Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2008/0231(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0236/2009

Predložena besedila :

A6-0236/2009

Razprave :

PV 21/04/2009 - 20
CRE 21/04/2009 - 20

Glasovanja :

PV 22/04/2009 - 6.38
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2009)0254

Razprave
Torek, 21. april 2009 - Strasbourg Edition JOIzdaja UL

20. Okvir Skupnosti za jedrsko varnost (razprava)
Video posnetki govorov
PV
MPphoto
 
 

  Predsednik. – Naslednja točka je poročilo (A6-0007/2009) gospoda Hökmarka v imenu Odbora za industrijo, raziskave in energetiko o predlogu Direktive Sveta (Euratom) o vzpostavitvi okvira Skupnosti za jedrsko varnost (KOM(2008)0790 – C6-0026/2009 – 2008/0231(CNS)).

 
  
MPphoto
 

  Gunnar Hökmark, poročevalec. − Gospod predsednik, rečemo lahko, da se nahajamo v novem obdobju energetske politike, ko mora energetska politika biti skladna s politiko ustavitve podnebnih sprememb ter hkrati združena s politiko energetske varnosti. Te tri osi – energetska politika, podnebna politika in energetska varnost – morajo delovati skupaj.

Menim, da to poudarja pomen jedrske energije. Pomembno je, da upravljanje obstoječih jedrskih elektrarn poteka na kar se da varen in zanesljiv način, prav tako pa je pomembno, da imamo jasna pravila za zagotovitev, da bodo prihodnje elektrarne v Evropski uniji kolikor mogoče varne in zanesljive.

Tu ni gre le za pripravo podlage za več jedrske energije. Mislim, da v rastoči Evropski uniji obstaja široka podpora takšni politiki in da moramo izpolniti obveznosti, ki izhajajo iz tega. Spoštujem tiste, ki oklevajo ali so proti uporabi jedrske energije, toda ne glede na naše mnenje in stališče v zvezi z jedrsko energijo ne more priti do nestrinjanja glede potrebe po pravilih, ki morajo za obstoječo jedrsko energijo biti kar najbolj varna.

S tega stališča bi želel predstaviti poročilo o okviru Skupnosti za jedrsko varnost. Za to ni pravne osnove in v odboru je potekala razprava, ali so bili izpolnjeni vsi postopki. Odbor za pravne zadeve je Odboru za industrijo, raziskave in energetiko poslal pismo, ki pravi, da če gre za nov predlog, je treba pridobiti mnenje skupine strokovnjakov. Moje mnenje in mnenje večine odbora je, da gre za spremenjen predlog, ki smo ga v Evropski uniji pripravljali skoraj sedem let. Spremenjen je bil zaradi mnenja skupine strokovnjakov in zaradi mnenja Parlamenta in reči moram, da je prišel čas za sprejem odločitve. Upam, da se bo Svet lahko odločil to pomlad.

Če ne bomo in če s tem postopkom odlašamo, se bo zgodilo, da bodo nove jedrske elektrarne načrtovane in zgrajene brez tega okvira Skupnosti. Torej je zdaj čas za dejanja. Tisti, ki jih želijo preprečiti zaradi svojega odnosa do jedrske energije, v resnici preprečujejo, da bi Evropska unija imela okvir Skupnosti, ki bi vzpostavljal čim varnejša in zanesljivejša pravila.

Svoje poročilo sem želel zastaviti na tri načine. Kot prvo sem želel dati jasen oris odgovornosti držav članic in vlad, imetnikov dovoljenj in nacionalnih regulatorjev. Kot drugo sem bil zelo jasen glede neodvisnosti, ki jo bodo imeli nacionalni regulatorji, okrepil sem zahteve za nacionalne regulatorje, kar pomeni, da bodo lahko ukrepali, ko bodo zaznali kakršno koli tveganje, da jedrska elektrarna ne bi izpolnjevala varnostnih pravil.

Kot tretje smo v prilogo vključili pravila IAEA, ki so zavezujoča, tako je okvir Skupnosti postal jasen, strog in odločen in s tem končujem.

 
  
MPphoto
 

  Andris Piebalgs, član Komisije. − Gospod predsednik, jedrska varnost je nujna prednostna naloga Evropske unije, kot je povedal poročevalec, in zahvaliti bi se mu želel za zelo močno, jasno in izčrpno poročilo.

Ker uporaba jedrske energije v Evropski uniji je in bo realnost in ker jedrske varnosti ne omejujejo nacionalne meje, potrebujemo okvir za celotno Skupnost, ki bo skušal doseči, vzdrževati in nenehno izboljševati jedrsko varnost v Evropski uniji.

To je cilj spremenjenega predloga o direktivi, ki vzpostavlja okvir Skupnosti za jedrsko varnost. Temeljni cilj predloga je ustanovitev obvezujoče zakonodaje, kar je edina rešitev, ki lahko jamči, da bodo političnim in industrijskim zavezam po nenehnem izboljševanju jedrske varnosti sledili konkretni ukrepi. Varnostne smernice Mednarodne agencije za jedrsko energijo in obveze Konvencije o jedrski varnosti predstavljajo jedro direktive. Dejansko bi njihov prenos v obvezujočo zakonodajo Skupnosti prinesel pravno gotovost.

Predlog prav tako namerava zagotoviti, da bodo nacionalni regulativni organi, zadolženi za jedrsko varnost, neodvisni od vladnega organa za odločanje in od katere koli druge organizacije, ki bi imela interes v jedrskih zadevah. Tako se lahko ukvarjajo samo z varnostjo objektov.

Predlog namerava okrepiti vlogo regulativnih organov z zagotovitvijo, da jim države članice dajo zadostna pooblastila, pristojnosti ter človeške in finančne vire za izpolnjevanje svojih obveznosti.

Spremenjeni predlog upošteva izid postopka posvetovanja, ki se je začel leta 2004 z delovno skupino Sveta za jedrsko varnost. Pred sprejetjem je razprava potekala s Skupino evropskih regulatorjev za jedrsko varnost ter ostalimi forumi. Prav tako odraža vsebino mnenja, ki ga je podala skupina znanstvenih strokovnjakov, navedena v členu 31 Pogodbe Euratom, in ta predlog za jedrsko varnost je druga sprememba regionalnega predloga na področju jedrske varnosti. Člen 31 Pogodbe Euratom ne zahteva preložitve spremenjenega predloga skupini znanstvenih strokovnjakov. Poleg tega je tesno sodelovanje z Mednarodno agencijo za jedrsko energijo zagotovilo skladnost z mednarodnimi praksami.

Komisija se strinja z večino predlaganih sprememb, ki krepijo izbrano pot. Poročilo jasno priznava obveznost držav članic, da spoštujejo varnostne smernice, ki izhajajo iz IAEA, in določbe Konvencije o jedrski varnosti, ter želi okrepiti vlogo jedrskih regulativnih organov in zagotoviti njihovo neodvisno vlogo sprejemanja odločitev.

Zato sem prepričan, da bo Svet upošteval stališče Parlamenta, če prispeva k izboljšanju in razjasnitvi ciljev Direktive.

 
  
MPphoto
 

  Rebecca Harms, pripravljavka mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane. – (DE) Gospod predsednik, gospe in gospodje, Parlament nima kaj reči glede te zadeve. Vključen je bil v posvetovanje in v pripravo direktive, ki bo služila za vzdrževanje negotovosti, namesto da bi pripomogla k povečanju varnosti v jedrskem sektorju. Direktiva je nepomembna za vse obstoječe jedrske elektrarne v Evropski uniji. Prav tako je nepomembna za projekte z visokim tveganjem, kot jih trenutno načrtujejo v Bolgariji, na Slovaškem in v Romuniji. V tem pogledu ne ponuja popolnoma ničesar.

Če pa bo preživela, namreč v povezavi s prihodnjim načrtovanjem, ki se še ni začelo, ne bo uzakonila zdajšnjih najvišjih znanstvenih in tehnoloških standardov, ki so na voljo, temveč bo priporočala skladnost z načeli.

Sprašujem se, zakaj si kot Parlament dovoljujemo, da nas na ta način izrabljajo s to simbolično potezo, ki ne bo zagotovila varnosti državljanov.

 
  
MPphoto
 

  Herbert Reul, v imenu skupine PPE-DE. (DE) Gospod predsednik, komisar, gospe in gospodje, odločitev, ki smo jo sprejeli, je pametna in je bila pametno predstavljena. Prav tako je pametna odločitev, da Parlament prispeva k usklajevanju Evrope in vzpostavitvi več varnostnih pravil. To je naša dolžnost.

Gospa Harms, mislim, da se motite, ko po eni strani zahtevate vedno več varnosti v jedrskem sektorju in se pritožujete, da jedrske tehnologije nimajo zadostnih jamstev za varnost, medtem ko istočasno izrabite vsako priložnost, da ovirate takšne odločitve v Parlamentu. Ne morete se pritoževati, da se Evropski parlament ukvarja s to zadevo, in potem biti nezadovoljni, ker jedrska tehnologija ni dovolj varna.

Danes smo izpolnili svojo dolžnost. Poskušamo prispevati k zagotovitvi najnižje ravni varnosti za jedrsko tehnologijo, hkrati pa – kot smo skupaj ugotovili z veliko večino pri drugih odločitvah Parlamenta – stabilizirati in podpreti jedrsko tehnologijo kot eno izmed več možnosti v mešanici energetskih virov. V povezavi s tem se prav tako moramo vprašati, kako stvari stojijo glede varnosti. Odgovor je treba podati, ne moremo ga zmeraj samo zahtevati.

Ta predlog je pred nami danes in upam, da bo jutri prejel večino glasov.

 
  
MPphoto
 

  Edit Herczog, v imenu skupine PSE. (HU) Jutri bomo zaključili zelo pomembno razpravo z glasovanjem o tem predlogu, ki bo nedvomno povečal varnost evropskih državljanov in njihov občutek za varnost. Cilj tega ni, da bi našli rešitev, temveč da bi napredovali glede trenutnega položaja. Vsekakor menim, da osnutek ureditve Skupnosti pomeni resen korak naprej za nacionalno ureditev. Zato popolnoma in brez zadržkov podpiramo direktivo, ki jo je predstavila Komisija, in poročilo gospoda Hökmarka. Poskušali smo uvesti še več izboljšav na podlagi predlaganih sprememb. Verjamem, da si evropski državljani zaslužijo, da napredujemo pri jedrski energiji, ki predstavlja 32 % naše oskrbe z elektriko. Torej storimo to skupaj!

 
  
MPphoto
 

  Anne Laperrouze , v imenu skupine ALDE. (FR) Gospod predsednik, moja skupina popolnoma podpira cilj te direktive, ki je vzpostaviti okvir Skupnosti za zagotovitev in vzdrževanje nenehnega izboljševanja varnosti jedrskih objektov znotraj Evropske unije.

Naš Parlament je vedno poudarjal nujno potrebo po izvedbi jasne in stroge zakonodaje in po sprejemu političnih ukrepov na ravni Skupnosti na vseh področjih, ki se nanašajo na jedrsko varnost, ravnanjem z jedrskimi odpadki in razgradnjo jedrskih objektov.

Naše razprave so med drugim odprle vprašanje usposabljanja in znanja. Za Evropo, ki ima jedrsko strokovno znanje, je bistvenega pomena, da ohrani to znanje, nenazadnje tudi z zagotovitvijo, da so varnostni inšpektorji v jedrskih objektih usposobljeni in kvalificirani.

Končno, zadovoljen sem, da je Odbor za industrijo, raziskave in energetiko sprejel spremembo zakonodajne resolucije, ki poziva Evropsko komisijo, da se posvetuje s skupino strokovnjakov v skladu s členom 31 Pogodbe.

Ponavljam: zahtevamo preglednost in želimo jasno in strogo zakonodajo. Hvaležna sem našemu poročevalcu, gospodu Hökmarku.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE-DE). (DE) Gospod predsednik, gospe in gospodje, predlog, ki je trenutno pred nami, je treba pozdraviti. Želel bi se zahvaliti komisarju Piebalgsu in vašemu predhodniku, komisarju Palaciu, ki je že spoznal, da je pomembno misliti na varnost. Prav tako menim, da je pomembno, da izboljšamo neodvisnost nacionalnih regulativnih organov.

Če bi regulativni organi v vseh drugih državah bili tako neodvisni kot regulativni organ v Franciji, bi že veliko napredovali. Seveda bi bilo še bolje, če bi imeli vseevropski regulativni organ, ki bi lahko odstranil nevarne jedrske elektrarne iz mreže na podlagi postopka medsebojnega pregleda. Prav tako je pomembno, da imamo stroge obvezne varnostne standarde in da preko evropskega regulatorja zagotovimo, da se izvede zaustavitev.

Varnost in zaščita sta zelo pomembna za javno zdravje in ju popolnoma podpiramo. V zvezi s tem je treba v prihodnosti narediti več.

 
  
MPphoto
 

  Atanas Paparizov (PSE). (BG) Tudi jaz bi želel izkoristiti priložnost in omeniti, kako pomemben je predlog Komisije za okvirno direktivo o jedrski varnosti. Verjamem, da ta dokument daje dobro osnovo za pripravo obvezujočih predpisov v Evropski uniji glede tega vprašanja in za dajanje zagotovil vsem državam, vključno s tistimi, ki ne uporabljajo jedrske energije, da je jedrska energija, proizvedena v Evropski uniji, varna.

Poudariti želim, da sem zadovoljen s spremembami, ki so bile sprejete in ki sem jih pripravil, da bi posebej opredelil obseg direktive in s tem zagotovil redno izmenjavo najboljših praks med državami članicami in jasnejšo razdelitev odgovornosti med državami, imetniki dovoljenj in regulativnim organom.

Rad bi poudaril, da ta direktiva še enkrat poudarja pravico katere koli države, da si izbere svojo mešanico energetskih virov, čeprav želi, da ta vključuje tudi jedrsko energijo, ki prihrani ogljikov dioksid in je koristna za okolje.

 
  
MPphoto
 

  Andris Piebalgs, član Komisije. − Gospod predsednik, kot je bilo pravilno povedano, je cilj tega predloga ustvariti okvir za celotno Skupnost. Tega ni bilo lahko doseči. Svoje delo smo osnovali na Združenju zahodnoevropskih upravnih organov za jedrsko varnost (WENRA) in na izkušnjah skupine na visoki ravni za jedrsko varnost in ravnanje z jedrskimi odpadki. Prav tako smo sodelovali s Svetom, ki je razpravljal o bolj ali manj podobnih predlogih leta 2003.

Verjamem, da je na tej stopnji našel pravo ravnotežje; menim, da evropskim državljanom daje jasno sporočilo, da obstaja okvir za celotno Skupnost. Prepričan sem, da se bo ta okvir razvijal s časom, vendar zelo pozdravljam poročilo gospoda Hökmarka, ker krepi predlog in hkrati ohranja potrebno ravnotežje. Nacionalni regulatorji so odgovorni za varnost objektov, ki delujejo v njihovih državah. Ta vprašanja so tako občutljiva, da jih ne moremo in ne smemo obiti, ampak moramo nenehno izboljševati standarde za jedrsko varnost. Verjamem, da nam ta direktiva daje to možnost.

 
  
MPphoto
 

  Gunnar Hökmark, poročevalec. − Gospod predsednik, kot prvo mislim, da je treba povedati, da nihče ne bi smel biti proti povečanju ravni varnosti in okrepitvi varnostnih pravil. Ne sme se zgoditi, da nekdo podcenjuje pomen pravil, ki jih potrebujemo, ker ne mara jedrske energije in je proti njeni uporabi.

Po mojem mnenju je v tem smislu okvir Skupnosti korak naprej, ker ustvarja doslednost, preglednost in priložnost zagotoviti razvoj k višjim standardom. Ta direktiva se res ne nanaša na obstoječe elektrarne, ker povečuje pomen in neodvisnost nacionalnih regulatorjev – kar je bistvenega pomena – in pripravlja pot k zagotovitvi vedno višjih zahtev, da bi dosegli tako imenovano „tekmovanje do vrha“ glede varnosti.

Bodimo zelo odkriti glede tega. V prihodnosti bomo imeli jedrsko energijo, ne glede na to, kaj se danes dogovorimo glede te teme. Menim, da je pomembno pripraviti temelje za več jedrskih elektrarn. Biti morajo verodostojne in v javnem mnenju mora obstajati verodostojnost, toda – kar je še pomembneje – obstajati mora precejšnja, prava varnost pri upravljanju jedrskih elektrarn, kot v vsaki stvari, ki jo počnemo.

Obstoječa pravila so dobra in močna, vendar so zdaj postala doslednejša, kar je korak naprej. Rad bi se vam zahvalil za sodelovanje in razpravo. Mislim, da smo dosegli boljši rezultat, in upam, da bo Svet prisluhnil temu mnenju.

 
  
MPphoto
 

  Predsednik. – Razprava je zaključena.

Glasovanje bo potekalo v sredo, 22. aprila 2009.

Pisne izjave (člen 142)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), v pisni obliki. – Pozornost bi želel usmeriti na okoljski položaj v zalivu Marsaxlokk. Najslikovitejši zaliv na Malti je bil uničen z izgradnjo elektrarne. Prebivalci v regiji, posebej tisti iz Marsaxlokka, so občutili vpliv na njihovo zdravje. Zdaj se v tem zalivu načrtuje sežigalnica in spet bodo prebivalci te regije predmet okoljske nočne more. Poleg tega obstaja nevarnost za zdravje, ki je ni mogoče oceniti.

Ko sem bil odvetnik v primeru, kjer se je želela preprečiti izgradnja elektrarne v zalivu, sem lahko dokazal, da vseh izpustov atmosfera ne posrka. Nekateri izpusti so pretežki za izhlapevanje in zato padajo proti tlom v bližini elektrarne. Ploščice na odprtih prostorih so vidno umazane z rjasto snovjo. Pokazalo se je, da so ti madeži posledica izpustov. Kakšno bo stanje, ko bodo v atmosfero lahko vstopili povečani izpusti iz sežigalnice?

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimir Uručev (PPE-DE), v pisni obliki. (BG) Po skoraj šestletni zamudi je EU danes blizu sprejema direktive o jedrski varnosti, pomembnega političnega dokumenta za jedrsko energijo v Evropi, s katero proizvajamo skoraj tretjino elektrike v EU.

Države članice imajo izrecno pravico, da se same odločijo, ali bodo uporabljale jedrsko energijo. Za države, ki sprejemajo ali zavračajo to obliko energije, je enako pomembno, da se za jedrsko energijo uporabljajo najvišji varnostni standardi.

Pozdravljam vključitev osnovnih varnostnih načel IAEA. To bo zagotovilo, da najboljši dosežki pri standardih za jedrsko varnost postanejo del evropske zakonodaje, k upoštevanju katere so države članice ustrezno zavezane.

Pomanjkanje splošno odobrenih zahtev za jedrsko varnost v EU je v še ne tako daljni preteklosti dovoljevalo, da so nekatere države, ki so pristopile v EU, vsiljevale politične rešitve za jedrsko energijo, kar dandanes ni v skladu s cilji EU omejevanja podnebnih sprememb in varnosti oskrbe z energijo.

V času, kjer se v EU gradijo ali načrtujejo številne nove jedrske elektrarne, pravočasen sprejem direktive o jedrski varnosti ni le upravičen, pač pa obvezen zaradi jamstev, ki jih nudi za varnost prebivalstva in njihovega miru.

 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov