a zahanbit“, která je milníkem v rozpočtové kontrole. Znamená to cílenou kritiku namísto všeobecných stížností. Skutečnost, že Skupina sociálních demokratů se nyní stahuje a nejraději by pravdu zametla pod koberec, je zcela skandální a poškozuje naši kontrolní činnost. V sázce je nyní důvěryhodnost Parlamentu a já vyzývám své kolegy, aby nedovolili její ztrátu.

Chtěla bych uvést několik poznámek o našich největších problémech, jimiž je Rumunsko a Bulharsko. Zde nejvíce vystupuje na povrch selhání Komise při přípravách na přistoupení těchto zemí. Přišli jsme o mnoho peněz. Komise po dlouhou dobu jen nečinně seděla, sledovala to z povzdálí a až roku 2008 zmrazila fondy. Za tu dobu jsme však ztratili více než 1 miliardu EUR v souvislosti s Bulharskem a přibližně 142 milionů EUR v souvislosti s Rumunskem. Zmrazením fondů však problémy nevyřešíme. Mechanismus pro spolupráci a ověřování, za nějž zodpovídá sám předseda Komise, je tygrem pouze na papíře, prázdnou hrozbou, a zprávy o pokroku si nezaslouží ani svůj název. Zpráva pana Audyho navrhuje, jak lze situaci zlepšit. Evropská komise oklamala Parlament ohledně připravenosti těchto států na přistoupení k EU a pan komisař pro rozšíření by se z toho měl poučit. Zajímala by nás však správa dalších přistoupení v budoucnosti a z toho důvodu zůstává tato otázka na programu.

Naše skupina Komisi udělí absolutorium, avšak já osobně jej odmítnu. Zápal Komise pro reformy, jehož nepatrnou jiskru jsme opět mohli zahlédnout v průběhu uplynulého roku, bohužel opět pohasnul. Boj proti podvodům se octnul na mrtvém bodě, v oblasti prevence se neděje nic a mimo jiné chybí vůle k morálnějšímu chování. Komise a především pan komisař Kallas by měli mít na paměti jednu skutečnost – kdokoli si přeje být součástí nové Komise, je závislý na podpoře Parlamentu.

 
  
MPphoto
 

  Siim Kallas, místopředseda Komise. − Pane předsedající, děkuji váženým poslancům za jejich příspěvky. Mohu jen dodat, že v průběhu uplynulých pěti postupů udělování absolutoria jsem byl velmi spokojený s naší spoluprací. Postup byl pokaždé komplikovaný, vždy však konstruktivní a ve vysoké míře profesionální. Děkuji tedy všem poslancům za jejich přínos v komplikovaném soukolí udělování absolutoria.

Zmíním jen dva postřehy. Panu Liberadzkimu chci připomenout, že účty Evropského rozvojového fondu úspěšně přešly na systém ABAC v únoru roku 2009. Tématu jsme se dotkli, výše zmíněné jsou však již sloučeny.

Otázka Jana Muldera, proč tyto radikální návrhy přichází tak pozdě, byla velmi trefná. Čtyři roky není příliš dlouhá doba na uležení podobných návrhů. V Evropě se věci nestávají hned, a v tomto případě se snažíme využít veškeré možnosti v rámci našeho akčního plánu, neboť je nám jasné, že k odstranění tohoto problému je třeba učinit něco velmi závažného.

Nedomnívám se tedy, že je to příliš pozdě, avšak zajisté lituji toho, že jsme zameškali tolik času.

 
  
MPphoto
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE).(RO) Pane předsedající, pane komisaři, můj příspěvek bude stručný. Pan Audy mezi hlavními závěry o udělení absolutoria Evropské komisi v odstavci 4 uvádí, že „zastává názor, že k přistoupení Rumunska a Bulharska Komise nepřistupovala s nezbytnou vážností a že prohlášení o připravenosti těchto dvou kandidátů na rozšíření byla zavádějící“; považuje za politováníhodné, „že tyto mylné informace vedly k současné situaci, kdy byly prostředky určené na zajištění soudržnosti poskytnuty členským státům, v nichž nefunguje správní a právní systém“ a domnívá se, že Komise tím „uvedla v omyl veřejnost a Parlament“, a to „na úkor pověsti Unie“.

Byl bych vděčen, kdyby autoři tohoto návrhu, mí kolegové Jørgensen a Casaca, spolu s ostatními, kteří návrh schválili v Rozpočtovém výboru, tyto argumenty vysvětlili, neboť se domnívám, že Rumunsko a Bulharsko jsou země s funkčními správními a právními systémy, které možná nefungují podle správných parametrů, jsou však zcela funkční. Rovněž považuji za nepravdivé, že by kdokoli svévolně uváděl veřejnost v omyl, rozhodně ne Parlament nebo Komise.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Audy, zpravodaj. (FR) Pane předsedající, případ Rumunska a Bulharska by dle mého názoru zasluhoval delší rozpravu, nyní se však vskutku nacházíme v mimořádně závažné situaci.

Co se týče závěrů, chtěl bych poděkovat zpravodajům z politických skupin a všem řečníkům, především Výboru pro rozpočtovou kontrolu. Rád bych vyvodil závěry ohledně několika záležitostí.

Za prvé, co se týče rozpočtu, nedochází k žádným podvodům. Za druhé, setkáváme se s řadou chyb, které mají dvě příčiny. První z nich je skutečnost, že naše pravidla jsou příliš složitá, pro konečné příjemce je tedy obtížné jim dostát a dopouští se přitom chyb, které nejsou závažné. Druhou příčinou je příliš nízká hranice chybovosti, kterou Účetní dvůr uplatňuje: 2 % ve všech oblastech; co se týče metod auditu je třeba tyto příčiny přehodnotit.

Bylo tedy řečeno, že se nám nedaří, a to proto, že zodpovědnost neseme všichni společně. Komise je na vině, neboť nedodržela svůj slib, a děkuji, pane komisaři, za vaše návrhy pro následující funkční období. Rada je na vině, neboť ztrácí zájem: není zde přítomna. Členské státy jsou na vině, neboť neuplatňují pravidla s dostatečnou přesností. Evropský účetní dvůr je na vině, neboť musí přezkoumat své metody auditu, a to především hranici chybovosti; stanovovat hranice je povinností Účetního dvora, ne Komise či Parlamentu. Parlament je na vině, neboť musí jasně označit stávající nedostatky a přijmout reformy.

Stručně řečeno, domnívám se, že před sebou máme sled společných zodpovědností. Na konci stávajícího období máme souhrn dokončen. Věříme a modlíme se, aby reforma proběhla takovým způsobem, že konečně dosáhneme kladného prohlášení o věrohodnosti, v příštích finančních výhledech. Rovněž věříme, že dojde-li na negativní prohlášení o věrohodnosti, bude Parlament rovněž hlasovat záporně, aby mezi orgány, které činí rozhodnutí o rozpočtové kontrole, panovala politická shoda.

 
  
  

PŘEDSEDAJÍCÍ: GÉRARD ONESTA
Místopředseda

 
  
MPphoto
 

  Herbert Bösch, navrhovatel stanoviska Výboru pro rozpočtovou kontrolu.(DE) Pane předsedající, dámy a pánové, mám milou povinnost vyjádřit své díky, v první řadě zpravodajům, kteří odvedli vynikající práci a vypracovali konstruktivní zprávy – o jedné z nich budeme ještě hovořit zítra. Chtěl bych rovněž poděkovat sekretariátu, který nám v posledních letech poskytoval znamenitou podporu. Co se týče těch, kteří nastoupí po nás, můžu jen doufat, že budou mít stejně dobré spolupracovníky jako my.

Pane předsedající, je zde však něco, čemu nerozumím. Procházel jsem přehled témat v tisku – přehled pro plenární zasedání ve dnech 21.–24. dubna – a dočetl jsem se o důležitých zprávách týkajících se imunity poslanců Evropského parlamentu, nenašel jsem však ani slovo o udělení absolutoria za finanční rok 2007. Neuznáme-li práva Parlamentu, kdo posléze ze široké veřejnosti bude uznávat nás a brát nás vážně, kdo půjde k volbám dne 7. června, pokud takovým způsobem zacházíme s naším nejmocnějším právem? Tím právem je kontrola nad výdaji za rok 2007 ve výši více než 100 miliard EUR.

Nebudeme-li se zabývat fakty, budeme muset později řešit fámy. Pan Ferber se o tom již zmínil. Evropu musíme budovat na faktech. Potřebujeme spolupráci a konstruktivní návrhy, které jsme za několik posledních let rozvíjeli. Nepřekvapuje mě, že v závěru současného období jsme v podstatě byli nejproduktivnější a nejjednoznačnější za celý jeho průběh. Zčásti je to díky lidem, kteří se zapojili a jimž blahopřeji, způsobila to však i skutečnost, že my sami jsme si různé věci ujasnili – patří mezi ně například představa evropských daňových poplatníků o kontrole.

Měli bychom vědět, že rovněž přesahujeme rámec roku 2007. Jistě, jsme si vědomi některých chyb, jichž jsme se dopustili, a ty jsme i do jisté míry napravili. Jsem velmi vděčný panu Costasovi za jeho slova. V průběhu tohoto období jsme objasnili statut poslaneckých asistentů. Před několika lety jsme kvůli této záležitosti byli terčem kritiky. Zřídili jsme statut asistentů a za to jsme opět kritizováni. Někteří o tom nemusí být stoprocentně přesvědčeni, nezapomínejme však, jako členové Výboru pro rozpočtovou kontrolu, že se nemůžeme vždy řídit německým, portugalským, rakouským nebo španělským modelem. Potřebujeme evropský model. Jde o poněkud obtížný přístup, jejž není, zejména v době voleb, snadné zastávat. Jsem velmi vděčný za všechny, kteří odolali pokušení volební kampaně a jednoznačně vyjádřili, že se budou držet faktů a že jsou ochotni tato fakta vysvětlit svým kolegům i voličům.

Pane Kallasi, chtěl bych dodat ještě jednu poznámku, neboť o ní budeme hovořit i v souvislosti se zprávou pana Audyho, kterou jsem uvítal. Týká se údajných bankovních poplatků. Komise po řadu let otálela s výpočtem hrubého domácího produktu Evropského unie, podle nějž se počítá hrubý národní důchod, jehož řádná výše je v zásadě určena. Díky tomu různé členské státy přišly o několik milionů EUR, o nichž jsme hovořili. Věřím, že vy nebo váš nástupce tuto záležitost náležitým způsobem objasníte.

Pane předsedající, jsem vděčný za vynikající práci, kterou odvedl můj výbor a, jak jistě víte, zítra doporučíme, aby absolutorium nebylo uděleno. Jsem pyšný, že mohu být předsedou tohoto výboru. Velmi vám děkuji.

 
  
MPphoto
 

  Christofer Fjellner, zpravodaj.(SV) Pane předsedající, dnes tu již zazněla řada díků, přesto bych i já chtěl využít této příležitosti a vyjádřit dík našemu vynikajícímu předsedovi, panu Böschovi. Dle mého názoru jako předseda výboru odvedl za uplynulého dva a půl roku vynikající práci.

O mých zprávách ohledně udělení absolutoria agenturám se zde příliš nediskutovalo, věřím však, že všichni mí kolegové se rozhodnou je podpořit, bez ohledu na své hlasování ve výboru nebo na to, co před tím naznačovali. Je důležité, aby se Parlament na těchto otázkách sjednotil.

Tato rozprava je společná a týká se všech zpráv, proto bych se chtěl vyjádřit ke zprávě, kterou jsem nepředložil. Mám zcela jasné mínění o zprávě pana Casacy, kterou považuji za mimořádně vydařenou, především její článek 105, v němž je uvedeno, že Parlament neposkytne další rozpočtové prostředky na pokrytí deficitu fondu. Jsem si vědom toho, že řada z vás považuje tyto body za velmi kontroverzní, alespoň jsou však dle mého názoru jednoznačně stanoveny. Mnozí tento fond již po řadu let kritizují. Chtěl bych říci, že samotný fond pokládám za skandál. Na nás všechny nyní dopadají důsledky světové finanční krize. V době, kdy se obyčejným lidem snižují jejich důchody, si političtí představitelé nesmí snažit zachránit vlastní kůži tím, že upotřebí další peníze daňových poplatníků na své vlastní důchody.

Věřím, že se toto poselství dostane k těm, kteří Parlament řídí, že jej vezmou na vědomí a nedopustí, aby byl fond doplňován pomocí peněz daňových poplatníků. Naopak, je třeba tomuto přístupu učinit přítrž, a to co nejdříve.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. – Rozprava je ukončena.

Hlasování se bude konat ve čtvrtek, 23. dubna 2009.

Písemná prohlášení (článek 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Bárbara Dührkop Dührkop (PSE), písemně.(ES) Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci žádal, aby absolutorium bylo uděleno Komisi i pěti agenturám Společenství, které spadají pod její působnost.

Přesto je náš výbor znepokojen nízkou mírou čerpání prostředků na platby v oblasti svobody, bezpečnosti a práva v porovnání s rokem 2006 (60,41 % v roce 2007 a 86,26 % v roce 2006).

Uvědomujeme si však, že zodpovědnost za to nenese Komise, avšak spíše členské státy, a že nízká míra čerpání plateb je především důsledkem skutečnosti, že fondy v rámci obecného programu Solidarita a řízení migračních toků byly schváleny až v květnu a červnu roku 2007 a že došlo ke zpoždění provádění dalších zvláštních programů (programů Občanské soudnictví a Drogová prevence a informovanost o drogách).

Jak jsem již uvedla, Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci doporučuje udělení absolutoria následujícím subjektům:

– Agentura Evropské unie pro základní práva,

– Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost v Lisabonu,

– Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Frontex),

– Evropská jednotka pro soudní spolupráci (Eurojust), a

– Evropská policejní akademie (Cepol).

K posledním dvěma jmenovaným bych chtěla zmínit několik připomínek:

– věříme, že Eurojust sníží příliš vysoký počet přenesených položek a upraví postup zadávání veřejných zakázek, dle vyjádření agentury;

– ze strany našeho výboru byl Cepol předmětem kritiky, s tím vědomím se domníváme, že udělení absolutoria této agentuře bychom neměli odkládat. Dle našich informací ředitel agentury CEPOL úzce spolupracuje s Výborem pro rozpočtovou kontrolu a činí vše potřebné k napravení nedostatků v řízení, které jsme zaznamenali.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvana Koch-Mehrin (ALDE), písemně. – (DE) Přibližně 80 % finančních prostředků EU je spravováno členskými státy, které je rovněž vynakládají, a ohledně zacházení s penězi Evropské unie stále existuje řada otázek a pochybností. Evropský účetní dvůr ve svých výročních zprávách o auditu nyní již po čtrnácté nepotvrdil legalitu a řádnost finančních transakcí Evropské unie. Úplné informace o výdajích EU a jejich prošetření je nezbytné. Ministři financí členských států by měli předložit vnitrostátní prohlášení o věrohodnosti pro veškeré finanční prostředky EU, které využili.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí