Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0143(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A6-0413/2008

Разисквания :

PV 22/04/2009 - 4
CRE 22/04/2009 - 4

Гласувания :

PV 22/04/2009 - 6.35
CRE 22/04/2009 - 6.35
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0251

Разисквания
Сряда, 22 април 2009 г. - Страсбург Версия ОВ

7. Обяснение на вот
Видеозапис на изказванията
PV
  

Устни обяснения на вот

 
  
  

- Календар на пленарните сесии на Европейския парламент за 2010 г.

 
  
MPphoto
 

  David Sumberg (PPE-DE). - (EN) Г-н председател, може би смятате, че тъй като аз напускам този Парламент през месец юли, не следва да имам мнение за графика на Парламента през 2010 г. Но аз не бих оправдал доверието на онези, които ме изпратиха тук през последните 10 години, ако не използвам възможността да изразя своя протест срещу провеждането на каквито и да било сесии на Парламента в Страсбург. Това е скандално разхищение на средствата на данъкоплатците. Няма причина това да се прави. Има подходяща сграда на Парламента в Брюксел. Когато споменавам на хората в Обединеното кралство за разходите и проблемите, с които се сблъскваме, докато дойдем тук, те са невероятно учудени от това, че особено във време на икономически затруднения ние продължаваме да го правим. Дошъл е моментът да сложим край на фарса в Страсбург, да гарантираме, че Парламентът ще заседава само в Брюксел и да направим реален принос за спестяването на обществени средства, които да бъдат похарчени за по-добри каузи.

 
  
  

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: г-н COCILOVO
Заместник-председател

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). - (EN) Г-н председател, всяка година Председателският съвет внася различни изменения и се опитва да направи така, че да прекарваме в Страсбург повече време, отколкото трябва. Всъщност, ние прекарваме в Страсбург повече време, отколкото някой наистина си дава сметка, защото само за да се дойде до това място е необходим почти цял ден път за повечето хора. Следва да вземем решение да не идваме в Страсбург изобщо.

Според мен Парламентът трябва да има още едно право и то е правото да решава къде да заседава. Моят колега, г-н Posselt, признава, че съществува някакво предимство за политиците, които живеят по-близо до Страсбург. За всички нас обаче не е лесно да пътуваме през границата от Германия. Отнема цял ден, за да доведем наши избиратели тук – хора, които искат да дойдат и да видят как работи Парламентът. Имаме отлични условия за работа в Брюксел. Ние следва да гласуваме не за удължаване на времето, което прекарваме в Страсбург, ние следва да гласуваме изобщо да не заседаваме тук.

 
  
  

- Доклад: Mairead McGuinness (A6-0232/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (NI). - (EN) Г-н председател, искам да повдигна само един въпрос, който се отнася до скандалната сага със законите за заграбване на земя в Испания и който е бил разглеждан от комисията по петиции под една или друга форма през последните шест години. Всеки от нас в този Парламент, независимо от своята националност, има избиратели, които са пострадали от злоупотреби в резултат на прилагането на закона за урбанизацията в испанските крайбрежни градове, също като хиляди други граждани на Испания.

Опитите да се реши този въпрос в настоящия Парламент бяха безсрамно провалени от няколко испански депутати от двете партии и аз, по-специално, бих призовал моите колеги от испанската Народна партия да си спомнят колко е важна неприкосновеността на собствеността. Те поне следва да разбират (като познават собствената си история и като знаят какво се случи по време на Втората република, когато собствеността не беше гарантирана) колко е важно хората да чувстват, че техните нотариални актове за собственост няма да бъдат обект на злоупотреби от страна на държавата.

 
  
  

- Доклад: Anna Záborská (A6-0198/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Hannu Takkula (ALDE). - (FI) Г-н председател, преди всичко, искам да кажа, че в доклада на г-жа Záborská е възприет правилният подход. Много е важно равенството между мъжете и жените да се прилага при различните дейности на Парламента, независимо дали става въпрос за комисии или делегации.

Също така е много важно при съставянето на листите с кандидати за изборите за Европейски парламент да се включват равен брой мъже и жени.

Ние имаме нужда един от друг и аз се надявам, че нещата ще се развият така, че някой ден полът няма да играе толкова голяма роля, колкото уменията и експертният опит. Когато Парламентът взема своите решения, най-важното е в комисиите да има квалифицирани и компетентни хора, както мъже, така и жени. По този начин всички ще имат обща и ясна представа за това, как да изградим по-добро бъдеще и по-добра Европа, като използваме знания и умения.

 
  
  

- Доклад: Eluned Morgan (A6-0216/2009)

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (NI). - (EN) Г-н председател, могат да се направят огромни икономии от изграждането на обща европейска енергийна мрежа. Някъде в Европа във всеки един момент има излишък от електроенергия и премахването на националните бариери значително ще намали нашата зависимост от вноса на енергийни източници. За съжаление обаче този модел на интеграция – основана на свободния пазар, децентрализирана и органична – не е това, за което гласувахме в серията от доклади днес. Вместо това ние вървим към хармонизиране, към фиксирани цени, към защита, към обща позиция в преговорите с Русия и други трети страни. Това е основно идеологическо различие в Европейския съюз между свободния пазар, основаващ се на взаимното признаване на продукта, и хармонизирания пазар, основаващ се на редуциране на избора на потребителя, защитата на производителите и наличието на регулиращи органи.

Аз мисля, че има определени опасности за държава като Великобритания. До преди две години ние бяхме единственият нетен енергопроизводител в Европейския съюз. Дори и в този момент се намираме в състояние на приблизително равновесие. Една обща енергийна политика би могла да се превърне за нас в нещо като общата политика в областта на рибарството, където ние сме единствената държава, която внася значителни суми в общата каса, а всички останали теглят от там на равни начала.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). - (EN) Г-н председател, преди да продължа, бих искал да изкажа моята благодарност към докладчика, г-жа Morgan. Аз зная, че тя скоро ще напусне това място и, въпреки че ние не винаги сме на едно и също мнение по различните въпроси, аз мисля, че всеки ще се съгласи, че тя извърши огромна работа във връзка с този доклад.

Ние всички знаем, че ако погледнем към историята на либерализацията в ЕС, либерализацията на телекомуникационните услуги е голямо постижение, тъй като тя предложи избор, по-ниски цени и по-добри услуги за потребителите в целия ЕС (жалко е, че пазарът на пощенските услуги и, най-вече, енергийният пазар изостават в това отношение). Това, разбира се, са няколко крачки в правилната посока, но ни предстои да решим проблема с отделянето на енергийните мрежи и с навлизането на нови пазари.

Не е справедливо, че някои пазари, като например Обединеното кралство, остават отворени за конкуренция и дружествата от Германия и Франция могат да навлязат на пазара в Обединеното кралство, но не допускат дружества от Обединеното кралство и от други държави до собствения си пазар. Времето на протекционизма изтече. Време е да имаме повече вяра в пазара.

 
  
  

- Доклад: Ivo Belet (A6-0218/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Hannu Takkula (ALDE). - (FI) Г-н председател, преди всичко, искам да кажа, че докладът на г-н Belet е отличен. Много е важно да гарантираме, че отношението ни към енергията щади околната среда, че пестим енергията и действаме ефективно във всяко едно отношение – в транспорта и във всички други области.

Към същото следва да се стремим и по отношение на автомобилните гуми. В този доклад се говори за транспорта и автомобилните гуми, но е важно да помним, че безопасността е най-важният въпрос и нещо, с което никога не трябва да се правят компромиси.

В този случай ние трябва да намерим точния баланс. Енергийната ефективност при производството на автомобилни гуми не следва да е за сметка на безопасността. С други думи, ако искаме да гарантираме енергийната безопасност и да я увеличим, ние сме длъжни в същото време да гарантираме, че безопасността не се подкопава, дори и в най-малка степен, защото на магистралите, по-малките пътища и навсякъде безопасността трябва да бъде приоритет и главна цел при развитието на транспорта в Европа.

 
  
  

- Доклад: Adina-Ioana Vălean (A6-0138/2009)

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE). - (FI) Г-н председател, най-напред искам да благодаря на докладчика, г-жа Vălean, за отличния доклад. Много е важно, в бъдеще в Европа да достигнем до положение, когато цените на разговорите по мобилните телефони в цяла Европа ще могат да се намалят и да станат еднакви на целия вътрешен пазар.

Понастоящем, проблемът, разбира се, е, че когато отидем в друга държава, ние често трябва да купуваме нов абонамент или, ако не се налага да купуваме нов абонамент, то се налага да плащаме много високи такси.

Много е важно, когато имаме свободно движение на хора и работна ръка и се изгражда общо икономическо пространство (нещо, което следва да функционира на равнището на Съюза), да се внедри и обща система за ценообразуване при разговорите по мобилни телефони. Това ще бъде в интерес на обществото.

Европейският съюз е длъжен да действа по начин, който поставя на първо място интересите на обществото и ако имаме желание, ние можем да направим така, че цените на разговорите да се намалят.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (PPE-DE). - (EN) Г-н председател, в качеството ми на докладчик на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите по този доклад, аз съм изключително доволен от работата, която извършихме във връзка с въвеждането на повече прозрачност. Един от големите проблеми, които съществуват от години, е проблемът с неприятните изненади при получаване на месечните сметки от някои потребители, които се връщат вкъщи и намират сметка по-голяма от очакваната.

Ако погледнем обаче останалата част от доклада и, по-специално, проблема с горните граници на цените, мисля, че следва да признаем, че и без този регламент цените все едно падат. Самата Комисия признава, че според нейните собствени данни, повечето от потребителите не използват роуминг: 70% от потребителите не използват роуминг нито веднъж през годината. Броят на хората, които редовно използват роуминг е много по-малък. Така че това, което наистина правим, е да намалим цените на разговорите и цените на роуминга за изпращане на данни за малцината привилегировани членове на ЕП, служители на Комисията, европейски журналисти и бизнесмени.

Да се надяваме, че дружествата, когато се опитат да възстановят приходите си от други места, няма да увеличат цените на разговорите за вътрешните потребители и, по-специално, за бедните. Да се надяваме, че ние не вземаме от бедните, за да плащаме за по-евтините разговори на богатите.

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI).(FR) Г-н председател, аз приветствам доклада на г-жа Vălean по въпрос, по който за първи път правомощията на Европейския съюз са напълно приложими.

Длъжен съм да кажа, че в областта на телекомуникациите ситуацията понякога е направо непоносима. Има измама на потребителите, които, след като са използвали мобилен телефон като този (в чийто договор са включени международни разговори), са неприятно изненадани, когато получат сметките за разговорите си. За да не бъда голословен, ще ви кажа какво се случи с мен наскоро. След като използвах интернет два или три пъти през един ден в Италия, получих сметка от фактически национализирания френски оператор, Orange, за 1 200 евро, а за един ден, който прекарах на самата френска граница между Евиан и Женева, аз получих сметка за 3 000 евро!

Това е абсолютно недопустима практика, която граничи с пладнешки грабеж и тези оператори са отговорни, защото не осигуряват прозрачност за потребителите. Ето защо правилата за прозрачност за договорите за мобилните телефони в рамките на Европейския съюз следва да бъдат стандартизирани.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (NI). - (EN) Г-н председател, разбира се, че ние подкрепяме по-ниските цени, когато пътуваме в чужбина с нашите мобилни телефони. Трябва да си луд, за да си против, но това е само едната страна на уравнението. Когато ние всички в този Парламент задължим операторите да намалят цените на роуминга, те ще трябва да намерят парите от друго място и това обикновено означава, че ще бъдат вдигнати цените за онези, които не пътуват.

С други думи, това ще бъде въвеждане на такса за непътуващите, за да се облагодетелстват пътуващите. Ще има тийнейджъри от общинските жилища в моя избирателен район, които плащат по-високи цени, за да могат ограничен брой бизнесмени, членове на Европейския парламент и членове на Комисията да говорят по-евтино, когато са в чужбина.

Длъжен съм да кажа, че ние не сме незаинтересована страна. Всички ние, които участваме в това гласуване, ще се облагодетелстваме значително от регламентите, които прокарваме в тази област през последната година. Ако искате да разберете в чии ръце е преминала властта в Европа, единственото, което трябва да направите, е да прочетете този доклад. „Кой кого?” е въпросът, поставен от Ленин, и това е може би най-сбитият и красноречив начин за представяне на квинтесенцията на политическата философия. Кой държи властта и върху кого я упражнява? Е, вече едва ли има съмнение за това, кой държи властта – тя е в наши ръце, т.е. на еврократите.

 
  
MPphoto
 
 

  Inese Vaidere (UEN). - (LV) Г-н председател, много Ви благодаря, че ми дадохте думата. Аз гласувах в подкрепа на този доклад, защото мисля, че това, което беше направено от Европейския парламент в областта на мобилните комуникации, е изключително важно. Спомням си, че през първите дни от моята работа в Брюксел, една минута разговор по мобилен телефон струваше три евро или повече, докато сега, благодарение на тези регламенти, ние плащаме ограничени суми и това е в полза на европейската общественост като цяло. Също така искам да посоча, че тарифите за роуминг са много неясни. Това, по-конкретно, се отнася за текстовите съобщения. Докато ние постигнахме големи спестявания за разговорите, дружествата понякога извличат прекалено големи печалби от текстовите съобщения и това отново не е в интерес на гражданите. Аз мисля, че посредством тази директива и регламент ние осъществяваме голям напредък в защитата на интересите на потребителите. Освен това сега, когато предаването на данни е важно за хората, които получават данни по мобилните си телефони, фактът, че тарифите са намалени, е сериозно постижение за Европейския парламент.

 
  
  

- Доклад: Peter Skinner (A6-0413/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Eoin Ryan (UEN). - (EN) Г-н председател, искам да поздравя г-н Skinner за този доклад. Той е свършил отлична работа. Това беше едно голямо начинание, но той се е справил много добре с този сложен законодателен акт. Също така, искам да поздравя европейските институции и държавите-членки, които допринесоха за успешното приключване на „Платежоспособност II“.

Ето един добър пример за това, как Европа трябва да работи заедно за финансовото си възстановяване. Както тежестите, така и решенията следва да бъдат споделени. Тази одобрена европейска реакция е добър пример за по-близки взаимоотношения при сътрудничеството в областта на финансите. Ние следва да работим, за да гарантираме, че банкова криза като тази, която преживяваме в момента, никога няма да се повтори.

С голям интерес отбелязах одобрението на Комисията за плана за подпомагане на длъжниците по ипотечните кредити за собственици на жилища в Обединеното кралство. Този план ще позволи на собствениците на жилища, които не могат редовно да плащат вноските си по ипотечните кредити да получат отсрочка от две години при плащанията на цялата главница и на 70 % от лихвите. Ние трябва внимателно да следим приложението на този план, да се учим и да използваме всички ефективни мерки, които ще облекчат тежестта, която носим.

Мисля, че всички държави-членки могат да се възползват от това, но също така мисля, че самите финансовите институции в държавите-членки могат да улеснят преминаването към схеми, при които се изплащат само лихвите по ипотечните кредити, ако хората изпитват затруднения. Финансовите институции, като се има предвид подкрепата, която получават от правителствата на държавите-членки, биха могли да направят много, за да помогнат на хората, които са под натиск поради рецесията.

 
  
  

- Доклад: Gunnar Hökmark (A6-0236/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). - (EN) Г-н председател, преди да започна обяснението на вота си, бих искал да поздравя моя колега, г-н Kamall, който току-що направи стотното си изказване на пленарни заседания. Някой могат да се изненадат, че това е отнело толкова много време! Но е добре, че той е вече член на клуба на стотниците.

Аз гласувах в подкрепа на доклада на г-н Hökmark по най-различни причини. Главно защото, все пак, кой би могъл да бъде против ядрената безопасност? И, мисля, ако ще говорим за ядрена безопасност и за това как ще осигурим енергия в бъдеще, ние ще искаме тя да се осигурява възможно най-безопасно и да се освобождаваме от отпадъците по възможно най-безопасния начин. Но не по-малко важно е, че гласувах за това главно защото искам в бъдеще да се произвежда повече атомна енергия (включително повече и в Обединеното кралство), защото ми омръзна до смърт да гледам как вятърни генератори и вятърни турбини никнат сред красивата природа в Европа, а те нямат никакъв принос за нашите национални мрежи. Всъщност, те допълнително вредят на националните мрежи и не създават възобновяема енергия, а осигуряват малко алтернативна енергия за кратък период от време. Аз съм изцяло за ядрената безопасност и изцяло за атомната енергия.

 
  
  

- Доклад: Raül Romeva i Rueda (A6-0253/2009)

 
  
MPphoto
 

  Jim Allister (NI). - (EN) Г-н председател, необмислената идея на Комисията в първоначалното й предложение за осъществяването на контрол върху любителския риболов и изискването на данни и разрешителни и всички неща, които придружават една такава бюрокрация, беше едно от онези предложения, които, съвсем справедливо, предизвикаха сериозна съпротива не само в този сектор, но и сред онези, които се интересуват от въпросите, свързани с риболова и бюрокрацията в ЕС.

Затова аз се радвам, че, днес, изменение 48 е одобрено. Това поне в някаква степен възстановява необходимите правомощия на държавата-членка за това, дали да предприеме стъпки във връзка с разрешаването и оценяването на любителския улов на риба, като оставя на държавите-членки да преценят дали има някакво въздействие (а в повечето държави-членки такова няма) върху продукта от улова на риба при любителския риболов. Така че аз се радвам, че Комисията се отказа от това предложение и че това, което започна като нещо лошо, беше донякъде поправено.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (NI). - (EN) Г-н председател, след 10 години в този Парламент аз мислех, че нищо повече не може да ме учуди, но бях наистина шокиран от нелепостта на предложението за разпространяването на общата политика в областта на рибарството върху рибарите любители, които ловуват в морето, като от тях се изисква да записват всеки улов и да го приспадат от националната си квота.

Предложението не беше оттеглено, въпреки че беше значително подобрено до голяма степен благодарение на една дълга и изтощителна война на нерви, която се водеше в комисията от четирима смели шотландски патриоти, представляващи основните партии от тази страна: г-жа Attwooll и г-жа Stihler и господата Stevenson и Hudghton. Аз също така искам да изкажа благодарност на най-добрия приятел на Северна Ирландия в Европейския парламент, г-н Jim Allister, който е голям защитник на интересите и на двете общности и традиции в неговата област.

Проблемът тук беше прилагането на практика. Проблемът беше, че хората не прилагаха съществуващия закон. Нашият инстинкт в този Парламент е винаги по-скоро да създаваме законодателни актове, отколкото да използваме правния арсенал, който вече е на наше разположение. Аз бих желал ние да прилагаме и то по-всеобхватно, а не само в областта на рибарството, принципа, че не винаги най-доброто е да приемем нов закон, докато не сме изчерпали напълно правния потенциал, който вече имаме.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE). - (EN) Г-н председател, надявам се, че гласуването днес по доклада на г-н Romeva ще вдъхне увереност на рибарите в Европа, тъй като тяхното безпокойство беше взето под внимание. Изменения 7 и 11 бяха приети без възражения. Изменение 48 беше прието с 580 гласа „за“ и 54 „против“, изменение 50 получи широка подкрепа, изменение 2 беше прието, тъй като беше част от блоково гласуване с изменения 7 и 11, изменение 92 не се прие и изменение 93 също отпадна, за което всъщност настояваше общността на рибарите.

Следващата стъпка ще бъде свързана с това, как Съветът ще преформулира член 47. Дали ще вземе под внимание формулировката на Парламента или ще приеме друг подход? За съжаление, никой от Съвета не присъства тук днес, за да даде отговор на този въпрос. Но създаването на зелената книга относно реформата на общата политика в областта на рибарството дава на всички нас възможност да променим общата политика в областта на рибарството и аз се надявам, че колегите ще се възползват от този шанс, за да запознаят възможно най-голям брой избиратели със зелената книга, така че техният глас да бъде чут.

 
  
  

- Доклад: Cornelis Visser (A6-0206/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). - (EN) Г-н председател, много Ви благодаря. Питам се: дали преминахме към нов етап или може би се изправихме пред нова бариера?

Този доклад има интересно заглавие: „Опазване на рибните ресурси посредством технически мерки“. Аз бих желал да кажа, че ако наистина търсим най-добрата техническа мярка за опазване на рибните ресурси, то тя няма да се намери в общата политика в областта на рибарството. Резултатите са налице: общата политика в областта на рибарството може да се счита за провал, именно що се отнася до опазването на рибните ресурси. Крайно време е да погледнем към света и да видим до какви резултати са довели мерките, които наистина работят.

Нека вземем примера с Исландия, където са намерили решения, основани на собствеността и на права, които могат да се прехвърлят. Нека видим и примера с Нова Зеландия, където правата върху местата за риболов се предават от поколение на поколение. И двата случая показват, че ако по-често се доверяваме на пазара, на принципите на правовата държава и на правата на собственост, ще намерим по-добро решение, отколкото ни предлага една схема за централно планиране в съветски стил, която ни се налага от общата политика в областта на рибарството и която се оказа пълна катастрофа. Време е да се доверим на пазара.

 
  
  

- Доклад: Simon Busuttil (A6-0251/2009)

 
  
MPphoto
 

  Simon Busuttil (PPE-DE). - (MT) Една кратка бележка, с която искам да обясня вота на нашата група, а именно групата на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи, във връзка с моя доклад относно общата имиграционна политика. Имаше две гласувания, едното беше по повод на едно алтернативно предложение и второто – гласуване на самия доклад. Ние гласувахме в подкрепа на първото, за да може да отпадне един параграф, който беше добавен от групата на социалистите в Парламента и който дава на имигрантите право на глас. Това е нещо, с което ние не можем да се съгласим и ние гласувахме против това и в комисията.

За съжаление обаче това предложение не мина, защото, ако това беше станало, този параграф щеше да отпадне. Вместо това, ние гласувахме в подкрепа на доклада като цяло, тъй като считаме, че това е един добър доклад, който съдържа всеобхватна програма на Европейския парламент в областта на общата имиграционна политика.

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI).(FR) Г-н председател, принципите, действията и инструментите на европейката имиграционна политика: това е голямата тема на доклада на г-н Busuttil.

Какви са принципите? Предполага се, че до 2050 г. Европейският съюз ще има нужда от допълнителни 60 млн. имигранти от страни извън Европа, въпреки милионите безработни и бедни граждани, които живеят тук в момента, въпреки масовите съкращения и затварянето на предприятия.

Какви са действията? Да се дават повече права на имигрантските общности, включително правото на глас, и да им се даде неограничен достъп до територията и трудовия пазар на Европа.

Какви са инструментите? Така наречената „позитивна“ дискриминация или признаването на неофициални квалификации, каквото и да означава това, докато европейските граждани са длъжни да имат надлежно заверени квалификации, признаването на нова категория мигранти, а именно еко-мигранти и задължението на европейските граждани да се адаптират към тяхното неизбежно поглъщане, така, както е дирижирано и планирано от еврократите със съучастието на Парламента.

Вместо всичко това, ние сме длъжни и то спешно, да обърнем посоката на потока от мигранти, да възстановим националните граници, да провеждаме реална политика, фокусирана върху семейството с цел да увеличим населението на Европа и да наложим национални и европейски преференции във всички области.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Borghezio (UEN).(IT) Г-н председател, аз имам много резерви по отношение на този доклад, първата от които, както казахме неотдавна, се отнася до разпоредба, която е объркваща в момент, когато Европа е изправена пред проблем с гаранционния фонд за заплатите или всъщност със съкращението на милиони работници. Да се осигури пристигането и намирането на работа за 60 млн. нови имигранти е, според мен, една възмутителна мярка.

Бих искал също така да отбележа, че докато ние тук разискваме как да регулираме и организираме бъдещата имиграция, стават трагедии, които, слава Богу, успяваме да избегнем благодарение на чувството за хуманност на Италия и доброто управление на г-н Марони, като например това, което можеше да стане в случая с турския кораб „Пинар“.

Какво да прави Европа? В 600 случая, както правилно посочи г-н Марони, Малта, въпреки, че се финансира от Европейския съюз, не е успяла да изпълни задължението си да приеме онези, които пътуват от бреговете на Северна Африка и акостират на техния бряг. Във всички тези случаи Италия трябваше да се намеси, въпреки че нашият приемателен център на о. Лампедуза, както всички знаем, е изчерпал своя капацитет.

Така че Европа трябва да се намеси и да постави ясни и конкретни правила! Ние настояваме за значително увеличаване на финансирането за нашата държава, за да можем да се справим с това предизвикателство. Европа трябва да се събуди и сериозно да регулира потоците от имигранти, защото ние не можем да продължаваме така!

 
  
  

- Доклад: Cornelis Visser (A6-0206/2009)

 
  
MPphoto
 

  Inese Vaidere (UEN). - (LV) Много Ви благодаря г-н председател. Искам да изразя становището си за доклада на комисията по рибно стопанство – доклада на г-н Visser – относно опазването на рибните ресурси. Г-н председател, за моята страна, Латвия, рибното стопанство е много важно, защото ние имаме 550 км брегова ивица. Тъй като Латвия е представена от осем членове на Европейския парламент, ние не можем да участваме във всички комисии, но тези въпроси са много важни, както за икономиката, така и за традиционния начин на живот. Настоящият регламент, който този доклад също регулира, не е достатъчен, за да защити крайбрежния риболов. Аз разбирам, че свръхуловът е сериозен проблем, но поради прекаленото регулиране нашият крайбрежен риболов е застрашен и всъщност нашите рибари са изтласквани от балтийското ни крайбрежие. Аз мисля, че следващата задача на Европейския парламент е да разбере, че онези държави, които имат излаз на море, могат да запазят традиционния си начин на живот и също така на практика да се занимават с риболов, тъй като понастоящем често се случва така, че нашите рибарски селища са принудени да купуват продукти от големите дружества, които ловуват в далечните океани. Стотици, дори хиляди жители на крайбрежните селища губят работните си места, въпреки че от векове риболовът е бил за тях източник на прехрана. Благодаря ви много.

 
  
  

Писмени обяснения на вот

 
  
  

- Доклад: Helmuth Markov (A6-0243/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), в писмена форма. (RO) Аз гласувах в подкрепа на тази препоръка, тъй като присъединяването на Европейската общност към правило № 61 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации относно единните разпоредби за одобряване на лекотоварни автомобили по отношение на външните изпъкнали части пред задния панел на кабината (Преразгледано споразумение) е цел на общата политика в областта на търговията в съответствие с член 113 от Договора за премахване на техническите бариери пред търговията с моторни превозни средства между страните по договора.

Участието на Общността ще придаде допълнителна тежест на дейностите по уеднаквяването, които се извършват в съответствие с това споразумение и така ще се улесни достъпът до пазарите на трети държави. Това участие трябва да доведе до установяването на съответствие между инструментите, наречени „регламенти“, приети според преразгледаното споразумение и законодателството на Общността в тази област. Приемането на такъв регламент всъщност означава адаптиране към техническия прогрес.

 
  
  

- Препоръка за второ четене: Jan Cremers (A6-0207/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), в писмена форма. – (IT) Аз гласувам в подкрепа.

Европейската комисия винаги е обръщала голямо внимание на гарантирането на индивидуалните права на мобилните граждани, преди всичко, що се отнася до онези предимства, които са свързани с областта на социалната сигурност. Свободното движение на граждани в рамките на Общността е едно от техните основни права и насърчава развитието на вътрешната икономика на държавите-членки.

Ето защо Комисията иска да задълбочи своите усилия, така че гражданите на ЕС и техните семейства да могат наистина да се радват на правата, гарантирани от действащото европейско законодателство. Докато в определени сектори националното законодателство осигурява по-добро третиране на населението на Общността, отколкото това се изисква от действащото европейско законодателство, нито една държава-членка на практика не е ратифицирала правилно всички директиви, издадени по този въпрос.

Често срещано нарушение на основните права и, по-конкретно на правото на свободно движение за гражданите на ЕС на европейска територия, се доказва, преди всичко, във връзка със следните ситуации: правото на влизане и пребиваване на членове на семейството, които са граждани на трети държави и липсата на помощ след претърпени трудови злополуки.

Ние се надяваме, че Комисията ще продължи техническото си сътрудничество с държавите-членки, което доведе до определянето на редица въпроси, които следва да се разискват и допълнително да се изясняват, особено що се отнася до злоупотребите.

 
  
  

- Доклад: Caroline Lucas (A6-0115/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), в писмена форма. – (EN) Аз гласувах в подкрепа на този доклад, защото той изпраща силен сигнал на следващия Парламент за това, че проблемът с незаконната сеч и обезлесяването трябва да бъде решаван по-ефективно.

Това предложение трябваше да бъде направено отдавна. Изчислено е, че приблизително между 20 % и 40 % от световното производство на промишлена дървесина идва от незаконни източници и до 20 % от него си проправя път в ЕС всяка година. Това потиска цените на дървения материал, източва националните ресурси, намалява приходите от данъци и увеличава бедността на коренното население по целия свят. Дългосрочните последици са дори по-сериозни, тъй като една пета от световните емисии на парникови газове се дължи на обезлесяването, главната причина, за което е незаконната сеч.

В действителните изменения в доклада на г-жа Lucas се казва, че притежаването и продажбата на дървен материал се счита за закононарушение само ако става въпрос за непредпазливост, груба небрежност, или умисъл, но не наказва дружества, които са изпълнили задълженията си за извършване на надлежна проверка. Следователно няма изрично изискване дружествата да гарантират законност.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), в писмена форма. (PT) Аз гласувах в подкрепа на резолюцията за определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал, защото незаконната сеч става все по-сериозен проблем с много обезпокоителни последици за околната среда, като например, изчезването на биоразнообразието, обезлесяването и деградацията на горите. В допълнение, на незаконната сеч се дължат почти 20 % от въглеродните емисии в света.

Като основен потребител на дървен материал и изделия от дървен материал, Европейският съюз има задължение да предприема ефективни действия срещу обезлесяването и незаконната сеч, което трябва ясно да включва прекратяването на осигуряване на пазар за незаконни изделия от дървен материал.

Ние се нуждаем от приемането на законодателство срещу незаконната сеч, така че потребителите да знаят, че изделията са със законен произход и дружествата, които спазват тези правила да не са поставени в неизгодно положение, а онези, които избират незаконните изделия от дървен материал, вече да не намират пазар.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), в писмена форма. – (EN) Аз приветствам доклада на Caroline Lucas, който формулира определени задължения за операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал. Аз бях докладчик по становището на комисията по международна търговия, което беше единодушно прието в комисията.

За нас, най-добрият начин да спрем търговията с незаконен дървен материал беше да засилим изискванията и задълженията и да насърчим правните средства за наказателно преследване за притежаването и продажбата от страна на операторите на незаконен дървен материал и изделия от дървен материал на пазара на ЕС, което трябва да има възпиращ ефект.

Ние следва да работим заедно с основните държави потребителки, като САЩ, Китай, Русия и Япония, за да решим този проблем и да създадем световна система за предупреждение и регистър на незаконната сеч и проблемните държави, които да включват Интерпол, компетентен орган на ООН и да се възползват от най-новите спътникови технологични системи.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE), в писмена форма. (FR) Аз предпочетох да се въздържа от гласуване на предложението за регламент за определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал.

Аз наистина смятам, че е жизненоважно да засилим контрола върху вноса на дървен материал на границите на единния пазар и, все пак, имам усещането, че докладът предлага прекалено тежка и бюрократична система, която ще санкционира нашeто собствено горско стопанство.

Вместо да налагаме сложна и скъпа система за етикетиране, която ще бъде пагубна за сектора и за дървения материал като такъв, ние следва да увеличим проверките и да насочим усилията си към веригата за снабдяване, която доставя стоките на европейския пазар, за да можем да се борим с незаконната сеч.

Главната цел на регламента следва да бъде прилагането на нова обща култура на контрол и отговорност, а не да налагаме бюрократичен и скъп процес за проверка на всеки продукт. Като имаме предвид проблемите, пред които е изправен секторът, ние не следва да санкционираме дървения материал повече, отколкото другите материали и източници на енергия с прекалено обвързващи правила за пускането им на пазара.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), в писмена форма. – (EN) Искам да подчертая, че този регламент е дългоочакван и необходим. Незаконната сеч е проблем, който трябва да се решава ефективно, не само поради причини, свързани с климата, но и поради екологичните и социалните му аспекти. И все пак, днес се наложи да гласувам „против“. Докладът на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните е загубил своя фокус и е разширил обхвата и задълженията извън първоначалната цел. Ние следва да гарантираме, че щом изделията от дървен материал са внесени и освободени на границите на единния пазар, то се счита, че те са законни и следователно не е необходимо да се въвежда допълнителна и несъразмерна бюрократична и финансова тежест за всички оператори в рамките на ЕС.

Докладът на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните предлага скъпо етикетиране, допълнителни изисквания за устойчивост, разширява прекомерно определението за законност и обременява всички оператори на вътрешния пазар с изискването за надлежни проверки. Този регламент следва да противодейства на незаконната сеч на границите, каквато беше първоначалната цел. Но да се засягат всички оператори на вътрешния пазар, онези, които не използват и не предлагат незаконно добит дървен материал, като по този начин потенциално се подкопава тяхната конкурентоспособност на световните пазари, разбира се, не може да бъде цел на този регламент и затова той не следва да бъде подкрепен.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), в писмена форма. – (EN) Аз гласувах в подкрепа на този доклад, който за пръв път определя правила за операторите, които пускат дървен материал на пазара на ЕС. Операторите ще са задължени да следват системата на „надлежни проверки“, така че целият дървен материал да бъде добиван в съответствие със съответното регионално, национално и международно право. Радвам се, че операторите също така трябва да се съобразяват с критериите за устойчивост и законите относно коренното население. Важно е да има проверка на съответствието, извършвана от независима трета страна и аз се радвам, че този доклад подчертава това.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Sturdy (PPE-DE), в писмена форма. – (EN) Необходимо е да се положат усилия, за да се спре незаконният добив на дървен материал и пускането на изделия от дървен материал на пазара на ЕС и това е в интересите на ефективната конкуренция, устойчивото развитие и защитата на биоразнообразието и околната среда в световен мащаб.

Системата за надлежни проверки, предложена от Комисията (която вече се практикува успешно в Обединеното кралство), включва мерки и процедури, които ще дадат възможност на операторите да проследяват дървения материал и изделията от дървен материал, да имат достъп до информация относно спазването на приложимото законодателство и да управляват риска от пускането на незаконен дървен материал и изделия от дървен материал на пазара на ЕС. Това действие също така ще създаде увереност у потребителите, че като купуват дървен материал и изделия от дървен материал, те не допринасят за задълбочаването на проблема с незаконната сеч и свързаната с нея търговия.

Докато подкрепяме това предложение по принцип, ние не можем да подкрепим увеличаването на изискванията за всички оператори, както е предложено от докладчика, тъй като считаме, че това налага несъразмерни бюрократични и финансови тежести върху всички оператори в рамките на ЕС. Предложението на Комисията предполага гъвкави надлежни проверки, основани на оценка на риска и анализ на доказателствата и предлага един далеч по-ефективен и практически подход.

 
  
  

- Доклад: Miloslav Randsdorf (A6-0214/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), в писмена форма.– – (LT) Нефтът е най-важният източник на енергия в Европейския съюз и икономиката е твърде зависима от неговата постоянна, надеждна и достъпна доставка. Предвид високата и все по-нарастваща зависимост от вноса, сигурността на доставките на нефт е от особена важност.

Търсенето на нефт в рамките на ЕС ще се увеличава до 2030 г., макар и с темп от 0,25 % годишно. През 2030 г. нефтът ще остане най-значимият първичен енергиен източник в ЕС с дял от приблизително 35 % от брутното потребление на енергия. Тъй като в момента предлагането и капацитетът на рафинериите не могат да устоят на темпа на нарастване на търсенето, ситуацията на пазара ще остане напрегната.

Тези фактори трябва да бъдат отразени в разработката на последователна и реалистична европейска енергийна политика. Част от тази политика трябва да бъде способността на ЕС да реагира на всяка потенциална внезапна криза в доставките. Запасите са важен резерв срещу неочаквани прекъсвания на доставките, тъй като липсата на нефт би довела до затваряне на някои или всички сектори на икономиката. В този смисъл съхранението на запаси е въпрос на основна национална сигурност.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Ние гласувахме в подкрепа на този доклад, защото вярваме, че е важно да се поддържат минимални запаси от суров нефт и/или нефтопродукти. Поддържането на минимални запаси е изключително важен икономически и социален въпрос за всяка държава, включително и за нейната сигурност. Ето защо всички спекулации, които засягат тези запаси следва да бъдат строго забранени, т.е. обратното на това, което се случва. Собствеността и администрирането им трябва да бъдат в ръцете на обществото с оглед на това, да се защитят интересите на държавите-членки на ЕС.

Ние обаче не сме съгласни с правомощията, които това предложение предоставя на Европейската комисия, по-специално, възможността службите на Комисията да извършват „проверки на запасите за извънредни обстоятелства и целевите запаси“ в държавите-членки. Държавите са длъжни да създават запаси от тези продукти, но управлението на тези запаси и определянето на минималните и максималните им равнища е суверенно право на съответната държава. Ние също така възразяваме срещу всеки опит да се използва създаването на такива запаси като още едно оправдание, макар и в смекчен вид, за политиката на вмешателство, както предполага създаването на „благоприятен климат за инвестиции за извършване на проучвания и експлоатация на нефтените запаси в и извън Европейския съюз“.

 
  
  

- Доклад: Luca Romagnoli (A6-0228/009)

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bradbourn (PPE-DE), в писмена форма. – (EN) Въпреки че подкрепяме сътрудничеството между държавите-членки по тези въпроси, ние считаме, че този проблем следва да остане в рамките на субсидиарността, а не да се определя от действията на ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), в писмена форма. (PT) Тази инициатива е част от глобалната стратегия за защита на критичната инфраструктура. Икономиката на ЕС, сигурността и благоденствието на нейните граждани зависят от съществуването и безпроблемното функциониране на редица инфраструктурни обекти, които предоставят значими услуги, като здравеопазване, телекомуникации, енергийна и транспортна мрежа, снабдяване с храна и вода и др.

Докато някои държави-членки вече имат изградени стабилни защитни мерки и структури, в други държави-членки положението е все още несигурно. Затова е жизненоважно да имаме по-добър и по-ефективен обмен на информация и добри практики, което ще бъде възможно само ако изградим тази информационна и комуникационна система.

Системата ще засили диалога и ще увеличи обема на наличната информация за общи заплахи и уязвимост и освен това ще улесни сътрудничеството и координацията между държавите-членки. В същото време тя ще насърчи разработването на подходящи мерки и стратегии, за да се намалят рисковете, да се подпомогне адекватната защита и също така да се засили сигурността на гражданите.

Аз също така подкрепям включването на клауза за преглед на три години, което ще позволи да се направят необходимите подобрения, по-специално, възможността за включване на система за бързо предупреждение като функция.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), в писмена форма. (PT) Аз гласувах в подкрепа на предложението за Предупредителна информационна мрежа за критичната инфраструктура (CIWIN). Инфраструктурите на някои от държавите-членки се състоят от физически информационно-технологични съоръжения, услуги и активи, чието прекъсване или разрушаване би оказало сериозно въздействие върху здравето, безопасността, или икономическото и социално благоденствие на гражданите.

Транспортните системи, телекомуникациите и енергетиката са сектори с изключително значение за развитието на държавите-членки и те са все по-взаимосвързани, като някои държави-членки разчитат на други. Поради това от изключителна важност за развитието на Европейския съюз е да се внедри тази уникална система за оценяване и обмен на информация между различните органи относно защитата на критичната инфраструктура, да има обмен на добри практики и да се въведе система за бързо предупреждение.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), в писмена форма.(EL) Предложението на Комисията, въз основа на което е разработен този доклад, създава мрежа за информация и предупреждение между държавите-членки относно техните обществени и частни инфраструктури, които се характеризират като „критични“.

Тази мрежа е първа стъпка към разрешаването на частни лица, с други думи, монополни дружества, чиито съоръжения ще се характеризират като критични инфраструктури, да придобият компетентност в областта на сигурността, което днес е изключителна отговорност на държавата.

Това проправя пътя към обявяването на работнически демонстрации, които засягат „критични инфраструктури“, включително частни съоръжения (например, стачки в критични сектори като енергетика, телекомуникации и т.н., масово напускане на фабрики, дружества и т.н., пикети, демонстрации и т.н.) за „терористични действия“.

Това подкопава суверенитета на държавите-членки в областта на отбраната, ликвидира разделението между тяхната вътрешна и външна сигурност и предоставя на ЕС пряка роля и участие в нея.

Борбата с „терористичната заплаха“ отново се използва като претекст, необходим на ЕС, за да завърши реакционната си институционална рамка, която по същество работи срещу работническата класа и движението на обикновените хора и защитава властта на капитала, като допълнително подкопава суверенните права на държавите-членки.

 
  
MPphoto
 
 

  Владимир Уручев (PPE-DE), в писмена форма. − Днес ЕП прие доклада на г-н Romagnoli за създаване на информационна мрежа за защита на критичната инфраструктура в ЕС, който не беше дискутиран в пленарна зала. Смятам, че защитата на гражданите на ЕС е от най-висок приоритет в тази институция и гражданите трябва да знаят това.

Създаването на информационната мрежа ще позволи чрез обмяната на опит и добри практики между държавите на ЕС да се постигне по-добро разбиране и по-високи стандарти в защитата на критични обекти и дейности, които са от жизнено важно значение за страните и населението.

Бих искал да подчертая, че като докладчик в сянка от PPE-DE съм удовлетворен от единодушното приемане от всички политически групи в парламента на поставеното изискване за задължително участие на страните членки в новата система, което гарантира европейската значимост на тази инициатива.

Изразявам и увереността си, че още след първите години на успешно функциониране на системата, ЕК ще предприеме необходимите действия за нейното надграждане с допълнителни функции за бързо разпространение на тревожна информация за възникнали заплахи за обекти на критичната инфраструктура в който и да е регион на ЕС.

С това ще бъде завършена една цялостна информационна система, която ще дава по-голяма сигурност и защита на европейските граждани.

 
  
  

- Доклад: Gérard Deprez (A6-0193/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), в писмена форма. – (IT) Аз гласувам в подкрепа.

Един от най-разискваните въпроси на политиките, обсъждани от Европейския съюз е въпросът, свързан с прилагането на обща политика за защита на обществените лица. Понятието „обществено лице“ е, разбира се, много широко, но днес ние стигнахме до общо определение, според което то означава лице, заемащо официална или неофициална длъжност, за което се приема, че се намира под заплаха поради своето участие или въздействие върху обществения дебат.

По-известни примери в това отношение включват бившия член на нидерландския парламент, Хирши Али, която беше заплашена през месец февруари 2008 г. след нейно забележително изявление относно изключително актуалната тема за ислямския радикализъм, както и известния британско-индийски писател Салман Рушди, който е преследван поради спорните си възгледи за исляма.

Желателно е всеки, които се е посветил на разширяването на обществения дебат по положителен начин, да има правото на защита при посещение в държава, където лицето би могло да пострада от нападения или атентати, най-вече в случая със Салман Рушди, при който смъртната присъда вече беше произнесена от трета държава.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), в писмена форма. (PT) Защитата на обществените лица остава отговорност на приемащата държава в съответствие с действащите правни разпоредби в тази държава.

През 2002 г. беше създадена Европейската мрежа за защита на обществените лица, която има за цел да подобри комуникацията и консултациите между държавите-членки в тази област.

Настоящата инициатива цели да разшири обхвата на определението на понятието „обществено лице“, формулирано в член 2 от Решение на Съвета 2002/956/ПВР, с цел да обхване всяко лице, заемащо официална или неофициална длъжност, за което се приема, че се намира под заплаха поради своето участие или въздействие върху обществения дебат.

Нидерландското предложение беше предизвикано от инцидент през 2008 г., когато бивш член на нидерландския парламент, беше заплашена с физическа разправа след нейно изявление относно ислямския радикализъм по време на семинар в Европейския парламент.

В качеството си на докладчик в сянка за групата на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи, аз подкрепям тази инициатива, която цели да разшири защитата на правата на човека и, по-конкретно, да насърчи свободата на изразяване.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), в писмена форма. – (PL) Държавите-членки си сътрудничат в областта на защитата на обществените лица в рамките на действащите правни разпоредби в съответната страна, както и в съответствие с международните споразумения. Решението на Съвета, което се разисква (2002/956/ПВР) създава защита на обществените лица, както е определено в националното законодателство на държавата-членка или според правилата на международна или наднационална организация или институция. Защитата на обществените лица е задължение на държавата-членка, която ги приема.

Предвид заплахите, отправени към обществени лица през последните години, аз напълно подкрепям решението, което е взето с цел да се измени действащото Решение на Съвета относно Европейска мрежа за защита на обществените лица. Главната цел е да се разшири обхватът на член 2, определящ „обществено лице“ като лице, заемащо официална или неофициална длъжност, за което се приема, че се намира под заплаха поради своето участие или въздействие върху обществения дебат.

Аз мисля, че това решение ще засили безопасността на обществените лица и ще има благотворен ефект върху развитието на демокрацията.

 
  
  

- Доклад: María Isabel Salinas García (A6-0200/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), в писмена форма.(SV) Да имаме производство на памук в Европейския съюз не е самоцел. Съюзът трябва да гледа на световния пазар на памук като едно цяло и да даде възможност на потребителите в ЕС да купуват памук възможно най-евтино без да се замислят къде е бил произведен, при условие че е бил произведен при определени етични и екологосъобразни условия.

Аз категорично възразявам срещу този доклад и бих отбелязал още веднъж, че за щастие, Европейският парламент няма правомощия за съвместно вземане на решение относно политиката в областта на селското стопанство. В противен случай ЕС би попаднал в клопката на протекционизма и големите субсидии за най-различни групи в рамките на селскостопанския отрасъл.

 
  
  

- Доклад: Reinhard Rack (A6-0219/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), в писмена форма. – (IT) Аз гласувах в подкрепа.

Алпийският регион е една от най-важните и богати територии в рамките на Европейската общност. Той се разпростира на територията на осем държави, които на 4 април 1998 г. подписаха общи споразумения относно защитата и запазването на този регион и общата политика в областта на управлението на транспорта. Всъщност по отношение на транспорта, „Протоколът за изпълнение на Алпийската конвенция в областта на транспорта“ беше приет на 24-26 май 2000 г. с главната цел да се осигури правната рамка за устойчива мобилност в Алпите.

Въпреки че протоколът предстои да бъде приет от всичките осем държави от Алпийската конвенция, ние ще направим всичко възможно да гарантираме неговото ратифициране в най-близко бъдеще от другите държави в региона, така че ратификацията на „Протокола за транспорта“ да стане един от основните приоритети на Европейската комисия.

 
  
  

- Доклад: Mairead McGuinness (A6-0232/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), в писмена форма.(SV) Този доклад всъщност е доклад за дейността на комисията по петиции на Европейския парламент. Независимо от това, тъй като на няколко места в него се споменава и възхвалява Договорът от Лисабон и се изразява надежда, че той ще бъде ратифициран в скоро време, аз избрах да гласувам против доклада като цяло.

Аз считам, че Договорът от Лисабон, по принцип, беше отхвърлен, тъй като гражданите на една държава-членка гласуваха против него на референдум. Освен това има още няколко държави-членки, в които мнозинството от избирателите със сигурност биха гласували против Договора от Лисабон, ако им беше дадена такава възможност.

Не мога да подкрепя невежеството, демонстрирано от комисията по петиции на Европейския парламент при формулирането на този доклад.

 
  
MPphoto
 
 

  Francis Wurtz (GUE/NGL), в писмена форма. (FR) Искам да изразя моето възражение срещу параграф 17 от този доклад, което е още един израз на кампанията срещу това Страсбург да бъде седалище на Европейския парламент. Във връзка с това искам да кажа следното.

Първо, изборът на Страсбург от самото начало беше изключително символично решение, свързано с историята на Европа. Намерението беше да се подчертае целта на европейския процес като сила, съдействаща за запазването на мира и за сближаването на нациите. И тъй като считам, че тази цел е все още актуална, аз призовавам този символ на Страсбург да бъде запазен.

Второ, ще повторя моето желание да видя появата на една Европа, която подкрепя разнообразието на културите, характеризиращи нациите, от които тя се състои. Защо да нямаме една значима европейска институция във Варшава, друга – в Барселона и още една в Стокхолм, в допълнение към Комисията в Брюксел и Парламента в Страсбург?

Освен ако единствената цел не е да имаме една Европа, която се ръководи само от материални съображения, нищо не може да оправдае съсредоточаването на всичко на едно място, което е неизбежно далеч от народите на Европа.

Това са причините, поради които аз възразявам срещу параграф 17 от доклада McGuinness, който иначе е приемлив.

 
  
  

- Доклад: Anna Záborská (A6-0198/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), в писмена форма. (PT) Аз гласувах в подкрепа на предложението за резолюция относно интегрирания подход на равенството между мъжете и жените в рамките на дейностите на комисиите и делегациите. Този доклад по собствена инициатива показва напредъка, който е постигнат в работата на комисиите и делегациите и отново подчертава необходимостта да се приеме и приложи интегриран подход на равенството между мъжете и жените.

Призивът за равенство между половете не е атака срещу мъжете. Той се отнася за обществото като цяло и по този начин облагодетелства както мъжете, така и жените, а също и семействата. Интегрираният подход на равенството между половете предполага реорганизация, подобряване, развитие и оценка на политиките, за да може на всяко едно равнище и на всеки етап, лицата, обичайно участващи при вземането на политически решения, да включат равенството между половете като измерение във всички политики.

Затова е необходимо приемането и прилагането на стратегия за интегриран подход на равенството между половете, съдържаща конкретни цели в общностните политики, обхванати от правомощията на парламентарните комисии и делегации.

 
  
  

- Препоръка за второ четене: Eluned Morgan (A6-0216/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE), в писмена форма. – (EN) Стотици хиляди от моите избиратели в Йоркшир и Хамбърсайд очакват да спестяват пари от сметките си за газ и електричество в резултат на този законодателен акт. Мерките ще съчетаят повишената енергийна ефективност с по-ниски цени.

Въпреки че пълното отделяне все още не е постигнато, този законодателен акт ще допринесе за създаването на мрежа, където на дружествата не се разрешава да са собственици едновременно на производство и разпределение на електроенергия, което им дава възможност да представят на потребителите прекалено големи сметки. По-конкретно, приветствам факта, че той ще даде на потребителите правото да сменят доставчика си безплатно в рамките на три седмици и дава правото на компенсация в случаите, когато хората получават неточни сметки или сметките им закъсняват. Ще бъдат въведени и енергоспестяващи интелигентни електромери.

Тези нови правила представляват харта на правата на потребителите на газ и електроенергия. Твърде дълго дружествата можеха да заставят потребителите да плащат прекомерно за газ и електричество. Моите избиратели ще разберат ползата от този законодателен акт, когато получат по-ниски сметки.

 
  
MPphoto
 
 

  Teresa Riera Madurell (PSE), в писмена форма.(ES) Ние в испанската делегация на социалистите призовавахме за въвеждане на модела за отделянето на собствеността във вертикално интегрираните дружества, както в газовия отрасъл, така и в областта на електроенергията, защото считаме, че разделянето на дружествата за производство/доставка от транспортните дружества осигурява реален избор за европейските потребители и стимулира инвестициите, които са необходими в този сектор. Това означава, че енергията ще се разпространява по цялата територия на ЕС без прекъсвания. Аз гласувах в подкрепа на пакета за вътрешния пазар на газ и електроенергия защото:

(1) интересите на потребителите са поставени в центъра на преразглеждането на законодателния пакет;

(2) ние включихме понятието енергийна бедност и призовахме държавите-членки да предвидят мерки за поетапно справяне с проблема на енергийната бедност в национални планове за действие в областта на енергията и не само да гарантират, че повечето уязвими потребители получават енергията, от която се нуждаят, но също така да се забрани изключването от мрежата на тези потребители в критични моменти; и

(3) тъй като отделянето на собствеността ще бъде факт в рамките на няколко години посредством антитръстови мерки, предприети от Генерална дирекция „Конкуренция“, ние поставихме акцент върху институционалната архитектура, като разширихме отговорностите на новата европейска агенция и независимостта на националните регулаторни органи.

 
  
MPphoto
 
 

  Gary Titley (PSE), в писмена форма. – (EN) Най-големият провал на единния пазар е неуспехът със създаването на единен енергиен пазар. Националните политики в областта на енергетиката доведоха Европа до задънена улица с прекомерна зависимост от вносните изкопаеми горива. Не съществува нито европейска енергийна мрежа, нито стратегическа политика за енергийни запаси. Ние сме длъжни спешно да диверсифицираме енергийните си доставки, да намалим потреблението, да насърчаваме енергия с по-ниски емисии на въглероден диоксид и да създадем стабилен конкурентен вътрешен пазар.

Поради тези причини аз подкрепям докладите, но съм обезпокоен, че борбата за намиране на приемлив за всички компромис може да намали ефективността на този законодателен акт, така че мониторингът на прилагането му е от жизнена важност.

Аз подкрепям увеличаването на разпоредбите, свързани с правата на потребителите, и приветствам признаването на енергийната бедност като сериозен социален проблем.

Аз съм загрижен за необвързващия характер на Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори на ЕС. В крайна сметка, ние можем да осигурим единен енергиен пазар, ако имаме европейски регулатор с реални правомощия.

Поздравявам Парламента за това, че насърчи държавите-членки да отидат по-далеч, отколкото искаха. Ето още един пример за това, как Парламентът гарантира победата на по-всеобхватната европейска кауза над егоистичния национален интерес и протекционизма.

 
  
  

- Препоръка за второ четене: Giles Chichester (A6-0235/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), в писмена форма. (PT) Третият енергиен пакет трябва постепенно да развие енергийния пазар, който до неотдавна се основаваше на монополна система. Движението в посока на либерализация изисква истинска и устойчива конкуренция и подчертава важността на една по-силна Агенция за сътрудничество между енергийните регулатори с определено независими правомощия.

Главната цел на агенцията е да помогне на регулаторните органи на равнището на Общността да изпълняват онези задачи, извършвани от държавите-членки и при необходимост, да координират техните действия. Агенцията също така ще осъществява надзор над вътрешните пазари за електроенергия и природен газ, като по този начин ще допринесе за всички онези усилия, предприети за насърчаването на енергийната сигурност.

Бих желал да подчертая решаващата роля на тази агенция за бъдещето на енергийната политика в Европа, която ние искаме да се отличава с по-конкурентни и по-разнообразни условия, далеч от монополите от миналото, както и с условия на засилена безопасност и по-добра ефективност, в полза на потребителите.

Това бяха причините, поради които гласувах в подкрепа на доклада.

 
  
  

- Препоръка за второ четене: Alejo Vidal-Quadras (A6-0213/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), в писмена форма. (PT) Приветствам приемането на този доклад, който е неразделна част от енергийния пакет, приет днес, защото, според мен, той представлява важна стъпка в посока към подобряването на живота на европейските граждани.

Възможността за по-добра взаимосвързаност между електроенергийните мрежи и съществуването на силни и действени регулатори, които гарантират прозрачност на пазара и наднационално сътрудничество, са жизненоважни фактори, които гарантират, че крайните потребители ще се радват на наистина справедливи и конкурентни услуги.

Споделянето на отговорността и сътрудничеството между държавите-членки както в електроенергийния, така и на пазара на природен газ, са крайъгълният камък на един истински европейски енергиен пазар, чиято цел е да бъде справедлив, динамичен и устойчив.

 
  
  

- Препоръка за второ четене: Antonio Mussa (A6-0238/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), в писмена форма.(SV) Напълно подкрепям идеята за отваряне за конкуренция на вътрешния пазар на газ. Не е правилно обаче да се предвижда, че държавите-членки следва да предприемат конкретни мерки, за да подпомогнат по-широкото използване на биогаз и газ от биомаса. Това е въпрос, който всяка държава-членка трябва да решава сама. Затова гласувах против предложението, внесено от комисията.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), в писмена форма. (PT) Третият енергиен пакет запълва много от структурните празноти от миналото. Ние не можем да забравим дискриминацията на новите енергийни доставчици или липсата на прозрачност по отношение на цените или избора на доставчик. С този пакет най-накрая можем да се надяваме да постигнем либерализация на вътрешния енергиен пазар в рамките на ЕС.

Приемането на този трети пакет и по-конкретно на това предложение ще доведе до по-конкурентни, по-устойчиви и по-сигурни европейски енергийни пазари.

Очаква се правата на потребителите да бъдат в центъра на процеса на отваряне на пазарите благодарение на постигнатото споразумение, което обхваща проблемите на разделянето на собствеността, а също така и условията за разграничаване на отговорностите между националните органи, Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори и Европейската мрежа на операторите на преносни системи.

Аз гласувах в подкрепа на този доклад, като очаквам, че пазарът ще стане по-прозрачен за потребителите, които ще имат достъп до подробна информация и ще имат възможност безплатно да сменят енергийния си доставчик.

 
  
  

- Доклад: Dragoş Florin David (A6-0136/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), в писмена форма. (IT) Аз гласувам в подкрепа на доклада на г-н David за оперативна съвместимост за европейските публични администрации (ISA), чиято цел е да подкрепи сътрудничеството между европейските публични администрации.

Тази програма улеснява ефикасното и ефективно трансгранично и междусекторно взаимодействие по електронен път между тези администрации, създавайки условия за предоставянето на електронни публични услуги, които помагат за извършване на техните дейности и за провеждането на политиките на Общността за гражданите и бизнеса. Това ще улесни свободното и безпрепятствено движение, установяване и заетост на гражданите в държавите-членки с оглед да се осигурят по-добри, по-ефективни и по-лесно достъпни услуги за гражданите и публичните администрации.

Считам за нужно да насърчим международното сътрудничество и програмата ISA следва да бъде отворена за участие на държавите от Европейското икономическо пространство и страните кандидатки. Също така съм съгласен, че сътрудничеството с трети държави и с международните организации или органи следва да се насърчава.

Участието на страните кандидатки в програмата ISA е много важно за подготовката на техните администрации за всички задачи и методи на работа, произтичащи от членството в ЕС. Аз считам, че възможността да се използват предприсъединителните фондове за тази цел следва да бъде задълбочено проучена.

 
  
  

- Препоръки за второ четене: Eluned Morgan (A6-0216/2009), Giles Chichester (A6-0235/2009), Alejo Vidal-Quadras (A6-0213/2009), Antonio Mussa (A6-0238/2009), Атанас Папаризов (A6-0238/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Mary Lou McDonald (GUE/NGL), в писмена форма. – (EN) Не мога да подкрепя днешните доклади, които, всъщност, подкрепят стремежа на Европейската комисия да либерализира пазарите на газ и електроенергия.

Нашият собствен опит в Ирландия показа, че либерализацията и произтичащата от нея приватизация не спомогнаха за намирането на решения за нито един проблем в енергийния сектор.

Цените на енергията в Ирландия се повишиха, като това се отрази на обикновените семейства и работници най-много през последните няколко години. По време на настоящата криза стремежът на ЕС да наложи либерализация в значими сектори на икономиката има по-малко смисъл от когато и да било. Комисията и ЕС трябва да разберат, че трябва да спрат да се опитват да провеждат старите, провалили се неолиберални политики.

Съжалявам, че „енергийният пакет“ спечели днес толкова много подкрепа сред членовете на Европейския парламент.

 
  
  

- Доклад: Leopold Józef Rutowicz (A6-0137/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), в писмена форма. – (IT) Аз гласувах в подкрепа.

Последиците за здравето и за околната среда от употребата на пестициди бяха предмет на разискване на европейско равнище и Европейският парламент прие директиви относно разрешаването и продажбата на пестициди.

Тази мярка определя съществени изисквания за безопасност и опазване на здравето, на които трябва да отговарят машините за използване на пестициди, които се пускат на вътрешния пазар, за да могат да се продават в рамките на Общността. Освен защита на потребителите, законодателният акт също така цели и опазването на здравето и безопасността на работниците.

Разходите, направени от производителите, вероятно ще бъдат прехвърлени върху потребителите чрез завишаване на цените. Намаляването на средната годишна консумация на пестициди, която ще последва обаче, ще даде възможност на потребителите да правят спестявания, които ще компенсират увеличаването на цените.

Предложената директива постига целта за гарантиране на общо равнище на защита на околната среда, като в същото време се избягва фрагментираната законодателна рамка на равнището на Общността, което може да доведе до увеличаването на разходите за предприятията, които възнамеряват да работят извън националните си граници.

 
  
MPphoto
 
 

  Janelly Fourtou и Andreas Schwab (PPE-DE), в писмена форма. – (EN) В контекста на изменението на Директива 2006/42/EО от 17 май 2006 г. за машините във връзка с машините за третиране с пестициди, ние бихме искали да подчертаем, че откакто Европейският парламент прие Директивата за машините през 2006 г., ние повтаряме, че Европейската комисия трябва да преразгледа директивата за тракторите с цел да се осигури съгласуван подход. Според нас тракторите не попадат в обхвата на определението за машини, така както е залегнало в Директивата за машините. Ето защо съществуващата директива за тракторите може и следва да се замени с не толкова сложен регламент.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), в писмена форма. (RO) Известен факт е, че използването на пестициди застрашава както здравето на човека, така и околната среда. Целта на Тематичната стратегия за устойчива употреба на пестициди е намаляване на рисковете за човешкото здраве и околната среда, свързани с използването на пестициди.

Хармонизацията на изискванията за опазване на околната среда и процедурите за оценка на съответствието за третирането с пестициди е предпоставка за постигане на еднакво равнище на защита на околната среда в целия ЕС, но също така и за гарантиране на лоялна конкуренция между производителите и улесняване на движението на тези продукти в Общността.

Правилното проектиране и изработване на тези машини играе важна роля за намаляване на неблагоприятните последици от пестицидите за човешкото здраве и околната среда. Ако приемем, че средната продължителност на употребата на едно разпръсквателно устройство е от 12 до 15 години, то приблизително от 125 000 до 250 000 нови разпръсквателни устройства се купуват в Общността всяка година. Разпръсквателните устройства, отговарящи на новите изисквания, се очаква да ползват по-малко пестициди и да доведат до намаляване на загубите, причинени от употребата на продукти чрез смесване, товарене, пръскане и почистване, да не говорим, че това ще доведе до спестявания за потребителите, което ще компенсира увеличаването на цените на някои видове разпръсквателни устройства.

Ето защо аз гласувах в подкрепа на този доклад.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), в писмена форма. – (PL) Директивата на Европейския парламент относно машините за третиране с пестициди, изменяща Директива 2006/42/ЕО от 17 май 2006 г. относно машините, предлага много важно изменение на законодателен акт.

Тя цели хармонизиране на стандартите за опазването на околната среда и човешкото здраве в Европейския съюз. В същото време хармонизацията на законодателството ще даде възможност за движение през граница на машини в рамките на Европейския съюз на равнопоставена основа и това, от своя страна, ще спомогне за засилването на конкурентоспособността на европейския пазар.

Директивата ще наложи на държавите-членки изискване за редовни проверки на професионалното приложение на оборудването за третиране с пестициди, а също така и създаването на система за редовна поддръжка и периодична проверка на оборудването. В резултат, директивата ще намали използването на пестициди (благодарение на което ще се намалят неблагоприятните последици върху околната среда) и ще има благоприятен ефект върху здравето на потребителите и на гражданите, които са в пряк контакт с пестициди по време на работа.

 
  
  

- Доклад: Ivo Belet (A6-0218/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), в писмена форма. – (LT) Тъй като почти 25 % от общите емисии на въглероден диоксид се отделят от пътния транспорт, най-голямата задача на ЕС е да намали енергийната интензивност на транспортните средства и количеството на въглеродни съединения, които те отделят в атмосферата. На гумите се дължат от 20% до 30% от общото потребление на гориво на превозните средства и във връзка с това, подобрената устойчивост на гумите следва да се разглежда като част от интегрирания подход за намаляване на потреблението на гориво на пътния транспорт и количествата на замърсители, които те отделят. Списъкът с целеви действия, предвиден в плана за действие за енергийна ефективност за намаляване на потреблението с 20 % до 2020 г. също изтъква етикетирането на гумите като потенциална възможност за постигане на тази цел.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), в писмена форма. (PT) Аз приветствам този доклад с убеждението, че той ще се окаже още един инструмент, който подобрява информацията, предоставяна на потребителите, като по този начин ще допринесе за по-прозрачен пазар, в който може да се направи информиран и съзнателен избор между продуктите на основата на прости стандарти, които са обаче научно и технологично оправдани.

Според мен този доклад представлява още една стъпка в посока към устойчива Европа по отношение на енергията, което ще позволи на потребителите да избират гуми, които намаляват потреблението на гориво на техните превозни средства.

Освен това възможността за избор на гуми според специфичното им предназначение е още един инструмент, който дава възможност на потребителите да се защитават и да оборудват превозните си средства по начин, подходящ за техния начин на шофиране и на условията на средата, в която шофират.

Също така бих подчертал благотворната и технологично ориентирана конкуренция, до която тази система ще доведе на пазара на гумите, което ще означава, че технологичните нововъведения в различните марки ще могат да се сравняват и да се разбират от потребителите по ясен и обективен начин.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), в писмена форма. (PT) Аз гласувах в подкрепа на резолюцията относно етикетирането на гуми по отношение на горивната ефективност. Предвид факта, че почти 25 % от общите емисии на въглероден диоксид се отделят от пътни превозни средства, намаляването на тяхната енергийна интензивност представлява главно предизвикателство за ЕС.

Създаването на система за етикетиране, която ще гарантира, че необходимата информация относно горивната ефективност и сцеплението при мокра настилка, представена на потребителите, наред с другите характеристики, ще им позволи да направят информиран избор при покупката на гуми.

Тъй като на гумите се дължат от 20 % до 30 % от общото потребление на гориво на превозните средства и във връзка с това, подобрената устойчивост на гумите следва да се разглежда като част от интегрирания подход за намаляване на потреблението на гориво и като резултат, на емисиите на въглероден диоксид в атмосферата.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), в писмена форма. (FR) Този доклад е един разумен компромис, който следва да даде възможност на потребителите да вземат информирано решение, когато купуват гуми, особено когато става въпрос за горивна ефективност, сцепление при мокра настилка и външен шум от гумите при търкаляне.

Аз приветствам засилената гъвкавост относно датата на влизане в сила на този регламент, тъй като това следва да даде на производителите повече пространство за маневриране, за да се предотврати унищожаването на запасите от гуми. Последното би било в противоречие с набелязаните цели за опазване на околната среда.

Най-чувствителните моменти по отношение на гумите без съмнение бяха задължителната странична маркировка, енергийните показатели, индексът на сцепление при мокра настилка и шумовите емисии. Това изискване щеше да застави нашите производители на гуми да заменят всички обхвати на маркировка на много висока цена. Аз считам, че такова изискване още повече би застрашило нашата промишленост за производство на гуми, която вече страда неимоверно от последиците на икономическата криза.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), в писмена форма.(SV) Има много основателни причини да се стремим към по-висока енергийна ефективност и по-ниски емисии от нашите пътни превозни средства. Въвеждането на хармонизирана система за етикетиране на гумите на превозните средства обаче е проблематично. Натрупаният опит, по-специално от етикетиране, ни дава повод внимателно да обмислим нещата.

Да вземем например системата за етикетиране на домакинските продукти. Нежеланието на този отрасъл непрекъснато да завишава изискванията за определен клас енергийно етикетиране, например за хладилници, доведе до създаването на система за етикетиране, която понастоящем е изключително сложна и трудна за разбиране. Политиците се надяваха, че това ще насърчи непрекъснатото развитие и ще предостави на потребителите така необходимите насоки, но вместо това то доведе до задържането на разработването на по-добри продукти и създаде затруднения за потребителите да направят правилния избор.

Аз считам, че ЕС може да играе важна роля в работата за намаляване на въздействието на превозните средства върху околната среда. За разлика от Европейската комисия и комисията по промишленост, изследвания и енергетика, аз призовавам по-скоро за повишаването на минималните изисквания за онези производители на гуми, които желаят да продават своите продукти на вътрешния пазар, отколкото за по-подробно регулиране. Политиците в ЕС следва да създадат устойчиви и полезни рамки за обществото и дружествата, вместо да се включват в контролирането на всеки детайл. Тъй като Европейската комисия и комисията по промишленост, изследвания и енергетика изглежда не споделят моето мнение, аз предпочетох да гласувам против доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Gary Titley (PSE), в писмена форма. – (EN) Аз приветствам този доклад като необходимо допълнение към одобрението на типа гума за общата безопасност на моторните превозни средства, което е свързано главно със стандартите за производството на гуми с оглед на тяхната безопасност и опазването околната среда.

Ние желаем гумите да бъдат по-безопасни, енергийно по-ефективни и по-тихи. Шумът от трафика, от който шумът от гумите е важен компонент, е основна причина за лошото здраве. Намаляването на потреблението на гориво ще бъде от голяма полза за потребителите, особено в момент на лишения, но също така ще намали емисиите на въглероден диоксид и ще допринесе за постигането на амбициозните цели на ЕС по отношение на намаляването на последиците от изменението на климата.

Благодарение на процеса на етикетирането, потребителите ще могат да направят информиран избор не само когато купуват гуми, но и когато избират какъв автомобил да купят.

Все пак, ние сме длъжни да наблюдаваме колко е ефективно етикетирането. Трябва да гарантираме, че потребителите наистина го разбират, иначе цялото това упражнение ще бъде безсмислено.

 
  
  

- Доклад: Adina-Ioana Vălean (A6-0138/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), в писмена форма. (LT) Аз подкрепям идеята за продължаване на регулирането на цените на телефонните разговори. Когато беше приет Регламент (ЕО) № 717/2007, цените на разговорите между различните оператори не паднаха значително, а останаха на равнище, близо до горната граница, определена от регламента.

Аз мисля, че обхватът на приложение на регламента следва да се разшири и да включва и кратките текстови съобщения (SMS). Поради неправомерно високите цени, които потребителите трябва да плащат, изглежда, че, за съжаление, регулирането на цените на кратките текстови съобщения на едро и дребно е необходимо и затова аз гласувам в подкрепа на този регламент.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), в писмена форма. (PT) Аз по принцип не съм съгласен със законодателя, който се намесва на пазара и определя цените. Считам, че пазарът следва да определя собствените си цени в съответствие с основните принципи на здравословната конкуренция.

Точно това липсва по отношение на роуминга и оправдава намесата на Европейския парламент при определянето на максимални цени, под които телекомуникационните оператори сега са длъжни да се конкурират. Гласувах в подкрепа на регламента, който не се ограничава с проведените или приети разговори, а също така обхваща кратките текстови съобщения (SMS) и роуминга на данни.

Европейски съюз, който насърчава свободата на движение на своите граждани не може да има пазарни правила, които не действат или се ограничават, когато се пресече някоя граница.

В момента твърде много хора все още доста неохотно използват телефоните си, когато са в чужбина, защото се страхуват от сметките за роуминг. Аз гласувах в подкрепа на регламента именно за да се гарантират по-ниски цени на роуминг за потребителите, като в същото време се подсилват правилата за прозрачност на ценообразуването.

Ето един конкретен пример за това, как действията на ЕС се отразяват на нашия ежедневен живот. От сега нататък, когато се връщат от почивка или командировка в чужбина, европейските граждани ще знаят, че по-малката им сметка за мобилен телефон се дължи на ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Konstantinos Droutsas (GUE/NGL), в писмена форма.(EL) Европейският съюз насърчава по-бързото капиталистическо преструктуриране в областта на мобилните комуникационни услуги чрез разширяване на приложението на въпросния регламент и обхващане на всички услуги, предоставени от мобилните телефонни оператори.

Директивата засилва позицията на европейските монополи по отношение на техните конкуренти на международната арена. Тя удължава периода на валидност на регламента, за да улесни придобиванията и сливанията на дружества, което ще осигури по-големи печалби за капитала.

Приложението на директивата укрепи монополите дружества. Предполагаемата горна граница на цените на роуминга се заобикаля чрез използване на методи за минимален период на таксуване, като по такъв начин се увеличава цената за предоставените услуги и съответно печалбите на дружествата, както се признава от компетентните органи, които извършват одита. Планираното разделение на цените на едро от цените на другите мобилни телефонни услуги, като кратки текстови съобщения (SMS) и гласова поща, няма да бъдат в полза на потребителите, а ще увеличат още повече печалбите на капитала.

Ние категорично се противопоставяме на либерализацията и приватизацията на телекомуникационните пазари, което води до занижаване на стандартите на услугите и разпродаване на активите на обикновените хора. Призоваваме работниците да изразят своята опозиция срещу ЕС и неговата антинародна политика и да променят съотношението във властта на политическо равнище на предстоящите избори.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), in writing.(SV) Комисията иска действащото в момента регулиране на цените на роуминга да се разшири и да обхване не само разговорите, но и трафика на кратки текстови съобщения (SMS) и роуминг на данни. Европейският парламент препоръчва по-рестриктивна форма на регулиране и изтъква, че регулирането на цените следва да бъде временно, а в дългосрочен план пазарът следва да елиминира високите цени на роуминга. Аз гласувах в подкрепа на позицията на Европейския парламент, тъй като е малко по-пазарно ориентирана и либерална, отколкото предложението на Комисията. Гласувах против законодателната резолюция, тъй като регулирането на цените в момента de facto в дългосрочен план ще ни отведе в погрешната посока.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. (DE) Мобилните телефони вече са част от ежедневния живот и повечето хора не ходят никъде без тях. Дали се използват по работа или за лични цели не е толкова важно. При всички случаи, всички видове комуникация, без значение дали са телефонни разговори, текстови или мултимедийни съобщения, интернет комуникация или сърфиране водят до разходи, които операторите начисляват на потребителите.

Разбираемо е, че тези разходи са по-високи в мрежа в чужбина т.е. не в мрежата в собствената държава на оператора, но от появата на международната мобилна телефония ние нееднократно сме били свидетели на прекомерни злоупотреби с цените на роуминга.

В някои случаи потребителите са получавали възмутително високи сметки, които не могат да бъдат оправдани с никакво универсално приемливо изчисление. Посредством тази инициатива, която не само прави възможно за отделните граждани да се ориентират из джунглата на трафика, но също така стандартизира цените, Съюзът най-накрая за пръв път прави нещо в полза на хората в Европа. По тази причина гласувах в подкрепа на този доклад.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), в писмена форма. (RO) Аз гласувах в подкрепа на този доклад, защото новият регламент въвежда предпазни механизми за гарантиране на прозрачността на цените на услугите за роуминг на данни, така че гражданите/потребителите по-добре да могат да разберат използвания метод за начисляване на сумите, което им позволява да контролират разходите си и да избегнат неприятните изненади при получаване на сметки.

Поставянето на горни граници на цените на роуминга на гласови услуги и кратки текстови съобщения (SMS), приемането на мерки, които гарантират прозрачност и въведените предпазни механизми за тарифите на едро за услугите за трансфер на данни все пак дават на операторите свобода да се конкурират на пазара и да диференцират офертите си в рамките на наложените ограничения. В резултат на това нови малки предприятия получават шанса да се конкурират с прекомерните тарифи на едро, предлагани от основните оператори.

Съществуващите в момента практики за таксуване на основата на 60 секунди, които се прилагат при роуминга на разговорите, водят до скрити разходи за потребителите, като добавят към сметката, в сравнение с обичайната сметка по Евротарифа за роуминг услуги, приблизително 24 % са изходящи повиквания и 19 % за входящи повиквания.

Регламентът трябва да предложи достатъчно високо равнище на защита за потребителите, като им дава възможност да използват услуги за роуминг на данни по удобен за тях начин и без да създава неразумни тежести за телекомуникационните оператори.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), в писмена форма. (PT) Насищането на вътрешния пазар е една от основните цели на ЕС и затова съвместните ни усилия за постигане на възможно най-добрите условия за конкуренция в различните сектори на икономиката са толкова важни. Глобализацията на търговията, бизнеса и комуникациите е част от всичко това. Поради това този доклад за пазара на мобилните комуникации е от жизнена важност.

Фактът, че на първо четене се достигна до съгласие, че регламентът може да влезе в сила през месец юли 2009 г., е победа за Парламента. Този доклад не само определя условията за подобрена прозрачност и защита на потребителите, но също така и за конкуренция, която е по-справедлива и по-ясна за всички, от производителите до потребителите.

Затова гласувах в подкрепа на доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), в писмена форма. (SV) Днес аз реших да се въздържа от гласуване на регламента „Роуминг II“, който предлага регулиране на цените на мобилните телефонни услуги в чужбина. Предложението, което беше компромис, до който достигнаха големите групи, съдържаше много добри идеи, включително повече информация за потребителите, която ще им даде възможност да избегнат големи телефонни сметки, след като са били в чужбина.

Причината за моето въздържане не е сложна. Аз не считам, че политиците в ЕС следва да определят цените на свободния пазар. Смисълът на пазарната икономика е, че цените се определят от предлагането и търсенето, а не от това, което някой политик в Брюксел счита за „справедливо“. Ние вече имаме регламент за цените в резултат на регламента „Роуминг I“. Резултатът е, че операторите се придържат към тавана на цените, което не е в полза на потребителите.

Нашата задача, като политици, е да гарантираме, че има добра конкуренция на вътрешния пазар. Аз съм съгласен, че случаят с роуминг услугите не е такъв, но вместо регламентиране на цените в съветски стил, щеше да бъде по-добре да приложим мерки, насърчаващи конкуренцията, като например да забраним на големите оператори да прилагат дискриминация чрез цените по отношение на по-малките оператори, които се стремят към достъп до чуждестранните мрежи.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), в писмена форма. – (PL) Високите цени на роуминг услугите в Европейската общност са проблем, който задържа процеса на европейската интеграция и ограничава свободата на движение на гражданите на Европейския съюз.

По време на днешното гласуване аз одобрих на проекта на законодателна резолюция на Европейския парламент за изменение на Регламент (EО) № 717/2007 и Директива 2002/21/EО, която от 1 юли 2009 г. до 2011 г. постепенно ще намали максималната цена на използването на роуминг в рамките на ЕС.

Максималната цена за изходящите и входящи повиквания ще бъде намалявана всяка година с 4 евроцента, а през 2011 г. ще възлиза съответно на 0,11 евро на минута. В допълнение, от 1 юли 2009 г. операторите ще са длъжни да таксуват на базата на една секунда и изпращането на текстово съобщение няма да струва повече от 0,11 евро. Цената на прехвърляне на данни също ще бъде намалена до 0,50 евро на мегабайт през 2011 г.

Аз определено одобрявам доклада. Той е още една стъпка в посока към социална Европа, където хората, тяхната свобода и подобряването на стандарта им на живот се поставят на първо място.

 
  
  

- Доклад: Renate Weber (A6-0247/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE), в писмена форма. – (PL) Третата и Шестата директива (78/855/EИО и 82/891/EИО) относно сливанията и разделянията на акционерните дружества понастоящем съдържат списък с подробни изисквания относно докладването, които трябва да бъдат спазвани от дружествата, които се сливат или разделят. Това включва значителни разходи. Средствата за изпращане на информация до акционерите, посочени в директивите, са установени преди 30 години и не са съобразени с технологичните възможности на днешния ден. Това води до ненужни разходи, които трябва да се поемат от дружествата.

В този контекст ние следва да приветстваме предложението на Комисията относно намаляването на административната тежест по отношение на изискванията за докладване и документиране при сливания и разделяния.

Специална подкрепа следва да бъде оказана на усилията, насочени към адаптиране на разпоредбите и на двете директиви във възможно най-голяма степен в областта на премахването на дублирането на изисквания за експертни доклади, оповестяване на плана за сливане и към адаптиране на разпоредбите на Третата и Шестата директива към тези на Втората директива по отношение на защитата на кредиторите.

Мисля, че имаме основание да въведем задължение за дружествата да публикуват пълната информация за себе си на уебсайтовете си в интернет и да включат връзка до тези уебсайтове на централна електронна платформа, която скоро ще получи одобрение от Комисията. Това изискване несъмнено ще допринесе за засилване на прозрачността, особено с въвеждането на допълнително задължение за непрекъснато актуализиране на публикуваните данни. Предложените по-горе решения целят да направят ежедневното функциониране на дружествата по-лесно. Реалното намаляване на административните тежести обаче ще зависи от начина, по който тези решения ще бъдат приложени от държавите-членки, дружествата и самите акционери.

 
  
  

- Временно търговско споразумение с Туркменистан (B6-0150/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard James Ashworth (PPE-DE), в писмена форма. – (EN) Британските консерватори не можеха да одобрят освобождаването от отговорност във връзка с общия европейския бюджет за 2007 г., раздела за Европейския съвет. За 14-та поредна година Европейската сметна палата може да издаде декларация за достоверност единствено с резерви за сметките на Европейския съюз. Ние отбелязахме забележките на одиторите за това, че около 80 % от трансакциите на Европейския съюз се извършват от агенции, които работят в рамките на държавите-членки по споразумения за съвместно управление. Одиторите редовно докладват, че равнището на контрол и проверки на използването на фондовете на ЕС в рамките на държавите-членки е недостатъчно. За да се справи с този все още съществуващ проблем, Съветът сключи междуинституционално споразумение през 2006 г., което ги задължи да удостоверяват трансакциите, за които отговарят. Със съжаление отбелязваме, че до този момент мнозинството от държавите-членки не са изпълнили задължението си по задоволителен начин и затова, въпреки традиционното „джентълменско споразумение между“ Парламента и Съвета, ние не можем да се съгласим с освобождаването от отговорност дотогава, докато държавите-членки не изпълнят задълженията си по междуинституционалното споразумение.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), в писмена форма. – (EN) Аз гласувах в подкрепа на резолюцията, която проучва търговските отношения между ЕС и Туркменистан. Според много подробни доклади от Хюман Райтс Уоч, Амнести интернешънъл и института „Отворено общество“, Туркменистан е на едно от последните места в света по отношение на редица основни свободи, включително свободата на печата, свободата на изразяване и свободата на сдружаване. Доволен съм, че тази резолюция подчертава това; въпреки че малките промени, направени от президента Бердимухамедов следва да се приветстват, ЕС очаква съществени подобрения по отношение на правата на човека в Туркменистан.

 
  
  

- Доклад: Daniel Caspary (A6-0085/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), в писмена форма. – (EN) Аз гласувах против това Временно споразумение с Туркменистан, въпреки възхищението ми от работата на докладчика, г-н Caspary. Имах възможност да посетя държавата с делегация от комисията по външни работи преди две години, когато тя беше ръководена от Туркменбаши и книгата му „Рухнама“. Оттогава положението се е подобрило много малко, а Амнести интернешънъл, наред с други неправителствени организации все още докладва за сериозни проблеми и злоупотреби с правата на човека в тази държава. Подобренията не са достатъчни, за да ме удовлетворяват на този етап, за да гласувам в подкрепа на споразумението.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), в писмена форма. – (EN) Аз гласувах против този доклад, който целеше да получи одобрението на Парламента за едно Временно търговско споразумение между ЕС и Туркменистан. Миналата година Европейският парламент поиска от Туркменистан да отговори на пет критерия по отношение на правата на човека, преди да даде одобрението си за това споразумение. Тези критерии са: да се разреши на Червения кръст да работи свободно в страната; преустройство на образователната система в съответствие с международните стандарти, освобождаване на всички политически затворници; премахване на пречките от страна на държавата за пътуванията в чужбина и накрая, да се позволи свободен достъп за независимите неправителствени организации и да се разреши на организациите на ООН за правата на човека да проучват напредъка в цялата държава. Аз съм убеден, че Туркменистан не отговаря на нито един от тези критерии и затова съм много разочарован, че беше дадено одобрение за сключването на това Временно търговско споразумение.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexandru Nazare (PPE-DE), в писмена форма. – (EN) Бих искал да благодаря на г-н Caspary за цялата работа, която той извърши в комисията по международна търговия по този конкретен законодателен акт, целящ подобряването на отношенията между ЕС и Туркменистан.

Търговските споразумения между ЕС и тази държава, които не бяха променяни в течение на вече 20 години, трябваше да се осъвременят, особено във време на голям световен финансов риск.

Не само ще има търговски и икономически ползи от новото временно споразумение с Туркменистан, но очакваме да видим подобрение на регионалната сигурност във всички аспекти: от насърчаването на правата на човека и демокрацията, до по-добри резултати в областта на борбата с наркотиците и трафика на хора и до устойчивото участие на Туркменистан в реконструкцията на Афганистан чрез оказване на подкрепа на дейността на държавите-членки на ЕС в тази страна. Не на последно място, по-добрите отношения с Туркменистан ще отбележат още една стъпка напред към укрепването на енергийната сигурност в Европа.

Аз се присъединих към моите колеги, които подкрепиха законодателния акт, предложен от г-н Caspary. Ние и в бъдеще ще трябва да вземаме всички мерки, за да гарантираме, че тази страна ще играе своята роля в общите усилия да се улесни нейният успех.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), в писмена форма. – (PL) Отношенията между Европейските общности и Туркменистан в момента се ръководят от Споразумението за търговия и търговско и икономическо сътрудничество, сключено между Европейските общности и СССР през 1989 г.

Не може да има съмнение за това, че равнището на икономическо развитие и особено на защитата на правата на човека в Туркменистан не е задоволително. Туркменистан не отговаря на редица хуманитарни изисквания (включително и факта, че на Червения кръст все още не е разрешено да работи в Туркменистан).

Аз мисля, че парафирането на Временното търговско споразумение между Европейската общност и Туркменистан и в същото време ясното поставяне на условието за срок от пет години за въвеждането на демократични принципи и стандарти за защита на правата на човека, подобни на тези в ЕС, ще създаде мотивация и ще бъде добър знак на добра воля от страна на Общността. Парафирането на споразумението може да спомогне за подобряването на живота на гражданите на Туркменистан и за провеждането на икономически реформи.

Подписването на Споразумението за партньорство и сътрудничество може да се обсъжда само ако има видимо подобрение в областта на зачитането на демократичните принципи и правата на човека.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (PPE-DE), в писмена форма. – (EN) Бих искал да използвам тази възможност да обясня една от многото причини, поради които днес гласувах в подкрепа на по-близките търговски връзки между ЕС и Туркменистан. Общата външна политика в областта на енергийната сигурност, която британските консерватори напълно подкрепят, признава важността на новите транскаспийски тръбопроводи за снабдяване на Европа с нефт и газ. Тези транскаспийски пътища следва да бъдат изцяло интегрирани в тръбопроводите от „южния коридор“, включително „Набуко“, „Южен поток“ и „Бял поток“. Намаляването на нашата зависимост от енергийните доставки от Русия е от решаващо значение за нашата колективна енергийна сигурност и външна политика.

По тази причина ние трябва да сме активни и ангажирани по отношение на изграждането на партньорство с Туркменистан посредством подкрепата на временното търговско споразумение, което ще спомогне за стимулирането на вътрешни реформи и подобрения в областта на защитата на правата на човека в тази държава.

 
  
  

- Доклад: Gunnar Hökmark (A6-0236/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (UEN), в писмена форма. – (EN) Атомната енергия е реалност в Европа. Тя е реалност, с която ние в Ирландия не се чувстваме особено комфортно, но приемаме правото на всички държави да избират структурата на енергетиката си и фактът, че нашите съседи използват атомна енергия означава, че не можем да си позволим да пренебрегнем този въпрос.

Само миналата седмица имаше сериозно нарушение на безопасността в атомната централа Селафилд и съоръжението за съхранение на ядрени материали в Селафилд, хранилище В30, е вероятно един от най-сериозните проблеми, с които се сблъсква ядрената промишленост в Европа. В хранилище В30 има значителни количества ядрени материали, които не се третират адекватно от десетилетия.

Ето защо аз подкрепям предложението за създаване на рамка за ядрена безопасност в ЕС, която ще подсили независимостта на националните регулатори и ще гарантира високо равнище на прозрачност по отношение на безопасността на ядрените инсталации.

Аз подкрепих предложените изменения на доклада, които още повече ще подсилят разпоредбите и изискванията за безопасност. Независимо че нямаме ядрени централи в Ирландия, нашите граждани могат да бъдат засегнати от нарушения на безопасността на друго място и ЕС трябва да гарантира, че нашите граждани са защитени по най-добрия начин.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Crowley (UEN), в писмена форма (GA) Трябва да приемем факта, че атомна енергия се произвежда и ще се произвежда в Европа. Ние не се чувстваме особено комфортно с това в Ирландия, но уважаваме правото на всяка държава-членка да избира собствените си източници на енергия. Докато съществуват атомни електроцентрали в наши съседни държави, ние не можем да пренебрегваме този въпрос.

Миналата седмица имаше нарушение на безопасността в Селафилд и съоръжението за съхранение на ядрени отпадъци, което се нарича „хранилище В30“, е един от най-големите проблеми за ядрения сектор в Европа. В хранилище В30 се съхраняват огромни количества нетретирани ядрени отпадъци.

Аз напълно подкрепям предложението, свързано с Общностната рамка за ядрена безопасност, която ще гарантира, че ще се въведе стандарт за безопасност на атомните електроцентрали, който ще бъде прозрачен и на високо равнище.

Гласувах в подкрепа на измененията, целящи да направят това предложение по-действено. Въпреки че нямаме атомна електроцентрала в Ирландия, евентуални проблеми с безопасността в атомни електроцентрали в други европейски държави биха могли да засегнат хората в Ирландия. Европейският съюз е този, който следва да гарантира, че гражданите в нашите държави са напълно защитени в това отношение.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), в писмена форма. – (EN) Като човек, който има резерви към безопасността на атомните електроцентрали в дългосрочен план, аз не съм особено доволен от този доклад. Приемам, че онези, които работят в този отрасъл са професионалисти, отдадени на работата си. Приемам, че аварии се случват много рядко. И все пак, проблемът е, че ако се случи такава авария, то нейните последици са потенциално крайно сериозни. Ние не можем да забравим ядрената авария на Урал, описана от Рой Медведев, аварията на Три майл айлънд, която се разви по сценария на събитията от филма „Китайски синдром“, излязъл по екраните броени дни преди самата авария, нито аварията в Токаймура, Япония, нито в крайна сметка Чернобил, с чиито последици ние всички живеем днес, но които най-трагично се преживяват от възрастните и децата, които живеят в непосредствена близост или са родени от родители, които са били там.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), в писмена форма. (PT) Атомната енергия ще играе жизненоважна роля в бъдещето на енергетиката в нашето общество. В резултат на това и като се имат предвид плановете за бъдещите съоръжения в Европа, много е важно да изработим Общностна рамка за ядрена безопасност.

Докладът на г-н Hökmark ще гарантира, че най-добрите и безопасни условия са внедрени в бъдещите ядрени съоръжения в Европа. Ще има ясна рамка и независими и силни национални регулатори, както и система за лицензиране на ядрените съоръжения и система за инспектиране и проверка на тези съоръжения.

Важността на атомната енергия в бъдеще изисква перфектни условия за нейното приложение и също такива условия за обмен на съществена информация, така че да могат да се създадат еднакви условия за безопасност на най-високо равнище.

Затова гласувах в подкрепа на този доклад.

 
  
MPphoto
 
 

  Paul Rübig (PPE-DE), в писмена форма. (DE) Делегацията на Австрийската народна партия (ÖVP) подкрепя създаването на независим орган за надзор на атомните електроцентрали, притежаващ правно обвързващото правомощие да изключва от мрежата опасните атомни електроцентрали.

 
  
  

- Доклад: Raül Romeva i Rueda (A6-0253/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström и Åsa Westlund (PSE), в писмена форма.(SV) Ние решихме да гласуваме против доклада относно система за контрол в рамките на общата политика в областта на рибарството. Разбира се, ние приветстваме предложенията за засилени мерки, за да се гарантира, че правилата се спазват, но се отнасяме критично към поставянето на акцента върху контролирането на любителския риболов. Не е разумно да се регулира любителският риболов, когато, в действителност, промишленият риболов е отговорен за проблеми като свръхулова в нашите морета.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Ние съжаляваме, че мнозинството в Парламента отхвърли предложеното от нас изменение, което в съответствие с разпоредбите, залегнали в конституцията на Португалската република, с други думи, онези, отнасящи се за националния суверенитет, и което, като част от борбата за гарантиране на това, че тези разпоредби се зачитат, гласеше, че това предложение за регламент следва да зачита, а не да застрашава компетенциите и отговорността на държавата-членка по отношение на контрола на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството.

Ние съжаляваме, че мнозинството в Парламента отхвърли предложените от нас изменения, които не биха позволили на Европейската комисия да извършва независими проверки без предварително предупреждение в изключителните икономически зони (ИИЗ) и територии на държавите-членки, и по собствено усмотрение да забранява риболовни дейности и да спира или отменя плащания от финансовата помощ от Общността за съответната държава-членка и които също така не позволяваха на една държава-членка да инспектира риболовните си кораби в ИИЗ на друга държава-членка без разрешението на последната.

Ако това предложение за регламент (по което преговорите между европейските институции ще продължат) бъде прието, както се очаква в момента, то ще представлява още една атака срещу националния суверенитет чрез включването на изисквания по отношение на оборудване и процедури, които бяха изтъкнати като напълно неподходящи за рибарството в Португалия.

Ето защо, ние гласувахме „против“.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang и Fernand Le Rachinel (NI), в писмена. (FR) През 2008 г., 165 траулера бяха бракувани. През 2009 г. беше обявено, че това ще се случи с още 225.

Секторът на рибарството във Франция страда неимоверно, защото френското правителство и Брюксел решиха да жертват френските рибари в името на европейската икономическа и търговска политика.

По този начин Норвегия, която е държава извън Европейския съюз, но е договорила обвързани с доставки на газ икономически споразумения с ЕС, си е осигурила 80 % от квотата за улов на треска, което в цифрово изражение възлиза на 500 000 тона годишно. Франция, от своя страна, има достъп само до 9 000 тона годишно, от които само 700 тона идват от Ламанша и Северно море.

Как може да не чувстваш отвращение, когато наблюдаваш унищожаването на френските рибари? Защо Брюксел и френското правителство така се стараят да режисират унищожаването на цял сектор от нашата икономика? Отговорът е евроглобалистките интереси и догмата на свободната търговия.

Не пакетът от 4 млн. евро, обещан от министъра на селското стопанство и риболова и предназначен за финансова компенсация, свързана със спирането на корабите, които са изпълнили квотата си за улов на риба, ще реши този проблем. Съществува спешна, жизненоважна необходимост френските рибари да бъдат освободени от тези дискриминационни и унищожителни европейски квоти.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), в писмена форма.(SV) Европейският парламент днес гласува в подкрепа на включването на спортния и любителския риболов в общата политика в областта на рибарството. По този начин ЕС започна да регулира едно от най-популярните занимания през свободното време.

Предложението е абсурдно. Първо, риболовните зони са собственост на отделните държави, а не на Брюксел. Второ, дейностите, свързани с любителския риболов, не се отразяват на запасите в значителна степен. Трето, ще бъде невъзможно да се спазва този законодателен акт. Само погледнете Швеция с нейната брегова ивица от 11 500 км. Наистина ли европейските бюрократи и членовете на този Парламент вярват, че е възможно да се контролира какво се случва на всяко едно място през цялото време? Закон, който не може да се приложи, е особено лош закон.

От друга страна, аз не съм особено изненадан от предложението. Европейският съюз е като парен локомотив, който е започнал да се движи по пътя в посока към целта си да се превърне в истинска федерална държава. Той е голям, тежък и е много трудно да се спре щом веднъж колелата са започнали да се търкалят по релсите. Всеки, който се осмели да застане на пътя му ще бъде смазан.

Днес е черен ден за онези от нас, които искат целенасочено и ефективно европейско сътрудничество, но днес е особено черен ден за рибарите любители във всички държави-членки.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastiano (Nello) Musumeci (UEN), в писмена форма. – (IT) Целта на това предложение за регламент, а именно да гарантира системата за контрол на Общността на правилата на общата политика в областта на рибарството посредством Европейска агенция, е, разбира се, похвална и отговаря на многобройните искания, направени през годините от Парламента и от Европейската комисия. Регламентът също така предлага, макар и плахо, прилагането на гореспоменатите правила чрез уеднаквена система в 27-те държави-членки.

Въпреки че аз одобрявам общия дух на текста (поддържащ култура на зачитане на правилата с цел да се гарантира, че общата политика в областта на рибарството се прилага правилно), аз мисля, че в този случай специфичните особености на риболова в Средиземно море, за съжаление, не са взети под внимание.

Един пример в това отношение е изискването за инсталиране на система за наблюдение със сателит на корабите по-дълги от 10 метра. Това може да е добре за мощните риболовни кораби в Северно море, но не и за тези в Средиземно море, които са малки, често дори без каюта и се използват за „риболов в малък мащаб“. Това поставя и проблема за значителните разходи, които следва да се направят, който би могъл обаче да се преодолее, ако Общността предостави 80 % от съфинансирането, както уместно е предложено в изменение 20.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), в писмена форма. – (EN) Аз ще подкрепя този доклад, защото приехме изменения 48 и 49 и отхвърлихме изменение 93 във връзка с любителския риболов.

Включването на любителския риболов в риболовната квота на една държана-членка за мен е неприемливо.

Ако сериозно твърдим, че любителският риболов унищожава нашите запаси от риба, то според мен не се разбира основният проблем, свързан с намаляващите запаси от риба. Този проблем е свръхуловът от концерните, занимаващи се с промишлен риболов в техните риболовни кораби фабрики.

От тях ще изискваме да спазват общата политика в областта на рибарството, а не от рибарите любители, които се занимават със своето хоби.

 
  
  

- Доклад: Cornelis Visser (A6-0206/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Roger Knapman и Thomas Wise (NI), в писмена форма. – (EN) Общата политика в областта на рибарството е изцяло неправилна и е изключително пагубна за британската икономика и за околната среда. Докато ние признаваме необходимостта от нововъведения, за да подобрим ситуацията, тези нововъведения и добри практики вече определено са създадени в държавите-членки и от самите рибари. Затова гласувахме против този доклад, който предоставя повече компетенции на Комисията.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Wise (NI), в писмена форма. – (EN) Общата политика в областта на рибарството е изцяло неправилна и е изключително пагубна за британската икономика и за околната среда. Докато ние признаваме необходимостта от нововъведения, за да подобрим ситуацията, тези нововъведения и добри практики вече определено са създадени в държавите-членки и от самите рибари. Затова гласувах против този доклад, който предоставя повече компетенции на Комисията.

 
  
  

- Доклад: Simon Busuttil (A6-0251/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto и Louis Grech (PSE), в писмена форма. – (EN) От мое име и от името на моя колега, Louis Grech, бих искал да кажа, че въпреки че гласувахме в подкрепа на доклада, бихме искали да обърнем внимание на следните моменти:

ние подкрепяме общата имиграционна политика;

ние считаме, че Европейският пакт по въпросите на имиграцията не беше удовлетворителен по отношение на националните интереси;

ние изразяваме разочарованието си, защото докладът не посочва пряко и ясно задължителното разпределение на тежестта;

ние отбелязваме, че всяко сътрудничество е добре дошло, но ЕС не следва да се намесва в това, какви двустранни споразумения са постигнати между страната на произход и страната на транзитно преминаване;

ние не сме съгласни с предоставянето на право на глас на незаконните имигранти поради демографската ситуация в Малта;

ние не сме съгласни с въвеждането на система от единни европейски шенгенски визи, вместо националните системи, ако това ще увеличи бюрокрацията и системата стане по-малко гъвкава.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Boursier (PSE), в писмена форма. (FR) Аз приветствам приемането на доклада Busuttil, въпреки че признавам, че не подкрепям всички становища, изложени в него и по-специално, положителното отношение към сключването на Европейския пакт за имиграцията и убежището: моята група гласува за отпадането на това съображение в комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, но ние бяхме малцинство по този въпрос, а същото е вярно и по отношение на засилената роля на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз (FRONTEX) в операции по връщане.

В светлината на крайния резултат обаче, аз гласувах в подкрепа на този доклад, за да мога ясно да изразя безрезервната си подкрепа за отварянето на легалните пътеки за имиграцията. Затова подкрепям признаването на необходимостта от труда на мигрантите в рамките на ЕС; необходимостта от засилени консултации с представители на гражданското общество; свободата на движение в рамките на ЕС след период от 5 години постоянно пребиваване; зачитане на човешкото достойнство и прилагането на най-благоприятните мерки в контекста на приложението на Директивата за връщане на незаконни имигранти и най-накрая и най-важното, правото на глас на местните избори, на което десните в Европа яростно се противопоставиха.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bradbourn (PPE-DE), в писмена форма. – (EN) Британските консерватори гласуваха против този доклад, защото ние не приемаме необходимостта от обща имиграционна политика на ЕС и защото Обединеното кралство трябва да запази пълен контрол върху националните си граници.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI) , в писмена форма. (NL) Гласувах против този доклад, тъй като той съдържа редица елементи, които са неприемливи. Най напред, предполага се, че ЕС ще има нужда от 60 млн. нови имигранти до 2050 г. Предвид проблемите, които съществуват в момента с масовата имиграция, това не е нормално предложение. Също така се предлага синята карта да не се отнася само за висококвалифицираните служители. В такъв случай направо широко да отваряме шлюзовете.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), в писмена форма. (PT) Общият подход по отношение на имиграцията няма алтернатива. Фрагментарен и непоследователен подход е недопустим в една обща територия без вътрешни граници, защото всяко действие или политика в областта на имиграцията, приложени от една държава-членка по необходимост има последици във всички други държави-членки.

Затова подкрепям установяването на обща европейска имиграционна политика, основаваща се на висока степен на политическа и оперативна солидарност, взаимно доверие и споделена отговорност.

Приемането на Европейския пакт за имиграцията и убежището е сериозна стъпка в тази посока, която ще доведе до прилагането на имиграционна политика, която ще бъде по-съгласувана, по-контролирана и свързана с потребностите на трудовия пазар в европейските държави, а също и с наличните ресурси, свързани с жилищата, здравеопазването и образованието. Целта й също е да се бори последователно с незаконната имиграция.

Отличният доклад, представен от г-н Busuttil зачита този подход. Единственият му проблем е едно изменение, внесено от групата на социалистите в Европейския парламент, което застрашава твърдостта на нашата борба с незаконната имиграция, тъй като няма съмнение, че всеки имигрант, който законно пребивава на територията на някоя държава-членка ще има правото на глас в съответствие с утвърдените условия. По тази причина аз подкрепям алтернативната резолюция, внесена от докладчика, който още веднъж се опита да постигне компромис, приемлив за всички.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), в писмена форма. (PT) Аз гласувах в подкрепа на резолюцията относно Обща имиграционна политика за Европа, тъй като имиграцията е едно от най-големите предизвикателства, с които Европа се сблъсква в момента. При решаването на проблема с имиграцията, ние можем да приемем политики, които я трансформират във възможност.

Имиграцията е проблем, предизвикващ загриженост в държавите от ЕС, поради което те трябва да действат съвместно, за да намерят подходящото решение на този проблем. Този доклад има амбицията да обхване всички аспекти на имиграцията, като подкрепя установяването на обща европейска имиграционна политика, основаваща се на висока степен на политическа и оперативна солидарност.

Освен това той също така включва мерки, позволяващи на мигрантите да участват в гражданския и политически живот на обществото, в което те живеят, и по-специално, в политическите партии и професионални съюзи и им дава възможност да гласуват на местните избори.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Един доклад с 91 члена трябва определено да включва аспекти, с които сме съгласни. Този доклад обаче, въпреки че се опитва да „подслади горчивото хапче“, е изцяло негативен и е очевидно, че именно поради тази причина, ние го отхвърляме.

Той „силно подкрепя установяването на обща европейска имиграционна политика“, приветства „институционалните последици от Договора от Лисабон, по-специално разширяването на процедурата на съвместно вземане на решение и гласуването с квалифицирано мнозинство за всички политики в областта на имиграцията“ и „приемането на Европейския пакт за имиграцията“, с други думи, един нехуманна, основана на мерки за сигурност, имиграционна политика, която криминализира, експлоатира и подбира имигрантите.

Ако има някакви съмнения за целите на ЕС, тогава този доклад ги разсейва: миграцията „продължава да е необходима за удовлетворяването на ...потребностите на пазара на труда в Европа“ (до 2050 г 60 милиона работници-мигранти). Ето защо трябва да бъдат разработени „имиграционни профили“, като „нуждите на пазара на труда следва да представляват основен аспект на тези профили“ и е необходимо „повишаване на привлекателността на ЕС за висококвалифицирани работници“, особено чрез „синя карта“, с други думи, една нехуманна визия за имигрантите, която ги разглежда единствено като работна ръка за експлоатация.

Ние се нуждаем не толкова от обща политика, а от различна политика, която защитава правата на имигрантите и се бори с основните причини за имиграцията.

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Kaczmarek (PPE-DE), в писмена форма. – (PL) Аз гласувах в подкрепа на доклада Busuttil. Това е един важен доклад, защото миграцията е едно от най-значимите предизвикателства, с които се сблъсква Европейският съюз. Ние следва да сме готови да признаем, че не сме напълно в състояние да се възползваме от положителните аспекти на миграцията или да предотвратим онези ситуации, които по никакъв начин не могат да бъдат наречени благоприятни.

Една допълнителна трудност е това, че имиграцията се проявява различно в различните държави-членки и различията в това отношение са значителни. За някои държави миграцията представлява огромен социален, финансов и политически проблем. За други тя е незначително явление, което не предизвиква голям интерес. Ето защо, наред с другите неща, е толкова трудно да се установи и въведе единна миграционна политика. Ние също следва да сме наясно, че за много хора оставането в Европа е въпрос на живот и смърт – в буквалния смисъл на думата. Изпращайки ги обратно в страната им на произход, ние може би фактически ги осъждаме на смърт. Затова инструментите на имиграционната политика следва да са гъвкави, така че да могат да бъдат приспособени към индивидуалните случаи на конкретните хора. Благодаря ви много.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang и Fernand Le Rachinel (NI), в писмена форма. (FR) Една обща имиграционна политика, основана на улесняването и отварянето на законни канали за имиграция, не може да получи нашата подкрепа. Политиката следва да бъде коренно противоположна на това.

Този доклад се основава, да повторим, на опасните препоръки на Комисията, които са включени в нейната Зелена книга от 11 януари 2005 г., посветена на икономическата миграция. Това е доклад, който предвижда броят на работниците-мигранти, които евентуално ще са необходими за ЕС до 2050 г. да достигне 60 милиона и това съответно подчертава необходимостта да се отворят каналите на законната миграция.

Възможно ли е някой да не определи като възмутителен факта, че в разгара на икономическа, финансова и социална криза на нас ни се препоръчва да отворим допълнително нашите пазари за чуждестранни работници и то в момент, когато националните работни места са застрашени и бушува безработица?

Вместо това в условията на криза това, от което се нуждаем, е да приложим икономически и социални протекционистки мерки и да запазим работните места, но също и социалните помощи, за нашите граждани.

В заключение, този доклад се основава на неправилното предположение, че чрез отварянето на шлюзовете за законната имиграция, незаконната имиграция значително ще се намали или напълно ще изчезне. Ние знаем, че подобно нещо няма да се случи, а дори напротив, законната имиграция е предвестник на пълномащабна имиграция.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. (DE) Правото на убежище ще стане средство за масова имиграция в невиждани мащаби. Вратите на Европа ще се отворят широко за развиващия се свят. Ако поддръжниците на идеята за мултикултурен свят бъдат оставени на спокойствие, понятието за семейство ще се разшири дотолкова, че ще стане възможно за цели племена безпрепятствено да имигрират.

В допълнение, възможността за задържане преди експулсиране следва да се ограничи, на лицата, търсещи убежище, да се разреши достъп до пазара на труда и основните помощи за тях да бъдат увеличени. Това ще окаже допълнителен натиск върху пазара на труда, особено в условията на икономическа криза, и данъкоплатците ще трябва да бръкнат по-дълбоко в джобовете си. Поради тези причини няма друг вариант, освен този доклад да бъде отхвърлен.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), в писмена форма.(EL) Докладът относно общата имиграционна политика се отнася положително към насочената в угода на монополите имиграционна политика на ЕС и приноса на Европейския парламент към нея. В същото време той предлага да бъдат взети мерки за следващия етап за сметка на имигрантите и в дори по-реакционна посока.

Докладът приема основния принцип на имиграционната политика на ЕС като инструмент за обслужване на потребностите на пазара на труда, което означава на печалбите на европейските монополи. За тази цел той предрешава прилагането на политиката на „тоягата и моркова“ към имигрантите. По този начин, от една страна, той приветства неприемливия пакт за имиграцията и убежището и призовава за укрепване на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз (FRONTEX), за засилено събиране на информация и репресивни мерки срещу имигрантите, които са ненужни за европейския капитал. От друга страна, той приветства привличането и легализирането на „висококвалифицирани“ имигранти и цикличната временна имиграция, необходима за капитала, и предлага мерки за интегрирането на законните имигранти, така че те да са пряко на разположение на работодателите.

Единственият отговор на тази реакционна политика е да интегрираме имигрантите в движението на работническата класа, като имигрантите и местните работници се борят рамо до рамо срещу антинародната и антиимиграционна политика на ЕС и капитала, за своите права и богатството, което създават.

 
  
  

- Доклад: Eva Lichtenberger (A6-0224/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), в писмена форма. – (LT) Сега е моментът за политиката в областта на трансевропейската транспортна мрежа, въз основа на опита от 15 години, да анализира своите цели и мерки. Ние следва да преразгледаме проектите и мерките, да поставим по-голям акцент върху координиращата роля на ЕС и повече обвързващи ангажименти на държавите-членки при реализирането на приоритетни проекти, които те са приели.

Приоритетните проекти в областта на трансевропейската транспортна мрежа се състоят от големи и скъпи национални проекти в транспортната инфраструктура и някои от по-ранните 30 проекта в областта на трансевропейската транспортна мрежа, които беше физически невъзможно да бъдат реализирани, докато други проекти, особено след разширяването на ЕС, станаха особено важни, но не успяха да влязат в списъка.

Настоящата икономическа криза може още веднъж да ни насърчи да следваме тази логика, когато инвестираме в транспортната инфраструктура. Ние обаче имаме нужда от обмислени проекти и инвестиции в транспортната инфраструктура на ЕС, с цел да я развием допълнително през следващите 20-30 години. Решенията за транспортната инфраструктура следва да се основават на правилна оценка на разходите и ползите, стабилност и европейска трансгранична добавена стойност.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Докладът очертава насоките „за развитието на трансевропейска транспортна мрежа“ (TEN-T). На този етап те включват 30 приоритетни проекта „от национален интерес“ (Какви други интереси е редно да се вземат предвид, мултинационалните може би?), които ще получат съфинансиране от Общността в размер на около 5,3 млрд. евро.

Този доклад е в унисон с визията за „трансевропейски транспортни мрежи“, която се основава на разрастването на вътрешния пазар и засилването на конкуренцията и концентрацията на капитали. По тази причина докладът „подчертава необходимостта от включване на целите на Лисабонската стратегия“ и защитава идеята за адаптиране на трансевропейската транспортна мрежа спрямо „изменящите се пазарни условия“, „съгласно следните критерии: икономическа жизнеспособност, по-голяма конкурентоспособност, насърчаване на единния пазар“, чието развитие ще се постигне чрез „публично-частни партньорства“ (например чрез насочване на процент от приходите от таксите за изминат участък към финансиране на проекти, свързани с трансевропейската транспортна мрежа).

Само месец преди края на настоящия законодателен мандат, мнозинството в тази зала изисква от Европейската комисия „да предложи до края на своя мандат законодателна инициатива относно отварянето на вътрешните пазари за железопътен превоз на пътници с начална дата 1 януари 2012 г.“

В заключение, за да удовлетвори интересите на големите икономически и финансови групировки, свързани с разпростирането на тяхното влияние към Източна Европа, докладът подчертава, че връзките между Западна и Източна Европа са приоритетни.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE), в писмена форма. (RO) Развитието и разширяването на трансевропейската транспортна мрежа е абсолютно задължително условие за консолидирането на вътрешния пазар и сплотеността на Европейския съюз. По тази причина гласувах в подкрепа на опция „С“, предложена от докладчика Eva Lichtenberger. Този подход ще позволи всички бъдещи налични финансови ресурси да се използват за нуждите на транспорта и инфраструктурата. Подходът обаче не предлага категорични средства за гаранция на ефективна реализация поради множеството разнопосочни национални интереси.

Всяка друга алтернатива, включително и опцията в алтернативното предложение на групата на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи, би могла да направи невъзможно за държавите-членки използването на Кохезионните фондове, като част от кохезионната политика, за транспортни инфраструктурни проекти, различни от приоритетните проекти, свързани с трансевропейската транспортна мрежа, като последицата от това би било лишаването на Румъния от възможността да използва Кохезионните фондове за нуждите на транспортния сектор – фондове, от които Румъния се нуждае изключително много.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), в писмена форма. (PT) Този доклад прави оценка на реализацията на 30 приоритетни проекта от трансевропейската транспортна мрежа, чието забавяне оказва съществено въздействие върху бъдещето на устойчивата транспортна политика. Въпреки трудностите, от изключителна важност е да бъде запазен ангажиментът към промените, необходими за осигуряването на интермодални връзки, особено за гражданите и товарите. Наложително е да се вземат предвид настоящите предизвикателства, чиито характер варира от сигурност до регионална проблематика, социални, икономически, финансови навици и околната среда. По тази причина е необходимо да се подчертае потребността от комплексен и последователен подход към транспортната мрежа.

Значимостта на трансграничните връзки за напредъка на европейската транспортна мрежа е очевидна, което ни дава основание да подкрепяме обновяването на взаимовръзките между всички видове транспорт, особено тези, при които трансформацията и развитието са се оказали по-трудни, какъвто е случаят с железопътния и морския транспорт. Необходимо е да се осигурят по-добри връзки с морските пристанища и летищата и надлежната реализация на проектите за трансевропейската мрежа би допринесла за реализирането на тази цел.

Докладът отразява някои от проблемите, които се нуждаят от неотложно внимание, но градирането на приоритетите, което считам за уместно, не се поддържа последователно в целия текст. По тази причина гласувах против.

 
Правна информация - Политика за поверителност