Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Viták
2009. április 22., Szerda - Strasbourg HL kiadás

10. Földrengés az olaszországi abruzzi régióban (vita)
A felszólalásokról készült videofelvételek
PV
MPphoto
 
 

  Elnök. – A következő napirendi pont a Bizottság nyilatkozata az olaszországi Abruzzo régióban bekövetkezett földrengésről.

 
  
MPphoto
 

  Siim Kallas , a Bizottság alelnöke. Elnök úr! A Bizottság részvétnyilvánítását küldi mindazoknak a családoknak, akik elveszítették szeretteiket a közelmúltban bekövetkezett olaszországi földrengésben.

A Bizottság már a földrengést követő első órák óta szoros kapcsolatot tart fenn az olasz polgári védelmi hatóságokkal. A tagállamok már a katasztrófa korai szakaszában elkezdték felajánlani segítségüket a közösségi polgári védelmi mechanizmus útján.

Bár a földrengés rendkívül erős volt és hatalmas pusztítást okozott, a nemzeti erőforrások képesek voltak megtenni az azonnali válságkezelő lépéseket.

Április 10-én azonban Olaszország műszaki szakértőket kért, hogy a földrengésben megsérült épületek stabilitásának elemzésével támogassák az országot. Nyolc nemzeti és bizottsági szakértőből álló csoportot választottak ki. A csoport április 18-án indult el a helyszínre. Az épületek stabilitásának megállapítása mellett a csoport javaslatokat tesz a sérült épületekkel kapcsolatos megoldásokra is.

A Bizottság jelenleg is együttműködik az olasz hatóságokkal további európai uniós támogatások lehetőségeinek azonosítása érdekében. A lehetőségek között szerepel az EU szolidaritási alapja, valamint a strukturális és vidékfejlesztési alap átcsoportosítása.

Ez a földrengés tragikus emlékeztetés arra, hogy a természeti katasztrófák folyamatos fenyegetést jelentenek az összes tagállamra nézve. Az elmúlt évtizedben a földrengések, hőhullámok, erdőtüzek, árvizek és viharok sok embert megöltek Európában, megsemmisítettek drága infrastruktúrákat és értékes természeti területeket.

A tagállamoknak és a Közösségnek egyesíteniük kell erejüket a katasztrófák és azok hatásainak megelőzésére, valamint egy gyors és hatékony európai katasztrófaelhárítás felépítésére. A tapasztalatok azt mutatják, hogy integrált és több veszélyre kiterjedő megközelítési módot kell alkalmaznunk a katasztrófák megelőzésére és az azokra adott azonnali reagálásra szolgáló hatékony intézkedések kidolgozására, amint ezt a Bizottság 2008. márciusi, a katasztrófaelhárítási képesség megerősítéséről szóló közleménye felvázolja.

Emellett 2009 februárjában a Bizottság elfogadott egy közösségi megközelítési módot a természeti és az ember okozta katasztrófák megelőzéséről, amely a legkorszerűbb módszereket képviseli és előkészíti az utat a Bizottság jövőbeni kezdeményezései számára. Javasolja a meglévő megelőzési eszközök közötti konzisztencia javítását és azok kiegészítését, és ilyen módon az EU cselekvése által hozzáadott érték megerősítését.

A Bizottság nagyra értékelné, ha visszajelzést kapna az Európai Parlamenttől az ebben a fontos közleményben javasolt megközelítési módról. Ezenkívül köszönetet mond az EU gyorsreagálású képességével kapcsolatos előkészítő munkáért, amelyet az Európai Parlament a 2008. és a 2009. évi költségvetésbe felvett, a Bizottság a tagállamokkal együtt jelenleg azt vizsgálja, hogyan lehet továbbfejleszteni az EU általános azonnali reagálási képességeit. Ezek a kezdeményezések együttesen hozzájárulnak egy valódi európai katasztrófa-elhárítási politika kialakításához, amely mindenféle katasztrófa esetén bevethető lenne.

 
  
MPphoto
 

  Elnök. – Köszönöm, Kallas úr. Szeretném megragadni a lehetőséget arra, hogy üdvözöljem a Bizottság alelnökét, Tajani urat, és nehogy megdorgáljanak engem azért, hogy gondatlan vagy érzéketlen vagyok, szeretném emlékeztetni Önöket arra, hogy tegnap már megemlékeztünk egyperces csenddel a katasztrófa áldozatairól.

 
  
MPphoto
 

  Gabriele Albertini , a PPE-DE képviselőcsoport nevében.(IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim! 2002 és 2007 között a földrengés volt a negyedik leggyakoribb természeti katasztrófa az Európai Unióban. Az Abruzzo régióban bekövetkezett legutolsó és szomorú módon a legsúlyosabb tragédia után közös erővel kell szembenéznünk ezekkel a szörnyű eseményekkel, amelyek az Unió sok országának közös problémái.

Jelenleg az európai szolidaritási alap és a közösségi polgári védelmi mechanizmus áll a rendelkezésünkre: két olyan eszköz, amely rendkívül fontos, mégis elégtelen az Európához hasonló, földrengésekkel fenyegetett térségben. Az abruzzói földrengés esetében feldolgozás alatt áll a szolidaritási alaphoz történő hozzáférési kérelem, az elpusztult területek újjáépítéséhez. Ez a szám elérheti az 500 millió eurót is, amint erről a Bizottság alelnöke, Antonio Tajani a sajtót tájékoztatta. Még nem lehet számszerűsíteni ennek a földrengésnek a mértékét és az okozott kárt: Abruzzo régiónak sürgős és jelentős beavatkozásra van szüksége, amelyet az olasz kormány azonnali és alapos módon kezelt már a földrengést követő első percektől kezdve.

Ehhez a cselekvéshez azonban európai koordinációra van szükség, a nemzeti és a helyi hatáskörök tiszteletben tartásával. 2007. november 14-én maga a Parlament egyhangúan elfogadott egy állásfoglalást a földrengések regionális hatásairól, az ilyen jellegű tragikus események által okozott károk megelőzése és kezelése tekintetében. Ennek a dokumentumnak kell kiindulási pontként szolgálnia az ezzel kapcsolatos koordinált európai politikához, amint ezt Vakalis úr további 50 parlamenti képviselő által is aláírt írásbeli kérdése is megállapítja. Ezért abban reménykedünk, hogy az Európai Bizottság továbbviszi az ebben az állásfoglalásban megfogalmazott gondolatokat és alkalmazza azokat a földrengések megelőzésére és kezelésére szolgáló európai cselekvési program létrehozásához.

 
  
MPphoto
 

  Gianni Pittella , a PSE képviselőcsoport nevében.(IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim! Szeretném újból kifejezni részvétemet az Olasz Parlament képviselői és az Európai Parlament szocialista képviselőcsoportjához tartozó összes képviselő nevében, az áldozatok családjai, Abruzzo régió és lakosai, valamint egész Olaszország felé. Azt is szeretném elmondani, hogy képviselőcsoportunk, amely kezdettől fogva a tragédiától sújtott emberek mellett állt, delegációt küld Abruzzo régióba elnökünk, Schulz úr vezetésével. A számok rémületesek: az igaz, amint ezt Albertini úr mondta, hogy még nem ismerjük a végleges számokat, ennek ellenére is elmondhatjuk, hogy a halálos áldozatok száma 300 körül van. Ez tragédia: 50 000 evakuált, sok ezer ház megsemmisült, sok száz középület elpusztult, közöttük iskolák, és egy elismert kulturális, régészeti és művészeti örökség romokban hever.

Az Olasz Köztársaság elnökének, Giorgio Napolitano úr szavaival élve elmondhatjuk, hogy az eseményekre adott reagálás azonnali és hatékony volt. Ez a reagálás az államtól érkezett, de nem állami szereplőktől is; a világtól, önkéntesektől, olaszországi és más közösségektől, tartományoktól, régióktól, a Vöröskereszttől és a tűzoltóságtól: ez a szolidaritásnak valóban rendkívüli megnyilvánulása. Talán az olasz kormánynak – valójában jobb, ha figyelmen kívül hagyják a „talán” szót – az olasz kormánynak el kellett volna fogadnia azt a javaslatot, hogy vonják össze a népszavazást az európai választásokkal és a közigazgatási választásokkal, mert így meg lehetett volna takarítani néhány százmilliót, amelyet most fel lehetne használni a földrengés károsultjainak megsegítésére.

Európának meg kell tennie bizonyos válaszlépéseket: először is aktiválnia kell a szolidaritási alapot; alig néhány órával a tragikus események után beszéltünk erről Tajani alelnök úrral. Másodszor: át kell csoportosítani a strukturális alapokat, és harmadszor, biztos urak, fel kell használni a korábbi és új programtervezési időszakok fel nem használt pénzeszközeit. Negyedszer, módosítani kell a kohéziós politikára és a strukturális alapokra vonatkozó szabályokat, az I. célkitűzés alapján történő visszaállítási lehetőség tekintetében, vagyis a hátrányos helyzetű, fejletlen régiókban, amely régiókban a kivételesen súlyos természeti események következtében a GDP, vagy a felhalmozott vagyon a közösségi átlag 75%-a alá csökken. Tehát nem valami ad hoc törvényt akarunk Abruzzo régió helyzetének szabályozására, hanem olyan törvényt szeretnénk, amely az összes olyan régióra vonatkozik, amely hasonló helyzetbe kerülhet. Ötödször, meg kell vizsgálnunk a Bizottsággal a gazdasági tevékenységekre és az újjáépítési munkára vonatkozó adócsökkentés lehetőségét, amely reményeink szerint újból beindul Abruzzo régióban. És végül, felszólítok az építőanyagokra vonatkozó irányelv végrehajtására, amelyet a Parlament a közelmúltban korszerűsített és továbbfejlesztett.

Összegezve, ilyen súlyos tragédiák esetén nincs szükség nagy szónoki képességekre, sokkal inkább hatékony, kézzelfogható reagálásokra van szükség, és nagyon oda kell figyelni arra, hogy a földrengés törmelékei ne váljanak további profittermelés és tiltott gyakorlatok helyszínévé, amelyekből nagy bűnözői csoportok tömhetnék a zsebüket. Ébernek kell lennünk és minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk: mindnyájunknak azon kell fáradoznunk, hogy segítségünkkel az Abruzzo régióban élő barátaink újból tudjanak mosolyogni.

 
  
MPphoto
 

  Patrizia Toia , az ALDE képviselőcsoport nevében.(IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim! Az országomban bekövetkezett szörnyű tragédia a fontos központi Abruzzo régióra és Aquila városára sújtott le. Ez a katasztrófa lesújtott emberéletekre, köztük fiatalokra is; tönkretett házakat, az otthonainkat; templomokat, vagyis az istentiszteleti helyeinket; emlékműveket, tehát a kultúránkat; társaságokat, tehát a munkahelyeinket; egyetemeket, vagyis tanulási központjainkat; és hatalmas pusztítást hagyott maga mögött.

Valamennyien összesereglettünk ezek körül az emberek körül, és most elmondhatjuk a következőket: először is, nagy méltósággal viselkedtek, annak ellenére, hogy ennyire közvetlenül és kézzelfoghatóan érintette őket a csapás, elveszítették legértékesebb tulajdonaikat, például az otthonukat – és amint tudjuk, az otthon az olasz kultúra középpontjában helyezkedik el –, ezek az emberek mégis méltósággal viselkedtek és újra akarják kezdeni az életüket, újra akarják építeni, amijük volt, saját településüket, azon a helyen, amely azt a települést jelképezi, saját hagyományaik és a folytonosság megőrzésével. A régió egyetemének, valamint kis- és középvállalkozásainak fontosságára gondolok, amelyek jelenleg nagyon megszenvedik a súlyos gazdasági nehézségeket és a helyreállítás hiányát.

Azt is el kell mondanom, hogy az intézmények részéről is rendkívüli megmozdulást tapasztaltunk: a kormány, a Parlament, az összes ellenzéki erő, a többséggel együtt, amely nagy bölcsességgel és felelősséggel, az egyhangúság jegyében tekint az elvégzendő munkára: helyi intézmények, önkéntesek, a polgári védelem, ezer meg ezer fiatal és felnőtt ment Abruzzóba, társadalmi csoportok, egyesületek és a katolikus közösség képviselői; mindenki megtette a maga hozzájárulását. Még azok is tettek valamit, akik nem utaztak a helyszínre: gazdasági vagy kulturális szempontból, országunk teljes kulturális, társadalmi és gazdasági szférája megmozdult, ami nagyon fontos.

Ám az újjáépítés kapcsán is fontos lesz erre emlékezni, amint Pitella úr mondta, mert a tragédia pozitív aspektusai mellett napvilágra kerültek építkezési módszereink strukturális gyengeségei, és meggyőződésem, hogy ezen a téren az igazságszolgáltatás jogos igénye mellett kötelezettséget kell vállalnunk a felelősség kiderítésére és az újjáépítésre.

Hadd mondjak egy szót Európáról, elnök úr: amikor a katasztrófa bekövetkezett, Európa mellénk állt, és a jövőben is ezt fogja tenni a pénzalapokon és az említett cselekményeken keresztül. Látható jelenlétet is szeretnék, hogy Európa felismerhető legyen, nemcsak az odaérkező pénzen keresztül, hanem az arcokon és az intézményeken is. Javaslom, hogy a Parlament közös delegációja tegyen látogatást a régióban, minden pompa nélkül, minden nyilvánosság nélkül, csak azért, hogy elmondhassuk: Európa intézményekből és emberekből áll, és ezek az intézmények és emberek támogatást akarnak nyújtani és folyamatosan támogatják Aquilát, Abruzzót és országomat, amely szintén súlyos károkat szenvedett.

 
  
MPphoto
 

  Roberta Angelilli , az UEN képviselőcsoport nevében.(IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim! Én is szeretnék köszönetet mondani a Közösség intézményeinek az Olaszországnak és az embereknek nyújtott támogatásért, akiket a földrengés sújtott. Nagyon nehéz napok voltak ezek, amelyeket tovább súlyosbítottak az elmúlt 48 óra időjárási viszonyai.

De a gyász és a pusztulás után eljön a gyakorlati javaslatok és az újjáépítés ideje, Abruzzo régió jövője helyreállításának ideje. Azt kérjük az európai intézményektől, hogy vegyék ki a részüket; a Bizottság valójában már vállalt garanciát Tajani alelnök úr útján, aki közvetlenül a katasztrófa után nagyon gyorsan biztosított minket elkötelezettsége felől.

Amint ezt ma maga a Bizottság is megerősítette, először is ellenőriznünk kell minden rendelkezésre álló pénzügyi forrást, gondoskodnunk kell a természeti katasztrófák esetére tartalékolt Európai Szolidaritási Alap azonnali aktiválásáról, majd keresni kell a lehetőséget az Európai Szociális Alap és más közösségi programok teljes felhasználhatóvá tételére és átcsoportosítására, a foglalkoztatás és a vállalkozások támogatása céljából. Különös hangsúllyal felhívjuk azonban a figyelmet rendkívüli jogi intézkedések bevezetésének lehetőségére: adócsökkentések, ösztönzések és segélyek, lehetőleg a jelenleg érvényben lévő de minimis rendelkezések alóli kivételként. Ezeket az intézkedéseket az Európai Uniónak kell engedélyeznie, két-három éves érvényességi idővel, vagyis a szükséghelyzet és az újjáépítés lezárásáig szükséges időre.

Ezekben a kérdésekben és ezekről a célkitűzésekről, amint ezt a mai vita is megmutatta, valamennyien egyetértünk, nincsenek nézeteltérések. Én is azzal szeretném befejezni, hogy teljes szívemből az áldozatokra, családjukra és az érintett emberekre gondolok, de a térségből származó olasz nőként, amire különösen büszke vagyok, szeretnék még egyszer külön köszönetet mondani az intézmények, az összes politikai párt és mindenekfelett a mentőcsapatok, a polgári védelem és a Vöröskereszt erőfeszítéseiért. Köszönetet mondok továbbá az önkéntes szervezeteknek és az egyes polgároknak, akik megtették azt, amit tudtak, és vagy személyesen hozzájárultak, vagy pedig pénzt adtak, hogy kifejezzék szolidaritásukat és valódi segítséget nyújtsanak; ők valóban a hatékonyság és az emberség kiemelkedő példái.

 
  
MPphoto
 

  Monica Frassoni , a Verts/ALE képviselőcsoport nevében.(IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim! A Zöldek/ az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja csatlakozik az összes előttem felszólalt képviselőtársunkhoz, és mi is kifejezzük együttérzésünket, erős szolidaritásunkat és támogatásunkat mindazok felé, akiket ez a hatalmas tragédia sújtott, ez a katasztrófa, ez a természeti csapás, amelyet azonban okok egész sora idézett elő, és remélem, hogy az Európai Unió érzékelhetően, pozitívan tud hozzájárulni a helyzet megoldásához.

Egy valamit nem lehet letagadni: ennek a földrengésnek a következményei sokkal kevésbé súlyosak lehettek volna, a tragédiának nem kellett volna ilyen mértékűnek lennie, mert egyértelmű, hogy épületek és házak egész sora összeomlott, pedig ennek nem kellett volna megtörténnie. Hanyagság történt, csalás és megtévesztés történt, és meg kell állapítanunk, ki ezért a felelős, mert ez is elengedhetetlen része az újjáépítésnek, mert ez jelenti Abruzzo, a lakosság és az egész ország számára a morális helyreállítást. Az újjáépítést ki kell használnunk lehetőségként a hatalmas innovációra a fenntartható fejlődés területén azoknak az embereknek a javára, akik megmutatták mindnyájunknak, hogy nemcsak hatalmas méltóság lakozik bennük, hanem nagy bátorság és az újrakezdés mindent elárasztó vágya is.

Ezen a ponton az lenne a legkevésbé demagóg, leginkább gyakorlatias megközelítési mód, ami lehetővé tenné Európa számára az azonnali cselekvést a vészhelyzeti erőfeszítések és az újjáépítés támogatására Abruzzóban, ha felülvizsgálnák a régió 2007–2013. évi működési programját, vagyis a strukturális alapokat Az abruzzói működési program jelenleg 140 millió eurót biztosít európai társfinanszírozásként a program összesen 345 millió euró költségéhez, a különbözetet pedig nemzeti társfinanszírozás biztosítja.

Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy az egyik probléma, amellyel szembe kell néznünk, az a társfinanszírozás megszervezése azokhoz a pénzalapokhoz, amelyeket az Európai Unió biztosan meg fog adni, és ebben a kérdésben nekünk, parlamenti képviselőknek rendkívül ébernek kell lennünk.

Amint már mondtam, először és elsősorban azt kell kérnünk, hogy az Abruzzo számára már betervezett más európai pénzalapokat, például a szociális alapot, vizsgálják felül és csoportosítsák át az újjáépítést szolgáló intézkedésekre és prioritásokra. Ezzel kapcsolatban, az abruzzói működési programnak tartalmaznia kell a más olaszországi régiók számára elkülönített strukturális alapok újraelosztását, mert ezek a célok most fontosabbak. Tudjuk, hogy az Európai Bizottság hajlandó értékelni a támogatásokat, és ugyanez a mechanizmus felhasználható más tagállamok esetében is.

Ezt követően az olasz hatóságoknak, elsősorban a kormánynak, az összes érintett helyi szerv együttműködésével gyorsan ki kell számolniuk a bekövetkezett károk közvetlen költségeit, hogy tartani tudják a kérelmek benyújtásának 2009. június 15-i határidejét az Európai Szolidaritási Alap keretein belül nyújtott pénzeszközök elnyeréséhez. A biztosított támogatás összege függ a bekövetkezett károktól, de semmiképpen sem lehet több néhány millió eurónál. Ez a pénzalap pontosan azért van, hogy gyors, hatékony és rugalmas gazdasági segítséget nyújthassunk, ezért az olasz hatóságoknak feltétlenül számszerűsíteniük kell a károkat, ellenkező esetben a finanszírozás nehézségekbe fog ütközni.

A nemzeti hatóságoknak emellett az Európai Beruházási Bankhoz benyújtandó hiteligénylésen is dolgozniuk kell, hogy biztosítható legyen a megfelelő összeg a régió gyors és fenntartható újjáépítéséhez.

 
  
MPphoto
 

  Roberto Musacchio , a GUE/NGL képviselőcsoport nevében.(IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim! Az első a sok ártatlan áldozat meggyászolása, utána következik a mentési erőfeszítések melletti elkötelezettség, a vészhelyzet leküzdése és az újjáépítés, amelynek során Olaszország minden tőle telhetőt megtesz.

Az európai segítség rendkívül fontos ebben a helyzetben, ugyanakkor szükségünk van egy európai keretrendszerre az ilyen katasztrófák megelőzésének elősegítéséhez, amelyeknek gyakran nemcsak természeti okai vannak; ezért szükségünk van egy megelőzési keretrendszerre, egy természeti katasztrófákra figyelmeztető rendszerre, amelyre felépíthetjük a polgári védelmet és a megelőző hálózatot. Mindemellett szükségünk van egy olyan földpolitikára, amely biztosítja a garantált szabványokat a föld olyan módon történő használatához, amely tiszteletben tartja annak egyensúlyát, valamint biztonságos építkezési szabványokra.

Az abruzzói földrengés mindezeket a kérdéseket felveti, és bár nem szeretnék vitát kezdeményezni, de ki kell vizsgálnunk minden felelősséget, hogy elkerülhessük ezeknek a súlyos eseményeknek a megismétlődését, és mindenekfelett a föld helyreállítására kell összpontosítanunk az új bontási munkák helyett. Ezért a talajvédelmi keretirányelv elfogadása is létfontosságú, amely strukturális támogatást nyújt az európai földek megfelelő kezeléséhez, és az európai pénzalapokat át kell alakítani a megfontolt földpolitikának megfelelően, és ezáltal létre kell hozni egy egészséges környezetet és jó munkahelyeket.

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Rack (PPE-DE).(DE) Elnök úr, bizottsági alelnök úr! Olasz képviselőtársaink nagyon helyesen nagyon fontosnak tartották ezt a vitát országuk szempontjából, és szót kértek, ez a vita azonban az összes európairól is szól. Elvégre egyetlen európai közösséget alkotunk. Nagyon örülünk annak, hogy a rendelkezésünkre állnak a szolidaritási alap által biztosított lehetőségek, és azt szeretnénk, ha a lehető leginkább célzottan használnák fel ezeket a forrásokat – ide számítva az olasz kormányt és a regionális szerveket is. Szeretnénk még egyszer kifejezni a számos áldozat iránti együttérzésünket, és reméljük, hogy Európa képes lesz a lehető leggyorsabban enyhülést nyújtani.

 
  
MPphoto
 

  Armando Veneto (PPE-DE).(IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim! Csak szeretném felhívni a figyelmet az erre a tragikus eseményre adott olaszországi és európai reagálásra. Amikor ilyen események történnek, akkor láthatóvá válik az ország és a Közösség kohéziója, amely táplálja az általános szolidaritás és béke reménységét, ide számítva a belső békét is, amelyet Európában élvezhetünk.

Azt is szeretném elmondani, hogy természetesen nyíltan és sürgősen felelősségre kell vonnunk azokat, akik felelősek a rosszul elvégzett építkezésekért, ami miatt a szomszédos épületek eltérően reagáltak a katasztrófára. És végül, a mellékszálakon volt némi vita a földrengések előrejelzésének lehetőségéről; ennek részleteibe most nem fogok belemenni, csak annyit szeretnék mondani, hogy a radonnal kapcsolatos tanulmányok azt jelzik, hogy a földrengéseket mindig megelőzi a radon-koncentráció emelkedése. Ezért úgy vélem – és ezt minden tudományos kutatásról elmondhatjuk –, hogy Európa az összes struktúráját felhasználhatja és fel is kell használnia az ezzel kapcsolatos további tanulmányok ösztönzésére, ugyanis – mivel ilyen a tudomány természete – ez is hozzájárulhatna az ilyen pusztító események előrejelzésének tisztán hipotetikus lehetőségéhez.

 
  
MPphoto
 

  Siim Kallas , a Bizottság alelnöke. Elnök úr! Nem kétséges, hogy a szolidaritás erős érzését tapasztalhatjuk az összes tagállam és a Bizottság részéről ezzel a szörnyű földrengéssel kapcsolatban. Léteznek segítségnyújtási mechanizmusok, és a Bizottság szolgálatai azonnal cselekedtek. Mindent az olasz hatóságokkal való szoros együttműködésben kell végrehajtani. Tavaly a görögországi erdőtüzek hatalmas csapását szenvedtük el, azt megelőzően Portugáliában voltak erdőtüzek, Németországban és a Cseh Köztársaságban pedig árvizek pusztítottak. Az Európai Unió minden ilyen esetben kifejezte szolidaritását, és minden tőle telhető segítséget megadott. Ebben az esetben is ezt fogja tenni.

Először is várjuk a károk mértékével kapcsolatos számításokat, hogy utána dönthessünk a szolidaritási alap lehető legjobb felhasználásáról. Maga a Bizottság nem kezdeményezheti a szolidaritási alap pénzeszközeinek felhasználását; ezt csak a tagállam igényének kézhez vétele és a károk mértékének kiszámítása után tehetjük meg.

Sok képviselő felvetette a strukturális alapok átcsoportosításának kérdését, a Regionális Politikai Főigazgatóság már tárgyal erről a kérdésről. Munkatársam, Danuta Hübner hamarosan a térségbe látogat, és megvitatja a konkrét lehetőségeket. Folyamatos kapcsolatban állunk a római polgári védelmi hivatallal, hogy segíthessünk, és hogy megkönnyíthessük a szolidaritási alaphoz benyújtandó kérelem előkészítését, tehát a Bizottság kétségtelenül minden tőle telhetőt megtesz a katasztrófa áldozatainak megsegítésére.

Ami a biztonságos építkezési standardokat illeti, ezek a standardok léteznek, a kérdés csak az, mennyire tartják be ezeket a standardokat a tagállamokban. A standardok egyértelműen léteznek: léteznek irányelvekben, de léteznek a nemzeti törvényekben is.

Polgári védelmi mechanizmusunk, amelynek szíve egy napi 24 órában működő megfigyelési és tájékoztatási központ, együttműködik a tagállamokkal a katasztrófamegelőzés, valamint a katasztrófák következményeinek felszámolása területén.

A Bizottság nevében még egyszer szeretném kifejezni részvétemet. Minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy segítséget nyújtsunk a katasztrófasújtott területen élő embereknek.

 
  
MPphoto
 

  Elnök. – A vita lezárásaként, a magam és az Európai Parlament Elnöksége nevében megragadom a lehetőséget, hogy újból kifejezzem részvétemet és együttérzésemet az áldozatok és az érintett családok felé, és természetesen minden lehetséges támogatást megígérek a súlyos csapástól sújtott régió lakosságának.

A vitát lezárom.

 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat