Показалец 
 Пълен текст 
Разисквания
Сряда, 22 април 2009 г. - Страсбург Версия ОВ

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 година – Раздел ІІ – Съвет (разискване)
MPphoto
 

  Herbert Bösch (PSE).(DE) Г-н председател, от името на тази комисия бих искал да кажа две неща. Поздравления за докладчика, който зададе недвусмислени въпроси и не получи отговори. Поздравления и за тази комисия, която прие доклада на г-н Søndergaard с изумително мнозинство – 27:2 гласа. Държавите-членки забелязват липсата на Съвета днес, макар че, както ще ви напомня, г-н председател, ние поставихме този въпрос от дневния ред за разглеждане следобед, за да се съобразим с проблемите, които Съветът има с програмата си. Тук държавите-членки правят неща, които не биха дръзнали да направят у дома.

Сега предстои да провеждаме изборна кампания, при която фокусът отново ще се измести към Брюксел. Проблемът е в столиците на отделните държави, а не в Брюксел. Бих искал да видя как Комисията периодично ни предлага по-голяма подкрепа по този въпрос. Според мен поведението й понякога е твърде малодушно. Когато, както спомена докладчикът, имаме извънбюджетни сметки – в моята държава ги наричаме „черни сметки“ – в съзнанието ни изникват Евростат и други подобни. Това няма да продължи дълго. Работа на комисията е да предупреди за подобни прояви и съм горд, че го направи с такова голямо мнозинство. Считам, и това е положителното послание, което ще отнеса със себе си, ако утре Парламентът последва примера ни – надявам се с пълно мнозинство – че сме гарантирали, че контрол наистина се осъществява. Има някой, който да се грижи за това. След това ще разгледаме последствията.

 
Правна информация - Политика за поверителност