Seznam 
 Úplné znění 
Rozpravy
Středa, 22. dubna 2009 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

Udělení absolutoria za rok 2007: Rada (rozprava)
MPphoto
 

  Herbert Bösch (PSE).(DE) Pane předsedající, za tento výbor bych chtěl uvést dvě věci. Blahopřání zpravodaji, který položil přímé otázky a nedostal žádnou odpověď. Blahopřání tomuto výboru, který Søndergaardovu zprávu přijal drtivou většinou – 27:2. Svou dnešní nepřítomností jsou nápadné i členské státy, přestože jsme, jak bych vám chtěl připomenout, pane předsedající, tento bod zařadili na odpolední pořad jednání právě proto, abychom se přizpůsobili problémům Rady s harmonogram. Členské státy zde dělají věci, kterých by se doma neodvážily.

Nyní povedeme volební kampaň, kde se věci budou znovu přesouvat do Bruselu. Problémy leží v hlavních městech, nikoliv v Bruselu. Rád bych zažil, kdyby nám v tomto ohledu Komise občas poskytla o něco větší podporu. Podle mého názoru se také někdy chová příliš zbaběle. Když zpravodaj říká, že existují comptes hors budget – v mé zemi jim říkáme „černé účty“ – připomíná to Eurostat a podobné příběhy. Nebude to fungovat dlouho. Bylo úkolem tohoto výboru, aby varoval před podobným vývojem, a jsem hrdý, že to učinil tak velkou většinou. Jsem přesvědčen – a jedná se o dobrou zprávu, kterou si vezmu s sebou, pokud nás bude tato sněmovna, jak doufám, zítra následovat stejně velkou většinou –, že jsme zajistili, aby tato kontrola skutečně fungovala. Je tu někdo, kdo se o to postará. A potom budeme sledovat následky.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí