Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/0231(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0236/2009

Texte depuse :

A6-0236/2009

Dezbateri :

PV 21/04/2009 - 20
CRE 21/04/2009 - 20

Voturi :

PV 22/04/2009 - 6.38
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0254

Stenograma dezbaterilor
Marţi, 21 aprilie 2009 - Strasbourg Ediţie JO

20. Cadrul comunitar pentru securitatea nucleară (dezbatere)
Înregistrare video a intervenţiilor
Proces-verbal
MPphoto
 
 

  Preşedintele – Următorul punct pe ordinea de zi este raportul (A60236/2009) elaborat de domnul Hökmark, în numele Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie, referitor la propunerea de directivă a Consiliului (Euratom) privind instituirea cadrului comunitar pentru securitatea nucleară [COM(2008)0790 – C6-0026/2009 – 2008/0231(CNS)].

 
  
MPphoto
 

  Gunnar Hökmark, raportor − Domnule preşedinte, cred că este corect să spunem că ne aflăm într-o nouă eră a politicii energetice, în care este necesar ca politica energetică să fie în acord cu o politică pentru combaterea schimbărilor climatice şi în acelaşi timp să fie combinată cu o politică pentru securitate energetică. Cei trei piloni – politica energetică, politica în domeniule schimbărilor climatice şi securitatea energetică – trebuie să funcţioneze împreună.

După părerea mea, acest lucru subliniază importanţa energiei nucleare. Este important ca centralele nucleare existente să fie gestionate într-un mod cât se poate de sigur, dar este, de asemenea, important să avem reguli clare pentru a ne asigura că viitoarele centrale electrice ale Uniunii Europene sunt cât se poate de sigure.

Acesta nu este doar o chestiune de pregătire a terenului pentru a produce mai multă energie nucleară. Cred că există un sprijin foarte mare pentru o astfel de politică în Uniunea Europeană, care creşte şi că trebuie să ne ridicăm la înălţimea responsabilităţilor pe care acesta ni-l oferă tuturor. Îi respect pe cei care ezită sau sunt împotriva utilizării energiei nucleare, dar indiferent de opinia şi punctul nostru de vedere privind energia nucleară, nu poate exista niciun dezacord privind necesitatea ca regulile să fie cât se poate de mai sigure pentru energia nucleară pe care o avem.

Din acest punct de vedere, aş dori să prezint acest raport asupra cadrului comunitar pentru securitate nucleară. Există o bază juridică pentru acesta şi în comisie a avut loc o dezbatere privind respectarea tuturor procedurilor. Comisia pentru afaceri juridice a trimis o scrisoare Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie în care preciza că dacă există o propunere nouă atunci este nevoie de un nou aviz din partea grupului de experţi. Punctul meu de vedere şi punctul de vedere al majorităţii din comisie este că aceasta este o propunere modificată la care lucrăm în Uniunea Europeană de aproape şapte ani. Aceasta s-a schimbat datorită unui aviz emis de grupul de experţi şi datorită avizului Parlamentului şi trebuie să precizez că acum este momentul să se ia o decizie. Sper că Consiliul va putea lua această decizie în această primăvară.

Dacă nu luăm o decizie şi întârziem acest proces, vom vedea că, în realitate, centralele nucleare vor fi proiectate şi construite fără acest cadru comunitar. Deci, acum este timpul să acţionăm. Cei care încearcă să întârzie decizia ca urmare a atitudinii lor faţă de energia nucleară împiedică, în realitate, Uniunea Europeană, să aibă un cadru comunitar care să stabilească reguli cât se poate de sigure.

Am încercat să mă concentrez asupra trei chestiuni în raportul meu. În primul rând asupra prezentării unei structuri clare a responsabilităţilor statelor membre şi guvernelor, deţinătorilor de licenţă şi autorităţilor de reglementare naţionale. În al doilea rând, am fost foarte clar cu privire la independenţa pe care autorităţile de reglementare naţionale o vor avea şi subliniez importanţa cerinţelor pentru autorităţile de reglementare naţionale, în sensul că acestea trebuie să poată acţiona atunci când observă orice risc la o centrală nucleară care nu respectă regulile de securitate.

Aş dori să închei precizând faptul că în al treilea rând, includem într-o anexă regulile IAEA ca norme obligatorii, făcând prin urmare acest cadru comunitar clar, strict şi ferm.

 
  
MPphoto
 

  Andris Piebalgs, membru al Comisiei − Domnule preşedinte, securitatea nucleară este o prioritate absolută pentru Uniunea Europeană, după cum a precizat raportorul şi doresc să mulţumesc raportorului pentru un raport foarte puternic, clar şi complet.

Deoarece utilizarea energiei nucleare în Uniunea Europeană este o realitate şi va fi o realitate, iar securitatea nucleară nu este constrânsă de graniţele naţionale, avem nevoie de un cadru la nivel comunitar prin care să se obţină, menţină şi îmbunătăţească continuu securitatea nucleară în Uniunea Europeană.

Acesta este obiectivul propunerii modificate de directivă care instituie un cadru comunitar pentru securitate nucleară. Scopul fundamental al propunerii este să stabilească legislaţie obligatorie, singura soluţie care oferă garanţii că angajamentele politice şi industriale de a îmbunătăţi în mod continuu securitatea nucleară sunt urmate de măsuri concrete. Aceste principii fundamentale de securitate ale Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA) şi obligaţiile Convenţiei privind securitatea nucleară constituie nucleul directivei. În realitate, transpunerea lor în legislaţie comunitară obligatorie ar asigura certitudinea juridică.

Propunerea urmăreşte, de asemenea, asigurarea că autorităţile de reglementare naţionale responsabile cu securitatea nucleară sunt independente de orice organism guvernamental cu putere de decizie şi de orice altă organizaţie care ar avea un interes în chestiunile nucleare. Acestea pot, prin urmare, să se preocupe doar de securitatea instalaţiilor.

Propunerea urmăreşte să crească rolul autorităţilor de reglementare prin asigurarea că statele membre le garantează autoritate, competenţă şi resurse umane şi financiare adecvate pentru a-şi îndeplini responsabilităţile.

Propunerea modificată ia în calcul rezultatul unui proces de consultare care a început în 2004 cu Grupul de lucru al Consiliului pentru securitate nucleară. Aceasta a fost discutată, înainte de adoptare, cu Grupul european al autorităţilor de reglementare în domeniul securităţii nucleare, precum şi în alte foruri. Acesta reflectă, de asemenea, conţinutul opiniei prezentate de Grupul ştiinţific de experţi, menţionată în articolul 31 din Tratatul Euratom, iar propunerea actuală privind securitatea nucleară este a doua modificare a propunerii regionale în domeniul securităţii nucleare. Articolul 31 din Tratatul Euratom nu necesită o retrimitere a propunerii modificate Grupului ştiinţific de experţi. În plus, cooperarea strânsă cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică a asigurat compatibilitatea cu practicile internaţionale.

Comisia este de acord cu majoritatea amendamentelor propuse care consolidează direcţia adoptată. Raportul recunoaşte în mod clar obligaţia statelor membre de a respecta Principiile fundamentale de securitate care provin de la AIEA şi prevederile Convenţiei privind securitatea nucleară, urmărind, de asemenea, să consolideze rolul autorităţilor de reglementare nucleară şi să asigure rolul lor independent de luare a deciziilor. -

Prin urmare, am încredere că Consiliul va lua în calcul poziţia Parlamentului oricând aceasta contribuie la îmbunătăţirea şi clarificarea obiectivelor directivei.

 
  
MPphoto
 

  Rebecca Harms, raportoare pentru avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară(DE) Domnule preşedinte, doamnelor şi domnilor, Parlamentul nu are realmente nimic de spus în această chestiune. Acesta a fost consultat şi este utilizat pentru pregătirea unei directive care va servi la menţinerea nesiguranţei în loc să ajute la creşterea siguranţei în sectorul nuclear. Directiva este irelevantă pentru toate centralele energetice nucleare existente în Uniunea Europeană. De asemenea, este irelevantă pentru proiecte cu risc ridicat, precum cele planificate în prezent în Bulgaria, Slovacia şi România. Aceasta nu are absolut nimic de oferit în această privinţă.

În plus, dacă supravieţuieşte, în special în ceea ce priveşte planificarea ulterioară care încă nu a început, nu va stabili standardele ştiinţifice şi tehnologice cele mai înalte disponibile în prezent, ci va recomanda respectarea principiilor.

Mă întreb de ce noi, ca Parlament, acceptăm să fim utilizaţi astfel cu acest gest simbolic, care nu va servi la asigurarea securităţii cetăţenilor.

 
  
MPphoto
 

  Herbert Reul, în numele Grupului PPE-DE(DE) Domnule preşedinte, domnule comisar, doamnelor şi domnilor, decizia pe care am luat-o este una înţeleaptă şi a fost prezentată foarte inteligent. De asemenea, este o decizie înţeleaptă ca Parlamentul să contribuie la armonizare în Europa şi să stabilească mai multe reguli de securitate. Avem datoria să facem acest lucru.

Doamnă Harms, cred că vă înşelaţi când, pe de o parte, solicitaţi din ce în ce mai multă securitate în sectorul nuclear şi vă plângeţi că tehnologiile nucleare nu au garanţii suficiente de securitate, în timp ce utilizaţi fiecare ocazie pentru a obstrucţiona astfel de decizii aici, în acest Parlament. Nu vă puteţi plânge că Parlamentul European este preocupat de această chestiune şi apoi să fiţi nesatisfăcută că tehnologia nucleară nu este suficient de sigură.

Astăzi ne-am făcut datoria. Încercăm să contribuim la asigurarea unui nivel minim de siguranţă pentru tehnologie nucleară pe teritoriul Europei împreună cu, bineînţeles, de asemenea – aşa cum am stabilit împreună, cu o mare majoritate, în alte decizii din Parlament – stabilizarea şi sprijinirea tehnologiei nucleare ca una dintre numeroasele opţiuni din setul de resurse energetice. În legătură cu aceasta, este relevant, de asemenea, să întrebăm cum stau lucrurile cu privire la securitate. Răspunsul trebuie dat, nu putem să-l cerem pur şi simplu la nesfârşit.

Această propunere este deschisă discuţiilor astăzi şi sper că mâine va primi votul majorităţii.

 
  
MPphoto
 

  Edit Herczog, în numele Grupului PSE(HU)Mâine vom încheia o dezbatere foarte importantă cu un vot asupra acestei propuneri, care va creşte fără îndoială securitatea cetăţenilor europeni şi sentimentul lor de securitate. Scopul nu este ca noi să găsim o soluţie, ci să înregistrăm un progres faţă de situaţia actuală. Simt, în orice caz, că elaborarea unui regulament comunitar marchează un pas important înainte pentru reglementarea naţională. De aceea sprijinim absolut fără nicio reţinere directiva înaintată de Comisie şi raportul domnului Hökmark. Am încercat să aducem îmbunătăţiri suplimentare prin amendamentele pe care le-am propus. Cred că cetăţenii Europei merită ca noi să înregistrăm progrese în ce priveşte energia nucleară, care reprezintă de fapt 32% din totalul surselor de energie. Atunci să facem acest lucru împreună!

 
  
MPphoto
 

  Anne Laperrouze, în numele Grupului ALDE(FR) Domnule preşedinte, grupul meu susţine fără rezerve scopul acestei directive, care este de a stabili un cadru comunitar de asigurare şi menţinere a îmbunătăţirii continue a securităţii instalaţiilor nucleare de pe teritoriul Uniunii Europene.

Parlamentul a subliniat întotdeauna nevoia urgentă de punere în aplicare a unei legislaţii clare şi riguroase şi de adoptare a măsurilor practice la nivel comunitar în domeniile legate de securitatea nucleară, gestionarea deşeurilor radioactive şi scoaterea din funcţiune a instalaţiilor nucleare.

Printre altele, dezbaterile noastre au ridicat problema instruirii şi cunoaşterii. Este vital pentru Europa, care deţine experienţă nucleară, să-şi păstreze cunoştinţele, mai ales prin asigurarea că inspectorii de siguranţă din instalaţiile nucleare sunt instruiţi şi calificaţi.

În final, sunt mulţumită că Comisia pentru industrie, cercetare şi energie a acceptat un amendament la rezoluţia legislativă care solicită Comisiei Europene să consulte grupul de experţi, în conformitate cu articolul 31 din Tratat.

Repet: solicităm transparenţă şi dorim o legislaţie clară şi riguroasă. Mulţumesc raportorului nostru, domnul Hökmark.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE-DE) (DE) Domnule preşedinte, doamnelor şi domnilor, propunerea discutată în prezent este binevenită. Doresc să mulţumesc comisarului Piebalgs şi predecesorului dumneavoastră, comisarul Palacio, care a realizat deja că este important să ne gândim la securitate. De asemenea, cred că este important să îmbunătăţim independenţa autorităţilor de reglementare naţionale.

Dacă autorităţile de reglementare din toate celelalte ţări ar fi fost la fel de independente ca autoritatea de reglementare din Franţa, am fi realizat deja un mare progres. Ar fi, bineînţeles, şi mai bine dacă am fi avut o autoritate de reglementare la nivelul UE cu capacitatea de a elimina centralele electrice nucleare periculoase din reţea în procesul de evaluare de către omologi. De asemenea, este important să existe standarde de securitate obligatorii stricte şi să se asigure, prin autoritatea de reglementare europeană, că închiderea are loc.

Siguranţa şi protecţia sunt extrem de importante pentru sănătatea publică şi primesc sprijinul nostru total. Trebuie să se facă mai multe în legătură cu acestea în viitor.

 
  
MPphoto
 

  Atanas Paparizov (PSE)(BG) Şi eu doresc să profit de această ocazie pentru a menţiona cât de importantă este propunerea Comisiei pentru o directivă-cadru privind securitatea nucleară. Cred că acest document oferă o bază bună pentru elaborarea de reglementări obligatorii în Uniunea Europeană privind această chestiune şi pentru oferirea unei noi asigurări pentru toate statele, inclusiv pentru cele care nu utilizează energie nucleară, conform căreia energia nucleară produsă în Europa este sigură.

Doresc să subliniez că sunt mulţumit de amendamentele care au fost adoptate şi pe care le-am depus, cu privire la definirea specifică a sferei de acţiune a directivei, asigurând un schimb permanent de bune practici între statele membre şi repartizarea mai clară a responsabilităţii între state, deţinători de licenţă şi autoritatea de reglementare.

Doresc să subliniez că această directivă evidenţiază încă o dată dreptul oricărei ţări de a-şi alege setul de resurse energetic, chiar dacă doreşte să includă energie nucleară, care reduce emisiile de dioxid de carbon şi este benefică pentru mediu.

 
  
MPphoto
 

  Andris Piebalgs, membru al Comisiei − Domnule preşedinte, după cum bine s-a precizat, scopul acestei propuneri este să creeze un cadru la nivel comunitar. Nu a fost uşor să se ajungă aici. Munca noastră a avut la bază Asociaţia Autorităţilor de Reglementare în Domeniul Nuclear din Europa de Vest (WENRA) şi experienţa din Grupul european la nivel înalt pentru securitatea nucleară şi gestionarea deşeurilor. De asemenea, am colaborat cu Consiliul, care a discutat mai mult sau mai puţin aceleaşi propuneri în 2003.

Cred că aceasta a ajuns la un echilibru optim în această etapă; Cred că aceasta oferă cetăţenilor europeni o înţelegere clară că există un cadru la nivel comunitar. Am încredere că acest cadru va evolua în timp, dar salut raportul domnului Hökmark deoarece subliniază importanţa propunerii menţinând în acelaşi timp echilibrul de care avem nevoie. Autorităţile de reglementare naţionale sunt responsabile pentru securitatea instalaţiilor care funcţionează în statele respective. Aceste chestiuni sunt atât de sensibile încât nu putem şi nu trebuie să le evităm, ci trebuie să îmbunătăţim constant standardele de securitate nucleară. Cred că această directivă ne oferă această ocazie.

 
  
MPphoto
 

  Gunnar Hökmark, raportor − Domnule preşedinte, în primul rând, cred că este important să precizez că nimeni nu ar trebui să fie împotriva creşterii nivelului de securitate şi consolidării regulilor de siguranţă. Nu trebuie să existe nicio tendinţă, doar pentru că cineva are aversiune pentru energia nucleară şi este împotriva utilizării acesteia, de a nu da importanţă suficientă regulilor de care avem nevoie.

În acest sens, cred că este un pas înainte că avem un cadru comunitar deoarece acesta creează o coerenţă, o transparenţă şi o ocazie pentru a asigura dezvoltarea noastră comună către standarde superioare. Această directivă nu se aplică în realitate centralelor electrice existente deoarece creşte importanţa şi independenţa autorităţilor naţionale de reglementare – ceea ce este foarte important – şi care pregăteşte calea pentru ca noi să asigurăm cerinţe din ce în ce mai mari pentru a avea, dacă mă pot exprima astfel, o „cursă spre vârf” privind securitatea.

Să fim cinstiţi în legătură cu aceasta. Vom avea energie nucleară în viitor, indiferent ce credem noi astăzi aici despre această chestiune. În opinia mea, este important că putem să punem bazele pentru a avea mai multe centrale electrice nucleare. Acestea trebuie să fie credibile şi trebuie să existe credibilitate în rândul opiniei publice, dar – şi mai important – trebuie să existe o securitate substanţială, reală în gestionarea energiei nucleare, la fel cum trebuie să fie în tot ceea ce facem.

Regulile existente sunt bune şi puternice, dar noi le facem şi mai consistente şi acesta este un pas înainte. Doresc să vă mulţumesc pentru cooperare şi pentru discuţie. Cred că am obţinut un rezultat mai bun şi sper că Consiliul va asculta această opinie.

 
  
MPphoto
 

  Preşedintele – Dezbaterea este închisă.

Votarea va avea loc miercuri, 22 aprilie 2009.

Declaraţii scrise (articolul 142 din Regulamentul de procedură)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), în scris – Doresc să atrag atenţia asupra situaţiei mediului din Golful Marsaxlokk. Cel mai pitoresc golf din Malta a fost distrus atunci când s-a construit o centrală electrică. Aceasta a avut un impact asupra sănătăţii locuitorilor din această regiune, în special asupra celor din Marsaxlokk. Acum este planificată o instalaţie de incinerare în acest golf şi, încă o dată, locuitorii acestei regiuni vor fi subiectul unui coşmar ecologic. În plus, există un pericol pentru sănătate care nu poate fi estimat.

Atunci când am fost avocat într-un caz, încercând să împiedic construcţia unei centrale electrice în golf, am reuşit să dovedesc că evacuările nu erau absorbite în întregime de atmosferă. S-a descoperit că unele evacuări erau prea grele pentru a se evapora şi cădeau în apropierea centralei. Ţiglele din locurile deschise erau pătate în mod vizibil de o substanţă de culoare ruginie. S-a ajuns la concluzia că acele pete erau un rezultat al evacuărilor. Care va fi situaţia atunci când o cantitate crescută de substanţe de la instalaţia de incinerare va fi evacuată în atmosferă?

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimir Urutchev (PPE-DE), în scris(BG) Cu o întârziere de aproximativ şase ani, UE se apropie în prezent de adoptarea unei directive privind securitatea nucleară, un document politic important pentru energie nucleară în Europa, care este utilizat pentru a produce aproape o treime din electricitatea UE.

Statele membre au dreptul exclusiv să decidă dacă se bazează sau nu pe energie nucleară. Atât pentru ţările care acceptă cât şi pentru cele care resping această formă de energie, este la fel de important să se aplice cele mai înalte standarde de securitate privind energia nucleară.

Salut includerea principiilor de securitate de bază ale AIEA ca o anexă la directivă. Aceasta va asigura că cele mai bune evoluţii în standardele de securitate nucleară vor deveni o parte integrantă a legislaţiei europene, pe care statele membre trebuie să o respecte în consecinţă.

Lipsa cerinţelor de securitate nucleară aprobate la nivel global în UE a permis, în trecutul nu prea îndepărtat, ca unora dintre ţările care au aderat la UE să li se impună soluţii politice privind energia nucleară, care în prezent nu mai sunt în conformitate cu obiectivele UE pentru limitarea schimbărilor climatice şi pentru securitatea alimentării cu energie.

Într-un moment în care un număr de centrale electrice nucleare noi sunt în construcţie pe teritoriul UE sau în stadiu de proiect, adoptarea din timp a Directivei privind securitatea nucleară nu este doar justificată, ci obligatorie, datorită garanţiilor pe care le oferă pentru securitatea şi liniştea populaţiei.

 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate