Zoznam 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Streda, 22. apríla 2009 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

Vysvetlenia hlasovania
MPphoto
 
 

Predkladaný text : A6-0251/2009

  Philip Claeys (NI), písomne.(NL) Hlasoval som proti tejto správe, pretože obsahuje množstvo neakceptovateľných prvkov. Na úvod by som rád povedal, že podľa predpokladov bude EÚ potrebovať 60 miliónov nových prisťahovalcov do roku 2050. Vzhľadom na súčasné problémy s masovým prisťahovalectvom je to nezmyselný návrh. Taktiež sa navrhuje, aby sa modrá karta netýkala len zamestnancov s vysokou kvalifikáciou. To by sme potom mohli otvoriť brány dokorán.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia