Index 
 Text integral 
Dezbateri
Miercuri, 22 aprilie 2009 - Strasbourg Ediţie JO

Drepturile pasagerilor care călătoresc pe mare sau pe căi navigabile interioare - Drepturile călătorilor din transportul cu autobuzul şi cu autocarul (dezbatere)
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE). - Transportul maritim este guvernat de o serie de convenţii internaţionale a căror respectare este obligatorie, însă stabilirea unui set de reguli minimale la nivel comunitar în aceste domenii sensibile este esenţială, mai ales în ceea ce priveşte exercitarea controlului aplicării legislaţiei. Din acest motiv, introducerea unui mecanism independent de primire a reclamaţiilor, precum şi instituirea unei autorităţi pentru control reprezintă un câştig net al pasagerilor în relaţia cu transportatorii.

Consider că trebuie găsit un echilibru între drepturile pasagerilor şi obligaţiile transportatorilor, pentru ca nici unele, nici celelalte să nu devină o frână în calea dezvoltării durabile a sectorului transportului maritim şi pe căile navigabile interioare. Trebuie, de asemenea, luate în considerare condiţiile caracteristice în care se desfăşoară transportul în diverse zone maritime ale Europei, acestea având particularităţi specifice care determină în fapt posibilitatea restrânsă de stabilire a unor reguli comune.

În contextul mai larg al siguranţei şi securităţii în transportul maritim trebuie să menţionez episoadele recente de piraterie din Golful Aden, a căror recrudescenţă este îngrijorătoare, lor căzându-le victime în ultimele săptămâni inclusiv cetăţeni europeni, printre care şi 5 români.

Profit de această ocazie pentru a face apel la Comisie şi la Consiliu să depună toate eforturile pentru ca Uniunea să îşi întărească colaborarea cu celelalte state prezente în Cornul Africii în scopul prevenirii fenomenelor de piraterie maritimă şi pentru securizarea tranzitului în zonă

 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate