Seznam 
 Úplné znění 
Rozpravy
Středa, 22. dubna 2009 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

Práva cestujících po moři a po vnitrostátních vodních cestách - Práva cestujících v autobusové a autokarové dopravě (rozprava)
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE) . – (RO) Námořní doprava se řídí celou řadou mezinárodních úmluv, které je nutno striktně dodržovat. Přesto je v těchto citlivých oblastech naprosto zásadní stanovit na úrovni Společenství soubor minimálních pravidel, souvisejících především s dohledem nad vymáháním právních předpisů. Z tohoto důvodu přinášejí zavedení nezávislého mechanismu přijímání stížností a vytvoření monitorovacího orgánu cestujícím vůči provozovatelům dopravy jednoznačnou výhodu.

Domnívám se, že je nutno nalézt rovnováhu mezi právy cestujících a povinnostmi provozovatelů dopravy, protože žádná z těchto skupin by neměla zbrzdit dlouhodobý rozvoj odvětví námořní dopravy a dopravy na vnitrozemských vodních cestách. Musíme také počítat s typickými podmínkami, v nichž doprava v různých přímořských regionech Evropy probíhá, jelikož mohou mít specifické rysy, které mohou omezit možnost stanovení společných pravidel.

V širší souvislosti s bezpečností a ochranou námořní dopravy, musím zmínit několik nedávných případů pirátství v Adenském zálivu. To, že k těmto činům opět dochází, je znepokojivé, zvláště, když se jejich oběťmi v posledních týdnech stávají evropští občané, jako tomu bylo v případě pěti Rumunů.

Chtěl bych využít této příležitosti a vyzvat Komisi a Radu, aby vyvinuly veškeré úsilí k posílení spolupráce EU s ostatními státy v oblasti Afrického rohu, aby se zabránilo výskytu pirátství a zvýšila se bezpečnost tranzitních cest v tomto regionu.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí