Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/2277(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0150/2009

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0150/2009

Keskustelut :

PV 22/04/2009 - 11
CRE 22/04/2009 - 11

Äänestykset :

PV 23/04/2009 - 6.14
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0273

Puheenvuorot
Keskiviikko 22. huhtikuuta 2009 - Strasbourg EUVL-painos

11. Vastuuvapaus 2007: pääluokka II, neuvosto (keskustelu)
Puheenvuorot videotiedostoina
PV
MPphoto
 
 

  Puhemies. (IT) Esityslistalla on seuraavana Søren Bo Søndergaardin talousarvion valvontavaliokunnan puolesta laatima mietintö (A6-0150/2009) vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2007 (C6-0417/2008 – 2008/2277(DEC)).

 
  
MPphoto
 

  Søren Bo Søndergaard, esittelijä. − (EN) Arvoisa puhemies, aluksi työjärjestysasia, nimittäin haluan vain olla ehdottoman varma siitä, että neuvosto on todellakin kutsuttu tähän keskusteluun. Koska olemme aikeissa keskustella neuvoston ongelmista, olisi hyvin valitettavaa, ettei neuvostoa olisi kutsuttu paikalle keskusteluun. Haluan vain puhemiehen vahvistavan, että neuvosto oli kutsuttu.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (IT) Hyvä jäsen Søndergaard, voin vahvistaa puheenjohtajiston puolesta, että neuvosto oli todellakin kutsuttu osallistumaan tähän keskusteluun. Tästä huolimatta voin vain pahoitella puheenjohtajiston ja koko parlamentin puolesta neuvoston poissaoloa. Ymmärtääkseni näin kävi myös tänään aamupäivällä; parlamentin puhemies toivotti neuvoston tervetulleeksi, muttei saanut mitään vastausta. Pahoittelen tilannetta, mutta en voi tehdä mitään sen korjaamiseksi, ja meidän on näin ollen pakko käydä keskustelu suunnitellun mukaisesti. Pyydänkin teitä nyt käyttämään puheenvuoronne esittelijänä ja avaamaan tästä mietinnöstä ja tästä asiakohdasta käytävän keskustelun.

 
  
MPphoto
 

  Søren Bo Søndergaard, esittelijä. (DA) Arvoisa puhemies, aloitan toteamalla, että olen todella pahoillani siitä, että joudumme käymään tämän keskustelun neuvoston poissa ollessa – juuri sen saman neuvoston, jonka talousarviosta meidän on määrä keskustella. On tietenkin aivan absurdia, että neuvosto päättää tällä tavoin sivuuttaa tämän keskustelun, kun talousarvion valvontavaliokunta on kuitenkin äänestyksessään hyväksynyt erittäin suurella enemmistöllä suosituksen, jonka mukaan parlamentin tulisi lykätä päätöstään vastuuvapauden myöntämisestä neuvoston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2007.

Miksi olemme päätyneet tällaiseen ratkaisuun? Johtuuko se siitä, että epäilemme jonkinlaisia petoksia tai väärinkäytöksiä? Vastaus on "ei", sillä meillä ei ole mitään todisteita tai tietoja, jotka antaisivat aihetta epäillä sellaista. Miksi sitten olemme päätyneet tällaiseen ratkaisuun? Olemme ehdottaneet neuvoston vastuuvapauden myöntämisen lykkäämistä sen vuoksi, että valiokuntamme ei ole vielä saanut neuvostolta virallista vastausta selvityspyyntöihinsä, jotka koskevat useita talousarvioon liittyviä epäselvyyksiä. Nämä epäselvyydet saattavat aivan hyvin olla pelkkiä väärinkäsityksiä, mutta neuvosto on kieltäytynyt selvittämästä niitä. Se olisi luonnollisestikin onnistunut vastaamalla kysymyksiimme.

Toimielinten sopimuksen 42 kohdan mukaan yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan toimintamenoja ei esitetä neuvoston talousarviossa. Eurooppalaisten veronmaksajien edustajina meidän tehtävänämme on varmistaa, että tätä sopimusta noudatetaan. Sitä varten meillä täytyy kuitenkin olla mahdollisuus paitsi esittää kysymyksiä neuvoston talousarviosta, myös saada vastauksia kysymyksiimme.

Mietinnön liitteessä olemme luetelleet joukon kysymyksiä, joista jotkut ovat itse asiassa hyvinkin yksinkertaisia, eikä niihin pitäisi olla lainkaan vaikea vastata. Esimerkiksi: Kuinka monta talousarvion ulkopuolista tiliä neuvostolla oli vuonna 2007? Mitä varoja tilit kattavat ja mihin varat käytettiin? Toinen kysymys kuuluu: millä perustein sisäinen tarkastaja tuli siihen johtopäätöksen, että laskujen ennakko- tai jälkitarkastuksessa oli puutteita? Ja vielä: voidaanko mitenkään selittää, miksi neuvoston on tarpeen vuodesta toiseen siirtää rahaa tulkkauskuluja koskevasta budjettikohdasta matkakuluihin? Useista pyynnöistä, joita olen esittelijänä ominaisuudessa esittänyt, samoin kuin koko valiokunnan vaatimuksista huolimatta neuvostolta ei tähän mennessä ole saatu virallista vastausta näihin kysymyksin.

Siitä aiheutuu tietenkin suuria vaikeuksia, ei vain valiokunnalle, vaan koko parlamentille, sillä miten me voimme myöntää vastuuvapauden talousarvion toteuttamisesta, toisin sanoen väittää luotettavasti äänestäjillemme, että talousarvio on toteutettu virheettömästi, jollemme tiedä, mitä näiden lukujen takana on. Se olisi järjetöntä.

Me talousarvion valvontavaliokunnassa olemme mukavaa väkeä. Siksi tarjoamme neuvostolle vielä yhden tilaisuuden vastata kysymyksiimme. Näin ollen suosittelemme parlamentille, että se lykkäisi vastuuvapauden myöntämistä neuvoston talousarvion toteuttamisesta. Näin asia voitaisiin ottaa uudelleen esiin marraskuussa, ja neuvosto saisi muutaman kuukauden lisäaikaa miettiä, olisiko avoimuus salailua parempi vaihtoehto.

Toivon, että tämänpäiväisellä keskustelulla ja huomisella äänestyksellä annamme selkeän viestin siitä, että me emme halua toimia pimeyden voimien kumileimasimena. Me haluamme avoimuutta, me haluamme läpinäkyvyyttä, me haluamme tietää, miten veronmaksajien rahat on käytetty. Se on meidän tahtomme tänään ja se on meidän tahtomme kesäkuun vaalien jälkeenkin.

 
  
MPphoto
 

  José Javier Pomés Ruiz, PPE-DE-ryhmän puolesta.(ES) Arvoisa puhemies, talousarvioon sovellettavassa varainhoitoasetuksessa sanotaan, että yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkeana edustajana toimivalla neuvoston pääsihteerillä on varapääsihteerin avustamana kokonaisvastuu talousarvion pääluokkaan II – Neuvosto otettujen määrärahojen hallinnoinnista ja hänen on toteutettava kaikki tarpeelliset toimenpiteet niiden asianmukaisen hallinnan varmistamiseksi.

Missä on Javier Solana? Missä on varapääsihteeri, kun hän ei ole paikalla keskustelussa? Näin on siitä huolimatta, että ainoissa tiedoissa, joita meillä on käytettävissämme, eli sisäisen tarkastajan kertomuksessa, todetaan, että neuvostossa on käytössä talousarvion ulkopuolinen B-tili. Varainhoitoasetuksen mukaan vastuu neuvoston talousarviosta kuuluu siis Javier Solanalle ja varapääsihteerille eikä suinkaan puheenjohtajavaltioille Tšekille tai Ranskalle.

Mikä on tämä talousarvion ulkopuolinen tili?

Tarkastajan mukaan koko pääluokka olisi poistettava. Me haluaisimme tietää, mihin sitä on käytetty ja miksi.

Me haluamme tietää, miksi Solanan hallinnoimista ja hänen vastuullaan olevista 650 miljoonasta eurosta 13 miljoonaa siirrettiin tulkkauksesta matkakuluihin vuonna 2006, mutta vuonna 2007 matkakuluihin varattuja määrärahoja ei siitä huolimatta korotettu. Sama tapahtuu nyt uudelleen, emmekä me tiedä, mistä moinen matkustelu ja mihin nämä varat lopulta päätyvät.

Olemme vihaisia, koska parlamentin harjoittamassa eurooppalaisten veronmaksajien rahoittamien tilien demokraattisessa valvonnassa on vain yksi poikkeus: neuvoston tilit. Niitä ei tarkasteta. Meille parlamentin jäsenille ei ole suotu mahdollisuutta edes yhteen viralliseen tapaamiseen neuvoston kanssa keskustellaksemme tileistä.

Meille ei ole annettu papereita nähtäväksi. Meille ei ole toimitettu asiakirjoja. Neuvostossa ymmärretään, ettei meillä ole valtuuksia valvoa sitä; se sopikin aivan hyvin silloin, kun neuvostolla oli pelkästään hallinnollisia tehtäviä, mutta yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka on tuonut mukanaan toimintamenoja, emmekä me ymmärrä, miksi ne pitäisi jättää demokraattisen valvonnan ulkopuolelle.

Sen vuoksi haluan todeta tässä, että pääsihteeri Solanan omaksuma asenne ei ole hyväksyttävä ja siksi parlamentti aikoo nyt ehdottaa, ettei neuvoston tilejä hyväksyttäisi. Samanlainen tilanne oli myös 10 vuotta sitten, jolloin James Elles kieltäytyi hyväksymästä komission tilejä, mikä johti Santerin komission eroon.

 
  
MPphoto
 

  Costas Botopoulos, PSE-ryhmän puolesta.(EN) Arvoisa puhemies, päätös, jota olemme tekemässä, on hyvin tärkeä. Sosialistiryhmä kannattaa lykkäystä neljästä periaatteellisesta syystä.

Ensimmäinen on oman parlamenttimme uskottavuus ja rooli. On hyvin tärkeää sanoa heti aluksi, mitä parlamentti voi ja mitä se ei voi tehdä. Se mitä se voi ja mitä sen pitää tehdä, on huolehtia neuvoston tilien demokraattisesta valvonnasta voimassa olevasta herrasmiessopimuksesta huolimatta.

Toinen syy on toimielinten välinen tasapaino. On tärkeää, että emme tee sellaista, mihin meillä ei parlamenttina ole valtuuksia, mutta samoin on tärkeää sanoa ääneen, että meillä on oikeus tarkastella neuvoston tilejä ja esittää niistä näkemyksemme silloin, kun on kysymys toimintaan liittyvistä tileistä ja kun nämä tilit kaipaavat selvitystä. Se on yksi demokratian perusperiaatteista, ja juuri sen me aiomme tehdä. Emme väitä haluavamme tehdä mitään muuta. Sanomme, että haluamme tehdä velvollisuutemme.

Kolmas syy on Lissabonin sopimus ja sen valmistelu. Arvoisat kollegat, tiedätte varsin hyvin, että Lissabonin sopimuksen myötä yhteinen ulkopolitiikka saa paljon lisää syvyyttä ja lisää painoarvoa. Siitä tulee paljon entistä tärkeämpi politiikanala, emmekä me voi heti suoralta kädeltä sanoa, ettei parlamentilla ole mitään tekemistä sen kanssa. Meillä täytyy olla mahdollisuus sanoa, mikä on parlamentin rooli.

Viimeisenä – ja ehkä tärkeimpänä – syynä on avoimuus suhteessa kansalaisiin. Parlamentin rooliin kuuluu vastuu kansalaisille. Me emme voi eikä meidän pidä sanoa kansalaisille, että merkittävät yhteiset politiikanalat, kuten ulko- ja puolustuspolitiikka, ovat parlamentin demokraattisen valvonnan ulottumattomissa.

Näiden neljän tärkeän periaatteellisen syyn vuoksi me siis katsomme, että meidän täytyy äänestää lykkäämisen puolesta.

 
  
MPphoto
 

  Kyösti Virrankoski, ALDE-ryhmän puolesta. (FI) Arvoisa puhemies, ensinnäkin haluan kiittää Søndergaardia hyvästä mietinnöstä.

Mietintö neuvoston vastuuvapaudesta on varsin pitkä ja perusteellinen. Se perustuu myös selkeisiin viittauksiin asiakirjoihin ja EU:n perussopimukseen.

Vaikein kysymys on avoimuus. Neuvoston budjetti koskee vain osittain hallintoa, koska suuri osa varoista menee myös operatiiviseen toimintaan, kuten yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Neuvosto on varsin haluton keskustelemaan budjetin toteuttamisesta talousarvion valvontavaliokunnan kanssa, eikä se ole myöskään halukas antamaan pyydettyjä asiakirjoja.

Euroopan parlamentti on yhdessä neuvoston kanssa EU:n budjetista vastaava viranomainen. Sen tehtävänä on valvoa myös varojen käyttöä ja budjetin yleistä toteuttamista.

Käsittääkseni juuri yhteistyön puute on ajanut talousarvion valvontavaliokunnan tilanteeseen, jossa se esittää vastuuvapauden lykkäämistä, ei niinkään oletettu varojen hallinnointi. Tilanne on hankala, koska hyvä yhteistyö parlamentin ja neuvoston välillä on hedelmällisen Eurooppa-politiikan elinehto. Siksi ryhmäni päättää lopullisesti kannastaan tänä iltana.

 
  
MPphoto
 

  Bart Staes, Verts/ALE-ryhmän puolesta. (NL) Kiitos jäsen Søndergaard, mietintönne on todellinen helmi; se kattaa kaikki oleelliset kohdat. Haluaisin kuitenkin pyytää arvoisaa puhemiestä ja parlamentin puhemiehistöä tekemään omat johtopäätöksensä neuvoston poissaolosta eikä jättämään asiaa tähän. Me emme saa antaa neuvoston pompottaa meitä tässä asiassa. Haluaisin kehottaa puhemiehistöä harkitsemaan hyvin tiukkasanaisen vastalauseen lähettämistä neuvostolle. Siinä olisi tehtävä selväksi, että emme voi hyväksyä tällaista.

Nykytilanteessa me emme todellakaan suostu myöntämään jatkoaikaa. Se ei tule nyt kysymykseen. Emme voi myöntää neuvostolle vastuuvapautta. Kyse ei ole niinkään mahdollisista petoksista, vaan periaatteesta, nimittäin avoimuudesta. Pääsihteeri Solana hallinnoi ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alalla 650 miljoonaa euroa EU:n talousarviosta, mutta ilman minkäänlaista valvontaa. Sellainen ei ole hyväksyttävää demokratiassa. Sen on loputtava. Näin ollen vaatimukset toimintakertomuksen toimittamisesta, avoimuudesta ja selkeydestä ovat varsin perusteltuja.

Se ei kuitenkaan riitä. Arvonlisäveropetoksia käsittelevänä esittelijänä pyysin 4. joulukuuta hyväksytyssä mietinnössä neuvostoa vastaamaan muutamiin kysymyksiin. Siitä on nyt kulunut neljä tai viisi kuukautta, ja koko sen ajan neuvosto on ollut tyrmäävän hiljaa, vaikka kyseessä ovat arviolta 60–100 miljardin euron suuruiset petokset vuosittain. Neuvoston on toimittava. Arvonlisäveropetosten torjunnassa tarvitaan ennen kaikkea koordinointia, ja ellei neuvosto ole halukas toimimaan, en myönnä vastuuvapautta neuvostolle.

 
  
MPphoto
 

  Jens Holm, GUE/NGL-ryhmän puolesta. – (SV) Arvoisa puhemies, minäkin haluaisin esittää saman kysymyksen: missä neuvosto on, kun se ei ole paikalla tässä keskustelussa? Meidän on määrä tarkastella neuvostoa ja sen talousarvion toteuttamista. Minusta on merkillistä, ettei neuvostosta ole ketään paikalla vastaamassa kysymyksiimme. Me talousarvion valvontavaliokunnassa, ja erityisesti esittelijä Søndergaard, olemme kyseenalaistaneet monta kohtaa ministerineuvoston tavassa hallinnoida talouttaan. Olemme tuoneet sen esiin useaan otteeseen, mutta emme ole saaneet tyydyttäviä vastauksia.

Annan kaksi esimerkkiä. Vuonna 2006 neuvosto käytti 12,6 miljoonaa euroa matkakuluihin. Nämä rahat oli tarkoitettu käytettäväksi tulkkaukseen. Haluaisin esittää neuvostolle kysymyksen, mutta jos neuvosto ei pysty vastaamaan, ehkä komissio pystyy: mihin neuvosto matkusti vuonna 2006? Mitä nämä 12 miljoonaa euroa ovat?

Neuvostolla on myös salaisia tilejä, niin kutsuttuja talousarvion ulkopuolisia tilejä (comptes hors budget). Sisäinen tarkastaja on kehottanut neuvostoa lakkauttamaan nämä tilit, mutta tuloksetta. Haluaisin kysyä, miksei niin ole tehty. Kuinka monta tällaista talousarvion ulkopuolista tiliä on? Mitä nämä tilit sisältävät?

Meidän tehtävämme Euroopan parlamentin jäseninä on valvoa neuvoston talousarviovarojen käyttöä. Näin siksi, että me edustamme veronmaksajia. Neuvoston velvollisuutena on vastata kysymyksiimme. Me haluamme vastauksia näihin kysymyksiin nyt heti! Mitä tapahtui näille 12 miljoonalle eurolle? Mitä salaiset tilit sisältävät? Kuinka paljon salaisia tilejä on?

Jos emme saa tyydyttävää vastausta, niin kuin emme tähän mennessä ole saaneet, emme huomenna myönnä neuvostolle vastuuvapautta.

 
  
MPphoto
 

  Nils Lundgren, IND/DEM-ryhmän puolesta. (SV) Arvoisa puhemies, meillä on vastassamme yksi todella tärkeistä peruskysymyksistä. Saatatte ajatella, että euroskeptisen puolueen edustajana olen sitä mieltä, että neuvoston tulisi aina hallita eurooppalaista yhteistyötä ja että parlamentin olisi puolestaan keskityttävä sisämarkkinoihin ja rajat ylittäviin ympäristökysymyksiin. Nyt tässä on kuitenkin vielä kolmas näkökohta, joka on otettava huomioon. Neuvosto ja parlamentti ovat periaatteessa yhtäläisesti vastuussa talousarviosta ja veronmaksajien rahojen käytöstä. Nyt on tullut eteen nähdäkseni ennenäkemätön tilanne, kun neuvosto pitääkin rahojen käyttötarkoituksen salassa. Avoimuus puuttuu. Kansalaiset eivät voi ajatella: "Hyväksyn toiminnan, koska tiedän, mihin rahat on käytetty". Siksi sanoisin, ettei tule kysymykseenkään, että myöntäisimme neuvostolle vastuuvapautta, ennen kuin tiedämme, mihin rahat ovat menneet – ja ymmärtääkseni kaikki puhujat ovat kerrankin asiasta yksimielisiä.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI).(DE) Arvoisa puhemies, nousen puhumaan intohimoisena EU:n kannattajana, ja olen vakuuttunut sitä, että meille tarjoutuu tässä oppitunti sitä, miltä eurooppalaiset demokratian tulisi näyttää. Se, ettei neuvosto katso mitenkään tarpeelliseksi vastata parlamentin hyvin selkeään kritiikkiin millään hyväksyttävällä tavalla, osoittaa valitettavasti, että kaikki EU:n arvostelijat, ja kaikki ne, jotka nyt hylkäävät koko instituution, ovat oikeassa, sillä me sivuutamme räikeästi juuri ne perusperiaatteet, joihin demokratian tulisi perustua.

Perussopimus toisensa jälkeen sallimme sen, että vallan keskipiste jää todellisuudessa vaille minkäänlaista valvontaa ja neuvosto voi todistettavasti olla laiska ja epäpätevä ja toimia suurelta osin salassa. Sanon "laiska", koska voidaan osoittaa, että suurin osa ministereistä – eli niistä henkilöistä, jotka tekevät Euroopan kannalta todella tärkeät päätökset suljettujen ovien takana – eivät usein ole edes paikalla, ja virkamiehet tekevät päätöksiä erittäin keskeisistä asioista. Näin tapahtui Itävallassakin vuoteen 1848 asti, minkä jälkeen tilanne on jonkin verran parantunut. Tämä ei ole demokratiaa.

Neuvosto ei suostu julkistamaan edes keskustelujensa esityslistaa. Parlamentin jäsenet voivat todeta tämän itse yksityiskohtaisesti, asia kerrallaan parlamentin kysymysten avulla, niin kuin itse olen tehnyt, ja tulokset ovat pelottavia. Nämä ihmiset vain laiskottelevat siellä. Ne ihmiset, jotka ovat lainsäädännön kannalta tärkeämpiä kuin me parlamentin jäsenet, antavat sijaistensa hoitaa asiat.

Väitetään myös, että neuvoston avoimuus olisi lisääntynyt, mutta tosiasiassa kyseisen toimielimen avoimuus on vähentynyt vuonna 2006 tehdyn neuvoston päätöksen jälkeen. Tärkeimmän neuvoston – ulkosuhteiden neuvoston – asialistan 130 kohdasta vain yksi käsiteltiin vuonna 2008 julkisesti. Kaikki muut keskustelut käytiin suljetuin ovin. Kaikki muu on vähemmän avointa kuin Mafiassa.

Sitten on vielä kysymys varojen käytöstä. Mihin ne miljoonat eurot menivät? Miksi neuvosto kieltäytyy yhteistyöstä tässä asiassa? Mikä on parlamentin suhtautuminen salaiseen palveluun, jota laajennetaan koko ajan Javier Solanan johdolla? Javier Solanalla on toimipiste Espanjassa, joka myöntää, että siellä toimii tietenkin myös EU:n salainen palvelu. Mihin rahat menevät? Miten korruptoituneita nämä ihmiset oikein ovat, ja miten vierasta avoimuus on heille?

 
  
MPphoto
 

  Herbert Bösch (PSE).(DE) Arvoisa puhemies, haluan sanoa kaksi asiaa valiokunnan puolesta. Onnittelut esittelijälle, joka esitti selkeitä kysymyksiä saamatta niihin vastauksia. Onnittelut valiokunnalle, joka hyväksyi Søndergaardin mietinnön suurella enemmistöllä – 27:2. Jäsenvaltiot loistavat poissaolollaan vaikka, arvoisa puhemies, muistuttaisin, että sijoitimme kyseisen asiakohdan tämän iltapäivän esityslistalle nimenomaan neuvoston aikatauluongelmien vuoksi. Jäsenvaltioiden edustajat tekevät täällä sellaista, mitä eivät kotimaassaan uskaltaisi tehdä.

Nyt käydään parhaillaan vaalikampanjaa, jossa asioita pallotellaan Brysselin vastuulle. Ongelmat ovat kuitenkin pääkaupungeissa, eivät Brysselissä. Olisin toivonut, että komissio olisi silloin tällöin tarjonnut meille suurempaa tukea tässä asiassa. Minusta sen käyttäytyminen on joskus liiankin pelkurimaista. Esittelijän mukaan meillä on talousarvion ulkopuolisia tilejä – meilläpäin niitä kutsutaan "pimeiksi tileiksi". Se tuo mieleeni Eurostatin ja vastaavat tarinat. Tämä ei vetele pitkään. Valiokunnan velvollisuutena oli varoittaa tämänkaltaisesta kehityksestä, ja olen ylpeä sitä, että sen me myös teimme niinkin suurella enemmistöllä. Uskon, että olemme varmistaneet sen, että valvonta toimii sittenkin. Se on myönteinen viesti, jonka vien täältä mennessäni, jos parlamentti vain huomenna seuraa esimerkkiämme toivoakseni yhtä suurella enemmistöllä. Jonkun on huolehdittava siitä. Sen jälkeen katsomme, mitkä ovat seuraukset.

 
  
MPphoto
 

  Paulo Casaca (PSE).(PT) Arvoisa puhemies, minäkin onnittelen esittelijäämme hänen työstään, samoin kuin eri poliittisia ryhmiä, komissiota sekä valiokuntaamme puheenjohtajamme välityksellä. Minun täytyy sanoa, että sen lisäksi, että meidän on täysin mahdotonta hyväksyä pimeiden varojen olemassaoloa, myöskään tällaisen oletetun, 39 vuotta vanhan herrasmiessopimuksen olemassaoloon ei ole mitään syytä.

Me emme ole nykyään mikään fanikerho. Emme tosiaan. Tämä on kansalaisten Eurooppa. Meidän on oltava tilivelvollisia kaikille.

Täällä Euroopan parlamentissa me olemme äskettäin täytäntöönpantujen uudistusten ansiosta ehdottomasti valmiita vastaamaan alkavasta vaalikaudesta lähtien täysimääräisesti omien tiliemme hallinnoinnista ja kaikesta siihen liittyvästä.

Neuvoston on tehtävä samoin. On erittäin valitettavaa, ettei neuvosto ole käyttänyt hyväkseen sille tarjottua mahdollisuutta saapua paikalle tänään. Valitsimme varta vasten tämän ajankohdan. Haluamme sanoa, että tällainen ei ehdottomasti voi jatkua ja että me teemme kaikkemme varmistaaksemme, että neuvosto pakotetaan vastuuseen tavasta, jolla se toteuttaa talousarviotaan.

 
  
MPphoto
 

  Karl von Wogau (PPE-DE).(DE) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, haluan tuoda tähän keskusteluun vielä yhden uuden, erilaisen näkökulman talousarvion valvontavaliokunnan, ulkoasiainvaliokunnan sekä turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunnan kannalta. Joistakin puheista, joita olemme kuulleet, saattaa saada sen vaikutelman, ettei yhteisellä ulko- ja turvallisuuspolitiikalla olisi minkäänlaista parlamentaarista valvontaa, mutta sehän on kaukana totuudesta. Neuvoston ja turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunnan välille on kehittynyt erinomainen yhteistyö, ja meidät on pidetty ajan tasalla kaikissa asioissa – myös talousarvioon liittyvissä asioissa. Talousarvion valvontavaliokunta ei ole mukana tässä – kyseessä on Euroopan parlamentin sisäinen asia – mutta budjettivaliokunnan, ulkoasiainvaliokunnan sekä turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunnan puheenjohtajille tiedotetaan säännöllisesti talousarvioon liittyvistä asioista. Se on juuri sitä parlamentaarista valvontaa.

Sitten ovat vielä erikseen salassa pidettävät asiat, joita varten on oma erityisvaliokuntansa, jolle pääsihteeri Solana tiedottaa myös säännöllisin väliajoin kaikista EU:n turvallisuus- ja puolustuspolitiikan yksityiskohdista.

Talousarvion valvontavaliokunnan kannalta asiat ovat ehkä menneet tässä mielessä pahasti pieleen. Olen samaa mieltä siitä, että neuvoston poissaolo tästä keskustelusta on valitettavaa. Sellaiset perättömät kommentit, joita esimerkiksi jäsen Martin esitti, antavat kuitenkin sen vaikutelman, ettei Euroopan unionin kannalta niin tärkeässä asiassa kuin ulko- ja turvallisuuspolitiikassa ole minkäänlaista demokraattista valvontaa. On tärkeämpiäkin asioita kuin se, miltä tileiltä pääsihteeri Solanan matkat rahoitetaan. On esimerkiksi kysymys Tšadissa, Kongossa, Georgiassa ja monissa muissa maissa toteutettavista operaatioista. Vuoropuhelu ja tehokas demokraattinen valvonta ovat tässä asiassa todellisuutta.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI).(DE) Arvoisa puhemies, haluan antaa työjärjestyksen 149 artiklan, aiemman version 145 artiklan, mukaisen henkilökohtaisen lausuman. Minua syytettiin nimeltä mainiten perättömien kommenttien esittämisestä. Kiistän jyrkästi tämän syytöksen. Tiedot ovat dokumentoitavissa. On totta, että monessa tapauksessa virkamiehet tekevät päätöksiä tärkeissä ulkoministerikokouksissa ja muissa alakohtaisissa kokoonpanoissa kokoontuvissa neuvostoissa, koska ministerit eivät syystä tai toisesta ole matkustaneet paikalle. Joskus voidaan osoittaa heidän osallistuvan mieluummin puolueidensa kokouksiin.

On myös totta – ja ehkä se on syytä tuoda esiin – että eräs puheenjohtaja, jonka henkilökohtaiset huijaukset olisi viimein tutkittava, on sanonut täällä asioita, joita ei voida sivuuttaa. Tällaista parlamentaarista valvontaa ei ole olemassa, ei ole minkäänlaisia valvontamekanismeja erilaisille turvallisuusjärjestelmille, joita on luotu sen mukaisesti – tarkoitan tiedustelujärjestelmille. Annan yhden juuri tähän liittyvän esimerkin: tiedusteluosasto (INT), jonka henkilökuntaan kuuluu 30 henkilöä...

(Puhemies keskeytti puhujan ja kehotti häntä palaamaan järjestykseen.)

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (IT) Anteeksi mutta teillä oli puheenvuoro vastataksenne henkilökohtaiseen kysymykseen, mutta tarkoitus ei ollut pitää puhetta aiheesta, ja olette jo vastannut henkilökohtaiseen kysymykseen.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI).(DE) Siinä tapauksessa haluaisin henkilökohtaisesti pyytää jäsen von Wogauta selvittämään vielä kerran, kenen kanssa hänen asianajotoimistonsa harjoittaa liiketoimintaansa ja mistä se saa voittonsa, ja sitten voimme jatkaa keskustelua.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (IT) Äskeiset syytöksenne ovat paljon vakavammat kuin mitä jäsen von Wogau on kertonut. Hän puolestaan on pyytänyt puheenvuoroa henkilökohtaiseen asiaan liittyen, ja annan nyt hänelle puheenvuoron.

 
  
MPphoto
 

  Karl von Wogau (PPE-DE).(DE) Arvoisa puhemies, jäsen Martin puhui minulle äsken aivan hävyttömään sävyyn. En todellakaan aio antaa jäsen Martinille mitään tietoja yksityisasioistani, mutta olen valmis toimittamaan tiedot koska tahansa asianmukaisella tavalla, nimittäin se, mitä tässä vihjailtiin, on täysin perusteetonta.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE-DE).(DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, haluaisin aloittaa toteamalla, että olisi ollut hyvä, jos presidentti Klaus olisi täysistunnossa läsnä ollessaan ilmaissut mielipiteensä syytöksistä, jotka jo hyvin tunnetaan. Se olisi epäilemättä auttanut meitä näkemään vallanjaon, joka toimii erittäin hyvin Euroopan tasolla, oikeassa valossa.

Toiseksi haluan esittää vastalauseeni neuvoston vertaamisesta Mafiaan. Sellaista ei kunnon demokratiassa yksinkertaisesti voi sanoa.

Sitä paitsi kansallisille tilintarkastustuomioistuimille annettiin tietääkseni mahdollisuus tehdä tiiviimmin yhteistyötä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen kanssa. Erityisesti neuvoston suhteen kansallisten parlamenttien harjoittama kansallisen tason valvonta on todellakin erittäin tärkeää, ja sitä olisi toteutettava säännöllisesti. Toiseksi on tietenkin ehdottoman tärkeää, että Euroopan tilintarkastustuomioistuin analysoi tarkoin näitä toimia ja toimittaa tarvittavat asiakirjat.

Mielestäni juuri sellaista avoimuutta, jota olemme tässä vaatimassa, edellytetään myös Lissabonin sopimuksessa, ja siksi meidän on ajettava voimakkaasti sopimuksen läpiviemistä, jotta se toteutuisi mahdollisimman pian.

 
  
  

Puhetta johti
varapuhemies Edward McMILLAN-SCOTT

 
  
MPphoto
 

  Herbert Bösch, talousarvion valvontavaliokunnan puheenjohtaja. (DE) Arvoisa puhemies, haluaisin kommentoida lyhyesti jäsen von Wogaun äskeisiä sanoja. Hyvä jäsen von Wogau, teillä saattaa olla elin, joka käy hyvin mielenkiintoisia keskusteluja tulevista hankkeista. Vastuuvapauden myöntäminen ei kuitenkaan ole kolmen puheenjohtajan tai yksittäisen elimen vastuulla, vaan se kuuluu talousarvion valvontavaliokunnan ja sen jälkeen täysistunnon tehtäviin. Jos pystytte kertomaan meille, mitä komission talousarvion ulkopuolisten tilien kanssa puuhaillaan, kertokaa toki. Olen varma siitä, että te ette tiedä, niin kuin emme mekään. Kuitenkin myöntämällä vastuuvapauden me otamme täyden vastuun siitä, mitä neuvosto on tai ei ole tehnyt.

Tämä ei ole mikään lastentarha; jos emme tiedä, mitä on tehty, emme voi ottaa vastuuta siitä, tai muuten teemme itsemme naurunalaisiksi koko maailman silmissä. Jos joku haluaa tehdä niin huomenna, se sopii, mutta suosittelisin, että emme myönnä vastuuvapautta vaan päädymme lykkäämään sitä.

 
  
MPphoto
 

  Ingeborg Gräßle (PPE-DE).(DE) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, on oman etumme mukaista pyrkiä löytämään ratkaisu tähän kiistaan, mutta se on mahdollista vain, jos neuvosto tekee aloitteen.

Olemme noudattaneet menettelytapasääntöjä, olemme lähettäneet asialle esittelijöitä, ja neljä koordinaattoria on lähettänyt kirjeitä ja esittänyt kysymyksiä. Vastauksia ei ole saatu. On vain viitattu herrasmiessopimukseen – joka ei varmaan koskaan ole koskenutkaan vastuuvapauden myöntämistä, vaan aina talousarvioneuvotteluja. Ja silloinkin se on koskenut vain hallinnollista osuutta. Tätä herrasmiessopimusta ei ole koskaan sovellettu toimintamenojen osuuteen; itse asiassa silloin, kun sopimus tehtiin, toimintamenoja ei ollut.

Neuvoston on tarjottava meille ratkaisu tähän; sillä on aikaa siihen, ja me kehotamme sitä tekemään sen. Minua hieman hävettää neuvoston puolesta kansalaisten edessä, sillä tämä on juuri se EU:n kielteinen puoli, ylimielisyys. Emme elä enää monarkiassa. Neuvoston on nyt korkea aika lähteä kanssamme demokratian – tai demokratian vahvistamisen – tielle, jota se sattumoisin on aina halukas viemään läpi perussopimuksissakin.

Me vaadimme, että neuvosto lakkaa pitämästä parlamenttia pilkkanaan, ja neuvoston olisi myös syytä lakata tekemästä itsensäkin naurunalaiseksi.

 
  
MPphoto
 

  Pierre Pribetich (PSE).(FR) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, olemme tänään joutuneet hämmentyneinä todistamaan tilannetta, jossa Euroopan parlamentti toteuttaa yhtä perustehtävistään, vastuuvapauden myöntämistä – niin symbolinen kuin se ehkä onkin tässä toimielinkolmiossa – yhden keskeisen osapuolen poissa ollessa. Hyvät kollegat, ajattelen vain niitä vierailijoita, jotka ovat todistamassa tätä näytelmää, jossa jotkut puhujat sanovat, että on olemassa talousarvion ulkopuolisia tilejä, joita ei voida julkistaa – mikä tarkoittaa, ettei niitä voida käsitellä avoimesti – ja jossa neuvosto ei ole paikalla kertomassa mahdollisista hankaluuksista tai muista olosuhteista.

Olen sitä mieltä, että me emme parlamentin jäseninä voi hyväksyä tällaista tilannetta, neuvoston valitettavaa poissaoloa. Voimme vain esittää vastalauseemme ja erityisesti voimme hyväksyä talousarvion valvontavaliokunnan puheenjohtajan tekemän ehdotuksen vastuuvapauden myöntämisen lykkäämisestä, koska muussa tapauksessa parlamentti tekee itsensä naurunalaiseksi hyväksymällä tilejä, joista se ei tiedä mitään ja joita sillä ei ole ollut mahdollisuutta tarkastaa.

Suoraan sanottuna, arvoisa puhemies, neuvoston on ryhdistäydyttävä ja pystyttävä antamaan avoimuuden edellyttämät tiedot. Vain tällä tavalla voidaan estää euroskeptikkoja tarttumasta tähän aiheeseen ja sanomaan, että emme toimi avoimesti ja että teemme virheitä etenkin demokratian toteuttamisessa.

 
  
MPphoto
 

  Søren Bo Søndergaard, esittelijä. (DA) Arvoisa puhemies, ensinnäkin haluan ilmaista tyytyväisyyteni tänään esitettyjen näkemysten yksimielisyyteen, ja toivon, että niillä on jotakin vaikutusta neuvostoon. Yhdyn täysin siihen, mitä talousarvion valvontavaliokunnan puheenjohtaja Bösch sanoi jäsen von Wogaulle, ja haluaisin lisäksi kysyä jäsen von Wogaulta vielä yhtä asiaa: Miksi parlamentin pitäisi myöntää vastuuvapaus, kun siltä on kielletty tietojen saanti?

Jos tämä olisi jonkin muun elimen asia, meillä ei tietenkään olisi mitään syytä sekaantua siihen. Saanen kuitenkin huomauttaa, että jos me myönnämme vastuuvapauden, me otamme itsellemme osan vastuusta. Vastuuvapauden myöntäminen merkitsee vastuun ottamista, ja voimme ottaa niskoillemme sellaisen vastuun vain, jos meille annetaan tietoja. Voi hyvin olla, että nämä tiedot on annettu joillekin muille tahoille parlamentissa, mutta miksi talousarvion valvontavaliokunnalta pitäisi kieltää oikeus tutustua niihin, kun sen kuitenkin kuuluisi hoitaa tätä asiaa?

Mielestäni myös jäsen Staes osui naulan kantaan ehdottaessaan, että pyytäisimme puhemiehistöä esittämään vastalauseen neuvostolle, etenkin kun liikkeellä on allekirjoittamattomia asiakirjoja, jotka näyttäisivät olevan lähtöisin neuvostolta ja sisältävän neuvoston osittaisen vastauksen kysymyksiin, joita olemme esittäneet. On tietenkin täysin sietämätöntä, että lehdistölle jaellaan allekirjoittamattomia asiakirjoja, joiden väitetään vastaavan kysymyksiimme, kun neuvosto ei kuitenkaan ole paikalla tässä keskustelussa esittämässä kantojaan. Sen vuoksi mielestäni olisi tosiaan hyvä, jos noudattaisimme ehdotusta pyytää puhemiehistöä esittämään parlamentin vastalauseen neuvostolle.

Lopuksi haluan kiittää valiokuntaa sen tekemästä erinomaisesta työstä. Paljon huomiota on kiinnitetty...

(EN) No mutta, neuvosto on saapunut! Hienoa.

(Suosionosoituksia)

Ehkä voimmekin sitten aloittaa keskustelun alusta! Annan puhemiehelle mahdollisuuden käynnistää keskustelu uudestaan, jotta voimme esittää kysymyksemme neuvostolle. Ehdotan siis sitä puhemiehelle.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. − (EN) Neuvoston edustaja on tietenkin tervetullut, mutta hän on saapunut seuraavaa keskustelua varten.

(Vastalauseita)

Pidän kuitenkin huolen siitä, että neuvoston puheenjohtaja ymmärtää parlamentin huolen, joka kävi ilmi äskeisestä, vastuuvapauden myöntämistä käsitelleestä keskustelusta. Olen varma siitä, että ministeri vie tämän viestin mukanaan Prahaan.

Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan huomenna.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö