Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Dezbateri
Miercuri, 22 aprilie 2009 - Strasbourg Ediţie JO

10. Cutremur în regiunea Abruzzes din Italia (dezbatere)
Înregistrare video a intervenţiilor
PV
MPphoto
 
 

  Preşedintele. – Următorul punct de pe ordinea de zi este declaraţia Comisiei privind cutremurul din regiunea Abruzzo din Italia.

 
  
MPphoto
 

  Siim Kallas, vicepreşedintele Comisiei. − Domnule preşedinte, Comisia Europeană transmite condoleanţe tuturor familiilor care i-au pierdut pe cei dragi în cutremurul recent din Italia.

Comisia a păstrat legătura îndeaproape cu autorităţile de protecţie civilă italiene încă din primele ore după cutremur. Statele membre au început să-şi ofere ajutorul prin mecanismul comunitar de protecţie civilă încă din primele momente ale dezastrului.

Deşi cutremurul a fost extrem de puternic şi a cauzat multe distrugeri, resursele naţionale au putut face faţă nevoilor de intervenţie rapidă cerute de situaţia de urgenţă

Totuşi, la 10 aprilie, Italia a solicitat experţi tehnici care să ofere asistenţă ţării pentru a analiza stabilitatea clădirilor afectate de cutremur. A fost selectată o echipă formată din opt experţi naţionali şi experţi ai Comisiei. Echipa a fost trimisă la locaţia cutremurului la 18 aprilie. În afara evaluării stabilităţii clădirilor, echipa va propune soluţii cu privire la clădirile afectate.

Comisia cooperează în prezent cu autorităţile italiene pentru a identifica opţiunile pentru alt sprijin din partea UE. Posibilităţile pot include mobilizarea Fondului de Solidaritate al UE sau reprogramarea fondurilor structurale şi de dezvoltare rurală.

Acest cutremur este un semnal tragic care ne reaminteşte că dezastrele naturale reprezintă o ameninţare continuă pentru toate statele membre ale UE. În ultimii zece ani, cutremurele, valurile de căldură, incendiile forestiere, inundaţiile şi furtunile au ucis multe persoane în Europa şi au distrus infrastructuri costisitoare şi spaţii naturale valoroase.

Statele membre şi Comunitatea Europeană trebuie să îşi unească forţele pentru a preîntâmpina dezastrele şi efectele acestora şi pentru a asigura o reacţie eficientă a Uniunii în caz de dezastre majore. Experienţa a dovedit că trebuie adoptată o abordare integrată şi multirisc pentru a dezvolta măsuri eficiente atât în ceea ce priveşte prevenirea, cât şi reacţia directă la dezastre, conform Comunicării Comisiei din martie 2008 privind consolidarea capacităţii de reacţie la dezastre a Uniunii.

În plus, în februarie 2009, Comisia a adoptat o abordare comunitară privind prevenirea dezastrelor naturale şi a celor provocate de om care reprezintă tehnologia şi face posibile iniţiative viitoare ale Comisiei. Aceasta sugerează ameliorarea consistenţei instrumentelor existente de prevenire şi completarea acestora, consolidând astfel valoarea adăugată a acţiunii Uniunii Europene.

Comisia ar aprecia un feedback din partea Parlamentului European în ceea ce priveşte abordarea propusă în această comunicare importantă. În plus, datorită acţiunii pregătitoare privind capacitatea de reacţie rapidă a Uniunii Europene introdusă de Parlamentul European în bugetele pentru 2008 şi 2009, Comisia testează în prezent, împreună cu statele membre, modalităţi de ameliorare a capacităţii de reacţie imediată globale a Uniunii Europene. Împreună, aceste iniţiative contribuie la modelarea unei adevărate politici europene de gestionare a dezastrelor pentru toate tipurile de dezastru.

 
  
MPphoto
 

  Preşedintele. – Mulţumim, domnule Kallas. Aş dori să profit de această ocazie pentru a ura bun-venit vicepreşedintelui Comisiei, domnul Tajani, şi pentru a nu mi se reproşa că sunt nepăsător sau insensibil, aş dori să vă reamintesc că am păstrat deja un moment de reculegere ieri în memoria victimelor dezastrului.

 
  
MPphoto
 

  Gabriele Albertini, în numele Grupului PPE-DE. – (IT) Domnule preşedinte, doamnelor şi domnilor, în perioada 2002 - 2007, cutremurele au fost a patra categorie de dezastre naturale cu cea mai mare frecvenţă din Uniunea Europeană. După această recentă şi în mod trist cea mai gravă tragedie din regiunea Abruzzo, trebuie să ne unim pentru a face faţă acestor evenimente groaznice, care afectează multe state ale Uniunii.

Până în prezent, avem Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene şi mecanismul comunitar de protecţie civilă: două instrumente extrem de importante şi totuşi încă insuficiente pentru o zonă cum este Europa, ameninţată de cutremure. În cazul cutremurelor din Abruzzo, este în curs de analizare o cerere de accesare a Fondului de Solidaritate pentru reconstruirea zonelor distruse. Suma s-ar putea ridica la 500 de milioane de euro, după cum a declarat pentru presă vicepreşedintele Comisiei, domnul Antonio Tajani. Nu a fost încă posibilă cuantificarea întinderii acestui cutremur şi daunele produse: regiunea Abruzzo are nevoie de o intervenţie urgentă şi substanţială pe care guvernul italian a gestionat-o prompt şi integral încă din primele minute după cutremur.

Această acţiune necesită totuşi coordonare europeană, respectând în acelaşi timp competenţele naţionale şi locale. La 14 noiembrie 2007, Parlamentul a adoptat cu unanimitate de voturi o rezoluţie privind efectul regional al cutremurelor, prevenirea şi gestionarea daunelor provocate de evenimente tragice de acest gen. Acest document ar trebui să fie un punct de plecare pentru o politică europeană coordonată în acest aspect, conform întrebării cu solicitare de răspuns scris adresată de domnul Vakalis, cosemnată de aproape 50 de deputaţi din acest Parlament. Sperăm prin urmare că ideile exprimate în această rezoluţie vor fi preluate de Comisia Europeană şi aplicate pentru a crea o agendă europeană pentru prevenirea şi gestionarea cutremurelor.

 
  
MPphoto
 

  Gianni Pittella, în numele Grupului PSE. – (IT) Domnule preşedinte, doamnelor şi domnilor, aş dori să-mi exprim din nou condoleanţele, în numele membrilor Parlamentului italian şi al tuturor membrilor Grupului Socialist din cadrul Parlamentului European, familiilor victimelor, regiunii Abruzzo şi cetăţenilor acesteia, precum şi întregii Italii. Aş dori de asemenea să menţionez că Grupul nostru, care s-a aflat încă de la început alături de oamenii loviţi atât de tragic, va trimite o delegaţie în regiunea Abruzzo, condusă de preşedintele nostru, domnul Schulz. Cifrele sunt înspăimântătoare: este adevărat, după cum a declarat domnul Albertini, nu există încă un rezultat final, dar putem totuşi spune că s-au înregistrat în jur de 300 de morţi. Este o tragedie: 50 000 de persoane evacuate, mii de case distruse, sute de clădiri publice devastate, inclusiv şcoli şi moşteniri de prestigiu culturale, arhitecturale şi artistice în ruină.

După cum a declarat Preşedintele Republicii italiene, Giorgio Napolitano, reacţia la evenimente a fost imediată şi eficientă. Acest răspuns a venit din partea statului, dar şi din afara acestuia; din lume, de la voluntari, de la comunităţi din Italia şi din alte ţări, de la provincii, de la regiuni, de la Crucea Roşie şi de la serviciul de pompieri: o dovadă cu adevărat extraordinară de solidaritate. Poate că guvernul italian – de fapt să lăsăm cuvântul ,,poate” – guvernul italian ar fi trebuit să aplice propunerea de a comasa referendumul cu alegerile europene şi alegerile administrative pentru a salva sute de milioane pe care ar fi putut să le cheltuiască ajutând persoanele afectate de cutremur.

Există anumite reacţii pe care Europa trebuie să le adopte: mai întâi, trebuie să activeze Fondul de Solidaritate; am discutat cu vicepreşedintele Tajani despre acest lucru la câteva ore de la evenimentele tragice. În al doilea rând, trebuie să reprogrameze Fondurile Structurale şi, în al treilea rând, onorabili membri ai Comisiei, trebuie să utilizeze fondurile neutilizate atăt din perioadele de programare anterioare, cât ţi din cele noi. În al patrulea rând, trebuie să modifice regulile privind Politica de Coeziune şi Fondurile Structurale în ceea ce priveşte posibilitatea de a reintroduce în Obiectivul I, adică în regiunile defavorizate, subdezvoltate, acele regiuni care, din cauza evenimentelor naturale deosebit de grave, au înregistrat o scădere a Produsului Intern Brut sau a bogăţiei la sub 75% din media comunitară. Prin urmare, nu dorim o lege ad hoc pentru regiunea Abruzzo, ci o lege aplicabilă oricărei regiuni care se poate afla în această poziţie. În al cincilea rând, trebuie să analizăm împreună cu Comisia posibilitatea unor facilităţi fiscale pentru activităţile economice şi lucrările de construcţie care ar trebui, sperăm cu toţii, să fie reluate în regiunea Abruzzo. În cele din urmă, solicit punerea în aplicare a directivei privind materialele de construcţii care a fost actualizată şi îmbunătăţită recent de Parlament.

Pentru a încheia, o tragedie ca aceasta nu necesită retorică, ci necesită mai degrabă reacţii eficiente, concrete şi o supraveghere atentă pentru a ne asigura că molozul de la cutremur nu devine scena unor practici de profit şi ilicite care umplu buzunarele unor mari grupuri criminale. Trebuie să fim vigilenţi şi să depunem cele mai mari eforturi: trebuie să lucrăm cu toţii astfel încât, cu ajutorul nostru, prietenii noştri din regiunea Abruzzo să poată zâmbi din nou.

 
  
MPphoto
 

  Patrizia Toia, în numele Grupului ALDE. – (IT) Domnule preşedinte, doamnelor şi domnilor, o tragedie groaznică în ţara mea a lovit regiunea centrală importantă din Abruzzo şi oraşul Aquila. A fost un dezastru care a afectat vieţi umane, inclusiv tineri; a lovit case, căminele noastre; biserici, lăcaşurile noastre de cult; monumentele, cultura noastră; companii, locurile noastre de muncă; universităţi, centrele noastre educative; şi a lăsat în urmă multe locuri devastate.

Ne-am alăturat acestor oameni şi acum putem spune următoarele: mai întâi, că au reacţionat cu multă demnitate, în ciuda faptului că au fost atât de intim şi puternic afectaţi, pierzându-şi lucrurile cele mai de valoare cum sunt casele – şi după cum ştim, casa este centrul culturii italiene – totuşi aceste persoane au reacţionat cu demnitate şi doresc să o ia de la început, reconstruind ce au avut, propriile comunităţi, în locuri care reprezintă acea comunitate şi să păstreze tradiţia şi continuitatea. Mi se reaminteşte importanţa universităţii şi a întreprinderilor mici şi mijlocii pentru această regiune, care se confruntă acum cu mari greutăţi economice şi lipsa recuperării.

Aş dori de asemenea să menţionez că a existat o mobilizare extraordinară din partea instituţiilor: guvernul, Parlamentul, toate forţele din opoziţie, ca şi majoritatea care, cu multă înţelepciune şi responsabilitate, respectă munca ce trebuie realizată în spiritul unanimităţii: instituţii locale, voluntari, protecţia civilă, miile şi miile de tineri şi adulţi care s-au deplasat la Aruzzo şi care reprezintă grupuri sociale, asociaţii şi comunitatea catolică; toată lumea a contribuit. Chiar şi cei care nu au călătorit în această regiune au făcut ceva: economic, cultural, toate sferele culturale, sociale şi economice ale ţării noastre sunt mobilizate, ceea ce este foarte important.

Este, totuşi, important să ne aducem aminte de acest lucru, după cum a declarat domnul Pitella, când e vorba de reconstrucţie, deoarece în afara acestor aspecte pozitive ale tragediei, slăbiciunea structurală a metodelor noastre de construcţie a ieşit la iveală şi consider că, în afara apelurilor la dreptate, trebuie să existe un angajament pentru a identifica răspunderea şi a reconstrui.

Câteva cuvinte despre Europa, domnule preşedinte: atunci când au lovit dezastrele, Europa a fost alături, după cum va fi şi în viitor prin fonduri şi alte acţiuni care au fost menţionate. Aş dori să fie şi o prezenţă vizibilă, pentru că Europa este recunoscută nu numai prin banii care sosesc, ci şi prin chipurile şi instituţiile sale. Propun ca o delegaţie comună din acest Parlament să viziteze regiunea, fără pompă, fără publicitate, ci pentru a spune că Europa este formată din instituţii şi oameni, şi că aceste instituţii şi oameni doresc să sprijine şi sprijină în continuare Aquila, Abruzzo şi ţara mea, de asemenea, care a fost atât de grav afectată.

 
  
MPphoto
 

  Roberta Angelilli, în numele Grupului UEN. – (IT) Domnule preşedinte, doamnelor şi domnilor, aş dori să mulţumesc şi eu instituţiilor comunitare pentru sprijinul pe care l-au acordat Italiei şi persoanelor afectate de cutremur. Au fost zile dificile, agravate şi mai mult de condiţiile meteorologice din ultimele 48 de ore.

Dar după suferinţă şi distrugere vine momentul propunerilor practice şi al reconstrucţiei, momentul de a reconstrui un viitor pentru regiunea Abruzzo. Cerem instituţiilor europene să-şi facă datoria. De fapt, Comisia a garantat deja prin intermediul vicepreşedintelui Tajani, care ne-a asigurat prompt de angajamentul său în ceea ce priveşte consecinţele imediate ale dezastrului.

După cum a confirmat şi Comisia astăzi, mai întâi trebuie să verificăm toate resursele financiare disponibile, să garantăm activarea rapidă a Fondului de Solidaritate European pentru dezastre naturale şi apoi să studiem posibilitatea de a utiliza şi reprograma Fondul Social European şi alte programe comunitare pentru a sprijini angajarea şi afacerile. Totuşi, solicităm în special posibilitatea de a introduce măsuri legislative extraordinare, facilităţi fiscale, stimulente şi posibil asistenţă ca excepţie la prevederile de minimis existente în prezent.= Acestea ar fi măsuri autorizate de Uniunea Europeană şi valabile doi sau trei ani, adică pe perioada necesară până la sfârşitul urgenţei şi reconstrucţiei.

Asupra acestor aspecte şi obiective, după cum a arătat şi dezbaterea de astăzi, suntem cu toţii de acord, nu există păreri împărţite. Aş dori să închei şi eu cu gânduri din inimă pentru victime, familiile lor şi persoanele afectate, dar sunt în mod deosebit de onorată, ca italiancă din această regiune, să mulţumesc în mod special încă o dată pentru eforturile depuse de instituţii, de toate partidele politice şi mai ales echipele de salvare, protecţie civilă şi Crucea Roşie. Doresc de asemenea să mulţumesc tuturor organizaţiilor voluntare şi cetăţenilor care au făcut ce au putut şi au contribuit personal sau au oferit bani pentru a-şi exprima solidaritatea şi pentru a oferi un ajutor real; sunt un exemplu cu adevărat deosebit de eficienţă şi umanitate.

 
  
MPphoto
 

  Monica Frassoni, în numele Grupului Verts/ALE. – (IT) Domnule preşedinte, doamnelor şi domnilor, Grupul Ecologiştilor/Alianţa Liberă Europeană se alătură tuturor membrilor antevorbitori exprimând condoleanţe, sentimentul nostru puternic de solidaritate şi sprijinul pentru cei care au suferit de pe urma acestei mari tragedii, a acestui dezastru, a acestui eveniment natural, care a fost, totuşi, cauzat de o mulţime de lucruri şi sper ca Uniunea Europeană să fie în mod vizibil capabilă de a realiza o contribuţie pozitivă la această situaţie.

Un lucru nu poate fi negat însă: impactul acestui cutremur ar fi fost mult mai mic, tragedia nu ar fi fost atât de mare, deoarece este clar că o mulţime de clădiri şi case s-au prăbuşit deşi nu ar fi trebuit. A existat neglijenţă, fraudă, decepţie şi trebuie să stabilim cine este responsabil, deoarece şi acest lucru este o parte esenţială a reconstrucţiei, care este de asemenea reconstrucţia morală a regiunii Abruzzo, a oamenilor de aici şi a întregii noastre ţări. Reconstrucţia ar trebui să fie o oportunitate pentru multă inovaţie în dezvoltarea durabilă pentru persoanele care ne-au arătat că au nu numai multă demnitate, dar şi mult curaj şi o dorinţă copleşitoare de a o lua de la început.

În acest moment, abordarea cea mai puţin demagogică şi mai practică care va permite Europei să acţioneze rapid pentru a sprijini eforturile de urgenţă şi reconstrucţie din Abruzzo este revizuirea programului operativ al regiunii pentru perioada 2007-2013, şi anume Fondurile Structurale. Programul operativ Abruzzo furnizează în prezent 140 de milioane de euro prin co-finanţare europeană pentru un cost total al programului de 345 de milioane de euro, diferenţa fiind reprezentată de co-finanţare naţională.

Suntem cu toţii conştienţi că una dintre problemele cu care trebuie să ne confruntăm este organizarea Italiei pentru co-finanţarea fondurilor pe care Uniunea Europeană le va furniza în mod sigur şi în acest sens noi, membrii, trebuie să fim extrem de vigilenţi.

După cum spuneam, mai întâi de toate trebuie să solicităm ca celelalte fonduri planificate deja pentru Abruzzo, cum este Fondul Social, să fie revizuite şi redirecţionate spre măsuri şi priorităţi care servesc reconstrucţiei. În acest context, programul operativ Abruzzo ar putea implica o realocare a resurselor fondurilor structurale pentru alte regiuni italiene care sunt acum mai competitive. Cunoaştem dorinţa Comisiei Europene de a evalua granturi şi acest mecanism poate fi utilizat pentru ale state membre.

Prin urmare, autorităţile italiene, în principal guvernul, cu cooperarea organismelor locale aferente, trebuie să acţioneze rapid pentru a calcula costul daunelor directe indicate pentru a respecta termenul limită de 15 iunie 2009 pentru depunerea cererii pentru obţinerea de fonduri în cadrul Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene. Suma asistenţei acordate va depinde de daunele indicate, dar nu va depăşi în nici un caz câteva milioane de euro. Acest fond există tocmai pentru a furniza asistenţă economică rapidă, eficientă şi flexibilă, prin urmare este important ca autorităţile italiene să cuantifice aceste daune, altfel va fi dificilă obţinerea finanţării.

Autorităţile naţionale trebuie de asemenea să lucreze şi asupra cererii de împrumut de la Banca Europeană de Investiţii pentru ca sumele adecvate să poată fi acordate pentru o reconstrucţie rapidă şi susţinută a acestei regiuni.

 
  
MPphoto
 

  Roberto Musacchio, în numele Grupului GUE/NGL.(IT) Domnule preşedinte, doamnelor şi domnilor, vorbim mai întâi despre tristeţea faţă de atâtea victime inocente, apoi despre un angajament în eforturi de salvare, mai presus de urgenţă şi reconstrucţie, unde Italia depune cele mai mari eforturi.

Asistenţa europeană este importantă în acest sens, dar avem de asemenea nevoie de un cadru european pentru a ajuta la prevenirea acestor dezastre, care au adesea nu numai cauze naturale; avem prin urmare nevoie de un cadru de prevenire, un sistem de avertizare privind dezastrele naturale în baza căruia să putem construi o reţea de protecţie civilă şi prevenire. În plus, avem nevoie de o politică funciară care să furnizeze standarde garantate privind utilizarea terenului, cu respectarea echilibrului acestuia, precum şi standarde în construcţie sigure.

Cutremurul din Abruzzo implică şi acest lucru şi, fără a dori să stârnesc controverse, trebuie să analizăm toate răspunderile, pentru a putea evita repetarea acestor evenimente grave şi mai presus de toate, trebuie să ne concentrăm asupra recuperării terenurilor decât asupra unor noi lucrări de demolare. De aceea, este de asemenea extrem de importantă adoptarea Directivei-cadru privind solul, care va furniza sprijin pentru o gestionare adecvată a terenului european, iar fondurile europene ar trebui să fie reformulate în linie cu politici funciare prudente, creând astfel un mediu sănătos şi locuri de muncă bune.

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Rack (PPE-DE).(DE) Domnule preşedinte, vicepreşedinte al Comisiei, colegii noştri italieni au privit aşa cum se cuvine această dezbatere ca pe una extrem de importantă pentru ţara lor şi au cerut să ia cuvântul, deşi este o dezbatere pentru toţi cetăţenii Europei. La urma urmei, suntem o comunitate europeană. Suntem încântaţi să putem beneficia de oportunităţile prezentate de Fondul de Solidaritate şi am dori ca utilizarea acestuia să fie direcţionată în mod cât mai specific posibil – inclusiv de către Guvernul italian şi organismele regionale. Dorim să exprimăm încă o dată condoleanţe numeroaselor victime şi sperăm ca Europa să le poată oferi asistenţă cât mai repede posibil.

 
  
MPphoto
 

  Armando Veneto (PPE-DE).(IT) Domnule preşedinte, doamnelor şi domnilor, aş dori doar să atrag atenţia asupra reacţiei de compasiune la acest tragic eveniment atât în Italia cât şi în Europa. Atunci când se înregistrează evenimente de acest gen, putem observa coeziunea ţării şi a Comunităţii, care poate doar nutri speranţa unei solidarităţi şi păci generale, inclusiv pace interioară, de care ne bucurăm în cadrul Europei.

Aş dori de asemenea să spun că trebuie să-i abordăm fără îndoială, deschis şi urgent pe cei responsabili pentru slabele lucrări de construcţie care au determinat clădirile din apropiere să se comporte diferit. În cele din urmă, în subsidiar au existat dispute privind posibilitatea de a prevedea cutremurele; Nu voi aborda acest subiect acum, voi spune doar că studiile despre radon indică faptul că un cutremur este precedat de o creştere a nivelului acestui gaz. Consider prin urmare, aşa cum este corect pentru orice cercetare în domeniul ştiinţei, că Europa poate şi ar trebui să-şi utilizeze toate structurile pentru a încuraja alte studii pe această temă, deoarece, fiind natura ştiinţei, acestea pot contribui la posibilitatea pur ipotetică de a prezice aceste evenimente atât de devastatoare.

 
  
MPphoto
 

  Siim Kallas, vicepreşedintele Comisiei. − Domnule preşedinte, fără îndoială există un puternic sentiment de solidaritate în toate statele membre şi în cadrul Comisiei cu privire la acest teribil cutremur. Există mecanisme pentru furnizarea de ajutor, şi serviciile Comisiei au acţionat imediat. Totul trebuie realizat în strânsă colaborare cu autorităţile italiene. Anul trecut am avut enormul dezastru al incendiilor forestiere în Grecia şi înainte de aceasta avusesem incendii forestiere în Portugalia şi inundaţii în Germania şi Republica cehă. În toate aceste cazuri, Uniunea Europeană şi-a exprimat solidaritatea şi a ajutat cât de mult a putut. Va face la fel şi în acest caz.

Înainte de toate, aşteptăm calculul dimensiunii daunelor şi apoi putem decide cum poate fi utilizat Fondul de Solidaritate cât mai bine. Comisia nu poate elibera bani din Fondul de Solidaritate; acest lucru poate fi realizat doar după primirea unei cereri de la statul membru şi după calculul dimensiunii daunelor.

Mulţi membri au abordat aspectul reprogramării Fondurilor Structurale şi DG REGIO discută acest lucru. Colega mea Danuta Hübner va vizita această zonă în curând şi va discuta posibilităţi concrete. Suntem în contact permanent cu departamentul de protecţie civilă din Roma pentru asistenţă şi pentru a ajuta la pregătirea cererii pentru Fondul de Solidaritate, prin urmare Comisia va face fără îndoială tot ce poate pentru a ajuta victimele acestui dezastru.

În ceea ce priveşte standardele de construcţie în siguranţă, aceste standarde există, dar întrebarea este cât de mult sunt respectate aceste standarde în statele membre. Standardele există în mod cert: ele există în directive şi există şi în legislaţia naţională.

Mecanismul nostru de protecţie civilă, în mijlocul căruia se află un centru de monitorizare şi informare activ 24 de ore din 24, va colabora cu statele membre la prevenirea dezastrelor şi la abordarea consecinţelor dezastrelor.

Încă o dată, în numele Comisiei doresc să exprim condoleanţe victimelor. Vom face tot ce putem pentru a ajuta persoanele din această zonă de dezastru.

 
  
MPphoto
 

  Preşedintele. – Pentru a încheia această dezbatere, personal şi în numele Biroului Parlamentului European profit de ocazie pentru a transmite condoleanţe şi pentru a-mi exprima compasiunea faţă de victimele şi familiile afectate şi, evident, pentru a garanta tot sprijinul posibil pentru persoanele din această regiune afectată atât de grav.

Dezbaterea a fost închisă.

 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate