Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0231(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0236/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0236/2009

Συζήτηση :

PV 21/04/2009 - 20
CRE 21/04/2009 - 20

Ψηφοφορία :

PV 22/04/2009 - 6.38
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0254

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 21 Απριλίου 2009 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

20. Κοινοτικό πλαίσιο για την πυρηνική ασφάλεια (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
Συνοπτικά πρακτικά
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την έκθεση (A6-0236/2009) του κ. Hökmark, εξ ονόματος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, σχετικά με την πρόταση για οδηγία (Ευρατόμ) του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κοινοτικού πλαισίου για την πυρηνική ασφάλεια (COM(2008)0790 – C6-0026/2009 – 2008/0231(CNS)).

 
  
MPphoto
 

  Gunnar Hökmark, εισηγητής. − Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι είναι σωστό να πω ότι βρισκόμαστε τώρα σε μια νέα εποχή ενεργειακής πολιτικής, όπου υπάρχει η ανάγκη η ενεργειακή πολιτική να συμβαδίζει με την πολιτική για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και, ταυτόχρονα, να συνδυάζεται με μια πολιτική για την ενεργειακή ασφάλεια. Αυτοί οι τρεις πυλώνες – ενεργειακή πολιτική, πολιτική για το κλίμα και ενεργειακή ασφάλεια – πρέπει να λειτουργούν μαζί.

Κατά την άποψή μου, αυτό τονίζει τη σημασία της πυρηνικής ενέργειας. Είναι σημαντικό να διαχειριζόμαστε τους υφιστάμενους σταθμούς πυρηνικής ενέργειας όσο το δυνατόν ασφαλέστερα, αλλά είναι επίσης σημαντικό να διαθέτουμε σαφείς κανόνες που θα διασφαλίζουν ότι οι μελλοντικοί πυρηνικοί σταθμοί της ΕΕ θα είναι, όσο το δυνατόν ασφαλέστεροι.

Αυτό δεν είναι μόνο θέμα προλείανσης του εδάφους για περισσότερη πυρηνική ενέργεια. Πιστεύω ότι στην ΕΕ η στήριξη σε μια τέτοια πολιτική είναι αρκετά σημαντική, ότι αυτή η στήριξη αυξάνεται και ότι πρέπει να μπορέσουμε να σταθούμε στο ύψος των ευθυνών που μας αναλογούν. Σέβομαι όσους είναι διστακτικοί ή τάσσονται κατά της χρήσης πυρηνικής ενέργειας, αλλά όποια και αν είναι η γνώμη μας για την πυρηνική ενέργεια, δεν μπορεί να υπάρχει διαφωνία όσον αφορά την ανάγκη οι κανόνες να είναι όσο το δυνατόν ασφαλέστεροι για την πυρηνική ενέργεια που κατέχουμε.

Αυτή είναι η προοπτική δια της οποίας θα ήθελα να παρουσιάσω αυτήν την έκθεση για το κοινοτικό πλαίσιο για την πυρηνική ασφάλεια. Υπάρχει νομική βάση για αυτό και έχει υπάρξει συζήτηση στην επιτροπή σχετικά με το εάν έχουν τηρηθεί όλες οι διαδικασίες. Έχει αποσταλεί επιστολή από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας στην οποία αναφέρεται ότι εάν πρόκειται για νέα πρόταση, τότε, υπάρχει ανάγκη γνωμοδότησης από την ομάδα εμπειρογνωμόνων. Η άποψή μου, και η άποψη της πλειοψηφίας της επιτροπής, είναι ότι πρόκειται για αναθεωρημένη πρόταση επί της οποίας εργαζόμαστε στην ΕΕ για σχεδόν 7 χρόνια. Η πρόταση υπέστη αλλαγές λόγω γνωμοδότησης από την ομάδα εμπειρογνωμόνων και λόγω της γνωμοδότησης του Ευρωκοινοβουλίου, και πρέπει να πω ότι τώρα είναι ο καιρός να καταλήξουμε σε μια απόφαση. Ελπίζω το Συμβούλιο θα μπορέσει να λάβει αυτή την απόφαση αυτή την άνοιξη.

Εάν δεν το κάνουμε αυτό και αν καθυστερήσουμε αυτή τη διαδικασία, θα διαπιστώσουμε, στην πραγματικότητα, ότι νέοι πυρηνικοί σταθμοί θα σχεδιάζονται και θα κατασκευάζονται χωρίς αυτό το κοινοτικό πλαίσιο. Συνεπώς, τώρα είναι η στιγμή να δράσουμε. Όσοι προσπαθούν να εμποδίσουν αυτή τη δράση λόγω της στάσης τους έναντι της πυρηνικής ενέργειας, στην πραγματικότητα εμποδίζουν την ΕΕ να αποκτήσει ένα κοινοτικό πλαίσιο που θα διαμορφώνει όσο το δυνατόν ασφαλέστερους κανόνες.

Προσπάθησα να διαμορφώσω την έκθεσή μου με τρεις τρόπους. Προσπάθησα, πρώτα απ' όλα, να δώσω μια σαφή δομή στις ευθύνες των κρατών μελών και των κυβερνήσεων, των κατόχων αδειών και των εθνικών ρυθμιστικών αρχών. Δεύτερον, υπήρξα πολύ σαφής σχετικά με την ανεξαρτησία των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, και ενισχύω τις απαιτήσεις για τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, γεγονός που σημαίνει ότι πρέπει να μπορούν να δράσουν όταν διαπιστώνουν ότι υφίσταται οποιοσδήποτε κίνδυνος ένας σταθμός πυρηνικής ενέργειας να μην πληροί τους κανόνες ασφαλείας.

Τρίτον, περιλαμβάνουμε σε παράρτημα τους κανόνες του ΔΟΑΕ ως δεσμευτικούς κανόνες, καθιστώντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, το κοινοτικό πλαίσιο σαφές, αυστηρό και στερεό, και αυτός είναι ο τόνος με τον οποίο θα ήθελα να ολοκληρώσω.

 
  
MPphoto
 

  Andris Piebalgs, Μέλος της Επιτροπής. − Κύριε Πρόεδρε, η πυρηνική ασφάλεια είναι απόλυτη προτεραιότητα για την ΕΕ, όπως είπε ο εισηγητής, και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την πολύ δυναμική, σαφή και περιεκτική έκθεση.

Δεδομένου ότι η χρήση της πυρηνικής ενέργειας στην ΕΕ αποτελεί μια πραγματικότητα και θα αποτελεί και στο μέλλον, και δεδομένου ότι η πυρηνική ασφάλεια δεν περιορίζεται από εθνικά σύνορα, χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο σε επίπεδο Κοινότητας που θα στοχεύει στην επίτευξη, τη διατήρηση και τη συνεχή βελτίωση της πυρηνικής ασφάλειας στην ΕΕ.

Αυτός είναι ο στόχος της αναθεωρημένης πρότασης για οδηγία που θεσπίζει ένα κοινοτικό πλαίσιο για την πυρηνική ασφάλεια. Βασικός στόχος της πρότασης είναι η θέσπιση δεσμευτικής νομοθεσίας, η μόνη λύση που παρέχει εγγυήσεις ότι οι πολιτικές δεσμεύσεις και οι δεσμεύσεις του κλάδου για τη συνεχή βελτίωση της πυρηνικής ασφάλειας θα ακολουθούνται από συγκεκριμένα μέτρα. Αυτά τα θεμελιώδη στοιχεία ασφάλειας του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) και οι υποχρεώσεις της Σύμβασης για την Πυρηνική Ασφάλεια αποτελούν τον πυρήνα της οδηγίας. Η μεταφορά τους σε δεσμευτική κοινοτική νομοθεσία θα επιφέρει, de facto, νομική βεβαιότητα.

Η πρόταση στοχεύει επίσης στο να διασφαλιστεί ότι οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές που είναι αρμόδιες για την πυρηνική ενέργεια είναι ανεξάρτητες από οποιοδήποτε κυβερνητικό φορέα λήψης αποφάσεων και οποιοδήποτε άλλο οργανισμό που θα είχε κάποιο ενδιαφέρον για πυρηνικά θέματα. Ως εκ τούτου, οι εν λόγω αρχές μπορούν να ασχολούνται αποκλειστικά με την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.

Η πρόταση αποσκοπεί στην ενίσχυση του ρόλου των ρυθμιστικών αρχών, διασφαλίζοντας ότι τα κράτη μέλη τους παρέχουν επαρκή εξουσία, δικαιοδοσία και ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους ώστε να ανταποκριθούν στις ευθύνες τους.

Η αναθεωρημένη πρόταση λαμβάνει υπόψη το αποτέλεσμα της διαδικασίας διαβούλευσης που ξεκίνησε το 2004 με την ομάδα «Πυρηνική Ασφάλεια» του Συμβουλίου. Συζητήθηκε, πριν από την έγκρισή της, με τη Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση Ρυθμιστικών Αρχών, καθώς και σε άλλα φόρα. Αντικατοπτρίζει επίσης την ουσία της γνωμοδότησης της επιστημονικής ομάδας εμπειρογνωμόνων, που αναφέρεται στο άρθρο 31 της Συνθήκης Ευρατόμ, ενώ η τρέχουσα πρόταση για την πυρηνική ασφάλεια αποτελεί δεύτερη αναθεώρηση της περιφερειακής πρότασης στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας. Το άρθρο 31 της Συνθήκης Ευρατόμ δεν απαιτεί εκ νέου υποβολή της αναθεωρημένης πρότασης στην επιστημονική ομάδα εμπειρογνωμόνων. Επιπλέον, η στενή συνεργασία με το Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας έχει διασφαλίσει τη συνοχή με τις διεθνείς πρακτικές.

Η Επιτροπή συμφωνεί με τις περισσότερες από τις προτεινόμενες τροπολογίες που ενισχύουν την κατεύθυνση που ακολουθείται. Η έκθεση αναγνωρίζει με σαφήνεια την υποχρέωση των κρατών μελών να συμμορφώνονται με τα θεμελιώδη στοιχεία ασφαλείας του ΔΟΑΕ και τις διατάξεις της σύμβασης για την πυρηνική ασφάλεια, ενώ αποσκοπεί στην ενίσχυση του ρόλου των ρυθμιστικών αρχών πυρηνικής ενέργειας και στη διασφάλιση του ανεξάρτητου χαρακτήρα τους λήψης αποφάσεων.

Είμαι, ως εκ τούτου, πεπεισμένος ότι το Συμβούλιο θα λαμβάνει υπόψη τη θέση του Κοινοβουλίου, όταν συμβάλλει στη βελτίωση και διασαφήνιση των στόχων της οδηγίας.

 
  
MPphoto
 

  Rebecca Harms, συντάκτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το Σώμα δεν έχει, στην πραγματικότητα, να πει κάτι επί του θέματος. Έχουν υπάρξει διαβουλεύσεις και το θέμα έχει χρησιμοποιηθεί για την προετοιμασία οδηγίας που θα έχει ως αποτέλεσμα τη διατήρηση της αβεβαιότητας μάλλον παρά τη συμβολή στην αύξηση της ασφάλειας του τομέα πυρηνικής ενέργειας. Η οδηγία είναι άσχετη με όλους τους υφιστάμενους σταθμούς πυρηνικής ενέργειας στην ΕΕ. Είναι επίσης άσχετη με τα σχέδια υψηλού κινδύνου, όπως αυτά που καταρτίζονται επί του παρόντος στη Βουλγαρία, τη Σλοβακία και τη Ρουμανία, η οδηγία δεν έχει τίποτε να προσφέρει απ' αυτήν την άποψη.

Επίσης, εάν επιβιώσει, δηλαδή σε σχέση με το μελλοντικό σχεδιασμό που ακόμα δεν έχει καν ξεκινήσει, δεν θα θεσπίζει τα ισχύοντα υψηλότερα επιστημονικά και τεχνολογικά πρότυπα, αλλά θα συστήνει συμμόρφωση με αρχές.

Διερωτώμαι γιατί εμείς, ως Ευρωκοινοβούλιο, επιτρέπουμε να μας χρησιμοποιούν κατά αυτό τον τρόπο μ’ αυτή την δειγματοληπτική χειρονομία, η οποία δεν θα χρησιμεύσει για τη διασφάλιση της ασφάλειας των πολιτών.

 
  
MPphoto
 

  Herbert Reul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE.(DE) Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η απόφαση που λάβαμε είναι έξυπνη και έχει παρουσιαστεί με έξυπνο τρόπο. Πρόκειται επίσης για μια έξυπνη απόφαση προκειμένου το Κοινοβούλιο να συμβάλει στην εναρμόνιση στην Ευρώπη και στην καθιέρωση ασφαλέστερων κανόνων. Είναι καθήκον μας να το πράξουμε.

Κυρία Harms, νομίζω ότι κάνετε λάθος να ζητάτε, από τη μια μεριά, όλο και περισσότερη ασφάλεια στον πυρηνικό τομέα και να παραπονιέστε ότι οι πυρηνικές τεχνολογίες δεν παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις ασφαλείας, ενώ, ταυτόχρονα, να χρησιμοποιείτε κάθε ευκαιρία για να εμποδίσετε τη λήψη τέτοιων αποφάσεων εδώ στο Σώμα. Δεν μπορείτε να παραπονείστε ότι το Ευρωκοινοβούλιο ασχολείται με αυτό το θέμα, και, κατόπιν, να είστε δυσαρεστημένη για το ότι η πυρηνική τεχνολογία δεν είναι αρκούντως ασφαλής.

Εκπληρώσαμε το καθήκον μας σήμερα. Προσπαθούμε να συμβάλουμε στην παροχή ενός ελάχιστου επιπέδου ασφάλειας για την πυρηνική τεχνολογία σε ολόκληρη την Ευρώπη σταθεροποιώντας, φυσικά, – όπως έχουμε από κοινού αποφασίσει βάσει μεγάλης πλειοψηφίας σε άλλες αποφάσεις στο Σώμα – και στηρίζοντας την πυρηνική τεχνολογία ως μία από τις αρκετές επιλογές του ενεργειακού μείγματος. Απ' αυτή την άποψη, είναι συναφές το ερώτημα του ποια είναι η κατάσταση όσον αφορά την ασφάλεια. Η απάντηση πρέπει να δοθεί, δεν μπορούμε απλώς να συνεχίσουμε να ρωτούμε.

Αυτή η πρόταση έχει κατατεθεί σήμερα και ελπίζω ότι θα λάβει την ψήφο της πλειοψηφίας αύριο.

 
  
MPphoto
 

  Edit Herczog, εξ ονόματος της Ομάδας PSE.(HU) Αύριο ολοκληρώνουμε μια πολύ σημαντική συζήτηση με ψηφοφορία επί αυτής της πρότασης, η οποία θα αυξήσει αναμφισβήτητα την ασφάλεια των ευρωπαίων πολιτών και την αίσθησή τους για την ασφάλεια. Σκοπός της ψηφοφορίας δεν είναι να βρούμε εμείς μια λύση, αλλά να σημειώσουμε πρόοδο σε σχέση με την τρέχουσα κατάσταση. Έχω την αίσθηση, οπωσδήποτε, ότι η κατάρτιση ενός κοινοτικού κανονισμού αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προόδου για τον εθνικό κανονισμό. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον παρέχουμε την ανεπιφύλακτη στήριξή μας στην οδηγία που κατέθεσε η Επιτροπή και στην έκθεση του κ. Hökmark. Προσπαθήσαμε να επιφέρουμε περαιτέρω βελτιώσεις μέσω των προτεινόμενων τροπολογιών. Πιστεύω ότι οι ευρωπαίοι πολίτες αξίζουν να παρουσιάσουμε πρόοδο στο θέμα της πυρηνικής ενέργειας, η οποία αντιστοιχεί, στην πραγματικότητα, στο 32% του εφοδιασμού μας σε ηλεκτρική ενέργεια. Ας δράσουμε λοιπόν μαζί!

 
  
MPphoto
 

  Anne Laperrouze, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.(FR) Κύριε Πρόεδρε, η ομάδα μου στηρίζει πλήρως το στόχο αυτής της οδηγίας, ο οποίος είναι η διαμόρφωση ενός κοινοτικού πλαισίου για τη διασφάλιση και διατήρηση της συνεχούς βελτίωσης της ασφάλειας των πυρηνικών εγκαταστάσεων στην ΕΕ.

Το Κοινοβούλιό μας τονίζει πάντα την επείγουσα ανάγκη εφαρμογής σαφούς και αυστηρής νομοθεσίας καθώς και της έγκρισης πρακτικών μέτρων σε κοινοτικό επίπεδο στους τομείς που σχετίζονται με την πυρηνική ασφάλεια, τη διαχείριση των ραδιενεργών καταλοίπων και τον παροπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Στις συζητήσεις μας ανέκυψε το θέμα, μεταξύ άλλων, της εκπαίδευσης και της γνώσης. Είναι ζωτικής σημασίας για την Ευρώπη, η οποία διαθέτει πυρηνική εμπειρογνωμοσύνη, να διατηρήσει αυτή τη γνώση, διασφαλίζοντας επίσης την εκπαίδευση και απόκτηση δεξιοτήτων από επιθεωρητές ασφαλείας εντός των πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Τέλος, εκφράζω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας αποδέχτηκε μια τροπολογία στο νομοθετικό ψήφισμα όπου γίνεται έκκληση στην ευρωπαϊκή επιτροπή να συμβουλεύεται την ομάδα εμπειρογνωμόνων, σύμφωνα με το άρθρο 31 της Συνθήκης.

Επαναλαμβάνω: απαιτούμε διαφάνεια, και θέλουμε σαφή και αυστηρή νομοθεσία. Είμαι ευγνώμων προς τον εισηγητή μας, κ. Hökmark.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE-DE). (DE) Κύριε πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πρέπει να χαιρετίσουμε με την πρόταση που έχει κατατεθεί. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Piebalgs, και τον προκάτοχό σας, Επίτροπο Palacio, ο οποίος είχε ήδη συνειδητοποιήσει ότι είναι σημαντικό να σκεφτόμαστε την ασφάλεια. Πιστεύω επίσης ότι είναι σημαντικό να βελτιώσουμε την ανεξαρτησία των εθνικών ρυθμιστικών φορέων.

Εάν οι ρυθμιστικοί φορείς σε όλες τις υπόλοιπες χώρες ήταν το ίδιο ανεξάρτητοι με τον ρυθμιστικό φορέα στη Γαλλία, θα είχαμε ήδη σημειώσει μεγάλη πρόοδο. Φυσικά, θα ήταν ακόμη καλύτερο εάν είχαμε ένα ρυθμιστικό φορέα για ολόκληρη την ΕΕ, με τη δυνατότητα να αφαιρεί επικίνδυνους σταθμούς πυρηνικής ενέργειας από το δίκτυο, στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης από ομότιμους. Είναι επίσης σημαντικό να διαθέτουμε αυστηρά, υποχρεωτικά πρότυπα ασφαλείας και να διασφαλίσουμε, μέσω της ευρωπαϊκής ρυθμιστικής αρχής, την επιβολή κλεισίματος σταθμών.

Η ασφάλεια και προστασία είναι εξαιρετικά σημαντικά θέματα για τη δημόσια υγεία και έχουν την πλήρη στήριξή μας. Θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα σχετικά με αυτά στο μέλλον.

 
  
MPphoto
 

  Atanas Paparizov (PSE).(BG) Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να αναφέρω πόσο σημαντική είναι η πρόταση της Επιτροπής για τη διαμόρφωση μιας οδηγίας πλαίσιο για την πυρηνική ασφάλεια. Πιστεύω ότι αυτό το έγγραφο παρέχει μια καλή βάση για τη διαμόρφωση δεσμευτικών κανονισμών στην ΕΕ επ’ αυτού του θέματος και την παροχή εγγυήσεων προς όλες τις χώρες, συμπεριλαμβανομένων όσων δεν χρησιμοποιούν πυρηνική ενέργεια, ότι η πυρηνική ενέργεια που παράγεται στην ΕΕ είναι ασφαλής.

Θέλω να τονίσω ότι είμαι ικανοποιημένος με τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν και τις οποίες κατέθεσα με σκοπό τον συγκεκριμένο προσδιορισμό του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας, διασφαλίζοντας την τακτική ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών και τη σαφέστερη ανάθεση ευθυνών μεταξύ των χωρών, των κατόχων αδειών και του ρυθμιστικού φορέα.

Θα ήθελα να επισημάνω ότι αυτή η οδηγία αναδεικνύει, για μια ακόμη φορά, το δικαίωμα οποιασδήποτε χώρας να επιλέγει το ενεργειακό μείγμα της, ακόμη και εάν επιθυμεί σε αυτό να συμπεριλαμβάνεται η πυρηνική ενέργεια, επιλογή που έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό του διοξειδίου του άνθρακα και είναι επωφελής για το περιβάλλον.

 
  
MPphoto
 

  Andris Piebalgs, Μέλος της Επιτροπής. − Κύριε Πρόεδρε, όπως σωστά ειπώθηκε, ο στόχος αυτής της πρότασης είναι η δημιουργία ενός πλαισίου για ολόκληρη την Κοινότητα. Δεν ήταν κάτι που μπορούσε να επιτευχθεί εύκολα. Η εργασία μας βασίστηκε στην Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση Ρυθμιστικών Αρχών (WENRA) και στην πείρα της ευρωπαϊκής ομάδας υψηλού επιπέδου για την πυρηνική ασφάλεια και τη διαχείριση καταλοίπων. Επίσης, συνεργαστήκαμε με το Συμβούλιο, το οποίο είχε συζητήσει λίγο ως πολύ τις ίδιες προτάσεις το 2003.

Πιστεύω ότι η οδηγία επιτυγχάνει τη σωστή ισορροπία σε αυτή τη φάση∙ πιστεύω ότι βοηθά τους ευρωπαίους πολίτες να κατανοήσουν με σαφήνεια ότι υπάρχει ένα πλαίσιο για ολόκληρη την Κοινότητα. Έχω την πεποίθηση ότι αυτό το πλαίσιο θα εξελιχθεί με το χρόνο, αλλά χαιρετίζω ιδιαίτερα την έκθεση του κ. Hökmark, διότι ενισχύει την πρόταση, διατηρώντας ταυτόχρονα την ισορροπία που χρειαζόμαστε. Είναι οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές που είναι υπεύθυνες για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων που λειτουργούν στις χώρες τους. Αυτά τα θέματα είναι τόσο ευαίσθητα που δεν μπορούμε, και δεν πρέπει, να τα παραμερίσουμε, αλλά πρέπει να βελτιώνουμε διαρκώς τα πρότυπα ασφαλείας της πυρηνικής ενέργειας. Πιστεύω ότι αυτή η οδηγία μας δίνει αυτή την ευκαιρία.

 
  
MPphoto
 

  Gunnar Hökmark, εισηγητής. − Κύριε Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα πιστεύω ότι είναι σημαντικό να πούμε ότι κανείς δεν θα πρέπει να είναι κατά της αύξησης του επιπέδου ασφάλειας και της ενίσχυσης των κανόνων ασφαλείας. Δεν πρέπει να υπάρχει καμία τάση, μόνο και μόνο επειδή κάποιος αντιπαθεί την πυρηνική ενέργεια και είναι κατά της χρήσης της, να υποβαθμίζουμε τη σημασία των κανόνων που χρειαζόμαστε.

Από αυτή την άποψη, πιστεύω ότι αποτελεί βήμα προόδου το ότι έχουμε ένα κοινοτικό πλαίσιο, διότι δημιουργεί συνοχή, διαφάνεια και παρέχει μια ευκαιρία να εξασφαλίσουμε την κοινή ανάπτυξη μας προς υψηλότερα πρότυπα. Αυτή η οδηγία ισχύει στην πραγματικότητα για τους υφιστάμενους σταθμούς πυρηνικής ενέργειας, διότι αυξάνει τη σημασία και την ανεξαρτησία των εθνικών ρυθμιστικών αρχών – γεγονός που είναι κρίσιμης σημασίας – και ανοίγει το δρόμο ώστε να εξασφαλίζουμε όλο και υψηλότερες απαιτήσεις προκειμένου να έχουμε, όπως ειπώθηκε, μια «κούρσα προς την κορυφή» όσον αφορά την ασφάλεια.

Ας είμαστε ειλικρινείς επ’ αυτού. στο μέλλον θα έχουμε πυρηνική ενέργεια, ό,τι και αν συμφωνήσουμε όλοι μας σήμερα σχετικά με αυτό το θέμα. Κατά τη γνώμη μου, είναι σημαντικό να προετοιμάσουμε το έδαφος για περισσότερους σταθμούς πυρηνικής ενέργειας. Οι σταθμοί αυτοί πρέπει να είναι αξιόπιστοι ενώ η αξιοπιστία θα πρέπει να επικρατεί και στην κοινή γνώμη, αλλά – ακόμη πιο σημαντικό – πρέπει να υφίσταται ουσιαστική, πραγματική ασφάλεια στη διαχείριση της πυρηνικής ενέργειας, όπως θα πρέπει να υφίσταται και σε καθετί άλλο που κάνουμε.

Οι ισχύοντες κανόνες είναι καλοί και ισχυροί, αλλά τους καθιστούμε ακόμη περισσότερο συνεκτικούς, και αυτό είναι ένα βήμα προόδου. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συνεργασία σας και για τη συζήτηση. Πιστεύω ότι έχουμε επιτύχει ένα καλό αποτέλεσμα, και πιστεύω ότι το Συμβούλιο θα ακούσει αυτήν την γνώμη.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τετάρτη, 22 Απριλίου 2009.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), γραπτώς. – Θα ήθελα να επικεντρωθώ στην κατάσταση του περιβάλλοντος στον κόλπο Marsaxloqq Bay. Ο πιο γραφικός κόλπος της Μάλτας καταστράφηκε όταν κατασκευάστηκε σταθμός πυρηνικής ενέργειας. Αυτό είχε συνέπειες στην υγεία των κατοίκων στην περιοχή, ειδικά στην περιοχή του Marsaxloqq. Τώρα σχεδιάζεται η κατασκευή εγκατάστασης αποτέφρωσης σε αυτό τον κόλπο και, για μια ακόμη φορά, οι κάτοικοι αυτής της περιοχής θα υποστούν έναν περιβαλλοντικό εφιάλτη. Επιπλέον, υφίσταται απροσδιόριστος κίνδυνος για την υγεία.

Όταν ήμουν συνήγορος σε μια υπόθεση προσπαθώντας να αποτρέψω την κατασκευή σταθμού πυρηνικής ενέργειας στο κόλπο, μπόρεσαν να αποδείξουν ότι τα κατάλοιπα δεν απορροφούνταν στο σύνολό τους από την ατμόσφαιρα. Ορισμένα κατάλοιπα διαπιστώθηκε ότι ήταν υπερβολικά βαριά για να εξατμιστούν και θα έπεφταν στη γύρω περιοχή του σταθμού. Τα κεραμίδια σε υπαίθριους χώρους έφεραν εμφανώς λεκέδες από μια ουσία στο χρώμα της σκουριάς. Αποδείχθηκε ότι οι εν λόγω λεκέδες ήταν αποτέλεσμα των καταλοίπων. Ποια θα είναι η κατάσταση που θα διαμορφωθεί όταν αυξημένα κατάλοιπα από την εγκατάσταση αποτέφρωσης θα επιτραπεί να απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα;

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimir Urutchev (PPE-DE), γραπτώς.(BG) Μετά από καθυστέρηση έξι σχεδόν ετών, η ΕΕ βρίσκεται σήμερα πολύ κοντά στην έκδοση οδηγίας για την πυρηνική ασφάλεια, ενός σημαντικού πολιτικού εγγράφου για την πυρηνική ενέργεια στην Ευρώπη, η οποία χρησιμοποιείται για την παραγωγή του ενός τρίτου σχεδόν της ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ.

Τα κράτη μέλη έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα να αποφασίζουν τα ίδια για το εάν θα βασίζονται στη πυρηνική ενέργεια. Για χώρες που αποδέχονται και, ταυτόχρονα, απορρίπτουν αυτή τη μορφή ενέργειας, είναι το ίδιο σημαντικό να ισχύουν τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας για την πυρηνική ενέργεια.

Χαιρετίζω τη συμπερίληψη των βασικών αρχών ασφαλείας του ΔΟΑΕ ως παράρτημα στην οδηγία. Αυτό θα διασφαλίσει ότι οι βέλτιστες εξελίξεις όσον αφορά τα πρότυπα πυρηνικής ασφάλειας θα ενσωματώνονται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, με την οποία τα κράτη μέλη δεσμεύονται να συμμορφώνονται.

Η έλλειψη γενικώς αποδεκτών απαιτήσεων πυρηνικής ασφάλειας στην ΕΕ επέτρεψε, στο όχι πολύ μακρινό παρελθόν, σε ορισμένες χώρες που επρόκειτο να ενταχθούν στην ΕΕ να επιβάλουν πολιτικές λύσεις στην πυρηνική ενέργεια τους, οι οποίες δεν ευθυγραμμίζονται με τους σημερινούς στόχους της ΕΕ για τον περιορισμό του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής και για την ασφάλεια του εφοδιασμού ενέργειας.

Σε μια εποχή που μια σειρά νέων σταθμών πυρηνικής ενέργειας βρίσκονται υπό κατασκευή στην ΕΕ ή ετοιμάζονται να κατασκευαστούν, η έγκαιρη έκδοση της οδηγίας για την πυρηνική ασφάλεια όχι μόνο είναι δικαιολογημένη, αλλά είναι υποχρεωτική λόγω των εγγυήσεων που παρέχει για την ασφάλεια και την ηρεμία του πληθυσμού.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου