Показалец 
 Пълен текст 
Разисквания
Сряда, 22 април 2009 г. - Страсбург Версия ОВ

Права на пътниците, пътуващи по море или по вътрешен воден път – Права на пътниците в автобусния транспорт (разискване)
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE) . – (RO) Морският транспорт се регулира от няколко международни конвенции, които трябва да се спазват стриктно. Все пак е жизненоважно да бъде създаден набор от минимални правила на равнище Общност в тези чувствителни области, по-специално по отношение на наблюдението за прилагане на законодателството. Ето защо въвеждането на независим механизъм за получаване на жалби и създаването на наблюдаващ орган предоставят ясна полза по отношение на транспортните оператори.

Смятам, че трябва да бъде намерен баланс между правата на пътниците и задълженията на транспортните оператори, тъй като нито едната, нито другата група следва да забави дългосрочното развитие на сектора на транспорта по море и по вътрешни водни пътища. Ние също така трябва да вземем под внимание характерните условия, в които работи транспортът в различните морски региони на Европа, тъй като те може да имат специфични особености, които могат на практика да ограничат възможността за създаване на общи правила.

В по-широкия контекст на безопасността и сигурността на морския транспорт трябва да спомена някои скорошни актове на пиратство в Аденския залив. Възобновяването на тези актове е обезпокоително, особено когато през последните седмици техни жертви станаха европейски граждани, включително петима румънци.

Бих искал да използвам тази възможност да призова Комисията и Съвета да положат всички усилия за това, Европейският съюз да засили своето сътрудничество с държавите от Африканския рог, за да предотврати случаите на пиратство и да направи транзитните пътувания в региона по-безопасни.

 
Правна информация - Политика за поверителност