Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2007/0098(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A6-0210/2009

Debatai :

PV 22/04/2009 - 12
CRE 22/04/2009 - 12

Balsavimas :

PV 23/04/2009 - 8.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2009)0276

Diskusijos
Trečiadienis, 2009 m. balandžio 22 d. - Strasbūras Tekstas OL

12. Bendrosios patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklės (nauja redakcija) – Bendrosios profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisyklės - Bendrosios patekimo į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką taisyklės (nauja redakcija) (diskusija)
Kalbų vaizdo įrašas
PV
MPphoto
 
 

  Pirmininkas. − Kitas klausimas, kurį aptarsime, yra

Transporto ir turizmo komiteto rekomendacija dėl antrojo svarstymo dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl Bendrųjų patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių (nauja redakcija) (11786/1/2008 - C6-0016/2009 - 2007/0097(COD)) (Pranešėjas: Mathieu Grosch) (A6-0215/2009),

Transporto ir turizmo komiteto rekomendacija dėl antrojo svarstymo dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, nustatantį profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų bendrąsias taisykles ir panaikinantį Tarybos Direktyvą 96/26/EB (11783/1/2008 - C6-0015/2009 - 2007/0098(COD)) (Pranešėjas: Silvia-Adriana Žicću) (A6-0210/2009), ir

Transporto ir turizmo komiteto rekomendacija dėl antrojo svarstymo dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl bendrųjų patekimo į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką taisyklių (nauja redakcija) (11788/1/2008 - C6-0014/2009 - 2007/0099(COD)) (Pranešėjas: Mathieu Grosch) (A6-0215/2009),

 
  
MPphoto
 

  Mathieu Grosch, pranešėjas.(DE) Gerb. pirmininke, kaip suprantu, tai bendra diskusija dėl trijų pranešimų, sudarančių kelių transporto įstatymų paketą.

Norėčiau padėkoti Tarybos ir Komisijos darbuotojams. Jų per pastaruosius dvejus metus atliktas darbas davė gerų rezultatų.

Kelių ir krovininis transportas Europoje sudaro apytiksliai 75% transporto, o šiame sektoriuje dirba apie du milijonus žmonių. Siekiant atverti rinką 25 šalims, kaip numatyta 2009 m. gegužę, prireikė tam tikrų naujų taisyklių. Komisijos siūlymai buvo panašūs.

Kalbant apie pranešimą, kurį parengė mano kolega S. A. Žicću, kuriai, kaip ir visiems kelių įstatymų paketo pranešėjams, norėčiau padėkoti už konstruktyvų bendradarbiavimą, svarbu, kad būtų nustatytos aiškios direktyvos transporto operatoriams. Jie privalo įrodyti savo patikimumą Europoje ir turėti logišką finansinę struktūrą. Transporto valdytojai turi turėti arba daugelio metų patirtį, arba aukšto lygio mokymų pažymėjimą. Rimti pažeidimai gali kelti pavojų patikimumui, o tai savo ruožtu reiškia, kad valstybės narės turės tęsti tikrinimus ir bausti pažeidėjus, net ir įsigaliojus šiam reglamentui. To dažnai trūksta transporto sektoriuje.

Buvo priimta daugiau nei pusė Parlamento pataisų. Šiandien jų visų smulkiai nenagrinėsiu, tačiau norėčiau pabrėžti, ko buvo pasiekta po vieno neoficialaus, tačiau man labai svarbaus, trilogo, t.y. buvo nuspręsta kovoti su fiktyvių bendrovių steigimu. Pastarosios iškreipia konkurenciją ir kenkia valstybinėms įmonėms. Tokios formos įmonių steigimo prevencija reiškia socialinio ir fiskalinio dempingo prevenciją, kurie taip pat buvo aptarinėjami kelių įstatymų pakete.

Kalbant apie miesto autobusų, tolimojo susisiekimo autobusų ir sunkvežimių patekimą į rinką, šis reglamentas daugiausiai „sukasi“ apie „12-os dienų taisyklę“, nes dėl kitų aspektų buvo susitarta greitai. Savaitės poilsio laikotarpio po 12 dienų darbo įvedimas nedaro jokios įtakos saugumui. Važiavimo ir poilsio laikotarpių turi būti laikomasi, o tokių kelionių metu vairuotojai niekuomet neviršys leidžiamo važiavimo laiko per dieną. Be to, tokios 12 dienų kelionės prisidės prie Europos integracijos ir daugeliui žmonių tai bus ekonomiškas būdas vykti atostogų.

Diskusija dėl patekimo į rinką buvo viena iš labiausiai įtemptų visame kelių įstatymų pakete, tačiau Parlamentas vis tiek nepasiekė visko, ko norėjo. Mes pasiekėme kompromisą, ir jis yra gana neblogas. Man atrodo, kad ypač kabotažui – trys operacijos per septynias dienas – šis kompromisas yra puikus. Svarbiausias tikslas – kontroliuoti paslaugas trečiosiose šalyse ir neilgai trukus atverti kabotažo rinką. Mes laukiame Komisijos siūlymų, nes kabotažas taip pat turėtų padėti išvengti kelionių be krovinio. Tačiau mes nenorime laikinų apribojimų įvedimo suprasti kaip protekcionizmo. Šiuo konkrečiu laikotarpiu, kai transporto sektoriuje nėra jokios socialinės ir mokesčių harmonizacijos, jos apribojimas siekiant išvengti nesąžiningos konkurencijos buvo puiki mintis. Tačiau nereikėtų laukti dvejų metų, kol galėsime taikyti šį reglamentą. Kabotažui ir „12 dienų taisyklei“ turėtų užtekti šešių mėnesių.

Taip pat norėčiau aiškaus atsakymo iš Komisijos, ar šalims, kurios pagal Sutarties 306 dalį jau atvėrė rinkas kabotažui, šis reglamentas draus ir toliau taip daryti. Tikiuosi, kad šiandien Komisija pateiks aiškų pareiškimą dėl tolesnio kabotažo rinkų atvėrimo ir dėl 306 dalies.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău, pranešėja.(RO) Gerb. pirmininke, Komisijos nary, norėčiau išnaudoti savo penkias minutes pradžiai ir vieną pasilikti išvadoms.

Reglamento projekte pateikiamos vietos, pobūdžio, finansinės situacijos ir profesinės kompetencijos sąlygos, kurias turi atitikti asmuo, norintis dirbti kelių transporto operatoriumi. Reglamentas, kurį aptarinėjame, taip pat numato sąlygas, pagal kurias bendrovė gali įdarbinti ekspedicijos vadovus, įtvirtina leidimo išdavimo ir kontrolės procedūras, numato elektroninių registrų ir elektroninių duomenų apsaugos taisykles, numato baudas už reglamento nesilaikymą ir įtvirtina abipusio diplomų ir intelektinės nuosavybės teisių pripažinimo sistemą.

Pirmojo svarstymo metu, kuris praeitų metų gegužę baigėsi balsavimu plenariniame posėdyje, Parlamentas pareikalavo, kad ekspedicijų vadovai būtų pasirašę atitinkamą sutartį su bendrove ir įvedė maksimalų transporto priemonių, už kurias gali būti atsakingas vienas vadovas, skaičių.

Taip pat buvo įvestos pataisos, sugriežtinančios reikalavimus bendrovei turėti nuolatinę būstinę. Bendrovės gera reputacija gali būti sugadinta, jei pastaroji bus siejama su žmonių ar narkotikų nelegaliu gabenimu.

Parlamentas parengė sąrašą pažeidimų, kurių atveju bus uždrausta verstis šia profesine veikla, bei pašalino nuostatas dėl smulkių pažeidimų. Draudimas priimtas kaip finansinės situacijos garantas, o trumpos turto ir skolų santykio ataskaitos buvo atsisakyta.

Paliktas trumpo raštiško tyrimo kilmės šalyje reikalavimas su galimybe jį panaikinti turint 10 metų profesinę patirtį.

Galiausiai panaikintos ankstesnės teisės, o Komisija buvo paprašyta parengti ataskaitą apie galimas pasekmes išplėtus reglamento taikymo sritį iki tam tikro modelio komercinio transporto, skirto gabenti iki 9 žmonių, įskaitant ir vairuotoją.

Bendras sutarimas buvo pasiektas 70 iš 113 Parlamento pataisų atvejų. Į šį skaičių įeina pataisos dėl smulkių nusižengimų, ryšio tarp bendrovių ir ekspedicijos vadovų apibrėžimas, asmenų, veikiančių kaip ekspedicijų vadovai, teisė apskųsti sprendimus, abipusis pažymėjimų, intelektinės nuosavybės teisių pripažinimas, informacijos mainai tarp kompetentingų institucijų bei teisės vertis šia profesine veikla atėmimas užfiksavus nelegalų narkotinių medžiagų ir keleivių gabenimą.

Dėl registrų. Tiek Parlamentas, tiek ir Taryba sutarė dėl palaipsninio įvedimo. Tiesą sakant, Komisija apibrėžė valstybių elektroninių registrų duomenų struktūrą iki 2009 m. pabaigos, tačiau anksčiau minėtos institucijos pasiūlė kitokius terminus, o Taryba paprašė ilgesnio įgyvendinimo laikotarpio.

Buvo klausimų, kuriuos sprendžiant Tarybos pradinė padėtis buvo kitokia nei Parlamento, tačiau po ilgų ir vaisingų derybų buvo pasiektas abiem institucijoms priimtinas kompromisas.

Tokiu būdu Parlamentas priėmė lankstesnį tarpusavyje sujungtų valstybinių elektroninių registrų įsteigimo grafiką (2012 m. gruodžio 31 d.). Buvo nutarta, kad dideli pažeidimai bus įvesti į valstybinius elektroninius registrus tik po 2015 m., kelių transporto operatoriaus leidimo galiojimo laikotarpio apribojimai bus panaikinti, tyrimai išliks kilmės valstybės narės kompetencija, elektroninį registrą sudarys viešoji ir konfidencialioji dalys, reglamento nuostatos, ribojančios leidimų patekti į kelių transporto rinką išdavimą, bus panaikintos, o praktiškai visos nuostatos dėl leidimų į kelių transporto rinką išliks tik dviejuose M. Grosch reglamentuose.

Nekantriai laukiu kolegų Parlamento narių komentarų. Ačiū.

 
  
MPphoto
 

  Pavel Svoboda, Europos vadovų tarybos pirmininkas. – (CS) Ponios ir ponai, šiandien dalyvauju čia vietoj savo kolegos transporto ministro Petro Bendlio, kuris netikėtai turėjo pasilikti Prahoje.

Norėčiau padėkoti už suteiktą galimybę kreiptis į jus prieš rytojaus balsavimą dėl kelių įstatymų paketo. Pirmininkaujanti Čekijos Respublika mano, kad šių teisinių reglamentų įtvirtinimas yra labai svarbus. Šis įstatymų paketas svarbus todėl, kad jaučiamas didelis poreikis harmonizuoti ir turimą kabotažo sistemą, nes šiuo metu skirtingose valstybėse narėse transporto operatoriams, norintiems patekti į rinką, taikomi skirtingi reikalavimai.

Su pranešėjų pagalba ir parama pirmininkaujanti Čekijos Respublika pasiekė sėkmingų rezultatų šių svarbių teisinių reikalavimų srityje. Žinau, kad siekiant šio rezultato visi sunkiai dirbome ir turėjome priimti tam tikrus kompromisus. Visi konstruktyviai derėjomės, kad galėtume antrojo svarstymo metu patvirtinti šį įstatymų paketą.

Pagrindiniai mūsų diskusijų akcentai galėtų būti apibendrinti taip: detalesnė kabotažo taisyklių specifikacija, galimybė vairuotojams, teikiantiems pavienes tarptautinio keleivių transporto paslaugas, dirbti 12 dienų iš eilės, griežtesnė transporto bendrovių kontrolė. Dabar kelių transporto sektorius turės supaprastintų kabotažo taisyklių ir kontrolės mechanizmų rinkinį bei vieningas ir įvykdomas nuostatas dėl patekimo į transporto rinkas. Taip pat numatytos aiškios taisyklės, neleidžiančios piktnaudžiauti ir padedančios užtikrinti sąžiningą konkurenciją, didesnį efektyvumą ir geresnę kontrolę šiame sektoriuje.

Kompromisas kabotažo srityje prisidės prie skaidresnės, efektyvesnės ir saugesnės tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinkos. Taip bus prisidedama prie tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinkos pagerėjimo tuo pačiu sukuriant sąžiningesnę ir skaidresnę viso tarptautinio krovinių vežimo kelių transporto sektoriaus sistemą. Sumažės tuščių transporto priemonių ES keliuose, todėl sumažės ir CO2. Šis kompromisas taip pat reiškia, kad valstybės narės naudos atitinkamus saugumo mechanizmus, skirtus kabotažo sukeltų pažeidimų prevencijai tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinkoje. Naujosios kabotažo taisyklės įsigalios po šešių mėnesių nuo reglamento išspausdinimo ES oficialiame leidinyje. 2013 m. Europos Komisija svarstys naujas tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinkos atvėrimo ir kabotažo liberalizavimo galimybes.

Nuoširdžiai tikiu, kad naujasis prekių ir keleivių transporto Europoje teisinis pagrindas prisidės prie greito ir tvaraus ekonominio atgimimo. Norėčiau padėkoti Parlamentui už jo darbą siekiant sutarimo derybų dėl šio įstatymų paketo metu, o ypatingą padėką norėčiau skirti pranešėjai Silviai-Adrianai Žicću ir pranešėjui Mathieui Groschui, kurių sunkus darbas ir atsidavimas padėjo pasiekti sėkmingą rezultatą.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, Komisijos pirmininko pavaduotojas.(IT) Gerb. pirmininke, gerb. Svoboda, gerbiamieji Parlamento nariai, Komisija negali nepasidžiaugti kompromisu, pasiektu svarstant kelių įstatymų paketą, nes juo galime pabaigti šią teisinę procedūrą kaip tik dabar, kai transporto pramonei reikia paprastų ir efektyvių taisyklių, kurios išlaisvintų iš beprasmiško biurokratizmo.

Turiu pasakyti, kad šis sprendimas mūsų kelius padarys saugesnius, nes, mano nuomone, priimdami bet kokį sprendimą transporto, o ypač kelių transporto, sektoriuje, visuomet turime galvoti apie tai, kaip sumažinti nelaimingų atsitikimų skaičių ES keliuose. Šios Parlamento taisyklės, mano nuomone, prisideda prie šio tikslo siekimo.

Mes taip pat džiaugiamės, nes tai dar viena žinia, kurią Europos institucijos rinkimų išvakarėse siunčia savo piliečiams, o teisinė procedūra bus pabaigta jau antrojo svarstymo metu, praėjus tik dvejiems metams po trijų didelių ir sudėtingų teisinių siūlymų pateikimo. Diskusija buvo sudėtinga, tačiau galiausiai nugalėjo sveikas protas ir politinis noras patenkinti piliečių ir viso transporto sektoriaus norus.

Norėčiau trumpai apžvelgti aptariamus pranešimus, kad atsakyčiau į pranešėjų užduotus klausimus. Pradėsiu nuo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusų patekimo į tarptautinę rinką. Tiesa, kad kabotažas sudaro tik nedidelę transporto verslo dalį, tačiau politiniu atžvilgiu tai itin opi sritis. Jei kabotažas naudojamas taip, kad papildytų tarptautinį transportą, jis taip pat prisideda prie geresnio turimų galimybių išnaudojimo ir kelionių tuščiomis transporto priemonėmis mažinimo, o tai reiškia sunkių krovininių transporto priemonių skaičiaus mažinimą keliuose. Nustebtumėte sužinoję, kiek sunkių krovininių transporto priemonių paskatina nelaimingus atsitikimus keliuose. Šis reglamentas nustatys kabotažui taikytinas taisykles – ir čia norėčiau priminti M. Grosch komentarą, – kurios bus taikomos vieningai ir nebiurokratiškai visoje ES, nedarant įtakos valstybių šalių bendradarbiavimui pagal Sutarties 206 dalį. Be to, bus panaikintos sudėtingos valstybinės procedūros, kad transporto bendrovės galėtų kaip įmanoma geriau išnaudoti kabotažo galimybes. Komisija atidžiai stebės, kaip keičiasi kelių transporto rinka ir pateiks savo ataskaitą 2013 m.

Jei minėtoje ataskaitoje bus numatyta ir jei sąlygos sąžiningai konkurencijai bus suderintos, Komisija siūlys dar labiau išplėsti kabotažo rinką. Komisija šiam tikslui parengė pranešimą, kuris bus išsiųstas Parlamento sekretoriatui, kad šis įtrauktų jį į diskusijos protokolą. Šis pareiškimas taip pat bus išspausdintas ES oficialiame leidinyje kartu su įstatymo siūlymu.

O dabar norėčiau pasisakyti dėl S. A. Žicću dėl profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų bendrųjų taisyklių. Komisija pritaria naujajai „12-os dienų taisyklei“. Ši priemonė buvo suformuluota atsižvelgiant į labai konkrečias tam tikrų keleivių transporto rūšių sąlygas, leidžiančias ilgesnius nei šešių dienų vairavimo laikotarpius, kurių metu paprastai nereikia vairuoti keletą valandų iš eilės, pavyzdžiui, mokyklos išvykų metu, slidinėjimo išvykų ir tam tikrų ekskursijų metu. Naujasis įstatymas taip pat numato itin griežtas priemones, užtikrinančias kelių saugumą. Tikrai, galiu jus užtikrinti. Šiuo metu Bendrijoje galioja 100 skirtingų rūšių leidimų, o tai dažnai lemia sudėtingas ir ilgas tikrinimo procedūras. Pagal naująjį įstatymą, Bendrijoje galios vienos rūšies standartinio formato leidimas.

Dabar norėčiau pereiti prie trečiojo aptariamo teksto – patekimo į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką. Vis labiau atviroje rinkoje turime derinti šioje rinkoje konkuruojančioms bendrijoms taikomas sąlygas. Tai naujojo įstatymo tikslas. Šis įstatymas pakeičia direktyvą ir tuo pat metu sugriežtina sąlygas, kurių privalo laikytis bendrovės. Kiekviena bendrovė privalės paskirti ekspedicijos vadovą, atsakingą už bendrą efektyvų verslo įmonės funkcionavimą.

Be to, siekiant išvengti fiktyvių bendrovių steigimo, reikės pateikti daugiau įrodymų, susijusių su registruota bendrovės buveine. Dar daugiau, bus kaupiamas naujas elektroninis registras, dėl kurio pagreitės keitimasis informacija tarp valstybinių institucijų, o kontrolės priemonės taps modernesnės ir efektyvesnės. Tai taip pat padės užtikrinti kelių saugumą.

Transporto bendrovės gauna aiškias pastabas iš įstatymų leidėjų dėl rimtų pažeidimų, kuriuos įvykdžius atimami leidimai vykdyti šią profesinę veiklą, pvz., pasikartojančių tachografų parodymų klastojimų atveju. Deja, tai vyksta visose ES valstybėse, tačiau duomenų klastojimas nėra vien taisyklių pažeidimas, tai kelia grėsmę keliaujančiųjų Europos keliais saugumui, nes akivaizdu, kad pavargęs vairuotojas prireikus nesugebės greitai sureaguoti.

Todėl savo kalbos pradžioje sakiau, kad Parlamento netrukus patvirtinti įstatymai smarkiai prisidės prie bendros Komisijos ir Parlamento kovos siekiant sumažinti nelaimingų atsitikimų kelyje skaičių. Todėl norėčiau padėkoti už jūsų norą taip greitai priimti šiuos įstatymus.

Leiskite pasikartoti, kad tokiu būdu mes perduodame aiškią žinią savo piliečiams ir dar kartą parodome – galiu tai drąsiai pasakyti, nes dirbu šiuose Parlamento rūmuose jau 15 metų, – kad Parlamentas pasižymi veiksmingumu ir rimtu požiūriu į problemų sprendimą, už tai esu labai dėkingas.

 
  
MPphoto
 

  Georg Jarzembowski, PPE-DE frakcijos vardu.(DE) Gerb. pirmininke, norėčiau padėkoti Tarybai ir Komisijai už konstruktyvų bendradarbiavimą su mūsų Parlamento pranešėju. Kaip pasakė pats Komisijos pirmininko pavaduotojas A. Tajani, tai puikus pavyzdys, kaip per trumpą laiką galima pasiekti gerų rezultatų net ir sprendžiant sudėtingus klausimus.

Vis dėlto negaliu nuslėpti fakto, kad esame ne visiškai patenkinti kabotažo tvarka. Kaip minėjo Tarybos pirmininkas ir jūs, pirmininko pavaduotojau, aplinkos apsaugos ir ekonominiais sumetimais geriau kiek įmanoma išvengti kelionių Europoje tuščiomis transporto priemonėmis. Todėl geriau būtų, jei kabotažo apribojimai būtų panaikinti kiek įmanoma anksčiau.

Kol kas sutinkame su trimis kabotažo operacijomis per septynias dienas, tačiau nekantriai laukiame jūsų pranešimo ir tikimės, kad jame bus nurodyta, jog 2014 m. šis apribojimas bus panaikintas. Pagaliau tai nėra pati reikšmingiausia transporto sektoriaus dalis, nors jai eikvojami pinigai, o aplinkai daroma žala. Todėl tikiuosi, kad 2013 m. jūs pateiksite tinkamą siūlymą, nes kabotažo apribojimai Europos vidaus rinkoje, kurią sudaro 27 šalys, yra absurdiški.

Taip pat norėčiau padėkoti Tarybai ir Komisijai už paramą dėl „12-os dienų taisyklės“ įvedimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusams. Tai labai svarbu autobusų ir tolimojo susisiekimo autobusų verslui, kurį daugelyje šalių sudaro smulkios ir vidutinio dydžio bendrovės, nes joms tokių išvykų metu skirti du vairuotojus gana sudėtinga. Esame patenkinti, jog naujoji taisyklė įsigalios jau po šešių mėnesių. Reikia suprasti, kad vis dar yra žmonių, ypač pagyvenusių, kuriems nepatinka skirsti lėktuvu. Jie mėgsta keliauti po Europą ir mėgautis saule bei kraštovaizdžiu tokiose vietose, kaip Italija ar Ispanija, todėl „12-os dienų taisyklės“ įvedimas miesto ir tolimojo susisiekimo autobusams labai svarbus, nes pagyvenusiems žmonėms bus suteikta galimybė nebrangiai keliauti. Tai didžiulis pasiekimas mums, miesto autobusų ir tolimojo susisiekimo autobusų bendrovėms bei keleiviams, todėl esu labai dėkingas Tarybai ir Komisijai.

 
  
MPphoto
 

  Brian Simpson, PSE frakcijos vardu. – Gerb. pirmininke, pirmiausia norėčiau padėkoti abiem pranešėjams už darbą sprendžiant šį sudėtingą klausimą. Akivaizdu, kad šis paketas, o ypač kabotažo apribojimų panaikinimo klausimas, sulaukė dvejopų vertinimų, tačiau, mano nuomone, prieš save turime kompromisą, kuriam galime pritarti.

Aš rimtai abejojau dėl kabotažo neišlyginant socialinių sąnaudų ar einamųjų sąnaudų atskiroms vežėjų bendrovėms. Toks žingsnis, mano nuomone, būtų turėjęs neigiamų pasekmių krovinių gabenimo keliais verslui ne tik mano šalyje, bet ir kitose valstybėse narėse. Todėl kompromisas įvedant laikiną kabotažą yra ne tik logiškas; tai sprendimas, kuris bus veiksmingas, leidžiant tris keliones vidaus teritorijoje po vienos tarptautinės. Laikinas kabotažas taip pat padės panaikinti aplinkos atžvilgiu visišką nesąmonę – šimtus kilometrų besitęsiančias tuščių sunkiasvorių transporto priemonių keliones, nekenkiant vidaus rinkai.

Galiausiai norėčiau išreikšti pritarimą naujoms priverstinio reikalavimų vykdymo priemonėms, kurios buvo pasiūlytos S. A. Žicću pranešime. Tai turi būti vykdoma kartu su tolesniu rinkos atvėrimu leidžiant valstybėms narėms naudoti griežtas ir veiksmingas priverstinio reikalavimų vykdymo priemones.

 
  
MPphoto
 

  Jeanine Hennis-Plasschaert, ALDE frakcijos vardu. (NL) Metų metus aptariant kabotažo problemą kildavo aršių ginčų. Kaip jau buvo minėta, esami įstatymai vadinami miglotais dėl žodžio „laikinas“. Įvairioms valstybėms narėms tai puikus pasiteisinimas ir toliau saugoti savo rinką.

Siekiant kartą ir visiems laikams užtikrinti aiškumą, Komisija pareiškė, kad pateiks pasiūlymą, kuriame visi šie klausimai bus išspręsti. Aš to labai tikiuosi. Tačiau Komisija nustebino pasiūlydama įvesti griežtus kabotažo apribojimus. Tai kelia nuostabą, nes turimos taisyklės visą šį laiką buvo vadinamos tarpinėmis priemonėmis pereinant prie visiškos laisvės. Pasak Komisijos ir Tarybos, 2009 m. turėjome pereiti prie visiškos laisvės.

Mano nuomone, šis vadinamasis kompromisas, dėl kurio rytoj balsuosime, kelia didelį nusivylimą. Vietoj didesnės laisvės vežėjų bendrovėms taikomi dar didesni apribojimai. Žinoma, viską reikia vertinti iš Europos perspektyvos. Visiškai su tuo sutinku. Transporto sektorius daugiau nė vienos dienos neprivalo taikstytis su valstybinėmis tiradomis.

Tačiau šis kompromisas, gerb. pirmininke, visiškai nedera su vidaus rinkos principais ir tikslais. Visi minėti argumentai, t.y. kelių saugumas, aplinkos apsauga ir administracinės naštos mažinimas, nėra svarūs. Nesukursime faktiškos laisvos rinkos, gerb. Tajani, nes kiekvienas apribojimas reiškia didesnį transporto judėjimą. Šį įstatymą galimą pavadinti bet kokiu, tik ne veiksmingu, gerb. Simpson. Veikti remiantis principu, kad kažkas geriau nei nieko, Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcijai nepriimtina. Šiuo atveju tai netinka.

 
  
MPphoto
 

  Roberts Zīle, UEN frakcijos vardu. (LV) Ačiū, gerb. pirmininke. Komisijos nary, Norėčiau padėkoti abiem pranešėjams ir visiems, kurie dalyvavo ieškant kompromiso, tačiau turiu pasakyti, kad mūsų priimtas sprendimas turi ir teigiamų ir neigiamų pusių. Pavyzdžiui, gerai, kad pavyko sumažinti kliūtis vežant keleivius pasienio ruožais, kur intensyvus sieną kertančių transporto priemonių srautas. Tačiau šiuo metu, kai esant sudėtingoms ekonominėms sąlygoms reikalingas solidarumas, valstybinėse rinkose matyti protekcionizmo tendencijų, o dėl sąvokos „laikinas“ vartojimo, apribojimai iki šiol tarnauja kaip pasiteisinimas valstybėms narėms ir toliau protekcionuoti savo vidaus rinkas. Deja, valstybės narės galės pasinaudoti punktu dėl apsaugos, kuris suteikia joms galimybę panaudoti valstybinėje transporto rinkoje pastebėtus sunkumus kaip pagrindą kreiptis į Komisiją ir priimti apsaugines priemones. Be to, reikia pastebėti, kad tai daryti jos galės ir po 2014 m, nes tokia buvo pradinė Europos Parlamento pozicija. Panašias pastabas norėčiau pasakyti ir apie tarptautinio tolimojo susisiekimo autobusų transportą. Nuostata, numatanti, kad, jei tarptautinis transportas kelia grėsmę panašių paslaugų teikimui, valstybė narė gali sustabdyti arba panaikinti operatoriaus leidimo galiojimą, mano nuomone, yra nepriimtina veikiant bendroje rinkoje. Ačiū.

 
  
MPphoto
 

  Georgios Toussas, GUE/NGL frakcijos vardu. (EL) Gerb. pirmininke, pagal bendrąją Europos Sąjungos Tarybos poziciją, kaip ir pradinį Komisijos reglamento siūlymą, liberalizuojamos valstybinės keleivių ir krovinių gabenimo keliais rinkos, o tarptautinėms Bendrijos transporto bendrovėms leidžiama patekti į valstybių narių vidaus rinkas. Tiesą sakant, tokiu būdu tarptautinis ir vidaus kelių transportas tarsi ant lėkštutės pateikiamas didelėms monopolijoms.

Europos Parlamento pranešimuose pateikti siūlymai veda dar labiau reakcine kryptimi. Juose siūloma nedelsiant ir visiškai liberalizuoti rinkas ir panaikinti visas kliūtis, apribojimus ir kontrolę. Iš karčios patirties darbininkai dabar supranta, kokias skausmingas pasekmes monopolinių verslo grupių rinkliava iš kelių transporto turės jų gyvenimams.

Vidaus krovinių ir keleivių gabenimo kelių transportu liberalizavimas skatina vairuotojų išnaudojimą, t.y. jie bus verčiami vairuoti transporto priemones be pertraukų ir be jokio poilsio ar priemonių jų saugumui kelyje užtikrinti, šluoja jų atlyginimus, silpnina jų, kaip darbuotojų teises, kenkia kelių saugumui ir skatina transporto koncentravimąsi aplink tarptautines monopolijas, kurios gali džiaugtis milžinišku pelnu, o tai turi katastrofiškas pasekmes individualia veikla užsiimantiems asmenims ir smulkioms verslo įmonėms šiame sektoriuje. Taip didėja krovinių apmokestinimas, prastėja paslaugų kokybė ir kyla rizika keleivių saugumui.

Todėl mes balsavome prieš Europos Parlamento poziciją ir rekomendacijas. Darbininkų klasė priešinasi kapitalistinėms restruktūrizacijoms ir reikalauja suformuoti bendrą viešojo sektoriaus transporto rinką, paremtą kriterijumi patenkinti moderniosios liaudies reikalavimus.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Blokland, IND/DEM frakcijos vardu. (NL) Jei maždaug 1980 m. būčiau pasakęs, kad iki 2009 m kabotažo apribojimai vis dar nebus panaikinti, iš manęs visi būtų tik pasijuokę. Juk kabotažo apribojimai iš esmės yra Europos vidaus rinkos taisyklių pažeidimai.

Ir dabar, 2009 metais, mes dar kartą galime išeiti namo po antrojo svarstymo nieko nepešę. Nereikia net sakyti, jog pritarsiu Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcijos pataisoms, tačiau kadangi Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) ir Europos demokratų frakcija sąmoningai atsisako joms pritarti, krovinių gabenimo keliais ateitis pasmerkta. Malonu matyti, kad siūlymuose išliko „12-os dienų taisyklė“, bet nesu patenkintas tuo, kad tai buvo padaryta kabotažo apribojimų panaikinimo sąskaita.

Jei 17 ir 18 pataisos nebus priimtos, galutiniame balsavime aš balsuosiu prieš. Atsisakau įrašyti savo vardą siūlyme, kuris žalingas aplinkai, krovinių gabenimo keliais sektorių nustumia į nepalankią padėtį ir kuriame visiškai negerbiami Europos vidaus rinkos principai.

 
  
MPphoto
 

  Corien Wortmann-Kool (PPE-DE). - (NL) Norėčiau pradėti nuo to, kad gera žinia, susijusi su mūsų aptariamu siūlymu, yra tai, kad autobusų transportui panaikinta „12-os dienų taisyklė“.

Kabotažo klausimu siūlymas visiškai nuvylė. Juk dar dešimtajame ir net devintajame dešimtmetyje buvo sutarta, kad šis laisvo prekių gabenimo apribojimas yra tik laikinas. Todėl mes, Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) ir Europos demokratų frakcija, taip pat būdami ir kitų frakcijų nariai, pirmojo svarstymo metu pateikėme siūlymus panaikinti šiuos apribojimus 2014 m. Tačiau pastaraisiais metais paaiškėjo, kad valstybės narės prieštarauja šiam siūlymui, nepaisant M. Grischo, kaip pranešėjo, pastangų nustatyti jų panaikinimo datą. Pasipriešinimas gana stiprus ir tai prastos naujienos.

Protekcionizmas krizės metu Europai labai nepalankus ir, kaip teisingai pastebėjo A. Tajani, tai pinigų švaistymas, o be to, kenkia aplinkai. Todėl Olandijos krikščionys demokratai balsuoja prieš šį siūlymą, nors ir žinome, kad būtent Parlamento nariai kliudo šios priemonės priėmimui, tačiau mes nieko negalime padaryti. Šio siūlymo turinys neteisingas ir neįvykdomas. Todėl šis įstatymas yra ne tik blogas krizės metu, bet dar ir simboliškas.

Norėčiau paskatinti Komisijos narį nepalikti visko taip, kaip yra, ir dar kartą imtis iniciatyvos ir per artimiausius keletą metų vis dėlto panaikinti kabotažo apribojimą. Krikščionys demokratai jį parems.

 
  
MPphoto
 

  Gilles Savary (PSE).(FR) Gerb. pirmininke, Komisijos nary, pirmiausia norėčiau pagerbti pranešėjų M. Grosch ir S. A. Žicću norą ieškoti kompromisų, nes šis klausimas sudėtingas, nes mes norime vieningos rinkos, tačiau visuomenė ir įmonių vadovai nesupranta, kad vieninga rinka kartais reiškia kai kurių iš jų žlugimą, ekonominį nuosmukį ir darbų praradimą.

Visuomenės akyse vieninga rinka naudinga tik tuomet, jei ji vienareikšmiškai naudinga jiems. Tačiau šiandien puikiai žinome, kad tokiais klausimais kaip kabotažas nieko nelaimime. Socialinės sąlygos įvairiose šalyse tokios, kad jas susisteminus, kai situacija tokia, daugybė darbuotojų šalyse, kur dideli atlyginimai, bus tiesiog išmesti iš darbo ir pakeisti darbuotojais iš šalių, kuriose atlyginimai yra maži.

Todėl manau, kad šiuo metu užimama pozicija yra teisinga. Kabotažą galima liberalizuoti, tačiau tai padaryti dar per anksti. Todėl nuoseklaus kabotažo sąvoka su pataisa, susijusia su aktualiu Komisijos pranešimo punktu dėl socialinių atgarsių, ir nenustatant automatiškos liberalizavimo datos, puikiai mums tinka.

Todėl mes balsuosime už šį pranešimą skatindami Komisiją neprarasti budrumo ir išreikšdami norą liberalizavimą galiausiai įvykdyti, tačiau neskatinant nesąžiningos konkurencijos ar socialinio dempingo, kurie taip kenkia Europos reputacijai ir kurie tokiose šalyje kaip manoji ir, be abejo, kaip C. Wortmann-Kool gimtoji šalis, paskatino staigų piliečių, bijančių netekti savo užimamos socialinės padėties, Europos Konstitucijos Sutarties atmetimą. Taigi esu dėkingas šiems dviem pranešėjams.

 
  
MPphoto
 

  Dirk Sterckx (ALDE). - (NL) Norėčiau padėkoti M. Grosch ir S. A. Žicću už jų atliktą darbą, taip pat išreikšti pritarimą S. A. ŽicćuI pranešime išsakytai griežtai pozicijai dėl patekimo į rinką. Jei asmuo vadovauja transporto bendrovei, jis turi laikytis daugybės taisyklių ir, kaip jau sakė M. Grosch, fiktyvios bendrovės privalo išnykti, nes jos yra daugelio piktnaudžiavimo atvejų priežastis. Pereikime prie S. A. Žicću pranešimo.

Taigi kodėl mes negalime suteikti bendrovėms, kurioms taikomos griežtos taisyklės, galimybės dirbti Europos rinkoje? Vėl grįžtant prie M. Grosch pranešimo, būčiau norėjęs pamatyti išaiškinimą, o ne apribojimą. Tokio, kaip dabar yra, kompromiso mūsų frakcija negali priimti.

Dar kartą apribodami vežėjų bendroves Europos rinkoje mes žengiame atgal. Nėra jokių perspektyvų Parlamento prašymu atverti rinką 2014 m. Taryba nesutinka, tačiau, mano nuomone, ši lengvata reiškia, jog yra viena lengvata per daug. Mes faktiškai organizuojame tuščių sunkvežimių keliones, o šiandien ir šiame amžiuje to daryti paprasčiausiai negalima. Abejoju, ar tos valstybės narės, kurios atvėrė savo kabotažo rinkas viena kitai, vis dar gali tai daryti pagal šį įstatymą, jei abipusiškai ir sutiktų tai daryti. Taip pat norėčiau sužinoti, kaip valstybės narės, teigiančios, jog kontrolė sudėtinga, dabar sugebės ją vykdyti, nes situacija nesupaprastėjo. Tas pats vyksta visose šalyse, tačiau tai sunku kontroliuoti ir norėčiau sužinoti, ar tam pasirengusios policijos pajėgos.

Jei atlyginimai ir socialinis dempingas yra viso to priežastys, kodėl negaliu pamatyti dokumentų, kuriuose Prancūzijos institucijos pareiškia papeikimą Prancūzijos užsakovams už pernelyg didelį įdarbintų belgų vairuotojų skaičių. Jie juk brangiau apmokami nei prancūzai. Kodėl tuomet nesu girdėjęs istorijų apie sunkvežimių vairuotojus iš Belgijos, kurie už smulkius nusižengimus yra suimami Jungtinėje Karalystėje? Nes juk ir ten vairuotojams moka mažiau nei Belgijoje. Taigi jei socialinis piktnaudžiavimas yra tariama priežastis, tai ji čia tikrai netinka.

Mano nuomone, galiausiai, vidaus rinkos atžvilgiu, mes tik žengsime žingsnį atgal. Rytoj tvirtinsime intelektualiąsias transporto valdymo sistemas, o tai reiškia, kad ryšių technologija ir informacinė technologija krovinių transportą daro efektyvesnį. Tačiau tuo pat metu pripažįstame, kad dėl politinių priežasčių ketiname jį riboti. Tai apgailėtina, todėl aš prieštarauju nutarimui, kurį, deja, Parlamentas savo balsų dauguma ketina patvirtinti.

 
  
MPphoto
 

  Michael Henry Nattrass (IND/DEM). - Gerb. pirmininke, dar vienas pranešimų paketas, kad ES komitetai nesijaustų esantys be darbo, reiškia tik dar daugiau teršalų nereikalingų taisyklių jūroje. Winston Churchill yra pasakęs, kad 10 000 taisyklių sunaikins pagalbą teisei. Pagarba Anglijai sunaikinta. BBC apžvalga parodė, kad 55% nori išvykti iš ES, o 84% nori, kad Anglija išsaugotų savo galias.

Presidentas H. G. Pöttering patvirtino, kad 75% įstatymų priima ES. Tai reiškia, jog per 35 metus buvo priimta daugiau įstatymų nei Anglijoje nuo Ričardo III laikų. Na, o mes leidžiame vienus įstatymus po kitų, kad ištaisytume kitus įstatymus. Ir prie ko mus tai prives?

JK paliks ES ir kaip geras kaimynas žiūrės iš kitapus Anglijos kanalo, kaip ES skęsta savo pačių sukurtose sunkvežimių direktyvų jūroje.

 
  
MPphoto
 

  Dieter-Lebrecht Koch (PPE-DE).(DE) Gerb. pirmininke, Komisijos nary, ponios ir ponai, kelių transporto įstatymų paketą sudaro trys vienas kitą papildantys klausimai, kurie daro didelę įtaką krovinių ir keleivių gabenimo kelių transportu rinkoms. Jie naudingi transporto bendrovėms, vairuotojams ir klientams, ypač dabartinėje ekonominėje situacijoje. Tuo pat metu jie padidins saugumą mūsų keliuose, padidins transporto efektyvumą ir prisidės prie darnios aplinkos kūrimo.

Aš pritariu pasirinktai reglamento formai, kuri puikiai tinka siekiant mūsų ambicingų tikslų. Kabotažo operacijų draudimai skatina tuščių transporto priemonių keliones, o to mes nenorime ir negalime sau leisti nei finansiškai, nei iš energijos ar aplinkos apsaugos perspektyvos. Kita vertus, besąlygiškas krovinių transporto rinkos atvėrimas sukeltų nesąžiningą konkurenciją, todėl ši problema sprendžiama palaipsniui. Kabotažas leidžiamas tuo atveju, jei tai netaps nuolatine veikla valstybėje narėje, kuri nėra transporto operatoriaus kilmės šalis.

Deja, šis pirmas žingsnis dar nereiškia vidaus kelių transporto rinkų atvėrimo, tačiau paliekama galimybė laikui bėgant tai padaryti. Transporto priemonių kelionių be krovinių skaičius jau mažėja, o aplinka saugoma.

Jeigu kalbame apie patekimą į keleivių transporto į užsienį rinką, pagrindinis tikslas – biurokratijos mažinimas siekiant supaprastinti ir pagreitinti leidimų teikti nuolatines gabenimo per sieną paslaugas išdavimo procedūras. Dokumentai turi būti suvienodinti, o tikrinimo procedūros supaprastintos. Nuoširdžiai pritariu „12-os dienų taisyklės“ įvedimui organizuotoms kelionėms tolimojo susisiekimo autobusais į užsienį. Tai naudinga tiek poilsiautojams, tiek miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų bendrovėms, nekeliant grėsmės saugumui. Ši politika orientuota į piliečius.

Ateityje, norint gauti leidimą užsiimti profesine kelių transporto operatoriaus veikla, reikės atitikti konkrečias sąlygas. Tai pagerins profesijos statusą, užtikrins profesinių kvalifikacijų pripažinimą ir padės kovoje su dempingu. Didesnis saugumas ir patikimumas bus akivaizdūs rezultatai.

 
  
MPphoto
 

  Saïd El Khadraoui (PSE). - (NL) Norėčiau padėkoti pranešėjams M. Grosch ir S. A. Žicću už jų atliktą darbą ir už tai, kad sugebėjo rasti kompromisą, kuris neturėtų galioti ilgiau nei daugių daugiausia kelerius metus, nes, mano nuomone, tai tik pereinamoji priemonė. Kalbant apie kelių transportą norėčiau pateikti dvi pastabas. Pirmoji susijusi su rinkos atvėrimu atitinkamai profesijai. Mano nuomone, viskas parengta taip, kad asmenims, kurie nori aktyviai veikti šiame sektoriuje, būtų užtikrintos garantijos.

Kabotažas, žinoma, yra prieštaringa sritis. Tai gera pereinamoji priemonė, kuri buvo būtina norint aiškiau apibrėžti, ką įmanoma padaryti. Anksčiau gana abstrakčiai buvo pasakyta, kad kabotažas įmanomas tik kaip laikina priemonė. Septynių dienų laikotarpiu tai buvo paaiškinta tris kartus. Iš tiesų logiška būtų viską liberalizuoti, tačiau, mano nuomone, tam dar netinkamas laikas.

Mums siūlomas kompromisas, t.y. kad po kelerių metų turėtume peržvelgti socialinę situaciją Europoje ir imtis tolesnių priemonių, man atrodo gana protingas siūlymas. Rinkos atvėrimas turėtų vykti kartu su socialinių skirtumų mažinimu. Kol kas šalys ar šalių grupės, pavyzdžiui, Beneliukso šalys, turėtų sutarti viską palikti taip, kaip yra, kad ateityje būtų galima atverti rinkas kabotažui. Jei tik atlyginimai ir darbo sąlygos bus daugiau ar mažiau vienodos, man asmeniškai tai nekels jokių problemų, tačiau tokia situacija susiklostys dar negreitai, todėl reikia imtis tarpinių veiksmų.

 
  
MPphoto
 

  Ari Vatanen (PPE-DE). - Gerb. pirmininke, išėję iš čia daugelis mūsų sės į juodus automobilius. Tai kokybiški automobiliai, vairuojami kvalifikuotų vairuotojų, ir mes žinome, kad šie vairuotojai yra savo srities profesionalai. Tai užtikrinta kokybė. Jie atitinka nustatytus kriterijus.

Nors aš iš dalies pritariu džentelmenui iš Anglijos, kuris neseniai pasiskundė pernelyg didele įstatymų gausa – kartais mes tikrai išleidžiame per daug įstatymų – man vis tiek gaila, kad tokios ES taisyklės netaikomos taksi vairuotojams, nes visose valstybėse narėse visi naudojasi taksi paslaugomis, o jų kokybė skirtingose šalyse smarkiai skiriasi. Įsėdus į taksi automobilį patikimumas labai svarbu, kaip ir kokybė – žinojimas, ko tikėtis. Taip pat tai ir saugumo klausimas. Dažnai automobilyje esate vienas ir pasijuntate atsidūręs keistoje aplinkoje. Taksi daugeliui mūsų taip pat yra pirmasis mūsų užmegztas kontaktas svetimoje šalyje, taigi būtų logiška, kad vairuotojai atitiktų tam tikrus Europos reikalavimus. Tai taip pat reiškia, kad jei jie profesionalai, išsilavinę ir žino, kur reikia važiuoti, mums negresia nepagrįstai didelės taksi kainos.

Yra šalių, pavyzdžiui, Vokietija, Švedija, Slovėnija ir Suomija, kur įstatymų numatytos taisyklės šiuo klausimu yra labai griežtos, o taksi vairuotojo profesija – gerbtina. Londono taksi taip pat garsėja savo kokybe. Turėtume dalintis gera praktika. Tačiau kol kas, kol laukiame šio įstatymo dėl taksi taikomų reikalavimų, galbūt reikėtų priimti įstatymą duoti gerus arbatpinigius tiems vairuotojams, kurie mus vakarais veža namo.

 
  
MPphoto
 

  Pavel Svoboda, Europos vadovų tarybos pirmininkas. – (CS) Gerb. pirmininke, ponios ir ponai, norėčiau padėkoti jums už įvairias nuomones, pateiktas šios diskusijos metu. Norėčiau jus užtikrinti, kad Taryba pasiryžusi sustiprinti ir galutinai suformuoti vieningą rinką. Todėl pirmininkaujanti Čekijos Respublika tiki, kad reikia pakoreguoti turimus Bendrijos teisinius reglamentus. Pirmininkaujanti Čekijos Respublika taip pat visiškai pritaria tikslui skatinti konkurenciją ES krovinių gabenimo kelių transportu sektoriuje racionalizuojant ir supaprastinant turimą teisinę bazę ir tokiu būdu mažinant pažeidimų skaičių rinkoje. Vis dėlto vidaus transporto rinkų atvėrimas priverstų mūsų transporto operatorius susidurti su nesąžininga konkurencija ir pakenktų rinkos funkcionavimui, nes valstybėse narėse vis dar yra ryškių piniginių ir socialinių skirtumų. To reikia išvengti, ypač ekonominės krizės laikotarpiu, kai siekiant sustiprinti ekonomiką reikia atidžiai ir gerai viską apsvarsčius įvertinti pagrindinius stimuliacijos ir atkūrimo metodus. Akivaizdu, kad vėliausiai iki 2013 m. Komisija įvertins situaciją rinkoje ir apsvarstys tolesnio liberalizavimo galimybes. Šis kompromisas – tai sąžiningas ir subalansuotas būdas suderinti įvairius metodus.

Bendras mūsų tikslas – efektyvesnis ir darnesnis transportas. Šie teisiniai reglamentai prisidės prie ekonominės konkurencijos taisyklių pažeidimų skaičiaus mažinimo ir paskatins laikytis teisinių reglamentų socialinėje srityje bei kelių transporto saugumo taisyklių laikymąsi iš kelių transporto operatorių pusės. Taip pat sumažės administracinė našta tiek kelių transporto operatoriams, tiek kontrolės institucijoms. Be to, sektorius turės teisinę ir administracinę bazę, padėsiančią iš bendros rinkos gauti dar daugiau naudos. Aš tvirtai tikiu, kad šis teisinių reglamentų rinkinys sustiprins ir palengvins kelių transportą bei padės paskatinti ekonomikos atgimimą. Norėčiau dar kartą jums padėkoti už puikų bendradarbiavimą, dėl kurio galėjome pasiekti kompromisą siekdami šių tikslų.

 
  
  

PIRMININKAUJA: M. A. MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Pirmininko pavaduotojas

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, Komisijos pirmininko pavaduotojas.(IT) Gerb. pirmininke, gerbiamieji Parlamento nariai, aš manau, kad kompromisas, kurį ketina priimti Parlamentas, yra geras, jame dera Tarybos reikalavimai, daugumos Parlamento narių reikalavimai ir Europos Komisijos siūlymai.

Akivaizdu, kad kai reikia kompromiso, visi turime žengti žingsnį atgal, kad kiti galėtų padaryti tą patį, todėl manau, kad S. El Khadraoui žodžiai buvo išmintingi. Esamomis aplinkybėmis mes padarėme viską, ką galėjome. Kaip sakiau savo ankstesnėje kalboje, kabotažo srityje Komisija ketina įvertinti situaciją ir įvertinti, ar įmanoma pasiekti sutarimą – tai priklausys nuo esamos situacijos. Gali būti, kad galėsime dar labiau atverti sektorių ir padaryti tai, ko reikalavo daugelis Parlamento narių. Tačiau tai priklausys nuo susiklosčiusios situacijos.

Pasikartosiu, jog, mano nuomone, tai geras kompromisas ir norėčiau kreiptis į D. Sterckxą, kuris ne tik kritikuoja, bet ir mandagiai išklauso atsakymo, o tai nebūdinga daugeliui Parlamento narių, kurie kritikavo, o vėliau nesugebėjo išklausyti Komisijos komentarų. Norėčiau užtikrinti D. Sterckxą, kuris pagrįstai nerimauja dėl ankstesnių susitarimų dėl jo kilmės šalies ir kitų Beneliukso šalių.

Vis dėlto aš manau, jog šis įstatymas, kaip esu sakęs anksčiau, neturės jokių neigiamų pasekmių dabartiniams susitarimams. Jie išliks galioti, nes naujasis įstatymas išplės situaciją, tačiau neturės įtakos, todėl ir nepakenks šiuo metu galiojantiems dvišaliams ar trišaliams susitarimams. Todėl galiu užtikrinti D. Sterckxą, kad, mano nuomone, o ji paremta, kaip man žinoma, teisinga ir efektyvia interpretacija, šis įstatymas neturės jokių neigiamų pasekmių susitarimams, kurie susiję su Beneliukso šalimis.

Taip pat noriu nuraminti H. Blokland ir . Wortmann-Kool. Mes neketiname sustoti, žiūrėsime, kaip situacija pasikeis, ir 2013 m parengsime ataskaitą apie tai, kokia situacija susiklostė ir kaip viskas pasikeitė, ir, jei tai bus įmanoma ir reikalinga, ir vėl pasiūlysime Parlamentui ir Tarybai galimą situacijos plėtrą ir tolesnį kabotažo liberalizavimą. Tačiau suprantame, kad daugelis ES šalių mano kitaip ir norint gauti Tarybos pritarimą reikėjo žengti žingsnį atgal kitose srityse.

Nepaisant to, dar kartą norėčiau pasakyti, kad esu patenkintas, jog gana greitai pavyko pasiekti susitarimą, susitarimą, kurį – norėčiau patikinti G. Jarzembowski – galima bus bet kada pagerinti, nes kiekvieną įstatymą galima patobulinti, tačiau per dažnai siekiant geriausio galima likti prie suskilusios geldos. Aš manau, kad elgiamės teisingai ir nemanau, kad būtina palikti Europos Sąjungą, kaip siūlo gerb. Nattrass, kai kalbame šiomis temomis, nes manau, kad geros taisyklės Europos Sąjungai yra naudingos.

Net ir įtakingas Britanijos laikraštis „Financial Times“ paskelbė, kad Didžioji Britanija dar kartą apsvarstys, ar tikrai reikia griežtesnių taisyklių. Iš tiesų, krizės metu Europa atlaikė ekonominę ir finansinę krizę geriau nei kiti regionai, nes ji savo ekonominę sistemą grindžia aiškiomis taisyklėmis.

Manau, dėl to, kad gimiau Romoje, Romos teisės istorija ir Napoleono kodeksas įrodė man, kaip svarbu turėti tokias taisykles, kurios garantuotų visuomenės vystymąsi. Nežinau, kurioje sienos pusėje gimė gerb. Nattrass, tačiau sprendžiant iš jo kalbos pasakyčiau, kad jis gimė kitoje sienos pusėje ir todėl jo protėviai neturėjo progos susipažinti su romėnų teise.

Ponios ir ponai, leiskite man dar kartą padėkoti už bendradarbiavimą, o Komisijai už jos darbą ir dar kartą pareikšti savo padėką darbuotojams, kuriems turėjau garbės vadovauti, nes be jų pagalbos nebūtume pasiekę kompromiso, kuris, mano nuomone, naudingas visiems ES piliečiams.

 
  
MPphoto
 

  Pirmininkas. − Gerb. Sterckx, ar pageidaujate pareikšti pastabą dėl tvarkos pažeidimo?

 
  
MPphoto
 

  Dirk Sterckx (ALDE). - (NL) Gerb. pirmininke, norėjau tik pranešti Komisijos nariui, kad J. Hennis­Plasschaert posėdyje nebėra, kadangi ji turi dalyvauti kitame susirinkime. Aš dalyvauju čia visų savo frakcijos narių, kurie susiję su šiuo klausimu, vardu. Norėjau tik informuoti, kad ji niekur nepradingo.

 
  
MPphoto
 
 

  Pirmininkas. − Ačiū, D. Sterckx.

Manau, kad tai buvo ne tvarkos, o tiesiog mandagumo pažeidimas.

 
  
MPphoto
 

  Mathieu Grosch, pranešėjas.(DE) Gerb. pirmininke, norėčiau pradėti nuo padėkos Komisijai už jos labai aiškius atsakymus. Norėtume pabrėžti, kad kabotažo apribojimai yra pereinamoji priemonė, kad vykdomi tyrimai ir, priklausomai nuo jų rezultatų, rinkos atvėrimas yra reali galimybė.

Kitas labai svarbus aspektas, jog čia taikoma 306 dalis, kuri galioja ir Beneliukso šalims, gerb. Sterckx, o tai reiškia, kad jūsų klausimas yra nereikalingas ir mums nebereikia jo remti.

Kitas dalykas, kurį noriu pasakyti, susijęs su pačiu kabotažu. Atsižvelgdamas į čia išgirstas pastabas, manau, kad šis kompromisas yra netgi geresnis nei maniau dėl paprastos priežasties – ir tai skiriu konkrečiai savo kolegai Parlamento nariui iš Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcijos ir kolegai Parlamento nariui iš Olandijos krikščionių demokratų partijos (CDA) – kad pereinamasis susitarimas nereiškia, jog mes norime uždusinti, jei galima tai pasakyti, vidaus rinką ar verslo įmones. Jei atkreipsime dėmesį į tai, kad kai kurios verslo įmonės naudoja naujausias transporto priemones, tačiau vairuotojams moka 400 eurų per mėnesį, kai kitos įmonės moka 1500 eurų per mėnesį, mano nuomone, logiška būtų teigti, jog būtina mažinti socialinius skirtumus. Jei yra pinigų įvykdyti reikalavimus transporto priemonėms, vadinasi, yra pinigų ir su atlyginimais susijusiems reikalavimams įvykdyti. Kartelė turi būti pakelta ir tik tuomet galima bus atverti rinką. Mano nuomone, atverti rinką ir stebėti, kas bus, yra neteisingas požiūris į situaciją.

Paskutinis mano komentaras apie tai, jog juokingiausia, kad tos pačios šalys, pavyzdžiui, Jungtinė Karalystė, prieštaraujančios bet kokiam suvienodinimui, ypač mokesčių srityje, šiandien kalba apie tai, jog trūksta vienodumo, todėl turėtume leisti rinkai vystytis. Kai kurie sako, jog reikia daugiau apribojimų, o kiti teigia, kad jų yra per daug.

Jei norime įtikinti Europos visuomenę, negalime paprasčiausiai pasakyti, kad atidarysime rinką, o visa kita išsispręs savaime. Parlamento rūmuose kartu su Taryba ir Komisija reikia sutvarkyti aplinkos apsaugos, socialinius ir mokesčių įstatymus. Tuomet būsime patikimi.

 
  
MPphoto
 

  Pirmininkas. − Labai jums ačiū, gerb. Grosch, už kalbą, kuriai akivaizdžiai pritariama, kaip matyti iš jūsų kolegų Parlamento narių aplodismentų.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău, pranešėja.(RO) Gerb. pirmininke, Komisijos nary, norėčiau pirmiausia padėkoti M. Grosch, pagalbiniam pranešėjui, su kuriuo man teko dirbti, kartu su techniniu personalu iš Transporto ir turizmo komiteto ir Europos socialistų frakcijos bei mano kolegomis iš Komisijos ir Komisijos personalo, jau nekalbu apie jus, Komisijos nary, ir pirmininkaujančią Čekijos Respubliką, su kuria man teko labai artimai bendradarbiauti.

Norėčiau priminti jums, kad 2007 m. birželį Europos Komisija pasiūlė papildyti reglamentą dėl patekimo į kelių transporto verslą. Pataisų siūlymus paskatino Direktyvos  96/26 taikymo patirtis. Buvo priimtos kelios įstatyminės nuostatos siekiant užtikrinti nuoseklesnį direktyvos taikymą teisinį aktą naudojant kaip reglamentą. Ir štai, kokioje situacijoje esame dabar, praėjus, grubiai tariant, dvejiems metams. Priimame galutinį sprendimą dėl dokumento, kuris turės tiesioginės įtakos 800 000 Europos įmonių ir 4,5 mln. darbo vietų.

Štai mūsų bendras tikslas: didinti kelių saugumą, mažinti biurokratiją, supaprastinti procedūras ir pasirūpinti kelių transporto operatorių nuspėjamumu ir tikrumu. Tikiuosi, kad mūsų pasiektas kompromisas padės vystytis kelių transporto rinkai. Dar kartą dėkoju kolegoms Parlamento nariams už bendradarbiavimą.

 
  
MPphoto
 

  Pirmininkas. − Diskusija baigta.

Balsavimas vyks rytoj 12 val.

 
Teisinė informacija - Privatumo politika