Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0263(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A6-0226/2009

Rozpravy :

PV 22/04/2009 - 19
CRE 22/04/2009 - 19

Hlasovanie :

PV 23/04/2009 - 8.9
CRE 23/04/2009 - 8.9
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0283

Rozpravy
Streda, 22. apríla 2009 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

19. Akčný plán pre inteligentné dopravné systémy – Inteligentné systémy v oblasti cestnej dopravy a rozhrania s inými druhmi dopravy (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 
 

  Predsedajúca. – Ďalším bodom programu je spoločná rozprava na tieto témy:

– správa, ktorú predkladá Anne E. Jensenová v mene Výboru pre dopravu a cestovný ruch, o akčnom pláne pre inteligentné dopravné systémy (2008/2216INI)) (A6-0227/2009) a 

– správa, ktorú prekladá Anne E. Jensenová v mene Výboru pre dopravu a cestovný ruch, o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ustanovuje rámec na zavádzanie inteligentných dopravných systémov v oblasti cestnej dopravy a na rozhrania s inými druhmi dopravy (KOM(2008)0887 – C6-0512/2008 – 2008/0263(COD)) (A6-0226/2009).

 
  
MPphoto
 

  Anne E. Jensen, spravodajkyňa.(DA) Vážená pani predsedajúca, nie som si istá, či dokážem hovoriť s rovnakým nadšením ako pán Savary, ale inteligentné dopravné systémy sú veľmi vzrušujúca téma. Čo sú teda inteligentné dopravné systémy? Nuž, zodpovedať túto otázku nie je také jednoduché, pretože hovoríme o celom množstve rôznych systémov: systémy, ktoré umožňujú bezpečnejšiu, efektívnejšiu a ekologickú dopravu tým, že využívajú modernú informačnú a komunikačnú technológiu. IDS, ako sa inteligentná doprava tiež označuje, je teda všeobecný pojem, ktorý zahŕňa veľa rôznych vecí. Pod hlavičkou IDS môžeme nájsť také rozdielne veci, ako sú elektronické volanie, ktoré v prípade nehody automaticky zavolá do tiesňovej telefonickej ústredne, cestné mýtne systémy, čo sú systémy určené na výber cestných poplatkov, a už dobre známe systémy GPS, ktoré majú mnohí z nás v autách a ktoré nám pomáhajú s navigáciou v neznámom teréne.

IDS však majú ešte veľa ďalších nevyužitých možností: možnosti komunikácie medzi vozidlami navzájom, medzi vozidlom a cestou a medzi vozidlom a informačným strediskom. Tak prečo jednoducho nezačneme využívať túto technológiu vo väčšom meradle, ak je taká dobrá? Nuž, stojíme tu pred otázkou, čo existuje skôr – či sliepka alebo vajce. Mala by byť najskôr do auta zabudovaná technológia, ktorá dokáže komunikovať s vysielačom na okraji cesty? Výrobcovia áut si tieto možnosti uvedomujú, no investície do takýchto technológií sa im nepodarí získať, ak najprv nebudú na okrajoch ciest umiestnené vysielače. Orgány, na druhej strane, nechcú investovať do vysielačov skôr, ako budú autá vybavené na príjem týchto signálov. Niečo sa však bude musieť stať a budeme musieť dať veci do pohybu.

V tejto súvislosti vypracovala Komisia akčný plán pre inteligentné dopravné systémy a predložila návrh smernice, ktorá má podporiť využívanie IDS prostredníctvom spustenia štandardizácie. Za toto by sme Komisiu mali pochváliť. Potrebujeme túto iniciatívu. Dve správy o inteligentných dopravných systémoch, o ktorých budeme dnes diskutovať, akčný plán aj smernica, sú neoddeliteľne prepojené. Tak by to malo byť, pretože akčný plán bez smernice by nám nepriniesol nič výrazne nové. Mnohé z vecí, ktoré akčný plán zahŕňa, sú už začaté projekty. Kľúčová je však smernica, pretože tá podporí vytváranie dôležitých noriem v EÚ. Akčný plán má, na druhej strane, vymedziť rozsah smernice a zaistiť, aby sa skúsenosti, ktoré sme získali zo spoločných projektov, uplatnili pri štandardizácii.

Prijatie spoločných noriem prostredníctvom Európskeho výboru pre IDS sa týka štyroch konkrétnych oblastí: po prvé optimálneho využívania cestných, dopravných a cestovných údajov, po druhé kontinuity služieb IDS v dopravných koridoroch a v mestských aglomeráciách, po tretie bezpečnosti cestnej premávky a po štvrté integrácie vozidla do dopravnej infraštruktúry. Okrem toho riešime tiež veľmi dôležitú otázku bezpečnosti údajov. Nechceme spoločnosť ako v reality šou Big Brother, preto bezpečnosť údajov a práva jednotlivca musia byť do noriem začlenené od samého začiatku. Ďalšou mimoriadne dôležitou otázkou sú zodpovednosti a rozdelenie zodpovedností. Ak sa niečo pokazí, mali by sme vedieť určiť, v čom spočíva problém – či vo vodičovi, satelitnom navigačnom systéme alebo v technológii, ktorá je vo vozidle. Inak nebudeme ďalej napredovať. To povedie k tomu, že sa nám nepodarí zaistiť nevyhnutné investície.

Chcela by som poďakovať tieňovým spravodajcom z iných skupín za úzku spoluprácu. Mali sme odlišné názory na to, do akej miery by sme sa mali zamerať na druhové alternatívy k cestnej doprave, ale myslím si, že sme dosiahli rovnováhu medzi zabezpečením využívania technológie IDS v cestnej doprave a jej rozhraním s inými druhmi dopravy. Informačná technológia umožňuje ľahko porovnať rôzne možnosti presunu z bodu A do B a získať prehľad o najrýchlejších, najlacnejších a najekologickejších možnostiach. Bola by som uvítala, keby sme dospeli k urýchlenej dohode s Radou, ale nebolo to možné. České predsedníctvo vykonalo veľmi dobrú prácu, no dúfam, že vďaka tomu, ako sme sprísnili návrh Komisie, bude smernica pre Radu prijateľnejšia, pretože my máme záujem práve o smernicu.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, podpredseda Komisie.(IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, dovoľte mi poďakovať Parlamentu a predovšetkým pani spravodajkyni Jensenovej a všetkým tieňovým spravodajcom za vynikajúcu prácu a za to, ako privítali návrhy Komisie.

Teším sa, samozrejme, zo spravených rozhodnutí a beriem na vedomie odporúčané pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu smernice. Predovšetkým som rád, že Parlament uznal, aký význam majú satelitné systémy na určovanie polohy EGNOS a Galileo pre uplatnenie inteligentných dopravných systémov (IDS). Rád by som však Parlamentu položil niekoľko otázok a pokúsil sa zodpovedať, prečo Komisia predložila smernicu, ktorá má podporiť zavádzanie IDS, a po druhé, či sú miestne a štátne iniciatívy v tejto oblasti dostatočné alebo nie.

Komisia od roku 1988 financuje špecifické výskumné a vývojové programy v oblasti inteligentných dopravných systémov, ktoré priniesli neodškriepiteľne kladné výsledky a podnietili množstvo odporúčaní. Tieto výskumné a vývojové projekty vytvárajú dôležité východisko pre technologický pokrok, koordinujú postupy a podporujú predbežné zavádzanie vo všeobecnosti rozdrobeným spôsobom.

Teraz preto nastal čas, aby sme od odporúčaní prešli ku konkrétnym krokom, a tak mohli žať výhody uplatňovania inteligentných dopravných systémov – výhody, ktoré môžu mať podobu bezpečnosti na cestách, uvoľnenia dopravných zápch a znižovania dosahu systému ciest na životné prostredie. Cieľom tohto kľúčového návrhu smernice je podporiť opatrenia namierené na odstraňovanie prekážok širšieho a lepšie koordinovaného zavádzania IDS.

Dovoľte mi uviesť niekoľko príkladov, ktoré mi pomôžu vysvetliť, prečo nie vždy postačujú dobrovoľnícke alebo miestne stratégie. Dopravcovia cestujúci medzi Barcelonou a Frankfurtom sú dnes vybavení nielen mobilným telefónom a palubným navigačným systémom, ale tiež najmenej tromi rôznymi terminálmi na elektronický výber mýta v krajinách, ktorými musia prejsť, alebo aby sa vyhli prejazdu cez obytné štvrte. V roku 2001 Komisia členským štátom odporučila, aby zverejnili podrobné informácie o typoch ciest v rámci cestnej siete a o zónach s obmedzenou premávkou. Týmito odporúčaniami sa, žiaľ, začalo zaoberať len pár miestnych alebo vnútroštátnych orgánov. To v konečnom dôsledku vedie k tomu, že vodiči s navigačnými systémami využívajú celú cestnú sieť a vozidlá s ťažkým nákladom sú až príliš často nasmerované na úplne nevhodné cesty alebo nebezpečné trasy, napríklad do blízkosti škôl alebo na veľmi strmé cesty.

Nová smernica umožní prijať opatrenia nevyhnutné na to, aby sme sa takýchto situácií vyvarovali, a tým zmierni všetky problémy, s ktorými sme sa stretli. Komisia očakáva, že Parlament a Rada sa dohodnú na návrhu smernice, ktorá je kľúčovým nástrojom realizácie akčného plánu.

Aby k dohode došlo v čo najkratšom čase, budeme úzko spolupracovať s vami aj s Radou a dúfam, že k tomu prispeje neformálne stretnutie Rady, ktoré sa uskutoční budúci týždeň v Litoměřiciach v Českej republike, na programe ktorého je IDS. Pozvaná je aj pani Jensenová a preto sa ho, verím, zúčastní, ak aj len v neformálnej pozícii. Ide však o to, že budeme môcť porovnať stanoviská Komisie, Parlamentu a Rady a pokúsiť sa urýchliť, dúfam, ľahkú dohodu, a tým dať občanom praktickú odpoveď a v čo najkratšom čase odsúhlasiť spoločný text.

 
  
MPphoto
 

  Giovanni Robusti, spravodajca Výboru pre regionálny rozvoj požiadaného o stanovisko.(IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, plán IDS sledujem z pozície spravodajcu Výboru pre regionálny rozvoj požiadaného o stanovisko. Jednohlasne odsúhlasené stanovisko nášho výboru zreprodukoval vo veľkej miere Výbor pre dopravu a cestovný ruch, a to v duchu spolupráce, ktorú sa nám darí vytvárať pri dlhodobých projektoch. Chcel by som sa poďakovať všetkým tým, ktorí k tomu prispeli svojou prácou a nápadmi.

Všetci sme sa snažili vyhnúť ťažkopádnym dlhým slovám, ktoré až príliš často charakterizujú základné vyhlásenia. Snažíme sa zdôrazniť skutočnosť, že sme nediskutovali o tom, koľko ciest alebo ktoré cesty je potrebné naplánovať, ale sme jednoducho riešili, ako sa môžeme presúvať spôsobom, ktorý je koordinovanejší, bezpečnejší, priaznivejší pre ľudí aj životné prostredie, a teda inteligentnejší, ktorý nie je sám osebe zlým počinom. Snažili sme sa ukázať úlohu technológie, bezpečnosti, okrajových oblastí, vodných ciest a predovšetkým koordinácie so štrukturálnymi fondmi, aby boli plánované časové rozvrhy a ciele vo vzájomnom súlade a koordinované. Snažili sme sa zmapovať stále dôležitejšiu úlohu bezpečnosti a integrovaného riadenia, a to nielen dopravy, ale predovšetkým prepravovaných ľudí. Verím, že sa nám podarilo zabezpečiť zjednotený a presvedčivý prístup.

Teraz dúfam v dve veci: že Komisia to len jednoducho „nezoberie na vedomie,“ no keď nastane čas účinného rozhodovania, nevyberie sa smerom, ktorý sama uzná za vhodný, a že pracovné stratégie načrtnuté v pláne budú tvoriť základ rozhodnutí všetkých ostatných pripravovateľov programov v oblasti súvisiacich činností. Až príliš často sa pozeráme do krištáľovej gule a vidíme tam rad vynikajúcich plánov, no žiadny z nich nevedie k tomu ďalšiemu.

Bolo by sklamaním, ak by sme naďalej financovali cesty, hoci sme rozhodli, že na cestách by malo byť menej áut. Bolo by sklamaním, ak by sme naďalej financovali vozidlá navrhnuté bez ohľadu na vzájomné prepojenie alebo pasívnu bezpečnosť, alebo na spotrebu nielen paliva, ale aj životného prostredia. Bolo by sklamaním, ak by sme spoločne naplánovali, že pôjdeme jednou cestou a peniaze a zdroje, za ktoré sme zodpovední, by potom skončili na inej ceste, použili by sa z časového hľadiska nekoordinovane.

 
  
MPphoto
 

  Etelka Barsi-Pataky, v mene skupiny PPE-DE.(HU) Vážená pani predsedajúca, Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati) a Európski demokrati zastávajú názor, že inteligentná dopravná technológia je jedným z najdôležitejších pilierov európskej dopravnej politiky. Pred dvomi rokmi, keď sme o tejto veci diskutovali tu v Parlamente v rámci hodnotenia bielej knihy o dopravnej politike v polovici obdobia a kde som vystupovala ako spravodajkyňa, sme si za jeden z kľúčových cieľov stanovili zavádzanie inteligentných technológií, ktoré majú byť nástrojom zlepšovania efektívnosti na našich cestách a zvyšovania úrovne služieb. Tieto inteligentné výdobytky, ktoré urobia naše cesty bezpečnejšími a cestnú dopravu ekologickejšou, už však existujú.

Aby sme však zabezpečili zavádzanie našich technologických výdobytkov, potrebujeme tento akčný plán a smernicu. Navrhla som, aby sme v nariadení stanovili minimálnu úroveň inteligentných aplikácií, a tým pre našu sieť TEN-T zabezpečili aspoň túto minimálnu úroveň. Tieto aplikácie budú potom podporovať efektívnosť a bezpečnosť. Od Komisie samozrejme očakávame návrh na financovanie tých inteligentných riešení, ktoré sa nebudú realizovať prostredníctvom súkromných zdrojov. Podobne tiež očakávame návrhy Komisie v súvislosti s tým, ako bude možné dopravu prekračujúcu vonkajšie hranice plynulo prispôsobiť nádejnej európskej inteligentnej infraštruktúre. Európska komisia dostala v súvislosti s touto smernicou nezvyčajne veľkú dôveru, keď zvážime, že táto smernica je rámcová smernica. Preto je dôležité, aby sa na nej v rámci komitologických postupov podieľal Parlament, a to vypracovaním návrhu vykonávacích nariadení.

Vážená pani predsedajúca, dnes sme hlasovali o hodnotení zelenej knihy o budúcnosti politiky TEN-T. Môžeme si byť istí, že budúcnosť európskej siete TEN-T spočíva v inteligentnej doprave. Ďakujem veľmi pekne.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău, v mene skupiny PSE.(RO) Vážená pani predsedajúca, pán komisár, dámy a páni, dovoľte mi na začiatok poďakovať pani Jensenovej za kvalitne urobenú prácu a za jej dve správy.

Inteligentné dopravné systémy sú moderné aplikácie zamerané na ponuku inovatívnych služieb vo všetkých druhoch dopravy a riadenia cestnej premávky. Zároveň umožňujú rôznym používateľom lepšiu informovanosť a zabezpečujú bezpečnejšie, lepšie koordinované a „inteligentnejšie“ využitie dopravných sietí. Myslím si však, že je dôležité, aby boli inteligentné dopravné systémy prepojené so všetkými druhmi dopravy a nielen s mestskou dopravou, a s týmto presvedčením som urobila pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Mestská doprava a mobilita v mestách navyše patria do rozvoja miest. Som preto rada, že v rokovacej sále máme aj kolegu z Výboru pre regionálny rozvoj. Myslím si, že je dôležité, že využívanie inteligentných dopravných systémov môže účinne prispieť k znižovaniu spotreby paliva a vďaka tomu zlepšiť kvalitu ovzdušia v mestách a chod dopravy.

Myslím si, že je dôležité poskytnúť cestujúcim informácie, chrániť údaje súkromnej povahy a samozrejme zabezpečiť, aby údaje zostali anonymné, a tým chrániť používateľov. V neposlednom rade chcem vyjadriť, že cítim, že toto je krok vpred, no toto odvetvie potrebuje veľkú investíciu.

 
  
MPphoto
 

  Sepp Kusstatscher, v mene skupiny Verts/ALE Group. – (DE) Vážená pani predsedajúca, v princípe musíme súhlasiť so všeobecným cieľom smernice. Lepšie informačné systémy pre cestujúcich a prevádzkovateľov infraštruktúry cestnej dopravy, napríklad s cieľom znižovania počtu dopravných nehôd na cestách a zabezpečovania lacnejšej a efektívnejšej dopravy, je samozrejme dobrá myšlienka, a to platí aj o zariadení na zber údajov o životnom prostredí. Obávam sa však hlavne troch vecí.

Po prvé viera v takzvanú inteligentnú technológiu navádza ľudí k tomu, aby svoju zodpovednosť preniesli na stroje a nástroje.

Po druhé existuje stále viac rastúce nebezpečenstvo, že dôjde k zneužitiu všetkých zozbieraných údajov. Súkromie ľudí je ohrozené stále viac.

Po tretie sa táto smernica príliš sústredí na autá. Interoperabilita s inými dopravnými systémami, akým je verejná doprava, by bola oveľa dôležitejšia než zložitá hra na mačku a myš, ktorú sa s nami snaží hrať priemysel.

 
  
MPphoto
 

  Dieter-Lebrecht Koch (PPE-DE).(DE) Vážená pani predsedajúca, vyjadrujem bezpodmienečnú podporu cieľu Komisie, ktorým je vytvoriť právny rámec pre koordinované zavádzanie a využívanie inteligentných dopravných systémov v oblasti cestnej dopravy. Keďže už dlho sám bojujem za hromadné zavedenie systému eCall, elektronického systému pre tiesňové volania, takmer denne si uvedomujem naliehavosť tejto veci a inteligentné dopravné systémy toho dokážu ešte oveľa viac. Prispievajú k trvalej udržateľnosti životného prostredia, zlepšenej účinnosti, zvýšenej bezpečnosti a nediskriminačnej konkurencieschopnosti v oblasti osobnej a nákladnej cestnej dopravy. Podporujú tiež spoločnú modalitu vrátane rozvíjania rozhraní s inými druhmi dopravy, ako sú železnica, vodné cesty a letecká doprava, ktoré začali používať inteligentné dopravné systémy už dávno.

Toto všetko nemôžu dosiahnuť členské štáty samy. Dá sa to dosiahnuť len ako úloha Spoločenstva. Inteligentné dopravné systémy založené na povinných minimálnych základných normách a špecifikáciách platných v celej EÚ zlepšujú prostredie pre inováciu a vytvárajú bezpečnosť pri plánovaní, najmä v malých a stredne veľkých podnikoch. Vítam najmä plánovaný otvorený a vozidlá integrujúci priestor pre služby v rámci inteligentného dopravného systému.

Akčný plán nakoniec zahŕňa časový rozvrh zavedenia jednotlivých systémov zabezpečujúcich a) bezpečnosť v cestnej premávke, ako sú ESP a eCall, b) plynulosť v riadení cestnej premávky – napríklad informácie o poplatkoch za vjazd do centra mesta alebo riadení parkovania znižujú počet áut, ktoré jazdia dookola a hľadajú parkovacie miesto, c) používanie cestných, dopravných a cestovných údajov v reálnom čase, čo bude prínosom tak pre profesionálnych vodičov nákladných áut, ako aj pre všetkých ostatných ľudí, ktorí využívajú cesty.

Smernica stanovuje podrobné požiadavky na povinné a koordinované zavádzanie štandardných inteligentných dopravných systémov v celej EÚ a ich uplatnenie v členských štátoch. Chráni tiež používanie osobných údajov. Buďme si však vedomí, že zavedenie inteligentných dopravných systémov bude stáť veľa peňazí, pretože infraštruktúry a vozidlá budú musieť byť vybavené potrebnou informačnou a komunikačnou technológiou. Ešte stále vieme príliš málo o tom, či sú potenciálni používatelia ochotní alebo schopní platiť.

 
  
MPphoto
 

  Gilles Savary (PSE).(FR) Vážená pani predsedajúca, v prvom rade by som chcel poďakovať pani Jensenovej za stále vynikajúcu prácu, ktorá je veľmi otvorená a ráta so všetkými vyjadrenými názormi.

Na začiatok by som rád povedal, že za inteligentnými dopravnými systémami stoja rovnaké európske fondy a že som trochu žasol, keď som zistil, ako prakticky všetky z nich smerujú k autám.

Som presvedčený, že autá majú, samozrejme, svoje dobré stránky – automobilové odvetvie je v Európe veľmi silné hospodárske odvetvie. Myslím si však, že trochu inteligencie je potrebné pridať k všetkým druhom dopravy.

Neprehliadam skutočnosť, že existujú systémy ERTMS pre železnice, SESAR a GALILEO, ale zastávam názor, že nám chýba prístup smerovaný na používateľa, ktorý berie ohľad na informácie o používateľoch, dostupnosť pre osoby so zníženou pohyblivosťou a možnosť v súčasnosti im prispôsobiť mestské vozidlá, zavedenie mestských vozidiel s úsporou energie, bezpečnosť v oblasti dopravy, najmä v súvislosti s verejnou dopravou, čo je veľmi dôležitá otázka, informácie o používateľoch a vydávanie cestovných lístkov. To sú oblasti, v ktorých musí ešte veľakrát nastať výrazný pokrok.

Som preto presvedčený, že zdroje by sa mali počas nasledujúcich rokov rozložiť. Bol by som rád, keby sa pozornosť venovala najmä osobným údajom. Musíme predísť tomu, aby sme sa znovu ocitli v Orwellovom románe 1984 a snažili sa realizovať fantazijnú predstavu, že ľudí vo všetkom nahradia stroje. Videli sme, čo sa uplynulú zimu stalo na rieke Hudson. Ak by tam nebol pilot, nepochybne neexistuje stroj, ktorý by dokázal lietadlo vyrovnať. Na záver chcem povedať, že som presvedčený, že za prioritu sa okrem áut majú považovať aj iné druhy dopravy.

Napriek týmto výhradám vyjadrujem predloženej správe podporu.

 
  
MPphoto
 

  Zita Gurmai (PSE).(HU) Vážená pani predsedajúca, pán komisár, dámy a páni, zavádzanie inteligentných dopravných systémov ponúka množstvo očividných výhod. Vďaka nim bude doprava v Európe bezpečnejšia a efektívnejšia a zároveň podporia ochranu životného prostredia a energetickú účinnosť. Mali by sme tiež oceniť akčný plán Komisie a jasne stanovený termín. Myslím si tiež, že je dôležité, aby sa po zavedení systémov uplatnili aj stránky, ktoré súvisia s kompatibilitou, súdržnosťou a reguláciou. Čo sa týka spotrebiteľov, okrem cenovej dostupnosti musia mať tiež možnosť urobiť slobodné rozhodnutie a musia sa zaviesť vhodné zákony, ktoré budú zaručovať, že údaje súkromných osôb sa nebudú dať v žiadnom prípade zneužiť. Musí sa zaviesť logický, inteligentný systém na vysokej úrovni, ktorý sa dá ďalej rozvíjať a ktorý dokáže efektívne uplatniť nové technologické výdobytky. Je v záujme nás všetkých, aby sa to stalo skutočnosťou. Zároveň je aj pre európsky automobilový priemysel veľmi dôležité, aby sme sa stále posúvali dopredu. Chcela by som sa poďakovať pani spravodajkyni za jej prácu.

 
  
MPphoto
 

  Den Dover (PPE-DE). – Vážená pani predsedajúca, hovorím ako stavebný inžinier a môj syn má firmu zabezpečujúcu dopravný prieskum s pôsobnosťou v celom Spojenom kráľovstve.

Táto vec je nesmierne dôležitá, pretože Európa sa môže postarať o to, aby užitočnosť a efektívnosť cestnej dopravy každého druhu ovplyvňovala najmodernejšia technológia. Toto je oblasť, v ktorej z roka na rok zaznamenávame veľký nárast. Dokonca aj v období hospodárskeho poklesu predpovedáme odteraz až do roku 2020 asi 55 % nárast počtu nákladných áut, 35 % nárast počtu osobných áut atď., a to samozrejme znamená nárast energie.

Často ako zvolení poslanci obchádzame svoje volebné obvody, ocitáme sa v dopravných zápchach a často musíme telefonovať, aby sme zistili, aká je pred nami situácia. Aby sme sa mohli postarať o vlastnú záchranu účinnejšie a efektívnejšie, potrebujeme na čelných sklách viac údajov.

Pani Jensenovej a pánovi komisárovi prajem veľa úspechov.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, podpredseda Komisie.(IT) Vážená pani predsedajúca, vážení poslanci, verím, že do budúcnosti by sme mali hľadieť s optimizmom, lebo čo sa týka schválenia smernice, som presvedčený, že okrem výdatnej spolupráce zo strany českého predsedníctva je aj švédske predsedníctvo ochotné uzavrieť pozitívnu dohodu medzi Komisiou, Parlamentom a Radou. To mi teda dodáva nádej a myslím si, že to dokonca môže zajtra podnietiť Parlament k tomu, aby hlasoval za texty, o ktorých diskutujeme.

Rád by som reagoval na niektoré z vyslovených pripomienok a znovu pani Ţicăovú uistil o našich cieľoch. Začneme akčným plánom a smernicou, ktorá sa zaoberá dopravným systémom vo všeobecnosti a z tohto pohľadu sa potom pozrieme a zameriame na urbanistický rozmer. No aby sme mohli prejsť ku konkrétnemu, najprv sa musíme zamyslieť nad všeobecným.

Tiež chcem reagovať na pána Kusstatchera a tému sektora cestnej dopravy a iných dopravných systémov. V súčasnosti v sektore cestnej dopravy neexistuje jednotný európsky rámec pre zavádzanie a využívanie inteligentných dopravných systémov (IDS), kým u iných druhov dopravy, ako poukázal pán Savary, už sú vytvorené konkrétne plány: SESAR, systém riadenia letovej prevádzky novej generácie, RIS pre riečnu dopravu, VTMIS pre námornú dopravu a nezabudnime na systém RTMS pre železničnú dopravu. Akčný plán pre IDS sa teda v prvom rade zameriava na sektor cestnej dopravy, no zahŕňa aj konkrétne akcie a iniciatívy namierené na zabezpečenie a zlepšenie vzájomnej prepojiteľnosti cestnej dopravy s inými druhmi dopravy prostredníctvom vhodných rozhraní.

Chcel som poukázať, a nielen pánu Savarymu, na to, že akčný plán IDS očividne zahŕňa nielen opatrenia pre starších vodičov, ale tiež pre tých užívateľov ciest, ktorí sa označujú ako „zraniteľní“, menovite pre cyklistov a chodcov. Tieto a tiež iné opatrenia sa objavujú na zozname opatrení, ktoré môže prijať výbor pre inteligentné dopravné systémy stanovený v smernici. Týkajú sa najmä využívania IDS v záujme bezpečnosti užívateľov, ako napríklad v prípade inteligentných značiek pre nevidiacich.

V zmysle tohto platí, že smernica nám môže pomôcť zaviesť určité pravidlá, ale problém je v tom, že musíme mať tiež inteligentných vodičov. Nestačí mať inteligentné systémy. Musíme tiež zabezpečiť, aby ten, kto sedí za volantom osobného alebo nákladného auta, alebo sa vezie na motorke alebo bicykli, používal vlastnú inteligenciu. Toto, žiaľ, nie je vec, ktorú je možné upravovať smernicou, nariadením alebo akčným plánom. Musíme jednoducho používať rozumné pravidlá, ktoré európskych občanov presvedčia, aby používali svoju inteligenciu a keď sa vydajú na cestu, neužívali alkohol ani drogy.

 
  
MPphoto
 

  Anne E. Jensen, spravodajkyňa.(DA) Vážená pani predsedajúca, myslím si, že pán komisár Tajani práve trafil klinec po hlavičke, pretože presne o tom je toto všetko. Musíme dosiahnuť, aby motoristi konali inteligentnejšie. Vedieme o tom rozsiahle diskusie a pán Kusstatscher tiež veľakrát povedal, že namiesto toho, aby sme týmto systémom dovolili priviesť nás k hlúpejšiemu správaniu, musíme zabezpečiť, aby nám, naopak, dopomohli k lepšej informovanosti a k múdrejšiemu správaniu. To je mimoriadne dôležité. Podobne si myslím, že je dôležité, aby sme pamätali na nákladné auto, ktoré prechádza naprieč Európou. Dnešní vodiči nákladných áut sa sťažujú, že čoskoro nebudú vidieť cez čelné sklo pre všetky tie prístroje, ktoré potrebujú na komunikáciou s mýtnymi a poplatkovými systémami na cestách, ako aj s inými informačnými systémami. Potrebujeme spoločnú platformu, aby každý údaj vložený do počítača bol spätne zaslaný vodičovi nákladného auta v jeho jazyku. Možnosti tu sú. V skutočnosti existuje neuveriteľné množstvo dobrých možností.

Istý čas sme venovali aj diskusii o finančnom objeme, ktorý sa na toto má vyčleniť. Zhodli sme sa, že by to malo byť okolo 300 miliónov EUR, pričom značná časť bude smerovať do EasyWay – v prvom rade a predovšetkým zo strany Komisie. Spomeniem, že v našej krajine, v Dánsku, sme práve prijali plán, ktorý na nasledujúcich päť rokov vyčleňuje na IDS 40 miliónov EUR. 40 miliónov EUR je pre malú krajinu s 5 miliónmi obyvateľov veľa, no v skutočnosti nám to umožní posunúť sa dosť výrazne dopredu. Myslím si preto, že ak sa začneme obzerať po iných členských štátoch, pomôže nám to urobiť si o tom prehľad. Toto je presne ten typ veci, ktorý potrebujeme rozbehnúť, a ja dúfam, že táto téma bude zaradená do programu ministrov dopravy na stretnutí 29. apríla.

Na záver by som sa rada niekoľkými slovami vyjadrila k pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom. Tento návrh na smernicu má značnú podporu a na zajtra zostávajú len štyri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k správe. Osobne som za pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57, ktorý predložila Skupina socialistov, a za pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59, ktorý predložili Zelení, ale som proti pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 58 a 60. Myslím si, že skutočnosť, že máme tak málo pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, je dôkaz toho, akú veľkú podporu tomu Parlament prejavil. Takže, pán Tajani, rozbehli ste sa s mohutným rokovacím mandátom.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční zajtra.

Písomné vyhlásenia (článok 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN), písomne. – (PL) Súčasná doba si vyžaduje urýchlené prispôsobovanie dopravy prudkému rastu v jej využívaní a v očakávaniach spoločnosti. Myslím si preto, že zavádzanie inteligentných dopravných systémov (IDS) je mimoriadne užitočné. Mali by sme si byť vedomí toho, že súčasný stav cestnej dopravy vyvoláva veľké obavy. Poukazujú na to nasledovné štatistiky:

– počet úmrtí na cestách v EÚ bol v roku 2006 okolo 43 000 vrátane asi 5 500 nehôd v Poľsku;

– ročné náklady vyplývajúce z dopravného preťaženia v EÚ sú približne 1 % HDP;

– emisie CO2 spôsobené cestnou dopravou dosahujú približne 70 % všetkých emisií CO2 súvisiacich s dopravou.

Preto je nevyhnutné nasledovné:

optimálne využívanie ciest a údajov o cestnej premávke;

zabezpečenie kontinuity a spoľahlivosti služieb IDS v európskych dopravných koridoroch a mestských aglomeráciách;

rozsiahle využívanie telematických aplikácií, ktoré spájajú dopravné záležitosti s informačnou technológiou a telekomunikáciami, vo veľkých mestských častiach;

urýchlené a harmonizované zavádzanie aplikácií, ktoré podporujú bezpečnosť cestnej premávky, ako sú elektronické volanie, ADAS a iné;

lepšia integrácia vozidiel do dopravnej infraštruktúry a tiež vozidiel navzájom;

celoeurópska koordinácia, ktorá využíva skúsenosti a osvedčené postupy vedúcich krajín.

Pokúsme sa preto zaviesť IDS v celej EÚ vo vzťahu k všetkým dopravným prostriedkom a všetkým cestujúcim, a to vo verejnej aj súkromnej doprave.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia