Index 
 All text 
Debatter
Onsdagen den 22 april 2009 - Strasbourg EUT-utgåva

Frågestund (frågor till kommissionen)
MPphoto
 
 

  Talmannen. – De frågor som på grund av tidsbrist inte hade besvarats skulle erhålla skriftliga svar (se bilagan).

Frågestunden med frågor till kommissionen är härmed avslutad.

(Sammanträdet avbröts kl. 20.00 och återupptogs kl. 21.05)

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy