Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/0263(COD)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A6-0226/2009

Rozpravy :

PV 22/04/2009 - 19
CRE 22/04/2009 - 19

Hlasování :

PV 23/04/2009 - 8.9
CRE 23/04/2009 - 8.9
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0283

Doslovný záznam ze zasedání
Středa, 22. dubna 2009 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

19. Akční plán o inteligentních dopravních systémech – Inteligentní dopravní systémy v silniční dopravě a jejich styčné body s jinými druhy dopravy (rozprava)
Videozáznamy vystoupení
Zápis
MPphoto
 
 

  Předsedající. − Dalším bodem na programu je společná rozprava o

zprávě (A6-0227/2009) o akčním plánu o inteligentních dopravních systémech (2008/2216(INI)), kterou předkládá Anne E. Jensenová jménem Výboru pro dopravu a cestovní ruch, a

– zprávě (KOM(2008)0887 – C6-0512/2008 – 2008/0263(COD)) (A6-0226/2009) o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví rámec pro zavedení inteligentních dopravních systémů v silniční dopravě a jejich styčných bodů s jinými druhy dopravy, kterou předkládá Anne E. Jensenová jménem Výboru pro dopravu a cestovní ruch.

 
  
MPphoto
 

  Anne E. Jensen, zpravodajka. (DA) Paní předsedající, nejsem si jistá, zda mohu mluvit se stejným nadšením jako pan Savary, ale inteligentní dopravní systémy jsou opravdu zajímavé téma. Takže co jsou inteligentní dopravní systémy? Na tuto otázku není tak snadné odpovědět, protože hovoříme o množství různých systémů: systémů, které umožňují bezpečnější, účinnější a ekologičtější dopravu využitím moderních informačních a komunikačních technologií. Inteligentní dopravní systém je tedy širší pojem zahrnující řadu různých skutečností. V rámci inteligentního dopravního systému můžeme například nalézt různé služby elektronického volání, které vytvářejí automatické volání středisku tísňového volání v případě nehody, systémy mýtného, což jsou systémy koncipované k vybírání poplatků na pozemních komunikacích, a již dobře známé systémy GPS, které má řada z nás ve svých automobilech a pomáhají nám hledat cestu neznámým územím.

Inteligentní dopravní systém má však řadu dalších nevyužitých možností: možností komunikace mezi vozidly, mezi vozidlem a pozemní komunikací a mezi vozidlem a informačním střediskem. Proč tedy jednoduše nezačneme využívat tuto technologii ve větším měřítku, jestliže je tak dobrá? To, co tady řešíme, je otázka toho, co bylo první, jestli byla první slepice nebo vejce. Byla snad první technologie instalovaná do automobilu, která je schopná komunikovat s vysílačem impulsů na silnicích? Výrobci automobilů si jsou velmi dobře vědomi nových možností, nebudou ale schopni přilákat investice do těchto technologií, pokud nejdříve nebudou na silnicích instalovány vysílače impulsů. Příslušné orgány na druhé straně nechtějí investovat do vysílačů impulsů dříve, než budou automobily vybaveny k příjmu signálů. Něco se ale bude muset stát a my budeme muset uvést věci do pohybu.

Komise v této souvislosti vytvořila akční plán o inteligentních dopravních systémech a předložila návrh směrnice, jejímž prostřednictvím by se mělo podpořit používání inteligentních dopravních systémů nastartováním standardizace. Měli bychom za to Komisi pochválit. Tato iniciativa je potřeba. Tyto dvě zprávy o inteligentních dopravních systémech, které budeme dnes projednávat, akční plán a směrnice, jsou navzájem velmi úzce propojené. A tak by to mělo být, neboť akční plán bez směrnice by nám neposkytl nic, co by bylo zcela nové. Řada skutečností zahrnutých do akčního plánu jsou projekty, které už probíhají. Klíčová je však směrnice, neboť posílí rozvoj důležitých standardů v EU. Na druhé straně je cílem akčního plánu vymezit oblasti působnosti směrnice a zajistit, aby při standardizaci byly využity zkušenosti získané ze společných projektů.

Přijetí společných standardů prostřednictvím Evropského výboru pro inteligentní dopravní systémy se vztahuje na čtyři specifické oblasti: zaprvé je to optimální využití silničních, dopravních a cestovních údajů, zadruhé kontinuita služeb inteligentních dopravních systémů týkajících se dopravních koridorů a ve velkých městských aglomeracích, zatřetí bezpečnost a ochrana na silnicích a začtvrté začleňování vozidel do dopravní infrastruktury. Kromě toho zde máme co do činění s velice významnou otázkou ochrany údajů. Nechceme společnost, kde bude všechno veřejné, takže ochrana údajů a práva jednotlivce musí být zahrnuty do standardů od samého počátku. Další mimořádně významnou otázkou jsou odpovědnosti a rozdělení odpovědností. V případě potíží bychom měli být schopni určit, kde se nachází problém, zda u motoristy, v navigačním družicovém systému nebo v technologii vozidla. Jinak neučiníme žádný další pokrok. A v důsledku toho ani nezajistíme potřebné investice.

Chtěla bych poděkovat stínovým zpravodajům z jiných skupin za úzkou spolupráci. Setkali jsme se s některými odlišnými názory, pokud jde o míru, v jaké bychom se měli zaměřit na přechod na jiný druh dopravy, než je silniční doprava, domnívám se ale, že musí platit rovnováha mezi tím, aby byla zajištěno používání technologií inteligentních dopravních systémů v silniční dopravě, a jejími styčnými body s jinými druhy dopravy. Informační technologie je možné využívat k tomu, aby se usnadnilo srovnání mezi různými způsoby, jak se dostat z místa A do místa B, a k získání přehledu o nejrychlejších, nejlevnějších a nejekologičtějších řešeních. Bývala bych ráda viděla, kdybychom dosáhli v této věci rychlé dohody s Radou, to však nebylo možné. České předsednictvím odvedlo velmi dobrou práci, já ale doufám, že to, jak jsme zpřísnili návrh Komise, učiní směrnici stravitelnější pro Radu, protože o směrnici usilujeme.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani , místopředseda Komise.(IT) Paní předsedající, dámy a pánové, rád bych poděkoval Parlamentu, a zejména zpravodajce Jensenové a všem stínovým zpravodajům za jejich skvělou práci a za to, jak vzali v úvahu návrhy Komise.

Učiněnými rozhodnutími jsem samozřejmě potěšen a beru na vědomí navržené pozměňovací návrhy k návrhu směrnice. Především jsem velmi rád, že Parlament potvrzuje význam systémů EGNOS a zařízení družicového určování polohy Galileo pro uplatňování inteligentních dopravních systémů. Chtěl bych však Parlamentu položit několik otázek a pokusit se dát některé odpovědi, pokud jde o to, proč Komise předložila směrnici na podporu zavedení inteligentních dopravních systémů, a zadruhé, zda místní a národní iniciativy v této oblasti nejsou nedostatečné.

Od roku 1988 financovala Komise zvláštní výzkumné a rozvojové programy inteligentních dopravních systémů, jež napomohly k dosažení nesporně pozitivních výsledků a staly se inspirací pro četná doporučení. Tyto výzkumné a vývojové projekty tvořily významný základ pro technologický pokrok, koordinované akce a povzbuzení úvodního rozšíření systému jako takového, které však bylo roztříštěné.

Nyní je tedy načase postoupit od doporučení ke konkrétní akci s cílem sklízet plody používání inteligentních dopravních systémů: plody, které mohou mít podobu větší bezpečnosti na silnicích, řešení problémů s dopravními zácpami či snížení dopadů silničního systému na životní prostředí. To je cíl, který jde za tento klíčový návrh směrnice na podporu opatření zaměřených na odstranění překážek širšímu a lepšímu koordinovanému zavedení inteligentních dopravních systémů.

Rád bych uvedl několik příkladů, které pomohou osvětlit, proč nejsou vždy dostačující dobrovolné strategie nebo strategie na místní úrovni: v současnosti je cesta dopravce mezi Barcelonou a Frankfurtem vybavena nejen mobilním telefonem a palubním navigačním systémem, ale řidič se během ní setká také s nejméně třemi různými terminály vybírání poplatku za používání pozemních komunikací v zemích, kterými musí projet, nebo aby se vyhnul průjezdu přes obytné oblasti. Komise v roce 2001 doporučila, aby členské státy vydaly podrobné informace o typu pozemních komunikací v rámci sítě a o dopravních zónách s omezením. Bohužel jen několik místních nebo národních orgánů toto doporučení naplnilo. V konečném důsledku se pak stane to, že řidiči s navigačním systémem používají celou silniční síť a až příliš často těžká vozidla jsou směrována po vcelku nevyhovujících komunikacích nebo nebezpečnými trasami, například v blízkosti škol nebo příkrými srázy.

Nová směrnice umožní, aby byla přijata nezbytná opatření, aby nedocházelo k takovým situacím, čímž se zmenší všechny problémy, na které narážíme. Komise očekává, že bude dosaženo dohody mezi Parlamentem a radou o návrhu směrnice, což představuje klíčový nástroj k provedení akčního plánu.

Budeme úzce spolupracovat s Parlamentem i Radou, aby bylo dosaženo dohody co nejdříve, a já doufám, že neformálním setkání Rady v Litoměřicích v České republice příští týden, kde jsou inteligentní dopravní systémy na pořadu, k tomu napomůže. Paní Jensenová byla přizvána, a bude se tedy účastnit, a já doufám, že i když jen prostřednictvím neformální kapacity, ale přece jen budeme schopni porovnat postoje Komise, Parlamentu a Rady v zájmu toho, abychom se pokusili urychlit to, co bude snad jednoduchá dohoda, a mohli tak dát praktickou odpověď občanům a schválit odsouhlasené znění směrnice co možná nejdříve.

 
  
MPphoto
 

  Giovanni Robusti, navrhovatel stanoviska Výboru pro regionální rozvoj.(IT) Paní předsedající, dámy a pánové, účastnil jsem se přípravy plánu inteligentních dopravních systémů jako navrhovatel stanoviska Výboru pro regionální rozvoj. Stanovisko našeho výboru, které bylo schváleno jednomyslně, bylo do značné míry zopakováno Výborem pro dopravu a cestovní ruch, v duchu spolupráce, která se nám podařila při vytváření dlouhodobých projektů. Chtěl bych poděkovat všem, kteří svou prací a myšlenkami přispěli.

Pokusili jsme se všichni vyhnout přehnaně tvrdým slovům, kterými se až příliš často zásadní prohlášení vyznačují. Pokusili jsme se prosazovat to, abychom nediskutovali o tom, kolik silnic nebo jaké silnice plánovat, ale prostě rozpracovali, jak můžeme dál postupovat koordinovaněji, bezpečněji, vstřícněji k uživatelům, ohleduplněji k životnímu prostředí, a tudíž inteligentněji, což je samo o sobě nepochybný výkon. Pokusili jsme se ukázat, jako úlohu mají technologie, bezpečnost, okrajové zóny, vodní cesty, a především koordinace Strukturálních fondů v tom, aby naplánované harmonogramy a cíle byly soudržné a koordinované. Pokusili jsme se popsat zvyšující se úlohu bezpečnosti a také integrovaného řízení, nikoli jenom dopravy, ale především přepravovaných osob. Domnívám se, že se nám podařilo zajistit soudržný a přesvědčivý přístup.

Já nyní doufám ve dvě věci: že to Komise pouze „nevezme na vědomí“ a poté, až nastane čas k přijetí operativních rozhodnutí, bude bez ohledu na to postupovat směrem, který považuje za vhodný; a že řešení v rámci všech dalších programů v souvisejících oblastech budou vycházet z operativních strategií vytyčených v tomto plánu. Až příliš často jsme hleděli do křišťálových koulí a viděli v nich řadu úžasných plánů, ale každý takový plán je obtížně pochopitelný pro další navazující práci.

Bylo by zklamáním, kdybychom měli nadále financovat silnice tam, kde jsme se rozhodli, že by mělo být méně aut na silnici; bylo by zklamáním, kdybychom měli pokračovat ve financování vozidel konstruovaných bez přihlédnutí k možnostem propojení nebo k pasivní bezpečnosti či bez ohledu na spotřebu paliva a celkový vliv na životní prostředí; bylo by zklamáním, kdybychom společně plánovali jít touto cestou a peníze a zdroje, za které neseme odpovědnost, by pak šly jiným směrem a byly by vydány nekoordinovaně z hlediska času.

 
  
MPphoto
 

  Etelka Barsi-Pataky , jménem skupiny PPE-DE. – (HU) Paní předsedající, Evropská lidová strana (Křesťanských demokratů) a Evropští demokraté se domnívají, že jedním z nejdůležitějších pilířů evropské dopravní politiky jsou inteligentní dopravní technologie. Před dvěma lety, když jsme zde v Parlamentu tuto záležitost projednávali při přezkumu bílé knihy o dopravní politice v polovině období, pro kterou jsem byla zpravodajem, jsme šíření inteligentních technologií označili za jeden z rozhodujících cílů jako nástroj, který může zlepšit účinnost na našich silnicích a zvýšit úroveň služeb. Tato inteligentní řešení, která přispějí k bezpečnosti na našich silnicích a k tomu, aby byla doprava ohleduplnější k životnímu prostředí, ale již nyní existují.

Potřebujeme tento akční plán a směrnici k tomu, abychom zajistili rozšíření těchto technologických řešení. V nařízení jsem navrhla, abychom stanovili minimální úroveň pro aplikace inteligentních technologií, která nám umožní alespoň při této minimální úrovni poskytovat naši síť TEN-T. Uvedené aplikace pak budou podporovat účinnost a bezpečnost. Zajisté očekáváme návrhy financování ze strany Komise ve věci těchto inteligentních řešení, která nebude možné zavést využitím soukromého financování. Stejně tak očekáváme návrhy Komise ohledně toho, jak mohou být hladce napojeny dopravní cesty na vnějších hranicích na evropskou inteligentní infrastrukturu, v což doufáme. V souvislosti s touto směrnicí byla poskytnuta Komisi neobvyklá míra důvěry, uvážíme-li, že se jedná o rámcovou směrnici. Je proto důležité, aby se Parlament účastnil, v rámci postupu projednávání ve výborech, vypracování prováděcích nařízení.

Paní předsedající, hlasovali jsme dnes o přezkumu zelené knihy o budoucnosti politiky v oblasti transevropské dopravní sítě (TEN-T). Můžeme si být jisti tím, že budoucnost spočívá v inteligentní dopravě. Mnohokrát vám děkuji.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău, jménem skupiny PSE.(RO) Paní předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, nejprve bych ráda poblahopřála paní Jensenové ke kvalitní práci, kterou odvedla, a k její zprávě.

Inteligentní dopravní systémy jsou pokročilé aplikace, jejichž cílem je nabízet inovativní služby ve smyslu způsobů dopravy a jejího řízení, a dále umožnit různým uživatelům, aby byli lépe informováni, a přispět k bezpečnějšímu, lépe koordinovanému a „chytřejšímu“ používání dopravních sítí. Myslím si ale, že je třeba, aby se inteligentní dopravní systémy týkaly všech druhů dopravy a nikoli jen městské dopravy, a v tomto smyslu jsem také učinila pozměňovací návrhy. Kromě toho jsou městská doprava a městská mobilita velmi významnou součástí rozvoje měst. Těší mě proto, že máme v jednacím sále rovněž kolegu z Výboru pro regionální rozvoj. Myslím si, že je nezbytné, aby používání inteligentních dopravních systémů mohlo účinně přispět ke snížení spotřeby paliva, to znamená k lepšímu ovzduší ve městech, a dopravnímu pohybu.

Cestujícím je potřeba poskytnout informace, chránit údaje osobní povahy a samozřejmě zajistit, aby údaje byly anonymní do té míry, aby bylo možné chránit uživatele. A v neposlední řadě mám pocit, že je to krok kupředu, bude ale vyžadovat významné investice v tomto odvětví.

 
  
MPphoto
 

  Sepp Kusstatscher, jménem skupiny Verts/ALE. – (DE) Paní předsedající, v zásadě musím souhlasit s obecným cílem této směrnice. Zlepšení informačních systémů pro cestující a pro provozovatele silniční infrastruktury, například co se týče snížení počtu dopravních nehod a zlevnění a zefektivnění dopravy, je jistě dobré, stejně jako je dobré, že budeme mít prostředek ke shromažďování údajů o životním prostředí. Mám však tři největší obavy.

Zaprvé víra v tzv. chytré technologie jednoduše vede k tomu, že lidé budou mít sklon k přenechání odpovědnosti strojům a přístrojům.

Zadruhé stále více hrozí to, že shromážděné údaje budou zneužity. Soukromí lidí je v narůstající nejistotě.

Zatřetí je tato směrnice příliš zaměřená na automobily. Interoeperabilita s dalšími dopravními systémy, jako je veřejná doprava, by byla mnohem potřebnější, než rozvíjet hru na kočku a na myš, kterou se s námi toto odvětví zkouší hrát.

 
  
MPphoto
 

  Dieter-Lebrecht Koch (PPE-DE). - (DE) Paní předsedající, bez jakýchkoli výhrad podporuji záměr Komise vytvořit právní rámec pro koordinované zavedení a používání inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy. Bojuji již dlouho za hromadné zavedení elektronického volání (eCall), systému elektronického tísňového volání, a s naléhavosti tohoto úkolu se setkávám téměř denně, přičemž inteligentní dopravní systémy to mohou ještě umocnit. Přispívají k udržitelnosti životního prostředí, vyšší účinnosti, posílení bezpečnosti a nediskriminační hospodářské soutěži v přepravě osob a nákladů. Podporují také propojení různých způsobů dopravy, včetně rozvoje styčných bodů s jinými druhy dopravy, jako je železnice, vodní cesty a letecká doprava, která začala se začleňováním inteligentních dopravních systémů již dávno.

Žádného z těchto cílů nemohou dosáhnout členské státy samotné, je jich možné dosáhnout jedině koordinovanou prací Společenství. Inteligentní dopravní systémy vycházející ze závazných celoevropských minimálních základních standardů a technických specifikací zlepší prostředí pro inovace a povedou k jistotě v plánování, zejména pro malé a střední podniky. Vítám zejména plánovanou otevřenou platformu pro služby inteligentního dopravního systému zabudovanou do vozidel.

Akční plán konečně obsahuje i časový harmonogram zavedení jednotlivých systémů a) pro bezpečnost v silniční dopravě, jako je ESP a eCall, b) pro kontinuitu řízení dopravy, například informace o poplatcích za přetěžování nebo o řízení parkování omezují počet automobilů, které jezdí okolo a hledají místo na zaparkování, c) k využívání silničních, dopravních nebo cestovních údajů v reálném čase, což bude přínosné pro profesionální řidiče nákladních vozů a všechny další osoby, které užívají silnice.

Směrnice podrobně stanovuje požadavky na koordinované zavedení povinných standardů inteligentních dopravních systémů v celé EU a jejich uplatňování v členských státech. Zajišťuje také ochranu osobních údajů. Ale pozor, zavedení inteligentních dopravních systémů bude stát hodně peněz, neboť infrastruktura a vozidla budou muset být vybaveny nezbytnými informačními a komunikačními technologiemi. Víme stále příliš málo o tom, zda jsou případní uživatelé ochotni či schopni za tyto technologie zaplatit.

 
  
MPphoto
 

  Gilles Savary (PSE).(FR) Paní předsedající, nejprve bych chtěl poděkovat paní Jensenové za její trvale vynikající práci, která je otevřená všem vyjádřeným názorům.

Měl bych začít tím, že někde vzadu za inteligentními dopravními systémy stejně máme evropské fondy a že jsem byl poněkud ohromen zjištěním, jak byly tyto fondy prakticky stále nalévány do automobilů.

Chápu, že automobily samozřejmě mají své body k dobru, automobilový průmysl je mimořádně výkonným hospodářským odvětvím v Evropě. Myslím si ale, že potřebujeme dodat jistou inteligenci všem druhům dopravy.

Nezapomínám na to, že existuje ERTMS pro železnice, SESAR, GALILEO, ale podle mne nám chybí uživatelsky orientovaný přístup – co se týče informací pro uživatele co se týče přístupnosti dopravy pro osoby se sníženou pohyblivostí a možnosti přizpůsobit dnes vozidla do měst, co se týče zavedení energeticky úsporného městského vozidla, co se týče bezpečnosti v oblasti dopravy, zejména v souvislosti s veřejnou dopravou, která je velmi významnou otázkou, co se týče informací pro uživatele a co se týče prodávání jízdenek, oblastí, kde je často zapotřebí učinit skutečně významný pokrok.

Proto se domnívám, že by zdroje měly být v následujících letech diverzifikovány. Byl bych rád, aby byla věnována pozornost zejména úctě k osobním údajům; musíme zabránit situaci, kdy se ocitáme zpět v Orwellově 1984, kdy usilujeme o to, abychom uskutečnili pošetilou představu o úplném nahrazení lidských bytostí stroji. Viděli jsme, co se stalo loni v zimě v Hudson River: kdyby tam nebyl pilot, nebyl by tam bezpochyby žádný mechanismus, který by mohl vyrovnat letadlo. Domnívám se, že musí být také dána priorita jiným druhům dopravy, než je automobilová doprava.

Třebaže mám tyto výhrady, podporuji zprávu, která byla předložena.

 
  
MPphoto
 

  Zita Gurmai (PSE).(HU) Paní předsedající, pane komisaři, dámy a pánové. Zavedení inteligentních dopravních systémů může přinést mnoho výhod. Doprava v Evropě bude díky tomu bezpečnější a účinnější a zároveň bude podpořena ochrana životního prostředí a také energetická účinnost. Měli bychom také oznámit akční plán Komise a jasnou lhůtu k jeho stanovení. Myslím si rovněž, že je třeba, aby při zavádění těchto systémů byla uplatněna také hlediska slučitelnosti, soudržnosti a právní úpravy. Co se týče spotřebitelů, musí tyto systémy zaručit kromě dostupnosti také právo spotřebitele učinit svobodné rozhodnutí a musí být zavedeny vhodné právní předpisy k zajištění toho, aby nebylo žádným způsobem možné zneužití soukromých údajů o jednotlivcích. Musí být používány logické inteligentní systémy na vysoké úrovni, které jsou schopné dalšího rozvoje a mohou účinně využívat nová technologická řešení. Uskutečnit to je v zájmu nás všech. Zároveň je mimořádně důležité pro evropský automobilový průmysl, abychom umožnili jeho zlepšování. Také bych chtěla zpravodajce poděkovat za její práci.

 
  
MPphoto
 

  Den Dover (PPE-DE). - Paní předsedající, hovořím jako stavební inženýr a můj syn má firmu v dopravním výzkumu s působností na celém území Spojeného království.

Toto je mimořádně důležitá záležitost, neboť ze strany Evropy můžeme zajistit, aby nejnovější technologie působily na užitečnost a účinnost všech druhů silniční dopravy. Je to jedna velká oblast, která se rok od roku rozvíjí. Dokonce i v době recese odhadujeme, že například do roku 2020 dojde k nárůstu oproti současnému stavu o 55 % u nákladních a 35 % u osobních automobilů, a zároveň s tím se samozřejmě očekává růst spotřeby energie.

Tak často jako volení poslanci cestujeme po svém volebním obvodu a ocitáme se v dopravních zácpách, a tak často musíme telefonovat, abychom zjistili, jaká je situace před námi. Potřebujeme víc údajů na čelním skle, abychom si mohli zvolit účinněji a efektivněji svou vlastní záchranu z dané situace.

Přeji paní Jensenové a panu komisaři mnoho úspěchů.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani , místopředseda Komise.(IT) Paní předsedající, vážení poslanci, myslím si, že bychom měli hledět do budoucnosti s optimismem, neboť co se týče schválení směrnice, věřím, že kromě úzké spolupráce ze strany českého předsednictví existuje vůle švédského předsednictví dospět ke konstruktivní dohodě mezi Komisí, Parlamentem a Radou. To mi proto dává naději, a myslím si, že by to dokonce mohlo zítra inspirovat Parlament k hlasování pro texty, které projednáváme.

Rád bych reagoval na některé vznesené připomínky a ujistil paní Ţicăuovou stran našich cílů: začneme akčním plánem a směrnicí, která se dívá na dopravní systém obecně, tedy začneme z tohoto pohledu, a poté se zaměříme na městskou dimenzi a na důraz na tuto dimenzi, musíme ale rozhodně nejprve posoudit věci obecné, abychom přešli k věcem konkrétním.

Chtěl jsem také odpovědět panu Kusstatcherovi na téma odvětví silniční dopravy a jiných dopravních systémů. V současnosti neexistuje soudržný evropský rámec pro zavedení a používání inteligentních dopravních systémů v odvětví silniční dopravy, jak to zdůraznil pan Savary, byly vytvořeny specifické plány: SESAR, systém řízení leteckého provozu nové generace, RIS pro říční dopravu a VTMIS pro námořní dopravu, nesmíme však zapomenout ani na systém RTMS pro dopravu po železnici. Akční plán o inteligentních dopravních systémech se týká především odvětví silniční dopravy, ale zahrnuje také specifická opatření a iniciativy, jejichž cílem je zajistit a zdokonalit propojení silniční dopravy s dalšími druhy dopravy, přes příslušné styčné body.

Horlivě jsem zdůrazňoval, nejen panu Savarymu, že samozřejmě akční plán o inteligentních dopravních systémech neobsahuje jen opatření pro starší občany, ale také pro ty uživatele silnic, kteří jsou definováni jako „zranitelní“, konkrétně se jedná o cyklisty a chodce. Ta se mimo jiné objevují na seznamu opatření, která mohou být přijata Výborem pro inteligentní dopravní systémy stanoveném ve směrnici. Týkají se zejména využívání inteligentních dopravních systémů pro bezpečnost uživatelů, jak tomu je například v případě inteligentních značek pro zrakově postižené.

Lze v této souvislosti zavést ve směrnici jistá pravidla, ale problém je také mít inteligentní řidiče; nestačí mít inteligentní systémy, musíme také zajistit, aby každý, kdo sedne za volant osobního nebo nákladního automobilu nebo na kolo či motocykl, používal svůj rozum. To bohužel nejde upravit ve směrnici, nařízení ani v akčním plánu; musíme jednoduše používat jasná pravidla k přesvědčování evropských občanů, aby používali svou inteligenci a aby neužívali alkohol nebo drogy, pokud se chystají na silnici.

 
  
MPphoto
 

  Anne E. Jensen, zpravodajka. (DA) Paní předsedající, myslím si, že komisař Tajani udeřil právě hřebík na hlavičku, protože to je přesně to, o co jde. Budeme muset přimět motoristy, aby se chovali inteligentněji. Projednávali jsme to důkladně a pan Kusstatscher také při řadě příležitostí řekl, že spíše než umožnit, aby nás tyto systémy vedly k hloupějšímu chování, musíme zajistit, aby skutečně napomáhaly tomu, aby byli občané lépe informovaní a jednali moudřeji. To je velmi důležité. Obdobně si myslím, že je třeba, abychom měli na paměti příklad nákladního vozu, který jede napříč Evropou – máme dnes řidiče nákladních vozů, kteří si stěžují, že velmi brzy nebudou schopni vidět přes čelní sklo kvůli všem těm pomůckám, které potřebují k tomu, aby mohli komunikovat se systémy k vybírání poplatků na pozemních komunikacích a systémy zpoplatnění silnic, a také dalším informačním systémům. Potřebujeme jednotnou platformu, aby veškeré údaje, které bude zapotřebí vložit do počítače, byly vkládány v jazyce řidiče nákladního vozu. Existují možnosti. Ve skutečnosti existuje neuvěřitelné množství různých možností.

Strávili jsme také nějakou dobu diskusí o množství finančních prostředků, které budou na tento účel vyčleněny. Domníváme se, že to bude částka přibližně 300 milionů EUR, která bude většinou směrována do EasyWay – především a hlavně Komisí. Mohu říci, že v mé zemi, Dánsku, jsme právě přijali plán rozdělit v následujících pěti letech 400 milionů EUR na inteligentní dopravní systémy. 400 milionů EUR je hodně pro malou zemi s pěti miliony obyvatel, ale umožní nám to dosáhnout skutečně velkého pokroku. Proto se domnívám, že by bylo možné získat určitý pohled na situaci, podíváme-li se na jednotlivé členské státy. To je přesně to, co potřebujeme, abychom se pohnuli z místa, a věřím, že toto důležité téma bude zařazeno na pořad jednání ministrů dopravy při setkání 29.

Na závěr bych se chtěla několika slovy vyjádřit k pozměňovacím návrhům: tento návrh směrnice je široce podporován a existují pouze čtyři pozměňovací návrhy ke zprávě, které přetrvávají před zítřejším hlasováním. Já osobně jsem pro pozměňovací návrh 57, který předložila skupina socialistů, a pozměňovací návrh 59, který předložili zelení, jsem ale proti pozměňovacímu návrhu 50 a 60. Myslím si, že to, že máme tak málo pozměňovacích návrhů, je důkazem silné podpory Parlamentu v této věci. Získal jste tedy, pane Tajani, silný mandát k jednání.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. − Rozprava je ukončena.

Hlasování se bude konat zítra.

Písemná prohlášení (článek 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN), písemně. – (PL) Dnešní doba vyžaduje rychlé přizpůsobení se dopravy exponenciálnímu nárůstu v jejím využívání a z hlediska očekávání ze strany společnosti. Myslím si proto, že zavedení inteligentních dopravních systémů je mimořádně užitečné. Měli bychom mít na paměti, že stávající stav věcí v silniční dopravě je velmi znepokojující. Dokreslují to například tyto statistiky:

– počet úmrtí na silnicích v EU byl v roce 2006 přibližně 43 000, z toho 5 500 v Polsku;

– ročně jsou náklady na dopravní zácpy v EU ve výši přibližně 1 % HDP;

– emise CO2 způsobené silniční dopravou tvoří přibližně 70 % celkových emisí CO2 souvisejících s dopravou.

Je proto třeba:

optimálně využívat údaje o silnicích a silničním provozu;

zajistit kontinuitu a spolehlivost služeb inteligentních dopravních systémů v evropských dopravních koridorech a ve velkých městských aglomeracích;

rozšířit do velkých městských oblastí používání telematických aplikaci, které v sobě propojují otázky dopravy s informačními technologiemi a telekomunikacemi;

rychlé a harmonizované zavedení aplikací, které podporují bezpečnost silničního provozu, jako je eCall, ADAS a další;

lepší začlenění dopravní infrastruktury u vozidel a mezi vozidly;

celoevropská koordinace, využití zkušeností a osvědčených postupů nejvyspělejších zemí.

Pokusme se tedy zavést inteligentní dopravní systémy v EU ve spojení se všemi dopravními prostředky a pro všechny cestující a pokud jde o veřejnou i soukromou dopravu.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí