Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Onsdag den 22. april 2009 - Strasbourg EUT-udgave

Passagerrettigheder ved sørejser eller rejser på indre vandveje – Buspassagerers rettigheder (forhandling)
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE) . – (RO) Hr. formand! Søtransport er underlagt en række internationale konventioner, som strengt skal overholdes. Det er dog afgørende, at der på fællesskabsplan fastlægges et sæt minimumsregler inden for disse følsomme områder, navnlig med hensyn til overvågning af gennemførelsen af lovgivningen. Derfor er indførelsen af en uafhængig klageordning og etableringen af en tilsynsmyndighed en klar fordel for passagerer i forhold til transportoperatørerne.

Vi skal efter min mening finde en balance mellem passagerrettigheder og transportoperatørernes forpligtelser, fordi ingen af grupperne bør kunne sænke den langsigtede udvikling af sektoren for sørejser eller rejser på indre vandveje. Vi skal også tage hensyn til de typiske forhold, hvorunder transportvirksomheder arbejder i Europas forskellige kystregioner, da de kan være underlagt specifikke forhold, som faktisk begrænser muligheden for at fastlægge fælles regler.

Med hensyn til sikkerhed i søfartssektoren generelt vil jeg nævne nogle nylige tilfælde af sørøveri i Adenbugten. Genopblomstringen af sådanne handlinger er foruroligende, især når det går ud over europæiske borgere som i de senere uger, herunder fem rumænere.

Jeg vil benytte denne lejlighed til at opfordre Kommissionen og Rådet til at gøre alt, hvad der er muligt for at styrke EU's samarbejde med andre lande på Afrikas Horn for at forhindre sørøveri og gøre transitrejser i regionen sikrere.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik