Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0098(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0210/2009

Συζήτηση :

PV 22/04/2009 - 12
CRE 22/04/2009 - 12

Ψηφοφορία :

PV 23/04/2009 - 8.2
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0276

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 22 Απριλίου 2009 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

12. Πρόσβαση στη διεθνή αγορά μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία (αναδιατύπωση) - Όροι που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα - Πρόσβαση στη αγορά διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών (αναδιατύπωση) (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
Συνοπτικά πρακτικά
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Το επόμενο σημείο είναι η κοινή συζήτηση σχετικά με

– τη σύσταση για δεύτερη ανάγνωση από την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού για την κοινή θέση του Συμβουλίου με σκοπό την έγκριση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων πρόσβασης στην διεθνή αγορά μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία (αναδιατύπωση) (11786/1/2008 - C6-0016/2009 - 2007/0097(COD)) (Εισηγητής: Mathieu Grosch) (A6-0215/2009),

– τη σύσταση για δεύτερη ανάγνωση από την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού για την κοινή θέση του Συμβουλίου με σκοπό την έγκριση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα και για την κατάργηση της οδηγίας 96/26/ΕΚ του Συμβουλίου (11783/1/2008 - C6-0015/2009 - 2007/0098(COD)) (Εισηγήτρια: Silvia-Adriana Ţicău) (A6-0210/2009), και

– τη σύσταση για δεύτερη ανάγνωση από την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού για την κοινή θέση του Συμβουλίου με σκοπό την έγκριση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για για τους κοινούς κανόνες πρόσβασης στην αγορά διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών (αναδιατύπωση) (11788/1/2008 - C6-0014/2009 - 2007/0099(COD)) (Εισηγητής: Mathieu Grosch) (A6-0211/2009).

 
  
MPphoto
 

  Mathieu Grosch, εισηγητής. (DE) Κύριε Πρόεδρε, εικάζω ότι πρόκειται για κοινή συζήτηση σχετικά με τις τρεις εκθέσεις που αποτελούν τη δέσμη μέτρων για τις οδικές μεταφορές.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Συμβούλιο και επίσης το προσωπικό της Επιτροπής. Η δουλειά που κάναμε τα τελευταία δύο χρόνια παρήγαγε καλά αποτελέσματα.

Οι οδικές και εμπορευματικές μεταφορές στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού χώρου αντιστοιχούν σε περίπου 75% των μεταφορών και απασχολούν δύο εκατομμύρια ανθρώπους. Έγινε έκκληση για συγκεκριμένους νέους κανόνες εν όψει του ανοίγματος της αγοράς για 25 χώρες που προγραμματίζεται για τον Μάιο του 2009. Οι προτάσεις της Επιτροπής ακολούθησαν την ίδια γραμμή.

Όσον αφορά την έκθεση της συναδέλφου μου κυρίας Ţicău – την οποία, μαζί με όλους τους εισηγητές για τη δέσμη μέτρων για τις οδικές μεταφορές, θα ήθελα να ευχαριστήσω για την εποικοδομητική συνεργασία – είναι σημαντικό να καθοριστούν σαφείς κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με αυτό για τους οδικούς μεταφορείς. Πρέπει να αποδείξουν την αξιοπιστία τους σε όλη την Ευρώπη και πρέπει να έχουν επίσης μια γερή οικονομική δομή. Οι διαχειριστές μεταφορών πρέπει να μπορούν να αποδείξουν είτε πολύχρονη εμπειρία είτε υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης. Σοβαρές παραβάσεις μπορεί να διακυβεύσουν αυτή την αξιοπιστία, η οποία επίσης συνεπάγεται ότι τα κράτη μέλη θα κληθούν να συνεχίσουν να εκτελούν ελέγχους και να τιμωρούν τις παραβάσεις ακόμα και μετά τη θέση σε ισχύ του εν λόγω κανονισμού. Αυτό είναι γενικά ανεπαρκές στον τομέα των μεταφορών εν γένει.

Περισσότερες από τις μισές τροπολογίες του Κοινοβουλίου έχουν γίνει δεκτές. Δεν θα τα αναλύσω όλα αυτά σήμερα, αλλά θα ήθελα να επισημάνω ένα αποτέλεσμα του ανεπίσημου τριμερούς διαλόγου που είναι πολύ σημαντικός για εμένα, δηλαδή την καταπολέμηση των εικονικών εταιρειών. Αυτές οδηγούν σε διαστρέβλωση του ανταγωνισμού και αποδυναμώνουν τις εθνικές επιχειρήσεις. Η πρόληψη αυτής της μορφής δημιουργίας συνεπάγεται την πρόληψη του κοινωνικού και οικονομικού ντάμπινγκ, το οποίο ήταν επίσης ένα θέμα από μόνο του στη δέσμη μέτρων για τις οδικές μεταφορές.

Αναφορικά με το θέμα της πρόσβασης στην αγορά για λεωφορεία, πούλμαν και φορτηγά – λεωφορεία και πούλμαν ιδιαίτερα – ο εν λόγω κανονισμός περιστράφηκε κυρίως γύρω από τον «κανόνα των 12 ημερών», καθώς επιτεύχθη πολύ σύντομα συμφωνία για τα άλλα σημεία. Η εκ νέου καθιέρωση της δυνατότητας να λαμβάνεται εβδομαδιαία περίοδος ανάπαυσης μετά από 12 ημέρες δεν απεμπολεί την ασφάλεια. Οι ημερήσιες περίοδοι οδήγησης και ανάπαυσης πρέπει να τηρούνται και σε τέτοια ταξίδια οι οδηγοί δεν πρέπει να υπερβαίνουν ποτέ τον επιτρεπόμενο ημερήσιο χρόνο οδήγησης. Επιπλέον, τα εν λόγω ταξίδια 12 ημερών συμβάλλουν στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και για πολλούς ανθρώπους αποτελούν οικονομικό τρόπο για να πάνε διακοπές.

Η συζήτηση για την πρόσβαση στην αγορά ήταν μία από τις εντονότερες για τις εμπορευματικές μεταφορές και σε αυτή το Κοινοβούλιο δεν πήρε όλα όσα ήθελε. Ωστόσο, πετύχαμε συμβιβασμό και ήταν καλός. Μου φαίνεται ότι ειδικότερα για τις ενδομεταφορές – τρεις πράξεις σε επτά ημέρες – αυτός ο συμβιβασμός είναι καλό σημείο αφετηρίας. Ο τελικός στόχος είναι να ρυθμίσουμε τις υπηρεσίες σε τρίτες χώρες και μεσοπρόθεσμα πρέπει να ανοίξουμε την αγορά ενδομεταφορών. Αναμένουμε προτάσεις από την Επτιροπή σχετικά με το θέμα, καθώς οι ενδομεταφορές θα πρέπει επίσης να λειτουργούν για την αποφυγή διαδρομών χωρίς φορτίο. Δεν θέλουμε, ωστόσο, να ερμηνεύσουμε την επιβολή προσωρινών περιορισμών σε αυτό ως προστατευτισμό. Σε αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή, που δεν εφαρμόζεται η κοινωνική και φορολογική εναρμόνιση στον τομέα των μεταφορών, ήταν καλή ιδέα να τις περιορίσουμε για να αποφύγουμε τον αθέμιτο ανταγωνισμό. Ωστόσο, δεν πρέπει να περιμένουμε δύο χρόνια πριν την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Θα πρέπει να επαρκούν έξι μήνες για τις ενδομεταφορές και ο κανόνας των 12 ημερών.

Θα ήθελα επίσης μια σαφή απάντηση από την Επιτροπή ως προς το εάν οι χώρες που έχουν ήδη ανοίξει τις αγορές ενδομεταφορών τους σύμφωνα με το άρθρο 306 της Συνθήκης θα σταματήσουν να το πράττουν σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Ελπίζω ότι η Επιτροπή θα προβεί σε σαφή δήλωση σήμερα σχετικά με το περαιτέρω άνοιγμα των αγορών ενδομεταφορών και σχετικά με το άρθρο 306.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău, εισηγήτρια. (RO) Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, θα προτιμούσα να χρησιμοποιήσω πέντε λεπτά για να ξεκινήσω και να αφήσω ένα λεπτό για τα συμπεράσματά μου.

Το σχέδιο κανονισμού εκθέτει τους όρους αναφορικά με την τοποθεσία, το χαρακτήρα, την οικονομική κατάσταση και την επαγγελματική επάρκεια που πρέπει να πληροί ένα πρόσωπο για να είναι σε θέση να ασκεί το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα. Ο κανονισμός που συζητάμε καθιέρωσε επίσης τους όρους, σύμφωνα με τους οποίους μια εταιρεία μπορεί να απασχολεί ένα διαχειριστή μεταφορών, επέβαλε διαδικασίες εξουσιοδότησης και επιτήρησης, προέβλεψε ηλεκτρονικά μητρώα και την προστασία ηλεκτρονικών δεδομένων, ασχολήθηκε με το θέμα των κυρώσεων για μη συμμόρφωση με τον κανονισμό και δημιούργησε ένα σύστημα αμοιβαίας αναγνώρισης διπλωμάτων και ιστορικών δικαιωμάτων.

Με την πρώτη ανάγνωση, η οποία έληξε με μια ψηφοφορία της ολομέλειας πέρυσι τον Μάιο, το Κοινοβούλιο επέμενε ότι ο διαχειριστής μεταφορών έχει κανονική συμβατική σχέση με την εταιρεία και επέβαλε ένα μέγιστο όριο στον αριθμό οχημάτων που μπορεί να διαχειρίζεται ο διαχειριστής.

Εισηγήθηκαν επίσης τροπολογίες για να καταστήσουν αυστηρότερες τις απαιτήσεις ως προς τη μόνιμη τοποθεσία της εταιρείας. Η καλή φήμη της εταιρείας μπορεί να χαθεί ως αποτέλεσμα της συμμετοχής της σε εμπορία ανθρώπων ή διακίνηση ναρκωτικών.

Το Κοινοβούλιο κατάρτισε έναν κατάλογο σοβαρών παραβάσεων που έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό από το επάγγελμα σε συνδυασμό με την εξάλειψη διατάξεων για παραβάσεις ήσσονος σημασίας. Η ασφάλιση έγινε δεκτή ως απόδειξη χρηματοπιστωτικής ικανότητας και μειώθηκε ο δείκτης ρευστότητας του ενεργητικού έναντι οφειλών.

Διατηρήθηκε η υποχρεωτική γραπτή εξέταση στη χώρα διαμονής ως προϋπόθεση για την άσκηση του εν λόγω επαγγέλματος με τη δυνατότητα εξαίρεσης για δεκαετή συνεχή πρακτική πείρα.

Τέλος, καταργήθηκαν τα προηγούμενα δικαιώματα και ζητήθηκε από την Επιτροπή να υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις ενδεχόμενες επιπτώσεις από την επέκταση του κανονισμού σε εμπορικές μεταφορές που χρησιμοποιούν οχήματα με τον κατάλληλο σχεδιασμό και εξοπλισμό, που προορίζονται για τη μεταφορά έως εννέα ατόμων συμπεριλαμβανομένου του οδηγού.

Η κονή θέση ενέκρινε στο ακέραιο ή ως προς την ουσία τους 70 από τις 113 τροπολογίες του Κοινοβουλίου. Αυτές περιλαμβάνουν τροπολογίες για παραβάσεις ήσσονος σημασίας, τον ορισμό της σχέσης μεταξύ εταιρειών και διαχειριστών μεταφορών, το δικαίωμα κατάργησης εκείνων που υπόκεινται σε αποφάσεις για την άσκηση επαγγέλματος ως διαχειριστής μεταφορών, την αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών, ιστορικών δικαιωμάτων, την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αρμόδιων αρχών, καθώς και τη διακίνηση ναρκωτικών και την εμπορία ανθρώπων ως αιτίες για τον αποκλεισμό από το επάγγελμα.

Αναφορικά με τα μητρώα, τόσο το Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο συμφώνησαν για σταδιακή προσέγγιση. Στην πραγματικότητα η Επιτροπή θα καθορίσει τη διάρθρωση των δεδομένων για εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα έως το τέλος του 2009, αλλά τα δύο θεσμικά όργανα πρότειναν διαφορετικά χρονοδιαγράμματα για την εφαρμογή, με το Συμβούλιο να ζητάει μεγαλύτερη χρονική περίοδο.

Υπήρχαν επίσης και άλλα θέματα για τα οποία η αρχική τοποθέτηση του Συμβουλίου ήταν διαφορετική από εκείνη του Κοινοβουλίου, αλλά μετά από μακροχρόνιες γόνιμες διαρπαγματεύσεις, επετεύχθη αποδεκτός συμβιβασμός για αμφότερα τα θεσμικά όργανα.

Συνεπώς, το Κοινοβούλιο αποδέχτηκε ένα πιο ευέλικτο χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή και τη διασύνδεση των εθνικών ηλεκτρονικών μητρώων (31 Δεκεμβρίου 2012). Συμφωνήθηκε ότι οι σημαντικές παραβάσεις θα ενσωματωθούν στα εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα μόνο μετά το 2015, θα καταργηθεί ο περιορισμός ως προς την περίοδο ισχύος της εξουσιοδότησης για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα, η εξέταση θα διατηρηθεί στο κράτος μέλος διαμονής, η διάρθρωση των ηλεκτρονικών μητρώων θα περιλαμβάνει ένα δημόσιο και ένα εμπιστευτικό τμήμα, θα καταργηθούν οι αναφορές στο περιεχόμενο του κανονισμού για τον περιορισμό των αδειών για πρόσβαση στην αγορά οδικών μεταφορών, όπου ουσιαστικά όλες οι αναφορές στις άδειες για πρόσβαση στην αγορά οδικών μεταφορών περιλαμβάνονται μόνο στους δύο κανονισμούς του κύριου Grosch.

Περιμένω με ενδιαφέρον τα σχόλια των μελών. Ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 

  Pavel Svoboda, Ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου. – (CS) Κυρίες και κύριοι, στη σημερινή συζήτηση αναπληρώνω το συνάδελφό μου από την κυβέρνηση, τον Υπουργό Μεταφορών Petr Bendl, ο οποίος απροσδόκητα έπρεπε να παραμείνει στην Πράγα.

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μου δώσατε την ευκαιρία να απευθυνθώ σε εσάς εν όψει της αυριανής ψηφοφορίας για τη δέσμη μέτρων για τις οδικές μεταφορές. Η Τσεχική Προεδρία θεωρεί την οριστικοποίηση αυτής της συλλογής νομικών κανονισμών ύψιστης σημασίας. Η δέσμη μέτρων είναι σημαντική λόγω της ανάγκης για σαφή και εναρμονισμένη προσέγγιση για το ισχύον σύστημα ενδομεταφορών αντί για διαφορετικές προσεγγίσεις στα διάφορα κράτη μέλη και επίσης για την πρόσβαση στην αγορά οδικών μεταφορέων.

Με τη βοήθεια και την υποστήριξη των εισηγητών, η Προεδρία παρήγαγε επιτυχημένο αποτέλεσμα αναφορικά με την εν λόγω σημαντική συλλογή νομικών κανονισμών. Γνωρίζω ότι όλοι εργάστηκαν σκληρά για αυτό το αποτέλεσμα και ότι όλοι έπρεπε να κάνουν ορισμένους συμβιβασμούς. Όλοι απέδειξαν εποικοδομητική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις για να επιτευχθεί η έγκριση για δεύτερη ανάγνωση.

Τα βασικά στοιχεία που προέκυψαν από τις συζητήσεις μας μπορούν να συνοψιστούν στα εξής: λεπτομερέστερες προδιαγραφές για τους κανόνες ενδομεταφορών, τη δυνατότητα για οδηγούς που εργάζονται σε μοναδικές έκτακτες διεθνείς γραμμές μεταφοράς επιβατών να εργάζονται για 12 συναπτές ημέρες και αυστηρότεροι έλεγχοι στις εταιρείες μεταφορών. Τώρα ο τομέας οδικών μεταφορών θα έχει μια σειρά απλοποιημένων κανόνων και ελεγκτικών μηχανισμών για τις ενδομεταφορές, καθώς και ενιαίες και εκτελεστές διατάξεις σχετικά με την πρόσβαση στις αγορές μεταφορών. Θα υπάρχουν επίσης σαφείς κανόνες για την αποφυγή καταχρήσεων και για να συμβάλλουν στην εξασφάλιση του θεμιτού ανταγωνισμού, μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας και καλύτερων ελέγχων στον εν λόγω τομέα.

Ο συμβιβασμός για τις ενδομεταφορές θα συμβάλλει σημαντικά στη μεγαλύτερη διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της αγοράς οδικών εμπορευματικών μεταφορών. Θα συμβάλλει σε περαιτέρω βελτιώσεις στην αγορά οδικών εμπορευματικών μεταφορών, ενώ ταυτόχρονα θα δημιουργήσει ένα πιο δίκαιο και πιο διαφανές πλαίσιο για τον τομέα οδικών εμπορευματικών μεταφορών συνολικά. Θα μειώσει τους αριθμούς των διαδρομών με άδεια οχήματα στους δρόμους της ΕΕ συμβάλλοντας έτσι στη μείωση των εκπομπών CO2. Ο συμβιβασμός επίσης προϋποθέτει ότι τα κράτη μέλη θα χρησιμοποιούν καταλληλους μηχανισμούς ασφάλειας για την αποφυγή παραβάσεων που προκαλούνται από ενδομεταφορές στην αγορά οδικών εμπορευματικών μεταφορών. Οι νέοι κανόνες για τις ενδομεταφορές θα τεθούν σε ισχύ έξι μήνες μετά τη δημοσίευση του κανονισμού στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Το 2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει επίσης τη δυνατότητα να λάβει περαιτέρω μέτρα για να ανοίξει την αγορά εμπορευματικών μεταφορών και να ελευθερώσει τις ενδομεταφορές.

Πιστεύω ακράδαντα ότι το νέο νομικό πλαίσιο για τη μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών στην ΕΕ θα συμβάλλει σημαντικά στη γρήγορη και βιώσιμη οικονομική ανάκαμψη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο για τη διασφάλιση της συμφωνίας στις διαπραγματεύσεις σχετικά με την εν λόγω δέσμη μέτρων και θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την εισηγήτρια Silvia-Adriana Ţicău και τον εισηγητή Mathieu Grosch, η σκληρή δουλειά και η αποφασιστικότητα των οποίων βοήθησαν για να εξασφαλιστεί ένα επιτυχές αποτέλεσμα.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Svoboda, αξιότιμα μέλη, η Επιτροπή δεν μπορεί παρά να είναι ενθουσιασμένη με το συμβιβασμό που επετεύχθη σχετικά με τη δέσμη μέτρων για τις οδικές μεταφορές, καθώς μας δίνει τη δυνατότητα να ολοκληρώσουμε τη νομοθετική διαδικασία σε μια στιγμή που η βιομηχανία μεταφορών χρειάζεται να έχει απλούς και αποτελεσματικούς κανόνες και να απελευθερωθεί από τα άσκοπα υπερβολικά διοικητικά βάρη.

Πρέπει να πω ότι η απόφαση που λαμβάνουμε θα βοηθήσει επίσης να κάνουμε ασφαλέστερους τους δρόμους μας, επειδή πιστεύω ότι όποτε αναλαμβάνουμε δράση στον τομέα των μεταφορών και ειδικά των οδικών μεταφορών, πρέπει να θυμόμαστε το στόχο μας να μειώσουμε στο μισό τον αριθμό των θυμάτων στους δρόμους της ΕΕ. Οι κανόνες που εγκρίνει το Κοινοβούλιο, νομίζω ότι βοηθούν στην επίτευξη αυτού του στόχου.

Είμαστε ακόμα χαρούμενοι, διότι αυτό είναι ακόμα ένα σήμα που στέλνουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα στους πολίτες τις παραμονές των εκλογών και διότι η νομοθετική διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί με τη δεύτερη ανάγνωση, μόλις δύο χρόνια μετά την κατάθεση τριών μεγάλων και πολύπλοκων νομοθετικών προτάσεων. Ξεκίνησαν ίσως για δύσκολη συζήτηση, αλλά στο τέλος της ημέρας επικράτησε η θεσμική και κοινή λογική, όπως και η πολιτική βούληση για εκπλήρωση των απαιτήσεων των πολιτών στον τομέα των μεταφορών εν γένει.

Θα ήθελα να ρίξω μια γρήγορη ματιά στις εκθέσεις που συζητάμε για να δώσω ορισμένες απαντήσεις στις ερωτήσεις που έκαναν οι εισηγητές. Θα ξεκινήσω με την πρόσβαση στη διεθνή αγορά μεταφορών με πούλμαν ή λεωφορείο: είναι αλήθεια ότι οι ενδομεταφορές αποτελούν πολύ περιορισμένο τομέα μεταφορών γενικά, αλλά από πολιτικής άποψης είναι πολύ ευαίσθητος τομέας. Εάν χρησιμοποιείται με τρόπο που συμπληρώνει τις διεθνείς μεταφορές, οι ενδομεταφορές επίσης συμβάλλουν προς μια καλύτερη χρήση των ικανοτήτων και μείωση των διαδρομών χωρίς φορτίο εννοώντας μια μείωση στον αριθμό των βαρέων φορτηγών οχημάτων στο δρόμο – και θα γνωρίζετε σε πόσα πολλά τροχαία ατυχήματα εμπλέκονται μεγάλα οχήματα. Ο παρών κανονισμός θα αποσαφηνίσει τους κανόνες για τις ενδομεταφορές, ο οποίος θα είναι εφαρμοστέος – και αναφέρομαι ειδικότερα στο σχόλιο του κύριου Grosch – με ενιαίο και μη γραφειοκρατικό τρόπο σε όλη την ΕΕ, χωρίς να επηρεάζει την υπάρχουσα συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών σύμφωνα με το άρθρο 306 της Συνθήκης. Επιπλέον, θα καταργηθούν οι βραδυκίνητες εθνικές διαδικασίες που ισχύουν ακόμα για να επιτρέψουν στις εταιρείες μεταφορών να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο τις δυνατότητες των ενδομεταφορών. Η Επιτροπή θα παρατηρεί την εξέλιξη της αγοράς οδικών μεταφορών και θα δημοσιεύσει μια έκθεση το 2013.

Κρίθηκε κατάλληλο σε αυτή την έκθεση και εάν έχουν εναρμονιστεί καλύτερα οι όροι για θεμιτό ανταγωνισμό, η Επιτροπή θα προτείνει να γίνει μεγαλύτερο άνοιγμα στην αγορά ενδομεταφορών. Η Επιτροπή έκανε μια δήλωση ως προς αυτό το αποτέλεσμα, η οποία θα σταλεί στη Γραμματεία του Κοινοβουλίου για να συμπεριληφθεί στις εκθέσεις της παρούσας συζήτησης. Η εν λόγω δήλωση θα δημοσιευτεί και στην Επίσημη Εφημερίδα, μαζί με τη νομοθετική πρόταση.

Έρχομαι τώρα στην εργασία της κυρίας Ţicău σε σχέση με τους κοινούς κανόνες όσον αφορά τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα Η Επιτροπή επικροτεί τη θέσπιση του νέου κανόνα των 12 ημερών. Πρόκεται για το κατάλληλο μέτρο που λαμβάνει υπόψη τις πολύ ιδιαίτερες συνθήκες συγκεκριμένων τύπων μεταφοράς επιβατών για μεγαλύτερη περίοδο από 6 ημέρες, αλλά δεν απαιτεί συνήθως μεγάλο αριθμό ωρών οδήγησης, για παράδειγμα σχολικές εκδρομές, διακοπές για σκι και ορισμένες εκδρομές. Η νέα νομοθεσία επίσης προβλέπει εξαιρετικά αυστηρά μέτρα, έτσι ώστε να μην απειλείται η οδική ασφάλεια, μπορώ να σας διαβεβαιώσω. Σήμερα υπάρχουν 100 διαφορετικοί τύποι κοινοτικών αδειών σε ισχύ στην ΕΕ, το οποίο συνήθως απαιτεί δύσκολους και χρονοβόρους ελέγχους. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, θα υπάρχει μόνο ένας τύπος και μια πρότυπη μορφή κοινοτικής άδειας που θα χρησιμοποιείται στην Ένωση.

Τώρα έρχομαι στο τρίτο εν λόγω κείμενο: την πρόσβαση στην αγορά διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών. Σε μια ολοένα και πιο ανοιχτή αγορά, χρειάζεται να εναρμονίσουμε τους όρους που επιβάλλονται στις εταιρείες που ανταγωνίζονται στην εν λόγω αγορά. Αυτός είναι ο στόχος του νέου κανονισμού, ο οποίος αντικαθιστά μια οδηγία και ταυτόχρονα καθιστά αυστηρότερους τους όρους που πρέπει να πληρούν οι εταιρείες. Κάθε εταιρεία θα πρέπει να διορίσει ένα διαχειριστή μεταφορών για να είναι υπεύθυνος για την αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησης γενικά.

Επιπλέον, για να αποφευχθούν οι εικονικές εταιρείες πρέπει να δοθούν επιπλέον εγγυήσεις όσο αφορά τις καταστατικές έδρες των εταιρειών. Επιπροσθέτως, θα καταρτιστεί νέο ηλεκτρονικό μητρώο για να επιταχυνθεί η συλλογή πληροφοριών που διανέμονται μεταξύ των εθνικών αρχών και να διεξαχθούν έλεγχοι περισσότερο ευφυώς και αποτελεσματικά. Αυτό, επίσης, βοηθάει στην προστασία της οδικής ασφάλειας.

Τέλος, οι επιχειρήσεις μεταφορών λαμβάνουν σήμερα ένα πολύ σαφές μήνυμα από τους νομοθέτες αναφορικά με τις σοβαρότερες παραλείψεις που έχουν ως αποτέλεσμα την ανάκληση αδειών, για παράδειγμα τις επανειλημμένες περιπτώσεις παραποίησης του ταχογράφου. Αυτό δυστυχώς είναι μια πρακτική που λαμβάνει χώρα σε όλες τις χώρες της ΕΕ, αλλά η παραποίηση δεν αποτελεί απλώς παράβαση των κανόνων, απειλεί επίσης την ασφάλεια εκείνων που ταξιδεύουν στους δρόμους της Ευρώπης, καθώς είναι σαφές ότι οι κουρασμένοι οδηγοί δεν είναι σε θέση να αντιδράσουν γρήγορα εάν προκύψουν προβλήματα.

Για αυτό είπα στην αρχή της παρέμβασής μου ότι οι νόμοι που πρόκειται να περάσουν από το παρόν Κοινοβούλιο συμβάλλουν σοβαρά και σημαντικά στον κοινό μας αγώνα, της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου, για δραστική μείωση του αριθμού των θυμάτων από τροχαία ατυχήματα. Θα ήθελα, συνεπώς, να σας ευχαριστήσω για την προθυμία σας να εγκρίνετε τόσο γρήγορα τους εν λόγω νόμους.

Επιτρέψτε μου να επαναλάβω ότι αυτό είναι ένα ισχυρό μήνυμα που στέλνουμε στους ευρωπαίους πολίτες αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι το Κοινοβούλιο – και δεν το λέω μόνο επειδή θήτευσα στο παρόν Κοινοβούλιο για 15 χρόνια – έδειξε μεγάλη αποτελεσματικότητα και σοβαρότητα, για τα οποία είμαι ευγνώμων.

 
  
MPphoto
 

  Georg Jarzembowski, εξ ονόματος της ομάδας PPE-DE. (DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Συμβούλιο και την Επιτροπή για την εποικοδομητική τους συνεργασία με τον εισηγητή μας στο Κοινοβούλιο. Όπως δήλωσε ο ίδιος ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Tajani, αυτό είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα για το πόσο καλό αποτέλεσμα μπορεί να επιτευχθεί σε μικρό χρονικό διάστημα ακόμα και για δύσκολους φακέλους.

Ωστόσο, δεν μπορώ να κρύψω το γεγονός ότι δεν είμαστε τελείως ικανοποιημένοι με το καθεστώς των ενδομεταφορών. Όπως ανέφερε ο ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου – και επίσης εσείς Αντιπρόεδρε – είναι φυσικά καλύτερο από περιβαλλοντικής και οικονομικής πλευράς να αποφεύγονται οι διαδρομές χωρίς φορτίο στην Ευρώπη. Συνεπώς, θα ήταν καλύτερο, εάν θα μπορούσε να αρθεί ο περιορισμός για τις ενδομεταφορές συνολικά όσο το δυνατόν συντομότερα.

Ως προσωρινό βήμα, δεχόμαστε τρεις πράξεις ενδομεταφορών σε επτά ημέρες, αλλά περιμένουμε την έκθεσή σας με μεγάλη ανυπομονησία και ελπίζουμε ότι θα δηλώνει ότι το 2014 θα σηματοδοτεί το τέλος του εν λόγω περιορισμού. Εξάλλου, είναι μια ασήμαντη περιοχή στον τομέα των μεταφορών, αλλά σπαταλώνται χρήματα και έχει επιζήμιες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ως εκ τούτου, ελπίζω ότι θα παρουσιάσετε μια σωστή πρόταση το 2013, καθώς ο περιορισμός στις ενδομεταφορές είναι παράλογος σε μια ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά 27 χωρών.

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω το Συμβούλιο και την Επιτροπή που μας υποστήριξαν στο τέλος σχετικά με την εκ νέου θέσπιση του κανόνα των 12 ημερών για λεωφορεία και πούλμαν. Είναι πολύ σημαντικό για τη βιομηχανία των λεωφορείων και των πούλμαν, η οποία σε πολλές χώρες συνίσταται σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς η απασχόληση δύο οδηγών σε τέτοια ταξίδια - που είναι κυρίως για συνταξιούχους - προκάλεσε πρόβλημα σε πολλές ΜΜΕ. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που αυτό λήγει σε διάστημα έξι μηνών. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, κυρίως ηλικιωμένοι, στους οποίους δεν αρέσει να πετούν, αλλά θέλουν ακόμα να ταξιδεύουν ως τουρίστες στην Ευρώπη και να ίσως να απολαμβάνουν τον ήλιο σε μέρη όπως η Ιταλία και η Ισπανία, ως εκ τούτου προκύπτει η σημασία της εκ νέου θέσπισης του κανόνα των 12 ημερών για λεωφορεία και πούλμαν και καθίσταται οικονομικά προσιτό και συνεπώς εφικτό για τους συνταξιούχους να ταξιδεύουν. Είναι μια μεγάλη επιτυχία για εμάς, για τις εταιρείες λεωφορείων και πούλμαν και τους επιβάτες, και έτσι είμαι πολύ υποχρεωμένος στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

 
  
MPphoto
 

  Brian Simpson, εξ ονόματος της ομάδας PSE. Κύριε Πρόεδρε, πρώτα από όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο εισηγητές για το έργο τους σε αυτό το δύσκολο φάκελο. Είναι σαφές ότι η εν λόγω δέσμη μέτρων και ειδικότερα το θέμα της άρσης των περιορισμών για τις ενδομεταφορές, έχει διχάσει τις γνώμη της εθνικής γραμμής, αλλά νομίζω ότι αυτό που έχουμε ενώπιον μας σήμερα είναι μια συμφωνία που μπορούμε να υποστηρίξουμε.

Είχα σοβαρές ανησυχίες σχετικά με το συνολικό θέμα των ενδομεταφορών που παραδόθηκε με μια κίνηση χωρίς να ζυγίσουμε το κοινωνικό κόστος ή ακόμα το λειτουργικό κόστος για τους μεταφορείς εμπορευμάτων. Μια τέτοια κίνηση θα είχε, πιστεύω, επιζήμια αποτελέσματα στις επιχειρήσεις εμπορευματικών μεταφορών, όχι μόνο στη χώρα μου, αλλά και σε άλλα κράτη μέλη. Συνεπώς, ο συμβιβασμός που θεσπίζει τις προσωρινές ενδομεταφορές δεν είναι μόνο εύλογος, αλλά είναι μια λύση που θα είναι πραγματοποιήσιμη επιτρέποντας τρεις διαδρομές εσωτερικού μετά από μια διεθνή. Οι ενδομεταφορές προσωρινού χαρακτήρα μας επιτρέπουν επίσης να σταματήσουμε το περιβαλλοντικό παράδοξο ότι τα βαρέα φορτηγά οχήματα ταξιδεύουν εκατοντάδες χιλιόμετρα άδεια χωρίς να διαταράσσονται οι εγχώριες αγορές.

Τέλος, χαίρομαι επίσης που υποστηρίζω τα νέα εκτελεστικά μέτρα που έχουν θεσπιστεί μέσω της έκθεσης Ţicău. Αυτά πρέπει να συμβαδίζουν με το περαιτέρω άνοιγμα της αγοράς και θα επιτρέψουν στα κράτη μέλη να ασκήσουν αυστηρά και αποτελεσματικά εκτελεστικά μέτρα.

 
  
MPphoto
 

  Jeanine Hennis-Plasschaert, εξ ονόματος της ομάδας ALDE. (NL) Για χρόνια η ένταση μεγαλώνει όταν πρόκειται για το φαινόμενο των ενδομεταφορών. Η ισχύουσα νομοθεσία, όπως ήδη επισημάνθηκε, φαίνεται να είναι πολύ ασαφής λόγω του όρου «προσωρινού χαρακτήρα» που χρησιμοποιήθηκε. Για πολλά κράτη μέλη, αυτό ήταν η τέλεια δικαιολογία για να προστατεύουν περισσότερο τη δική τους αγορά, το οποίο και παρατηρήσαμε.

Για να αποσαφηνιστεί η κατάσταση μια για πάντα, η Επιτροπή διαβεβαίωσε ότι θα προωθήσει μια πρόταση για να επιλύσει όλα αυτά τα ζητήματα. Τρέφω πολλές ελπίδες για αυτή. Προς μεγάλη έκπληξη, όμως, η Επιτροπή πρότεινε να επιβάλλει αυστηρούς περιορισμούς στο εύρος των ενδομεταφορών. Αυτό είναι εντυπωσιακό, επειδή οι ισχύοντες κανόνες όλο αυτό το διάστημα εξέταζαν ένα ενδιάμεσο βήμα προς την πλήρη απελευθέρωση. Το 2009 υποτίθεται ότι κινούμασταν προς την απόλυτη απελευθέρωση, σύμφωνα με την Επιτροπή και το Συμβούλιο.

Θεωρώ ότι η συμφωνία που έχουμε σήμερα ενώπιον μας και για την οποία θα ψηφίσουμε αύριο είναι μεγάλη απογοήτευση. Αντί για περισσότερη ελευθερία, οι μεταφορείς εμπορευμάτων έρχονται αντιμέτωποι με περισσότερους περιορισμούς. Φυσικά και χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή προσέγγιση. Εγώ επίσης δεν θα μπορούσα να συμφωνώ περισσότερο. Ο τομέας δεν θα έπρεπε να ανέχεται όλα τα είδη εθνικών ξεσπασμάτων ούτε για μια μέρα παραπάνω.

Η εν λόγω συμφωνία, ωστόσο, κύριε Πρόεδρε, έρχεται σε πλήρη σύγκρουση με τις αρχές και τους στόχους της εσωτερικής αγοράς. Τα επιχειρήματα υπέρ αυτής που αναφέρθηκαν, όπως η οδική ασφάλεια, το περιβάλλον και η μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης, δεν ευσταθούν. Δεν θα υπάρξει πραγματική ελεύθερη αγορά, κύριε Tajani, και αυτό ενώ κάθε περιορισμός οδηγεί σε μεγαλύτερη κίνηση στις μεταφορές. Είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από πραγματοποιήσιμη, κύριε Simpson. Η εργασία με βάση την αρχή ότι κάτι είναι καλύτερο από το τίποτα δεν αποτελεί επιλογή για την Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη. Δεν λειτουργεί στην παρούσα περίπτωση.

 
  
MPphoto
 

  Roberts Zīle, εξ ονόματος της ομάδας UEN. (LV) Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Επίτροπε, θα ήθελα φυσικά να ευχαριστήσω και τους δύο εισηγητές και όλους εκείνους που συμμετείχαν στην εξεύρεση συμβιβασμού, αλλά θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν τόσο θετικές όσο και αρνητικές πτυχές για το τι επιτύχαμε. Για παράδειγμα, είναι καλό ό,τι καταφέραμε σε σχέση με τη μεταφορά επιβατών για να μειώσουμε τα εμπόδια για τη μεταφορά σε περιοχές κοντά σε σύνορα, όπου υπάρχει έντονη ροή διασυνοριακών μεταφορών. Προς το παρόν, ωστόσο, όταν σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες απαιτείται αλληλεγγύη, οι τάσεις προστατευτισμού μπορούν να εξεταστούν σε σχέση με τις εθνικές αγορές, και χάρη στην έννοια του «προσωρινού χαρακτήρα», οι περιορισμοί λειτουργούν ακόμα ως μια δικαιολογία για πολλά κράτη μέλη να συνεχίσουν να προστατεύουν τις εγχώριες αγορές τους. Δυστυχώς, τα κράτη μέλη θα είναι σε θέση να κάνουν χρήση μιας ρήτρας διασφάλισης που τους δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν σοβαρές δυσκολίες που παρατηρούνται στην αγορά εθνικών μεταφορών ως λόγο για την προσέγγιση της Επιτροπής και τη θέσπιση προστατευτικών μέτρων. Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί με λύπη ότι θα μπορέσουν να το πράξουν μετά το 2014, το οποίο περιλαμβανόταν στην αρχική θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα κι εγώ να κάνω ένα παρόμοιο σχόλιο σχετικά με τις διεθνείς μεταφορές με πούλμαν. Η διάταξη που προβλέπει ότι στην περίπτωση που οι διεθνείς μεταφορές αποτελούν απειλή για τη βιωσιμότητα της παροχής παρόμοιων υπηρεσιών, ένα κράτος μέλος μπορεί να αφαιρέσει ή να καταργήσει την άδεια του μεταφορέα είναι κατά την άποψή μου απαράδεκτη για τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Τούσσας, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL. (EL) Κύριε Πρόεδρε, η κοινή θέση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και η αρχική πρόταση κανονισμού της Επιτροπής, απελευθερώνει τις εθνικές αγορές οδικών μεταφορών, εμπορευμάτων και επιβατών, επιτρέπει την πρόσβαση διεθνών κοινοτικών μεταφορικών επιχειρήσεων στις εσωτερικές αγορές των κρατών μελών. Στην πραγματικότητα, παραδίδει στις μεγάλες μονοπωλιακές επιχειρήσεις τις διεθνείς και εσωτερικές οδικές μεταφορές.

Οι προτάσεις που περιλαμβάνονται στις εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κινούνται σε ακόμη πιο αντιδραστική κατεύθυνση. Απαιτούν την άμεση πλήρη απελευθέρωση των αγορών, την άρση κάθε εμποδίου, περιορισμού και ελέγχων. Οι εργαζόμενοι, από τη δική τους σκληρή εμπειρία, αντιλαμβάνονται πλέον τις οδυνηρές συνέπειες που έχει για τη ζωή τους η επέλαση των μονοπωλιακών επιχειρηματικών ομίλων και στις οδικές μεταφορές.

Η απελευθέρωση των εσωτερικών οδικών μεταφορών εμπορευμάτων και επιβατών εντείνει στο έπακρο την εκμετάλλευση των εργαζόμενων οδηγών που θα υποχρεωθούν να οδηγούν ακατάπαυστα χωρίς κανένα μέτρο για την ανάπαυση και την ασφάλειά τους, σαρώνει τα μισθολογικά, εργασιακά και ασφαλιστικά τους δικαιώματα, μεγαλώνει τους κινδύνους για την οδική ασφάλεια και επιβάλει τη συγκέντρωση των μεταφορών στα διεθνικά μονοπώλια που αποκομίζουν τεράστια κέρδη με καταστροφικές συνέπειες για τους αυτοαπασχολούμενους και τις μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο αυτόν. Οδηγεί στην αύξηση των κομίστρων, στην υποβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών, εντείνει τους κινδύνους για την ασφάλεια των επιβατών.

Για τους λόγους αυτούς, καταψηφίζουμε τις κοινές θέσεις και τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το ταξικό εργατικό κίνημα αντιτάσσεται στις καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις, διεκδικεί τη δημιουργία δημόσιου ενιαίου φορέα μεταφορών με κριτήριο την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Blokland, εξ ονόματος της ομάδας IND/DEM. – (NL) Εάν είχα προβλέψει περίπου το 1980 ότι το τέλος των περιριοσμών στις ενδομεταφορές δεν θα είχε επέλθει ως το 2009, το κοινό μου χωρίς αμφιβολία θα γελούσε εις βάρος μου. Εξάλλου, οι περιορισμοί στις ενδομεταφορές είναι εξ ορισμού κατάφωρες παραβάσεις των κανόνων της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς.

Σήμερα, το 2009, είμαστε για άλλη μια φορά αντιμέτωποι με την προοπτική να γυρίσουμε στις χώρες μας με άδεια χέρια στη δεύτερη ανάγνωση. Περιττό να πω ότι θα υποστηρίζω τις τροπολογίες της Ομάδας της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη, αλλά επειδή η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών αρνείται εσκεμμένα να λάβει σταθερή θέση σε αυτό, δίνει τη χαριστική βολή στο μέλλον του τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών. Χαίρομαι που βλέπω ότι διατηρήθηκε στις προτάσεις ο κανόνας των 12 ημερών, αλλά δεν χαίρομαι που αυτό συνέβη εις βάρος της λήξης των περιορισμών στις ενδομεταφορές.

Εάν δεν εγκριθούν οι τροπολογίες 17 και 18, θα καταψηφίσω το τελικό αποτέλεσμα. Αρνούμαι να υπογράψω μια πρόταση που είναι επιζήμια για το περιβάλλον, φέρνει σε μειονεκτική θέση τον τομέα των μεταφορών εμπορευμάτων και δεν σέβεται τη λειτουργία της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς.

 
  
MPphoto
 

  Corien Wortmann-Kool (PPE-DE). - (NL) Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι τα καλά νέα στην πρόταση που συζητάμε σήμερα είναι ότι καταργήθηκε ο κανόνας των 12 ημερών για τις μεταφορές με λεωφορεία.

Όσον αφορά τις ενδομεταφορές, ωστόσο, η πρόταση είναι άκρως απογοητευτική. Εξάλλου, στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ακόμα και στη δεκαετία του 1980, συμφωνήθηκε ότι ο εν λόγω περιορισμός της ελεύθερης μεταφοράς αγαθών θα ήταν προσωρινού χαρακτήρα. Για τους λόγους αυτούς, εμείς, η ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών, αλλά και μέλη άλλων ομάδων, υποβάλλαμε προτάσεις με πρώτη ανάγνωση για άρση των περιορισμών έως το 2014. Τους τελευταίους μήνες, όμως, έγινε προφανές ότι τα κράτη μέλη ματαίωσαν την εν λόγω πρόταση, παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε ο κύριος Grosch ως εισηγητής για να λάβει επιτέλους μια ημερομηνία. Η ματαίωση ήταν άγρια, το οποίο συνιστά άσχημα νέα.

Ο προστατευτισμός σε περιόδους κρίσης είναι τα χειρότερα νέα για την Ευρώπη, καθώς, όπως σωστά επισήμανε ο κύριος Tajani, είναι σπατάλη χρημάτων και επιβλαβής για το περιβάλλον. Γι’ αυτό οι Ολλανδοί Χριστιανοδημοκράτες (CDA) θα καταψηφίσουν την εν λόγω πρόταση, αν και γνωρίζουμε ότι κράτη μέλη είναι που εμποδίζουν αυτό το μέτρο και δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για αυτό. Το περιεχόμενο της εν λόγω πρότασης είναι τόσο λανθασμένο όσο και μη υλοποιήσιμο. Η νομοθεσία συνεπώς δεν είναι απλώς κακή σε περιόδους κρίσης, είναι και συμβολική.

Θα ήθελα, συνεπώς, να ενθαρρύνω τον Επίτροπο να μην αφήσει έτσι την υπόθεση και να αναλάβει την πρωτοβουλία για άλλη μια φορά, το δικαίωμα της πρωτοβουλίας που έχει για να καταργήσει μέσα στα επόμενα χρόνια τον εν λόγω περιορισμό στις ενδομεταφορές. Θα τον υποστηρίζουν οι Χριστιανοδημοκράτες για να το πράξει.

 
  
MPphoto
 

  Gilles Savary (PSE). (FR) Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, πρώτα από όλα θα ήθελα να επιδοκιμάσω την αίσθηση συμβιβασμού που επέδειξαν οι δύο εισηγητές, κύριος Grosch και κυρία Ţicău, καθώς πρόκειται για ένα δύσκολο θέμα με την έννοια ότι, ναι, θέλουμε πράγματι την ενιαία αγορά, αλλά το κοινό και οι διευθυντές εταιρειών δεν κατανοούν ότι η ύπαρξη της ενιαίας αγοράς σε ορισμένες περιπτώσεις συνεπάγεται ότι ορισμένες από αυτές θα πάψουν να λειτουργούν, ότι η οικονομία θα εισέλθει σε ύφεση και ότι θα μειωθούν οι θέσεις εργασίας.

Στα μάτια του κοινού, αξίζει να έχουμε την ενιαία αγορά μόνο, εάν δημιουργεί μια κατάσταση επικερδή για όλους. Ωστόσο, γνωρίζουμε πολύ καλά σήμερα ότι σε θέματα όπως οι ενδομεταφορές, οι κοινωνικές συνθήκες στις διάφορες χώρες είναι τέτοιες που, εάν επρόκειτο να συστηματοποιηθούν, θα μπορούσαμε, όπως έχουν τα πράγματα, να δούμε να διώχνεται ένας αριθμός εργαζομένων από χώρες με υψηλά επίπεδα αμοιβής, εκτοπισμένοι από την αγορά από χώρες με χαμηλά επίπεδα αμοιβής.

Ως εκ τούτου, πιστεύω ότι η θέση που εγκρίθηκε είναι τελικά η σωστή. Οι ενδομεταφορές πρέπει να απελευθερωθούν, αλλά είναι πολύ νωρίς για να το πράξουμε ξαφνικά και χωρίς διακρίσεις. Συνεπώς, έχοντας την έννοια των συνεχόμενων δρομολογίων ενδομεταφορών, με μια προσαρμογή που μας παραπέμπει στη ρήτρα «ραντεβού» για μια έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τις κοινωνικές επιπτώσεις και, κυρίως, η έννοια της μη ύπαρξης αυτόματης ημερομηνίας χωρίς διακρίσεις, μας εξυπηρετεί πολύ.

Για αυτό το λόγο θα ψηφίσουμε υπέρ της παρούσας έκθεσης, ενώ θα απευθύνουμε έκκληση προς την Επιτροπή να είναι προσεκτική και θα εκφράσουμε την επιθυμία να πραγματοποιηθεί τελικά η απελευθέρωση, αλλά χωρίς να δώσει αφορμή για αθέμιτο ανταγωνισμό ή κοινωνικό ντάμπινγκ, τα οποία σπιλώνουν τη φήμη της Ευρώπης και σε μια χώρα όπως η δική μου και χωρίς αμφιβολία στη χώρα της κυρίας Wortmann-Kool, υπαγόρευσε την ξαφνική απόρριψη της Ευρωπαϊκής Συνταγματικής Συνθήκης από πλευράς των πολιτών που φοβούνταν την απώλεια της κοινωνικής τους θέσης. Ως εκ τούτου, είμαι ευγνώμων προς τους δύο εισηγητές.

 
  
MPphoto
 

  Dirk Sterckx (ALDE). - (NL) Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Grosch και την κυρία Ţicău για το έργο τους και νομίζω ότι η κυρία Ţicău έχει δίκιο που είναι αυστηρή σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά στην έκθεσή της. Εάν διαχειρίζεσαι μια εταιρεία μεταφορών, πρέπει να τηρείς έναν αριθμό κανόνων και, όπως δήλωσε ήδη ο κύριος Grosch, οι εικονικές εταιρείες πρέπει να κλείσουν, καθώς αποτελούν την αιτία πολλών καταχρήσεων που συνεχίζονται. Αυτή είναι η έκθεση της κυρίας Ţicău, λοιπόν.

Τότε γιατί δεν μπορούμε να δώσουμε στις εταιρείες, στις οποίες εφαρμόζονται αυστηροί κανόνες, μια ευρωπαϊκή αγορά για να δραστηριοποιούνται; Προχωρώντας στην έκθεση του κύριου Grosch, θα ήθελα να δω μια αποσαφήνιση, όχι έναν περιορισμό. Έτσι η πλειοψηφία της ομάδας μου δεν μπορεί να επιδοκιμάσει το συμβιβασμό που έκανε ο κύριος Grosch.

Στην πραγματικότητα κάνουμε ένα βήμα προς τα πίσω, ως προς το ότι περιορίζουμε εκ νέου το εύρος των μεταφορέων εμπορευμάτων στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής αγοράς. Δεν υπάρχει προοπτική ανοίγματος έως το 2014, σύμφωνα με το αίτημα του Κοινοβουλίου. Το Συμβούλιο διαφωνεί, αλλά νομίζω ότι πάει πολύ αυτή η παραχώρηση. Στην πραγματικότητα κανονίζουμε διαδρομές για φορτηγά χωρίς φορτίο – κάτι το οποίο, αυτές τις μέρες και αυτή την εποχή απλώς δεν θα έπρεπε να γίνεται. Αμφιβάλλω εάν εκείνα τα κράτη μέλη που έχουν ανοίξει σήμερα τις αγορές ενδομεταφορών τους μπορούν ακόμα να το πράξουν σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, εάν επιθυμούν να το πράξουν σε διμερή βάση. Επίσης, αναρωτιέμαι πώς θα τα καταφέρουν τώρα τα κράτη μέλη που ισχυρίζονται ότι είναι δύσκολη η παρακολούθηση, καθώς δεν είναι και πολύ ευκολότερο. Ισχύει το ίδιο για όλες τις χώρες, αλλά είναι δύσκολο να το παρακολουθούμε και θα ήθελα να δω εάν οι αστυνομικές αρχές είναι σε θέση να το πράξουν.

Εάν ο λόγος είναι το κόστος των μισθών και το κοινωνικό ντάμπινγκ, γιατί δεν βρίσκω έγγραφα στα οποία οι γαλλικές αρχές επιπλήττουν γάλλους πελάτες, επειδή χρησιμοποιούν πάρα πολλούς βέλγους οδηγούς φορτηγών; Είναι πιο ακριβοί από ό,τι οι Γάλλοι. Γιατί τότε ακούω ιστορίες για βέλγους οδηγούς φορτηγών, οι οποίοι για σχετικά μικρές παραβάσεις συλλαμβάνονται στο Ηνωμένο Βασίλειο; Επειδή εκεί, επίσης, οι οδηγοί είναι φτηνότεροι από ό,τι στο Βέλγιο. Έτσι, εάν η κοινωνική κατάχρηση υποτίθεται ότι είναι ένας λόγος, δεν ισχύει σίγουρα στην παρούσα περίπτωση.

Η κατάληξη κατά την άποψη μου είναι ότι θα κάνουμε ένα βήμα προς τα πίσω σε σχέση με την εσωτερική αγορά. Αύριο θα εγκρίνουμε ευφυή συστήματα μεταφορών, το οποίο συνεπάγεται ότι λέμε ότι η τεχνολογία των επικοινωνιών και της πληροφορίας οδηγούν προς αποτελεσματικότερες εμπορευματικές μεταφορές. Έπειτα λέμε ότι θα τα περιορίσουμε για πολιτικούς λόγους. Αυτό είναι πολύ λυπηρό και συνεπώς θα εναντιωθώ στη συμφωνία που θα εγκρίνει το Κοινοβούλιο, δυστυχώς, κατά πλειοψηφία.

 
  
MPphoto
 

  Michael Henry Nattrass (IND/DEM). - Κύριε Πρόεδρε, ακόμα μία δέσμη εκθέσεων για να είναι απασχολημένες οι επιτροπές της ΕΕ, περισσότερη μόλυνση σε μια θάλασσα περιττών κανονισμών. Ο Winston Churchill δήλωσε ότι εάν έχεις 10.000 κανονισμούς, καταρρίπτεις κάθε σεβασμό προς το νόμο. Ο αγγλικός σεβασμός καταρρίφθηκε. Μια δημοσκόπηση του BBC δείχνει ότι το 55% θέλει να βγούμε από την ΕΕ και το 84% θέλει το ΗΒ να διατηρήσει τις εξουσίες του.

Ο Πρόεδρος Pφttering επιβεβαίωσε ότι η ΕΕ δημιουργεί το 75% της νομοθεσίας. Σε 35 χρόνια, αυτό θα είναι περισσότερη νομοθεσία από ό,τι παρήγαγε η Αγγλία από το Βασιλιά Ριχάρδο Γ' το 1485. Έτσι, βρισκόμαστε εδώ για να παράγουμε νομοθεσία για να διορθώσουμε τη νομοθεσία. Πού θα καταλήξει όλο αυτό;

Το ΗΒ θα φύγει από την ΕΕ, ας είναι καλοί γείτονες και ας σας παρακολουθεί στη θάλασσα των κανονισμών σας από τη Θάλασσα της Μάγχης, παρακολουθώντας την ΕΕ να πεθαίνει με δική της ευθύνη από τις χιλιάδες οδηγίες για φορτηγά.

 
  
MPphoto
 

  Dieter-Lebrecht Koch (PPE-DE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η δέσμη μέτρων για τις οδικές μεταφορές αποτελείται από τρία αμοιβαία συμπληρωματικά θέματα που έχουν σημαντικές επιπτώσεις στις αγορές μεταφοράς εμπορευμάτων και επιβατών. Θα ωφελήσει τους μεταφορείς, οδηγούς και χρήστες, ειδικότερα στο τρέχον οικονομικό περιβάλλον. Ταυτόχρονα, θα βελτιώσει την ασφάλεια στους δρόμους μας, θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα των μεταφορών και θα ωφελήσει την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Επικροτώ την επιλογή της μορφής κανονισμού για να επιτευχθούν οι φιλόδοξοι στόχοι μας. Οι απαγορεύσεις στις πράξεις ενδομεταφορών έχουν ως αποτέλεσμα τις διαδρομές χωρίς φορτίο, που δεν μπορούμε και δεν θέλουμε να διαθέσουμε τα μέσα, είτε οικονομικά είτε από ενεργειακής είτε από περιβαλλοντικής άποψης. Από την άλλη μεριά, το άνοιγμα χωρίς περιορισμούς της αγοράς εμπορευματικών μεταφορών θα οδηγούσε σε διαστρεβλώσεις ως αποτέλεσμα του αθέμιτου ανταγωνισμού – το οποίο δικαιολογεί γιατί αντιμετωπίζεται σταδιακά. Οι ενδομεταφορές επιτρέπονται δεδομένου ότι δεν καθίστανται μόνιμη ή συνεχής δραστηριότητα σε ένα κράτος μέλος, του οποίου δεν είναι κάτοικος ο μεταφορέας.

Δυστυχώς, αυτό το αρχικό βήμα δεν αντιπροσωπεύει ακόμα το πλήρες άνοιγμα των αγορών εγχώριων οδικών μεταφορών, αλλά αφήνει ανοιχτή αυτή την πιθανότητα. Οι διαδρομές χωρίς φορτίο μειώνονται ήδη και προστατεύεται το περιβάλλον.

Σε σχέση με την πρόσβαση στην αγορά διασυνοριακής μεταφοράς επιβατών, ο βασικός στόχος είναι η μείωση της γραφειοκρατίας, προς όφελος των απλών, γρήγορων διαδικασιών για την εξουσιοδότηση διασυνοριακών τακτικών υπηρεσιών. Τα έγγραφα πρέπει να εναρμονιστούν και οι έλεγχοι να απλοποιηθούν. Επικροτώ τη θέσπιση του αναθεωρημένου κανόνα των 12 ημερών για οργανωμένες διασυνοριακές διαδρομές με πούλμαν. Αυτό θα ωφελήσει τους οργανωτές εκδρομών και τις εταιρείες με λεωφορεία και πούλμαν επίσης χωρίς να συμβιβάζεται η ασφάλεια. Είναι πολιτική που εστιάζει στον πολίτη.

Στο μέλλον η άδεια άσκησης επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα θα υπόκειται σε συγκεκριμένους, διαφανείς όρους. Αυτό θα αυξήσει το καθεστώς του επαγγέλματος, θα διασφαλίσει την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και θα βοηθήσει στην καταπολέμηση των πρακτικών ντάμπινγκ. Η αύξηση της ασφάλειας και της αξιοπιστίας θα είναι απτή.

 
  
MPphoto
 

  Saïd El Khadraoui (PSE). - (NL) Πρώτα από όλα, θα ήθελα φυσικά να ευχαριστήσω τους εισηγητές, κύριο Grosch και κυρία Ţicău, για το έργο τους και για το γεγονός ότι κατάφεραν τελικά να κατατροπώσουν ένα συμβιβασμό για τη δέσμη μέτρων, ο οποίος δεν θα κρατούσε για περισσότερο από λίγα χρόνια το περισσότερο, καθώς είναι απλώς ένα παραδοσιακό μέτρο, κατά την άποψή μου. Σε σχέση με τις οδικές μεταφορές, υπάρχουν δύο σημαντικά σημεία που θα ήθελα να επισημάνω. Το πρώτο είναι πράγματι η πρόσβαση στο επάγγελμα. Διαρθρώθηκε, κατά τη γνώμη μου, με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται ότι εφαρμόζονται εγγυήσεις από εκείνους που θέλουν να είναι ενεργοί στον τομέα.

Οι ενδομεταφορές υπόκεινται σαφώς σε ορισμένες αντιπαραθέσεις. Αυτό ήταν ένα καλό μεταβατικό μέτρο που ήταν απαραίτητο για να καθοριστεί σαφέστερα τι είναι πιθανό. Στο παρελθόν, δηλώθηκε με ασαφείς όρους ότι οι ενδομεταφορές είναι εφικτές σε προσωρινή βάση. Αυτό αποσαφηνίστηκε σήμερα ως τρεις φορές σε μια περίοδο επτά ημερών. Είναι όντως λογικό να ανοίξουν όλα διάπλατα, αλλά δεν είναι ακόμα η κατάλληλη στιγμή κατά την άποψή μου.

Ο συμβιβασμός που έχουμε σήμερα ενώπιον μας, δηλαδή ότι αναθεωρούμε την κοινωνική κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε περίοδο λίγων ετών και λαμβάνουμε επιπλέον μέτρα ως απαραίτητα, μου φαίνεται πολύ εύλογη πρόταση. Αυτό το άνοιγμα της αγοράς πρέπει να συμβαδίζει με τη στάθμιση του κοινωνικού βάρους. Εντωμεταξύ, θα πρέπει να είναι εφικτό για έναν αριθμό χωρών ή ομάδων χωρών, όπως οι χώρες της Μπενελούξ, για παράδειγμα, να συμφωνούν μεταξύ τους ότι τα πράγματα θα παραμείνουν το ίδιο, ώστε να παραμείνουν εφικτές οι ελεύθερες ενδομεταφορές. Εφόσον ο μισθός και οι συνθήκες εργασίας είναι λίγο ή πολύ τα ίδια, εγώ προσωπικά δεν έχω πρόβλημα με αυτό, αλλά σαφώς δεν ισχύει γενικά, και για αυτό το λόγο είναι απαραίτητο αυτό το ενδιάμεσο βήμα.

 
  
MPphoto
 

  Ari Vatanen (PPE-DE). - Κύριε Πρόεδρε, όταν φύγουμε από αυτό το μέρος απόψε, οι περισσότεροι από εμάς θα μπούμε σε ένα μαύρο αυτοκίνητο. Πρόκειται για ποιοτικά αυτοκίνητα και ποιοτικούς οδηγούς και γνωρίζουμε ότι αυτοί οι οδηγοί είναι πολύ επαγγελματίες. Είναι γνωστή η ποιότητα. Πληρούν τα κριτήρια.

Αν και εν μέρει συμφωνώ με τον άγγλο κύριο πριν από λίγο, όταν διαμαρτυρήθηκε για την υπερβολική νομοθεσία - ορισμένες φορές είναι αλήθεια ότι παράγουμε υπερβολική νομοθεσία - λυπάμαι επίσης που η πρόσβαση της ΕΕ σε επαγγελματικούς κανόνες δεν επεκτάθηκε στα ταξί, διότι όλοι χρησιμοποιούμε ταξί στα διάφορα κράτη μέλη και η ποιότητά τους διαφέρει πολύ. Όταν παίρνεις ταξί, η αξιοπιστία είναι εξίσου σημαντική με την ποιότητα: γνωρίζεις τι να περιμένεις. Είναι επίσης ζήτημα ασφάλειας. Συνήθως είσαι μόνος στο αυτοκίνητο σε ξένο περιβάλλον. Το ταξί είναι επίσης για πολλούς από εμάς η πρώτη επαφή που έχουμε σε μια νέα χώρα, έτσι είναι λογικό οι οδηγοί να πληρούν συγκεκριμένα ευρωπαϊκά κριτήρια. Σημαίνει επίσης ότι, εάν ήταν επαγγελματίες, καλά εκπαιδευμένοι και γνώριζαν πού πήγαιναν, δεν θα έπρεπε να φοβόμαστε την υπερβολική χρέωση.

Υπάρχουν χώρες, όπως η Γερμανία, η Σουηδία, η Σλοβενία και η Φινλανδία, όπου η εθνική νομοθεσία είναι πολύ αυστηρή σε σχέση με αυτό το θέμα και το επάγγελμα του ταξιτζή λειτουργεί καλά. Τα ταξί στο Λονδίνο είναι επίσης γνωστά για την ποιότητά τους. Πρέπει να υιοθετήσουμε αυτές τις βέλτιστες πρακτικές. Αλλά εντωμεταξύ, ενώ αναμένουμε αυτή τη νομοθεσία σχετικά με τα κριτήρια για τα ταξί, πρέπει ίσως να νομοθετήσουμε για εμάς για να δώσουμε καλές συμβουλές σε εκείνους τους οδηγούς που μας πηγαίνουν σπίτι τα βράδια.

 
  
MPphoto
 

  Pavel Svoboda, Ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου. (CS) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις ανακοινώσεις που παραθέσατε στην παρούσα συζήτηση. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι το Συμβούλιο είναι απολύτως αποφασισμένο να ενισχύσει και να ολοκληρώσει την ενιαία αγορά. Ως εκ τούτου, η Προεδρία πιστεύει ότι, ακριβώς για αυτό το λόγο, απαιτείται μια ρύθμιση στους υφιστάμενους κοινοτικούς νομικούς κανονισμούς. Η Προεδρία επίσης συμμερίζεται πλήρως το στόχο της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του τομέα οδικών εμπορευματικών μεταφορών στην ΕΕ εκλογικεύοντας και απλοποιώντας το υπάρχον νομικό πλαίσιο και βοηθώντας έτσι να περιοριστούν οι παραβάσεις στην αγορά. Ωστόσο, το άνοιγμα των εγχώριων αγορών μεταφορών θα εξέθετε τους μεταφορείς σε αθέμιτο ανταγωνισμό και θα υπέσκαπτε τη λειτουργία της αγοράς, διότι υπάρχουν ακόμα σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Αυτό πρέπει να αποφευχθεί, ειδικότερα σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης, όταν η οικονομία εν γένει προϋποθέτει προσεκτική και θεωρημένη αξιολόγηση των καλύτερων μεθόδων για τόνωση και ανάκαμψη. Είναι σαφές ότι έως το 2013 το αργότερο η Επιτροπή θα αξιολογήσει την κατάσταση στην αγορά εκ νέου με σκοπό την περαιτέρω απελευθέρωση. Αυτή η συμβιβαστική έκδοση παρουσιάζει ένα δίκαιο και ισορροπημένο τρόπο να συνδυάσει τα διάφορα συμφέροντα.

Ο κοινός μας στόχος είναι να καταστήσουμε αποτελεσματικότερες και πιο βιώσιμες τις οδικές μεταφορές. Οι εν λόγω νομικοί κανονισμοί θα συμβάλλουν σημαντικά προς την κατεύθυνση της μείωσης των παραβάσεων των κανόνων οικονομικού ανταγωνισμού και της βελτίωσης της συμμόρφωσης με τους νομικούς κανονισμούς στον κοινωνικό τομέα, καθώς και τους κανονισμούς ασφάλειας οδικών μεταφορών από μέρους των μεταφορέων. Θα επιφέρει, επίσης, σημαντική μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης τόσο για τους οδικούς μεταφορείς όσο και για τα ελεγκτικά όργανα. Θα πρέπει, επίσης, να παράσχει στον τομέα ένα νομικό και διοικητικό πλαίσιο με στόχο να αποκομίσει περαιτέρω οφέλη από την κοινή αγορά. Πιστεύω ακράδαντα ότι η εν λόγω σημαντική συλλογή νομικών κανονισμών θα υποστηρίξει και θα διευκολύνει τις οδικές μεταφορές και θα υποκινήσει την οικονομική ανάκαμψη. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για την άριστη συνεργασία που μας έδωσε τη δυνατότητα να φτάσουμε σε κοινό συμβιβασμό για την επίτευξη αυτών των στόχων.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, πιστεύω ότι αυτό που πρόκειται να εγκρίνει το Κοινοβούλιο συνιστά καλό συμβιβασμό, συμφιλιώνοντας τις απαιτήσεις του Συμβουλίου, τις απαιτήσεις της πλειοψηφίας των μελών του Κοινοβουλίου και τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Προφανώς, όταν απαιτείται ένας συμβιβασμός, ο καθένας πρέπει να κάνει ένα βήμα πίσω, ώστε να πράξουν το ίδιο και άλλοι και συνεπώς πιστεύω ότι τα λόγια του κύριου El Khadraoui ήταν σοφά: κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε υπό τις τρέχουσες συνθήκες. Όπως είπα στην προηγούμενη παρέμβασή μου, όσον αφορά τις ενδομεταφορές, η Επιτροπή προτίθεται να αξιολογήσει την κατάσταση και να εξετάσει εάν θα ήταν εφικτό να επιτευχθεί συμφωνία – θα εξαρτηθεί από το πώς είναι η κατάσταση – μπορεί να συμβεί να μπορέσουμε να ανοίξουμε τον τομέα περαιτέρω και έτσι να λάβουμε τον προσανατολισμό που ζήτησαν πολλά μέλη, αλλά πρέπει φυσικά να κρίνουμε την κατάσταση εκείνη την περίοδο.

Επαναλαμβάνοντας, πιστεύω ότι πρόκειται για καλό συμβιβασμό και θα ήθελα να απευθυνθώ στον κύριο Sterckx, ο οποίος έχει την ευγένεια και την καλή θέληση όχι μόνο να ασκήσει κριτική, αλλά έπειτα να ακούσει επίσης την απάντηση, σε αντίθεση με πολλά μέλη, τα οποία άσκησαν κριτική και έπειτα δυστυχώς δεν είναι σε θέση να ακούσουν τα σχόλια της Επιτροπής ως απάντηση σε ό,τι είχαν πει. Θα ήθελα να διαβεβαιώσω τον κύριο Sterckx, ο οποίος ορθώς ανησυχεί για την ύπαρξη προηγούμενων συμφωνιών αναφορικά με τη χώρα καταγωγής του και τις λοιπές χώρες της Μπενελούξ.

Πιστεύω, ωστόσο, ότι η εν λόγω νομοθεσία, όπως πρόκειται να εγκριθεί, δεν θα έχει – όπως είπα προηγουμένως – τυχόν αρνητικές επιπτώσεις για τις ισχύουσες συμφωνίες. Θα παραμείνουν σε ισχύ, διότι η νέα νομοθεσία θα διευρύνει την κατάσταση, αλλά δεν θα επηρεάσει και συνεπώς δεν θα εμποδίσει τις διμερείς ή τριμερείς συμφωνίες που υπάρχουν ήδη. Συνεπώς, πιστεύω ότι μπορώ να διαβεβαιώσω τον κύριο Sterckx ότι όπως το κατανοώ, που πιστεύω ότι είναι η σωστή και αποτελεσματική ερμηνεία, δεν θα υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις για τις συμφωνίες που κυρίως – επαναλαμβάνω – αφορούν τη Μπενελούξ.

Θα ήθελα επίσης να διαβεβαιώσω τον κύριο Blokland και την κυρία Wortmann-Kool σχετικά με τις ανησυχίες που διατύπωσαν: δεν έχουμε την πρόθεση να σταματήσουμε εδώ, περιμένουμε να δούμε – επαναλαμβάνω - πώς εξελίσσεται η κατάσταση, το 2013 θα προετοιμάσουμε μια έκθεση για να αξιολογήσουμε την κατάσταση, πώς εξελίχτηκαν τα πράγματα, και εάν είναι δυνατό, εάν το κρίνουμε απαραίτητο, θα προτείνουμε ξανά στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μια πιθανή επέκταση της κατάστασης και της περαιτέρω απελευθέρωσης του συστήματος ενδομεταφορών. Γνωρίζουμε, ωστόσο, καλά ότι πολλές χώρες της ΕΕ έχουν διαφορετική άποψη και έτσι για να λάβουμε έγκριση από το Συμβούλιο, ήταν απαραίτητο να κάνουμε ένα βήμα πίσω σε άλλες υποθέσεις.

Παρόλα αυτά, θα ήθελα να επαναλάβω ότι είναι πολύ θετικό ότι επιτύχαμε μια συμφωνία σχετικά γρήγορα, μια συμφωνία που – θα ήθελα επίσης να διαβεβαιώσω τον κύριο Jarzembowski – θα μπορούσε να βελτιώνεται πάντα· κάθε νόμος μπορεί να βελτιωθεί, αλλά πολύ συχνά ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Πιστεύω ότι πράττουμε το σωστό και δεν θεωρώ απαραίτητο να αφήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση όταν μιλάμε για αυτά τα θέματα, όπως προτείνει ο κύριος Nattrass, διότι νομίζω ότι οι καλοί κανόνες είναι χρήσιμοι για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ακόμα και μια έγκυρη βρετανική εφημερίδα, η Financial Times, εικάζει ότι η Μεγάλη Βρετανία θα ξανασκεφτεί την ανάγκη για αυστηρότερους κανόνες· φυσικά, κατά τη διάρκεια της κρίσης η Ευρώπη άντεξε την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση καλύτερα από ό,τι άλλες περιοχές, ακριβώς επειδή στήριζε το οικονομικό της σύστημα σε σαφείς κανόνες.

Πιστεύω ότι, ίσως επειδή γεννήθηκα στη Ρώμη, η ιστορία του ρωμαϊκού δικαίου και του Ναπολεόντειου Κώδικα απέδειξε τη σπουδαιότητα της ύπαρξης κανόνων που εγγυώνται την ανάπτυξη της κοινωνίας. Δεν γνωρίζω από ποια μεριά των τειχών του Αδριανού γεννήθηκε ο κύριος Nattrass, αλλά κρίνοντας από την αγόρευσή του θα έλεγα ότι γεννήθηκε από την απέναντι πλευρά του τείχους και οι πρόγονοί του συνεπώς δεν γνώριζαν το ρωμαϊκό δίκαιο.

Κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω ξανά για τη συνεργασία σας και το Συμβούλιο για το έργο του και να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για άλλη μια φορά στο παρόν Κοινοβούλιο προς το προσωπικό της Επιτροπής της Γενικής Διεύθυνσης που έχω την τιμή να διευθύνω, διότι χωρίς την πολύτιμη συμβολή τους δεν θα ήταν εφικτό να επιτύχουμε συμβιβασμό που πιστεύω ότι θα είναι θετικός για όλους τους πολίτες της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Κύριε Sterckx, θα θέλατε να μιλήσετε επί της διαδικασίας;

 
  
MPphoto
 

  Dirk Sterckx (ALDE). - (NL) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα απλώς να σας ενημερώσω ότι η κυρία Hennis­Plasschaert δεν είναι πια παρούσα, καθώς έπρεπε να παραβρεθεί σε άλλη συνεδρίαση. Είμαι ο προσεκτικός ακροατής εξ ονόματος των μελών της ομάδας μου που συμμετέχουν σε αυτό το θέμα. Ήθελα μόνο να σας ενημερώσω για το γεγονός ότι δεν εξαφανίστηκε απλώς.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Ευχαριστώ, κύριε Sterckx.

Πιστεύω ότι δεν ήταν επί της διαδικασίας, αλλά θέμα ευγένειας.

 
  
MPphoto
 

  Mathieu Grosch, εισηγητής. (DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας την Επιτροπή για τις πολύ σαφείς απαντήσεις της. Θα ήθελα να επισημάνω ότι ο περιορισμός στις ενδομεταφορές αποτελεί μεταβατική ρύθμιση, ότι η μελέτη διεξάγεται και ότι αναλόγως με το αποτέλεσμα, υπάρχει προοπτική ανοίγματος της αγοράς.

Μια άλλη σημαντική πτυχή είναι ότι εδώ ισχύει το άρθρο 306 – συμπεριλαμβανομένων σαφέστατα των χωρών της Μπενελούξ, κύριε Sterckx, το οποίο σημαίνει ότι το αίτημά σας είναι περιττό και δεν χρειάζεται να το υποστηρίζουμε πια.

Το άλλο που θα ήθελα να πω επί του παρόντος αφορά τις ίδιες τις ενδομεταφορές. Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις που άκουσα εδώ, νομίζω ότι ο παρών συμβιβασμός είναι πραγματικά ακόμα καλύτερος από ό,τι είχα σκεφτεί για τον απλό λόγο ότι – και με αυτό απευθύνομαι κυρίως στους συναδέλφους μου από την Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη και τη συνάδελφό μου από το ολλανδικό κόμμα Christian Democratic Appeal (CDA) – δημιουργώντας μια μεταβατική ρύθμιση δεν συνεπάγεται ότι επιθυμούμε να καταπνίξουμε την εσωτερική αγορά – εάν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση – ή τις επιχειρήσεις. Εάν λάβουμε υπόψη ότι σήμερα ορισμένες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν οχήματα της τρέχουσας στάθμης της τεχνικής, αλλά πληρώνουν τους οδηγούς τους 400 ευρώ μηνιαίως, ενώ άλλες επιχειρήσεις πληρώνουν 1.500 ευρώ μηνιαίως, μου φαίνεται περισσότερο από λογικό να πούμε ότι η κοινωνική στάθμη πρέπει να αυξηθεί κάπως. Εάν υπάρχουν διαθέσιμα χρήματα για να πληρούν τις προϋποθέσεις των οχημάτων, υπάρχουν επίσης χρήματα για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις ως προς το μισθό. Αυτή η στάθμη πρέπει να αυξηθεί και τότε μόνο θα μπορεί να γίνει το άνοιγμα της αγοράς. Κατά την άποψή μου, είναι λανθασμένη η άποψη ότι πρέπει να γίνει το άνοιγμα της αγοράς και να δούμε πώς θα κινηθούμε από εκεί και πέρα.

Το τελευταίο μου σχόλιο είναι ότι το αστείο είναι ότι πάντα αυτές οι ίδιες χώρες—για παράδειγμα το Ηνωμένο Βασίλειο – που εμποδίζουν οποιοδήποτε είδος εναρμόνισης, ιδιαίτερα στον τομέα της φορολογίας, λένε σήμερα ότι υπάρχει έλλειψη εναρμόνισης και συνεπώς πρέπει να αφήσουμε την αγορά να εξελιχθεί. Ορισμένοι λένε ότι θέλουν περιορισμούς, ενώ άλλοι λένε ότι έχουμε υπερβολικά πολλούς περιορισμούς.

Εάν θέλουμε να πείσουμε το ευρωπαϊκό κοινό, δεν μπορούμε να λέμε ότι πρέπει να ανοίξουμε την αγορά και όλα τα άλλα θα τακτοποιηθούν από μόνα τους. Το αντίθετο, η περιβαλλοντική, κοινωνική και φορολογική νομοθεσία πρέπει να αποφασιστεί στο παρόν Κοινοβούλιο μαζί με το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Τότε θα είμαστε αξιόπιστοι.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Grosch, για μια αγόρευση που έλαβε ήδη υποστήριξη, η οποία αποδεικνύεται από τα χειροκροτήματα των συναδέλφων σας.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău, εισηγήτρια. (RO) Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον κύριο Grosch, το σκιώδη εισηγητή, με τον οποίο συνεργάστηκα, μαζί με το τεχνικό προσωπικό της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και την Ομάδα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, καθώς και τους συναδέλφους μου στην Επιτροπή και το προσωπικό της Επιτροπής, καθώς και επίσης εσάς, Επίτροπε, και την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με τους οποίους είχα πολύ στενή συνεργασία.

Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι τον Ιούνιο του 2007 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την τροποποίηση του κανονισμού για την πρόσβαση στις οδικές μεταφορές. Οι προτάσεις για τις τροποποιήσεις προέκυψαν από την εμπειρία που αποκτήθηκε μετά την εφαρμογή της οδηγίας 96/26 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αναδιατύπωση ορισμένων νομοθετικών διατάξεων με στόχο τη διασφάλιση μιας περισσότερο συνεπούς εφαρμογής χρησιμοποιώντας μια νομική πράξη με τη μορφή κανονισμού. Και είμαστε εδώ σχεδόν μετά από δύο χρόνια με την τελική ψηφοφορία για το εν λόγω έγγραφο, που έχει άμεσες επιπτώσεις σε περίπου 800.000 ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και περίπου 4,5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας.

Οι κοινοί στόχοι μας είναι οι εξής: να βελτιώσουμε την οδική ασφάλεια, να μειώσουμε τη γραφειοκρατία, να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες και να παρέχουμε προβλεψιμότητα και βεβαιότητα για τους οδικούς μεταφορείς. Πιστεύω ότι ο εν λόγω συμβιβασμός που επιτύχαμε θα συμβάλλει στην εξέλιξη της αγοράς οδικών μεταφορών. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για άλλη μια φορά για τη συνεργασία τους.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Η κοινή συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 12 το μεσημέρι.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου