Zoznam 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Streda, 22. apríla 2009 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

Absolutórium za rok 2007: Rada (rozprava)
MPphoto
 

  Herbert Bösch (PSE).(DE) Vážený pán predsedajúci, rád by som uviedol dve veci v mene tohto výboru. Blahoželám pánovi spravodajcovi, ktorý položil priame otázky a nedostal žiadne odpovede. Blahoželám tomuto výboru, ktorý prijal správu pána Søndergaarda obrovskou väčšinou 27 : 2. Dnešná neúčasť členských štátov je nápadná, hoci sme tento bod, ako vám pripomeniem, pán predsedajúci, zaradili do popoludňajšieho programu, aby sme sa prispôsobili problémom Rady s harmonogramom. Členské štáty robia veci, ktoré by sa doma robiť neodvážili.

Teraz budeme viesť volebnú kampaň, keď sa veci opäť posúvajú do Bruselu. Problémy ležia v hlavných mestách, nie v Bruseli. Bol by som rád, keby nám Komisia v tomto občas poskytla trochu väčšiu podporu. Podľa mňa sa občas správa dosť zbabelo. Keď tu máme, ako pán spravodajca hovorí, mimorozpočtové účty (v našej krajine ich nazývame „čierne účty“), pripomína to Eurostat a ďalšie podobné príbehy. Toto nebude dlho fungovať. Bolo úlohou tohto výboru varovať pred takýmto vývojom a som hrdý, že to dokázal takou veľkou väčšinou. Podľa mňa sme zabezpečili to, že kontrola skutočne funguje, a to je pozitívna správa, ktorú si odnesiem, ak nás bude zajtra Parlament nasledovať, ako dúfam, rovnako veľkou väčšinou. O kontrolu sa má kto postarať. Potom sa pozrieme na dôsledky.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia