Indekss 
 Pilns teksts 
Debates
Trešdiena, 2009. gada 22. aprīlis - Strasbūra Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"

Pasažieru tiesības, ceļojot pa jūru un iekšzemes ūdensceļiem - Autobusu pasažieru tiesības (debates)
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE).(RO) Jūras transportu reglamentē vairākas starptautiskas konvencijas, kas stingri jāievēro. Tomēr ir vitāli svarīgi izveidot obligāto noteikumu kopumu Kopienas līmenī šajās jūtīgajās jomās, jo īpaši attiecībā uz tiesību aktu īstenošanas uzraudzību. Šī iemesla dēļ neatkarīga sūdzību pieņemšanas mehānisma ieviešana un uzraudzības iestādes izveide skaidri nāk par labu pasažieriem attiecībā pret pārvadātājiem.

Es domāju, ka jāatrod līdzsvars starp pasažieru tiesībām un pārvadātāju pienākumiem, jo ne vienai grupai, ne otrai nebūtu jāpalēnina jūras un iekšzemes ūdensceļu pārvadājumu nozares ilgtermiņa attīstība. Mums jāņem vērā arī tipiskie apstākļi, kādos transports strādā Eiropas dažādos jūras reģionos, jo tiem var būt specifiskas iezīmes, kas faktiski var ierobežot iespēju izveidot kopējus noteikumus.

Plašākā skatījumā uz jūras transporta drošību man jāpiemin nesenie pirātisma akti Adenas līcī. Šo aktu atdzimšana izraisa bažas, jo īpaši tāpēc, ka pēdējās nedēļās par upuriem kļuva Eiropas pilsoņi, tostarp pieci rumāņi.

Es gribētu izmantot šo izdevību un aicināt Komisiju un Padomi pielikt visas pūles, lai ES stiprinātu savu sadarbību ar citām Āfrikas raga valstīm, lai novērstu pirātisma gadījumus un tranzīta braucienus reģionā padarītu drošākus.

 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika