Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/2277(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0150/2009

Pateikti tekstai :

A6-0150/2009

Debatai :

PV 22/04/2009 - 11
CRE 22/04/2009 - 11

Balsavimas :

PV 23/04/2009 - 6.14
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2009)0273

Diskusijos
Trečiadienis, 2009 m. balandžio 22 d. - Strasbūras Tekstas OL

11. 2007 m. išmoka: ES bendrasis biudžetas –- Taryba (diskusija)
Kalbų vaizdo įrašas
PV
MPphoto
 
 

  Pirmininkas. – Kitas klausimas, kurį aptarsime, yra Biudžeto kontrolės komiteto atstovo S. Søndergaardo pranešimas (A6-0150/2009) dėl išmokų vykdant bendrąjį Europos Sąjungos biudžetą 2007 finansiniais metais, II dalis – Taryba (C6-0417/2008 – 2008/2277(DEC)).

 
  
MPphoto
 

  Søren Bo Søndergaard, pranešėjas. − Gerb. pirmininke, norėčiau trumpai pasisakyti dėl bendros tvarkos, nes noriu būti visiškai tikras, kad į šio klausimo nagrinėjimą buvo pakviesta ir Taryba. Kadangi ruošiamės nagrinėti Tarybos problemą, būtų labai blogai, jei į šio klausimo svarstymą Taryba nebūtų pakviesta. Tik noriu, kad pirmininkas patvirtintų, jog Taryba buvo pakviesta.

 
  
MPphoto
 

  Pirmininkas. – Gerb. Søndergaardai, Tarybos pirmininko vardu galiu patvirtinti, kad Taryba buvo pakviesta dalyvauti šio klausimo svarstyme. Nepaisant to, pirmininko ir viso Parlamento vardu noriu išreikšti nuoširdų apgailestavimą, kad Taryba nedalyvauja. Manau, kad panašiai nutiko ir šį rytą, kai Parlamento pirmininkas pasveikino Tarybą, tačiau nesulaukė visiškai jokio atsakymo. Nors ir apgailestauju, bet negaliu nieko padaryti, kad ištaisyčiau situaciją, todėl privalome pradėti diskusiją taip, kaip ir planuota. Todėl kviečiu ir vėl užimti pranešėjo vietą, pristatyti diskusiją dėl šio pranešimo ir jame svarstomo klausimo.

 
  
MPphoto
 

  Søren Bo Søndergaard, pranešėjas. − (DA) Gerb. pirmininke, pirmiausia norėčiau išreikšti nusivylimą, kad ši diskusija vyks nedalyvaujant Tarybai, nes jos biudžetą ir ruošiamės aptarti. Žinoma, absurdiška, kad Taryba pasirinko paprasčiausiai ignoruoti šią diskusiją, atsižvelgiant į tai, kad Biudžeto kontrolės komitetas didžia dauguma nubalsavo rekomenduoti Parlamentui atidėti savo sprendimą dėl 2007 m. Tarybos biudžeto.

Kodėl mes tai padarėme? Ar dėl to, kad įtariame esant apgavystę ar neatitikimų? Atsakymas yra „ne“, nes nepastebėjome jokių to požymių ir neturime jokios tai patvirtinančios informacijos. Taigi kodėl tuomet mes taip padarėme? Mes pasiūlėme atidėti išmoką Tarybai, nes mūsų komitetas dar nesulaukė jokio oficialaus atsakymo iš Tarybos dėl biudžete pastebėtų neaiškumų. Šie neaiškumai gali būti atsiradę tik dėl nesusipratimų, tačiau Taryba atsisakė išsklaidyti šiuos nesusipratimus. Juk ji galėjo tai padaryti atsakydama į mūsų pateiktus klausimus.

Pagal Tarpinstitucinio susitarimo 42 dalį, Tarybos biudžete negali būti jokių asignavimų Bendrosios užsienio ir saugumo politikos išlaidoms. Kaip Europos mokesčių mokėtojų atstovai, turime užtikrinti, kad šios sutarties laikomasi. Tačiau norėdami tai padaryti, mes turime gauti progą ne tik pateikti klausimus apie Tarybos biudžetą, bet ir gauti atsakymus į šiuos klausimus.

Šio pranešimo priede išvardijome klausimus, kai kurie iš jų yra gana tiesūs, ir į juos neturėtų būti sunku atsakyti. Pavyzdžiui: Kiek į biudžetą neįtrauktų atsiskaitymų turėjo Taryba 2007 m.? Kokius fondus jie apmokėjo ir kam jie buvo panaudoti? Kitas klausimas – ar gali Taryba paaiškinti, kaip jos pačios vidaus auditorius padarė išvadą, jog pastebėta sąskaitų kontrolės ir tikrinimo trūkumų. Dar vienas klausimas – ar galima kaip nors paaiškinti, kodėl kasmet būtina dideles sumas iš vertimo biudžeto eilutės perkelti į kelionių biudžeto eilutę? Nepaisant mano, kaip pranešėjo, ir viso komiteto, skambučių, iki šiol Taryba nepateikė jokių oficialių atsakymų į šiuos klausimus.

Tai kelia didelių rūpesčių ne tik komitetui, bet ir visam Parlamentui, nes kaip galime patvirtinti biudžeto išlaidas, kitaip tariant, savo rinkėjams atsakingai teigti, kad biudžetas yra teisingas, nežinodami, kas slypi už skaičių. Tai būtų absurdiška.

Mes, Biudžeto kontrolės komiteto nariai, esame geri žmonės, todėl suteikiame Tarybai dar vieną progą atsakyti į šiuos klausimus. Rekomenduojame Parlamentui atidėti Tarybos biudžeto išlaidų patvirtinimą. Tai leis dar kartą svarstyti šį klausimą lapkritį, o Taryba gaus dar keletą mėnesių apsvarstyti, ar skaidrumas yra geriau nei slaptumas.

Tikiuosi, kad po šiandieninės diskusijos ir rytojaus balsavimo visiems paaiškės, kad mes nenorime būti tamsiųjų jėgų pakalikai. Mes norime viešumo, skaidrumo ir paaiškinimo, kaip leidžiami mokesčių mokėtojų pinigai. Štai, ko norime šiandien ir ko norėsime po rinkimų birželį.

 
  
MPphoto
 

  José Javier Pomés Ruiz, PPE-DE frakcijos vardu.(ES) Gerb. pirmininke, galiojančiame finansiniame reglamente skaičiau, kad Bendros užsienio ir saugumo politikos generalinis sekretorius ir vyriausiasis įgaliotinis, kartu su generalinio sekretoriaus pavaduotoju visiškai atsako už biudžeto II dalies asignavimus ir įsipareigoja imtis visų būtinų priemonių užtikrinti tinkamą jų valdymą.

Kur Javier Solana? Kur pavaduotojas, jei jis nedalyvauja šioje diskusijoje? Ir taip yra nepaisant to, kad vienintelė informacija, kurią turime, t.y. vidaus auditoriaus pranešimas, byloja, kad Taryboje yra B sąskaita – nebiudžetinė sąskaita. Pagal finansų reglamentą, ne pirmininkaujanti Čekijos valstybė ir ne pirmininkaujanti Prancūzija, bet Javier Solana kartu su savo pavaduotojais yra atsakingas už Tarybą.

Kas toji nebiudžetinė sąskaita?

Auditorius sako, kad šią dalį reikia panaikinti. Mes norėtume žinoti, kam ji buvo naudojama ir kodėl.

Mes norėtume žinoti, kodėl iš J. Solana administruojamų 650 milijonų eurų, už kuriuos jis yra atsakingas, 2006 m 13 milijonų eurų buvo perkelta iš išlaidų vertimui į išlaidas kelionėms, o 2007 m. asignavimai kelionių išlaidoms nebuvo padidinti. Tas pats vyksta ir vėl, ir mes negalime suprasti, ką reiškia tiek daug kelionių, ir kur šie fondai atsidurs.

Mes įpykę, nes tai atvejis, kai Parlamentas negali užtikrinti kruopštumo Europos Sąjungos iš mokesčių mokėtojų kišenės finansuojamoje sąskaitoje. Tai Tarybos prižiūrimos sąskaitos. Jos nėra tikrinamos. Mes, šio Parlamento nariai, negalėjome suorganizuoti nė vieno oficialaus susitikimo su Taryba, kur galėtume aptarti sąskaitas.

Jie atsisakė pateikti mums raštus. Atsisakė pateikti dokumentus. Jie supranta, kad mes neturime įgaliojimų tikrinti Tarybą. Jokių problemų nekilo, kai Taryba vykdė tik išimtinai administracines užduotis, tačiau dabar Bendra finansų ir saugumo politika apima eksploatacines išlaidas ir mes nesuprantame, kodėl jos turi išvengti demokratijos pagrindais užtikrinamo skaidrumo.

Todėl norėčiau pastebėti, kad generalinio sekretoriaus J. Solanos požiūris yra nepriimtinas ir Parlamentas ketina siūlyti nepatvirtinti Tarybos išlaidų, kaip nutiko prieš 10 metų, kai J. Elles pasakė, kad atsisako patvirtinti Komisijos išlaidas, taip paskatindamas J. Santero Komisijos atstatydinimą.

 
  
MPphoto
 

  Costas Botopoulos, PSE frakcijos vardu. – Gerb. pirmininke, sprendimas, kurį ketiname priimti, yra labai svarbus. Socialistų frakcija pritaria atidėjimui dėl iš esmės keturių priežasčių.

Pirmoji yra mūsų Palamento patikimumas ir vaidmuo. Labai svarbu nuo pat pradžių pasakyti, ką Parlamentas gali daryti, ir ko negali. Parlamentas gali ir privalo demokratiškai kontroliuoti Tarybos sąskaitas, nepaisant pasirašyto džentelmeniško susitarimo.

Antroji priežastis yra tarpinstitucinė pusiausvyra. Labai svarbu nedaryti nieko, ko negalime daryti kaip Parlamentas, tačiau labai svarbu pastebėti ir tai, kad turime teisę turėti savo nuomonę apie Tarybos sąskaitas, kai šios sąskaitos yra eksploatacinės ir kad už šias sąskaitas reikia atsiskaityti. Tai demokratiškas principas ir tai mes ketiname padaryti. Taigi mes nesakome, kad norime padaryti kažką kita. Mes sakome, kad norime atlikti savo pareigą.

Trečioji priežastis yra pagarba ir pasiruošimas Lisabonos sutarčiai. Gerai žinote, kolegos, kad dėl Lisabonos sutarties bendra išorės politika taps daug gilesnė ir įgys daugiau varančiosios jėgos. Tai daug svarbesnė bendroji politika ir nuo pat pradžių negalime sakyti, kad Parlamentas su ja neturės nieko bendro. Dabar turime progą pasakyti, koks yra Parlamento vaidmuo.

Paskutinioji, ir tikriausiai svarbiausia, priežastis – skaidrumas. Mūsų, kaip Parlamento, pareiga – užtikrinti skaidrumą. Mes negalime pasakyti piliečiams, kad svarbiausios bendros politikos, tokios kaip išorės ir gynybos politika, neįeina į Parlamento demokratinės kontrolės vykdymo sritį.

Taigi dėl šių keturių priežasčių manome, kad privalome balsuoti už atidėjimą.

 
  
MPphoto
 

  Kyösti Virrankoski, ALDE frakcijos vardu. (FI) Gerb. pirmininke, pirmiausia norėčiau padėkoti S. Bo. Søndergaardui už puikų pranešimą.

Pranešimas apie Tarybos išlaidų patvirtinimą yra labai ilgas ir išsamus. Taip pat jis paremtas nuorodomis į dokumentus ir ES Sutartį.

Problemiškiausias klausimas yra skaidrumas. Tarybos biudžetas tik iš dalies susijęs su administravimu, nes didelė fondų dalis skiriama tokioms operacijoms kaip Bendra užsienio ir saugumo politika. Taryba visiškai nepageidauja aptarti biudžeto vykdymo su Biudžeto kontrolės komitetu, neskuba perduoti prašytų dokumentų.

Europos Parlamentas kartu su Taryba yra už ES biudžetą atsakinga institucija. Jos užduotis – sekti fondų panaudojimą ir bendrą biudžeto vykdymą.

Kiek matau, būtent bendradarbiavimo trūkumas, o ne tariamai netinkamas fondų administravimas, privertė Biudžeto kontrolės komitetą pasiūlyti atidėjimą. Tai keista situacija, nes efektyvus Parlamento ir Tarybos bendradarbiavimas yra svarbiausia gerus rezultatus duodančios ES politikos sąlyga. Todėl mano frakcija galutinį sprendimą dėl savo pozicijos šiuo klausimu priims šį vakarą.

 
  
MPphoto
 

  Bart Staes, Verts/ALE frakcijos vardu. (NL) Ačiū, Gerb. Søndergaardai, jūsų pranešimas yra nuostabus ir apima visus aktualius klausimus. Tačiau norėčiau paprašyti pirmininko ir šio Parlamento vadovybės užfiksuoti faktą, kad Taryba diskusijoje nedalyvavo, ir nepalikti visko taip, kaip yra. Neturėtume leisti jiems dėtis gudresniais. Norėčiau paskatinti vadovybę apsvarstyti galimybę nusiųsti Tarybai griežtą protesto laišką ir aiškiai leisti jiems suprasti, kad jų elgesys nepriimtinas.

Iš tiesų, jei viskas liks taip, kaip yra dabar, mes atsisakysime pratęsti terminą. Tai nediskutuotina. Negalime patvirtinti Tarybos išlaidų. Ir tai susiję ne su sukčiavimu, o su principais, t.y. skaidrumu. 650 milijonų eurų Europos biudžeto gynybos, saugumo ir užsienio politikos srityje valdo J. Solana ir daro tai be jokios kontrolės. Tai prieštarauja demokratijos principams. Reikia liautis. Veiklos ataskaitų, skaidrumo ir aiškumo reikalavimai yra visiškai pateisinami.

Tačiau tai ne viskas. Kaip pranešimo apie PVM sukčiavimus pranešėjas, savo pranešime, kuris buvo patvirtintas gruodžio 4 d., aš aiškiai uždaviau Tarybai keletą klausimų. Nuo to laiko praėjo keturi ar penki mėnesiai, o iš Tarybos nesulaukėme jokių atsakymų, tuo tarpu minimas PVM sukčiavimas sudaro nuo 60 iki 100 milijardų eurų per metus. Taryba privalo imtis veiksmų. Kovoje su PVM sukčiavimais būtinas koordinavimas ir kol iš jų pusės nėra noro veikti, aš nepritarsiu Tarybos išlaidoms.

 
  
MPphoto
 

  Jens Holm, GUE/NGL frakcijos vardu. (SV) Gerb. pirmininke, aš taip pat norėčiau užduoti tą patį klausimą – kodėl šioje diskusijoje nedalyvauja Taryba? Juk svarstome būtent Tarybos elgesį ir biudžeto valdymą. Esu nustebęs, kad čia nėra nė vieno Tarybos nario, kuris galėtų atsakyti į mūsų klausimus. Biudžeto kontrolės komitete mums, o ypač S. Bo. Søndergaardui, iškilo keletas klausimų dėl Tarybos finansų valdymo. Mes juos pateikėme ne vieną kartą, tačiau nesulaukėme įtikinamų atsakymų.

Leiskite pateikti porą pavyzdžių. 2006 m. Taryba išleido 12,6 milijonų eurų kelionėms. Šie pinigai turėjo būti panaudoti vertimams. Norėčiau užduoti Tarybai klausimą, bet jei Taryba negali atsakyti, galbūt Komisija galės. Kur Taryba keliavo 2006 m.? Kam buvo išleisti šie 12 milijonų eurų?

Taryba turi konfidencialių sąskaitų, vadinamųjų „comptes hors budget“. Vidaus auditorius ragino Tarybą panaikinti šias sąskaitas, tačiau nesėkmingai. Norėčiau paklausti, kodėl? Kiek tokių sąskaitų yra šalia biudžeto? Kas tose sąskaitose?

Mūsų, kaip Europos Parlamento narių, pareiga – ištirti, kaip Taryba naudoja biudžeto išteklius. Mes privalome tai padaryti, nes atstovaujame mokesčių mokėtojams. O Tarybos darbas – atsakyti į šiuos klausimus. Mums reikia atsakymų į šiuos klausimus. Kas nutiko tiems 12 milijonų eurų? Kas tose konfidencialiose sąskaitose? Kiek yra tokių konfidencialių sąskaitų?

Jei negausime patenkinamų atsakymų, tuomet rytoj nepritarsime Tarybos išlaidoms.

 
  
MPphoto
 

  Nils Lundgren, IND/DEM frakcijos vardu. (SV) Gerb. pirmininke, susidūrėme su viena labai svarbia problema. Galėtumėte pasakyti, kad, būdamas euroskeptiškos partijos atstovas, manau, kad būtent Taryba turėtų dominuoti Europos bendradarbiavimo srityje, o Parlamentas turėtų sutelkti dėmesį į vidaus rinką ir tarpvalstybinius klausimus. Tačiau dabar išryškėjo trečioji sritis. Taryba ir Parlamentas iš esmės yra vienodai atsakingi už biudžetą ir už tai, kaip bus panaudoti mokesčių mokėtojų pinigai. O šiuo metu susiklostė precedentų neturinti situacija, kai Taryba slepia, kur panaudojo pinigus. Todėl nėra skaidrumo. Piliečiai negali pasakyti: „Sutinku su tuo, nes žinau, kam buvo panaudoti pinigai“. Todėl pasakyčiau taip – kiek suprantu, visi pasisakiusieji šiame Parlamente nors kartą sutaria – nekyla jokių abejonių, kad nepatvirtinsime Tarybos išlaidų, kol neišsiaiškinsime, kur dingo pinigai.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI).(DE) Gerb. pirmininke, kaip aistringas proeuropietis, esu įsitikinęs, jog ši situacija – tai pamoka mums, kokia neturėtų būti demokratiška Europa. Tai, kad Taryba mano, jog neprivalo priimti labai aiškios Parlamento kritikos, deja, rodo, kad visa ES skirta kritika yra teisinga ir visi, kurie nepriima šios institucijos, yra teisūs, nes mes akivaizdžiai nepaisome svarbiausių demokratijos principų.

Sutartis po sutarties mes leidome galios centrui išlikti visiškai nekontroliuojamam, o Taryba – ir tai galima įrodyti – yra tingi, nekompetentinga ir, daugeliu atvejų, veikia slaptai. Sakau „tingi“, nes galima įrodyti, jog dauguma ministrų, t.y. asmenų, priimančių Europai tikrai svarbius sprendimus už uždarų durų, dažnai net nedalyvauja posėdžiuose, o sprendimus dėl itin svarbių klausimų priima valstybės tarnautojai. Panašūs įvykiai vyko Austrijoje iki 1848 m. To negalima pavadinti demokratija.

Taryba nenori atskleisti net pagal darbotvarkę aptariamų klausimų. Parlamento nariai gali patys tai išsiaiškinti iki smulkmenų per parlamentinius paklausimus, kaip padariau aš, tačiau rezultatai kelia siaubą. Šie žmonės paprasčiausiai tinginiauja. Tie, kurie įstatymų priėmimo prasme yra svarbesni už mus, Parlamento narius, palieka kitus vietoj savęs.

Taip pat teigiama, kad šiuo metu Tarybos skaidrumas didesnis, tačiau realybėje nuo 2006 m. Tarybos sprendimo, skaidrumo šioje institucijoje yra mažiau. Vienintelis darbotvarkės klausimas iš 130 pačioje svarbiausioje taryboje – Išorinių santykių taryboje – 2008 m. buvo sprendžiamas viešai. Visa kita buvo aptariama už uždarų durų. Visa kita mažiau skaidru net už mafijos reikalus.

O kur dar fondų panaudojimas. Kur pradingo keli milijonai eurų? Kodėl Taryba atsisako bendradarbiauti sprendžiant šį klausimą? Koks Parlamento požiūris į tokią slaptą tarnybą, kuri vadovaujant Javierui Solanai vis plečiasi ir plečiasi? Javier Solana gyvena Ispanijoje, kuri pripažįsta, kad ES slaptoji tarnyba egzistuoja. Kur keliauja pinigai? Ar korumpuoti šie žmonės? Ir ar trūksta jiems skaidrumo?

 
  
MPphoto
 

  Herbert Bösch (PSE).(DE) Gerb. pirmininke, šio komiteto vardu norėčiau pasakyti du dalykus. Sveikinimai pranešėjui, kuris uždavė tiesius klausimus, tačiau nesulaukė jokių atsakymų. Sveikinimai šiam komitetui, kuris didžia dauguma – 27:2 – priėmė S. Bo. Søndergaardo pranešimą. Valstybėms narėms įtartinas toks jų nedalyvavimas, juolab, leiskite priminti, kad šį klausimą įtraukėme į šios popietės darbotvarkę specialiai prisitaikydami prie Tarybos tvarkaraščio. Valstybės narės čia daro tokius dalykus, kokių nedrįstų daryti savo šalyje.

Netrukus vyks rinkimų kampanija, kurios metu vėl viskas bus perduodama Briuseliui. Problemos susijusios su miestais sostinėmis, o ne su Briuseliu. Norėčiau pamatyti, kaip Komisija karts nuo karto reiškia didesnę paramą šiuo klausimu. Mano nuomone, jos elgesys kartais pernelyg nedrąsus. Kalbant apie comptes hors budget – mano šalyje tai vadinama „juodąja buhalterija“ – tai man primena Eurostatą ir panašias istorijas. Ilgai tai netruks. Šio komiteto užduotis buvo įspėti apie tokią veiksmų seką ir didžiuojuosi, kad tai buvo pasakyta tokia didele balsų dauguma. Aš tikiu – ir tai bus mintis, kurią aš išsinešiu iš rytojaus balsavimo, jei rytoj tokia pati balsų dauguma nubalsuosime taip, kaip aš tikiuosi, – kad mes įrodėme, jog kontrolės mechanizmas veikia. Yra, kas tuo pasirūpins. O po to žiūrėsime, kokios bus pasekmės.

 
  
MPphoto
 

  Paulo Casaca (PSE).(PT) Gerb. pirmininke, prisidedu prie sveikinimų pranešėjui, taip pat įvairioms politinėms frakcijoms, Komisijai ir mūsų komitetui, atliekančiam pirmininko pareigas. Turiu pasakyti, kad mums visiškai nepriimtinas ne tik „purvinų fondų“ buvimas, bet ir tariamas džentelmeniškas susitarimas, pasirašytas beveik prieš 39 metus, jau, mano nuomone, nebeturi jokios prasmės.

Šiandien mes nesame kažkoks gerbėjų klubas. Tikrai ne. Mes esame piliečių Europa. Mes turime būti atskaitingi visiems.

Čia, Europos Parlamente, turime neseniai pabaigtas realizuoti reformas, esame visiškai pasirengę nuo kitos parlamentinės sesijos atsakyti dėl visko, kas susiję su mūsų sąskaitomis.

Taryba turi padaryti tą patį. Labai gaila, kad Taryba nepasinaudojo jiems suteikta proga šiandien čia dalyvauti. Būtent dėl to ir pasirinkome šį posėdžio laiką. Norėtume pasakyti, kad taip tikrai negali tęstis, ir kad padarysime viską, kad Taryba būtų priversta atsiskaityti, kaip ji vykdo savo biudžetą.

 
  
MPphoto
 

  Karl von Wogau (PPE-DE).(DE) Gerb. pirmininke, ponios ir ponai, iš Biudžeto kontrolės komiteto, Užsienio reikalų komiteto ir Saugumo ir gynybos pakomitečio perspektyvos norėčiau atkreipti dėmesį į dar vieną labai svarbų šios diskusijos aspektą. Kai kurios išsakytos mintys galėjo sudaryti įspūdį, kad Parlamentas nenagrinėja bendros užsienio ir saugumo politikos, tačiau tai toli gražu nėra tiesa. Taryba puikiai bendradarbiauja su Saugumo ir gynybos pakomitečiu ir mes esame informuoti apie kiekvieną smulkmeną, įskaitant ir biudžetą. Biudžeto kontrolės komitetas nedalyvauja, – tai Europos Parlamento vidaus reikalas – tačiau Biudžeto komiteto pirmininkas, Užsienio reikalų Komitetas ir Saugumo ir gynybos pakomitetis nuolat informuojami apie su biudžetu susijusias smulkmenas. Užtikrinu, parlamentinė priežiūra vykdoma.

Dar yra konfidencialūs reikalai, kuriems sukurtas specialus komitetas, kuris taip pat reguliariai informuojamas, o informaciją apie visas parlamentinės analitinės priežiūros ir gynybos politikos smulkmenas teikia pats J. Solana.

Tai gali kelti Biudžeto kontrolės komiteto pasipiktinimą. Sutinku, kad Tarybos nedalyvavimas šioje diskusijoje nepateisinamas. Nepaisant to, sveiku protu neparemtos pastabos, kaip kad pasisakė H. P. Martin, sudaro įspūdį, kad Europos Sąjungos užsienio ir saugumo politikoje nėra jokios demokratinės kontrolės. Yra dar svarbesnių dalykų, kaip pavyzdžiui, sąskaitos, iš kurių finansuojamos J.Solanos kelionės. Vykdomos operacijos Čade, Konge, Gruzijoje ir daugelyje kitų šalių. Čia vyksta dialogai ir vykdoma efektyvi demokratinė kontrolė.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI).(DE) Gerb. pirmininke, norėčiau pateikti asmeninę pastabą pagal 149 taisyklę, kurios numeris ankstesnėje versijoje buvo 145. Buvo paminėtas mano vardas ir aš buvau apkaltintas teikiąs neprotingas pastabas. Griežtai nesutinku su šiuo kaltinimu. Ši informacija gali būti užregistruota. Tiesa, kad daugeliu atvejų valstybės tarnautojai vietoj užsienio ministrų ir kitų (specialiose Tarybose) priima sprendimus svarbiuose komitetuose, nes dėl neaiškių priežasčių ministrai nesugebėjo atvykti. Kartais galima įrodyti, kad jie teikia pirmenybę frakcijos susirinkimams.

Taip pat tiesa, kad pirmininkas, kurio asmeninis elgesys turėtų būti galų gale išanalizuotas, čia sako dalykus, į kuriuos neįmanoma nereaguoti. Tokia parlamentinė analitinė priežiūra neegzistuoja, nėra jokių atitinkamai suformuotų analitinės priežiūros mechanizmų. Pateiksiu pavyzdį. Operatyvinis skyrius (INT) su 30 personalo narių...

(Pirmininkas pertraukė kalbantįjį ir paprašė laikytis tvarkos)

 
  
MPphoto
 

  Pirmininkas. – Atsiprašau, bet jums buvo suteiktas žodis, kad atsakytumėte į asmeninį klausimą, o ne tam, kad sakytumėte kalbą. Savo atsakymą jau pateikėte.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI).(DE) Tuomet norėčiau asmeniškai paraginti Gerb. von Wogau dar kartą atskleisti, su kuo jo teisinė įmonė vykdo verslą ir iš ko jis gauna pajamas, o tuomet galėsime tęsti pokalbį.

 
  
MPphoto
 

  Pirmininkas. – Manau, kad jūsų žodžiai yra daug rimtesni už tuos, kuriuos pasakė K. von Wogau. Jis savo ruožtu paprašė pasisakyti asmeniniu klausimu, todėl suteikiu jam žodį.

 
  
MPphoto
 

  Karl von Wogau (PPE-DE).(DE) Gerb. pirmininke, H. P. Martin ką tik paminėjo mane labiausiai įžeidžiančiame kontekste. Nors tikrai jokios informacijos apie savo asmeninius reikalus H. P. Martin neteiksiu, aš pasirengęs atitinkamai pateikti šią informaciją bet kada, kadangi tai, apie ką čia buvo užsiminta, yra visiškai nepagrįsta.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE-DE).(DE) Gerb. pirmininke, Komisijos nary, ponios ir ponai, norėčiau pradėti nuo to, kad būtų buvę geriau, jei gerb. Klaus dalyvaudamas plenariniame posėdyje būtų išsakęs savo nuomonę apie kaltinimus, kurie gerai žinomi. Tai neabejotinai būtų padėję pademonstruoti valdžių atskyrimą, kuris labai gerai pasiteisina Europos lygmeniu.

Antra, norėčiau paprieštarauti Tarybos palyginimui su mafija. Demokratinėje santvarkoje toks palyginimas paprasčiausiai netinkamas.

Be to, manau, kad valstybiniams audito teismams buvo suteikta galimybė intensyviau dirbti kartu su Europos Teisingumo Teismu. Tarybos atžvilgiu ypač svarbi ir reguliariai vykdytina valstybinio lygmens analitinė priežiūra, kurią atlieka valstybių narių parlamentai. Antra, labai svarbu, žinoma, kad Europos audito rūmai smulkiai išanalizuotų šią praktiką ir pateiktų būtinus dokumentus.

Aš manau, kad skaidrumas, kurio mes reikalaujame, taip pat pagrįstas Lisabonos sutartimi, todėl turime stengtis, kad ši sutartis būtų patvirtinta kaip įmanoma greičiau.

 
  
  

PIRMININKAUJA: E. McMILLAN-SCOTT
Pirmininko pavaduotojas

 
  
MPphoto
 

  Herbert Bösch, Biudžeto kontrolės komiteto pirmininkas. (DE) Gerb. pirmininke, norėčiau trumpai pakomentuoti tai, ką pasakė gerb. von Wogau. Gerb. von Wogau, galbūt jūsų institucija ir rengia įdomias diskusijas apie ateities projektus. Vis dėlto tai neįeina į trijų pirmininkų ar įvairiapusės institucijos atsakomybę. Tai turi būti svarstoma Biudžeto kontrolės komitete, o tuomet plenariniame posėdyje. Jei galite pasakyti, kas vyksta su Tarybos nebiudžetinėmis sąskaitomis, tuomet prašau netylėti. Esu įsitikinęs, kad jūs, kaip ir mes, to nežinote. O pritardami Tarybos išlaidoms mes priimame atsakomybę už tai, ką Taryba padarė ar nepadarė.

Tai ne vaikų darželis. Jei nežinome, ką jie yra padarę, negalime už tai prisiimti atsakomybės, kitaip tapsime pasaulio pajuokos objektu. Jei kas nors pageidauja tai padaryti rytoj, pirmyn. Tačiau aš rekomenduočiau nepatvirtinti Tarybos išlaidų ir balsuoti už atidėjimą.

 
  
MPphoto
 

  Ingeborg Gräßle (PPE-DE).(DE) Gerb. pirmininke, ponios ir ponai, esame suinteresuoti išspręsti šiuos ginčus, tačiau tai įmanoma tik tuomet, jei Taryba žengs atitinkamą žingsnį.

Mes atlikome reikalingas procedūras, siuntėme pranešėjus, keturi koordinatoriai rašė laiškus ir uždavinėjo klausimus. Nebuvo gauta jokių atsakymų, tik paminėtas džentelmeniškas susitarimas, kuris niekuomet nebuvo taikomas išlaidų patvirtinimui, tik biudžeto svarstymo posėdyje. Net ir tuomet jis buvo taikomas tik administracinei daliai. Džentelmeniškas susitarimas niekuomet nebuvo taikomas operacinei daliai. Iš tiesų, tuo metu, kai buvo pasirašytas šis susitarimas, dar nebuvo jokios operacinės dalies.

Taryba turi išsakyti savo poziciją, tam jau atėjo laikas, ir mes paraginsime ją tai padaryti. Man truputi gėda jos vardu prieš visuomenę, nes taip demonstruojama neigiama arogantiškoji Europos pusė. Mes nebegyvename monarchijoje ir pats laikas Tarybai prisijungti prie mūsų kelyje į didesnę demokratiją, kuri visuomet padeda pagreitinti sutartis.

Norėtume paraginti Tarybą nustoti šaipytis iš Parlamento ir nedaryti savęs pajuokos objektu.

 
  
MPphoto
 

  Pierre Pribetich (PSE).(FR) Gerb. pirmininke, Komisijos nary, simboliška, kaip tik gali būti šiame instituciniame trikampyje, kad visi mes su nuostaba stebime, kaip vyksta svarbus Europos Parlamento aktas – tvirtinimas – nedalyvaujant vienam iš pagrindinių veikėjų. Iš tiesų, ponios ir ponai, mąstau apie lankytojus, kurie stebi šią situaciją. Kai kurie pasisakantieji teigia, jog egzistuoja papildomos biudžetinės sąskaitos, kurios negali būti paviešintos, t.y. negali būti nagrinėjamos „skaidriai“, o Tarybos čia nėra ir ji negali paaiškinti, kokia iš tikrųjų yra situacija.

Aš manau, kad būdami Europos Parlamento nariais negalime pritarti tokiam begėdiškam Tarybos nedalyvavimui ir galime tik protestuoti ir patvirtinti Biudžeto kontrolės komiteto pateiktą siūlymą atidėti Tarybos išlaidų tvirtinimą, nes kitu atveju Parlamentas, patvirtindamas išlaidas, apie kurias nieko nežino ir kurių neturėjo progos patikrinti, paprasčiausiai apsikvailins.

Atvirai kalbant, gerb. pirmininke, Taryba turi susiimti ir pateikti informaciją, reikalingą skaidrumui užtikrinti, kad euroskeptikai negalėtų pasinaudoti šia situacija ir parodyti, jog mūsų veikla nėra skaidri ir kad darome klaidų, ypač kalbant apie demokratiją.

 
  
MPphoto
 

  Søren Bo Søndergaard, pranešėjas. (DA) Gerb. pirmininke, pirmiausia norėčiau išreikšti savo džiaugsmą šiandien išsakytų nuomonių vieningumu ir tikiuosi, kad tai kaip nors paveiks ir Tarybą. Aš visiškai pritariu tam, ką Biudžeto kontrolės komiteto pirmininkas H. Bösch pasakė K. von Wogau ir dar norėčiau pridurti gerb. von Wogau: kodėl Parlamentas turėtų patvirtinti Tarybos išlaidas, jei jam nesuteikiama jokia informacija?

Iš tiesų, jei tai priklausytų kitos konstitucijos kompetencijai, mums nebūtų jokio reikalo kištis. Tačiau jei patvirtinsime Tarybos išlaidas, prisiimsime didelę dalį atsakomybės. Išlaidų patvirtinimas reiškia atsakomybės perėmimą, o dalintis atsakomybe galima tik tuo atveju, jei jums suteikiama atitinkama informacija. Gali būti, kad ši informacija teikiama kokiai nors kitai Parlamento grupei, tačiau kodėl ji neprieinama Biudžeto kontrolės komitetui, kuris yra už tai atsakingas?

Taip pat manau, kad pagrįstas B. Staes siūlymas pateikti Tarybai protestą, ypač dėl to, kad tarp institucijų keliauja nepasirašyti Tarybos dokumentai su nepilnais atsakymais į pateiktus klausimus. Visiškai nepriimtina, kad nepasirašyti dokumentai, kuriuose tariamai pateikiami atsakymai į mūsų klausimus, perduodami spaudai, o pati Taryba net nedalyvauja diskusijoje ir nepaviešina savo pozicijos. Todėl manau, kad visiškai deramas Vadovybės sprendimas būtų įteikti protesto notą Tarybai.

Galiausiai norėčiau padėkoti komitetui už puikiai atliktą darbą. Šiam klausimui buvo skirta nemažai dėmesio.

O, pasirodė Taryba! Labai gerai.

(Plojimai)

Tikriausiai galime pradėti diskusiją iš naujo. Suteiksime žodį primininkui, kad šis pradėtų visą diskusiją iš naujo, kad galėtume užduoti Tarybai klausimus. Taigi siūlau pirmininkui tai ir padaryti.

 
  
MPphoto
 

  Pirmininkas. − Taryba, žinoma, laukiama, tačiau jie pasirodė dėl kitos diskusijos.

(Prieštaravimai)

Tačiau aš įsipareigoju užtikrinti, kad pirmininkaujanti valstybė sužinotų apie Parlamento susirūpinimą, išreikštą praėjusios diskusijos metu dėl biudžeto išlaidų patvirtinimo. Esu įsitikinęs, kad ministras perduos šią informaciją Prahai.

Diskusija baigta.

Balsavimas vyks rytoj.

 
Teisinė informacija - Privatumo politika