Index 
 Volledige tekst 
Debatten
Woensdag 22 april 2009 - Straatsburg Uitgave PB

Kwijting 2007: Algemene begroting EU, Raad (debat)
MPphoto
 

  Herbert Bösch (PSE). - (DE) Mijnheer de Voorzitter, laat ik om te beginnen de rapporteur feliciteren. Hij heeft simpele vragen gesteld waarop geen antwoorden zijn gekomen. De commissie, die met een overweldigende meerderheid van 27 tegen 2 het verslag-Søndergaard heeft goedgekeurd, feliciteer ik eveneens. De lidstaten schitteren door afwezigheid, en dat terwijl wij – ik herinner u eraan, mijnheer de Voorzitter – het onderwerp als een extra punt op de agenda voor vanmiddag hebben opgenomen bij wijze van gebaar naar de Raad die worstelt met zijn tijdschema. De lidstaten permitteren zich hier dingen die zij thuis wel uit het hoofd zouden laten.

We gaan een verkiezingscampagne in waarin Brussel wel weer als zondebok zal worden aangewezen. Maar de problemen liggen in de hoofdsteden, niet in Brussel. Ik zou soms graag willen dat de Commissie zich op dit punt wat duidelijker aan onze zijde schaarde. In mijn ogen gedraagt zij zich bij tijd en wijle een beetje te laf. De verwijzingen van de rapporteur naar "comptes hors budget" – bij ons noemen we dat zwarte rekeningen – doen me denken aan Eurostat en soortgelijke voorvallen. Dat zal niet lang goed blijven gaan. Het was de taak van onze commissie om tegen deze ontwikkeling te waarschuwen en ik ben er trots op dat zij dit met zo'n grote meerderheid heeft gedaan. Volgens mij hebben we ervoor gezorgd dat de controle goed functioneert. Ik vind dat een positief punt en hoop dat het Parlement morgen met even grote meerderheid ons voorbeeld zal volgen. Er zijn wel degelijk mensen die zich hierom bekommeren. Vervolgens zullen we zien wat de consequenties zijn.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid