Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2277(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0150/2009

Внесени текстове :

A6-0150/2009

Разисквания :

PV 22/04/2009 - 11
CRE 22/04/2009 - 11

Гласувания :

PV 23/04/2009 - 6.14
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0273

Разисквания
Сряда, 22 април 2009 г. - Страсбург Версия ОВ

11. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 година – Раздел ІІ – Съвет (разискване)
Видеозапис на изказванията
PV
MPphoto
 
 

  Председател. – Следващата точка е докладът (A6-0150/2009) на г­н Søndergaard, от името на комисията по бюджетен контрол, относно освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 г., Раздел II – Съвет (C6-0417/2008 – 2008/2277(DEC)).

 
  
MPphoto
 

  Søren Bo Søndergaard, докладчик. – (EN) Г-н председател, първо един процедурен въпрос. Бих искал да знам със сигурност, че Съветът е поканен да присъства за тази точка. Тъй като ще обсъждаме проблем, свързан със Съвета, би било много неприятно, ако не е бил поканен. Искам единствено председателят да гарантира, че Съветът е поканен.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Г-н Søndergaard, от името на председателството потвърждавам, че Съветът наистина е поканен да присъства на разискванията по тази точка. Въпреки това от името на председателството и на целия Парламент трябва със съжаление да отбележа отсъствието на Съвета; мисля, че беше тази сутрин, когато председателят на Парламента приветства Съвета, но не получи никакъв отговор. Макар да съжалявам за това, не мога да направя нищо, за да променя ситуацията, а сме задължени да проведем планираното разискване. Ето защо Ви приканвам да вземете думата отново като докладчик, за да представите разискването по този доклад и по тази точка от дневния ред.

 
  
MPphoto
 

  Søren Bo Søndergaard, докладчик. (DA) Г-н председател, ще започна с това, че съжалявам изключително много, че ще проведем това разискване в отсъствието на Съвета – ще обсъждаме именно неговия бюджет. Абсурдно е, разбира се, че Съветът е избрал просто да игнорира това разискване по този начин, предвид факта, че комисията по бюджетен контрол гласува с много голямо мнозинство да се препоръча на Парламента да отложи освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Съвета за 2007 г.

Защо постъпихме така? Дали защото подозираме някаква измама или нередност? Отговорът на този въпрос е „не“, тъй като нямаме основания или информация, които да водят в тази посока. Тогава защо постъпихме така? Предложихме освобождаването от отговорност на Съвета да се отложи, тъй като нашата комисия все още не е получила официален отговор от Съвета във връзка с редица неясноти в бюджета. Тези неясноти биха могли, разбира се, да бъдат в резултат на недоразумения, но Съветът отказа да ги изясни. Естествено, той би могъл да направи това, като отговори на въпросите ни.

В съответствие с параграф 42 от Междуинституционалното споразумение в бюджета на Съвета не може да има бюджетни кредити за оперативни разходи за общата външна политика и политика на сигурност. Като представители на европейските данъкоплатци, ние имаме задачата да гарантираме спазването на това споразумение. За да бъде възможно това обаче, трябва да не само да можем да задаваме въпроси за бюджета на Съвета, но също и да получаваме отговори на тези въпроси.

В приложението към доклада сме изброили редица въпроси, някои от които доста недвусмислени, на които не би било трудно да се отговори. Например: с колко извънбюджетни сметки разполага Съветът през 2007 г.? Какви средства включват и за какво са били изразходвани? Друг въпрос е: може ли Съветът да даде обяснение за това, как собственият му вътрешен одитор е стигнал до заключението, че има недостатъци по отношение на контрола и проверката на фактурите? И още един: има ли обяснение за това, защо е било необходимо да се прехвърлят значителни суми от бюджетния ред за преводи към бюджетния ред за пътни разходи година след година? Въпреки постоянните призиви, отправени от мен в качеството ми на докладчик и от комисията като цяло, до този момент Съветът не е дал отговор на тези въпроси.

Това причинява големи затруднения, разбира се, не само на комисията, но и на целия Парламент. Как бихме могли да освободим от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, с други думи, да обясним на нашия електорат, че няма нередности в този бюджет, без да знаем какво стои зад тези числа? Това би било нелепо.

Ние от комисията по бюджетен контрол сме добри хора. Ето защо даваме на Съвета още една възможност да отговори на въпросите ни. Във връзка с това препоръчваме на Парламента да отложи освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Съвета. Така този въпрос ще може да се разгледа отново през месец ноември и ще дадем на Съвета няколко месеца да помисли дали прозрачността е по-добра от потайността.

Надявам се, че с днешното разискване и утрешното гласуване ще изпратим ясно послание, че не желаем да бъдем безмълвни съучастници на тъмни сили. Искаме откритост, прозрачност и пълна яснота относно това, как се харчат парите на данъкоплатците. Това искаме днес, това ще искаме и след изборите през месец юни.

 
  
MPphoto
 

  José Javier Pomés Ruiz, от името на групата PPE-DE.(ES) Г-н председател, в приложимия финансов регламент прочетох, че Генералният секретар и Върховен представител за общата външна политика и политика на сигурност, подпомаган от заместник-генералния секретар, отговаря изцяло за администрирането на бюджетните кредити по Раздел II – Съвет– от бюджета и взема всички необходими мерки, за да се гарантира доброто им управление.

Къде е Хавиер Солана? Къде е заместник-генералният секретар, след като не присъства на това разискване? И това, въпреки факта, че единствената информация, която имаме, а именно докладът на вътрешния одитор, сочи, че в бюджета на Съвета има сметка Б и извънбюджетна сметка. В съответствие с финансовия регламент, не чешкото или френското председателство, а Хавиер Солана носи отговорност за Съвета заедно със своя заместник.

Каква е тази извънбюджетна сметка?

Одиторът казва, че този раздел следва да бъде премахнат. Ние бихме искали да знаем за какво и защо е била използвана.

Бихме искали да знаем защо от 650 млн. евро, управлявани от г-н Солана, за които той носи отговорност, 13 млн. евро са прехвърлени от ред устни преводи към пътни разходи през 2006 г., но през 2007 г. средствата, разпределени за пътни разходи, не нарастват. Същото нещо се случва отново и ние не знаем какво означават тези толкова много средства за пътни разходи и къде в крайна сметка отиват те.

Ядосани сме, защото има само едно изключение от демократичния контрол, упражняван от Парламента по отношение на всички сметки, финансирани от данъкоплатците в Европейския съюз: сметките, водени от Съвета. Те не са одитирани. Ние, членовете на този Парламент, дори не успяхме да получим и една официална среща със Съвета, за да обсъдим тези сметки.

Отказаха да ни предоставят книжа. Отказаха да ни предоставят документи. Според тях не е в нашата компетентност да контролираме Съвета. В това нямаше нищо лошо, когато Съветът сам изпълняваше административните си задължения, но сега общата външна политика и политика на сигурност представя оперативни разходи и ние не разбираме защо те да не подлежат на демократичен контрол.

Ето защо тук бих искал да кажа, че отношението възприето от Генералния секретар, г-н Солана, е неприемливо и поради това Парламентът ще предложи отчетът на Съвета да не бъде одобрен, както се случи преди 10 години, когато г-н Elles заяви, че отказва да одобри отчетите на Комисията, като предизвика оставката на Комисията Сантер.

 
  
MPphoto
 

  Costas Botopoulos, от името на групата PSE. – (EN) Г-н председател, решението, което ще вземем, е много важно. Групата на социалистите подкрепя отлагането по четири основателни причини.

Първата е доверието в и ролята на нашия Парламент. Много е важно да се спомене от самото начало какво може и какво не може да направи Парламентът. Това, което може и трябва да прави, е да контролира по демократичен начин сметките и на Съвета, независимо от съществуващото джентълменско споразумение.

Втората причина е междуинституционалното равновесие. Важно е да не правим нещо, което не е в правомощията на Парламента, но също така е много важно да кажем, че е наше право да разглеждаме и да имаме становище относно сметките на Съвета, когато те са оперативни и в случаите, когато тези сметки подлежат на отчитане. Това е демократичният принцип и това ще направим. Така че, не казваме, че искаме да направим нещо друго. Казваме, че искаме да изпълним дълга си.

Третата причина е зачитането на и подготовката за Договора от Лисабон. Колеги, вие знаете много добре, че Договорът от Лисабон, допринася за допълнителното задълбочаване и ускоряване на общата външна политика. Това е много по-важна обща политика и ние не можем от самото начало да заявим, че Парламентът изобщо няма да се занимава с нея. Трябва да имаме възможност да кажем каква е ролята на Парламента.

Последното и вероятно най-съществено основание е прозрачността спрямо гражданите. Ролята ни като Парламент е да се отчитаме пред гражданите. Не можем и не трябва да им казваме, че големите общи политики като външната политика и политиката за отбрана ще останат извън демократичния контрол на нашия Парламент.

И така, поради тези четири основателни причини считаме, че трябва да гласуваме в подкрепа на отлагането.

 
  
MPphoto
 

  Kyösti Virrankoski, от името на групата ALDE. (FI) Г-н председател, преди всичко бих искал да благодаря на г-н Søndergaard за отличния доклад.

Докладът относно освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Съвета е много дълъг и изчерпателен. Той се основава на препратки към документи и към Договора за ЕС.

Най-проблемният въпрос е този за прозрачността. Бюджетът на Съвета е само отчасти свързан с администриране, тъй като голям дял от средствата се изразходват за операции като например общата външна политика и политика на сигурност. Съветът не желае да обсъжда изпълнението на бюджета с комисията по бюджетен контрол и не му допада идеята да предостави исканите документи.

Европейският парламент, наред със Съвета, е органът, отговорен за бюджета на Европейския съюз. Негова задача е и да контролира изразходването на средствата и общото изпълнение на бюджета.

Доколкото разбирам, по-скоро липсата на сътрудничество е причината, накарала комисията по бюджетен контрол да предложи отлагане на освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, а не начинът, по който вероятно са били администрирани средствата. Ситуацията е странна, защото доброто равнище на сътрудничество между Парламента и Съвета е живецът на ползотворната европейска политика. Ето защо моята парламентарна група ще вземе окончателно решение относно позицията си тази вечер.

 
  
MPphoto
 

  Bart Staes, от името на групата Verts/ALE. (NL) Благодаря Ви, г-н Søndergaard. Вашият доклад е истинска находка, която обхваща всички актуални въпроси. Бих искал обаче да помоля председателя и Бюрото на Парламента да вземат предвид отсъствието на Съвета и да не подминават този факт. Не следва да им позволяваме да ни разиграват. Бих искал настойчиво да призова Бюрото да обмисли възможността да изпрати категорично протестно писмо до Съвета с посланието, че подобно поведение е неприемливо.

Всъщност, предвид ситуацията в момента ние отказваме да дадем отсрочка. Сега това е извън всякакво съмнение. Не можем да разрешим освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Съвета. Не става въпрос за измами, а за принципи, и по-точно за прозрачност. В областта на отбраната, сигурността и външната политика 650 млн. евро от европейския бюджет се управляват от г-н Солана без никаква форма на мониторинг. Това е неприемливо за една демокрация и трябва да бъде прекратено. Оттук и справедливите искания за доклад за дейността, прозрачност и яснота.

Toва обаче не е всичко. В качеството ми на докладчик по измами с ДДС в моя доклад, одобрен на 4 декември 2008 г., ясно поисках Съветът да отговори на редица въпроси. Сега са изминали вече четири или пет месеца – период, белязан от оглушително мълчание от страна на Съвета, въпреки че измамата е оценена на стойност между 60 и 100 млрд. евро годишно. Съветът трябва да предприеме действия. В борбата с измамите с ДДС е необходима координация и докато липсва желание от тяхна страна да предприемат действия, аз няма да дам съгласието си Съветът да бъде освободен от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета.

 
  
MPphoto
 

  Jens Holm, от името на групата GUE/NGL. (SV) Г-н председател, аз също бих искал да задам същия въпрос, а именно къде е Съветът при това разискване. Именно Съвета и управлението на неговия бюджет предстои да контролираме. Невероятно е, че тук не присъства никой от Съвета, който да отговори на въпросите ни. Ние от комисията по бюджетен контрол, по-специално нашият докладчик по становище г-н Søndergaard, отправихме някои въпроси към Съвета на министрите относно управлението на финансите му. Направихме това многократно, но не получихме задоволителни отговори.

Позволете ми да посоча два примера. През 2006 г. Съветът е изразходвал 12,6 млн. евро за пътувания. Тези средства са били предназначени за устен превод. Бих искал да попитам Съвета, а ако той не може да отговори, то тогава вероятно Комисията би могла, къде са пътували от Съвета през 2006 г. Какви са тези 12 млн. евро?

Съветът също така разполага с поверителни сметки, т.нар. извънбюджетни сметки. Вътрешният одитор е призовал Съвета да премахне тези сметки, но без успех. Бих искал да попитам защо това не е направено. Колко подобни сметки има към бюджета? Какво съдържат те?

Работата ни като членове на Европейския парламент е да контролираме как Съветът използва бюджетните средства. Правим това, защото представляваме данъкоплатците. Задължение на Съвета е да отговаря на въпросите ни. Искам да направи това веднага! Какви се е случило с тези 12 млн. евро? Какво съдържат поверителните сметки? Колко подобни сметки има?

В случай че не получим задоволителен отговор, което все още не се е случило, утре няма да разрешим Съветът да бъде освободен от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета.

 
  
MPphoto
 

  Nils Lundgren, от името на групата IND/DEM. (SV) Г-н председател, изправени сме пред наистина важни, основни въпроси. Можете да кажете, че като представител на евроскептична партия, считам, че винаги Съветът следва да се занимава с европейското сътрудничество и че Парламентът следва да се концентрира върху вътрешния пазар и трансграничните въпроси, свързани с околната среда. Сега обаче на преден план излезе трети въпрос. Съветът и Парламентът по принцип носят еднаква отговорност за бюджета и за начина, по който се използват средствата на данъкоплатците. Сега по мое мнение сме свидетели на безпрецедентно събитие, при което Съветът пази в тайна за какво са изразходвани тези средства. Следователно липсва прозрачност. Гражданите не могат да кажат „приемам това, защото зная за какво са били използвани средствата ми“. Ето защо бих казал, а доколкото разбирам всички, които се изказват днес в Парламента са съгласни за едно, че не може и дума да става за освобождаване на Съвета от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, докато не узнаем за какво са изразходвани средствата.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI).(DE) Г-н председател, вземам думата като отявлен проевропеец и съм убеден, че в момента получаваме урок за това, как не следва да изглежда демокрацията в Европейския съюз. Фактът, че Съветът не счита за необходимо по никакъв начин да отговори на категоричните критики на Парламента под каквато и да е приемлива форма, за нещастие показва, че всички критици на Европейския съюз, а също и онези, които сега отричат институцията, са прави, тъй като по скандален начин пренебрегваме основните принципи, на които следва да се гради една демокрация.

С всеки следващ договор допускахме центърът на властта да остане изцяло без реален надзор и Съветът - и това може да се докаже - да бъде ленив и некомпетентен и да осъществява дейността си тайно. Казах „ленив“, защото може да се докаже, че повечето министри, т.е. тези, които вземат наистина важни за Европа решения при закрити врати, често дори не присъстват лично и решения по основни въпроси се вземат от чиновници. Подобно нещо се е случвало в Австрия до 1848 г., след което ситуацията до известна степен се е подобрила. Това не е демокрация.

Съветът дори не е склонен да предостави достъп до въпросите от дневния ред, които обсъжда. Членовете могат да направят това подробно, детайл по детайл, чрез парламентарни въпроси, както направих аз, и резултатът ще бъде ужасяващ. Тези хора просто се размотават. Тези, които от правна гледна точка са по-важни от нас – членовете на Европейския парламент, оставят други хора да изпълняват техните задължения.

Твърди се също така, че сега има повече прозрачност в Съвета, а всъщност след решението на Съвета от 2006 г. тя е намаляла. От 130 точки в дневния ред на най-важния Съвет – Съветът по външни отношения – само една беше разгледана публично. Останалите бяха обсъдени на закрити заседания. Всичко друго е по-малко прозрачно дори от мафията.

След това възниква въпросът за усвояването на средствата. Къде отидоха милионите евро? Защо Съветът отказва да съдейства по този въпрос? Какво е отношението на Парламента към секретните служби, които продължават да се разширяват все повече под ръководството на Хавиер Солана? Седалището на Хавиер Солана е в Испания, което, разбира се, доказва, че съществуват тайни служби на Европейския съюз. Къде отиват средствата? Колко корумпирани са тези хора и каква е степента на липса на прозрачност?

 
  
MPphoto
 

  Herbert Bösch (PSE).(DE) Г-н председател, от името на тази комисия бих искал да кажа две неща. Поздравления за докладчика, който зададе недвусмислени въпроси и не получи отговори. Поздравления и за тази комисия, която прие доклада на г-н Søndergaard с изумително мнозинство – 27:2 гласа. Държавите-членки забелязват липсата на Съвета днес, макар че, както ще ви напомня, г-н председател, ние поставихме този въпрос от дневния ред за разглеждане следобед, за да се съобразим с проблемите, които Съветът има с програмата си. Тук държавите-членки правят неща, които не биха дръзнали да направят у дома.

Сега предстои да провеждаме изборна кампания, при която фокусът отново ще се измести към Брюксел. Проблемът е в столиците на отделните държави, а не в Брюксел. Бих искал да видя как Комисията периодично ни предлага по-голяма подкрепа по този въпрос. Според мен поведението й понякога е твърде малодушно. Когато, както спомена докладчикът, имаме извънбюджетни сметки – в моята държава ги наричаме „черни сметки“ – в съзнанието ни изникват Евростат и други подобни. Това няма да продължи дълго. Работа на комисията е да предупреди за подобни прояви и съм горд, че го направи с такова голямо мнозинство. Считам, и това е положителното послание, което ще отнеса със себе си, ако утре Парламентът последва примера ни – надявам се с пълно мнозинство – че сме гарантирали, че контрол наистина се осъществява. Има някой, който да се грижи за това. След това ще разгледаме последствията.

 
  
MPphoto
 

  Paulo Casaca (PSE).(PT) Г-н председател, присъединявам се към поздравленията за работата на докладчика, както и за тази на политическите групи, Комисията и нашата комисия в лицето на нейния председател. Трябва да отбележа, че не само наличието на средства с неясен произход е абсолютно недопустимо за нас, но и че няма причина за съществуването на това предполагаемо джентълменско споразумение, с давност 39 години.

Днес ние не сме клуб на почитатели. Категорично не. Това е Европа на гражданите. Трябва да се отчитаме пред всеки.

Тук в Европейския парламент с реформите, работата по въвеждането на които току-що приключи, ние сме напълно подготвени от следващия парламентарен мандат да отговаряме за управлението на всяко перо от сметките си.

Това трябва да важи и за Съвета. Много е жалко, че Съветът не се е възползвал от възможността, предоставена му днес. Това беше причината да изберем това време за разисквания. Бихме искали да кажем, че това категорично не може да продължава и че ще направим всичко възможно да гарантираме, че Съветът ще се отчита за начина, по който усвоява бюджета си.

 
  
MPphoto
 

  Karl von Wogau (PPE-DE).(DE) Г-н председател, госпожи и господа, от позицията на комисията по бюджети, комисията по външни работи и подкомисията за сигурност и отбрана бих искал да поставя друг доста различен акцент върху това разискване. Някои от изказванията, които чухме, биха могли да оставят впечатлението, че няма парламентарен контрол по отношение на общата външна политика и политика на сигурност, но това е далеч от истината. Между Съвета и подкомисията за сигурност и отбрана има отлично сътрудничество и ние сме информирани за всяка подробност, включително и за въпроси, засягащи бюджета. Комисията по бюджетен контрол не е посветена в тях, това е вътрешен въпрос за Европейския парламент, но председателите на комисията по бюджети, комисията по външни работи и на подкомисията по сигурност и отбрана редовно получават информация във връзка с бюджета. Тук се осъществява парламентарен контрол.

Освен това има поверителни аспекти, за които има специална комисия, която също редовно получава информация за всички подробности, свързани с европейската политика за сигурност и отбрана, лично от г-н Солана.

В този смисъл от гледна точка на комисията по бюджетен контрол нещата може и да са се развили неблагоприятно. Съгласен съм, че отсъствието на Съвета при това разискване е незадоволително. Въпреки това нелепи забележки като тези, отправени от г-н Martin, оставят впечатлението, че няма никакъв демократичен контрол по важни въпроси като външната политика и политиката на сигурност в Европейския съюз. Има по-важни неща, например въпросът със сметките, от които се финансират пътуванията на г-н Солана. Въпросът за операциите в Чад, Конго, Грузия и много други държави. Диалог и ефективен демократичен контрол наистина съществуват.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI).(DE) Г-н председател, бих искал да направя лично изявление в съответствие с член 149 от правилника, предишен член 145. Името ми беше споменато и бях обвинен в отправяне на нелепи забележки. Категорично отхвърлям това обвинение. Всички факти могат да бъдат доказани с документи. Вярно е, че в много случаи чиновници вземат решения във важни комисии на външни министри и други – Съветите по конкретни въпроси – защото по някаква причина министрите са решили да не пътуват. Може да се докаже, че понякога предпочитат да посещават партийни конференции.

Вярно е също, и това вероятно трябва да се отбележи, че председател, чиито лични дела в крайна сметка следва да се разследват, тук каза неща, които не може да не бъдат оспорени. Въпросният парламентарен контрол не съществува, няма каквито и да е механизми за контрол за разработените различни системи за сигурност, т.е. разузнавателни служби. Във връзка с това ще дам следния пример: разузнавателният отдел (INT), с 30 свой служители...

(Председателят отнема думата на оратора и го призовава към спазване на реда)

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Извинете, но думата Ви е дадена, за да отговорите на личен въпрос, а не за да се изказвате по темата, и вече отговорихте на личния въпрос.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI).(DE) В такъв случай бих искал лично да поканя г-н von Wogau още веднъж да разкрие с кого работи правната му фирма и от кого получава приходи, след това можем да продължим разговора.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Мисля, че казаното от Вас сега е доста по-сериозно от това, което каза г-н von Wogau. Той, от своя страна, помоли да му дам думата за лично изявление и аз му я предоставям.

 
  
MPphoto
 

  Karl von Wogau (PPE-DE).(DE) Г-н председател, г-н Martin току-що се обърна към мен по възмутителен начин. Макар че аз със сигурност няма да предоставям на г-н Martin каквито и да било лични подробности, готов съм да предоставя подробна информация по всяко време и по надлежния ред, тъй като загатнатото тук е напълно необосновано.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE-DE).(DE) Г-н председател, г-н член на Комисията, госпожи и господа, искам да започна, като кажа, че би било добре г-н Klaus да беше изразил становището си по обвиненията, с които вече сме запознати, на пленарно заседание. Това несъмнено щеше да помогне да се покаже разделението на силите, което работи много успешно на европейско равнище, в истинската му светлина.

Второ, бих искал да възразя срещу сравняването на Съвета с мафията. Това е нещо, което просто не би могло да се каже в истинска демокрация.

Освен това считам, че сметните палати в отделните държави всъщност са имали възможността да работят съвместно и то доста по-интензивно с Европейската сметна палата. Конкретно по отношение на Съвета, контролът на национално равнище от страна на националните парламенти също е много важен и трябва, разбира се, да се упражнява редовно. Второ, жизненоважно е, разбира се, Европейската сметна палата да анализира резултатите от този контрол и да предостави необходимата документация.

Считам, че прозрачността, към която призоваваме днес, е обоснована и от Договора от Лисабон и поради това трябва да настояваме за успешното му ратифициране възможно най-бързо.

 
  
  

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА:г-н McMILLAN-SCOTT
Заместник-председател

 
  
MPphoto
 

  Herbert Bösch, председател на комисията по бюджетен контрол. (DE) Г-н председател, бих искал накратко да коментирам казаното от г-н von Wogau. Г-н von Wogau, на Вас може и да е поверен орган, който провежда изключително интересни обсъждания по бъдещи проекти, но освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета не е отговорност на трима председатели или на друг орган, а именно на комисията по бюджетен контрол и след това на Парламента. Ако можете да ни кажете какво се случва с извънбюджетните сметки на Съвета, моля, заповядайте. Убеден съм, че не знаете. Ние също. При все това, освобождавайки го от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, ние поемаме пълна отговорност за това, което Съветът е направил или не е направил.

Това не е детска градина. Ако не знаем какво са правили, не можем да поемем отговорност за действията им. В противен случай ще станем за смях в цял свят. Всеки, които желае това, може да го направи утре, но препоръката ми е да не се разрешава освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета и да се гласува за отлагане.

 
  
MPphoto
 

  Ingeborg Gräßle (PPE-DE).(DE) Г-н председател, госпожи и господа, в наш интерес е да решим този спор, но това би било възможно само ако Съветът предприеме стъпка.

Спазили сме процедурите, изпратили сме докладчици и четирима координатори написаха писма и зададоха въпроси. Отговори не се появиха, единствено на заседанието относно бюджета беше споменато джентълменско споразумение, което със сигурност никога не се прилага за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета. Дори в този случай то бе приложимо само към административната част на бюджета. Това джентълменско споразумение никога не се е прилагало по оперативната част. Всъщност, когато е сключено споразумението, не е имало оперативна част.

Съветът трябва да ни предложи решение на този въпрос. Има време да излезе с такова и ние ще го призовем да направи това. Малко се срамувам от името на Съвета заради представителите на обществеността, които са горе, тъй като това е отрицателната, арогантната страна на Европа. Вече не живеем в монархия и във връзка с това е време Съветът да се присъедини към нас по пътя към демокрацията, по-успешната демокрация, който между впрочем е залегнал и в Договорите.

Призоваваме Съвета да престане да прави Парламента, а също и себе си за посмешище.

 
  
MPphoto
 

  Pierre Pribetich (PSE).(FR) Г-н председател, колкото и символика да има в този институционален триъгълник, всички ние днес с изненада ставаме свидетели на важен акт от страна на Европейския парламент – освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета – и един от основните участници липсва. Всъщност, мисля си, госпожи и господа, за посетителите, които стават свидетели на тази сцена, при която някои от ораторите казват, че съществуват извънбюджетни сметки, които не могат да бъдат публично оповестени, т.е. не могат се обсъждат прозрачно, при която Съветът не е тук, за да докаже, където е необходимо, че има затруднения или други обстоятелства.

Считам, че като членове на Европейския парламент не можем да приемем нещата така, както и нежелателното отсъствие на Съвета. Можем единствено да възразим и по-конкретно да подкрепим предложението, направено от председателя на комисията по бюджетен контрол, а именно да отложим освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, тъй като в противен случай Парламентът ще стане за смях като валидира сметки, с които не се е запознал и не е имал възможност да провери.

Откровено казано, г-н председател, Съветът би трябвало да се стегне и да може да предостави необходимата информация във връзка с прозрачността, за да може да попречи на евроскептиците да се захванат с този въпрос и да твърдят, че ни липсва прозрачност и че правим грешки, особено по отношение на демокрацията.

 
  
MPphoto
 

  Søren Bo Søndergaard, докладчик. (DA) Г-н председател, на първо място бих искал да изразя задоволството си от единодушието, което пролича от изразените мнения в залата днес. Надявам се, че и Съветът ще се впечатли. Изцяло се присъединявам към казаното от председателя на комисията по бюджетен контрол, г-н Bösch, на г-н von Wogau, като бих искал да добавя още нещо към г-н von Wogau: защо Парламентът следва да освобождава от отговорност, след като му се отказва информация?

Със сигурност, ако това беше въпрос от компетентността на друг орган, нямаше да се налага да се занимаваме с него. Позволете ми да отбележа обаче, че ако освободим Съвета от отговорност, самите ние поемаме такава. Да освободиш от отговорност означава да поемеш огромна отговорност и можем да направим това само ако ни бъде предоставена информация. Възможно е тази информация да е достъпна някъде в Парламента, но защо на комисията по бюджетен контрол, която носи отговорността по този въпрос, е отказан достъп до нея?

Считам също така, че г-н Staes каза нещо много уместно, като предложи Бюрото да изрази протест пред Съвета, особено предвид факта, че има неподписани документи, които явно произлизат от Съвета, с частични отговори на повдигнатите от нас въпроси. Напълно неприемливо е, разбира се, да имаме подобна ситуация, в която неподписани документи, за които се твърди, че дават отговори на нашите въпроси, се раздават на пресата, а в същото време Съветът не присъства на разискването, за да изрази становището си. Ето защо мисля, че със сигурност би било много добре, ако приемем предложението Бюрото да отправи протестна нота към Съвета.

В заключение, бих желал да благодаря на комисията за отлично свършената работа. Беше отделено съществено внимание на...

(EN) А, Съветът пристигна! Много добре.

(Ръкопляскания)

Вероятно бихме могли да започнем разискването отначало. Ще дам възможност на председателя да възобнови обсъждането, за да можем да отправим въпроси към Съвета. Ще предложа това на председателя.

 
  
MPphoto
 

  Председател.- Съветът, разбира се, е добре дошъл, но те дойдоха за следващото разискване.

(Протести)

Въпреки това ще предам на председателството загрижеността на Парламента, изразена по време на протеклото разискване за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета. Сигурен съм, че министърът ще предаде посланието в Прага.

Разискването приключи.

Гласуването ще се проведе утре.

 
Правна информация - Политика за поверителност