Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 1998/0304(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A6-0085/2006

Rozpravy :

PV 25/03/2009 - 8
CRE 25/03/2009 - 8

Hlasovanie :

PV 26/03/2009 - 4.9
CRE 26/03/2009 - 4.9
Vysvetlenie hlasovaní
PV 02/04/2009 - 9.17
PV 02/04/2009 - 9.18
CRE 02/04/2009 - 9.17
PV 22/04/2009 - 6.36
PV 22/04/2009 - 6.37
CRE 22/04/2009 - 6.36

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0253

Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 22. apríla 2009 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

6.36. Dočasná dohoda o obchode s Turkménskom
Zápisnica
  

– Pred začiatkom hlasovania:

 
  
MPphoto
 

  Karel Schwarzenberg, úradujúci predseda Rady. – Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi pripomenúť, že Rada vždy sledovala názory a rozhodnutia Parlamentu s veľkým záujmom a pozornosťou. Rada zároveň berie otázku ľudských práv veľmi vážne, čo potvrdzujú zmluvné vzťahy Európskej únie so štátmi po celom svete.

V rámci Dohody z Cotonou, dohody medzi Európskou úniou a africkými, karibskými a tichomorskými štátmi, sa od roku 1995 vyskytlo viac než 15 prípadov, keď Spoločenstvo čiastočne alebo úplne pozastavilo plnenie dohôd s niektorými štátmi pre nevykonanie povinností v súvislosti s doložkami o dodržiavaní ľudských práv.

Zaiste viete o sankciách, ktoré Rada uložila Uzbekistanu po udalostiach v Andižane v roku 2005. V oblasti ľudských práv a rešpektovania zásad právneho štátu a demokracie v Turkménsku toho ešte treba veľa urobiť.

Naďalej budeme presadzovať prepustenie všetkých politických väzňov, voľný prístup Medzinárodného výboru Červeného kríža do väzení, zrušenie obmedzení cestovania do zahraničia a slobodu médií v občianskej spoločnosti. Podnikneme potrebné opatrenia v súlade s dohodou a v prípade potreby pozastavíme platnosť dohody s Turkménskom v prípade porušovania ľudských práv, ako je uvedené v dohode.

 
  
MPphoto
 

  Charlie McCreevy, člen Komisie. Vážený pán predseda, Komisia vzala dôkladne na vedomie obavy Parlamentu týkajúce sa demokracie a situácie v oblasti ľudských práv v Turkménsku. Vítame vyhlásenie v spoločnom návrhu uznesenia, že uzatvorenie dočasnej dohody o obchode by bolo dobrým prvým krokom, ktorý by nám umožnil viac sa zaangažovať s Turkménskom s cieľom podporovať ďalší pozitívny rozvoj a spoluprácu.

Komisia si je plne vedomá obáv Parlamentu, pokiaľ ide o možnosť pozastavenia týchto dohôd. Spomínam si na vyhlásenie mojej kolegyne pani Ferrerovej-Waldnerovej na rozprave z minulého mesiaca o tom, že dočasná dohoda o obchode (článok 1) a dohoda o partnerstve a spolupráci (článok 2) obsahujú doložky o ľudských právach, ktoré predstavujú nevyhnutný prvok týchto dohôd. Tieto ustanovenia, ako aj článok 28 dočasnej dohody o obchode a článok 94 dohody o partnerstve a spolupráci umožnia, aby každá strana prijala príslušné opatrenia v prípade vážneho porušenia týchto dohôd. Podľa názoru Komisie môžu takéto opatrenia zahŕňať aj pozastavenie týchto dohôd.

Komisia sa spolu s členskými štátmi zaväzuje pozorne monitorovať situáciu v oblasti ľudských práv v Turkménsku a podávať pravidelné správy príslušným orgánom Parlamentu. Ak by Parlament odporučil prijať opatrenia, ktoré sa týkajú ohlásenia vážneho porušenia základných prvkov dočasnej dohody o obchode, najmä vzhľadom na ľudské práva, Komisia by vážne zvážila, že vo svojom návrhu Rade náležite vyjadrí odporúčania Parlamentu.

 
  
MPphoto
 

  Harlem Désir (PSE). – (FR) Vážený pán predseda, vyhlásenia úradujúceho predsedu Rady a pána komisára sú veľmi zaujímavé, keďže potvrdzujú, že právo Európskeho parlamentu vyzvať k podpísaniu novej dohody o obchode s Turkménskom má byť spojené s rešpektovaním ľudských práv. To je základnou zásadou dohôd o obchode uzatvorených Európskou úniou.

Avšak vzhľadom na veľké množstvo porušovania ľudských práv v tejto krajine som dokonca aj teraz presvedčený, že najlepším spôsobom, ako nastoliť túto filozofiu, je začať prostredníctvom odloženia tohto nového obchodného záväzku, ktorý nám tu teraz navrhujete, a teda nedať súhlas, o ktorý nás dnes žiadate.

 
  
MPphoto
 

  Helmuth Markov (GUE/NGL).(DE) Vážený pán predseda, rád by som povedal, že Parlament vo svojej rozprave a vo svojich dokumentoch vyzval Komisiu aj Radu, aby vyhlásili, že ak Parlament vyzve na prerušenie alebo zrušenie tejto dohody, urobia tak.

Vyhlásenia sa veľmi odlišovali. Úradujúci predseda Rady sa vôbec nevyjadril k tomu, ako by zareagovala Rada na takúto výzvu Parlamentu. Pán komisár len odpovedal, že by Komisia pouvažovala o tom, čo by urobila v prípade, že by Parlament predložil túto žiadosť. Môj názor je, že požiadavky Parlamentu v žiadnom prípade nesplnila ani Komisia ani Rada, a preto môžem len odporučiť, aby sme teraz v tomto prípade odmietli našu podporu.

(potlesk)

 
  
MPphoto
 

  Daniel Caspary (PPE-DE). – (DE) Vážený pán predseda, dámy a páni, o téme Turkménska diskutujeme v rozličných výboroch tohto Parlamentu už tri a pol roka. Máme európske zmluvy, ktoré musí dodržiavať aj Parlament, hoci sa nám to nie vždy páči.

Dnes sa nám podarilo vo vyhláseniach Rady a Komisie získať záruky, ktoré sú dosiahnuteľné v rámci európskych zmlúv. Komisia a Rada súhlasili, že vážne zvážia, že budú nasledovať príklad Parlamentu pri predkladaní stanovísk a dokonca možno aj pri výzvach na pozastavenie dohody.

Ako všetci vieme, je to nanešťastie všetko, v čo Parlament môže dúfať v rámci rozsahu európskych zmlúv. Nemali by sme urobiť jednu chybu, a to držať naše vzťahy s krajinou ako rukojemníka s cieľom získať väčšie právomoci pre Európsky parlament. Žiadam vás, aby ste uznali vyhlásenia Rady a Komisie. To bolo všetko, čo sme si mohli želať. Na tomto pozadí a za týchto okolností by som vás chcel požiadať, aby ste podporili podpísanie tejto dohody.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Cohn-Bendit, v mene skupiny Verts/ALE.(DE) Vážený pán predseda, ak to nebolo v mene skupiny, predkladám návrh na prerušenie v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie.

 
  
 

(Požiadavka o vrátenie výboru bola zamietnutá.)

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia