Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 1998/0304(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

A6-0085/2006

Viták :

PV 25/03/2009 - 8
CRE 25/03/2009 - 8

Szavazatok :

PV 26/03/2009 - 4.9
CRE 26/03/2009 - 4.9
A szavazatok indokolása
PV 02/04/2009 - 9.17
PV 02/04/2009 - 9.18
CRE 02/04/2009 - 9.17
PV 22/04/2009 - 6.36
PV 22/04/2009 - 6.37
CRE 22/04/2009 - 6.36

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2009)0253

Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
2009. április 22., Szerda - Strasbourg HL kiadás

6.36. Átmeneti kereskedelmi megállapodás Türkmenisztánnal
Jegyzőkönyv
  

– A szavazás előtt:

 
  
MPphoto
 

  Karel Schwarzenberg , a Tanács soros elnöke. Elnök úr! Hadd emlékeztessem Önöket arra, hogy a Tanács mindig nagy érdeklődéssel és figyelemmel vizsgálta a Parlament minden véleményét és állásfoglalását. Ugyanakkor a Tanács mindig nagyon komolyan vette az emberi jogok kérdését, amit az Európai Unió és a világ egyes részein fekvő országok közötti szerződéses viszony is bizonyít.

A Cotonoui Megállapodás, vagyis az Európai Unió és az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok csoportjával megkötött szerződés alapján a Közösség 1995 óta több mint 15 alkalommal részben vagy teljes egészében felfüggesztette a megállapodások alkalmazását egyes országokkal az emberi jogi záradékkal kapcsolatos kötelezettségeik végrehajtásának elmulasztása miatt.

Önök bizonyára azokról a szankciókról is tudnak, amelyeket a Tanács Üzbegisztán ellen meghozott a 2005. évi andizsáni események után. Természetesen még nagyon sok a tennivaló az emberi jogok, valamint a jogállamiság elvének és a demokráciának a tisztelete területén Türkmenisztánban.

Folytatjuk erőfeszítéseinket, különösen az összes politikai fogoly kiszabadulásáért, azért, hogy a Nemzetközi Vöröskereszt szabadon bejuthasson a börtönökbe, valamint a külföldi utazások korlátozásainak megszüntetéséért és a média szabadságáért a civil társadalomban. Elkötelezettséget vállaltunk a megállapodással összhangban álló megfelelő intézkedések meghozatalára, ide számítva szükség esetén a Türkmenisztánnal kötött megállapodás felfüggesztését, amennyiben megsértenék az emberi jogokat, a megállapodásban meghatározottak szerint.

 
  
MPphoto
 

  Charlie McCreevy , a Bizottság tagja. Elnök úr! A Bizottság gondosan figyelembe vette a Parlamentnek a demokrácia és az emberi jogok türkmenisztáni helyzetével kapcsolatos aggályait. Üdvözöljük azt a nyilatkozatot a közös állásfoglalás-tervezetben, hogy az átmeneti kereskedelmi megállapodás megkötése megfelelő első lépés, amely lehetővé teszi, hogy többet foglalkozzunk Türkmenisztánnal a további pozitív fejlemények és az együttműködés előmozdítása érdekében.

A Bizottság tisztában van a Parlamentnek a megállapodások felfüggesztésének lehetőségével kapcsolatos aggályaival. Visszaemlékszem munkatársam, Ferrero-Waldner asszony nyilatkozatára, amelyet a múlt havi vita során tett, és amely szerint mind az átmeneti kereskedelmi megállapodás (1. cikk), mind pedig a PCA (2. cikk) tartalmaz emberi jogokra vonatkozó záradékokat, amelyek nélkülözhetetlen elemeket alkotnak ezekben a megállapodásokban. Ezek mellett a rendelkezések mellett az ITA 28. cikke és a PCA 94. cikke is lehetővé teszi mindkét fél számára a megfelelő intézkedések megtételét a megállapodások súlyos megsértése esetén. A Bizottság véleménye szerint ezek az intézkedések a megállapodások felfüggesztését is tartalmazzák.

A Bizottság vállalja, hogy a tagállamokkal együtt szorosan figyelemmel követi az emberi jogok helyzetét Türkmenisztánban, és rendszeresen beszámol a Parlament megfelelő szerveinek. Amennyiben a Parlament intézkedések megtételét javasolja az átmeneti kereskedelmi megállapodás lényeges elemei bejelentett súlyos megsértéseinek fényében, különös tekintettel az emberi jogokra, a Bizottság komolyan mérlegeli a Parlament ajánlásainak megfelelő visszatükrözését a Tanács felé megtett javaslatában.

 
  
MPphoto
 

  Harlem Désir (PSE).(FR) Elnök úr! A Tanács soros elnökének és a biztos úrnak a nyilatkozatai rendkívül érdekesek, mivel azt bizonyítják, hogy az Európai Parlament helyesen cselekszik, amikor arra szólít fel, hogy a Türkmenisztánnal megkötendő új kereskedelmi megállapodás aláírását kapcsolják össze az emberi jogok tiszteletben tartásával. Ez utóbbi szempont az Európai Unió által megkötött kereskedelmi megállapodások egyik legfontosabb alapelve.

Ám figyelembe véve azt, hogy az említett országban még most is milyen sokszor megsértik az emberi jogokat, szerintem az a legjobb mód arra, hogy elkezdjük megalapozni ezt a filozófiát, ha elhalasztjuk ezt az új kereskedelmi kötelezettségvállalást, amelyre nézve Ön most javaslatot tett nekünk, ezért nem adjuk meg hozzájárulásunkat, amelyet ma kér tőlünk.

 
  
MPphoto
 

  Helmuth Markov (GUE/NGL).(DE) Elnök úr! Szeretném elmondani, hogy a Parlament a viták során és dokumentumaiban felszólította mind a Bizottságot, mind pedig a Tanácsot annak kijelentésére, hogy ha a Parlament ennek a megállapodásnak a felfüggesztésére vagy visszavonására szólít fel, akkor ezt megteszik.

A nyilatkozatok rendkívüli mértékben eltérőek. A Tanács soros elnöke egyáltalán nem fogalmazott meg véleményt arra nézve, hogyan reagáljon a Tanács, ha erre nézve felszólítást kap a Parlamenttől. A biztos úr csak annyit válaszolt, hogy a Bizottság meg fogja ezt gondolni, ha ilyen felkérést kap a Parlamenttől. Véleményem szerint sem a Bizottság, sem pedig a Tanács nem teljesítette a Parlament kérését, ezért csak azt tudom javasolni, hogy tartsuk vissza támogatásunkat.

(Taps)

 
  
MPphoto
 

  Daniel Caspary (PPE-DE).(DE) Elnök úr, hölgyeim és uraim! Most már három és fél éve vitatkozunk Türkmenisztánról a Parlament különféle bizottságaiban. Érvényben vannak olyan európai szerződések, amelyek a Parlamentet is kötik, még akkor is, ha ez nem mindig tetszik nekünk.

Ma a Tanács és a Bizottság nyilatkozataiban sikerült megszereznünk azokat a biztosítékokat, amelyek az európai szerződések keretein belül lehetségesek. A Bizottság és a Tanács egyetértett abban, hogy komolyan figyelembe kell venni a következő Parlamentet, amikor véleményt mond, vagy esetleg felszólít a megállapodás felfüggesztésére.

Amint sajnos valamennyien tudjuk, a Parlament csak ennyiben reménykedhet az európai szerződések keretein belül. Van egy hiba, amelyet nem szabad elkövetnünk: nem szabad ellenséges kapcsolatokat fenntartanunk valamely országgal azért, hogy több hatalmat csikarjunk ki az Európai Parlament számára. Arra kérem Önöket, hogy ismerjék el a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait. Csak ennyiben reménykedhetünk. Mindennek hátterében és ilyen körülmények között arra kérem Önöket, hogy támogassák a megállapodás aláírását.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Cohn-Bendit , a Verts/ALE képviselőcsoport nevében.(DE) Elnök úr! Ha ez nem a képviselőcsoport nevében hangzott el, akkor indítványozom az elnapolást a Zöldek/ az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja nevében.

 
  
 

(A bizottságnak történő visszautalásra vonatkozó kérést elutasítják)

 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat