Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2217(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0199/2009

Внесени текстове :

A6-0199/2009

Разисквания :

PV 22/04/2009 - 18
CRE 22/04/2009 - 18

Гласувания :

PV 23/04/2009 - 8.33
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0307

Разисквания
Сряда, 22 април 2009 г. - Страсбург Версия ОВ

18. План за действие относно градската мобилност (разискване)
Видеозапис на изказванията
PV
MPphoto
 
 

  Председател. - Следващата точка е докладът (A6-0199/2009) на г-н Savary, от името на комисията по транспорт и туризъм, относно план за действие относно градската мобилност (2008/2217(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Gilles Savary, докладчик.(FR) Г-н председател, г-н член на Комисията, благодаря ви. Това е донякъде безпрецедентно упражнение по стил, провеждано от Европейския парламент, тъй като, искам да ви напомня, въпросът за градската мобилност беше повдигнат първо от члена на Комисията, отговарящ за транспорта, Жак Баро, преди повече от две години, резултатът от което беше Зелена книга на Европейската комисия, която представи пред нас своите заключения през пролетта на 2007 г. Последните бяха разгледани в доклад – доклад по собствена инициатива – от Парламента, изготвен от моя колега, г-н Rack, който присъства в залата.

Европейската институционална система диктува, че Зелена книга трябва да бъде последвана от Бяла книга и в случая бяха представени предложенията на Европейската комисия за планове за действие.

Трябва да благодаря на г-н Таяни, който е тук, за това, че ме уведоми през месец декември, че няма да бъде политически възможно Европейската комисия да представи веднага предложение. Разбираемо е: по свои причини редица държави имат резерви по въпроса сега, когато европейските избори наближават, но Парламентът пожела да поеме ръкавицата.

Искам да отдам дължимото и на моите колеги от всички политически групи, които присъстват тук днес – по-специално на координаторите – и на комисията по регионално развитие за това, че подкрепи предложението ми да се възползваме от преимуществото, което имаме, и да кажем, че тъй като Комисията вече не може да поеме инициативата, следва да го направим ние.

Това, което ще предложим, е донякъде безпрецедентно. Не знам дали има такъв прецедент тук в Парламента. Ще предложим на Комисията план за действие, който тя би трябвало да предложи на нас.

Естествено, не може да се очакват правни възможности от такъв доклад по собствена инициатива. Като предлага един много практичен план за действие с изключително точни предложения, Парламентът, след като не е изпълнителен орган и след като не е правителство на Европейския съюз – това е ролята на Комисията – не може да се надява на нещо повече от това, да бъде изслушан.

Между другото трябва да кажа, че през последните няколко месеца получихме изумителна подкрепа от всички организации, които проявяват интерес към тези въпроси. Те включват по-конкретно – тук искам да насоча вниманието заради малцината останали членове на Парламента, които имат известни резерви по отношение на тази инициатива – местни органи и всички организации, които представляват местните органи, включително в държави, които днес се позовават на субсидиарност като начин да ни обяснят, че за този план за действие и дума не може да става.

Затова считам, че местните органи разбраха, че градската мобилност вероятно ще бъде едно от основните предизвикателства на ХХІ век. Защо? Защото днес 60 % от европейците живеят в градската общност. През 2020 г. тази цифра ще достигне 80 % и ние, Европейският съюз, имаме правно основание, което ни прави съвместно отговорни с държавите-членки и местните органи за транспортната политика.

Дали ние като европейци ще се откажем и от най-малките идеи или най-малките инициативи в области, в които транспортът ще поражда най-сложните и несъмнено най-основните проблеми през следващите години? Ние не мислим така и затова Европейският парламент не искаше да си мълчим, не искаше да си мълчим относно градската мобилност. По-скоро, по някакъв начин искаше ние да използваме тази инициатива да поискаме Комисията отново да разгледа въпроса като приоритет за следващия мандат.

Искам да благодаря на всички координатори, тъй като работихме по безпрецедентен начин, работихме доста срещу течението и представеният доклад получи много широка подкрепа в комисията по транспорт и туризъм.

Искам да кажа, че това е доклад, който се основава на принципа на субсидиарност. И дума не може да става – да, продължих твърде дълго, но съм сигурен, че ще простите на своя докладчик, г-н председател – Европа да мисли за вземане на решения, свързани с градския транспорт от името на местните органи.

Аз самият съм местен избран представител и съм много обвързан със свободата на администрацията на местните органи, както са показали кампаниите, които съм водил в този Парламент, по-специално с моя колега от комисията по транспорт и туризъм г-н Piecyk. Вярвам обаче, че Европа може да проявява инициатива, може да подобри обмена на информация и най-добри практики, и това е същността на нашите предложения, които ще бъдат изложени след малко.

 
  
MPphoto
 

  Антонио Таяни, заместник-председател на Комисията.(FR) Г-н председател, преди всичко искам да благодаря на г-н Savary за работата му. Бих искал да му благодаря за ангажимента, който демонстрира в подкрепа на една европейска политика за транспорт в по-големите градове, в градовете. Този не е второстепенен въпрос: ако наистина искаме да се изправим срещу предизвикателството на транспорта в Европа, трябва да работим в областта на градския транспорт.

Ето защо искам първо да благодаря на г-н Savary. Повтарям, благодарение на него имаме напредък в областта на градския транспорт и днешният доклад, който ще се гласува утре, е много важно послание; това е послание, в което трябва да се вслушам, и се надявам да съм в състояние да дам на г-н Savary положителна оценка за ангажимента му по време на следващия мандат. Благодаря му още веднъж за работата, която е свършил по въпроса за градския транспорт.

Сега ще продължа на родния си език.

(IT) Г-н председател, госпожи и господа, градският транспорт несъмнено представлява неразделна част от транспортната система на Европейския съюз, тъй като цялата система често започва и свършва в големи градски зони и пресича много от тях. Поради тази причина е важно не само да обърнем внимание на градската мобилност от гледна точка на градския живот, но също и от перспективата на всички видове транспорт, включително транспорта на дълги разстояния.

Борбата с изменението на климата, улесняването на търговията, гарантирането на енергийните доставки, отговорът на нуждите, свързани с мобилността на гражданите, намаляването на проблемите със пренаселеността и справянето с демографските промени са въпроси от основна важност за европейската политика и мобилността в градските райони е тясно свързана с всички тези предизвикателства.

Именно поради тази причина Комисията представи своята Зелена книга относно градската мобилност през месец септември 2007 г. и разискванията, които последваха приемането на Зелената книга, показаха, че има широко съгласие, че Европейският съюз трябва да изиграе своята роля в тази област. Вашата резолюция във връзка със Зелената книга относно градската мобилност, изготвена под ръководството на г-н Rack и приета на 9 юли 2008 г., потвърждава този извод.

Целта на Книгата беше да положи основите за план за действие относно градската мобилност; решението на Парламента да приеме собствен план за действие, преди да бъде направено предложение от Комисията, представлява силен политически сигнал; ето защо подчертах важността на работата на г-н Savary като докладчик, тъй като тя показва колко важна е за Парламента тази задача, която ние в никакъв случай не можем да си позволим да пренебрегнем.

Както добре знаете, аз съм ангажиран с въпроса за градската мобилност и с бързото приемане на добър проект на план за действие. Искам да повторя, че той е планиран в работната програма на Комисията за 2009 г. и се надявам, че ще бъде приет колкото е възможно по-скоро. Г-н Savary се изрази много ясно в изказването си, че има противопоставяне в европейските институции, тъй като някои хора считат, че подобен план за действие ще наруши принципа на субсидиарността. Не мисля, че има опасност от това, особено ако погледнем латинския корен на думата „субсидиарност“, който е „subsidium“ и означава „помощ“: наше задължение като европейски институции е да подпомагаме местните институции да работят по-успешно. Да помогнеш на някого съвсем не означава да го замениш – това означава да допринесеш за по-доброто решаване на проблемите.

Без да навлизам в подробности по предложението, мога да потвърдя, че нашият план за действие ще бъде базиран на дейностите, които извършваме от известно време, и ще ги интегрира в съгласуван контекст, като се стреми да покаже, че все още липсва политическа визия в европейските действия относно градската мобилност. По този начин следва да бъде очертана политическата рамка за бъдещата ни намеса в областите, в които дейностите на равнище Общност се считат за полезни и наистина важни.

Вашият доклад със сигурност ще има важен принос за вътрешните ни обсъждания и мога да Ви уверя, че ще можем да разгледаме много от предложенията, които съдържа той. Разбира се, има аспекти и детайли, които изискват по-подробно разяснение или разискване. Уверявам Ви, че ще проучим предложенията Ви много внимателно, заедно с препоръката на Комитета на регионите, с който сте се консултирали.

Днешното гласуване няма да бъде краят на нашия диалог по този въпрос. Докато работата на Комисията продължава, аз ще поддържам контакт с г-н Savary и останалите колеги, които следят отблизо транспортния сектор, така че планът, приет от Комисията, да бъде съгласуван с приетото от Парламента и да е максимално добър. Накрая, нека отново повторя, нашият план няма да покаже, че Комисията замества местните органи, а просто, че иска да ги подпомогне да подобрят работата си, като обменят информация и най-добри практики, които ще позволят на гражданите да живеят по-добре и по-лесно да се придвижват в градовете, извън градовете и докато преминават през тях. Затова благодаря на Европейския парламент за свършената работа и предстоящото гласуване на плана.

 
  
MPphoto
 

  Jean Marie Beaupuy, докладчик по становището на комисията по регионално развитие.(FR) Г-н председател, г-н член на Комисията, г-н Savary, госпожи и господа, намираме се в Парламента, за да гласуваме текстове, г-н член на Комисията, но най-вече сме тук, за да прилагаме тези текстове.

Днес забелязваме, че след отличната работа на Вашия предшественик във връзка със Зелената книга и четиристотинте отделни статии, които я последваха, почти няма развитие, така че, както Вие самият повторихте току-що, Европейският парламент следва да изрази становище.

Действително, природата не търпи празнини, така че когато Европейската комисия не си върши работата, Парламентът трябва да я свърши. И в това отношение трябва да кажа, че – Вие също го казахте, г-н член на Комисията – работата, свършена от г-н Savary, е много интересна, защото всъщност той Ви осигури целия материал, необходим за проекта на плана за действие.

Нямам предвид, че ролите на Комисията и Парламента се разменят, но следва да отбележим, че докато Договорът от Лисабон все още не е приет, Парламентът всъщност се сдобива с повече власт.

Работата на г-н Savary е отлична, защото още веднъж взема предвид много от предложенията на комисията по регионално развитие.

Зачитайки принципа на субсидиарността, ние, разбира се, очакваме да ни предоставите насоки. Последното ще бъде от полза. Целта му не е да ограничава местните органи, а по-скоро да им помага. Очакваме да ни предоставите показатели – отново не като ограничение, а като подкрепа. Най-вече очакваме да ни предоставите елементи, свързани с планове за придвижвания. В някои държави съществуват такива, в някои те са дори задължителни – абсолютно жизнено необходими.

Искам да дам един пример. В междупарламентарната група по градско жилищно строителство, на която аз имам честта да бъда председател, ние сме изтъкнали градското развитие през последните няколко години: за десет години градското развитие е покрило три пъти площта на Люксембург. И така, как това е свързано с разискването ни тази вечер? Има директна връзка, защото градските ползватели пътуват точно с 20 % повече всеки ден заради градското развитие и повече от 70 % използват собствените си коли.

Всичко това означава, че когато комисията по регионално развитие ви призовава да се съобразите не само със състоянието на интегрирания подход, но и с плановете за придвижванe, тя установява общ принцип, който силно се надяваме да вземете предвид в плана си за действие.

Този въпрос очевидно вече беше повдигнат в нашата междупарламентарна група по градско жилищно строителство и бихме искали предварително да изразим благодарността си към вас за това, че тук също вземате предвид интегрирания подход.

Днес Вие не отговорихте на въпросите ни, г-н член на Комисията. Поехте частичен ангажимент, по принцип бяхте доста решителен, но не ни дадохте никакви гаранции.

Положението действително е сериозно. Защо ли? Четиристотин милиона европейци живеят в градовете и тези 400 милиона европейци са засегнати от условия на живот, като например каращите ги да губят време всеки ден в задръствания. Знаем, че задръстванията ни струват 1 % от БВП. В същото време, докато говорим за план за възстановяване – икономически план за възстановяване – губим милиарди евро.

Необходимо е по-бързо действие, г-н член на Комисията, защото плановете за действие относно градската мобилност са съществен елемент от плана за възстановяване, но също така са важни и що се отнася до предизвикателството на изменението на климата, тъй като, както отбелязахте, 40 % от замърсяването е в градовете. Не искам да пренебрегвам и аспекта на безопасността, защото 2 от 3 пътни инцидента стават в градовете. При положение че знаем, че един смъртен случай струва близо 1 милион евро, а един случай на сериозни наранявания – повече от 1 милион евро, виждате икономическата и човешката цена на това предизвикателство на градската мобилност всяка година.

Затова, поради всички тези практични причини, в навечерието на европейските избори Ви призоваваме, г-н член на Комисията, ако е възможно при приключването на разискването тази вечер, да отидете по-далеч в предложенията и обещанията си, не като правите общи обещания, а като се ангажирате с план за действие – Вашия план за действие – така че нашите съграждани да бъдат по-склонни да гласуват на 7 юни.

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Rack, от името на групата PPE-DE. (DE) Г-н председател, присъединявам се към докладчика Gilles Savary и изразявам съжалението си, че Комисията не е довела до край първоначалния си план за интегриран план за действие.

Има много основателни причини всички заинтересовани – от местните органи до Европейския съюз – да се опитват да подобрят състоянието на транспорта. Знаем, че повечето хора в Европа живеят в градовете, а настоящото състояние на транспорта е всичко друго, но не и оптимално. Ето защо има принципно съгласие за общи предложения по инициатива на Парламента относно плана и доклада на г-н Savary. Благодаря му за ангажимента и конкретните предложения.

В същото време обаче искам да изясня, че това, от което много хора се страхуват или смятат, че трябва да се страхуват, няма да се случи. Никой не желае да отнема правото на общините, на местните или регионални органи да определят условията на движение. Ние просто искаме да помогнем от европейска страна да се гарантира, че се предприемат дейности въз основа на разумни общи правила, считани за такива от общините, градовете или регионалните органи. Принципът на субсидиарност не е застрашен. Това, което искаме да направим, ще спомогне за защитаване на този принцип.

Ето защо ние ще продължим в интерес на гражданите да се опитваме да гарантираме, че когато някой шофира поредните десет или двадесет километра в Европа, той няма да попадне на зона със спокойно пътно движение, за която смята, че е същата като тази в родния му окръг, само за да открие, че е със съвсем различни правила.

Никой не желае да налага някакъв вид такси във връзка със задръстванията или други правила, но ако такива се използват, те следва да бъдат използвани в рамка, която гражданите познават. Повече от 100 години ние сме съгласни, че е необходим общ подход за пътните знаци. Това следва да се прилага по този въпрос и за в бъдеще.

 
  
MPphoto
 

  Saïd El Khadraoui, от името на групата PSE. (NL) Като начало искам да благодаря на докладчика Gilles Savary и на всички онези, които допринесоха за крайния резултат, за работата, която свършиха, и особено на докладчика за постоянството, въпреки факта, че Комисията изрази намерението си поне на този етап да се откаже от плана за действие, за който ние призоваваме от толкова време.

Искам да призова Комисията да приеме препоръките, които ще гласуваме утре, и да действа възможно най-бързо. Въпреки че малцина в Парламента, Комисията и държавите-членки считат, че трябва да избягваме всичко, свързано с градовете, пределно ясно е, че Европа предлага добавена стойност, когато се отнася до съществени и широко споделени проблеми.

Докладът съдържа много интересни предложения. Едно от тях е събирането на информация, на сравнителни данни, които ще помогнат за очертаване на проблемите. Други включват обмяна и разпространение на добри идеи, насочване към технологични нововъведения, гарантиране на съвместимост на системите, насърчаване на градовете да съставят планове за мобилност, предприемане на стъпки за постигане на устойчива мобилност. Тези и други примери ясно засягат въпроси, които следва да се организират на европейско равнище, за да направим градовете си по-удобни за живот, по-лесно достъпни и по-устойчиви. Затова разчитам на Комисията да се заеме и да се справи с това в интерес на нашите жители.

 
  
MPphoto
 

  Michael Cramer, от името на групата Verts/ALE. (DE) Г-н председател, госпожи и господа, аз също благодаря на докладчика.

Що се отнася до изменението на климата, градският транспорт играе основна роля, защото е причина за 70 % от всички вредни емисии. Само ако променим транспортната политика в Европейския съюз, ще можем да постигнем собствените си цели за опазване на климата. Най-големият потенциал е в градовете, където 90 % от всички пътувания с кола са по-къси от шест километра и които поради тази причина предлагат идеална възможност да се вземе автобус или влак, да се кара колело или да се ходи пеша.

Радваме се, че мнозинството подкрепя предоставянето на средства от Европейския съюз само на градовете с над 100 000 жители, което също може да предложи план за устойчива мобилност. Съжаляваме, че нашето предложение да се въведе общо ограничение на скоростта от 30 км/ч, с възможност градовете да определят по-високи скорости за определени пътища в съответствие с принципа на субсидиарност, не беше подкрепено от мнозинството. Това би било полезно не само за климата, но също така би намалило броя на пътно-транспортните произшествия. Всяка година 40 000 души умират по пътищата на Европа, а това е твърде много.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Blokland, от името на групата IND/DEM. (NL) Искам да започна, като благодаря на г-н Savary за доброто ни сътрудничество. Той изготви добър доклад в тясно сътрудничество с докладчиците в сянка.

Докладът е недвусмислен относно факта, че градската мобилност е част от транспортния сектор, където има много предизвикателства и възможности. Предизвикателства в областта на европейските цели, свързани с климата, контрол на пренаселеността, безопасност на пътя и лесна употреба, както и възможности във връзка с устойчиво икономическо развитие и в тясна връзка с това – растеж на вътрешноводните превози.

Тъй като докладът е отличен и с право отдава дължимото внимание на принципа на субсидиарност, искам накратко да обърна внимание на връзката между градската мобилност и вътрешноводните превози. Устойчивото икономическо развитие в Европа, не на последно място в областта на транспорта и градските райони, ще бъде силно зависимо от вътрешноводните превози. Много от европейските градове имат вътрешни речни пътища и следователно разполагат със съответния капацитет да отговорят на нарастващото търсене в транспорта по един устойчив начин. Все пак, развитието на вътрешноводните превози не изисква големи инвестиции в инфраструктурата, не допринася за пренатовареността в европейските градове и не увеличава проблемите с околната среда и климата, при условие че се използват чисти двигатели и чисто гориво. Ако капацитетът за вътрешноводни превози вече е налице в европейските градове, той следва да бъде използван и насърчаван.

Поради тази причина бъдещето на градската мобилност е тясно свързано с бъдещето на вътрешноводните превози. Затова искам да призова Комисията да следи интересите на вътрешноводните превози, когато съставя нови законодателни актове за градската мобилност.

 
  
MPphoto
 

  Renate Sommer (PPE-DE). - (DE) Г-н председател, в Европейския съюз от много дълго време разискваме темата за градския транспорт. Защо по-точно? Дори нямаме компетенции за това. Компетенцията първоначално беше създадена, защото около 80 % от населението живее в градовете и заради изменението на климата сега искаме да се заемем с това.

За щастие, благодарение на нашите протести, успяхме да намалим амбициите от страна на Европейската комисия относно план за действие за градския транспорт. Моите благодарности на члена на Комисията Таяни за неговата проницателност. „Subsidere“ означава повече подкрепям, отколкото определям, но, разбира се, като италианец, той знае това по-добре от мен, германка с латински на А-ниво.

Най-важно за мен е, че нашият доклад, докладът на Парламента, следва да подчертае стриктното спазване на принципите на субсидиарност и пропорционалност. Законодателни мерки на европейско равнище са неприемливи за градския трафик. Тук сме заради допълнителните мерки. В колективното обсъждане и насърчаването на обмяна на най-добри практики има логика. Не е необходимо всички да изобретяваме отново колелото. Градовете ни се нуждаят от планирани решения, но те могат да бъдат разработени само от местните действащи фигури, защото само те знаят какво е необходимо.

Общините трябва да вземат под внимание много различни ситуации и затова се нуждаят от достатъчно пространство за маневри особено ако искат да опазят натоварените си улици. Те са важни за атрактивността на всеки град. Затова е важно да не изключваме частните автомобили и да се концентрираме повече върху логистиката в града. За тази цел искам да видя повече подкрепа за изследванията на логистичните площи във вътрешността на градовете. Това може да премахне част от натовареността там.

Също така е важно да се вземат под внимание демографските промени. Нашето общество постоянно застарява. Изискванията за мобилност и жилищни условия се променят. Ако искаме да намалим трафика, хората трябва да могат да удовлетворяват ежедневните си нужди близо до домовете си, а това също е предизвикателство за търговията на дребно. Всичко останало само би насърчило провинцията.

Нямаме нужда от обсерватория на градската мобилност. Това ще струва много пари и ще създаде огромна документация, която просто ще бъде препращана в Брюксел.

 
  
MPphoto
 

  Maria Eleni Koppa (PSE). - (EL) Г-н председател, докладът за градската мобилност представлява важна част от жизнената мобилност в Европа и е неразделна част от стратегията за постигане на устойчив растеж и целите от Лисабон.

Предизвикателството е да се приемат иновативни действия и да се предприемат законодателни мерки, които значително да подобрят качеството на живот на гражданите в градовете. Факт е, че всекидневният живот на европейските граждани се е усложнил значително в резултат на стреса от пътуванията, пренатоварването, замърсяването, шума и влошаването на околната среда. Затова е нужен баланс между амбицията, от една страна, да се разработи обща транспортна политика, като право на мобилност и като важна част от икономическия растеж, а от друга страна – интегрирания подход, който ще подобри пренатоварването на трафика и ще допринесе драстично за борбата с изменението на климата.

Накратко, това ще насърчи един по-хуманен живот. Трябва да разработим комбинирани средства за транспорт колкото е възможно по-бързо и да предоставим информация на гражданите за всички транспортни мрежи, така че те да бъдат в позиция да избират.

Също така искам да поздравя докладчика за този много добър и важен доклад и да призова Европейската комисия да не губи време и усилия в подготвянето на плана за действие.

 
  
MPphoto
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN) . – (PL) Г-н председател, поздравявам г-н Savary за подхода му към темата. Транспортът е основен проблем в градските зони. Тези въпроси, в съответствие с принципа на субсидиарност, се решават от националното и най-вече от местното законодателство. Но трябва да се признае важността на проблема и да се организира конкретна помощ и съгласуване на европейско равнище. Това се отнася и за насърчаването на полезния опит и разпространението на иновативни, технически и организационни решения.

Необходима е специална подкрепа за интелигентни транспортни системи в градските зони, което позволява ефективно управление и безопасност на трафика. Комбинирането на потенциала на транспорта, информационните технологии и телекомуникациите ще бъде полезно в това отношение. Освен това са необходими модални решения, които използват различни видове масов транспорт и намаляват пренатоварванията в централните части на градовете. Считам, че е важно да се променят моделите за градско планиране, така че градският транспорт да бъде благоприятен за хората и околната среда. Също така подкрепям концепцията за създаване на специален финансов инструмент за градска мобилност в рамките на следващата финансова перспектива.

Нека не забравяме това, което изтъкна докладчикът, че почти 80 % от жителите в Европейския съюз живеят в градските зони. Те губят много време заради лошата организация на транспорта. Нека не пропиляваме това време.

 
  
MPphoto
 

  Антонио Таяни, заместник-председател на Комисията.(IT) Г-н председател, госпожи и господа, в отговор мога още веднъж да подчертая, че съм се ангажирал с представяне на плана за действие през 2009 г.

Наясно съм с усещането за спешност на мнозинството от колегите, но – както отбеляза г-н El Khadraoui – има правни възражения в няколко европейски институции, не само в Комисията, и ние трябва да ги преодолеем, като убедим тези, които изпитват съмнения, че един план за действие от този род, повтарям, няма да наруши принципа на субсидиарност. Ще го повторя, тъй като дълги години съм учил латински език, съм добре запознат със значението на думата, което е положително, тя означава „да помагаш“.

След днешното разискване и след като прочетохме текста на г-н Savary, искаме да продължим по този път. Аз нямам колебания, но за да постигнем целта си, трябва да убедим много хора и мисля, че правилният начин да се постигне това е със силни политически, технически, но също и правни аргументи. Следващият проект на Парламента положително ще бъде от голяма полза за преодоляване на възраженията, с които съм сигурен, че ще можем да се справим през следващите няколко месеца. По този начин Комисията ще предостави на гражданите план за действие, който определено ще вземе предвид цялата работа, която сте свършили през последните седмици и месеци.

Ето защо искам отново да ви благодаря, като потвърдя ангажимента и желанието си да продължа в посоката, поета от моя предшественик и избрана също от Европейския парламент, като в същото време искам да гарантирам, че решението ще се подкрепи от максимално много хора, така че планът да бъде по-ефективен. Да изберем приемане на плана няколко седмици по-рано, но без пълната подкрепа на всички партии, може би не е най-подходящия начин да постигнем целите, в които вярваме.

Въпреки това считам, че след разискването и след решението на Парламента ще сме постигнали значителен напредък и затова исканията, отправени от мнозинството колеги – защото дори по време на разискването имаше различни мнения относно плана за действие – смятам могат да бъдат доведени до задоволителен резултат в идните месеци.

 
  
  

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: г-жа Diana WALLIS
Заместник-председател

 
  
MPphoto
 

  Gilles Savary, докладчик.(FR) Г-жо председател, госпожи и господа, искам веднага да успокоя г-жа Sommer при разискването. Имаше много закони, които засегнаха местните органи, например противопоставянето на „Stadtwerke“, или общинските услуги, една на друга; задълженията на публичните услуги в транспортния сектор и директивите относно обществените поръчки.

Не за това става дума. Това има повече общо със субсидиарността. Въпросът не е да решаваме тук дали местен съвет, община или градска зона следва да се превърне в „зона 30“, или да се даде приоритет на железопътния транспорт. Уверих се, че това няма да се превърне в подобен тип разискване.

Въпросът, който си зададох беше: „Каква може да бъде добавената стойност за Европейския съюз?“ Отговорът е, първо, желанието му да действа. Европейският съюз не може да изостави градския въпрос настрана в същия месец – декември 2008 г. – в който си поставя, благодарение на г-жа Меркел и г-н Саркози, конкретен амбициозен план относно изменението на климата.

Как можем да се заемем с план за изменението на климата „три по двадесет“ и да кажем, че не се интересуваме от градската среда, когато последната има най-голямо влияние върху изменението на климата?

Това е въпрос на политическа съгласуваност – европейска политическа съгласуваност – тъй като се споразумяхме, правителствата също, да се заемем с план относно изменението на климата. Има основателна необходимост да се концентрираме върху градската среда и не можем да я избегнем нито в областта на транспорта, нито в други области.

Да, трябва да гарантираме, че местните съвети вземат суверенни решения, те са по-близо до нас. Но това, което можем да направим, е да гарантираме, че те се срещат, че обменят най-добри практики и информация.

Можем да гарантираме, че те се насърчавани да прилагат плановете за градско развитие, а това е нещо, което не всички от тях бяха в състояние да направят.

Можем да гарантираме, че те интегрират всички видове транспорт: „щадящите“ способи на придвижване, обществения транспорт, водния транспорт – г-н Blokland е прав – и железопътния транспорт.

Можем да гарантираме, че правят градския транспорт по-привлекателен за пътниците.

Това целим и затова призоваваме за финансов инструмент. Имаме програма „Марко Поло“, която насърчава използването на комбиниран транспорт. Имаме и програмите „URBAN“. Имаме няколко европейски програми, които осигуряват стимули. Не ги създаваме сега – това продължава от години.

Без да бъде увеличавана, следващата финансова перспектива следва да бъде преориентирана към градския транспорт. Това е предложението ни.

За да завърша, искам да кажа на г-н Таяни, че – г-жо председател, извинете ме, аз съм докладчикът – ако утре получим голямо мнозинство, той трябва да може да се върне в Комисията и да каже: „Смятам, че трябва да направим нещо, защото имаме легитимност и защото Парламентът не е действал сам“.

(Ръкопляскания)

 
  
MPphoto
 

  Председател. - Разискването приключи.

Гласуването ще се проведе утре.

Писмени изявления (член 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE), в писмена форма.(RO) Качеството на живот на европейските граждани зависи пряко от това да се направи градският транспорт по-удобен и по-екологичен. Поради тази причина е жизненоважно транспортът да се направи достъпен и да се подкрепи оперативната съвместимост. В същото време инвестициите, насочени в този род обществени дейности, са ефективен начин за инвестиране на средствата, предоставени от европейските и националните икономически планове за възстановяване. Този подход цели фокусиране върху гражданите в двойната им роля на работници – чрез създаване на нови работни места – и на облагодетелствани лица от транспортните услуги и подобряването на качеството на околната среда.

Много европейски инициативи и препоръки за подобряване на градската мобилност обаче се нуждаят от интегриран подход. Спазването на принципа на субсидиарност не изключва необходимостта от прилагане на последователна правна рамка и създаване на обща референтна рамка, която включва, освен интегрираните препоръки, цялостен пакет добри практики.

В резултат на това пряко отговорните местни органи ще имат както възможност, така и интерес от укрепване на сътрудничеството си с всички заинтересовани от устойчивото развитие на транспорта на местно и регионално равнище.

Аз също така призовавам Европейската комисия незабавно да подготви план за действие относно градската мобилност, за да ускори последователното интегриране на този сектор като част от европейската транспортна мрежа като цяло.

 
  
MPphoto
 
 

  Душана Здравкова (PPE-DE), в писмена форма. – Настоящите технологии и методи за превоз в градска среда на пътници и товари са на ръба на своя лимит и вече дори и по-малките европейски градове се задъхват от трафика на превозните средства. За да подобрим качеството на живот на нашите граждани, трябва да ускорим разработването и внедряването на научните изследвания и иновациите в областта на градската мобилност. Със сигурност изливането на средства в просто разширяване на съществуващата инфраструктура няма да помогне да преодолеем нарастващата криза. Трябва да намерим нови, „умни“ решения не само на днешните, но и на утрешните проблеми в градския транспорт. За това приветствам предложението за разработване на ново поколение на програмата CIVITAS, като считам, че фокуса и трябва да бъде върху развитие на следващо поколение информационни технологии за управление на потоците на движение.

Интегрираният подход на планиране в последните години е сравнително широко използван при разработване на градоустройствените планове на по-големите градове в Европа.

Създаването и финансирането на постоянна европейска структура, която да събира и разпространява добрите практики в областта, както и да насърчава диалога между заинтересованите лица от всички краища на Европейския съюз, ще е нова, важна крачка в посока насърчаване на устойчивата мобилност в градското пространство.

 
Правна информация - Политика за поверителност