Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2217(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0199/2009

Predkladané texty :

A6-0199/2009

Rozpravy :

PV 22/04/2009 - 18
CRE 22/04/2009 - 18

Hlasovanie :

PV 23/04/2009 - 8.33
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0307

Rozpravy
Streda, 22. apríla 2009 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

18. Akčný plán pre mestskú mobilitu (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. – Nasledujúcim bodom rozpravy je správa, ktorú predkladá pán Savary v mene Výboru pre dopravu a cestovný ruch, o akčnom pláne pre mestskú mobilitu (2008/2217(INI)) (A6-0199/2009).

 
  
MPphoto
 

  Gilles Savary, spravodajca. (FR) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, ďakujem. Je to tak trochu neobvyklé precvičovanie štýlu, lebo pripomínam, že Európsky parlament sa touto správou zaoberá odvtedy, čo otázku mestskej mobility prvý raz nastolil komisár pre dopravu pán Jacques Barrot pred viac než dvomi rokmi a výsledkom bola zelená kniha Európskej komisie, ktorá nám predložila svoje závery na jar roku 2007. Týmito závermi sa zaoberala správa nášho Parlamentu, ktorá bola správou z vlastnej iniciatívy. Vypracoval ju môj kolega pán poslanec Rack, ktorý je teraz tu, v rokovacej sále.

Podľa Európskeho inštitucionálneho systému musí po zelenej knihe nasledovať biela kniha a v tomto prípade Európska komisia predložila návrhy na akčné plány o mestskej mobilite.

Musím poďakovať pánovi Tajanimu, ktorý tu sedí, za to, že mi v decembri poradil, že z politického hľadiska by nebolo možné, aby Európska komisia predložila svoj návrh v tom čase. Je to pochopiteľné. Teraz, keď sa blížia voľby do Európskeho parlamentu, majú niektoré štáty zo svojich vlastných dôvodov voči tomuto výhrady, ale Parlament sa snažil zdvihnúť hodenú rukavicu.

Chcel by som vzdať hold svojim kolegom zo všetkých politických strán, ktorí sú tu dnes prítomní, najmä koordinátorom, ako aj Výboru pre regionálny rozvoj, a to za to, že podporili môj návrh, ktorý chcel využiť poskytnutú výhodu, a chcel by som povedať, že keďže Komisia nemôže ďalej pokračovať v tejto iniciatíve, mali by sme v nej pokračovať my.

To, čo teraz navrhneme, je trochu neobvyklé. Neviem, či sa v tomto Parlamente niekedy stalo niečo podobné. Komisii navrhneme akčný plán, ktorý Komisia mala navrhnúť nám.

Od správy z vlastnej iniciatívy, ako je táto, samozrejme nemôžeme očakávať nejaké právne vyústenie. Ak Parlament, ktorý nie je výkonnou ani vládnou mocou Európskej únie (čo je úlohou Komisie), navrhne veľmi praktický akčný plán s veľmi presnými návrhmi, môže dúfať, že bude vypočutý.

Mimochodom, musím povedať, že počas posledných pár mesiacov sme získali ohromnú podporu všetkých organizácií, ktoré sa o tieto veci zaujímajú. Zahŕňajú najmä, a toto by som chcel zdôrazniť pre posledných kolegov, ktorí majú nejaké výhrady voči tejto iniciatíve, miestne orgány a všetky organizácie zastupujúce miestne orgány vrátane tých, ktoré sú z krajín, ktoré v súčasnosti obhajujú subsidiaritu, čím nám zdôvodňujú, prečo tento akčný plán neprichádza do úvahy.

Preto si myslím, že miestne orgány uznali, že mestská mobilita je pravdepodobne jedným z najväčších problémov 21. storočia. Prečo? Lebo v súčasnosti žije 60 % Európanov v mestách. V roku 2020 sa to zvýši na 80 % a my, ako Európska únia, máme právny základ, ktorý určuje našu zodpovednosť za dopravnú politiku, ktorú nesieme spoločne s členskými štátmi a miestnymi orgánmi.

Vzdali by sme sa my, Európania, toho, aby sme mali akúkoľvek predstavu alebo iniciatívu v oblastiach, v ktorých bude doprava predstavovať najzložitejšie a nepochybne aj najdôležitejšie problémy v nasledujúcich rokoch? Myslíme si, že nie, a preto Európsky parlament nechcel, aby sme mlčali, nechcel, aby sme mlčali o mestskej mobilite. Radšej chcel, aby sme túto iniciatívu využili a vyzvali Komisiu na to, aby túto otázku zaradila do priorít nasledujúceho funkčného obdobia.

Rád by som poďakoval všetkým koordinátorom, keďže sme pracovali neobvyklým spôsobom, keďže sme plávali proti prúdu a predložená správa získala veľmi širokú podporu vo Výbore pre dopravu a cestovný ruch.

Chcel by som povedať, že táto správa je založená na zásade subsidiarity. Je vylúčené (viem, rozprávam už príliš dlho, ale som si istý, vážený pán predsedajúci, že odpustíte svojmu spravodajcovi), aby Európa rozmýšľala o prijímaní akýchkoľvek rozhodnutí týkajúcich sa dopravy v mene miestnych orgánov.

Sám som miestne zvoleným zástupcom a veľmi podporujem slobodnú správu miestnych orgánov, ako ste mali možnosť vidieť v kampaniach, ktoré som v tomto Parlamente viedol najmä s pánom Piecykom, kolegom z Výboru pre dopravu a cestovný ruch. Ale v čo verím je, že Európa môže byť iniciatívna, že môže zlepšiť výmenu informácií a osvedčených postupov, a to je podstatou našich návrhov, ktoré budú stručne zhrnuté.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, podpredseda Komisie.(FR) Vážený pán predsedajúci, v prvom rade by som chcel poďakovať pánovi Savarymu za jeho prácu. Rád by som sa mu poďakoval za to, že sa angažuje v podpore európskej dopravnej politiky vo veľkých mestách, aj v ostatných mestách. Nie je to druhoradý problém. Ak sa naozaj chceme postaviť problému s dopravou v Európe, musíme v oblasti mestskej dopravy ešte popracovať.

Preto by som najprv rád poďakoval pánovi Savarymu. Opakujem: vďaka nemu sme sa v oblasti mestskej dopravy posunuli vpred a dnešná správa, o ktorej sa bude hlasovať zajtra, je veľmi dôležitým posolstvom, je to posolstvo, ktoré si musím vypočuť, a dúfam, že počas nasledujúceho funkčného obdobia budem môcť poskytnúť pánovi Savarymu pozitívnu spätnú väzbu na jeho angažovanosť. Ešte raz mu vyjadrujem vďačnosť za jeho prácu v oblasti mestskej dopravy.

Teraz budem pokračovať vo svojom materinskom jazyku.

(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, mestská doprava jednoznačne tvorí neoddeliteľnú súčasť dopravného systému Európskej únie, keďže celý systém často začína a končí vo veľkých mestských oblastiach a mnohými z nich prechádza. Z tohto dôvodu je dôležité brať mestskú mobilitu do úvahy nielen z hľadiska života v meste, ale aj z hľadiska dopravy všetkých druhov vrátane dopravy na dlhé vzdialenosti.

Boj proti zmene klímy, podpora obchodu, garantovanie dodávok energie, reagovanie na potrebu mobility občanov, zmierňovanie problémov spojených s dopravnými zápchami a vyrovnávanie sa s demografickými zmenami, to všetko sú najdôležitejšie otázky európskej politiky, a mobilita v mestských oblastiach je úzko spojená so všetkými týmito problémami.

Práve z tohto dôvodu predložila Komisia v septembri 2007 svoju zelenú knihu o mestskej mobilite a konzultácia po prijatí zelenej knihy ukázala, že existuje široká podpora názoru, že Európska únia by v tejto oblasti mala zohrávať určitú úlohu. Vaše uznesenie o zelenej knihe o mestskej mobilite, ktoré bolo vypracované pod vedením pána Racka a prijaté 9. júla 2008, potvrdzuje tento záver.

Cieľom zelenej knihy bolo pripraviť pôdu akčnému plánu pre mestskú mobilitu. Rozhodnutie Parlamentu pustiť sa do vlastného akčného plánu skôr, než Komisia predložila akýkoľvek návrh, vysiela silný politický signál, a preto som zdôraznil význam práce pána Savaryho ako spravodajcu, keďže to dokazuje, akú dôležitosť prikladá Parlament práci, ktorú si v žiadnom prípade nemôžeme dovoliť zanedbať.

Ako dobre viete, podporujem otázku mestskej mobility a rýchle prijatie dobre vypracovaného akčného plánu. Chcel by som znovu zopakovať, že je naplánovaný v pracovnom programe Komisie na rok 2009 a dúfam, že bude prijatý čo najskôr. Ako veľmi dobre uviedol pán Savary vo svojom prejave, v rámci európskych inštitúcií existuje určitý odpor, lebo niektorí ľudia majú pocit, že takýto akčný plán by porušil zásadu subsidiarity. Nemyslím si, že je to vylúčené, najmä keď sa pozrieme na latinský základ slova subsidiarita, ktorý je subsidium, čo znamená „pomoc“. Ako európske inštitúcie musíme pomáhať miestnym inštitúciám, aby bola ich práca úspešnejšia. Ak niekomu pomáhame, neznamená to, že ho nahrádzame, ale to, že prispievame k lepšiemu riešeniu problémov.

Bez toho, aby som zachádzal do podrobností návrhu, môžem potvrdiť, že náš akčný plán bude vychádzať z činností, ktoré už nejaký čas vykonávame, a že ich zjednotí do súvislého kontextu a bude sa snažiť prezentovať politickú víziu, ktorá v európskych aktivitách spojených s mestskou mobilitou stále chýba. Týmto spôsobom by mal byť politický rámec načrtnutý pre budúce zásahy v tých oblastiach, kde sa zásah zo strany Spoločenstva pokladá za prospešný alebo naozaj nevyhnutný.

Vaša správa bude určite dôležitým prínosom pre naše interné diskusie a môžem vás ubezpečiť, že budeme môcť zvážiť mnohé návrhy, ktoré obsahuje. Sú tu, samozrejme, aj aspekty a detaily, ktoré vyžadujú bližšie objasnenie alebo diskusiu. Môžem vás ubezpečiť, že dôsledne preskúmame vaše návrhy, ako aj odporúčanie Výboru pre regióny, s ktorým ste konzultovali.

Dnešné hlasovanie nebude ukončením nášho rozhovoru na túto tému. Počas práce Komisie zostanem v kontakte s pánom Savarym aj s ostatnými poslancami, ktorí pozorne sledujú odvetvie dopravy, aby bol plán, ktorý Komisia prijme, v zhode s tým, čo prijme Parlament, a aby odrážal skutočnú kvalitu. Na záver mi dovoľte znovu zopakovať, že náš plán nebude prejavom toho, že Komisia nahrádza miestne orgány, ale toho, že Komisia chce miestnym orgánom pomôcť, aby zlepšili svoju prácu prostredníctvom výmeny informácií a osvedčených postupov, čo umožní občanom, aby žili lepšie a aby sa v mestách, mimo miest a pri prechádzaní mestami pohybovali jednoduchšie. Preto ďakujem Európskemu parlamentu za prácu, ktorú urobil. Hlasovanie sa musí držať tohto plánu.

 
  
MPphoto
 

  Jean Marie Beaupuy, spravodajca Výboru pre regionálny rozvoj požiadaného o stanovisko.(FR) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, vážený pán Savary, dámy a páni, sme v parlamentnom zhromaždení, úlohou ktorého je hlasovať o textoch, pán komisár, a v parlamentnom zhromaždení sme hlavne preto, aby sa tieto texty uplatňovali.

Dnes sme svedkami toho, že po vynikajúcej práci, ktorú váš predchodca urobil v súvislosti so zelenou knihou a s viac než 400 príspevkami, ktoré nasledovali, sa táto práca sotva trochu posunula, takže ako ste sami pred chvíľou uviedli, bolo zaujímavé, že Európsky parlament mal vyjadriť svoj názor.

Príroda sa naozaj desí prázdnoty, takže keď Európska komisia nekoná svoju prácu, musí ju urobiť Parlament. V tejto súvislosti musím povedať (a vy ste to tiež povedali, pán komisár), že práca, ktorú vykonal pán Savary, je veľmi zaujímavá, keďže vám v podstate poskytol všetok materiál potrebný na vypracovanie akčného plánu.

Netvrdím, že Komisia a Parlament si vymenili úlohy, ale mali by sme si všimnúť, že hoci Lisabonská zmluva ešte nebola prijatá, Parlament sa v podstate chopil trochu väčšej právomoci.

Táto správa pána Savaryho je výborná, lebo znovu berie do úvahy množstvo návrhov Výboru pre regionálny rozvoj.

Hoci, samozrejme, rešpektujeme zásadu subsidiarity, očakávame od vás, že nám poskytnete návod. Bude užitočný. Jeho cieľom nebude obmedzovať miestne orgány, ale skôr pomôcť im. Očakávame od vás, že nám poskytnete ukazovatele, znovu nie ako obmedzenie, ale ako pomoc. A tiež od vás očakávame, a to hlavne, že nám poskytnete základné súčasti plánov dopravy. V niektorých krajinách existujú, v niektorých krajinách sú dokonca povinné, sú absolútne nevyhnutné.

Rád by som uviedol príklad. V medziskupine pre mestské bývanie, ktorej mám tú česť predsedať, sme poukázali na rozvoj miest za posledných pár rokov. Za 10 rokov pokryl rast miest plochu, ktorá je trikrát väčšia než Luxembursko. Ako sa to týka našej dnešnej rozpravy? Týka sa jej to veľmi priamo, lebo pre rast miest cestujú užívatelia žijúci v mestách každý deň presne o 20 % viac a viac než 70 % z nich používa auto.

Celé toto je spôsob, ako vám povedať, že keď vás Výbor pre regionálny rozvoj požiada o zachovanie stavu nielen integrovaného prístupu, ale aj plánov dopravy, zavádza všeobecnú zásadu, v súvislosti s ktorou naozaj dúfame, že ju zoberiete do úvahy vo vašom akčnom pláne.

O tejto otázke sme, samozrejme, už diskutovali v našej medziskupine pre mestské bývanie a vopred by sme vám chceli vyjadriť našu vďaku za to, že zoberiete do úvahy aj integrovaný prístup.

Neodpovedali ste na naše dnešné otázky, pán komisár. Dali ste si do istej miery polovičatý záväzok, v súvislosti so zásadou ste boli dosť prísny, ale neposkytli ste nám žiadne záruky.

Situácia je skutočne vážna. Prečo? 400 miliónov Európanov žije v mestách a týchto 400 miliónov Európanov ovplyvňujú životné podmienky, ktoré ich nútia každý deň zabíjať čas v dopravných zápchach. Vieme, že tieto dopravné zápchy nás stoja 1 % HDP. Hovoríme o pláne obnovy, o pláne hospodárskej obnovy, a zároveň vyhadzujeme von oknom miliardy eur.

Potrebujeme rýchlejšie opatrenia, pán komisár, lebo tieto akčné plány pre mestskú mobilitu sú rozhodujúcou súčasťou plánu obnovy, avšak sú rozhodujúce aj z hľadiska problému zmeny klímy, keďže, ako ste uviedli, 40 % znečisťujúcich látok je v mestách. Nechcem opomenúť ani bezpečnostné hľadisko, keďže dve z troch dopravných nehôd sa stanú v meste. Keďže vieme, že smrť jedného človeka nás stojí takmer milión eur a vážne zranenie jedného človeka viac než milión eur, vidíme náklady z finančného, ako aj z ľudského hľadiska, ktoré tento problém mestskej mobility každoročne prináša.

Takže pre všetky tieto praktické dôvody vás, pán komisár, tesne pred voľbami do Európskeho parlamentu žiadame, aby ste na záver tejto večernej rozpravy zašli trochu ďalej vo svojich návrhoch a sľuboch, ak je to možné, aby ste nezostali len pri všeobecných prísľuboch, ale aby ste sa zaviazali k vypracovaniu akčného plánu, vášho akčného plánu, aby naši spoluobčania boli náchylnejší k tomu, že 7. júna pôjdu voliť.

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Rack, v mene skupiny PPE-DE. (DE) Vážený pán predsedajúci, pripájam sa k pánovi spravodajcovi Gillesovi Savarymu a vyjadrujem poľutovanie nad tým, že Komisia nedokončila svoj pôvodný plán vypracovať integrovaný akčný plán.

Existuje veľa dobrých dôvodov, prečo sa všetci zainteresovaní, od miestnych orgánov až po Európsku úniu, snažia zlepšiť podmienky mestskej dopravy. Vieme, že väčšina ľudí v Európe žije v mestách a že súčasné dopravné podmienky určite nie sú optimálne. Preto v zásade existuje zhoda v tom, že je potrebné predložiť integrované návrhy z vlastnej iniciatívy Parlamentu k plánu a k správe pána Savaryho. Ďakujem mu za jeho angažovanosť a konkrétne návrhy.

Ale zároveň by som chcel urobiť jasno v tom, že to, čoho sa mnohí obávajú alebo si myslia, že by sa toho mali obávať, sa nestane. Nikto nechce vziať obciam, miestnym alebo regionálnym orgánom právo prispôsobovať dopravné podmienky. Z európskej pozície chceme len pomôcť, aby sme zabezpečili podniknutie krokov, ktoré budú založené na rozumných spoločných pravidlách, ak to obec, mesto alebo regionálny orgán uzná za vhodné. Zásada subsidiarity nie je ohrozená. To, čo tu chceme urobiť, pomôže chrániť túto zásadu.

Preto sa v záujme občanov budeme aj naďalej snažiť zabezpečiť, aby sa nestalo, že občan, ktorý v Európe prejde autom o desať alebo dvadsať kilometrov ďalej, narazí na zónu s obmedzenou rýchlosťou, o ktorej si bude myslieť, že je rovnaká ako v jeho okrese, ale zistí, že tu platia úplne iné pravidlá.

Nikto nechce zavádzať poplatky za dopravné preťaženie alebo iné pravidlá pre komunity, ale ak sa nejaké pravidlá používajú, mali by sa používať také, ktoré občania poznajú. Už vyše 100 rokov sa zhodneme na význame spoločného prístupu k dopravným značkám. To by sa v budúcnosti malo vzťahovať aj na túto otázku.

 
  
MPphoto
 

  Saïd El Khadraoui, v mene skupiny PSE. (NL) Rád by som začal poďakovaním pánovi spravodajcovi Gillesovi Savarymu a všetkým tým, ktorí prispeli ku konečnému výsledku, za prácu, ktorú urobili, a pánovi spravodajcovi najmä za vytrvanie, a to aj napriek tomu, že Komisia naznačila svoj zámer vzdať sa, aspoň nateraz, akčného plánu, ktorého sme sa tak dlho dožadovali.

Rád by som požiadal Komisiu, aby prijala odporúčania, o ktorých budeme zajtra hlasovať, a aby sa čo najskôr rozhýbala k činom. Hoci v Parlamente, a evidentne aj v Komisii a v členských štátoch, existuje malá skupina ľudí, ktorí si myslia, že by sme sa mali vystríhať všetkého, čo sa týka miest, je absolútne jasné, že keď ide o riešenie veľkých problémov, ktoré zasahujú mnohých ľudí, Európa ponúka pridanú hodnotu.

Táto správa obsahuje veľa zaujímavých návrhov. Jednoznačne zaujímavým návrhom je zhromažďovanie informácií, porovnateľných údajov, ktoré pomôžu zmapovať problémy. Ďalšie zahŕňajú výmenu a podporu dobrých nápadov, riadenie technologických inovácií, zabezpečenie interoperability systémov, podporu miest v tom, aby zostavili plány mobility a prijímali opatrenia na zabezpečenie trvalo udržateľnej mobility. Tieto aj ďalšie príklady sa jednoznačne týkajú vecí, ktoré by sa mali organizovať na európskej úrovni, aby sa v našich mestách žilo pohodlnejšie, aby boli ľahšie prístupné a trvalo udržateľnejšie. Preto sa spolieham na Komisiu, že to prevezme a v záujme našich občanov sa tým bude zaoberať.

 
  
MPphoto
 

  Michael Cramer, v mene skupiny Verts/ALE. (DE) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, aj ja ďakujem pánovi spravodajcovi.

V kontexte zmeny klímy zohráva mestská doprava kľúčovú úlohu, lebo nesie zodpovednosť za 70 % všetkých škodlivých emisií. Naše ciele týkajúce sa ochrany klímy budeme môcť dosiahnuť, len ak zmeníme našu dopravnú politiku v EÚ. Najväčší potenciál je v mestách, kde je 90 % jázd autom kratších než šesť kilometrov, čo poskytuje ideálnu možnosť ísť autobusom, vlakom, na bicykli alebo pešo.

Máme radosť, že väčšina poslancov podporuje názor, že peniaze z EÚ fondov by sa mali poskytnúť len mestám s viac než 100 000 obyvateľmi, ktoré môžu predložiť plán trvalo udržateľnej mobility. Je nám ľúto, že potrebnú väčšinu nedosiahol náš návrh na zavedenie všeobecného obmedzenia rýchlosti na 30 km/h s tým, že mestá by v súlade so zásadou subsidiarity mali možnosť zaviesť na niektorých cestách vyššiu rýchlosť. Bolo by to dobré nielen pre klímu, ale znížilo by to aj počet dopravných nehôd. Každý rok na európskych cestách zomiera 40 000 ľudí a to je o 40 000 viac, než by bolo vhodné.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Blokland, v mene skupiny IND/DEM.(NL) Chcel by som začať poďakovaním pánovi Savarymu za dobrú spoluprácu. Vypracoval výbornú správu v úzkej spolupráci s tieňovými spravodajcami.

Správa jasne uvádza skutočnosť, že mestská mobilita je súčasťou odvetvia dopravy, s ktorým sa spájajú mnohé problémy a možnosti. Problémy v oblasti európskych cieľov týkajúcich sa klímy, kontroly dopravného preťaženia, bezpečnosti a jednoduchého využívania dopravy, ako aj možností týkajúcich sa trvalo udržateľného hospodárskeho rozvoja a úzko súvisiaceho rastu vnútrozemskej lodnej dopravy.

Keďže správa je výborná a náležite sa zaoberá zásadou subsidiarity, rád by som sa stručne vyjadril k prepojeniu medzi mestskou mobilitou a vnútrozemskou lodnou dopravou. Trvalo udržateľný hospodársky rozvoj v Európe, a to aj v oblasti dopravy a v mestských oblastiach, bude do veľkej miery závisieť od vnútrozemskej lodnej dopravy. Mnohé európske mestá majú vnútrozemské vodné cesty, a teda aj vlastné možnosti, ako uspokojiť rastúci dopyt po trvalo udržateľnej doprave. Napokon, nárast vnútrozemskej lodnej dopravy nevyžaduje žiadne väčšie investície do infraštruktúry, neprispieva k preťaženiu európskych miest a nezhoršuje environmentálne a klimatické problémy v európskych mestách, samozrejme za predpokladu, že používa čisté motory a čisté palivá. Keďže možnosti vnútrozemskej lodnej dopravy už v európskych mestách existujú, mali by sa využívať a podporovať.

Budúcnosť mestskej mobility je teda úzko prepojená s budúcnosťou vnútrozemskej lodnej dopravy. Preto by som chcel požiadať Európsku komisiu, aby pozorne sledovala záujmy vnútrozemskej lodnej dopravy, keď bude pripravovať nový právny predpis o mestskej mobilite.

 
  
MPphoto
 

  Renate Sommer (PPE-DE). - (DE) Vážený pán predsedajúci, o mestskej doprave v EÚ diskutujeme už veľmi dlho. Prečo vlastne? Veď na to ani nemáme právomoc. Táto právomoc bola pôvodne navrhnutá, lebo približne 80 % obyvateľstva žije v mestách a pre zmenu klímy sa toho teraz chceme chopiť.

Vďaka protestom sme, našťastie, mohli zredukovať tieto ambície Európskej komisie na akčný plán pre mestskú dopravu. Ďakujem pánovi komisárovi Tajanimu za jeho pohľad. Subsidere znamená skôr podporiť než stanoviť, ale ako Talian to vie, samozrejme, lepšie než ja, Nemka s maturitou z latinčiny.

Ale pre mňa je najdôležitejšie to, že naša správa, správa Parlamentu, by mala zdôrazniť prísne dodržiavanie zásady subsidiarity a proporcionality. Legislatívne opatrenia na európskej úrovni sú pre mestskú dopravu neprijateľné. Sme tu kvôli podporným opatreniam. Diskusie o riešení problémov a podporovanie výmeny osvedčených postupov majú zmysel. Nie všetci potrebujeme znovu objaviť bicykel. Naše mestá potrebujú riešenia ušité na mieru, ale tie môžu vypracovať len miestni ľudia, lebo len oni vedia, čo je potrebné.

Obce musia vziať do úvahy veľmi rôznorodé situácie, a preto potrebujú dostatok priestoru na manévrovanie, najmä ak chcú, aby boli ich hlavné ulice v centre mesta aj naďalej plné života. Sú dôležité pre atraktivitu mesta. Je preto dôležité nezakázať vstup súkromným autám a zamerať sa skôr na logistiku v meste. Preto by som radšej videla väčšiu podporu výskumu logistiky maloobchodu v centre mesta. To by do určitej miery znížilo zaťaženie mesta.

Tiež je dôležité vziať do úvahy demografické zmeny. Naša spoločnosť neustále starne. Požiadavky na mobilitu a bývanie sa menia. Ak chceme zredukovať dopravu, ľudia musia mať možnosť obstarať si svoje každodenné potreby blízko svojho domova, a to je úloha maloobchodného predaja. Čokoľvek iné by jednoducho podporovalo vidiek.

Nepotrebujeme stredisko na monitorovanie mestskej mobility. Stálo by to veľmi veľa peňazí a produkovalo by to veľmi veľa dokumentov, ktoré by jednoducho skončili v bruselskom archíve.

 
  
MPphoto
 

  Maria Eleni Koppa (PSE). - (EL) Vážený pán predsedajúci, táto správa o mestskej mobilite tvorí dôležitú súčasť realizovateľnej mobility v Európe a neoddeliteľnú súčasť stratégie pre dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja a lisabonských cieľov.

Problém sa týka vykonania inovatívnych krokov a prijatia legislatívnych opatrení, ktoré výrazne zlepšia kvalitu života obyvateľov miest. Je to fakt, že každodenný život európskych občanov sa stal podstatne zložitejším, a to pre stres z cestovania, dopravné preťaženie, znečistenie, hluk a zhoršenie životného prostredia. Preto treba nastoliť rovnováhu medzi ambíciou vytvoriť spoločnú dopravnú politiku, ako právom na mobilitu a dôležitou súčasťou hospodárskeho rastu na jednej strane, a integrovaným prístupom, ktorý zmierni dopravné preťaženie a výrazne prispeje k boju proti zmene klímy na strane druhej.

Stručne povedané, pomôže to ľudskejšiemu životu. Musíme čo najskôr vyvinúť kombinované dopravné prostriedky a poskytnúť občanom informácie o všetkých mestských dopravných sieťach, aby mali možnosť vybrať si.

Tiež by som rada zablahoželala pánovi spravodajcovi k veľmi dobrej a významnej správe a požiadala Európsku komisiu, aby nestrácala svoj čas a nemrhala úsilím na prípravu akčného plánu.

 
  
MPphoto
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN). – Vážený pán predsedajúci, blahoželám pánovi Savarymu k tomu, ako sa zhostil tejto témy. Doprava je základným problémom mestských oblastí. Tieto otázky sú v súlade so zásadou subsidiarity upravené vnútroštátnymi a najmä miestnymi právnymi predpismi. Ale mali by sme uznať dôležitosť tohto problému a poskytnúť určitú pomoc a koordináciu na európskej úrovni. Týka sa to jednak podpory dobrých skúseností, jednak šírenia inovatívnych, technických a organizačných riešení.

Osobitnú podporu si vyžadujú inteligentné dopravné systémy v mestských oblastiach, ktoré berú do úvahy účinné riadenie dopravy, aj bezpečnosť. Užitočné je skombinovať potenciál dopravy, informačnej technológie a telekomunikácií. Taktiež sú potrebné modálne riešenia, ktoré využívajú rôzne hromadné dopravné prostriedky a redukujú preťaženie v centrách miest. Za nevyhnutnú pokladám zmenu modelov výstavby miest, aby mestská doprava bola optimálna pre ľudí, aj pre životné prostredie. Rovnako podporujem aj myšlienku vytvorenia osobitného finančného nástroja pre mestskú mobilitu v rámci budúceho finančného obdobia.

Nezabúdajme na to, čo pán spravodajca zdôraznil, že takmer 80 % obyvateľov EÚ žije v mestských oblastiach. Pre zlú organizáciu dopravy strácajú veľa času. Nestrácajme tento čas.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, podpredseda Komisie.(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, v reakcii na uvedené môžem znovu zdôrazniť, že podporujem predloženie akčné plánu v roku 2009.

Uvedomujem si naliehavosť, ktorú pociťuje väčšina poslancov, ale, ako zdôraznil pán El Khadraoui, viacero európskych inštitúcií, nielen Komisia, má právne námietky a my ich musíme prekonať, a to tak, že presvedčíme tých, ktorí majú pochybnosti, že takýto akčný plán, a to znovu opakujem, neporuší princíp subsidiarity. Poviem to znovu, keďže latinčinu som študoval veľa rokov, veľmi dobre poznám význam slova, ktorý je jednoznačný a znamená „pomáhať“.

Po dnešnej rozprave a po prečítaní textu pána Savaryho chceme pokračovať v ceste, na ktorú sme sa vydali. Čo sa týka mňa, nemám žiadne pochybnosti, ale aby sme dosiahli náš cieľ, musíme presvedčiť mnohých ľudí a myslím si, že správny spôsob, ako to dosiahnuť, je silnými politickými, technickými, ale aj právnymi argumentmi. Text, ktorý vypracoval Parlament, bude určite obrovskou pomocou pri našej snahe prekonať námietky a som si istý, že počas niekoľkých nasledujúcich mesiacov sa budú dať prekonať. Komisia teda poskytne občanom akčný plán, ktorý určite plne vezme do úvahy prácu, ktorú ste urobili za posledné týždne a mesiace.

Preto by som vám rád znovu poďakoval a potvrdil svoj záväzok a svoju túžbu pokračovať v ceste, ktorú nastúpil môj predchodca a ktorú si zvolil aj Európsky parlament, ako aj želanie, aby sme zabezpečili podporu tohto rozhodnutia u čo najväčšieho počtu ľudí, aby bol plán efektívnejší. Keby sme sa rozhodli prijať plán pred niekoľkými týždňami, ale bez plnej podpory všetkých strán, asi by to nebol najlepší spôsob, ako dosiahnuť ciele, ktorým všetci veríme.

V každom prípade si myslím, že po tejto rozprave a po rozhodnutí Parlamentu dosiahneme výrazný pokrok, a preto sa domnievam, že v nasledujúcich mesiacoch budeme môcť poskytnúť uspokojivé závery k otázkam väčšiny poslancov, lebo dokonca aj počas rozpravy sa tu ozvali rôzne tlmené hlasy v súvislosti s akčným plánom.

 
  
  

PREDSEDÁ: Diana WALLIS
podpredsedníčka

 
  
MPphoto
 

  Gilles Savary, spravodajca. – (FR) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, počas tejto diskusie by som, samozrejme, najprv rád upokojil pani Sommerovú. Boli tu mnohé zákony, ktoré sa dotýkali miestnych orgánov. Napríklad zákon o stavaní Stadtwerke alebo obecných služieb proti sebe, zákon o záväzkoch verejnej služby v odvetví dopravy a zákon o smerniciach o verejných zákazkách.

Ale o tom to nie je. Toto má so subsidiaritou spoločné oveľa viac. Nie je to otázka nášho rozhodnutia o tom, že miestna samospráva, obec alebo mestská oblasť by sa mali stať „zónou s rýchlosťou obmedzenou na 30 km/h“, alebo že by mali uprednostniť železničnú dopravu. Snažil som sa zabezpečiť, aby sme sa nevrátili k tomuto druhu diskusie.

Otázka, ktorú som si položil, bola nasledovná: Aká by mohla byť pridaná hodnota Európskej únie? Odpoveď znie: V prvom rade by to mal byť jej záujem konať. Európska únia nemôže ponechať mestskú otázku stranou v rovnakom mesiaci, decembri 2008, v ktorom si vďaka pani Merkelovej a pánovi Sarkozymu stanoví obzvlášť ambiciózny plán boja proti zmene klímy.

Ako sa môžeme pustiť do plánu boja proti zmene klímy s cieľom 3x20 a povedať, že „mestské životné prostredie nás nezaujíma“, keď má na zmenu klímy najväčší vplyv?

Je to otázka politickej dôslednosti, európskej politickej dôslednosti, keďže sme súhlasili s tým, a súhlasili aj vlády, že sa pustíme do plánu boja proti zmene klímy. Je tu opodstatnená potreba zamerať sa na mestské životné prostredie a nemôžeme tomu uniknúť, či už je to v oblasti dopravy, alebo v iných oblastiach.

Áno, musíme zabezpečiť, aby miestne samosprávy prijímali nezávislé rozhodnutia, majú k nám bližšie. Ale môžeme zabezpečiť, aby sa spolu stretávali, aby si vymieňali osvedčené postupy a informácie.

Môžeme zabezpečiť, aby boli podporované v uskutočňovaní plánov mestského rozvoja, čo je niečo, čo nie sú schopné vykonať všetky miestne samosprávy.

Môžeme zabezpečiť, aby zapojili všetky druhy dopravy: ekologickú dopravu, mestskú hromadnú dopravu, lodnú dopravu a pán Blokland má pravdu, aj železničnú dopravu.

Môžeme zabezpečiť, aby mestskú dopravu urobili atraktívnejšou pre jej užívateľov.

O to sa snažíme a z tohto dôvodu požadujeme finančný nástroj. Je tu program Marco Polo, ktorý podporuje využívanie kombinovanej dopravy. Sú tu mestské programy. Máme niekoľko európskych programov, ktoré poskytujú stimuly. Tentoraz ich nevymýšľame, lebo fungujú už niekoľko rokov.

Budúce finančné obdobie by sa malo preorientovať na mestskú dopravu, ale bez navýšenia. To je náš návrh.

Aby som to uzavrel (prepáčte, pani predsedajúca, ja som spravodajca), chcel by som povedať pánovi Tajanimu, že ak zajtra budeme mať veľmi výraznú väčšinu, mal by sa vrátiť do Komisie a povedať: „Myslím, že niečo musíme urobiť, lebo my na to máme právomoc a Parlament nekonal sám.“

(potlesk)

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční zajtra.

Písomné vyhlásenia (článok 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE), písomne.(RO) Kvalita života európskych občanov priamo závisí od toho, či bude mestská doprava vyhovujúcejšia a ekologickejšia. Z tohto dôvodu sú zlepšenie dostupnosti dopravy a podpora interoperability nevyhnutnými opatreniami. Investície prideľované tomuto druhu verejných zákaziek sú zároveň účinným spôsobom investovania fondov poskytovaných v rámci európskych a národných plánov hospodárskej obnovy. Tento prístup je o zameraní sa na občanov v ich dvojitej úlohe zamestnancov, prostredníctvom vytvárania nových pracovných miest, a príjemcov dopravných služieb a zlepšenej kvality životného prostredia.

Ale mnohé európske iniciatívy a odporúčania, ktoré sa týkajú zlepšenia mestskej mobility, potrebujú integrovaný prístup. Dodržiavanie zásady subsidiarity nevylučuje potrebu zaviesť jednotný právny rámec a vytvoriť spoločný referenčný rámec, ktorý bude okrem integrovaných odporúčaní zahŕňať aj komplexný súbor osvedčených postupov.

Výsledkom toho bude, že miestne orgány, ktoré sú priamo zodpovedné za túto záležitosť, budú mať možnosť aj záujem posilniť svoju spoluprácu so všetkými tými, ktorí sa zaujímajú o trvalo udržateľný rozvoj dopravy na miestnej a regionálnej úrovni.

Aj ja vyzývam Európsku komisiu, aby urýchlene vypracovala akčný plán pre mestskú mobilitu s cieľom urýchliť jednotné začlenenie tohto odvetvia ako súčasti európskej dopravnej siete vo všeobecnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Dushana Zdravkova (PPE-DE) , písomne.(BG) Súčasné technológie a spôsoby prepravy osôb a tovaru v mestskom prostredí dosiahli svoju najvyššiu hranicu. Menšie európske mestá sú už naozaj preplnené automobilovou dopravou. Aby sme zlepšili kvalitu života našich občanov, musíme urýchliť rozvoj a uplatňovanie vedeckého výskumu a inovácií v oblasti mestskej mobility. Prideľovanie finančných zdrojov iba na rozširovanie existujúcej infraštruktúry nám nepomôže prekonať narastajúcu krízu. Musíme nájsť nové, „inteligentné“ riešenia, a to nielen na súčasné, ale aj budúce problémy s mestskou dopravou. Z tohto dôvodu vítam návrh na vypracovanie novej generácie programu CIVITAS, keďže si myslím, že je potrebné zamerať sa na rozvoj budúcej generácie informačnej technológie pre riadenie chodu dopravy.

Integrovaný prístup k plánovaniu, ktorý bol prijatý v posledných rokoch, je pri tvorbe mestských plánov vo väčších európskych mestách dosť rozšírený.

Tvorba a financovanie trvalej európskej štruktúry, ktorá bude zhromažďovať a šíriť osvedčené postupy v tejto oblasti, ako aj podporovať dialóg medzi zúčastnenými stranami zo všetkých regiónov Európskej únie, bude novým, dôležitým krokom smerom k podpore trvalo udržateľnej mobility v mestských oblastiach.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia