Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/0143(COD)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A6-0413/2008

Rozpravy :

PV 22/04/2009 - 4
CRE 22/04/2009 - 4

Hlasování :

PV 22/04/2009 - 6.35
CRE 22/04/2009 - 6.35
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0251

Doslovný záznam ze zasedání
Středa, 22. dubna 2009 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

7. Vysvětlení hlasování
Videozáznamy vystoupení
Zápis
  

Ústní vysvětlení hlasování

 
  
  

- Termíny dílčích zasedání Parlamentu – 2010

 
  
MPphoto
 

  David Sumberg (PPE-DE). - Pane předsedo, možná si myslíte, protože z tohoto Parlamentu v červenci odcházím, že bych neměl mít vůbec žádné názory na program Parlamentu v roce 2010. Avšak zklamal bych ty, kteří mě sem na uplynulých 10 let vyslali, kdybych této příležitosti nevyužil k protestu proti tomu, aby se tento Parlament vůbec shromažďoval ve Štrasburku. Jedná se o ostudné plýtvání prostředky daňových poplatníků. Není pro to žádný důvod: v Bruselu je dostačující budova Parlamentu. Když se o tom – o výdajích a problémech, jaké má každý kvůli tomu, aby sem přijel – zmíním lidem ve Spojeném království, jsou naprosto šokováni, zejména v době hospodářské tísně, že bychom se měli držet svých zvyků. Nadešel čas, abychom tuto štrasburskou frašku ukončili, zajistili, že Parlament působí pouze v Bruselu, skutečně přispěli k úspoře veřejných financí a vynakládali je z lepších důvodů.

 
  
  

PŘEDSEDAJÍCÍ: PAN COCILOVO
Místopředseda

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). - Pane předsedající, každý rok předkládá Konference předsedů různé pozměňovací návrhy a pokouší se zajistit, abychom ve Štrasburku trávili více času, než bychom měli. Ve Štrasburku trávíme skutečně více času, než si kdokoliv zvenčí opravdu uvědomuje, protože už jen cesta na toto místo trvá většině téměř den. S cestováním do Štrasburku už bychom neměli souhlasit.

Jedním ze zvláštních práv, které bych udělil tomuto Parlamentu, je právo vybrat si své sídlo. Můj kolega pan Posselt uznává, že Štrasburk má určitou místní výhodu pro politiky, kteří žijí blízko. Avšak pro všechny z nás není jednoduché prostě jen přejet německou hranici. Voličům – lidem, kteří se chtějí přesvědčit, jak tento Parlament funguje – trvá cesta více než den. V Bruselu máme perfektní vybavení. Neměli bychom volit prodlužování doby, kterou trávíme ve Štrasburku: měli bychom se rozhodnout pro jeho opuštění.

 
  
  

- Zpráva: Mairead McGuinness (A6-0232/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (NI). - Pane předsedající, chtěl bych uvést pouze jednu otázku, a tou je skandální sága zákonů o zabírání půdy ve Španělsku, která se v té či oné podobě objevuje v Petičním výboru posledních šest let. V této sněmovně budeme mít všichni své voliče, ať již jakékoliv národnosti, kteří trpí zneužíváním urbanizačního zákona na španělských pobřežích, jako ostatně tisíce španělských občanů.

Pokusy rozhodnout tuto záležitost v naší sněmovně byly hanebně zmařeny několika španělskými delegacemi z obou stran a chtěl bych vyzvat zejména své kolegy ze Španělské lidové strany, aby nezapomínali na význam posvátnosti vlastnictví. Zejména oni by měli chápat – při vědomí vlastní historie a událostí druhé republiky, kdy nebylo vlastnictví zajištěno –, jak je důležité, aby lidé věděli, že jejich se o jejich listinách dokládajících vlastnictví neuvažuje v souvislosti se státním zneužíváním.

 
  
  

- Zpráva: Anna Záborská (A6-0198/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Hannu Takkula (ALDE). - (FI) Pane předsedající, především bych chtěl uvést, že se zpráva paní Záborské ubírá správným směrem. Je důležité, aby byla rovnost uplatňována v různých úlohách Parlamentu, ať již se jedná o výbory, nebo delegace.

Rovněž je velmi důležité, aby při sestavování kandidátních listin pro evropské volby obsahovaly stejně ženských kandidátek jako jejich mužských protějšků.

Potřebujeme se navzájem, a doufám, že se věci budou vyvíjet správným směrem, aby jednoho dne již otázka pohlaví nehrála tak velkou úlohu jako zkušenosti a odborné znalosti. Když Parlament přijímá rozhodnutí, je nejdůležitější, abychom měli ve výborech zkušené lidi a odborníky – muže i ženy. Tak každý získá rozumný, jasný názor na to, jak budovat lepší budoucnost a lepší Evropu za využití znalostí a zkušeností.

 
  
  

- Zpráva: Eluned Morgan (A6-0216/2009)

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (NI). - Pane předsedající, vybudováním společné evropské sítě dojde k obrovským úsporám. Na různých místech Evropy vždy někde existuje přebytek elektřiny a zrušení vnitrostátních překážek podstatně sníží naši závislost na dovážených zdrojích energie. Naneštěstí jsme o tomto modelu integrace – volný trh, decentralizovaný, organický – v rámci naší dnešní řady zpráv nehlasovali. Namísto toho směřujeme k harmonizaci, pevným cenám, k ochraně a společné vyjednávací pozici vůči Rusku a třetím stranám. Děje se tak na základě ideologických rozdílů v Evropské unii mezi volným trhem na základě vzájemného uznávání výrobků a harmonizovaným trhem vycházejícím z omezení výběru spotřebitele, ochrany výrobců a právní regulace.

Domnívám se, že zemím, jako je Spojené království, hrozí velká nebezpečí. Až do doby před dvěma lety jsme byli jediným čistým výrobcem energie v EU. Nyní je stav zhruba vyvážený. Společné energetická politika by pro nás mohla skončit stejně jako společná rybářská politika, kdy jedna země vkládá podstatné částky do společného hrnce, z něhož si ostatní nabírají rovným dílem.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). - Pane předsedající, než budu pokračovat, chtěl bych ocenit paní zpravodajku Morganovou. Vím, že nás opustí, a přestože jsme spolu častokrát nesouhlasili, domnívám se, že všichni budou souhlasit s tím, že na této zprávě vykonala obrovský kus práce.

Podíváme-li se na historii liberalizace v EU, všichni zjistíme, že liberalizace telekomunikačních služeb je velkým úspěchem, přičemž spotřebitelům v celé EU poskytuje výběr, nižší ceny a lepší služby. Je ostuda, že poštovní trh, a zejména trh s energií, v tomto ohledu zaostávají. Určitě se jedná o pár kroků správným směrem, ale stále potřebujeme vyřešit problémy s oddělením sítí a také s přístupem na další trhy.

Není správné, že některé trhy, například trh ve Spojeném království, zůstávají otevřené vůči konkurenci, přičemž mají německé a francouzské společnosti přístup na tento trh, zatímco brání společnostem ze Spojeného království v přístupu na své vlastní trhy. Doba protekcionismu skončila. Je čas více důvěřovat trhu.

 
  
  

- Zpráva: Ivo Belet (A6-0218/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Hannu Takkula (ALDE). - (FI) Pane předsedající, především bych chtěl uvést, že je zpráva pana Beleta vynikající. Je velmi důležité, abychom zajistili, že budeme z hlediska energetiky přívětiví, budeme energií šetřit a vůbec jednat účinně – v dopravě i ostatních oblastech.

Na to bychom se měly zaměřit rovněž v případě pneumatik. V této konkrétní zprávě se pojednává o dopravě a pneumatikách, ale je důležité nezapomínat, že nejdůležitější je bezpečnost, z ní se nesmí v žádném případě slevit.

Je třeba, abychom v tomto případě nalezli správnou rovnováhu. Energetický účinnost v rámci výroby pneumatik nesmí mít přednost před bezpečností. Chceme-li tedy zaručit energetickou účinnost a zvýšit ji, musíme současně zajistit, aby nebyla ani v nejmenším narušována bezpečnost, protože na dálnicích, menších silnicích a kdekoliv jinde musí být bezpečnost prioritou a hlavním cílem v rámci našeho rozvoje evropské dopravy.

 
  
  

- Zpráva: Adina-Ioana Vălean (A6-0138/2009)

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE). - (FI) Pane předsedající, především bych chtěl poděkovat paní zpravodajce Văleanové za její vynikající zprávu. Je důležité, abychom se v budoucnu v Evropě dostali do situace, kdy bude možnost snížit ceny mobilního telefonování v celé Evropě a v rámci vnitřního trhu se vyrovnají.

V současnosti je problém samozřejmě ten, že když se přesouváme z jedné země do druhé, musíme si hovory znovu předplácet,a pokud si je nepředplácíme, musíme platit velmi vysoké ceny.

Je důležité, abychom současně s budováním volného pohybu osob a pracovních sil a společného hospodářského prostoru – to by již mělo na úrovni Unie opravdu fungovat – rovněž vytvořili soudržní systém cen mobilního telefonování. To by bylo v zájmu veřejnosti.

Evropská unie musí jednat tak, aby upřednostňovala zájmy veřejnosti, a chceme-li to, musíme konat s cílem zajistit snížení ceny za hlasové hovory.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (PPE-DE). - Pane předsedající, jako zpravodaj Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů k této zprávě jsem velmi hrdý na práci, kterou jsme vykonali při zavádění transparentnosti. Jedním z velkých problémů byl po mnoho let pro velký počet zákazníků šok z vyúčtování, kdy po návratu domů nalezli vyšší vyúčtování, než očekávali.

Podíváme-li se však na zbytek zprávy, zejména na otázku cenových stropů, domnívám se, že bychom měli uznat, že by ceny poklesly i bez této regulace. Sama Komise připouští, na základě vlastních údajů, že většina spotřebitelů roaming nevyužívá: 70 % spotřebitelů ani jednou ročně. Počet pravidelných uživatelů roamingu je mnohem nižší. Takže se vlastně chystáme snížit ceny za volání a datové přenosy pro privilegovanou vrstvu několika poslanců Evropského parlamentu, úředníků Komise, evropských novinářů a evropských podnikatelů.

Doufejme, že společnosti, až se budou pokoušet získat své výnosy zpět někde jinde, nezvýší tuzemským uživatelům – zejména chudým – ceny za jejich hovory. Doufejme, že neokrademe chudé, aby platili za levnější hovory bohatých.

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI).(FR) Pane předsedající, vítám zprávu paní Văleanové o tématu, kde se pro jednou zcela uplatňují pravomoci Evropské unie.

Musím říci, že v této oblasti telekomunikací, je v současnosti situace neudržitelná. Jsou podváděni spotřebitelé používají mobilní telefony, jako je tento, kteří si ve své smlouvě přečtou, že zahrnuje mezinárodní hovory, a pak jsou šokováni, když zjistí cenu ve svém vyúčtování. Nedávno se to stalo například mně, když jsem v Itálii v jeden den využil dvakrát nebo třikrát internetové připojení, dostal jsem účet od fakticky znárodněného francouzského operátora Orange na 1 200 EUR a za další den strávený v samé blízkosti francouzských hranic mezi Evianem a Ženevou další účet na 3 000 EUR!

Jedná se o naprosto nevýslovné způsoby hraničící s krádeží za denního světla, za niž jsou zodpovědní tito operátoři – vůči zákazníkům nejsou transparentní. Proto musí být v rámci Evropské unie standardizována pravidla transparentnosti u smluv na mobilní telefonování.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (NI). - Pane předsedající, všichni samozřejmě podporujeme nižší ceny, když s našimi mobilními telefony cestujeme do zahraničí – museli byste se zbláznit, abyste byli proti tomu, ale to je jen jedna strana rovnice. Pokud v této sněmovně stanovíme povinnost snížení cen operátorů za roaming, budou se snažit získat své peníze někde jinde, což bude zřejmě znamenat, že zvýší ceny těm, kdo necestují.

To je jinými slovy daň uložena těm, kdo necestují, za ty, kdo cestují. Již nyní bude v obcích mého volebního obvodu mládež, která se potýká s vyššími cenami, aby mohlo několik podnikatelů, poslanců Evropského parlamentu a komisařů levněji telefonovat ze zahraničí.

Musím říci, že jsme nebyli nezúčastněnými stranami. Všichni z nás, kteří jsme hlasovali, máme velmi podstatný prospěch z typu regulace, kterou v této oblasti během posledního roku prosazujeme. Chcete-li vědět, jak se přesouvá moc v Evropě, pouze vám stačí, abyste si přečetli tuto zprávu. „Komu to prospěje?“ ptal se Lenin ve svém možná nejjadrnějším projevu o politické filozofii. Kdo má moc a nad kým ji vykonává? Už nemůže být dalších pochyb, kdo má moc ve svých rukou: my – eurokraté.

 
  
MPphoto
 
 

  Inese Vaidere (UEN). - (LV) Pane předsedající, děkuji mnohokrát, že jste mi udělil slovo. Hlasovala jsem pro tuto zprávu, protože se domnívám, že je činnost vykonaná Evropským parlamentem v oblasti mobilní komunikace velmi důležitá. Když vzpomínám na své první pracovní dny v Bruselu, stála jedna minuta telefonování tři eura nebo více, nyní, díky této regulaci, platíme tyto omezené částky, což prospívá celé evropské veřejnosti. Chtěla bych poukázat na velkou nejasnost těchto roamingových tarifů. To se týká především textových zpráv. Zatímco hodně ušetříme na hovorech, společnosti současně hodně vydělají na textových zprávách, a to znovu není v zájmu občanů. Domnívám se, že jsme touto směrnicí a regulací učinili velký pokrok v oblasti ochrany zájmů spotřebitelů, a také nyní, když jsou datové přenosy velmi důležité a lidé přijímají data na své mobilní telefony, představuje snížení těchto tarifů velký úspěch Evropského parlamentu.

 
  
  

- Zpráva: Peter Skinner (A6-0413/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Eoin Ryan (UEN). - Pane předsedající, chtěl bych poblahopřát panu Skinnerovi k jeho zprávě. Odvedl vynikající práci. Byl to velký úkol, ale opravdu předložil velmi komplexní právní předpis. Chtěl bych rovněž poblahopřát evropským institucím a členským státům, které nám předložily tyto zdařilé závěry o Solventnosti II.

Jedná se o dobrý příklad způsobu, jak musí Evropa spolupracovat na finančním zotavení. Zátěž bude rozdělena, stejně jako řešení. Tato Evropou schválená reakce je dobrým příkladem užších vztahů v oblasti finanční spolupráce. Musíme pracovat na zajištění, že se již nebude opakovat bankovní krize jako ta, jíž zažíváme nyní.

S velkým zájmem jsem vzal na vědomí, že Komise schválila podpůrný režim pro hypotéky majitelů domů ze Spojeného království. Tento režim umožní vlastníkům domů, kteří nejsou schopni splácet své hypotéky, odložit o dva roky splátky jistin a až 70 % svých splátek úroků. Proto bychom měli tento vývoj tohoto režimu pozorně sledovat, poučit se a uplatňovat účinná opatření, která by nám mohla ulevit.

Myslím si, že by se tím mohly zabývat všechny členské státy, ale rovněž se domnívám, že by finanční instituce v členských státech mohly usnadnit přechod k pouze úrokovým hypotékám, pokud se lidé ocitnou v nesnázích. Finanční instituce by v případě podpory ze strany vlád členských států mohly významně pomoci lidem, kteří čelí potížím způsobenými recesí.

 
  
  

- Zpráva: Gunnar Hökmark (A6-0236/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). - Pane předsedající, než začnu vysvětlovat své hlasování, chtěl bych poblahopřát svému kolegovi panu Kamallovi, který právě po sté vystoupil v plénu. Někteří mohou být překvapeni, že to trvalo tak dlouho! Ale je dobře, že ho máme v klubu stovkařů.

Hlasoval jsem pro zprávu pana Hökmarka kvůli všem možným důvodům. Zejména proto, že kdo by mohl být proti jaderné bezpečnosti? A domnívám se, že pokud budete hovořit o jaderné bezpečnosti a způsobu výroby energie v budoucnosti, měli bychom chtít, aby byla vyráběna co nejbezpečněji, a stejně tak by s ní mělo být i nakládáno. Ale hlasoval jsem pro také zejména kvůli tomu, že chci, aby bylo v budoucnosti vyráběno více jaderné energie – více ve Spojeném království –, protože velmi špatně snáším pohled na větrné parky a větrné turbíny vynořující se z krásných partií evropské krajiny, které žádným způsobem nepřispívají do našich vnitrostátních rozvodných sítí – ve skutečnosti tyto sítě poškozují – a nevyrábí obnovitelnou energii: pouze lehce alternativní energii po krátkou dobu. Zcela podporuji jadernou bezpečnost a zcela podporuji jadernou energii.

 
  
  

- Zpráva: Raül Romeva i Rueda (A6-0253/2009)

 
  
MPphoto
 

  Jim Allister (NI). - Pane předsedající, necitlivý návrh Komise, ve svém původně navrženém znění, že by měla kontrolovat rekreační rybolov a požadovat poplatky a licence a vše ostatní, co se pojí s podobnou byrokracií, byl jedním z prvních návrhů, jež docela správně vzbudily velký nesouhlas nejen v tomto odvětví, ale také mezi lidmi, kteří se zajímají o záležitosti rybolovu a byrokracie v EU.

Proto mě těší, že byl dnes schválen pozměňovací návrh č. 48. Ten alespoň do určité míry obnovuje řádnou pravomoc členského státu, pokud se týká přijímání jakýchkoliv opatření týkající se licencování a evidence rekreačního rybolovu, přičemž ponechává na členských státech, aby rozhodly, zdali existuje nějaký dopad – ve většině členských států neexsituje – na produkty z ryb pocházejících z rekreačního rybolovu. Takže jsem potěšen, že byla Komise ohledně tohoto návrhu odmítnuta a že to, co začalo tak špatně, se určitým způsobem zlepšilo.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (NI). - Pane předsedající, po deseti letech v tomto Parlamentu jsem se domníval, že mě už nic nemůže překvapit, ale byl jsem šokován pošetilostí tohoto návrhu na rozšíření společné rybářské politiky na rekreační rybáře, přičemž se od nich požaduje, aby zaznamenávali všechny úlovky a porovnávali je se s kvótami svých států.

Návrh nebyl zrušen, i když byl podstatně vylepšen zejména díky dlouhé a kruté opotřebovací válce vedené ve výboru čtyřmi odvážnými a vlasteneckými Skoty zastupujícími hlavní strany této země: paní Attwoollovou a paní Stihlerovou a pány Stevensonem a Hudghtonem. Rovněž chci ocenit nejlepšího přítele Severního Irska v Evropském parlamentu, Jima Allistera, který je velkým zastáncem zájmů komunit i tradicí své oblasti.

V tomto případě je problémem prosazování. Problémem bylo, že lidé neprosazovali stávající právní předpisy. Náš instinkt v Parlamentu nám vždy velí vytvářet právní předpisy, než abychom používali právní nástroje, které již máme k dispozici. Přál bych si, abychom uplatňovali – šířeji než jen v oblasti rybolovu – zásadu, že nejlepší věcí není vždy přijmout nový právní předpis, dokud jsme nevyčerpali pravomoci, které již máme.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE). - Pane předsedající, dnešní hlasování o Romedově zprávě by, doufám, mělo ujistit evropské rybáře, že se berou na vědomí jejich zájmy. Pozměňovací návrhy č. 7 a 11 byly přijaty bez hlasu proti, pozměňovací návrh č. 48 prošel 608 hlasy ku 37, pozměňovací návrh č. 49 byl schválen 580 hlasy ku 54, pozměňovací návrh č. 50 získal širokou podporu, pozměňovací návrh č. 2 byl schválen v rámci hlasování najednou s pozměňovacími návrhy č. 7 a 11, pozměňovací návrh č. 92 nebyl vzat v potaz, stejně jako pozměňovací návrh č. 93, o který žádala rybářská obec.

Dalším krokem skutečně bude, jak se Rada vypořádá se změnou znění článku 47. Přijme pozměněné znění Parlamentu, nebo se zachová jinak? Je ostuda, že zde není nikdo z Rady, aby na tuto otázku odpověděl. Ale dnešní zahájení práce na zelené knize o reformě společné rybářské politiky nám všem dává příležitost společnou rybářskou politiku změnit a doufám, že poslanci této příležitosti využijí, aby rozšířili tuto zelenou knihu co nejvíce voličům, což umožní, aby byl jejich hlas vyslyšen.

 
  
  

- Zpráva: Cornelis Visser (A6-0206/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). - Pane předsedající, děkuji vám mnohokrát. Vypadá to jako dosažení milníku – promiňte, byl to milník, nebo mlýnský kámen?

Tato zpráva má zajímavý název: Zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření. Protože musím opravdu říci, že chceme-li opravdu nejlepší technická opatření pro zachování rybolovných zdrojů, nemůžeme ho nalézt ve společné rybářské politiky. Výsledky jsou následující: společná rybářská politika při zachování rybolovných zdrojů neuspěla. Je čas – a to již dlouho –, abychom prozkoumali výsledky, které fungují na celém světě.

Podívejme se na příklad Islandu, kde se přišlo s řešeními a právy založenými na majetku, která mohou být schválena. Podívejme se například Nového Zélandu, kde se práva na loviště dědí z generace na generaci. Oba příklady dokládají, že pokud věříte v trh, věříte v právní stát a majetková práva, zpravidla naleznete lepší řešení než nějaký systém centrálního plánování podobný sovětskému, jako je například společná rybářská politika, která se ukazuje jako katastrofální. Je čas důvěřovat trhu.

 
  
  

- Zpráva: Simon Busuttil (A6-0251/2009)

 
  
MPphoto
 

  Simon Busuttil (PPE-DE). - (MT) Krátká poznámka k vysvětlení hlasování naší Skupiny Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů o mé zprávě o společné přistěhovalecké politice. Hlasovalo se dvakrát, jednou o alternativním návrhu a podruhé o vlastní zprávě. Hlasovali jsme pro alternativní návrh, abychom mohli odstranit bod vložený sociálně-demokratickým blokem v tomto Parlamentu, který přistěhovalcům dává hlasovací právo. S tím nesouhlasíme, a proto jsme na úrovni výboru hlasovali proti.

Naneštěstí však tento návrh neprošel, protože by byl v tomto případě zmíněný bod odstraněn. Namísto toho jsme hlasovali pro celou zprávu, protože jsme přesvědčeni, že se jedná o dobrou zprávu, která obsahuje komplexní program Evropského parlamentu v oblasti společné přistěhovalecké politiky.

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI).(FR) Pane předsedající, zásady, opatření a nástroje evropské přistěhovalecké politiky: to je hlavní téma Busuttilovy zprávy.

Zásady? Evropská unie bude podle předpokladů potřebovat do roku 2050 dalších 60 milionů přistěhovalců z mimoevropských zemí, přestože má miliony nezaměstnaných a chudých občanů, masově se propouští a uzavírají se podniky.

Opatření? Více práv přistěhovalcům, zejména včetně hlasovacího práva, a neomezený přístup na evropské uzemí a pracovní trh.

Nástroje? Takzvaná „pozitivní“ diskriminace nebo uznání neformálních kvalifikací, cokoli to může znamenat, zatímco Evropané musí mít řádně certifikované kvalifikace, uznání nové kategorie migrantů, ekologických migrantů, a povinnost evropských občanů připravit se na nevyhnutelnou záplavu řízenou a plánovanou eurokraty za spoluúčasti tohoto Parlamentu.

Namísto toho všeho musíme naléhavě tyto migrační toky zastavit, obnovit vnitřní hranice, realizovat skutečnou politiku podporující rodiny, která zvýší počet obyvatel Evropy, a ve všech oblastech ukládat vnitrostátní a evropské preference.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Borghezio (UEN).(IT) Pane předsedající, dámy a pánové, k této zprávě mám mnoho výhrad, z nichž první se týká, jak bylo před chvilkou řečeno, ustanovení, jež se jeví jako matoucí v době, kdy se Evropa potýká s problémem záručního mzdového fondu, nebo dokonce propouštění milionů pracovníků. Umožnit 60 milionům nových přistěhovalců vstup do Evropy a práci v ní je podle mého názoru pobuřujícím opatřením.

Chtěl bych však rovněž poukázat na to, že zatímco hovoříme o způsobu regulace a organizace budoucího přistěhovalectví, odehrávají se tragédie – kterým se díkybohu předešlo italským smyslem pro humanitu a dobrým řízením pana Maroniho –, například takové, jaké se mohly stát v případě turecké lodě Pinar.

Co má Evropa udělat? V 600 případech – jak správně uvedl pan Maroni – Malta, přestože ji financuje Evropská unie, není schopna plnit svou povinnost a přijímat osoby, které cestují od pobřeží severní Afriky a přistávají u jejích břehů. Ve všech těchto případech musela zasáhnout Itálie, přestože je, jak všichni víme, kapacita našeho přijímacího střediska na Lampeduse o hodně překročena.

Takže Evropo, zasáhni, urči nějaká konečná pravidla! Požadujeme podstatný nárůst financování naší země, které by nám umožnilo vhodné řešení tohoto problému. Evropa se musí probudit a opravdu regulovat tyto přistěhovalecké toky: tahle už nemůžeme pokračovat!

 
  
  

- Zpráva: Cornelis Visser (A6-0206/2009)

 
  
MPphoto
 

  Inese Vaidere (UEN). - (LV) Děkuji vám mnohokrát, pane předsedající. Chtěla jsem vyjádřit svůj názor ke zprávě Výboru pro rybolov – zprávě pana Vissera – týkající se zachování rybolovných zdrojů. Pane předsedající, pro mou zemi – Lotyšsko – je rybolov velmi významný, protože délka našeho pobřeží činí 550 km. Protože Lotyšsko v Evropě zastupuje osm poslanců Evropského parlamentu, nemůžeme být ve všech výborech, ale tyto otázky jsou velmi důležité jak pro naše hospodářství, tak pro náš tradiční způsob života. Stávající regulace, kterou upravuje také tato zpráva, pro ochranu pobřežního rybolovu nedostačuje. Chápu, že nadměrný rybolov je závažný problém, ale kvůli nepřiměřené regulaci je ohrožen náš pobřežní rybolov, a naši rybáři jsou skutečně vyháněni od baltského pobřeží. Domnívám se, že jako dalším úkolem by Evropský parlament měl vidět, že tyto státy přímo sousedící s mořem mohou jak zachovat svůj tradiční způsob života, tak se prakticky účastnit rybolovu, protože se nyní často stává, že vesnice našich rybářů musí kupovat výrobky od velkých společností, které loví na širém moři. Stovky, dokonce tisíce, obyvatel pobřeží přichází o svá zaměstnání, přestože to bylo jejich živobytím po celá staletí. Děkuji vám mnohokrát.

 
  
  

Písemná vysvětlení hlasování

 
  
  

- Zpráva: Helmuth Markov (A6-0243/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), písemně. (RO) Hlasovala jsem pro toto doporučení, protože přistoupení Evropského společenství k předpisu EHK OSN č. 61 o jednotné úpravě schvalování typu užitkových vozidel s ohledem na vnější výčnělky před zadní stěnou kabiny (revidované dohoda) je cílem společné obchodní politiky podle článku 113 Smlouvy pro odstranění technických překážek obchodu s motorovými vozidly mezi smluvními stranami.

Účast Společenství dodá váhu harmonizačním činnostem prováděným podle této dohody, a tím usnadní přístup na trhy třetích zemí. Výsledkem této účasti musí být vytvoření soudržnosti mezi nástroji uváděnými jako „předpisy“ přijatými podle revidované dohody a právními předpisy Společenství v této oblasti. Přijetí předpisu tohoto typu skutečně znamená technologický pokrok.

 
  
  

- Doporučení pro druhé čtení: Jan Cremers (A6-0207/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písemně. − (IT) Budu hlasovat pro.

Evropská komise vždy věnovala velkou pozornost zajištění individuálních práv mobilních občanů, zejména pokud se týká výhod v oblasti sociálního zabezpečení. Volný pohyb osob v rámce Společenství je jednou ze základních svobod a podporuje rozvoj vnitřní ekonomiky členských států.

Proto se Komise snaží o zintenzívnit své úsilí, aby občané EU a jejich rodiny mohly skutečně využívat svých práv zaručených stávajícími evropskými platnými předpisy. Zatímco některých oblastech vnitrostátní právní předpisy stanoví lepší zacházení pro občany Společenství a jejich rodiny, než je povinnost podle stávajících evropských právních předpisů, ve skutečnosti žádný členský stát správně neratifikoval všechny směrnice vydané k tomuto tématu.

Často je zjevné probíhající poručování práv občanů EU na volný pohyb po evropském území, zejména v následujících případech: právo vstupu a pobytu pro členy rodin, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí, a nedostatek pomoci při pracovním úrazu.

Doufáme, že Komise bude pokračovat ve své technické spolupráci s členskými státy, na jejímž základě byly určeny další otázky k diskusi a další vyjasnění, zejména pokud se týká zneužívání.

 
  
  

- Zpráva: Caroline Lucas (A6-0115/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), písemně. − Hlasovala jsem pro tuto zprávu, protože příštímu Parlamentu vysílá silný politický signál, že je třeba účinněji řešit otázku nelegální těžby dřeva a odlesňování.

Tento návrh je nanejvýš aktuální. Odhaduje se, že 20–40 % celosvětové průmyslové produkce dřeva pochází z nelegálních zdrojů a 20 % se každoročně do EU. To snižuje ceny dřeva, vysává zdroje a daňové výnosy a zvyšuje chudobu původních obyvatel na celém světě. Dlouhodobé důsledky jsou ještě závažnější, protože odlesňování, jehož hlavní příčinou je nelegální těžba dřeva, přispívá skoro jednou pětinou k celosvětovým emisím skleníkových plynů.

Pozměňovací návrhy ve zprávě paní Lucasové uvádí, že držení nebo prodej nelegálně vytěženého dřeva je trestným činem pouze tehdy, jedná-li se o nedbalost, opominutí nebo úmyslný čin – nepostihuje společnosti, které splnily povinnosti v rámci „náležité péče“. Takže zcela není třeba, aby měly společnosti povinnost zaručovat soulad s právními předpisy.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písemně. (PT) Hlasovala jsem o usnesení o povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky, protože se nelegální těžba dřeva stává stále závažnějším problémem s velmi znepokojivými důsledky pro životní prostředí, například ztrátou biologické rozmanitosti, odlesňováním a znehodnocováním lesů. Kromě toho odpovídá za téměř 20 % celosvětových emisí oxidu uhličitého.

Evropská unie je hlavním spotřebitelem dřeva a výrobků ze dřeva, a jako taková má povinnost účinně jednat proti odlesňování a nelegální těžbě, což musí nevyhnutelně zahrnovat ukončení uvádění výrobků z nelegálně vytěženého dřeva na trh.

Je třeba, abychom přijali právní předpisy proti nelegální těžba, aby spotřebitelé věděli, že výrobky pochází z legálních zdrojů, aby nebyly znevýhodněny společnosti dodržující tato pravidla a aby společnosti, které se rozhodnou pro nelegální dřevařské výrobky, již neměly na trhu místo.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), písemně. − Vítám zprávu Caroline Lucasové, kterou se stanoví některé povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky. Byl jsem navrhovatelem stanoviska Výboru pro mezinárodní obchod, která byla ve výboru přijata jednomyslně.

Pro nás bylo nejlepším způsobem, jak zastavit obchod s nelegálně vytěženým dřevem, zpřísnění požadavků a povinností a zlepšení právních nástrojů ke stíhání držení a prodeje ze strany hospodářských subjektů, které umisťují nelegálně vytěžené dřevo a výrobky z něho na trh EU, jako odstrašující prostředek.

Je třeba, abychom s hlavními zeměmi spotřeby, jako jsou USA, Čína, Rusko a Japonsko, spolupracovali na řešení tohoto problému a vytvoření celosvětového systému varování a registrace nelegálně vytěženého dřeva a příslušných zemí za využití Interpolu, tedy příslušného orgánu OSN využívajícího nejnovější satelitní technologické systémy.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE), písemně. (FR) Rozhodla jsem se zdržet hlasování o návrhu, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.

I když si myslím, že klíčové zlepšit kontrolu dovozu dřeva na hranicích jednotného trhu, domnívám se, že se v této zprávě navrhuje příliš náročný a byrokratický systém, který postihne naše vlastní evropská odvětví lesnictví.

Namísto uložení složitého a nákladného systému označování výrobků, které by bylo pro toto odvětví a dřevo jako materiál velmi škodlivé, bychom v boji proti nelegální těžbě dřeva měli zvýšit kontroly a zaměřit se na dodavatelský řetězec umisťující zboří na evropský trh.

Hlavním cílem této úpravy musí být namísto uložení byrokratického a nákladného postupu kontroly všech výrobků realizace nové společné kultury kontroly a odpovědnosti. Vzhledem k problémům, kterým toto odvětví čelí, bychom neměli dřevo postihovat nadměrně závaznými pravidly pro uvádění na trh více než jiné výrobky a zdroje energie.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), písemně. − Zdůrazňuji, že toto nařízení je nařízením velmi očekávaným a potřebným. Nelegální těžba dřeva je problémem, jejž je třeba řešit účinně, a to nejen z důvodů ochrany klimatu, ale také z environmentálních a společenských hledisek. Přesto musím dnes hlasovat proti. Zpráva z Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) pozbyl svůj záměr a rozšířil rámec působnosti a povinnosti za rámec původního návrhu. Je třeba, abychom zajistili, že jakmile jsou dřevařské výrobky dovezeny na hranice jednotného trhu a je prokázán jejich původ, jsou považovány za legální, a není tedy třeba zavádět dodatečnou nepřiměřenou byrokratickou a finanční zátěž na všechny hospodářské subjekty v EU.

Ale zpráva výboru ENVI stanoví nákladné označování, dodatečné požadavky na udržitelnost, nedosažitelně rozšiřuje definici legality a náležitou péčí zatěžuje všechny hospodářské subjekty na vnitřním trhu. Tímto nařízením by se mělo bojovat proti nelegální těžbě dřeva, jak bylo jeho původním cílem. Avšak cílem tohoto nařízení zcela určitě nebylo, aby dopadalo na všechny hospodářské subjekty na vnitřním trhu, kteří nepoužívají ani nedistribuují nelegálně vytěžené dřevo, a tak mohou případně ovlivnit jejich konkurenceschopnost na světovém trhu, a proto ho není možné podpořit.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. − Hlasoval jsem pro tuto zprávu, kterou se poprvé stanoví pravidla pro hospodářské subjekty uvádějící dřevo na trh EU. Hospodářské subjekty budou muset dodržovat systém „náležité péče“, aby bylo veškeré dřevo těženo v souladu s příslušnými regionálními, vnitrostátními a mezinárodními právními předpisy. Těší mě, že hospodářské subjekty rovněž musí dodržovat kritéria udržitelnosti a právní předpisy týkající se původních obyvatel. Je klíčové, aby zde existovalo ověření shody třetí stranou, a jsem potěšen, že je to v této zprávě zdůrazněno.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Sturdy (PPE-DE), písemně. − V zájmu účinné hospodářské soutěže, udržitelného rozvoje a ochrany celosvětové biologické rozmanitosti a životního prostředí je třeba usilovat o zastavení obchodu s nelegálně vytěženým dřevem a nelegálními dřevařskými výrobky umisťovanými na trh EU.

Systém náležité opatrnosti navržený Komisí (který se již používá u přísných norem Spojeného království) zahrnuje opatření a postupy, které hospodářským subjektům umožní sledovat dřevo a dřevařské výrobky, jejich přístup k informacím týkajícím se shody s platnými právními předpisy a řízení rizik umisťování nelegálně vytěženého dřeva a nelegálních dřevařských výrobků na trh EU. Toto opatření rovněž poskytne spotřebitelům jistotu, že kupují dřevo a dřevařské výrobky, které nezhoršují problém nelegální těžby dřeva a souvisejícího obchodu.

I když v zásadě tento návrh podporujeme, nepodporujeme uplatňování požadavků u všech hospodářských subjektů podle návrhu zpravodajky, o kterých jsme přesvědčení, že pro všechny hospodářské subjekty v EU zavádí nepřiměřenou byrokratickou a finanční zátěž. Návrh Komise stanoví pružnou náležitou péči vycházející z posouzení rizik a analýzy důkazů a je daleko účinnějším a praktičtějším přístupem.

 
  
  

- Zpráva: Miloslav Randsdorf (A6-0214/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), písemně.? – (LT) Ropa je v Evropské unii nejdůležitějším zdrojem energie a ekonomika velmi závisí na jejích stálých, spolehlivých a dostupných dodávkách. Vzhledem k naší velké a stále se zvyšující závislosti na dovozu ropy je obzvláště významné zabezpečení jejích dodávek.

Poptávka po ropě bude v EU stále narůstat až do roku 2030, přestože jen o 0,25 % ročně. V roce 2030 bude ropa stále hlavním primárním zdrojem energie se zhruba 35% podílem na veškeré spotřebované energii. Vzhledem k tomu, že kapacity dodávek a zpracování ropy nemohou v současnosti uspokojit rostoucí poptávku, zůstává situace na trhu napjatá.

K těmto faktorům je třeba přihlížet při rozvoji jednotné a reálné evropské energetické politiky. Součástí této politiky musí být schopnost EU reagovat na všechny případné náhlé krize dodávek. Zásoby jsou důležitým faktorem, který snižuje dopady neočekávaných problémů s dodávkami, protože některá, nebo dokonce všechny, odvětví ekonomiky by se mohla bez ropy zastavit. V tomto ohledu je vytváření zásob záležitostí národní bezpečnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písemně. (PT) Hlasovali jsme pro tuto zprávu, neboť jsme přesvědčeni o významu udržování minimálních zásob surové ropy a/nebo ropných produktů. Udržování minimálních zásob je velmi významnou hospodářskou a sociální otázkou každé země, včetně její bezpečnosti. Proto musí být zakázány jakékoliv spekulace s těmito zásobami, jak se tomu děje v současné době. Jejich vlastnictví a správa se musí nalézat v rukou veřejných orgánů, aby chránily zájmy členských států EU.

Avšak nesouhlasíme s pravomocemi, které tento návrh uděluje Evropské komisi, zejména možnost, aby oddělení Komise prováděla v členských státech „kontroly nouzových zásob a specifických zásob“. Země musí vytvářet zásoby těchto produktů, ale jejich správa a stanovení jejich nejnižšího a nejvyššího objemu je suverénní záležitostí. Nesouhlasíme také se všemi pokusy využít vytváření těchto zásob jako další, ačkoliv mírné, odůvodnění politiky vměšování, která může být odvozena z vytvoření „příznivého prostředí investic za účelem vyhledávání a využívání zásob ropy v Evropské unii i mimo ni“.

 
  
  

- Zpráva: Luca Romagnoli (A6-0228/009)

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bradbourn (PPE-DE), písemně. − Přestože podporujeme spolupráci členských států v těchto otázkách, jsme přesvědčeni, že by tuto záležitost měla upravovat subsidiarita, nikoliv opatření EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), písemně. (PT) Tato iniciativa tvoří součást globální strategie ochrany kritických infrastruktur. Hospodářství a bezpečnost EU a dobré životní podmínky jejích občanů závisí na existenci a hladkém fungování různých druhů infrastruktury, které poskytují základní služby, například zdravotní služby, telekomunikace, energetické a dopravní sítě, finanční služby, dodávky potravina a vody atd.

Zatímco již některé členské státy disponují silnými ochrannými opatřeními a pevnými strukturami, v jiných členských státech je situace stále velmi nejistá. Proto je klíčová lepší a účinnější výměna informací a osvědčených postupů, která bude možná pouze po vytvoření tohoto informačního a komunikačního systému.

Tento systém posílí dialog a zlepší informovanost o společných hrozbách a zranitelných místech a usnadní spolupráci a koordinaci mezi členskými státy. Současně podpoří rozvoj vhodných opatření a strategií pro zmírnění rizik a podporu vhodné ochrany a rovněž zvýší bezpečnost občanů.

Podporuji rovněž zavedení tříleté revizní doložky, jež umožní realizaci nezbytných zlepšení, zejména možnost začlenění fungování systému včasné výstrahy.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písemně. (PT) Hlasovala jsem pro zprávu o výstražné informační síti kritické infrastruktury (CIWIN). Infrastrukturu některých členských států tvoří fyzická zařízení a zařízení informační technologie, služby a prostředky, jejichž narušení by mohlo mít velmi závažný dopad na zdraví, bezpečnost a dobré hospodářské a sociální podmínky.

Dopravní systémy, telekomunikace a energetika jsou klíčovými odvětvími pro rozvoj členských států a jsou stále více vzájemně propojeny, přičemž některé členské státy spoléhají na ostatní. Proto je pro rozvoj Evropské unie velmi důležité vytvořit jedinečný systém přístupu k informacím o ochraně kritické infrastruktury, výměně osvědčených postupů a také systému rychlé výstrahy a jejich sdílení mezi různými orgány.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), písemně.(EL) Návrh Komise, na jehož základě byla tato zpráva vypracována, vytváří informační a výstražnou síť mezi členskými státy, která se týká veřejných a soukromých infrastruktur charakterizovaných jako „kritické“.

Tato síť je prvním krokem k tomu, aby se umožnilo soukromým subjektům, tedy monopolním společnostem, jejichž zařízení lze charakterizovat jako kritickou infrastrukturu, získání pravomocí v oblasti bezpečnosti, která nyní náleží výlučně státu.

Usnadňuje to označení demonstrací pracující třídy dopadajících na „kritickou“ infrastrukturu, včetně soukromých zařízení (například stávky v kritických odvětvích, například energetice, telekomunikacích atd., stávky v továrnách, podnicích atd., protesty, demonstrace atd.) za „teroristický akt“.

To narušuje obranu a suverenitu členských států, ruší hranici mezi vnitřní a vnější bezpečností a v tomto ohledu přiděluje EU přímou úlohu a účast.

Boj proti „hrozbě teroru“ je znovu využita jako záminka, kterou EU potřebuje k dokončení svého reakcionářského institucionálního rámce, který ze své podstaty funguje proti pracující třídě a hnutí prostých lidí a zajišťuje moc kapitálu stále dalším narušování suverénních práv členských států.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimir Urutchev (PPE-DE), písemně. (BG) EU dnes přijala zprávu pana Romagnoliho o vytvoření výstražné sítě kritické infrastruktury v EU, o která se neprojednávala během plenárního zasedání. Domnívám se, že ochrana občanů EU je nejvyšší prioritou této instituce, a občané o tom musí vědět.

Vytvoření tohoto informačního rámce umožní na základě výměny zkušeností a osvědčených postupů mezi zeměmi EU k dosažení lepšího porozumění a přísnějších norem ochrany kritických míst a činností, jež jsou klíčové pro země a jejich obyvatele.

Jako stínový zpravodaj za Skupinu Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů bych chtěl uvést, že jsem potěšen tím, že všechny politické skupiny v Parlamentu jednomyslně přijaly požadavky stanoví povinnou účast členských států na novém systému, který zaručuje význam této iniciativy z evropské perspektivy.

Jsem rovněž přesvědčen, že i po prvních několika letech úspěšného fungování systému Evropská komise přijme nezbytná opatření pro doplnění tohoto systému o další funkce, jež umožní rychlou distribuci naléhavých informací o hrozbách ohrožujících naše místa kritické infrastruktury v kterémkoliv regionu EU.

Výsledkem bude úplný informační systém poskytující větší bezpečnost a ochranu evropských občanů.

 
  
  

- Zpráva: Gérard Deprez (A6-0193/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písemně. − (IT) Budu hlasovat pro.

Jedním z nejvíce projednávaných bodů politik diskutovaných v Evropské unii je uplatňování společné politiky pro ochranu významných osob. Pojem „významná osoba“ je jasně velmi široký, ale dnes jsme došli ke společné definici, ve kterém je chápán jako osoba v oficiálním nebo neoficiálním postavení, která může být ohrožena kvůli svému přispění do veřejné debaty.

Významné případy zahrnují bývalou poslankyně nizozemského parlamentu Hirshi Aliovou, která byla v únoru 2008 ohrožena po svém přínosném projevu o velmi důležitém tématu islámské radikalizace v Evropě, a známého britsko-indického romanopisce Salmana Rushdieho pronásledovaného kvůli svým kontroverzním názorům na islám.

Proto je žádoucí, aby měl každý, kdo se pozitivně věnoval rozšíření veřejné debaty, právo na ochranu při návštěvě státu, ve kterém může být tato osoba tečem hrozeb nebo útoku, zejména v případech, jako je případ Salmana Rushdieho, kde byl ve třetí zemi vynesen rozsudek smrti.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), písemně. (PT) Ochrana významných osob zůstává odpovědností hostujícího státu v souladu s platnými právními předpisy dotčené země.

V roce 2002 byl stanoven Evropský rámec pro ochranu významných osob, který měl v této oblasti zlepšit komunikaci a konzultace mezi členskými státy.

Současná iniciativa se zaměřuje na rozšíření definice „významné osoby“, jak je stanovena v článku 2 rozhodnutí Rady 2002/956/SVS, aby se týkala všech osob bez ohledu na to, zastávají-li oficiální či neoficiální postavení, jež mohou být podle všeho ohroženy kvůli svému přispění k veřejné debatě, nebo kvůli jejímu ovlivnění.

Tento nizozemský návrh se objevil v důsledku incidentu z roku 2008, kdy byla ohroženy fyzická integrita bývalé poslankyně nizozemského parlamentu po jejím vystoupení o islámské radikalizaci během semináře v Evropském parlamentu.

Jako stínový zpravodaj Skupiny Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů podporuji tuto iniciativu zaměřenou na rozšíření ochrany lidských práv, a zejména na podporu práva na svobodu projevu.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písemně. – (PL) Členské státy spolupracují na ochraně významných osob v rámci právních předpisů platných v dotčené zemi a rovně podle mezinárodních dohod. Projednávané rozhodnutí Rady (2002/956/SVS) stanoví ochranu významných osob podle definic obsažených v právních předpisech členského státu nebo podle předpisů mezinárodních či nadnárodních organizací či institucí. Ochrana významných osob je odpovědností hostitelského státu.

S ohledem na hrozby významným osobám v posledních letech, beze zbytku podporuji rozhodnutí přijaté za účelem změny stávajícího rozhodnutí Rady o Evropské síti pro ochranu významných osob. Hlavním cílem je rozšíření článku 2 definováním „významné osoby“ jako osoby zastávající oficiální či neoficiální postavení, která může být považována za ohroženou kvůli svému přispění k veřejné debatě, nebo jejímu ovlivnění.

Domnívám se, že toto rozhodnutí zvýší bezpečnost významných osob a bude mít příznivý dopad na rozvoj demokracie.

 
  
  

- Zpráva: María Isabel Salinas García (A6-0200/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), písemně. (SV) Výroba bavlny v Evropské unii dosud neskončila. Unie musí považovat světový trh s bavlnou za celek a poskytnout evropským spotřebitelům možnost nakupovat bavlnu co nejlevněji, aniž by se přihlíželo k tomu, kde byla vyrobena, pokud byla vyrobena za určitých podmínek zřejmých z hlediska etiky a ochrany životního prostředí.

Jsem ostře proti této zprávě. Znovu bych mohl podotknout, jaké je štěstí, že Evropský parlament nemá pravomoc spolurozhodovat o společné zemědělské politice EU. Jinak by se EU mohla chytit do pasti protekcionismu a obrovských subvencí všem možným skupinám v odvětví zemědělství.

 
  
  

- Zpráva: Reinhard Rack (A6-0219/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písemně. − (IT) Budu hlasovat pro.

Alpský region je jednou z nejvýznamnějších a nejbohatších oblastí Evropského společenství. Rozprostírá se v osmi státech, které dne 4. dubna 1998 podepsaly společnou dohodu týkající se ochrany a zachování tohoto regionu a společné politiky řízení dopravy. Pokud se týká dopravy byl ve dnech 24.–26. května 2000 vydán Protokolu o provádění Alpské úmluvy v oblasti dopravy jménem Evropského společenství, jehož základním cílem je vytvoření právního rámce udržitelné mobility v Alpách.

Přestože tento protokol musí ještě přijmout všech osm zemí Alpské úmluvy, uděláme vše, abychom zajistili jeho brzkou ratifikaci ostatními státy regionu, takže se tato ratifikace dopravního protokolu stává jednou z priorit Evropské komise.

 
  
  

- Zpráva: Mairead McGuinness (A6-0232/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), písemně. (SV) Tato zpráva se týká činností Petičního výboru Evropského parlamentu. Protože se však v některých částech týká Lisabonské smlouvy a vychvaluje ji a vyjadřuje naději, že bude brzy přijata, rozhodl jsem se hlasovat proti celé zprávě.

Jsem přesvědčen, že Lisabonská smlouva byla v zásadě odmítnuta, protože proti ní hlasovali občané v referendech. Kromě toho existuje několik členských států, kde by většina voličů s jistotou hlasovala proti této smlouvě, kdyby k tomu dostali příležitost.

Nemohu podporovat ignoranci, kterou ukazuje Petiční výbor Evropského parlamentu ve znění této zprávy.

 
  
MPphoto
 
 

  Francis Wurtz (GUE/NGL), písemně. (FR) Chci vyjádřit svůj nesouhlas s bodem 17 této zprávy, který je dalším vtělením kampaně zaměřené proti Štrasburku jakožto sídlu Evropského parlamentu. V této souvislosti bych chtěl poukázat na následující:

Zaprvé, výběr Štrasburku byl od počátku vysoce symbolickým rozhodnutím souvisejícím s historií Evropy. Záměrem bylo zdůraznit cíl evropského procesu jakožto síly bojující za mír a spojení národů. Protože jsem přesvědčen, že tento cíl stále platí, argumentuji pro zachování symbolického významu Štrasburku.

Zadruhé, chtěl bych zopakovat své přání Evropy podporující rozmanitost kultur charakterizujících národy, z nichž se Evropa skládá. Proč nemít významnou evropskou instituci ve Varšavě, další v Barceloně a jinou ve Stockholmu, a kromě toho Komisi v Bruselu a Parlament ve Štrasburku?

Pokud není cílem Evropa řízená obchodem, nic neodůvodňuje centralizaci všeho na jednom místě, které je nevyhnutelně obyvatelům Evropy vzdálené.

To jsou důvodu, kvůli nimž jsem proti bodu 17 zprávy paní McGuinnessové, která je jinak bez problémů.

 
  
  

- Zpráva: Anna Záborská (A6-0198/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písemně. (PT) Hlasovala jsem pro návrh usnesení o integrovaném přístupu k rovnosti mužů a žen v rámci činností výborů a delegací. Tato zpráva z vlastního podnětu značí pokrok dosažený v rámci výborů a delegací a zdůrazňuje potřebu přijetí a uplatňování strategie pro rovnost mužů a žen.

Požadavek na rovnost mužů a žen není útokem na muže. Prospěje celé společnosti, čímž bude přínosem pro ženy i muže a také jejich rodiny. Rovnost mužů a žen zahrnuje reorganizaci, zlepšení, rozvoj a posouzení politik zajišťujících, že bude přístup vycházející z rovných příležitostí začleněn do všech úrovní politik a všech úrovní těch, kdo se běžně zapojují do tvorby politik.

Proto je nezbytné přijmout a uplatňovat strategii pro rovnost mužů a žen, která bude začleňovat konkrétní cíle do všech politik Společenství v rámci pravomocí parlamentních výborů a delegací.

 
  
  

- Doporučení pro druhé čtení: Eluned Morgan (A6-0216/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE), písemně. − Stovky tisíc mých voličů z Yorkshire a Humberside podporují nižší účty za plyn a elektřinu, které jsou důsledkem tohoto nařízení. Tato opatření spojí vyšší energetickou účinnost s nižšími cenami.

Přestože ještě nebylo dosaženo úplného rozdělení, směřuje tento právní předpis k síti, kdy nebude možné, aby společnosti vlastnily jak výrobu elektřiny, tak její distribuci, čímž mohou nadměrně zpoplatňovat spotřebitele. Vítám zejména skutečnost, že budou mít spotřebitelé rovněž právo změnit své dodávky plynu a elektřiny v rámci třítýdenní doby, kdy nebudou platit, a také získají právo na náhradu v případech nepřesného nebo zpožděného vyúčtování. Budou rovněž zavedeny energeticky účinné inteligentní měřiče.

Tato nová pravidla náleží k listině práv spotřebitelů plynu a elektřiny. Společnosti měly příliš dlouho možnost účtovat spotřebitelům nepřiměřenou cenu za plyn a elektřinu. Moji voliči uvidí přínosy tohoto právního předpisu na svých nižších účtech.

 
  
MPphoto
 
 

  Teresa Riera Madurell (PSE), písemně. (ES) My, španělské sociálně-demokratická delegace obhajujeme model oddělení vlastnictví vertikálně integrovaných společností v odvětví plynu i elektřiny, protože jsme přesvědčeni, že oddělení dodavatelských a výrobních společností od přepravních společností dává evropským spotřebitelům skutečnou možnost výběru a podporuje investice, jež jsou v tomto odvětví potřebné, což současně znamená, že se energie bude moci bez přerušení dostat do všech oblastí EU. Avšak hlasovala jsem pro balíček o vnitřním trhu s plynem a elektřinou, protože:

1) jsou zájmy spotřebitelů ústředním tématem revize legislativního balíčku;

2) jsme zahrnuli koncept energetické chudoby a vyzvaly členské státy, aby podnikly opatření k řešení energetické chudoby v rámci národních akčních energetických plánů, a aby pouze nezajišťovaly, že nejzranitelnější spotřebitelé dostanou energii, kterou potřebují, ale rovněž aby zakázaly odpojení spotřebitelům v nesnázích; a

3) protože k oddělení vlastnictví dojde během několika let prostřednictvím protitrustových postupů přijatých generálním ředitelstvím pro hospodářskou soutěž, klademe důraz na institucionální architekturu, posílení odpovědnosti nové evropské agentury a nezávislosti vnitrostátních regulačních orgánů.

 
  
MPphoto
 
 

  Gary Titley (PSE), písemně. − Největším neúspěchem jednotného trhu je nevytvoření jednotného trhu s energií. Vnitrostátní energetické politiky zavedly Evropu do slepé uličky s výraznou závislostí na draze dovážených fosilních palivech. Neexistuje ani evropská rozvodná síť, ani strategická politika pro skladování energie. Musíme naléhavě diverzifikovat naše dodávky energie, snížit spotřebu, podporovat nízkouhlíkovou energetiku a vytvořit stabilní konkurenční vnitřní trh.

Proto tuto zprávu podporuji a současně se obávám, že boj za dosažení kompromisu přijatelného všemi stranami může otupit účinnost tohoto právního předpisu, takže je klíčové monitorovat jeho uplatňování.

Podporuji další práva spotřebitelů a vítám uznání energetické chudoby za závažný společenský problém.

Nadále mě znepokojuje nezávazná povaha Agentury Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů. Budeme-li dsiponovat evropským regulačním orgánem se skutečnými pravomocemi, můžeme konečně zajistit jednotný trh s energií.

Blahopřeji Parlamentu, že naléhá na členské státy, aby zašly dále, než chtěly. Je to další příklad toho, jak Parlament zajišťuje vítězství širšího evropského procesu nad národním sobectvím a protekcionismem.

 
  
  

- Doporučení pro druhé čtení: Giles Chichester (A6-0235/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písemně. (PT) Pomocí třetího energetického balíčku je třeba postupně vybudovat trh s energií, který se až donedávna zakládal na systému monopolů. Posun k liberalizaci vyžaduje opravdovou a udržitelnou hospodářskou soutěž a zdůrazňuje význam silnější Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů s jasně nezávislými pravomocemi.

Hlavním cílem agentury bude pomoc regulačním orgánům v provádění úkolů vykonávaných členskými státy a, bude-li to nutné, koordinace jejich opatření na úrovni Společenství. Agentura bude rovněž dohlížet na vnitřní trhy s elektřinou a plynem, čímž přispěje k úsilí o zvýšení zabezpečení dodávek energie.

Chtěl bych zdůraznit klíčovou úlohu agentury v budoucí evropské energetické politice, u níž chceme, aby ji charakterizovala větší konkurenceschopnost a rozmanité podmínky tak vzdálené minulým monopolům a podmínkami zvýšeného zabezpečení dodávek a lepší účinnosti ve prospěch spotřebitelů.

Proto jsem hlasoval pro tuto zprávu.

 
  
  

- Doporučení pro druhé čtení: Alejo Vidal-Quadras (A6-0213/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), písemně. (PT) Vítám přijetí této zprávy, která tvoří nedílnou součást dnes přijatého energetického balíčku, protože podle mého názoru představuje další důležitý krok ke zlepšení kvality života evropských občanů.

Možnost lepšího propojení energetických sítí a existence silných a schopných regulačních orgánů zaručující transparentnost trhu a mezinárodní spolupráci jsou klíčovými faktory pro zajištění, že koneční uživatelé mohou využívat skutečně spravedlivou a konkurenceschopnou službu.

Společná odpovědnost a spolupráce mezi členskými státy jak na trhu s elektřinou, tak se zemním plynem tvoří základní kámen existence opravdového evropského trhu s energií, který má být spravedlivý, dynamický a udržitelný.

 
  
  

- Doporučení pro druhé čtení: Antonio Mussa (A6-0238/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), písemně. (SV) Upřímně podporuji myšlenku otevření vnitřního trhu se zemním plynem konkurenci. Avšak není správné stanovit, že by členské státy měly přijmout konkrétní opatření, která přispějí k širšímu využívání bioplynu a plynu z biomasy. To je záležitost, o které rozhoduje každý členský stát. Proto jsem hlasoval proti návrhu předloženému výborem.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písemně. (PT) Třetí energetický balíček vyplňuje mnoho strukturálních mezer z minulosti. Nemůžeme zapomenout na diskriminaci spáchanou na nových dodavatelích energie nebo nedostatečnou transparentnost v oblasti cen a výběru dodavatele. S tímto balíčkem můžeme konečně doufat v dokončení liberalizace vnitřního trhu s energií v EU.

Přijetí tohoto třetího balíčku, a zejména tento návrh, povedou ke konkurenčnějším, udržitelnějším a bezpečnějším evropským trhům s energií.

Očekává se, že vzhledem k dosažené dohodě budou práva spotřebitele ve středu procesu otevírání trhů, přičemž se tato dohoda týká otázek oddělení vlastnictví a nezávislosti vnitrostátních regulačních orgánů a také podmínek pro vyjasnění odpovědnosti mezi vnitrostátními orgány, Agenturou pro spolupráci energetických regulačních orgánů a Evropskou sítí provozovatelů přepravních soustav.

Hlasoval jsem pro tuto zprávu v očekávání, že se trh stane transparentnějším pro spotřebitele, kteří budou mít přístup k podrobnějším informacím a možnosti bezplatně změnit dodavatele energie.

 
  
  

- Zpráva: Dragoş Florin David (A6-0136/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písemně. (IT) Budu hlasovat pro zprávu pana Davida o interoperabilitě pro evropské orgány veřejné správy (ISA), jehož cílem je podpora spolupráce mezi evropskými orgány veřejné správy.

Tento program usnadňuje efektivní a účinnou přeshraniční a meziodvětvovou elektronickou interakci mezi evropskými orgány, což jim umožní poskytovat elektronické veřejné služby, které jim mohou pomoci provádět svou činnost a realizovat politiky Společenství určené občanům a podnikům. To usnadní volný a neomezený pohyb, usazování a zaměstnanost občanů v členských státech, a tím poskytne lepší, účinnější a snáze dostupné služby občanům a orgánům veřejné správy.

Jsem přesvědčen, že je to vhodné pro podporu mezinárodní spolupráce, takže by měl být program ISA rovněž otevřen účasti zemí Evropského hospodářského prostoru a kandidátských zemí. Také souhlasím s tím, že by měla být podporována spolupráce s dalšími třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi a orgány.

Účast kandidátských zemí na programu ISA je velmi důležitým krokem při přípravě jejich orgánů veřejné správy na jejich úkoly a pracovní postupy vyplývající z členství v EU. Jsem přesvědčen, že by měla být podrobně prozkoumána možnost využití předvstupních fondů pro tento účel.

 
  
  

- Doporučení pro druhé čtení: Eluned Morgan (A6-0216/2009), Giles Chichester (A6-0235/2009), Alejo Vidal-Quadras (A6-0213/2009), Antonio Mussa (A6-0238/2009), Atanas Paparizov (A6-0238/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Mary Lou McDonald (GUE/NGL), písemně. − Nemohu podpořit dnešní zprávy, které v zásadě podporují úsilí Evropské komise o liberalizaci trhů s elektřinou a zemním plynem.

Naše vlastní zkušenost v Irsku ukazuje, že liberalizace a následná privatizace neposkytuje řešení jakéhokoliv problému v odvětví energetiky.

Ceny energie v Irsku stoupají, přičemž dopadají na obyčejné rodiny a pracovníky nejvíce za posledních několik let. Během současné recese úsilí EU o nařízení liberalizace klíčových odvětví je méně rozumné než kdy jindy. Komise a EU se musí naučit zastavit pokusy o stále stejné, selhávající, neoliberální politiky.

Lituji, že energetický balíček dnes získal podporu poslanců Evropského parlamentu.

 
  
  

- Zpráva: Leopold Józef Rutowicz (A6-0137/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písemně. − (IT) Budu hlasovat pro.

O dopadech používání pesticidů na životní prostředí a zdraví se diskutovalo na evropské úrovni a Evropský parlament přijal směrnice o schvalování a prodeji pesticidů.

Toto opatření stanoví základní požadavky na bezpečnost a pro ochranu zdraví, která musí splňovat strojní zařízení pro aplikaci pesticidů uváděná na trh, aby měly tyto výrobky zajištěn volný pohyb v rámci Společenství. Kromě ochrany spotřebitelů se tento právní předpis zaměřuje rovněž na ochranu zdraví a bezpečnost pracovníků.

Náklady výrobců se pravděpodobně přenesou na spotřebitele prostřednictvím vyšších cen. Avšak díky následnému průměrnému ročnímu poklesu spotřeby pesticidů spotřebitelé ušetří, což vyrovná jakékoliv zvýšení ceny.

Navrhovaná směrnice dosahuje cíle zajištění společné úrovně ochrany životního prostředí a současně brání roztříštění právního rámce na úrovni Společenství, což by mohlo způsobit zvýšené náklady podniků, které chtějí provozovat činnost za hranicemi své země.

 
  
MPphoto
 
 

  Janelly Fourtou a Andreas Schwab (PPE-DE), písemně. − V souvislosti se změnou směrnice 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních s ohledem na strojní zařízení pro aplikaci pesticidů bychom chtěli zdůraznit, že z důvodu přijetí směrnice o strojních zařízeních Evropským parlamentem z roku 2006 zdůrazňujeme, že by měla Evropská komise přezkoumat směrnici o traktorech, aby byl zajištěn soudržný přístup. Podle našeho názoru traktory nespadají do definice strojních zařízení podle směrnice o strojních zařízeních. Současná směrnice o traktorech by proto mohla a měla být nahrazena jednodušším právním předpisem.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), písemně. (RO) Je uznávanou skutečností, že pesticidy ohrožují lidské zdraví a životní prostředí. Účelem tematické strategie udržitelného používání pesticidů je omezit ohrožení lidského zdraví a životního prostředí, které používání těchto látek představuje.

Harmonizace požadavků na ochranu životního prostředí a postupů pro posuzování shody u strojních zařízení pro aplikaci pesticidů je podmínkou nejen pro dosažení stejné úrovně ochrany životního prostředí v celé EU, ale také pro zajištění rovné hospodářské soutěže mezi výrobci a usnadnění volného pohybu těchto výrobků v rámci Společenství.

Správná konstrukce a výroba těchto strojních zařízení hrají významnou úlohu při snižování nepříznivých dopadů pesticidů na lidské zdraví a životní prostředí. Za předpokladu, že rozprašovače pesticidů mají průměrnou provozní životnost 12–15 let, odhaduje se, že se ve Společenství každoročně prodá zhruba 125 000 až 250 000 nových rozprašovačů. Díky své lepší účinnosti rozprašovače, které odpovídají novým požadavkům v oblasti ochrany životního prostředí, používají méně pesticidů, a tím zkracují čas pro míchání, tankování, rozprašování a čištění, nemluvě o úsporách pro uživatele, které vyrovnávají jakýkoliv nárůst ceny určitých typů rozprašovacích zařízení.

Proto jsem hlasovala pro tuto zprávu.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písemně. – (PL) Směrnice Evropského parlamentu a Rady o strojích pro aplikaci pesticidů, kterou se mění směrnice 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních, je velmi významnou změnou právních předpisů.

Jejím cílem je harmonizace norem pro ochranu životního prostředí a lidského zdraví v Evropské unii. Harmonizace právních předpisů současně umožní rovnocenný přeshraniční pohyb strojních zařízení v EU, a to následně zvýší konkurenceschopnost na evropském trhu.

Tato směrnice uloží členským států požadavky na provádění pravidelných kontrol zařízení používaných pro profesionální aplikaci pesticidů a rovněž požadavek na vytvoření systému pravidelné údržby a pravidelné kontroly zařízení. Výsledkem této směrnice bude snížení používání pesticidů (díky němuž se sníží nepříznivé dopady na životní prostředí) a další příznivé dopady na zdraví spotřebitelů a občanů, kteří se dostávají do přímého kontaktu s pesticidy ve svém zaměstnání.

 
  
  

- Zpráva: Ivo Belet (A6-0218/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), písemně. (LT) Protože silniční doprava způsobuje skoro 25 % všech emisí CO2, je nejdůležitějším úkolem EU snížení intenzity využití energie dopravními prostředky a množství sloučenin uhlíku, které tyto prostředky vypouštějí do atmosféry. Na vrub pneumatik padá 20–30 % celkové spotřeby paliva dopravních prostředků, takže by lepší stabilita pneumatik měla být považována za součást integrované metody zaměření na snížení spotřeby paliva v silniční dopravě a množství znečišťujících látek, které vypouští. V rámci seznamu účelných opatření představeném v akčním plánu pro energetickou účinnost, jehož cílem je snížit používání o 20 % do roku 2020, se rovněž zdůrazňuje, že jedním z prostředků k dosažení tohoto cíle je označování pneumatik.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), písemně. (PT) Vítám tuto zprávu a věřím, že se ukáže jako další nástroj pro zlepšení informací poskytovaných spotřebitelů, což přispěje k transparentnějšímu trhu, v jehož rámci bude možné informovaně a vědomě vybírat mezi výrobky na základě jednoduchých norem, jež jsou však odůvodněné z vědeckého a technologického hlediska.

Podle mého názoru tato zpráva představuje další krok směrem k energeticky udržitelné Evropě a umožní spotřebitelům, aby si vybrali pneumatiky, které sníží spotřebu paliva jejich vozidel.

Možnost výběru pneumatik podle konkrétního výkonu je kromě toho dalším nástrojem, který umožní spotřebitelům, aby se sami chránili a aby svá vozidla vybavili podle způsobu jejich jízdy a přírodních podmínek v oblasti, kam cestují.

Chtěl bych rovněž zdůraznit prospěšnou a technologicky orientovanou hospodářskou soutěž, kterou tento systém vytvoří na trhu s pneumatik, takže spotřebitelé budou mít možnost srozumitelně a objektivně porovnat a pochopit technologický vývoj různých značek.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písemně. (PT) Hlasovala jsem pro usnesení o označování pneumatik s ohledem na jejich palivovou účinnost. Vzhledem k tomu, že až 25 % celkových emisí CO2 připadá na silniční dopravu, je důležitým úkolem EU snížit energetickou náročnost vozidel a emise z nich.

Vytvoření systému označování, který zajistí zveřejňování příslušných informací o palivové účinnosti a přilnavosti a dalších, umožní spotřebitelům informovaný výběr při nákupu pneumatik.

Protože pneumatiky odpovídají u vozidel za 20 až 30 % celkové spotřeby paliva, prodloužená životnost pneumatik by měla být považována za součást integrovaného přístupu ke snížení spotřeby paliva, a tím i emisí oxidu uhličitého do atmosféry.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), písemně. (FR) Tato zpráva je rozumným kompromisem, který by měl umožnit konečným uživatelům informovaný výběr při nákupu pneumatik, zejména pokud se týká palivové účinnosti, přilnavosti na mokrém povrchu a vnějšímu hluku při provozu.

Vítám lepší pružnost týkající se data vstupu tohoto předpisu v platnost,protože by nám mohl poskytnout větší manévrovací prostor, abychom zabránili zničení zásob pneumatik. To by bylo proti stanoveným cílům v oblasti ochrany životního prostředí.

Nejcitlivějšími body týkajícími se pneumatik byly bezpochyby povinné vzorkování uvnitř každé bočnice nebo na ní, energetická účinnost, index přilnavosti na mokrém povrchu a emise hluku. Tyto požadavky by mohly přinutit naše výrobce pneumatik, aby za obrovských nákladů nahradili své typy vzorků. Domnívám se, že by tyto požadavky dále ohrozily náš průmysl výroby pneumatik, který již tak závažně trpí dopady hospodářské krize.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), písemně. (SV) Existují velmi dobré důvody, abychom usilovali o zvýšenou energetickou účinnost a nižší emise našich vozidel. Harmonizovaný systém označování pneumatik v EU je však problematický. Pro opatrné úvahy hovoří zejména předcházející zkušenosti s označováním.

Vezměte si například systém označování výrobků pro domácnosti. Neochota průmyslu postupně zvyšovat požadavky pro určitou třídu energetického označování, například pro chladničky, způsobuje, že je v současné době systém označování beznadějně složitý a obtížně pochopitelný. Politici doufali, že by mohl podpořit nepřetržitý vývoj a poskytnout spotřebitelům tolik potřebný návod, ale namísto toho přispěl k zastavení vývoje lepších výrobků a ztížil informovaný výběr spotřebitelů.

Jsem přesvědčen, že EU může hrát důležitou úlohu v úsilí o snižování dopadů vozidel na životní prostředí. Avšak na rozdíl od Komise a výboru bych spíše než podrobnou regulaci obhajoval zvýšení minimálních požadavků pro ty výrobce pneumatik, kteří chtějí prodávat své výrobky na vnitřním trhu. Politici v EU by měli pro společnost a podniky vytvářet udržitelné a prospěšné rámce, spíše než by sami kontrolovali každou maličkost. Protože Komise a příslušný výbor můj názor nesdílí, rozhodl jsem se hlasovat proti zprávě.

 
  
MPphoto
 
 

  Gary Titley (PSE), písemně. − Vítám tuto zprávu jakožto nezbytné doplnění právního předpisu o schvalování typu pneumatik s ohledem na obecnou bezpečnost motorových vozidel schváleného v tomto roce, který se týká zejména ekologickými a bezpečnostními normami pneumatik.

Potřebujeme,aby byly pneumatiky bezpečnější, účinnější z hlediska spotřeby paliva a tišší. Hluk z dopravy, za nějž velkou měrou odpovídá hluk z pneumatik, je významnou příčinou onemocnění. Snížení spotřeby paliva velmi prospěje spotřebitelům a současně zvýší úspory, ale také sníží emise CO2 a přispěje k ambiciózním cílům EU v oblasti zmírnění změny klimatu.

Díky postupu označování budou spotřebitelé schopni informovaně rozhodnout nejen při nákupu pneumatik, ale také při nákupu automobilu.

Přesto musíme sledovat, jak je označování účinné. Musíme zajistit, aby mu spotřebitelé skutečně rozuměli, jinak bude veškeré úsilí zbytečné.

 
  
  

- Zpráva: Adina-Ioana Vălean (A6-0138/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), písemně. (LT) Souhlasím s tím, že by nařízení o cenách hlasových hovorů mělo nadále platit. Když bylo nařízení (ES) č. 717/2007 přijato, ceny za volání mezi sítěmi příliš neklesly, ale držely se blízko hranice stanovené tímto nařízením.

Domnívám se, že rozsah uplatňování nařízení musí být rozšířen i na SMS. V důsledku nepřiměřeně vysokých cen, jež musí spotřebitelé platit, se naneštěstí zdá, že je nyní třeba nařízení o velkoobchodních a maloobchodních cenách SMS, a proto hlasuji pro toto nařízení.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), písemně. (PT) Zásadně nesouhlasím s tím, aby zákonodárný orgán zasahoval do trhu a tvorby cen. Jsem přesvědčen, že by si měl vlastní ceny určovat trh, a to podle zásad zdravé hospodářské soutěže.

Přesně to chybí, pokud se týká roamingu, a také odůvodňuje zásah Evropského parlamentu do nejvyšších cen, pod jejichž hranicí nyní musí soutěžit telekomunikační operátoři. Hlasoval jsem pro to, aby se toto nařízení neomezovalo pouze na odchozí nebo příchozí hovory, ale také na SMS a datový roaming.

EU podporující volný pohyb svých občanů neodpovídá pravidlům trhu, která končí, nebo jsou omezena, při překročení hranic.

V současnosti je drtivá většina obyvatel do určité míry netečná k používání mobilních telefonů v zahraniční kvůli obavám z účtů za roaming. Hlasoval jsem pro toto nařízení právě proto, že zajišťuje nižší ceny pro roamingové zákazníky a současně posiluje pravidla transparentnosti tvorby cen.

Jedná se o konkrétní příklad, jak EU ovlivňuje náš každodenní život. Od nynějška si budou evropští občané při návratu ze zahraniční dovolené nebo služební cesty pamatovat, že za jejich nižší účet za mobilní telefon může EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Konstantinos Droutsas (GUE/NGL), písemně.(EL) EU podporuje rychlejší kapitalistickou restrukturalizaci mobilních telekomunikačních služeb rozšířením platnosti dotčeného na všechny služby poskytované telekomunikačními společnostmi.

Tato směrnice posiluje postavení evropských monopolů ve vztahu s jejich mezinárodními konkurenty. Prodlužuje platnost nařízení, aby usnadnilo přebírání a fúze společností, které kapitálu zajistí vyšší zisky.

Uplatňování směrnice posílilo monopolní společnosti. Předpokládaná horní hranice cen za roaming je obcházena použitím metod minimální zúčtovací jednotky, což zvyšuje ceny účtované za poskytované služby a zisk dotčených společností, jak potvrzují příslušné auditorské subjekty. Plánované rozdělení cen mezi velkoobchodními a ostatními mobilními telefonními službami nijak neprospěje spotřebitelům, ale ještě více zvýší zisky kapitálu.

Jsme radikálně proti liberalizaci a privatizaci telekomunikačních trhů, jejichž výsledkem by byl pokles standardů služeb a prodej základního majetku. Vyzýváme pracující, aby vyjádřili svůj všeobecný odpor proti EU a její politice zaměřené proti prostým lidem a změnili politickou rovnováhu v nadcházejících volbách.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), písemně. (SV) Záměrem Komise je, aby se stávající cenová regulace roamingu rozšířila tak, aby se netýkala jen hlasových hovorů, ale také zpráv SMS a datového roamingu. Evropský parlament doporučuje přísnější formu regulace a poukazuje na to, že by cenová regulace měla být dočasným opatřením a z dlouhodobého hlediska by měl vysoké ceny roamingu odstranit trh. Hlasoval jsem pro stanovisko Evropského parlamentu,protože je o něco liberálnější z hlediska trhu než návrh Komise. Hlasoval jsem proti legislativnímu usnesení, protože cenová regulace de facto povede v dlouhodobém výhledu ke špatným výsledkům.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písemně. (DE) Mobilní telefony jsou nyní součástí každodenního života a mnoho lidí bez nich nikam necestuje. Je druhotné, jsou-li používány pro soukromé nebo služební účely. Každopádně operátoři zpoplatňují veškerou komunikaci, ať již telefonní hovory, textové nebo multimediální zprávy, komunikaci po internetu nebo surfování.

Je pochopitelné, že jsou tyto ceny vyšší v zahraniční síti – nikoliv v tuzemské síti operátora –, ale od nástupu mobilního telefonování stále znovu zažíváme rozsáhlé zneužívání cen roamingu.

Někdy musí spotřebitelé akceptovat vysoké účty, které nevychází ze žádného univerzálně platného výpočtu. Touto iniciativou, která nejenže usnadňuje spotřebitelům orientaci v džungli tarifů, ale také standardizuje ceny, Unie pro jednou konečně dělá něco ku prospěchu evropských občanů. Proto jsem hlasoval pro tuto zprávu.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), písemně. (RO) Hlasovala jsem pro tuto zprávu, protože nové nařízení zavádí preventivní mechanismy a mechanismy, které zajistí transparentnost cen za roamingové datové služby, aby měli občané/spotřebitelé lepší přehled o způsobech účtování, což jim umožní kontrolovat své výdaje a vyhnout se „šokům z vyúčtování“.

Stanovení limitů za roamingové hlasové a SMS služby, přijetí opatření zaručujících transparentnost a preventivní mechanismy zavedené pro velkoobchodní tarify za datové služby stále poskytují operátorům volné pole pro konkurenci na trhu a pro odlišování svých nabídek v rámci stanovených omezení. Díky tomu mají nové malé podniky šanci konkurovat nepřiměřeným velkoobchodním tarifům velkých operátorů.

Stávající praxe vyúčtování používaná u roamingových volání a vycházející ze šedesátivteřinových jednotek vytváří spotřebitelům skryté náklady, přičemž je v porovnání s typickým eurotarifem zvyšuje o zhruba 24 % u vyúčtování za odchozí hovory a 19 % za hovory příchozí.

Nařízení musí poskytovat dostatečnou úroveň ochrany spotřebitele, což jim umožní uspokojivým způsobem využívat služeb datového roamingu, aniž by to neodůvodněně zatěžovalo telekomunikační operátory.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písemně. (PT) Dokončení vnitřního trhu je jedním ze základních cílů EU, a proto je naše úsilí o dosažení co nejlepších konkurenčních podmínek tak důležité. K tomu patří globalizace obchodu, podnikání a telekomunikací. Proto je tato zpráva o mobilních telekomunikacích životně důležitá.

Výsledek dohody v prvním čtení, tedy aby nařízení mohlo vstoupit v platnost v červenci 2009, je vítězstvím Parlamentu. Nejenže tato zpráva stanoví podmínky pro zlepšenou transparentnost a ochranu spotřebitele, ale také hospodářskou soutěž spravedlivější a srozumitelnější pro všechny, od průmyslu po spotřebitele.

Proto jsem hlasoval pro tuto zprávu.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), písemně. (SV) Dnes jsem se rozhodl zdržet se hlasování o nařízení Roaming II, které navrhuje regulaci cen mobilních telefonních služeb v zahraničí. Návrh, který byl kompromisem velkých skupin, obsahoval mnoho dobrých myšlenek, včetně lepší informovanosti spotřebitelů, která by jim umožňovala vyhnout se vysokým vyúčtováním za telefon po pobytu v zahraničí.

Důvody pro moje zdržení se hlasování nejsou složité. Nejsem přesvědčen, že politici v EU měli stanovovat ceny v rámci volného trhu. Podstatou tržní ekonomiky je, že ceny určuje nabídka a poptávka, nikoliv to, co nějací politici v Bruselu považují za „spravedlivé“. Cenová regulace již existuje díky nařízení Roaming I. V jeho důsledku se ceny operátorů pohybují okolo stanovené horní hranice, což spotřebitelům neprospívá.

Naším úkolem jakožto politiků je zajistit správnou hospodářskou soutěž na vnitřním trhu. Souhlasím s tím, že to není případ roamingových služeb, ale namísto cenové regulace sovětského stylu by bylo lepší, kdybychom měli k dispozici opatření podporující hospodářskou soutěž, například zákaz, aby velcí operátoři bránili za použití cenové diskriminace menším operátorům usilujícím o přístup do zahraničních sítí.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písemně. – (PL) Vysoké ceny roamingových služeb v Evropském společenství jsou problémem, který omezuje proces evropské integrace i omezuje svobodný pohyb občanů Evropské unie.

V dnešním hlasování jsem podpořil návrh legislativního usnesení Evropského parlamentu, kterým se mění nařízení (ES) č. 717/2007 a směrnice 2002/21/ES, které od 1. července 2009 do roku 2011 postupně snižuje maximální ceny za využívání roamingu na území EU.

Nejvyšší cena za odchozí a příchozí propojení bude každý rok snížena o 4 centy a v roce 2011 bude činit 0,35 EUR za odchozí a 0,11 EUR za příchozí propojení za minutu. Bude rovněž omezena cena datových přenosů, a to na 0,50 EUR za megabyte v roce 2011.

Tuto zprávu rozhodně podporuji. Je to další krok na cestě k sociální Evropě, kde jsou na prvním místě lidé, jejich svoboda, jejich výsady a zlepšení jejich životního standardu.

 
  
  

- Zpráva: Renate Weber (A6-0247/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE), písemně. – (PL) Třetí a šestá směrnice (78/855/EHS a 82/891/EHS) o fúzích a rozdělení akciových společností v současné době pouze obsahují seznam podrobných požadavků týkajících se podávání zpráv, které musí splnit společnosti procházející fúzi nebo rozdělením. K tomu patří významné náklady. Prostředky pro zasílání informací akcionářům uvedené ve směrnicích byly stanoveny před 30 lety a nezohledňují dnešní technologické možnosti. To způsobuje nadbytečné náklady, které musí nést dotčené společnosti.

V této souvislosti bychom měli přivítat návrh Komise na snížení administrativní zátěže, pokud se týká požadavků na podávání zpráv a dokumentaci v případě fúzí a rozdělení.

Zvláště je třeba podporovat úsilí zaměřené na co největšího možného přizpůsobení ustanovení obou směrnic, pokud se týká odstranění dvojích požadavků na odborné zprávy, zveřejňování návrhů podmínek fúzí a přizpůsobení ustanovení třetí a šesté směrnice ustanovením druhé směrnice v oblasti ochrany věřitele.

Rovněž by se jako odůvodněné jevilo zavedení povinnosti společností zveřejňovat o sobě úplné informace na svých internetových stránkách a uvádět odkazy na tyto stránky v ústřední elektronické platformě, kterou Komise brzy s konečnou platností potvrdí. Tento požadavek nepochybně přispěje ke zvýšení transparentnosti, zejména bude-li zavedena dodatečná povinnost zveřejněná data aktualizovat. Cílem výše uvedených řešení je usnadnit každodenní fungování evropských společností. Avšak skutečné snížení administrativní zátěže bude záviset na způsobu uplatňování těchto řešení na straně členských států, společností a samotných akcionářů.

 
  
  

- Prozatímní dohoda o obchodu s Turkmenistánem (B6-0150/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard James Ashworth (PPE-DE), písemně. − Konzervativci ze Spojeného království nemohou podpořit absolutorium evropského rozpočtu za rok 2007, oddíl Evropská rada. Po čtrnáct po sobě jdoucích let byl Evropský účetní dvůr u účtů Evropské unie schopen pouze prohlášení o věrohodnosti s výhradami. Bereme na vědomí poznámky auditorů, že zhruba 80 % transakcí EU provádějí agentury spolupracující s členskými státy podle dohod o společném řízení. Auditoři stále předkládají zprávy o nedostatečné úrovni kontroly finančních prostředků EU v členských státech. Aby řešila tento trvalý problém, Rada uzavřela v roce 2006 interinstitucionální dohodu, které členské státy zavazuje, aby certifikovaly transakce, za které jsou odpovědné. Se zděšením konstatujeme, že většina členských států dodnes své povinnosti neplní, a proto, přes tradiční gentlemanskou dohodu mezi Parlamentem a Radou, nemůžeme udělit absolutorium, dokud členské státy nebudou plnit své povinnosti podle interinstitucionální dohody.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. − Hlasoval jsem pro toto usnesení, které se zabývá tradičními vztahy mezi EU a Turkmenistánem. Podle podrobných zpráv organizací Human Rights Watch, Amnesty International a Open Society Institute má Turkmenistán jedno z nejnižších hodnocení na světě, pokud se týká mnoha základních svobod, včetně svobody tisku, svobody projevu a svobody sdružování. Jsem potěšen, že toto usnesení zdůrazňuje, že přes některé vítané změny prezidenta Berdymuchamedova, EU očekává podstatné zlepšení stavu lidských práv v Turkmenistánu.

 
  
  

- Zpráva: Daniel Caspary (A6-0085/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), písemně. − Hlasoval jsem proti prozatímní dohodu s Turkmenistánem, ačkoliv obdivuji práci zpravodaje pana Casparyho. Před několika lety jsem měl možnost tuto zemi navštívit s delegací Výboru pro zahraniční věci, když ji vedl Turkmenbaši a jeho kniha Ruhnama. Od té doby se situace okrajově zlepšila, ale Amnesty International a další nevládní organizace stále poukazují na závažné problémy a porušování lidských práv v této zemi. Zlepšení mě dosud neuspokojila natolik, abych mohl hlasovat pro tuto dohodu.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. − Hlasoval jsem proti této zprávě, která požaduje, aby Parlament schválil Prozatímní obchodní dohodu mezi EU a Turkmenistánem. Loni Evropský parlament požadoval, že Turkmenistán musí splnit pěti standardů v oblasti lidských práv před tím, než by souhlasil s touto dohodou. Těmito standardy jsou: umožnit neomezenou činnost Červeného kříže v této zemi, přizpůsobení vzdělávacího systému mezinárodním normám, propuštění všech politických vězňů a vězňů svědomí, zrušení vládních omezení na cesty do zahraničí a konečně umožnění volného vstupu nevládním organizacím a umožnění, aby orgány OSN pro lidská práva přezkoumaly pokrok v této zemi. Jsem přesvědčen, že Turkmenistán žádného z těchto standardů nedosáhl, a proto jsem velmi rozčarován, že byl dohodnut souhlas s touto prozatímní dohodou o obchodu.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexandru Nazare (PPE-DE), písemně. − Chtěl bych poděkovat panu Casparymu za práci, kterou odvedl ve Výboru pro mezinárodní obchod ohledně tohoto významného právního předpisu zaměřeného na zlepšení vztahů EU s Turkmenistánem.

Obchodní dohody EU s touto zemí, které se již 20 let neměnily, potřebují zejména v těchto dobách finančních obtíží aktualizaci.

Nejenže tato bude nová dohoda s Turkmenistánem z obchodního hlediska přínosná, ale očekáváme rovněž celkové zlepšení regionální bezpečnosti: od lepší podpory lidských práv a demokracie po lepší výsledky v boji proti obchodování s drogami a lidmi a trvalé účasti Turkmenistánu na obnově Afghánistánu poskytnutím podpory činnostem členských států EU v této zemi. Neméně důležité je, že zlepšení vztahů s Turkmenistánem bude dalším krokem k posílení zabezpečení evropských dodávek energie.

Připojil jsem se ke svým kolegům a podpořil jsem právní předpis předložený panem Casparym. Budeme trvat na přijetí všech opatření, která zajistí, že tato země sehraje svou úlohu ve společném úsilí, aby jí tak bylo umožněno uspět.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písemně. – (PL) Vztahy mezi Evropskými společenstvími a Turkmenistánem nyní upravuje dohoda o obchodní a hospodářské spolupráci uzavřená mezi Evropskými společenstvími a SSSR v roce 1989.

Nemůže být pochyb, že úroveň hospodářského rozvoje a konkrétně ochrana lidských práv nejsou v Turkmenistánu uspokojivé. Turkmenistán nesplnil řadu požadavků v humanitární oblasti (včetně toho, že v Turkmenistánu dosud nemůže působit Červený kříž).

Domnívám se, že parafování Prozatímní dohody o obchodu mezi Evropským společenstvím a Turkmenistánem a současné stanovení podmínky pětileté lhůty pro zavedení demokratických zásad a standardů v oblasti lidských práv podobných těm v EU bude ze strany Společenství motivací a znamením dobré vůle. Parafování této dohody může zlepšit životy občanů Turkmenistánu a také přinést hospodářské reformy.

O podepsání dohody o partnerství a spolupráci lze uvažovat pouze tehdy, dojde-li k viditelnému zlepšení v oblasti dodržování demokratických zásad a lidských práv.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (PPE-DE), písemně. − Chtěl bych využít této příležitosti a vysvětlit jeden z hlavních důvodů, proč jsem dnes hlasoval pro podporu užších obchodních vztahů EU s Turkmenistánem. Společná vnější politika EU v oblasti zabezpečení dodávek energie, kterou konzervativci ze Spojeného království beze zbytku podporují, uznává význam začlenění nových transkaspických tras pro zásobování Evropy ropou a zemním plynem. Tyto transkaspické trasy by měly být plně začleněny do „jižního koridoru“ ropovodů, včetně ropovodů Nabucco, Southstream a Whitestream. Snížení naší závislosti na ruských dodávkách energie je zásadní pro společné zabezpečení našich dodávek energie a pro společnou zahraniční politiku.

Proto bychom měli být aktivní a zavázat se k vybudování partnerství s Turkmenistánem prostřednictvím podpory prozatímní dohody o obchodu, která pomůže podnítit vnitrostátní reformy a zlepšení stavu lidských práv v této zemi.

 
  
  

- Zpráva: Gunnar Hökmark (A6-0236/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (UEN), písemně. − Jaderná energetika v Evropě existuje. Tato skutečnost se nám v Irsku nelíbí, ale uznáváme právo všech zemí na výběr vlastní kombinace energií, a skutečnost, že naši sousedé využívají elektřinu z jádra znamená, že si nemůžeme dovolit tuto otázku přehlížet.

Zrovna minulý týden došlo k závažnému narušení bezpečnosti v jaderné elektrárně Sellafield a skladovací zařízení jaderného materiálu v  Sellafieldu – nádrž B30 – je pravděpodobně nejzávažnějším problémem evropského jaderného průmyslu. V nádrží B30 se skladuje velké množství jaderného materiálu, se kterým se již desetiletí nenakládá správně.

Proto podporuji návrh rámec EU pro jadernou bezpečnost, který posílí nezávislost vnitrostátních regulačních orgánů a zajistí vyšší transparentnost bezpečnosti jaderných zařízení.

Podpořil jsem pozměňovací návrhy obsažené předložené k této zprávě, které nadále zpřísňují bezpečnostní ustanovení a požadavky. I když v Irsku nemáme jaderné elektrárny, naše občany by mohla postihnout narušení bezpečnosti, jež se odehrají jinde, a EU musí zajistit nejvyšší možnou ochranu našich občanů.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Crowley (UEN), písemně (GA) Musíme přijmout skutečnost, že se v Evropě vyrábí elektřina z jádra a vyrábět se bude. V Irsku se nám to nelíbí, ale respektujeme právo každého členského státu vybrat si vlastní zdroje energie. Dokud budou existovat u našich sousedů jaderné elektrárny, nemůžeme si dovolit tuto otázku přehlížet.

minulý týden došlo k závažnému narušení bezpečnosti v jaderné elektrárně Sellafield a skladovací zařízení jaderného materiálu v  Sellafieldu – nádrž B30 – je pravděpodobně nejzávažnějším problémem evropského jaderného průmyslu. V nádrží B30 se skladuje velké množství jaderného materiálu, se kterým se již desetiletí nenakládá správně.

Proto zcela podporuji rámec Společenství pro jadernou bezpečnost, který zajistí přísné a transparentní bezpečnostní normy pro jaderné elektrárny.

Hlasoval jsem pro pozměňovací návrhy zaměřené na posílení toto návrhu. I když v Irsku nemáme jaderné elektrárny, irské občany by mohly postihnout bezpečnostní problémy v jiných evropských zemích. Úkolem Evropské unie v souvislosti s touto problematikou je zajištění úplné ochrany občanů našich zemí.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), písemně. − Jako někdo, kdo má výhrady k dlouhodobé bezpečnosti jaderných elektráren, nejsem touto zprávou nijak nadšen. Uznávám, že ti, kdo pracují v tomto odvětví, jsou úplní profesionálové. Uznávám, že je nehod málo a odehrávají se v dlouhých intervalech. Přesto jsou následky případných nehod velmi závažné. Nemůžeme zapomínat na jaderné havárie na Uralu odhalené Royem Medvěděvem, havárii v elektrárně Three Mile Island umocněnou filmem Čínský syndrom, který měl premiéru jen pár dní před touto nehodou, ani havárii v japonské Tokaimuře, a konečně ani Černobyl, jehož následky pociťujeme dodnes všichni, ale nejtragičtěji lidé a děti žijící v jeho těsné blízkosti nebo ti, kdo se narodili rodičům, kteří tam byli.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písemně. (PT) Jaderná energie musí hrát klíčovou úlohu v budoucnosti energetiky naší společnosti. Proto a vzhledem k plánům budoucích evropských zařízení je zásadní stanovit rámec Společenství pro jadernou bezpečnost.

Zpráva pana Hökmarka zajistí vytvoření nejlepších a nejbezpečnějších podmínek v budoucích evropských jaderných zařízeních. Společně se systémem pro udělování licencí jaderným zařízením a systémem pro inspekci a kontrolu těchto zařízení bude vytvořen jasný rámec s nezávislými a silnými regulačními orgány.

Budoucí význam jaderné energie si žádá vysoce kvalitní podmínky své realizace a podmínek výměny klíčových informací, takže bude možné vytvořit jednotné bezpečnostní podmínky nejvyšší kvality.

Proto jsem hlasoval pro tuto zprávu.

 
  
MPphoto
 
 

  Paul Rübig (PPE-DE), písemně. (DE) Delegace Rakouské lidové strany (ÖVP) podporuje vytvoření nezávislého regulačního orgánu pro jaderné elektrárny, který bude mít právně závaznou způsobilost odpojit nebezpečné jaderné elektrárny od rozvodné sítě.

 
  
  

- Zpráva: Raül Romeva i Rueda (A6-0253/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström a Åsa Westlund (PSE), písemně. (SV) Rozhodli jsme se hlasovat proti této zprávě o kontrolním systému v rámci společné rybářské politiky. Samozřejmě vítáme návrhy na zvýšený počet opatření, která zajistí dodržování pravidel, ale kritizujeme důraz na kontrolu rekreačního rybolovu, když je za problémy, jako je nadměrný rybolov v našich mořích, ve skutečnosti odpovědný průmyslový rybolov.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. (PT) Vyjadřujeme politování nad tím, že široká většina v Parlamentu odmítla námi předložený pozměňovací návrh, který v souladu s ustanoveními ústavy Portugalské republiky – tedy ustanoveními o státní suverenitě – a v rámci úsilí o zajištění dodržování dotčených ustanovení stanovil, že by tento návrh nařízení měl dodržovat pravomoci a odpovědnost členských států v oblasti monitorování shody s pravidly společné rybářské politiky, nikoliv je ohrožovat.

Vyjadřujeme politování nad tím, že široká většina v Parlamentu odmítla námi předložené pozměňovací návrhy, které by mohly zabránit Evropské komisi, aby měla možnost nezávisle provádět bez předchozího varování inspekce ve výlučných hospodářských zónách a na území členských států a aby měla v rámci své pravomoci možnost zakazovat rybolovnou činnost a pozdržovat nebo rušit platby finanční pomoci Společenství určené členskému státu, a který rovněž brání členským státům, aby měly možnost provádět inspekce svých rybářských plavidel ve výlučných ekonomických zónách jiných států bez jejich schválení.

Bude-li tento návrh nařízení – který budou dále projednávat evropské instituce – ve stávajícím znění, bude představovat další útok na státní suverenitu tím, že zahrnuje požadavky týkající se zařízení a postupů, u nichž se upozorňuje, že jsou pro portugalské rybářství zcela nevhodné.

Proto jsme hlasovali proti.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang a Fernand Le Rachinel (NI), písemně. (FR) V roce 2008 bylo sešrotováno 165 trawlerů. V roce 2009 bylo dosud oznámeno 225případů.

Francouzské odvětví rybolovu velmi trpí, protože se francouzská vláda a Brusel rozhodly obětovat francouzské rybáře na oltář evropské hospodářské a obchodní politiky.

Norsko, země mimo Evropskou unii, ale které s ní má sjednány hospodářské dohody týkající se plynu, si tudíž udělilo 80 % kvótu na tresky, údaj odpovídající 500 000 tun ročně. Francie má přístup pouze k 9 000 tunám ročně, z nichž pouze 700 pochází z kanálu La Manche a Severního moře.

Jak se za těchto okolností nemáme cítit znechuceni, když přihlížíme likvidaci francouzských rybářů? Proč tedy Brusel a francouzská vláda společně usilují o zničení celého odvětví našeho hospodářství? Důvodem jsou euroglobalistické zájmy a volný obchod.

Tento problém nevyřeší přidělení 4 milionů EUR slíbených ministrem zemědělství a rybolovu jako náhrada za zastavení plavidel, která dosáhla svých rybolovných kvót. Je třeba naléhavě a nutně osvobodit francouzské rybáře o těchto diskriminačních a ničivých evropských kvót.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), písemně. (SV) Evropský parlament dnes hlasoval pro začlenění sportovního a rekreačního rybolovu do společné rybářské politiky. Tímto EU zahájila regulaci jedné z nejpopulárnějších volnočasových činností.

Tento návrh je nesmyslný. Zaprvé, rybolovné vody patří jednotlivým zemím, nikoliv Bruselu. Zadruhé, činnost rekreačních rybářů nijak výrazným způsobem neovlivňuje populace ryb. Zatřetí, tento právní předpis by nebylo možné dodržovat. Stačí se jen podívat na Švédsko, jehož pobřeží je dlouhé 11 500 km. Jsou evropští byrokraté a poslanci této sněmovny přesvědčeni, že bude skutečně možné vždy a všude monitorovat, co se odehrává? Právní předpis, který není možné uplatňovat, je především špatný předpis.

Na jedné straně mě tento návrh nepřekvapil. EU je jako parní lokomotiva, která se vydala na cestu splnění svého cíle stát se plnohodnotným federálním státem. Je velká, těžká a je jí velmi obtížné zastavit, jakmile se rozjede. Každý, kdo se jí postaví do cesty, bude smeten.

Dnešek je černým dnem pro ty z nás, kteří chtějí obsažnou a účinnou evropskou spolupráci, ale především je velmi špatným dnem pro rekreační rybáře ze všech členských států.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastiano (Nello) Musumeci (UEN), písemně. – (IT) Cíl tohoto návrhu nařízení, konkrétně zabezpečení kontrolního systému Společenství pro zajištění shody s pravidly společné rybářské politiky prostřednictvím evropské agentury, je určitě chvályhodný a zabývá se mnoha požadavky předkládanými po několik let Parlamentem a Evropskou komisí. V nařízení se rovněž navrhuje – přestože zakřiknutě – jednotné uplatňování a používání uvedených pravidel ve 27 členských státech.

Přestože schvaluji celkový duch textu (zachování kultury dodržování pravidel, aby se zajistilo řádné uplatňování společné rybářské politiky Společenství), domnívám se, že nebylo bohužel v tomto případě přihlédnut ke specifické povaze středomořského rybolovu.

Jedním příkladem je požadavek na montáž družicového systému sledování plavidel (VMS) na plavidla delší než 10 metrů. To může být vhodné pro robustní rybářská plavidla v Severním moři, ale nikoliv pro plavidla ve Středomoří, která jsou malá, často bez kabiny a používají se pro „drobný rybolov“. Rovněž to představuje problém podstatných nákladů, který by mohl být překonán, pokud by Společenství poskytlo 80% spolufinancování, jak se vhodně uvádí v pozměňovacím návrhu č. 20.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), písemně. − Podpořím tuto zprávu, protože jsme v souvislosti s rekreačním rybolovem přijali pozměňovací návrhy č. 48 a 49 a zamítli pozměňovací návrh č. 93.

Začlenění tohoto rybolovu do rybolovné kvóty členského státu je pro mě nepřijatelné.

Myslíme-li vážně, když tvrdíme, že rekreační rybolov ničí populace našich ryb, pak podle mne chybí zásadní otázka týkající se mizejících populací. Tou otázkou je nadměrný rybolov průmyslovými rybářskými koncerny na jejich velkokapacitních rybářských plavidlech.

Ty musí odpovídat společné rybářské politice, nikoliv rekreační rybáři provozující svůj koníček.

 
  
  

- Zpráva: Cornelis Visser (A6-0206/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Roger Knapman a Thomas Wise (NI), písemně. − Společná rybářská politika je velmi špatná a značně poškozuje ekonomiku Spojeného království a životní prostředí. I když uznáváme potřebu další inovace pro zlepšení situace, mnoho těchto inovací a osvědčených postupů pochází z členských států, stejně jako sami rybáři. Proto musíme hlasovat proti této zprávě, která zvyšuje pravomoci Komise.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Wise (NI), písemně. − Společná rybářská politika je velmi špatná a značně poškozuje ekonomiku Spojeného království a životní prostředí. I když uznávám potřebu další inovace pro zlepšení situace, mnoho těchto inovací a osvědčených postupů pochází z členských států, stejně jako sami rybáři. Proto musím hlasovat proti této zprávě, která zvyšuje pravomoci Komise.

 
  
  

- Zpráva: Simon Busuttil (A6-0251/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto a Louis Grech (PSE), písemně. − Jménem svým a svého kolegy Louise Grecha bych rád uvedl, že i když jsme hlasovali pro tuto zprávu, chtěli bychom zdůraznit tyto body:

Podporujeme společnou přistěhovaleckou politiku,

jsme přesvědčeni, že pakt o přistěhovalectví nebyl pro národní zájem dostačující,

bereme na vědomí nespokojenost, protože zpráva přímým nebo jasným způsobem neodkazuje na mandatorní/povinné společné zatížení,

konstatujeme, že je vítána jakákoliv spolupráce, ale EU nemůže zasahovat do toho, jaké dvoustranné dohody budou uzavřeny mezi zemí původu a tranzitní zemí,

kvůli demografické situaci na Maltě nesouhlasíme s hlasovacím právem nelegálních přistěhovalců,

nesouhlasíme s jednotným schengenským vízovým systémem nahrazujícím vnitrostátní systémy, pokud zvýší byrokracii a stane se méně pružným.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Boursier (PSE), písemně. (FR) Vítám přijetí Busuttilovy zprávy, přestože připouštím, že nesouhlasím se všemi v ní uvedenými body, zejména s kladným přijetím závěrů Evropského paktu o přistěhovalectví a azylu: moje skupina hlasovala pro odstranění tohoto odkazu ve Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, ale v této otázce jsme byli v menšině; stejné to bylo s posílenou úlohou agentury FRONTEX u návratových operací.

Avšak s ohledem na konečný výsledek a abych výrazně podpořila otevření legálních cest přistěhovalectví, hlasovala jsem pro tuto zprávu. Proto podporuji: uznání, že je třeba, aby migranti pracovali v rámci EU; potřebu častějších konzultací se zástupci občanské společnosti; volný pohyb v rámci EU po pětiletém trvalém pobytu; úctu k lidské důstojnosti a používání nejvhodnějších opatření v kontextu uplatňování směrnice o navracení osob, a konečně právo hlasovat v místních volbách, což je nejdůležitější a proti čemuž se ostře postavila evropská pravice.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bradbourn (PPE-DE), písemně. − Konzervativci ze Spojeného království hlasovali proti této zprávě, protože neuznáváme potřebu společné přistěhovalecké politiky EU a proto, že si Spojené království musí zachovat neomezenou kontrolu nad svými státními hranicemi.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI) , písemně. - (NL) Hlasoval jsem proti této zprávě, protože obsahuje několik nepřijatelných prvků. Pro začátek se předpokládá, že EU bude do roku 2050 potřebovat 60 milionů nových přistěhovalců. Vzhledem k současným problémům s hromadným přistěhovalectvím se jedná o šílený návrh. Také se navrhuje, aby se modrá karta neomezovala pouze na vysoce kvalifikované zaměstnance. Potom tedy můžeme otevřít stavidla naplno.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), písemně. (PT) Společný postoj k přistěhovalectví v EU je nutnost. Ve společném prostoru bez vnitřních hranic není možné uplatňovat roztříštěný a nesoudržný přístup, protože jakékoliv opatření či politika uplatňované jedním členských státem se nevyhnutelně dotkne všech dalších členských států.

Proto podporuji vytvoření společné přistěhovalecké politiky pro Evropu vycházející z vysoké úrovně politické a funkční solidarity, vzájemné důvěry a společné odpovědnosti.

Přijetí Evropského paktu o přistěhovalectví a azylu byl významný krok tímto směrem a jeho důsledkem je soudržnější přistěhovalecká politika, která je kontrolovaná a spojená s potřebami pracovních trhů evropských zemí, stejně jako s prostředky v oblastech bydlení, zdraví a vzdělání. Jejím cílem je rovněž rozhodný boj proti nelegálnímu přistěhovalectví.

Výborná zpráva předložená panem Busuttilem tomuto přístupu odpovídá. Jediný problém spočívá v pozměňovacím návrhu předloženém Skupinou sociálních demokratů v Evropském parlamentu, který ohrožuje rozhodnost našeho boje proti nelegálnímu přistěhovalectví, protože není pochyb, že podle uvedených podmínek budou mít všichni přistěhovalci s legálním pobytem na území členského státu volební právo. Proto podporuji alternativní usnesení předložené zpravodajem, které, opakuji, usiluje o dosažení kompromisu přijatelného pro všechny.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písemně. (PT) Hlasovala jsem pro usnesení o společné přistěhovalecké politice pro Evropu, protože přistěhovalectví je jedním z největších problémů současné Evropy. Při řešení problému přistěhovalectví můžeme přijmout politiky, které jej změní v příležitost.

Přistěhovalectví je ve společném zájmu zemí EU, které musí spolupracovat, aby nalezly společnou odpověď na tento problém. Snahou této zprávy je pokrývat všechny rozměry přistěhovalectví a současně podporovat vytvoření společné evropské přistěhovalecké politiky založené na vysoké úrovni politické a funkční solidarity.

Kromě toho zahrnuje rovněž opatření umožňující přistěhovalcům účast na občanském a politickém životě společnosti, v níž žijí, zejména v rámci politických stran a odborů, a dává jim možnost hlasovat v místních volbách.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. (PT) Zpráva s 91 články musí nutně obsahovat některá hlediska, s nimiž souhlasíme. Avšak tato zpráva je i přes snahu „osladit hořkou pilulku“ naprosto špatná, a proto ji samozřejmě odmítáme.

„Důrazně podporuje vytvoření společné evropské přistěhovalecké politiky“, vítá „institucionální dopady Lisabonské smlouvy, zejména rozšíření spolurozhodování a hlasování kvalifikovanou většinou na všechny přistěhovalecké politiky“ a „přijetí Evropského paktu o přistěhovalectví“, jinými slovy nehumánní přistěhovaleckou politiku vycházející z bezpečnosti, která přistěhovalce kriminalizuje, vykořisťuje a třídí.

Kdyby někdo pochyboval o cílech EU, pak je zpráva rozptýlí: migrace „bude nadále nezbytná pro uspokojení … potřeb … evropského pracovního trhu“ (téměř „60 milionů pracovníků z řad přistěhovalců do roku 2050“). Proto je třeba vytvářet „přistěhovalecké profily“ – „ústřední stránkou těchto profilů budou potřeby trhů práce“ –, a proto je třeba „zvýšit přitažlivost EU pro vysoce kvalifikované pracovníky“, zejména prostřednictvím „modrých karet“; jinými slovy se jedná o nehumánní vnímání přistěhovalců, podle něhož jsou pouze pracovní silou, která má být vykořisťována.

Spíše než společnou politiku potřebujeme jinou politiku, která by chránila práva přistěhovalců a bojovala proti základním příčinám přistěhovalectví.

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Kaczmarek (PPE-DE), písemně. – (PL) Hlasoval jsem pro přijetí Busuttilovy zprávy. Jedná se o důležitou zprávu, protože migrace je jedním z největších problémů, kterým Evropská unie čelí. Měli bychom být připraveni uznat, že nejsme zcela schopni využít dobrých aspektů migrace nebo zabránit těm situacím, které nemůžeme v žádném případě označit jako přínosné.

Dalším problémem je, že se migrace v různých členských státech projevuje rozdílně, a rozdíly jsou v tomto ohledu značné. Pro některé země je migrace obrovským společenským, finančním a politickým problémem. Pro jiné je menšinovým jevem, který nevzbuzuje přílišný zájem. Proto je mimo jiné tak obtížné zavést jednotnou migrační politiku. Rovněž bychom měli vědět, že pro mnoho lidí zůstává Evropa otázkou života a smrti – doslova. Návrat zpět do země jejich původu pro ně může fakticky znamenat rozsudek smrti. Nástroje přistěhovalecké politiky by měly být pružné, aby mohly být přizpůsobeny konkrétním případům jednotlivých osob. Děkuji vám mnohokrát.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang a Fernand Le Rachinel (NI), písemně. (FR) Nemůžeme podpořit společnou přistěhovaleckou politiku vycházející z usnadnění otevírání cest přistěhovalectví. Přistěhovalecká politika by měla být pravým opakem.

Opakujeme, že se tato zpráva zakládá na nebezpečných doporučeních Komise, která se objevují v její zelené knize ze dne 11. ledna 2005 o ekonomické migraci. Tato zpráva předpokládá, že v EU bude do roku 2050 potřeba 60 milionů přistěhovalců, a proto zdůrazňuje, že je třeba otevřít cesty legální migrace.

Jak by se nedalo považovat za obscénní, že uprostřed hospodářské, finanční a společenské krize doporučujeme otevřít své trhy dalším zahraničním pracovníkům, v době, kdy jsou v našich státech ohrožena pracovní místa a zuří nezaměstnanost?

Uprostřed krize je namísto toho třeba, abychom uplatňovali hospodářská a sociální ochranná opatření a vyhradili pracovní místa i sociální podporu našim státním příslušníkům.

Konečně se tato zpráva zakládá na mylném předpokladu, že otevřením stavidel legálního přistěhovalectví nelegální přistěhovalectví výrazně poklesne nebo úplně vymizí. Víme, že se nic takového nestane a že je legální přistěhovalectví naproti tomu předzvěstí přistěhovalectví v plném rozsahu.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písemně. (DE) Právo na azyl se má stát nástrojem bezprecedentního hromadného přistěhovalectví. Dveře Evropy by se do široka otevřely rozvojovému světu. Splní-li se přání multikulturních vizionářů, rozšíří se pojetí rodiny na celé kmeny, které budou mít neomezenou možnost imigrace.

Kromě toho se má omezit možnost zadržení před vyhoštěním, žadatelé o azyl budou mít přístup na pracovní trh a rozšíří se jejich základní zaopatření. To vytvoří další tlak na tuzemský pracovní trh – zejména v průběhu hospodářské krize – a daňoví poplatníci by museli sáhnout hlouběji do svých peněženek. Proto neexistuje jiná možnost, než tuto zprávu odmítnout.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), písemně.(EL) Zpráva o společné přistěhovalecké politice zaujímá příznivý postoj k přistěhovalecké politice EU prospívající monopolům a k příspěvku Evropského parlamentu k této politice. Současně navrhuje, aby byla do další fáze přijata opatření, která půjdou na úkor přistěhovalců a jsou mnohem reakčnější.

Zpráva přijímá základní zásadu přistěhovalecké politiky EU, jakožto nástroje, který slouží potřebám pracovního trhu, což znamená zisk evropských monopolů. Vůči přistěhovalcům proto předpokládá uplatňování politiky cukru a biče. Na jedné straně tedy vítá nepřijatelný Pakt o přistěhovalectví a azylu a požaduje posílení agentury FRONTEX a informační práce a represivní opatření proti přistěhovalcům, kteří nemají žádný užitek pro evropský kapitál. Na druhé straně vítá lákání a legalizaci „vysoce kvalifikovaných“ přistěhovalců a cyklického a dočasného přistěhovalectví, které kapitál potřebuje, a navrhuje opatření pro integraci legálních přistěhovalců, aby tak byli přímo k dispozici svým zaměstnavatelům.

Jedinou odpovědí na tuto reakcionářskou politiku je integrace přistěhovalců do hnutí pracující třídy, aby společně bojovali proti protilidové a protipřistěhovalecké politice EU a kapitálu a aby se dožadovali svých práv a bohatství, které vytváří.

 
  
  

- Zpráva: Eva Lichtenberger (A6-0224/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), písemně. (LT) Nyní je ten správný čas, aby politika v oblasti transevropských dopravních sítí (TEN-T) na základě patnáctiletých zkušeností správně odrážela své cíle a opatření. Musíme přezkoumat projekty a opatření, více zdůrazňovat koordinaci v rámci EU a cíl závaznější odpovědnosti členských států při realizaci prioritních projektů, s nimiž souhlasily.

Prioritní projekty a mapy TEN-T se často týkají rozsáhlých a nákladných projektů vnitrostátní dopravní infrastruktury a některé ze 30 dřívějších projektů TEN-T nebylo možné realizovat, zatímco jiné projekty, zejména ty po rozšíření EU, se staly obzvláště důležitými, ale ani tak se nedostaly na seznam.

Současná hospodářská krize nás může opět podpořit, abychom znovu investovali do dopravní infrastruktury podle této logiky. Avšak uvažované projekty a investice do dopravní infrastruktury EU potřebujeme, aby se tato infrastruktura dále rozvíjela během příštích 10–20 let. Rozhodnutí o projektech dopravní infrastruktury by měly vycházet ze správných posouzení nákladů a přínosů, stability a evropské přeshraniční přidané hodnoty.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. (PT) Zpráva stanoví pokyny „pro rozvoj transevropské dopravní sítě“ (TEN-T). To v současné době zahrnuje 30 prioritních projektů „vycházejících především z národních zájmů“ – k jakým jiným zájmům by se mělo přihlížet, k mezinárodním? –, kterým se dostane téměř 5,3 miliard EUR v rámci spolufinancování Společenství.

Tato zpráva vyhovuje vizi „transevropských dopravních sítí“ vycházející z rozšiřování vnitřního trhu a nárůstu kapitalistické hospodářské soutěže a koncentrace kapitálu. Proto „zdůrazňuje, že je třeba začlenit … cíle Lisabonské strategie“ a obhajuje přizpůsobení TEN-T „měnícím se tržním podmínkám“ v souladu „s následujícími kritérii: ekonomickou proveditelností, zvýšenou konkurenceschopností, podporou jednotného trhu“ a vybudovaným „partnerstvími veřejného a soukromého sektoru“ (například přidělováním „procentního podílu z výnosu mýtného za používání silniční infrastruktury na financování projektů v rámci TEN-T“).

Pouhý jeden měsíc před koncem současného volebního období nemůže většina této sněmovny odolat požadavku Evropské komise „navrhnout – do konce svého mandátu – legislativní iniciativu týkající se otevření trhů s osobní železniční dopravou od 1.ledna 2012.“

Konečně, aby byly uspokojeny zájmy velkých hospodářských a finančních skupin o rozšíření jejich kontroly nad východní Evropou, zdůrazňuje, že prioritou je spojení mezi západní a východní Evropu.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE), písemně. (RO) Budování a rozšíření transevropské dopravní sítě je zcela nezbytné pro upevnění vnitřního trhu a podporu soudržnosti Evropské unie. Proto jsem hlasoval pro možnost C předloženou zpravodajkou paní Evou Lichtenbergerovou. Tento přístup umožní, aby byly pro využití v oblastech dopravy a infrastruktury v budoucnu k dispozici všechny prostředky, přestože zcela nenabízí prostředky zaručující efektivní realizaci s ohledem na početné a rozdílné národní zájmy.

Všechny další alternativy, včetně možnosti navržené v alternativním návrhu skupiny PPE-DE, mohou členským státům znemožnit využít fondů soudržnosti, tvořících součást politiky soudržnosti, pro projekty dopravní infrastruktury, které nejsou prioritními projekty TEN-T, což by mohlo ve svém důsledku připravit Rumunsko o možnost využít fondů soudržnosti v odvětví dopravy, fondů, jež Rumunsko velmi potřebuje.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písemně. (PT) Tato zpráva posuzuje realizaci 30 prioritních projektů v rámci TEN-T, jejichž zpoždění výrazně dopadají na budoucnost evropské udržitelné dopravní politiky. Nehledě na potíže je klíčové nadále provádět změny potřebné k vytvoření propojení mezi způsoby dopravy, zejména dopravy osobní a nákladní. Musí být zohledněny různé současné problémy, od bezpečnostních otázek k otázkám regionálním, přes sociální, ekonomické a finanční tendence až po životní prostředí. Proto je třeba zdůraznit integrovaný a soudržnější přístup k dopravní síti.

Význam přeshraničních propojení pro pokrok v oblasti evropské transevropské sítě je zřejmý, a proto podporujeme zlepšená propojení mezi všemi druhy dopravy, zejména těmi, jež je složité transformovat a rozvíjet, například železniční nebo námořní dopravy. Musí být vybudována lepší propojení mezi námořními přístavy a letišti, k čemuž jistě vhodně přispěje správná realizace projektů v rámci transevropské sítě.

Tato zpráva odráží některé obavy, ale pořadí priorit, které považuji za vhodné, není zachováno v celém textu. Proto jsem hlasoval proti.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí