Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0263(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0226/2009

Συζήτηση :

PV 22/04/2009 - 19
CRE 22/04/2009 - 19

Ψηφοφορία :

PV 23/04/2009 - 8.9
CRE 23/04/2009 - 8.9
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0283

Συζητήσεις
Τετάρτη 22 Απριλίου 2009 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

19. Σχέδιο δράσης για τα ευφυή συστήματα μεταφορών - Ευφυή συστήματα μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και διεπαφές με άλλους τρόπους μεταφοράς (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος - Η ημερήσια διάταξη προβλέπει, σε κοινή συζήτηση:

- την έκθεση της Anne E. Jensen, για λογαριασμό της Επιτροπής για τις Μεταφορές και τον Τουρισμό, πάνω στο Σχέδιο Δράσης για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών (2008/2216(INI)) (A6-0227/2009), και

- την έκθεση της Anne E. Jensen, για λογαριασμό της Επιτροπής για τις Μεταφορές και τον Τουρισμό, πάνω στην πρόταση για μια οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου δηλώνει το πλαίσιο για την ανάπτυξη των Ευφυή Συστημάτων Μεταφορών στο τομέα της οδικής μεταφοράς και τη σύνδεσή τους με άλλους τρόπους μεταφοράς (COM(2008)0887 - C6-0512/2008 - 2008/0263(COD)) (A6-0226/2009).

 
  
MPphoto
 

  Anne E. Jensen, εισηγήτρια. (DA) Κυρία Πρόεδρε, δεν είμαι σίγουρη αν μπορώ να μιλήσω με τον ίδιο ενθουσιασμό, όπως ο κ. Savary, αλλά τα ευφυή συστήματα μεταφορών είναι πολύ συναρπαστικό θέμα. Επομένως, τι είναι τα ευφυή συστήματα μεταφορών; Λοιπόν, δεν είναι και τόσο απλό να απαντηθεί αυτή η ερώτηση, διότι μιλάμε για ένα σωρό διαφορετικά συστήματα: συστήματα που επιτρέπουν ασφαλέστερες, πιο αποτελεσματικές και περιβαλλοντικά ορθές μεταφορές, με την αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών. ITS, ή αλλιώς ευφυείς μεταφορές, είναι επομένως ένας γενικός όρος που καλύπτει πολλά διαφορετικά πράγματα. Υπό την ομπρέλα των ITS βρίσκονται τόσο διαφορετικά πράγματα, όπως το eCall, το οποίο πραγματοποιεί μια αυτόματη κλήση σε ένα τηλεφωνικό κέντρο έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση ατυχήματος, συστήματα διοδίων, τα οποία είναι συστήματα σχεδιασμένα για να εισπράττουν οδικά τέλη, και τα ήδη ευρέως γνωστά συστήματα GPS, τα οποία πολλοί από εμάς έχουμε στα αυτοκίνητά μας για να μας βοηθούν να ταξιδεύουμε σε άγνωστες περιοχές.

Όμως η ITS έχει πολλές άλλες ανεκμετάλλευτες δυνατότητες: δυνατότητες επικοινωνίας ανάμεσα σε οχήματα, ανάμεσα στο όχημα και το δρόμο και ανάμεσα στο όχημα και το κέντρο πληροφοριών. Τότε γιατί απλά δεν αρχίζουμε να χρησιμοποιούμε αυτή την τεχνολογία σε μεγαλύτερη κλίμακα, αν είναι τόσο καλή; Λοιπόν, αυτό που αντιμετωπίζουμε εδώ είναι το ζήτημα του τι έγινε πρώτο, η κότα ή το αυγό. Θα έπρεπε να έρθει πρώτα η τεχνολογία που είναι εγκατεστημένη στο αυτοκίνητο και μπορεί να επικοινωνεί με πομπούς παρά την οδό; Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων γνωρίζουν τις δυνατότητες, αλλά δεν θα μπορέσουν να προσελκύσουν επενδύσεις σε τέτοιες τεχνολογίες, αν δεν εγκατασταθούν πρώτα ραδιοπομποί παρά την οδό. Οι αρχές, από την άλλη πλευρά, δεν επιθυμούν να επενδύσουν σε πομπούς πριν εξοπλιστούν τα αυτοκίνητα για να λαμβάνουν τα σήματα. Κάτι θα πρέπει να συμβεί όμως και θα χρειαστεί να βάλουμε τα πράγματα σε κίνηση.

Σε αυτό το πλαίσιο η Επιτροπή έχει εκπονήσει το σχέδιο δράσης για τα ευφυή συστήματα μεταφορών και υπέβαλε μια πρόταση οδηγίας που θα πρέπει να προωθήσει τη χρήση του ITS δίνοντας το έναυσμα για την τυποποίηση. Πρέπει να συγχαρούμε την Επιτροπή γι’ αυτό. Υπάρχει ανάγκη γι’ αυτή την πρωτοβουλία. Οι δύο εκθέσεις για τα ευφυή συστήματα μεταφορών, τις οποίες θα συζητήσουμε σήμερα, το σχέδιο δράσης και η οδηγία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους. Έτσι θα έπρεπε να είναι, διότι ένα σχέδιο δράσης χωρίς οδηγία δεν θα μας έδινε τίποτα πολύ καινούργιο. Πολλά από τα πράγματα που περιλαμβάνονται στο σχέδιο δράσης είναι έργα που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Όμως αυτό που είναι αποφασιστικό είναι η οδηγία, διότι θα δώσει ώθηση στην ανάπτυξη σημαντικών προτύπων στην ΕΕ. Το σχέδιο δράσης, από την άλλη πλευρά, στοχεύει να οριοθετήσει το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας και να εξασφαλίσει ότι θα διοχετεύσουμε στην τυποποίηση την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει από τα κοινά έργα.

Η υιοθέτηση κοινών προτύπων, μέσω μιας Ευρωπαϊκής Επιτροπής ITS, εφαρμόζεται σε τέσσερις συγκεκριμένους τομείς: πρώτον, βέλτιστη χρήση δεδομένων σχετικά με το οδικό δίκτυο, την κίνηση και τις μετακινήσεις, δεύτερον, συνέχεια των υπηρεσιών ITS στους ευρωπαϊκούς διαδρόμους μεταφορών και σε πολεοδομικά συγκροτήματα, τρίτον, οδική ασφάλεια και προστασία του οδικού δικτύου και, τέταρτον, ενσωμάτωση του οχήματος στην υποδομή μεταφορών. Επιπλέον ασχολούμαστε και με το πολύ σημαντικό ζήτημα της ασφάλειας των δεδομένων. Δεν θέλουμε μια κοινωνία του μεγάλου αδελφού, άρα η ασφάλεια των δεδομένων και τα δικαιώματα του ατόμου πρέπει να περιληφθούν στα πρότυπα από την αρχή. Ένα άλλο ζήτημα υψίστης σημασίας είναι οι ευθύνες και ο επιμερισμός των ευθυνών. Αν κάτι πάει στραβά, πρέπει να είμαστε σε θέση να εντοπίσουμε το πρόβλημα, με τον οδηγό, το δορυφορικό σύστημα πλοήγησης, ή την τεχνολογία μέσα στο όχημα. Διαφορετικά δεν θα σημειώσουμε περαιτέρω πρόοδο. Και, ως αποτέλεσμα, δεν θα εξασφαλίσουμε τις απαραίτητες επενδύσεις.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές από τις άλλες ομάδες για τη στενή συνεργασία. Έχουμε αντιμετωπίσει κάποια διαφορά απόψεων ως προς το βαθμό στον οποίο πρέπει να εστιάσουμε σε εναλλακτικές μεταφορές για τις οδικές μεταφορές, αλλά νομίζω ότι έχουμε βρει ισορροπία ανάμεσα στη διασφάλιση της χρήσης της τεχνολογίας ITS στον τομέα των οδικών μεταφορών και στη διεπαφή της με άλλους τρόπους μεταφοράς. Υπάρχει δυνατότητα χρήσης της τεχνολογίας πληροφοριών για να διευκολυνθούν οι συγκρίσεις ανάμεσα στους διαφόρους τρόπους μετάβασης από το Α στο Β και για να έχουμε μια συνοπτική εικόνα των ταχύτερων, φθηνότερων και περιβαλλοντικά ορθότερων επιλογών. Θα ήθελα να είχαμε φθάσει σε γρήγορη συμφωνία σε αυτό με το Συμβούλιο, αλλά αυτό δεν κατέστη δυνατό. Η τσεχική Προεδρία έχει κάνει πολύ καλή δουλειά, ελπίζω όμως ότι ο τρόπος με τον οποίο έχουμε εντείνει την πρόταση της Επιτροπής θα καταστήσει την οδηγία πιο εύπεπτη για το Συμβούλιο, διότι είναι μια οδηγία την οποία εμείς επιδιώκουμε.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο, ιδίως την εισηγήτρια κ. Jensen, και όλους τους σκιώδεις εισηγητές, για την εξαιρετική εργασία τους και τον τρόπο με τον οποίο υποδέχτηκαν τις προτάσεις της Επιτροπής.

Είμαι βεβαίως ικανοποιημένος από τις επιλογές που έγιναν και λαμβάνω υπόψη τις προτεινόμενες τροπολογίες του σχεδίου οδηγίας. Πάνω από όλα είμαι ευτυχής που βλέπω ότι το Κοινοβούλιο επιβεβαίωσε τη σημασία των δορυφορικών συστημάτων εντοπισμού θέσης EGNOS και GALILEO για την εφαρμογή των ευφυών συστημάτων μεταφορών (ITS). Όμως θα ήθελα να κάνω στο Κοινοβούλιο μερικές ερωτήσεις και να προσπαθήσω να δώσω κάποιες απαντήσεις ως προς το γιατί η Επιτροπή έχει προτείνει μια οδηγία για την προώθηση της εξάπλωσης των ITS και, δεύτερον, μήπως δεν είναι επαρκείς οι τοπικές και εθνικές πρωτοβουλίες σε αυτό τον τομέα.

Η Επιτροπή χρηματοδοτεί ειδικά προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης σε ευφυή συστήματα μεταφορών από το 1988, τα οποία έχουν δώσει αναμφισβήτητα θετικά αποτελέσματα και εμπνεύσει πολλές συστάσεις. Αυτά τα έργα έρευνας και ανάπτυξης έχουν δημιουργήσει μια σημαντική βάση για να υπάρξει τεχνολογική πρόοδος, να συντονιστούν οι δράσεις και να ενθαρρυνθεί η προκαταρκτική εξάπλωση, γενικά, με κατακερματισμένο τρόπο.

Άρα τώρα είναι η στιγμή να προχωρήσουμε από συστάσεις σε συγκεκριμένη δράση για να καρπωθούμε τα οφέλη από την εφαρμογή των ευφυών συστημάτων μεταφορών: οφέλη που μπορούν να λάβουν τη μορφή της οδικής ασφάλειας, της ελάφρυνσης της κυκλοφοριακής συμφόρησης και της μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του οδικού συστήματος. Αυτός είναι ο σκοπός πίσω από αυτό το κρίσιμο σχέδιο οδηγίας για την προώθηση μέτρων που αποσκοπούν στην άρση των εμποδίων για την ευρύτερη και καλύτερα συντονισμένη εξάπλωση των ITS.

Θα ήθελα να δώσω μερικά παραδείγματα που βοηθούν να εξηγηθεί γιατί δεν είναι πάντα αρκετές εθελοντικές ή τοπικές στρατηγικές: σήμερα, ένας μεταφορέας που ταξιδεύει μεταξύ της Βαρκελώνης και της Φρανκφούρτης είναι εφοδιασμένος όχι μόνο με ένα κινητό τηλέφωνο και ένα σύστημα πλοήγησης μέσα στο όχημα, αλλά και με τουλάχιστον τρία διαφορετικά τερματικά ηλεκτρονικής είσπραξης διοδίων για τις χώρες τις οποίες πρέπει να διασχίσει, ή για να αποφεύγεται η διέλευση μέσω κατοικημένων περιοχών. Το 2001 η Επιτροπή συνέστησε στα κράτη μέλη να δημοσιεύουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες των οδών του δικτύου και με τις ζώνες περιορισμένης κυκλοφορίας. Δυστυχώς έχουμε δει λίγες μόνο τοπικές ή εθνικές αρχές να ακολουθούν αυτή τη σύσταση. Αυτό που τελικά συμβαίνει είναι ότι οι οδηγοί με συστήματα πλοήγησης χρησιμοποιούν ολόκληρο το οδικό δίκτυο και πολύ συχνά φορτηγά οχήματα κατευθύνονται σε εντελώς ακατάλληλους δρόμους ή επικίνδυνες διαδρομές, για παράδειγμα κοντά σε σχολεία ή σε πολύ απότομους δρόμους.

Η νέα οδηγία θα δώσει τη δυνατότητα να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή τέτοιων καταστάσεων, μειώνοντας έτσι όλα τα προβλήματα που έχουμε συναντήσει. Η Επιτροπή αναμένει τη συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το σχέδιο οδηγίας το οποίο αποτελεί βασικό εργαλείο για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης.

Θα συνεργαστούμε στενά τόσο με εσάς όσο και με το Συμβούλιο να καταλήξουμε σε συμφωνία το συντομότερο δυνατόν και ελπίζω ότι θα είναι καθοριστική σε αυτό η άτυπη σύνοδος του Συμβουλίου την επόμενη εβδομάδα στο Litoměřice στην Τσεχική Δημοκρατία, όπου οι ITS είναι στην ημερήσια διάταξη. Η κυρία Jensen έχει προσκληθεί και κατά συνέπεια θα συμμετέχει, πιστεύω, αν και μόνο με άτυπη ιδιότητα, αλλά το θέμα είναι ότι θα μπορέσουμε να συγκρίνουμε τις θέσεις της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για να προσπαθήσουμε να επιταχύνουμε αυτή που ελπίζω ότι θα είναι μια εύκολη συμφωνία, ούτως ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε μια πρακτική απάντηση στους πολίτες και να εγκρίνουμε ένα κοινό κείμενο, το συντομότερο δυνατό.

 
  
MPphoto
 

  Giovanni Robusti, συντάκτης της γνωμοδότησης της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, έχω παρακολουθήσει το σχέδιο ITS ως συντάκτης της γνωμοδότησης της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η γνώμη της επιτροπής μας, που πέρασε με ομοφωνία, έχει αναπαραχθεί σε μεγάλο βαθμό από την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, σε πνεύμα συνεργασίας το οποίο πετυχαίνουμε να δημιουργήσουμε σε μακροπρόθεσμα έργα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι προσέφεραν την εργασία και τις ιδέες τους.

Έχουμε όλοι προσπαθήσει να αποφύγουμε τις μεγαλοστομίες που χαρακτηρίζουν πολύ συχνά τις δηλώσεις αρχής. Έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε κατανοητό το γεγονός ότι δεν συζητούσαμε πόσους ή ποιους δρόμους να σχεδιάσουμε, αλλά απλώς να προβλέψουμε πώς μπορούμε να κινηθούμε με πιο συντονισμένο, ασφαλή, φιλικό προς τους ανθρώπους, φιλικό προς το περιβάλλον και, κατά συνέπεια, ευφυή τρόπο, πράγμα που δεν είναι και μικρό πράγμα. Έχουμε προσπαθήσει να αποδείξουμε το ρόλο της τεχνολογίας, της ασφάλειας, των περιφερειακών ζωνών, των πλωτών μεταφορών και, το σημαντικότερο, του συντονισμού με τα Διαρθρωτικά Ταμεία, με τρόπο ώστε τα προγραμματισμένα ωράρια και στόχοι να είναι συνεπή και συντονισμένα. Έχουμε προσπαθήσει να αναδείξουμε έναν όλο και σημαντικότερο ρόλο για την ασφάλεια και την ολοκληρωμένη διαχείριση, όχι μόνο των μεταφορών, αλλά πάνω απ’ όλα των μεταφερόμενων ατόμων. Πιστεύω ότι έχουμε επιτύχει να δώσουμε μια συνεκτική και πειστική απάντηση.

Τώρα αναμένω δύο πράγματα: ότι η Επιτροπή δεν θα λάβει απλώς υπόψη και μετά θα ξεφεύγει προς οποιαδήποτε κατεύθυνση κρίνει σκόπιμο, όταν έρθει η ώρα να ληφθούν λειτουργικές αποφάσεις και ότι οι λειτουργικές στρατηγικές που περιγράφονται στο σχέδιο θα αποτελέσουν τη βάση των επιλογών όλων των άλλων προγραμματιστών σχετικών δραστηριοτήτων. Πολύ συχνά έχουμε κοιτάξει μέσα σε κρυστάλλινες σφαίρες και δει μια σειρά από θαυμάσια σχέδια, αλλά το καθένα είναι αδιαπέραστο προς το επόμενο.

Θα ήταν απογοητευτικό αν συνεχίζαμε να χρηματοδοτούμε δρόμους, όταν έχουμε αποφασίσει ότι θα έπρεπε να κυκλοφορούν λιγότερα αυτοκίνητα. Θα ήταν απογοητευτικό αν συνεχίζαμε να χρηματοδοτούμε οχήματα που έχουν σχεδιαστεί χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η διασύνδεση ή η παθητική ασφάλεια, ή η κατανάλωση όχι μόνο καυσίμων, αλλά και του περιβάλλοντος. Θα ήταν απογοητευτικό, αν μαζί είχαμε σχεδιάσει να ακολουθήσουμε ένα δρόμο και τα χρήματα και οι πόροι για τα οποία είμαστε υπεύθυνοι στη συνέχεια θα καταλήξουν να ακολουθούν άλλον, να δαπανώνται χωρίς συντονισμό σε χρονικούς όρους.

 
  
MPphoto
 

  Etelka Barsi-Pataky, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE.(HU) Κυρία Πρόεδρε, η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών έχει την άποψη ότι ένας από τους πιο σημαντικούς πυλώνες της ευρωπαϊκής πολιτικής μεταφορών είναι η τεχνολογία των ευφυών μεταφορών. Πριν από δύο χρόνια, όταν συζητήσαμε αυτό το θέμα εδώ στο Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της ενδιάμεσης εξέτασης της Λευκής Βίβλου της πολιτικής μεταφορών, της οποίας ήμουν η εισηγήτρια, θέσαμε ως έναν από τους βασικούς στόχους την ανάπτυξη ευφυών τεχνολογιών ως εργαλείο για να μας βοηθήσει να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα στους δρόμους μας και να αυξήσουμε το επίπεδο των υπηρεσιών. Όμως αυτές οι ευφυείς εξελίξεις που θα κάνουν τους δρόμους μας ασφαλέστερους και τις οδικές μεταφορές πιο φιλικές προς το περιβάλλον ήδη υπάρχουν τώρα.

Εντούτοις, για να διασφαλιστεί η εξάπλωση των τεχνολογικών εξελίξεών μας, χρειαζόμαστε αυτό το σχέδιο δράσης και την οδηγία. Πρότεινα στη ρύθμιση να θεσπίσουμε ένα ελάχιστο επίπεδο για ευφυείς εφαρμογές, ούτως ώστε να μπορούμε να παρέχουμε στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ μας τουλάχιστον αυτό το ελάχιστο επίπεδο. Αυτές οι εφαρμογές θα υποστηρίξουν μετά την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια. Προφανώς αναμένουμε προτάσεις χρηματοδότησης από την Επιτροπή για εκείνες από τις έξυπνες λύσεις που δεν θα υλοποιηθούν με χρήση ιδιωτικής χρηματοδότησης. Παρομοίως, αναμένουμε επίσης προτάσεις από την Επιτροπή όσον αφορά το πώς η κίνηση που διασχίζει εξωτερικά σύνορα μπορεί να προσαρμοστεί ομαλά στις ευφυείς υποδομές της Ευρώπης τις οποίες προσδοκούμε. Στο πλαίσιο της οδηγίας, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δοθεί ασυνήθιστα μεγάλη εμπιστοσύνη, αν ληφθεί υπόψη ότι η οδηγία είναι οδηγία πλαίσιο. Γι’ αυτό είναι σημαντικό το Κοινοβούλιο να συμμετάσχει, στο πλαίσιο των διαδικασιών επιτροπολογίας, στην κατάρτιση των εκτελεστικών κανονισμών.

Κυρία Πρόεδρε, σήμερα ψηφίσαμε για την αναθεώρηση της Πράσινης Βίβλου για το μέλλον της πολιτικής των ΔΕΔ-Μ. Μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι το μέλλον του δικτύου ΔΕΔ-Μ της Ευρώπης ανήκει στις ευφυείς μεταφορές. Σας ευχαριστώ πολύ.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău, εξ ονόματος της Ομάδας PSE.(RO) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να αρχίσω συγχαίροντας την κ. Jensen για την ποιότητα της εργασίας που έκανε και για τις δύο εκθέσεις της.

Τα ευφυή συστήματα μεταφορών είναι προηγμένες εφαρμογές που στοχεύουν στην παροχή καινοτόμων υπηρεσιών από την άποψη των τρόπων μεταφοράς και της διαχείρισης της κυκλοφορίας και επιτρέπουν στους χρήστες να ενημερώνονται καλύτερα και να κάνουν ασφαλέστερη, καλύτερα συντονισμένη και ευφυέστερη χρήση των δικτύων μεταφορών. Όμως πιστεύω ότι είναι σημαντικό τα ευφυή συστήματα μεταφορών να σχετίζονται με όλους τους τύπους μεταφορών και όχι μόνο με τις αστικές μεταφορές και γι’ αυτό το λόγο έχω κάνει τροπολογίες προς αυτή την κατεύθυνση. Επιπλέον, οι αστικές μεταφορές και η αστική κινητικότητα είναι σε μεγάλο βαθμό μέρος της αστικής ανάπτυξης. Γι’ αυτό χαίρομαι που έχουμε στην αίθουσα και το συνάδελφό μας από την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Νομίζω ότι είναι σημαντικό το γεγονός ότι η χρήση ευφυών συστημάτων μεταφορών μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων και, εμμέσως, στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στις πόλεις και στην κυκλοφοριακή ροή.

Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να παρέχονται στους επιβάτες πληροφορίες, να προστατεύονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και, φυσικά, να εξασφαλίζεται ότι τα εν λόγω δεδομένα είναι ανώνυμα για να μπορούν να προστατεύονται οι χρήστες. Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, θεωρώ ότι αυτό είναι ένα βήμα προς τα εμπρός, αλλά είναι αναγκαίες σημαντικές επενδύσεις σε αυτό τον τομέα.

 
  
MPphoto
 

  Sepp Kusstatscher, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. (DE) Κυρία Πρόεδρε, κατ’ αρχήν πρέπει να συμφωνήσουμε με το γενικό στόχο της οδηγίας. Καλύτερα συστήματα πληροφοριών για τους ταξιδιώτες και τους φορείς εκμετάλλευσης των οδικών υποδομών, για παράδειγμα με σκοπό να μειωθούν τα τροχαία ατυχήματα και να καταστούν οι οδικές μεταφορές φθηνότερες και πιο αποτελεσματικές, είναι προφανώς καλή ιδέα, όπως και η δυνατότητα συλλογής περιβαλλοντικών δεδομένων. Όμως έχω τρεις βασικούς ενδοιασμούς.

Πρώτον, η πίστη στην αποκαλούμενη έξυπνη τεχνολογία βάζει εύκολα τους ανθρώπους σε πειρασμό να παραδίδουν την ευθύνη τους σε μηχανές και όργανα.

Δεύτερον, υπάρχει ένας ολοένα αυξανόμενος κίνδυνος κατάχρησης όλων των δεδομένων που συλλέγονται. Η ιδιωτικότητα των ανθρώπων βρίσκεται σε διαρκώς αυξανόμενο κίνδυνο.

Τρίτον, αυτή η οδηγία είναι υπερβολικά προσανατολισμένη στα αυτοκίνητα. Η διαλειτουργικότητα με άλλα συστήματα μεταφορών, όπως οι δημόσιες συγκοινωνίες, θα ήταν πολύ πιο σημαντική από το πονηρό παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι το οποίο η βιομηχανία προσπαθεί να παίξει μαζί μας.

 
  
MPphoto
 

  Dieter-Lebrecht Koch (PPE-DE). - (DE) Κυρία Πρόεδρε, υποστηρίζω ανεπιφύλακτα το στόχο της Επιτροπής για τη δημιουργία ενός νομικού πλαισίου για τη συντονισμένη εισαγωγή και χρήση ευφυών συστημάτων μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών. Ο προσωπικός μου μακροχρόνιος αγώνας για τη μαζική εισαγωγή του eCall, του ηλεκτρονικού συστήματος κλήσεων έκτακτης ανάγκης, μου αποσαφηνίζει τον επείγοντα χαρακτήρα σχεδόν καθημερινά και τα ευφυή συστήματα μεταφορών μπορούν να κάνουν πολύ περισσότερα. Συμβάλλουν στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα, στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, στην αύξηση της ασφάλειας και στη χωρίς διακρίσεις ανταγωνιστικότητα στις οδικές επιβατικές και στις εμπορευματικές μεταφορές. Υποστηρίζουν επίσης τη συν-τροπικότητα, μεταξύ άλλων μέσω της ανάπτυξης διεπαφών με άλλους τρόπους μεταφοράς, όπως ο σιδηρόδρομος, οι πλωτές μεταφορές και η αεροπορία, οι οποίοι άρχισαν να ενσωματώνουν ευφυή συστήματα μεταφορών εδώ και πολύ καιρό.

Όλα αυτά δεν μπορούν να επιτευχθούν από τα κράτη μέλη μόνα τους, μπορούν να επιτευχθούν μόνο ως κοινοτικό καθήκον. Ευφυή συστήματα μεταφορών βασιζόμενα σε υποχρεωτικά ελάχιστα υποκείμενα πρότυπα και προδιαγραφές σε επίπεδο ΕΕ βελτιώνουν το περιβάλλον για την καινοτομία και δημιουργούν ασφάλεια σχεδιασμού, ιδίως για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Χαιρετίζω ιδιαίτερα την προγραμματισμένη ανοιχτή, ολοκληρωμένη στο όχημα πλατφόρμα για υπηρεσίες ευφυών συστημάτων μεταφορών.

Το σχέδιο δράσης επιτέλους περιλαμβάνει ένα χρονοδιάγραμμα για την εισαγωγή επιμέρους συστημάτων α) για την ασφάλεια στις οδικές μεταφορές, όπως το ESP και το eCall, β) για τη συνέχεια στη διαχείριση της κυκλοφορίας. Για παράδειγμα, πληροφορίες για τα διόδια ή τη διαχείριση της στάθμευσης μειώνουν τον αριθμό των αυτοκινήτων που κάνουν κύκλους ψάχνοντας για θέση στάθμευσης γ) η χρήση δεδομένων σχετικά με το οδικό δίκτυο, την κυκλοφορία και τις μετακινήσεις σε πραγματικό χρόνο θα είναι προς όφελος τόσο των επαγγελματιών οδηγών φορτηγών όσο και όλων των άλλων εποχούμενων.

Η οδηγία ορίζει λεπτομερείς απαιτήσεις για την υποχρεωτική και συντονισμένη εισαγωγή τυπικών ευφυών συστημάτων μεταφορών σε ολόκληρη την ΕΕ και την εφαρμογή τους στα κράτη μέλη. Επίσης διασφαλίζει τη χρήση των προσωπικών δεδομένων. Προσοχή όμως, η εισαγωγή ευφυών συστημάτων μεταφορών θα κοστίσει πολλά χρήματα, διότι οι υποδομές και τα οχήματα θα πρέπει να εξοπλιστούν με την απαραίτητη τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών. Ακόμη γνωρίζουμε πολύ λίγα για το αν οι δυνητικοί χρήστες είναι πρόθυμοι ή ικανοί να πληρώσουν.

 
  
MPphoto
 

  Gilles Savary (PSE).(FR) Κυρία Πρόεδρε, πρώτα από όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Jensen για τη διαρκώς εξαιρετική εργασία της, διότι είναι πολύ ανοιχτή και πολύ προσεκτική προς όλες τις απόψεις που εκφράζονται.

Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι, πίσω από τα ευφυή συστήματα μεταφορών, υπάρχουν παρόλα αυτά ευρωπαϊκά ταμεία και ότι εξεπλάγην κάπως που ανακάλυψα ότι σχεδόν όλα διοχετεύονται προς τα αυτοκίνητα.

Πιστεύω ότι τα αυτοκίνητα έχουν προφανώς τα καλά τους σημεία. Ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας είναι ένας εξαιρετικά ισχυρός οικονομικός κλάδος στην Ευρώπη. Όμως νομίζω ότι χρειάζεται να προσθέσουμε ευφυΐα σε όλους τους τρόπους μεταφοράς.

Δεν παραβλέπω το γεγονός ότι υπάρχει το ERTMS για τους σιδηροδρόμους, το SESAR και το GALILEO, αλλά κατά τη γνώμη μου μας λείπει μια προσέγγιση προσανατολισμένη στο χρήστη όσον αφορά τις πληροφορίες για το χρήστη, την προσβασιμότητα των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα και τη δυνατότητα προσαρμογής σήμερα των αστικών οχημάτων, την εισαγωγή ενός αστικού οχήματος εξοικονόμησης ενέργειας, την ασφάλεια στον τομέα των μεταφορών, ιδίως σε σχέση με τις δημόσιες μεταφορές, η οποία είναι πολύ σημαντικό ζήτημα, την ενημέρωση των χρηστών και την έκδοση εισιτηρίων, τομείς στους οποίους συχνά πρέπει να γίνει ακόμη σημαντική πρόοδος.

Πιστεύω λοιπόν ότι οι πόροι θα έπρεπε να διαφοροποιηθούν κατά τα επόμενα έτη. Ειδικότερα, θα ήθελα να δοθεί προσοχή στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Πρέπει να αποφύγουμε μια κατάσταση στην οποία θα επιστρέψουμε στο 1984 του Orwell, όπου θα κυνηγάμε την πλάνη της αντικατάστασης του ανθρώπου εξ ολοκλήρου από μηχανές. Είδαμε τι συνέβη τον περασμένο χειμώνα στον ποταμό Hudson: αν δεν υπήρχε πιλότος, θα υπήρχε ίσως ένας μηχανισμός που δεν θα μπορούσε να είχε επαναφέρει το αεροπλάνο. Για να τελειώσω, πιστεύω ότι πρέπει επίσης να δοθεί προτεραιότητα σε άλλους τρόπους μεταφοράς εκτός από τα αυτοκίνητα.

Παρά αυτές τις επιφυλάξεις, υποστηρίζω την έκθεση που έχει υποβληθεί.

 
  
MPphoto
 

  Zita Gurmai (PSE).(HU) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι. Η εισαγωγή ευφυών συστημάτων μεταφορών προσφέρει πολλά προφανή οφέλη. Θα κάνει τις μεταφορές στην Ευρώπη πιο ασφαλείς και πιο αποτελεσματικές, προάγοντας την προστασία του περιβάλλοντος καθώς και την ενεργειακή απόδοση. Πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε το πρόγραμμα δράσης της Επιτροπής και τη σαφή προθεσμία που έχει τεθεί. Νομίζω επίσης ότι είναι σημαντικό όταν εξαπλώνονται τα συστήματα να εφαρμόζονται επίσης τα ζητήματα που σχετίζονται με τη συμβατότητα, τη συνοχή και τη ρύθμιση. Όσον αφορά τους καταναλωτές, εκτός από την οικονομική προσιτότητα, πρέπει να έχουν επίσης την ευκαιρία να κάνουν ελεύθερη επιλογή και πρέπει να θεσπιστούν κατάλληλοι νόμοι για να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρχει καμία πιθανότητα να γίνει κατάχρηση δεδομένων ιδιωτών. Πρέπει να εξαπλωθεί ένα λογικό, υψηλού επιπέδου, ευφυές σύστημα το οποίο μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω και να εφαρμόσει αποτελεσματικά νέες τεχνολογικές προόδους. Είναι προς το συμφέρον μας να το κάνουμε πραγματικότητα. Ταυτόχρονα είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία να μπορούμε να συνεχίσουμε να κινούμαστε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την εργασία της.

 
  
MPphoto
 

  Den Dover (PPE-DE). - Κυρία Πρόεδρε, μιλώ ως πολιτικός μηχανικός και ο γιος μου έχει μια επιχείρηση επιθεώρησης μεταφορών που εκτείνεται μέσω του Ηνωμένου Βασιλείου.

Αυτό το θέμα είναι εξαιρετικά σημαντικό διότι, από την Ευρώπη, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι η τελευταία τεχνολογία έχει επιπτώσεις στη χρησιμότητα και την αποτελεσματικότητα των οδικών μεταφορών σε όλες τις μορφές τους. Είναι ένας μεγάλος τομέας ανάπτυξης χρόνο με το χρόνο. Ακόμη και σε περίοδο ύφεσης, προβλέπουμε αύξηση περίπου 55% από τώρα μέχρι το 2020 στις εμπορευματικές μεταφορές και 35% στα επιβατικά αυτοκίνητα, κ.λπ., και με αυτήν αυξάνεται φυσικά η κατανάλωση ενέργειας.

Κάθε τόσο, ως εκλεγμένοι βουλευτές, ταξιδεύουμε μέσα στις εκλογικές μας περιφέρειες και βρισκόμαστε σε κυκλοφοριακή συμφόρηση και κάθε τόσο πρέπει να κάνουμε τηλεφωνήματα για να μάθουμε πώς είναι η κατάσταση μπροστά. Χρειαζόμαστε περισσότερα στοιχεία στα παρμπρίζ για να μπορούμε να βρίσκουμε τρόπο διαφυγής με τον πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο.

Εύχομαι κάθε επιτυχία στην κ. Jensen και στον Επίτροπο.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής.(IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πιστεύω ότι πρέπει να κοιτάξουμε το μέλλον με αισιοδοξία, διότι, όσον αφορά την έγκριση της οδηγίας, πιστεύω ότι πέρα από την ισχυρή συνεργασία εκ μέρους της τσεχικής Προεδρίας, υπάρχει προθυμία από τη σουηδική Προεδρία να ολοκληρώσει μια θετική συμφωνία μεταξύ της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Άρα αυτό μου δίνει ελπίδα και νομίζω ότι μπορεί ακόμα και να αποτελέσει στοιχείο που θα ωθήσει το Κοινοβούλιο αύριο να υπερψηφίσει τα κείμενα που συζητάμε.

Θα ήθελα να απαντήσω σε ορισμένες από τις παρατηρήσεις που έγιναν και να καθησυχάσω την κ. Ţicău ως προς τους στόχους μας: αρχίζουμε με ένα σχέδιο δράσης και μια οδηγία που εξετάζει γενικά το σύστημα μεταφορών και μετά με αυτή την προοπτική εξετάζουμε την αστική διάσταση και επικεντρωνόμαστε σε αυτήν, αλλά πρέπει να εξετάσουμε πρώτα το γενικό για να καταλήξουμε στο ειδικό.

Ήθελα επίσης να απαντήσω στον κ. Kusstatcher για το ζήτημα του οδικού τομέα και άλλων συστημάτων μεταφορών. Σήμερα δεν υπάρχει συνεκτικό ευρωπαϊκό πλαίσιο για την εξάπλωση και χρήση ευφυών συστημάτων μεταφορών (ITS) στον οδικό τομέα, ενώ για τους άλλους τρόπους μεταφοράς, όπως επεσήμανε ο κ. Savary, έχουν δημιουργηθεί ειδικά σχέδια: το SESAR, το σύστημα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας νέας γενιάς, το RIS για τις ποτάμιες μεταφορές και το VTMIS για τις θαλάσσιες μεταφορές, χωρίς να ξεχνάμε το σύστημα RTMS για τις σιδηροδρομικές μεταφορές. Άρα το σχέδιο δράσης ITS αφορά κυρίως τον οδικό τομέα, αλλά περιλαμβάνει επίσης συγκεκριμένες δράσεις και πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη διασφάλιση και τη βελτίωση της διασύνδεσης των οδικών μεταφορών με άλλους τρόπους μεταφοράς, μέσω των κατάλληλων διεπαφών.

Θα ήθελα να επισημάνω, και στον κ. Savary, ότι προφανώς το σχέδιο δράσης ITS ενσωματώνει μέτρα, όχι μόνο για τους ηλικιωμένους οδηγούς, αλλά και για τους εποχούμενους που ορίζονται ως «ευάλωτοι», δηλαδή τους ποδηλάτες και τους πεζούς. Αυτά, μεταξύ άλλων, εμφανίζονται στον κατάλογο των μέτρων που μπορεί να εγκριθούν από την Επιτροπή για τα ευφυή συστήματα μεταφορών τα οποία προβλέπονται στην οδηγία. Ειδικότερα, πρόκειται για τη χρήση του ITS για την ασφάλεια των χρηστών, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση των ευφυών σημάτων για τα άτομα με προβλήματα όρασης.

Υπό αυτό το πρίσμα, με μια οδηγία μπορούμε να θεσπίσουμε ορισμένους κανόνες, αλλά το πρόβλημα είναι επίσης να έχουμε ευφυείς οδηγούς. Δεν αρκεί να έχουμε ευφυή συστήματα, πρέπει επίσης να εξασφαλίσουμε ότι όποιος κάθεται πίσω από το τιμόνι ενός αυτοκινήτου ή φορτηγού, ή οδηγεί μοτοσικλέτα ή ποδήλατο, χρησιμοποιεί την ευφυΐα του. Δυστυχώς αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να ρυθμιστεί με μια οδηγία, ένα κανονισμό ή ένα σχέδιο δράσης. Πρέπει απλά να χρησιμοποιήσουμε σωστούς κανόνες για να πείσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες να χρησιμοποιούν την ευφυΐα τους και να μην καταναλώνουν αλκοόλ ή ναρκωτικά όταν οδηγούν οχήματα.

 
  
MPphoto
 

  Anne E. Jensen, εισηγήτρια. (DA) Κυρία Πρόεδρε, νομίζω ότι ο Επίτροπος Tajani, έβαλε τα πράγματα στη θέση τους μόλις τώρα, διότι γι’ αυτό πρόκειται. Πρέπει να κάνουμε τους αυτοκινητιστές να δρουν πιο έξυπνα. Το έχουμε συζητήσει πάρα πολύ και ο κ. Kusstatscher έχει πει επίσης επανειλημμένα ότι, αντί να επιτρέπουμε σε αυτά τα συστήματα να μας κάνουν να συμπεριφερόμαστε πιο χαζά, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι πράγματι μας βοηθούν να είμαστε καλύτερα ενημερωμένοι και να δρούμε πιο σοφά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επίσης πιστεύω ότι είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου το παράδειγμα ενός φορτηγού που κινείται σε όλα τα μήκη και πλάτη της Ευρώπης – σήμερα έχουμε οδηγούς φορτηγών που παραπονιούνται ότι πολύ σύντομα δεν θα μπορούν πλέον να βλέπουν μέσα από το παρμπρίζ εξαιτίας όλων των μαραφετιών που χρειάζονται για να μπορούν να επικοινωνούν με τα διόδια και τα συστήματα τιμολόγησης των δρόμων, καθώς και τα άλλα συστήματα πληροφοριών. Χρειαζόμαστε μια κοινή πλατφόρμα, ούτως ώστε τα δεδομένα που τροφοδοτούνται στον υπολογιστή να επιστρέφουν στον οδηγό φορτηγού στη δική του γλώσσα. Οι δυνατότητες υπάρχουν. Υπάρχουν, πράγματι, απίστευτα πολλές καλές δυνατότητες.

Έχουμε επίσης ξοδέψει χρόνο συζητώντας το ποσό χρηματοδότησης που θα προβλεφθεί γι’ αυτό το σκοπό. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό ανέρχεται περίπου σε 300 εκατομμύρια ευρώ, μεγάλο μέρος των οποίων θα διοχετευτεί στην EasyWay - πρώτα και κύρια από την Επιτροπή. Μπορώ να αναφέρω ότι στη χώρα μου, τη Δανία, μόλις εγκρίναμε ένα σχέδιο να διαθέσουμε 40 εκατομμύρια ευρώ για ITS κατά τα πέντε επόμενα χρόνια. 40 εκατομμύρια ευρώ είναι πολλά για μια μικρή χώρα με 5 εκατομμύρια κατοίκους, αλλά, στην πραγματικότητα, θα μας επιτρέψουν να κάνουμε πολύ μεγάλη πρόοδο. Γι’ αυτό νομίζω ότι αν αρχίσουμε να εξετάζουμε τα διάφορα κράτη μέλη, είναι δυνατόν να δούμε την προοπτική γι’ αυτό το θέμα. Αυτό είναι ακριβώς αυτό που πρέπει να ξεκινήσουμε και ελπίζω ότι αυτό ακριβώς το θέμα να συμπεριληφθεί στην ατζέντα των υπουργών μεταφορών όταν συνέλθουμε για τη συνεδρίαση στις 29.

Συμπερασματικά, θα ήθελα να πω λίγα λόγια σχετικά με τις τροπολογίες: έχουμε ουσιαστική υποστήριξη γι’ αυτή την πρόταση οδηγίας και εκκρεμούν μόνο τέσσερις τροπολογίες της έκθεσης για αύριο. Προσωπικά είμαι υπέρ της Τροπολογίας 57 την οποία κατέθεσε η Σοσιαλιστική Ομάδα και της Τροπολογίας 59 την οποία κατέθεσαν οι Πράσινοι, αλλά αντιτίθεμαι στις Τροπολογίες 58 και 60. Νομίζω ότι το γεγονός ότι έχουμε τόσο λίγες τροπολογίες αποτελεί απόδειξη της δύναμης της υποστήριξης του Κοινοβουλίου για αυτήν. Λοιπόν, κύριε Tajani, έχετε ξεκινήσει με μια ισχυρή διαπραγματευτική εντολή.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN), γραπτώς. – (PL) Η σημερινή εποχή απαιτεί τη γρήγορη προσαρμογή των μεταφορών στην εκθετική αύξηση της χρήσης τους και στις προσδοκίες της κοινωνίας. Νομίζω λοιπόν ότι η εισαγωγή των ευφυών συστημάτων μεταφορών (ITS) είναι εξαιρετικά χρήσιμη. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι η τωρινή κατάσταση στον τομέα των οδικών μεταφορών είναι πολύ ανησυχητική. Αυτό απεικονίζεται από στατιστικά στοιχεία όπως:

– ο αριθμός των θανάτων στους δρόμους της ΕΕ το 2006 ήταν περίπου 43 000, περιλαμβανομένων περίπου 5 500 στην Πολωνία,

– το ετήσιο κόστος της οδικής κυκλοφοριακής συμφόρησης στην ΕΕ είναι περίπου το 1% του ΑΕΠ,

– οι εκπομπές CO2 που σχετίζονται με τις οδικές μεταφορές αντιπροσωπεύουν το 72% όλων των εκπομπών CO2 που σχετίζονται με τις μεταφορές.

Επομένως είναι απαραίτητα τα παρακάτω:

η βέλτιστη χρήση δεδομένων σχετικά με το οδικό δίκτυο και την οδική κυκλοφορία,

η εξασφάλιση της συνέχειας και της αξιοπιστίας των υπηρεσιών ITS στους ευρωπαϊκούς διαδρόμους μεταφορών και σε πολεοδομικά συγκροτήματα,

η εκτεταμένη χρήση σε μεγάλες αστικές περιοχές τηλεματικών εφαρμογών, οι οποίες συνδυάζουν ζητήματα μεταφορών με τεχνολογία πληροφοριών και τηλεπικοινωνίες,

η ταχεία και εναρμονισμένη εισαγωγή εφαρμογών που υποστηρίζουν την ασφάλεια της οδικής κυκλοφορίας, όπως το eCall, το ADAS και άλλα,

η καλύτερη ενσωμάτωση της υποδομής μεταφορών με τα οχήματα και μεταξύ των οχημάτων,

ο πανευρωπαϊκός συντονισμός που να χρησιμοποιεί την πείρα και τις ορθές πρακτικές των ηγετικών χωρών.

Ας προσπαθήσουμε, λοιπόν, να εφαρμόσουμε τις ITS σε ολόκληρη την ΕΕ, σε σχέση με όλα τα μεταφορικά μέσα και όλους τους επιβάτες και σε σχέση με τις δημόσιες και τις ιδιωτικές μεταφορές.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου