Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Streda, 22. apríla 2009 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

10. Zemetrasenie v regióne Abruzzo v Taliansku (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. – Ďalším bodom programu je vyhlásenie Komisie o zemetrasení v regióne Abruzzo v Taliansku.

 
  
MPphoto
 

  Siim Kallas, podpredseda Komisie. Vážený pán predsedajúci, Komisia vyjadruje sústrasť všetkým rodinám, ktoré stratili svojich milovaných pri nedávnom zemetrasení v Taliansku.

Komisia bola od prvých hodín po zemetrasení v úzkom kontakte s talianskymi orgánmi civilnej ochrany. Členské štáty začali ponúkať svoju pomoc prostredníctvom mechanizmu Spoločenstva v oblasti civilnej ochrany vo veľmi skorom štádiu katastrofy.

Hoci toto zemetrasenie bolo veľmi silné a spôsobilo veľkú skazu, vnútroštátne zdroje si dokázali s katastrofou okamžite poradiť.

10. apríla však Taliansko požiadalo o technických odborníkov, ktorí by mohli pomôcť krajine pri analýze stability budov poškodených zemetrasením. Zostavený bol tím ôsmich odborníkov členských štátov a Komisie. Do oblasti zemetrasenia ho dopravili 18. apríla. Okrem posudzovania stability budov bude tím navrhovať riešenia v súvislosti s poškodenými budovami.

V súčasnosti Komisia spolupracuje s talianskymi orgánmi pri zisťovaní možností ďalšej podpory od EÚ. K týmto možnostiam patrí pomoc z Fondu solidarity EÚ a presunutie prostriedkov zo štrukturálnych fondov a fondov pre rozvoj vidieka.

Toto zemetrasenie je tragickým pripomenutím toho, že prírodné katastrofy sú trvalou hrozbou pre všetky členské štáty. Zemetrasenia, vlny horúčav, lesné požiare, povodne a búrky počas uplynulého desaťročia v Európe zabili mnoho ľudí a poškodili drahú infraštruktúru a vzácne prírodné lokality.

Členské štáty a Spoločenstvo musia spojiť svoje sily pri predchádzaní katastrofám a ich dôsledkom a pri zabezpečovaní rýchleho a účinného európskeho zásahu v prípade veľkých katastrof. Skúsenosti ukazujú, že je potrebný integrovaný a viacrizikový prístup k zavádzaniu účinných opatrení v oblasti prevencie aj priamej reakcie na katastrofy, ako sa uvádza v oznámení Komisie z marca 2008 o posilňovaní schopnosti Únie reagovať na katastrofy.

Navyše, Komisia vo februári 2009 prijala prístup Spoločenstva k prevencii prírodných a človekom spôsobených katastrof, ktorý predstavuje to najmodernejšie v danej oblasti a pripravuje cestu k budúcim iniciatívam Komisie. Dokument navrhuje zlepšenie konzistentnosti existujúcich nástrojov prevencie a ich doplnenie, čím sa zvýši pridaná hodnota postupu EÚ.

Komisia by privítala spätnú väzbu Európskeho parlamentu k prístupu navrhovanému v tomto dôležitom oznámení. Okrem toho, vďaka prípravným opatreniam v oblasti schopnosti rýchlej reakcie EÚ, ktoré Európsky parlament prijal v rozpočtoch na roky 2008 a 2009, Komisia spolu s členskými štátmi v súčasnosti testuje spôsoby, ako zlepšiť celkovú schopnosť okamžitej reakcie EÚ. Tieto iniciatívy spoločne prispievajú k formovaniu skutočnej európskej politiky riešenia všetkých druhov katastrof.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Ďakujem vám, pán Kallas. Dovoľte mi využiť túto príležitosť a privítať podpredsedu Komisie pána Tajaniho. Zároveň, aby ste mi nevyčítali ľahostajnosť alebo necitlivosť, vám chcem pripomenúť, že minútu ticha na pamiatku obetí tejto katastrofy sme už držali včera.

 
  
MPphoto
 

  Gabriele Albertini, v mene skupiny PPE-DE. – (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, v období rokov 2002 až 2007 boli zemetrasenia štvrtou najčastejšou prírodnou katastrofou v rámci Európskej únie. Po tejto najnovšej, a žiaľ, najvážnejšej tragédii v regióne Abruzzo musíme spoločne čeliť týmto strašným udalostiam, ktoré postihujú mnohé štáty Únie.

Zatiaľ máme Fond solidarity EÚ a mechanizmus Spoločenstva v oblasti civilnej ochrany: dva nástroje, ktoré sú veľmi dôležité, ale stále nedostatočné na území ohrozovanom zemetraseniami, ako je Európa. V prípade zemetrasení v regióne Abruzzo sa spracováva žiadosť o prístup k prostriedkom Fondu solidarity na obnovu zničených oblastí. Ako povedal novinárom podpredseda Komisie Antonio Tajani, mohlo by ísť o sumu až 500 miliónov EUR. Zatiaľ nebolo možné vyčísliť rozsah tohto zemetrasenia a spôsobené škody: región Abruzzo potrebuje okamžitý a výrazný zásah, ktorý talianska vláda začala rýchlo a dôsledne riadiť už niekoľko minút po zemetrasení.

Tento postup si však vyžaduje koordináciu na európskej úrovni, pri rešpektovaní národných a miestnych kompetencií. 14. novembra 2007 samotný Parlament jednomyseľne prijal uznesenie o regionálnom dosahu zemetrasení, ktoré sa týka prevencie a riešenia škôd spôsobených tragickými udalosťami tohto druhu. Tento dokument by mal slúžiť ako východisko koordinovanej európskej politiky v danej oblasti, ako sa to uvádza v písomnej otázke pána Vakalisa, ktorú podpísalo približne 50 poslancov tohto Parlamentu. Preto dúfame, že Európska komisia si osvojí myšlienky vyjadrené v tomto uznesení a použije ich pri tvorbe európskeho programu prevencie a riešenia následkov zemetrasení.

 
  
MPphoto
 

  Gianni Pittella, v mene skupiny PSE.(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, rád by som v mene poslancov talianskeho parlamentu a všetkých členov Skupiny socialistov v Európskom parlamente ešte raz vyjadril sústrasť rodinám obetí, regiónu Abruzzo a jeho občanom a celému Taliansku. Zároveň by som chcel povedať, že naša skupina, ktorá od začiatku mala blízko k týmto tak tragicky postihnutým ľuďom, vyšle do regiónu Abruzzo delegáciu pod vedením nášho predsedu pána Schulza. Čísla sú hrozivé: je pravda, ako povedal pán Albertini, že konečné údaje ešte nie sú k dispozícii, ale napriek tomu môžeme povedať, že je tam približne 300 mŕtvych. Je to tragédia: 50 000 ľudí evakuovaných, tisícky obytných domov a stovky verejných budov vrátane škôl zničené a významné kultúrne, architektonické a umelecké pamiatky v ruinách.

Ako povedal prezident Talianskej republiky Giorgio Napolitano, reakcia na tieto udalosti bola okamžitá a účinná. Reakcia prišla zo strany štátu, ale aj od neštátnych subjektov; zo sveta, od dobrovoľníkov, od komunít v Taliansku a inde, z provincií, regiónov, od Červeného kríža a požiarneho zboru: skutočne mimoriadna ukážka solidarity. Talianska vláda zrejme – v skutočnosti slovíčko „zrejme“ nie je potrebné – talianska vláda urobila dobre, keď prijala návrh spojiť referendum s európskymi voľbami a komunálnymi voľbami, aby ušetrila niekoľko miliónov, ktoré sa môžu použiť na pomoc ľuďom postihnutým zemetrasením.

Európa musí urobiť viaceré kroky: po prvé, musí aktivovať Fond solidarity. Hovorili sme o tom s podpredsedom pánom Tajanim iba niekoľko hodín po tragických udalostiach. Po druhé, musí presunúť prostriedky zo štrukturálnych fondov, a po tretie, páni komisári a panie komisárky, musí využiť nepoužité finančné prostriedky z predchádzajúceho a nového programovacieho obdobia. Po štvrté, musí zmeniť a doplniť pravidlá politiky súdržnosti a štrukturálnych fondov v oblasti možností obnovy v rámci cieľa I, to znamená, v znevýhodnených, slabo rozvinutých regiónoch; tých regiónoch, ktoré pre mimoriadne vážne prírodné katastrofy zažili pokles HDP alebo blahobytu pod 75 % priemeru Spoločenstva. Takže nechceme ad hoc zákon pre región Abruzzo, ale zákon použiteľný pre ktorýkoľvek región, ktorý sa môže ocitnúť v podobnej situácii. Po piate, musíme spolu s Komisiou preskúmať možnosti daňových prázdnin pre hospodársku činnosť a stavebné práce, čo by, ako všetci dúfame, znovu pozdvihlo región Abruzzo. Napokon, vyzývam na vykonávanie smernice o stavebných materiáloch, ktorú Parlament nedávno aktualizoval a zlepšil.

Na záver, tragédia ako táto si nevyžaduje rečnenie, skôr si vyžaduje účinné a konkrétne reakcie, ako aj pozorné sledovanie toho, aby sa rumovisko po zemetrasení nestalo miestom ďalšieho obohacovania sa a nezákonných praktík, ktoré budú plniť vrecká veľkých zločineckých skupín. Musíme byť ostražití a robiť, čo je v našich silách: všetci sa musíme snažiť, aby sa naši priatelia v regióne Abruzzo s našou pomocou mohli opäť usmievať.

 
  
MPphoto
 

  Patrizia Toia, v mene skupiny ALDE. – (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, strašná tragédia v našej krajine postihla významný centrálny región Abruzzo a mesto Aquila. Je to katastrofa, ktorá si vyžiadala ľudské životy vrátane životov mladých ľudí, zasiahla domy, naše domovy; kostoly, naše miesta modlitieb; pamiatky, našu kultúru; spoločnosti, naše pracoviská; univerzity, naše centrá vzdelávania; a zanechala za sebou obrovskú skazu.

Všetci sme sa sústredili okolo týchto ľudí a teraz môžeme povedať toto: po prvé, reagovali veľmi dôstojne; napriek tomu, že boli zasiahnutí v takých intímnych a praktických veciach, stratili svoj najcennejší majetok, ako sú domovy (a ako vieme, domov je pre taliansku kultúru najdôležitejší), títo ľudia reagovali dôstojne a s túžbou začať žiť odznova, znovu si vybudovať to, čo mali, svoje komunity, na miestach, ktoré danú komunitu symbolizujú, a udržať si tradície a kontinuitu. Pripomínam si význam univerzity a malých a stredných podnikov pre tento región, ktorý teraz trpí vážnymi hospodárskymi ťažkosťami a nedostatočnou obnovou.

Povedala by som tiež, že sa mimoriadne zmobilizovali inštitúcie: vláda, parlament, všetky opozičné sily, ako aj väčšina, ktorá veľmi múdro a zodpovedne dbá na to, aby práca prebiehala v duchu zhody; miestne inštitúcie, dobrovoľníci, civilná ochrana, tisícky a tisícky mladých ľudí a dospelých, ktorí odišli do regiónu Abruzzo a ktorí zastupujú spoločenské skupiny, združenia a katolícke spoločenstvo; každý prispieva. Dokonca aj tí, ktorí sem nepricestovali, niečo robia: hospodársky, kultúrne; mobilizujú sa všetky kultúrne, sociálne a hospodárske sféry našej krajiny, čo je veľmi dôležité.

Bude však dôležité si to pamätať, ako povedal pán Pitella, keď sa začne rekonštrukcia, pretože okrem týchto pozitívnych aspektov tragédie vyšla najavo štrukturálna slabosť našich stavebných postupov. Domnievam sa, že popri výzvach na spravodlivosť by tu mal byť záväzok stanoviť zodpovednosť a rekonštruovať.

Pár slov o Európe, pán predsedajúci: keď sa stala katastrofa, Európa tu bola, ako bude aj v budúcnosti, prostredníctvom svojich fondov a ďalších činností, o ktorých sa už hovorilo. Priala by som si viditeľnú prítomnosť, aby sa dala Európa spoznať nielen cez peniaze, ktoré prichádzajú, ale aj cez tváre a inštitúcie. Navrhujem, aby región navštívila spoločná delegácia tohto Parlamentu, bez pompéznosti, bez publicity, ale s cieľom ukázať, že Európa sa skladá z inštitúcií a z ľudí a že tieto inštitúcie a títo ľudia chcú pomôcť a pomáhajú mestu Aquila, regiónu Abruzzo a celej našej krajine, ktorá bola tak vážne poškodená.

 
  
MPphoto
 

  Roberta Angelilli, v mene skupiny UEN. – (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, aj ja by som chcela poďakovať inštitúciám Spoločenstva za podporu, ktorú preukázali Taliansku a ľuďom postihnutým zemetrasením. Boli to ťažké dni, v posledných 48 hodinách ešte zhoršené poveternostnými podmienkami.

Ale po nešťastí a skaze prichádza čas praktických návrhov a rekonštrukcie, čas obnovy budúcnosti regiónu Abruzzo. Žiadame európske inštitúcie, aby urobili svoj diel práce. Fakt je, že Komisia už poskytla záruky slovami podpredsedu pána Tajaniho, ktorý nás veľmi pohotovo uistil o svojom záväzku okamžite po katastrofe.

Ako dnes potvrdila samotná Komisia, v prvom rade musíme overiť všetky dostupné finančné zdroje, zabezpečiť rýchlu aktiváciu Fondu solidarity EÚ pre prírodné katastrofy a potom hľadať možnosti plného využitia a presunutia prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a ďalších programov Spoločenstva na podporu zamestnanosti a podnikania. Požadujeme však najmä možnosť zavedenia mimoriadnych legislatívnych opatrení, daňových prázdnin, stimulov a pomoci, možno ako výnimky z platných ustanovení de minimis. Boli by to opatrenia schválené Európskou úniou a platné dva alebo tri roky, teda na čas potrebný na ukončenie stavu núdze a obnovy.

Ako ukázala dnešná rozprava, na týchto témach a cieľoch sa všetci zhodneme, nie sú v nich žiadne rozpory. Tiež by som chcela skončiť vrúcnymi myšlienkami na obete, ich rodiny a na ľudí postihnutých katastrofou, ale ako talianska žena z tej oblasti som obzvlášť hrdá, že môžem ešte raz poďakovať za vynaložené úsilie inštitúciám, všetkým politickým stranám a predovšetkým tímom záchranárov, civilnej ochrane a Červenému krížu. Ďakujem aj všetkým dobrovoľníckym organizáciám a jednotlivým občanom, ktorí urobili, čo mohli, a osobnou účasťou alebo darovaním peňazí vyjadrili svoju solidaritu a poskytli reálnu pomoc. Sú skutočne vynikajúcim príkladom efektívnosti a humanity.

 
  
MPphoto
 

  Monica Frassoni, v mene skupiny Verts/ALE. – (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, Skupina zelených/Európska slobodná aliancia sa pripája ku všetkým poslancom, ktorí hovorili predo mnou, a vyjadrujeme svoju sústrasť, silný pocit solidarity a podporu tým, ktorí trpia v dôsledku tejto veľkej tragédie, tejto pohromy, tejto prírodnej katastrofy, vyvolanej veľkým množstvom faktorov, a ja dúfam, že Európska únia bude viditeľne schopná pozitívne prispieť k riešeniu tejto situácie.

Je tu jedna vec, ktorá sa nedá poprieť: následky zemetrasenia mohli byť menej vážne, tragédia nemusela byť taká veľká, pretože je zrejmé, že sa zrútilo množstvo budov a domov, ktoré sa zrútiť nemali. Bola tam nedbalosť, boli tam podvody a boli tam klamstvá, a my musíme zistiť, kto je za ne zodpovedný, pretože to je tiež dôležitou súčasťou obnovy, ktorá je aj morálnou obnovou regiónu Abruzzo, jeho obyvateľov a krajiny ako celku. Obnova by mala byť príležitosťou na veľkú inováciu v rámci trvalo udržateľného rozvoja pre ľudí, ktorí nám ukázali, že majú nielen svoju dôstojnosť, ale aj veľkú odvahu a ohromnú chuť začať odznova.

Prehodnotenie operačného programu na roky 2007 – 2013, teda štrukturálnych fondov, je v tejto chvíli najmenej demagogickým a najpraktickejším prístupom, ktorý umožní Európe poskytnúť rýchlu pomoc pri záchranných prácach a rekonštrukcii v regióne Abruzzo. Operačný program pre Abruzzo momentálne umožňuje poskytnúť 140 miliónov EUR v rámci európskeho spolufinancovania, pri celkových nákladoch programu 345 miliónov EUR, pričom rozdiel tvorí vnútroštátne spolufinancovanie.

Sme si dobre vedomí toho, že jedným z problémov, ktorým musíme čeliť, je organizácia spolufinancovania zo strany Talianska pri finančných prostriedkoch, ktoré Európska únia určite poskytne. V tejto veci musíme byť my poslanci mimoriadne opatrní.

Ako som spomínala, v prvom rade musíme požiadať, aby ďalšie európske prostriedky už plánované pre Abruzzo, ako je Európsky sociálny fond, boli prehodnotené a presmerované na opatrenia a priority slúžiace obnove. V tejto súvislosti by operačný program pre Abruzzo mohol zahŕňať aj prerozdelenie zdrojov zo štrukturálnych fondov vyčlenených pre iné talianske regióny, ktoré sú teraz konkurencieschopnejšie. Vieme, že Európska komisia je ochotná prehodnotiť finančné zdroje a rovnaký mechanizmus sa dá použiť aj pre ďalšie členské štáty.

Potom musia talianske orgány, predovšetkým vláda v spolupráci so všetkými zainteresovanými miestnymi subjektmi, rýchlo vypočítať výšku priamych škôd, aby sa stihol termín 15. jún 2009 na predloženie žiadosti o finančné prostriedky v rámci Fondu solidarity EÚ. Výška poskytnutej pomoci bude závisieť od výšky utrpených škôd, ale v žiadnom prípade nebude vyššia než niekoľko miliónov EUR. Tieto fondy sú určené presne na to, aby poskytovali rýchlu, účinnú a pružnú hospodársku pomoc. Preto je dôležité, aby talianske orgány vyčíslili tieto škody, inak bude ťažké získať finančné prostriedky.

Vnútroštátne orgány musia tiež pripraviť žiadosť o úver od Európskej investičnej banky, aby tá mohla poskytnúť dostatočné prostriedky na rýchlu a udržateľnú obnovu tohto regiónu.

 
  
MPphoto
 

  Roberto Musacchio, v mene skupiny GUE/NGL.(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, najskôr prichádza smútok nad toľkými nevinnými obeťami, potom zodpovednosť za záchranné práce, prekonávanie stavu núdze a obnovy. Taliansko pri tom zo seba vydáva to najlepšie.

Európska pomoc je pritom dôležitá, ale my potrebujeme tiež európsky rámec pomoci pri predchádzaní týmto katastrofám, ktoré majú často aj iné príčiny než prírodné. Potrebujeme teda rámec prevencie, systém varovania pred prírodnými katastrofami, na ktorom by sa vybudovala sieť civilnej ochrany a prevencie. Okrem toho potrebujeme pozemkovú politiku, ktorá prinesie zaručené štandardy využívania pôdy rešpektujúce jej rovnováhu, ako aj normy bezpečnej výstavby budov.

Zemetrasenie v regióne Abruzzo sa týka aj tohto a bez toho, aby sme sa snažili o kontroverznosť, musíme vyšetriť zodpovednosť, aby sme mohli predísť opakovaniu týchto vážnych udalostí. Predovšetkým sa však musíme sústrediť skôr na rekultiváciu pôdy, než na ďalšie búracie práce. Aj preto je nesmierne dôležité prijať rámcovú smernicu o pôde, ktorá poskytne štrukturálnu podporu primeranému spravovaniu európskej pôdy. Európske fondy by sa mali prispôsobiť rozumnej pozemkovej politike a prispieť tak k vytváraniu zdravého životného prostredia a vhodných pracovných miest.

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Rack (PPE-DE).(DE) Vážený pán predsedajúci, pán podpredseda Komisie, naši talianski kolegovia poslanci oprávnene považovali túto rozpravu za veľmi dôležitú pre svoju krajinu a hlásili sa o slovo. Je to však diskusia aj pre všetkých Európanov. Napokon, sme Európske spoločenstvo. Teší nás, že máme možnosti, ktoré predstavuje Fond solidarity, a chceli by sme, aby jeho použitie bolo čo najcielenejšie, aj zo strany talianskej vlády a regionálnych orgánov. Radi by sme ešte raz vyjadrili sústrasť početným obetiam a dúfame, že Európa je schopná poskytnúť pomoc čo najrýchlejšie.

 
  
MPphoto
 

  Armando Veneto (PPE-DE).(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, chcel by som len upozorniť na solidárnu reakciu celého Talianska a tiež Európy na túto tragickú udalosť. Keď sa stanú takéto veci, máme možnosť pozorovať súdržnosť krajiny a Spoločenstva, čo živí nádej na všeobecnú solidaritu a mier vrátane vnútorného pokoja, ktorému sa tešíme v Európe.

Chcem tiež povedať, že si musíme bez pochybností, otvorene a rýchlo poradiť s tými, ktorí sú zodpovední za zlé stavebné práce, ktoré spôsobili, že budovy reagovali na zemetrasenie rozdielne. Napokon, v zákulisí sa diskutuje o predvídateľnosti zemetrasení. Nebudem s tým teraz začínať, ale jednoducho povedané, štúdie o radóne naznačujú, že zemetraseniam predchádza zvýšená úroveň tohto plynu. Preto si myslím, ako to platí pre každý vedecký výskum, že Európa môže a mala by využiť všetky svoje štruktúry na podporu ďalšieho štúdia tohto problému, pretože, ako to vo vede býva, môže to prispieť k čisto hypotetickej možnosti, že by sa takéto ničivé udalosti dali predpovedať.

 
  
MPphoto
 

  Siim Kallas, podpredseda Komisie. Vážený pán predsedajúci, niet pochýb, že v súvislosti so strašným zemetrasením panuje vo všetkých členských štátoch aj v Komisii silný pocit solidarity. Existujú mechanizmy na poskytnutie pomoci a útvary Komisie konali okamžite. Všetko musí prebehnúť v úzkej spolupráci s talianskymi orgánmi. Vlani sme mali obrovskú katastrofu v podobe lesných požiarov v Grécku, predtým sme mali lesné požiare v Portugalsku a záplavy v Nemecku a Českej republike. Vo všetkých týchto prípadoch Európska únia vyjadrila svoju solidaritu a pomohla, ako sa len dalo. Urobí to aj v tomto prípade.

V prvom rade očakávame vyčíslenie rozsahu škôd a potom sa môžeme rozhodnúť, ako čo najlepšie využiť Fond solidarity. Komisia sama od seba nemôže uvoľniť peniaze z Fondu solidarity; to sa dá urobiť až po prijatí žiadosti členského štátu a po vyčíslení rozsahu škôd.

Mnohí poslanci nastolili otázku presunutia prostriedkov štrukturálnych fondov a Generálne riaditeľstvo pre regionálnu politiku o tom rokuje. Kolegyňa Danuta Hübnerová čoskoro navštívi postihnutú oblasť a prerokuje konkrétne možnosti. Sme v stálom kontakte s oddelením civilnej ochrany v Ríme, aby sme mu pomáhali a tiež aby sme pomohli pripraviť žiadosť o prostriedky z Fondu solidarity. Takže niet pochýb, že Komisia urobí pre pomoc obetiam tejto katastrofy všetko, čo môže.

Čo sa týka noriem bezpečnosti budov, existujú, ale je otázne, ako dôsledne sa v jednotlivých členských štátoch dodržiavajú. Tieto normy rozhodne existujú: nachádzajú sa v smerniciach aj vo vnútroštátnych právnych predpisoch.

Náš mechanizmus civilnej ochrany, ktorého centrom je monitorovacie a informačné stredisko pracujúce 24 hodín denne, bude spolupracovať s členskými štátmi pri prevencii katastrof a tiež pri odstraňovaní ich následkov.

Ešte raz v mene Komisie vyjadrujem našu sústrasť. Urobíme všetko, čo sa dá, aby sme pomohli ľuďom v tejto katastrofou postihnutej oblasti.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Na záver tejto rozpravy využívam príležitosť, aby som v mene svojom i v mene predsedníctva Európskeho parlamentu vyjadril sústrasť a solidaritu obetiam a postihnutým rodinám, a samozrejme, aby som prisľúbil každú možnú pomoc obyvateľom tohto ťažko zasiahnutého regiónu.

Rozprava sa skončila.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia