Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0239(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0217/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0217/2009

Συζήτηση :

PV 22/04/2009 - 20
CRE 22/04/2009 - 20

Ψηφοφορία :

PV 23/04/2009 - 8.10
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0284

Συζητήσεις
Τετάρτη 22 Απριλίου 2009 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

20. Πρόγραμμα Marco Polo II (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την έκθεση του Ulrich Stockmann, εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1692/2006 σχετικά με τη θέσπιση του δεύτερου προγράμματος Marco Polo για τη χορήγηση κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής με σκοπό τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του συστήματος εμπορευματικών μεταφορών ("Marco Polo II") (COM(2008)0847 - C6-0482/2008 - 2008/0239(COD)) (A6-0217/2009).

 
  
MPphoto
 

  Ulrich Stockmann, εισηγητής. (DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε η μετατόπιση των εμπορευματικών μεταφορών από τις οδικές στις σιδηροδρομικές και εσωτερικές πλωτές ή θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων είναι διαρκές θέμα στις συζητήσεις μας για τις μεταφορές εδώ και δεκαετίες. Τώρα, στο πλαίσιο της συζήτησης για το κλίμα, αυτή η συζήτηση έχει φυσικά αποκτήσει νέα σημασία.

Στο μεταξύ, έχουμε φτάσει σε αυτή την αλλαγή μέσω διαφόρων πολιτικών προσεγγίσεων και μέσων. Όμως αν κοιτάξουμε προσεκτικά, στην πράξη είναι πολύ δύσκολο να μετατοπιστεί η κίνηση και αυτό επιτυγχάνεται μόνο σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις.

Πρώτον, διότι οι συνδέσεις μεταξύ των τρόπων μεταφοράς δεν είναι ακόμη επαρκώς εναρμονισμένες, δεύτερον, διότι οι σιδηρόδρομοι και οι εσωτερικές πλωτές οδοί δεν είναι ακόμη επαρκώς καθιερωμένοι ως ευρωπαϊκοί πάροχοι υπηρεσιών και, τρίτον, διότι οι φιλικοί προς το περιβάλλον τρόποι μεταφοράς προφανώς δεν μπορούν ουσιαστικά να παρέχουν υπηρεσία από πόρτα σε πόρτα.

Όλες αυτές οι δυσκολίες επιδεινώνονται περαιτέρω στην παρούσα ύφεση από πτώση των τιμών στον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών. Το Marco Polo II έχει επίσης αισθανθεί τις επιπτώσεις όλων αυτών των προβλημάτων. Αυτός είναι ο λόγος που εμείς οι πολιτικοί των μεταφορών ενδιαφερόμαστε επειγόντως για μια λύση, διότι ο δηλωμένος στόχος μας, δηλαδή ότι το πρόγραμμα Marco Polo θα έπρεπε να βοηθήσει να μετατοπιστεί το 60% της αύξησης των οδικών εμπορευματικών μεταφορών, είναι πλέον πολύ μακριά. Άρα πρέπει να αλλάξουμε κατεύθυνση πριν από το τέλος της παρούσας κοινοβουλευτικής περιόδου και κατά συνέπεια έχουμε βρει ένα πιο λογικό συμβιβασμό.

Τι πρόκειται να συμβεί; Πρώτον, η Επιτροπή ανέθεσε σε πρακτορείο να αναλάβει τη διαχείριση του προγράμματος και να απλουστεύσει τη διαδικασία διαχείρισης, ακόμη και πριν προταθεί αυτός ο κανονισμός. Αυτό είναι λογικό. Έχουμε βρει και διαπραγματευτεί από κοινού μια ολόκληρη σειρά από σημεία στο συμβιβασμό για να κάνουμε το πρόγραμμα πιο ελκυστικό. Πρώτον, το όριο για τους θαλάσσιους αυτοκινητοδρόμους έχει μειωθεί από 250 σε 200 εκατομμύρια τονοχιλιόμετρα ετησίως. Δεύτερον, το όριο των έργων μετατόπισης της κίνησης έχει μειωθεί από 80 σε 60 εκατομμύρια τονοχιλιόμετρα, όπως και το όριο για τα έργα εσωτερικών πλωτών μεταφορών, όπου το Κοινοβούλιο προώθησε μια μείωση από 17 σε 13 εκατομμύρια τονοχιλιόμετρα. Έχουμε αυξήσει επίσης το επιτρεπόμενο επίπεδο χρηματοδότησης για πρόσθετες υποδομές από 10% σε 20%. Αυτό είναι λογικό. Τέλος, επιβάλαμε επίσης ότι οι οικονομικές κρίσεις, όπως εκείνη που βιώνουμε τώρα, μπορούν επίσης να αναφέρονται ως αιτία για την παράταση της διάρκειας των συμβάσεων.

Άρα έχουμε κάνει το πρόγραμμα σημαντικά πιο ελκυστικό. Αυτός ο συμβιβασμός τον οποίο επιτύχαμε κατέστη επίσης δυνατός μέσω του υψηλού βαθμού συναίνεσης ανάμεσα σε όλους τους βουλευτές, οι οποίοι βάζουν στην άκρη δικαιολογημένες σκέψεις και θεμελιώδη συζήτηση σε αυτό το σημείο, για να ξεκινήσει πάλι γρήγορα το πρόγραμμα. Γι’ αυτό το λόγο, πριν η Επιτροπή υποβάλει πρόταση Marco Polo III, χρειαζόμαστε πραγματικά μια γενική συζήτηση για να μπορέσουμε να επαναφέρουμε όλα εκείνα τα σημεία που είναι αναγκαία για το μελλοντικό μας προσανατολισμό. Επιπλέον, θέλουμε φυσικά να γνωρίζουμε πώς θα επιδράσει η ρύθμιση που έχουμε κάνει τώρα. Αυτό είναι το θέμα της ψηφοφορίας και ελπίζω ότι θα έχω την υποστήριξή σας αύριο.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής.(IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Stockmann για την εργασία που εκτέλεσε. Από το 2003, το πρόγραμμα Marco Polo στοχεύει να δημιουργήσει ένα βιωσιμότερο σύστημα μεταφορών στην Ευρώπη, μετατοπίζοντας σημαντικό μέρος της ετήσιας αύξησης των οδικών εμπορευματικών μεταφορών προς άλλους, πιο φιλικούς προς το περιβάλλον τρόπους μεταφοράς, όπως οι εσωτερικές πλωτές οδοί, οι σιδηροδρομικές μεταφορές και οι θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων. Το πρώτο πρόγραμμα Marco Polo, που στόχευε να μετατοπίσει 48 δισεκατομμύρια τονοχιλιόμετρα από τους δρόμους σε τέσσερα χρόνια, ολοκληρώθηκε το 2006, παρόλο που η εξωτερική αξιολόγηση έδειξε ότι είχε επιτευχθεί μόνο το 64% αυτού του αριθμού.

Η εμπειρία που αποκτήθηκε με το δεύτερο πρόγραμμα Marco Polo δείχνει ότι, δυστυχώς, δεν γίνεται πιο αποτελεσματικό, και ότι η Ευρώπη δεν αξιοποιεί πλήρως αυτό το σημαντικό εργαλείο για την επίτευξη ενός συστήματος μεταφορών που να είναι πιο κατάλληλο για την εξέλιξη της αγοράς. Πέρυσι έστειλα μια σειρά επιστολών προς όλους τους υπουργούς μεταφορών της ΕΕ, καλώντας τους να χρησιμοποιούν το Marco Polo.

Άρα πιστεύω – και μου φαίνεται ότι το Κοινοβούλιο συμμερίζεται την άποψή μου – ότι έχει έρθει η ώρα να τροποποιηθεί ο κανονισμός, να αλλάξουν οι κανόνες πρόσβασης σε αυτό το έργο ή πρόγραμμα, το οποίο πρέπει να χορηγεί κεφάλαια τα οποία δεν χρησιμοποιούνται πάντα. Κινούμαστε σαφώς προς τη σωστή κατεύθυνση, διότι προσπαθούμε να βοηθήσουμε τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να επωφεληθούν από ένα κοινοτικό έργο. Οι ΜΜΕ έχουν, μέχρι σήμερα, αντιμετωπίσει μεγάλη δυσκολία στην πρόσβαση σε ευρωπαϊκά κεφάλαια που χορηγούνται μέσω του προγράμματος Marco Polo.

Το μήνυμα που στέλνουμε σήμερα δεν απευθύνεται μόνο σε εκείνους που χρησιμοποιούν το Marco Polo. Είναι, πιστεύω, μια πρόσκληση να τροποποιηθούν πολλοί ευρωπαϊκοί κανονισμοί, αφού το ίδιο ισχύει και για άλλους τομείς και εθνικούς κανονισμούς που αφορούν τα ευρωπαϊκά ταμεία. Δεν είναι πάντα γραμμένοι με τέτοιο τρόπο ώστε να καθιστούν εύκολη την πρόσβαση. Αυτό είναι ένα πολύ πραγματικό πρόβλημα σε όλα τα κράτη μέλη και θα ήθελα να τονίσω και πάλι ότι δεν αφορά μόνο τους κανονισμούς μας, αλλά και τους εθνικούς κανονισμούς που αφορούν τα ευρωπαϊκά ταμεία.

Να γιατί πιστεύω ότι σήμερα εργαζόμαστε όχι μόνο πάνω στο πρόγραμμα Marco Polo, αλλά στέλνουμε ένα μήνυμα καλής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και για την απλούστευση της πρόσβασης στα κοινοτικά έργα. Άρα νομίζω βεβαίως ότι το έργο του κ. Stockmann αξίζει υποστήριξης και ότι το προτεινόμενο κείμενο πρέπει να εγκριθεί, ούτως ώστε το Κοινοβούλιο, επαναλαμβάνω, να μπορέσει να στείλει ένα θετικό μήνυμα αύριο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το ξαναλέω, δεν είναι απλά ζήτημα που αφορά το Marco Polo. Είναι πολύ ευρύτερο ζήτημα. Αρχίζοντας από το Marco Polo, πιστεύω ότι θα προσφέρουμε υπηρεσία και σε άλλους τομείς που έχουν ιδιαίτερη επίγνωση της χρήσης των κοινοτικών πόρων και της χρησιμοποίησης των διαφόρων προγραμμάτων που προσφέρει η Επιτροπή για τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ και τις επιχειρήσεις τους.

 
  
MPphoto
 

  Anne E. Jensen, συντάκτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Προϋπολογισμών. (DA) Κυρία Πρόεδρε, όταν η Επιτροπή Προϋπολογισμών απεφάσισε να εκδώσει μια δήλωση σχετικά με το πρόγραμμα Marco Polo, ο ακριβής λόγος που το έκανε ήταν ότι είχε βρει δύσκολο να εξασφαλίσει ότι η εν λόγω χρηματοδότηση θα εχρησιμοποιείτο για τον καθορισμένο σκοπό της. Και γι’ αυτό προφανώς χαιρετίζουμε το γεγονός ότι τώρα αναλαμβάνεται δράση. Η Επιτροπή αξίζει επαίνους γι’ αυτό. Προσπαθούμε να απλουστεύσουμε τη διαχείριση και να κάνουμε αυστηρότερους τους κανόνες, για να διευκολύνουμε τη χρήση της χρηματοδότησης για τον καθορισμένο σκοπό της. Από την άλλη πλευρά, εμείς στην Επιτροπή Προϋπολογισμών έχουμε επίσης συμφωνήσει ότι, αν δεν καταφέρουμε να βελτιώσουμε την εφαρμογή του προγράμματος, αν δεν καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε ότι η χρηματοδότηση θα χρησιμοποιείται για τον καθορισμένο σκοπό της, θα πρέπει να επανεξετάσουμε αν τόσα πολλά χρήματα πρέπει να διατίθενται στο Marco Polo και μήπως ορισμένα από τα χρήματα θα έπρεπε να αναδιοχετευτούν σε άλλα προγράμματα, όπου μπορούν να χρησιμοποιούνται καλύτερα. Φυσικά πρέπει να διεξαγάγουμε ενδιάμεση επανεξέταση του προϋπολογισμού μετά τις εκλογές του 2010 και ένα από τα πράγματα που θα πρέπει προφανώς να αντιμετωπίσουμε τότε είναι να αξιολογήσουμε ποια προγράμματα λειτουργούν και ποια όχι. Εκεί όπου βλέπουμε ότι υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη, προφανώς θα αφαιρούμε χρήματα από έργα όπου δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν και θα τα ανακατευθύνουμε, για να μην πηγαίνουν χαμένα ως επιχορήγηση.

 
  
MPphoto
 

  Dieter-Lebrecht Koch, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. (DE) Κυρία Πρόεδρε, η ολομέλεια θα ψηφίσει αύριο σχετικά με το πρόγραμμα Marco Polo II για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των εμπορευματικών μεταφορών. Το Marco Polo II προσφέρει βελτιωμένη ασφάλεια σχεδιασμού, διότι είναι προγραμματισμένο να διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013. Έχει προϋπολογισμό 450 εκατομμυρίων ευρώ. Τα κατώτατα όρια επιλεξιμότητας για τα προτεινόμενα έργα πρέπει να μειωθούν σε σύγκριση με το πρόγραμμα Marco Polo I και να εξισωθούν για χρήση από τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων στην εισηγήτρια γι’ αυτό. Ενόψει της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής κατάστασης πολλών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, αυτή είναι μια πολιτική πολύ φιλική προς τον πολίτη στην οποία μπορώ να δώσω την άνευ όρων υποστήριξή μου.

Το πρόγραμμα βασίζεται στην μετατόπιση της κίνησης και στη μείωση της υπερφόρτωσης στις οδικές μεταφορές. Επίσης θα ενισχύσει τη συν-τροπικότητα και επομένως θα συμβάλει σε ένα αποτελεσματικό και βιώσιμο σύστημα μεταφορών. Με τη θετική ψήφο, την οποία προτείνω για αύριο, η νομοθετική διαδικασία θα κλείσει σε πρώτη ανάγνωση.

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. – (PL) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, μιλώντας εξ ονόματος της Ομάδας Ένωση για την Ευρώπη των Εθνών, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στα ακόλουθα ζητήματα.

Παρά τους αξιέπαινους στόχους, όπως η μείωση της υπερφόρτωσης στις οδικές μεταφορές, η μείωση των επιπτώσεων των οδικών μεταφορών στο περιβάλλον και η προτίμηση στις θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων, στις σιδηροδρομικές μεταφορές, στις εσωτερικές πλωτές μεταφορές ή σε συνδυασμό των τρόπων μεταφοράς για τις εμπορευματικές μεταφορές, κάθε χρόνο χρησιμοποιείται μόλις το ήμισυ των χρηματοδοτικών μέσων που διατίθενται για υλοποίηση του προγράμματος Marco Polo και εκτελείται μόνο το 60% των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων του προγράμματος.

Άρα πρέπει να υποστηριχθούν οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απλοποίηση του προγράμματος και ειδικότερα: συμμετοχή στο πρόγραμμα μικρών και μεμονωμένων επιχειρήσεων, χωρίς να πρέπει δημιουργούνται κοινοπραξίες, σαφής μείωση των κατωτάτων ορίων τονοχιλιομέτρων που απαιτούνται για την επιλεξιμότητα για το πρόγραμμα, αύξηση της έντασης χρηματοδότησης με την αύξηση της χρηματοδοτικής ενίσχυσης, η οποία έχει αυξηθεί από 1 ευρώ σε 2 ευρώ για κάθε στροφή 500 τονοχιλιομέτρων οδικών εμπορευματικών μεταφορών, και απλούστευση των διαδικασιών για τη χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης. Θα ήθελα να εκφράσω την ελπίδα ότι όλα αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν να εξασφαλιστεί ότι θα γίνεται η καλύτερη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων που διατίθενται στο πρόγραμμα.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Blokland, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. (NL) Απόψε συζητάμε τις αλλαγές του προγράμματος Marco Polo II. Είμαι ευγνώμων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που παρουσίασε προτάσεις για τη μείωση των ορίων γι’ αυτό το ταμείο και χαίρομαι που ο κ. Stockmann έχει ενστερνιστεί αυτές τις προτάσεις με τον αναγκαίο δυναμισμό. Ιδίως η επιπρόσθετη μείωση του ορίου για την εσωτερική ναυτιλία μπορεί να υπολογίζει στην υποστήριξή μου.

Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα. Αυτή η μείωση δεν είναι αρκετή. Στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, η κ. Wortmann-Kool και εγώ αντιμετωπίσαμε με επιτυχία αυτό το λάθος. Λυπάμαι όμως που ο κ. Stockmann κρίνει την τροπολογία μας – υπ’ αριθμόν 24 – ανεπιθύμητη. Τον ξέρω δηλαδή ως ένθερμο υποστηρικτή της εσωτερικής ναυτιλίας και ήλπιζα ότι οι εν λόγω τροπολογίες θα του ήταν ευχάριστες. Στο κάτω κάτω το όριο που προτείνει η Επιτροπή εξακολουθεί να είναι υπερβολικά υψηλό για το μικρό επιχειρηματία, όπως είναι ο πλοιοκτήτης εσωτερικής ναυτιλίας, σχεδόν εξ ορισμού. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τα άλλα θεσμικά όργανα θέλουν να βρίσκουν ελαττώματα στην Τροπολογία 24.

Έχουμε ένα γεμάτο ταμείο για τις βιώσιμες μεταφορές. Η εσωτερική ναυτιλία είναι μακράν ο καθαρότερος τρόπος μεταφοράς. Γιατί να μη μειώσουμε περισσότερο το κατώτατο όριο γι’ αυτό τον κλάδο; Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φοβάται, κατά τη γνώμη μου, ότι αυτές οι προτάσεις θα ωθήσουν λίγα κράτη μέλη στο Συμβούλιο για να ζητήσουν μειώσεις σε άλλους τομείς. Θα ήθελα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κρατήσει σθεναρή στάση και να αναγνωρίσει ρητώς σε αυτό το Σώμα τη σημασία της εσωτερικής ναυτιλίας ως καθαρότερου τρόπου μεταφοράς.

 
  
MPphoto
 

  Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου (PPE-DE). - (EL) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο δεύτερο πρόγραμμα Marco Polo επενδύουμε, έως το 2013, τετρακόσια εκατομμύρια ευρώ, αλλά και πολλές ελπίδες και προοπτικές για ένα αποτελεσματικότερο και βιώσιμο σύστημα μεταφορών, πράγμα που θα εξασφαλίσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια προστιθέμενη περιβαλλοντική αξία, συνδυάζοντας παράλληλα την οικονομική, την κοινωνική και την εδαφική συνοχή.

Τα αποτελέσματα της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του έτους 2008 για το δεύτερο πρόγραμμα Marco Polo και τα συμπεράσματα αξιολόγησης του πρώτου προγράμματος Marco Polo, κατέδειξαν ότι το πρόγραμμα μπορεί να συμβάλει σε αισθητή μετατόπιση μεταφορών. Ωστόσο, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα επιτευχθεί ο στόχος που καθορίζεται στη νομική του βάση, δηλαδή αποφυγή συμφόρησης ή μετατόπιση ενός ουσιαστικού μέρους της προβλεπόμενης συνολικής αύξησης των διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών στην Ευρώπη.

Για να επιτευχθούν αντίθετα οι στόχοι του προγράμματος, το Marco Polo 2 πρέπει να αποκτήσει ελκυστικότερη μορφή. Πρέπει να προσαρμοστεί η νομική του βάση, οι ελεγκτικές διαδικασίες να απλοποιηθούν και να αποσαφηνιστούν. Εκτός αυτού, οι όροι χρηματοδότησης και οι σχετικές απαιτήσεις πρέπει να προσαρμοστούν στο πραγματικό στόχο, οι αλλαγές πρέπει να πραγματοποιηθούν το συντομότερο, ώστε να είναι και το συντομότερο δυνατόν αποτελεσματικές.

Εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στηρίζουμε αλλά και επιδιώκουμε τη διευκόλυνση της πρόσβασης μικρών επιχειρήσεων στο πρόγραμμα, τη μείωση και απλοποίηση των ανώτατων ορίων για την επιλεξιμότητα των έργων, την αύξηση των επιχορηγήσεων, δηλαδή ένα πρόγραμμα που θα είναι περισσότερο λειτουργικό και άμεσα αποτελεσματικό.

Κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτές οι αλλαγές και προσαρμογές μπορούν να γίνουν ένα παράδειγμα μιας ζωντανής, δυναμικής και αποτελεσματικής Ευρώπης, κάτι που πρέπει να δώσουμε στους πολίτες να καταλάβουν και να ζήσουν, παραμονές των ευρωεκλογών.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής.(IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καθώς κλείνουμε θα ήθελα να απαντήσω σε ορισμένες από τις ερωτήσεις που έχετε κάνει, ευχαριστώντας σας για τη στήριξη που δόθηκε σε αυτή τη συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση, η οποία σίγουρα θα βοηθήσει να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του δεύτερου προγράμματος Marco Polo.

Θα ήθελα να πω ότι τα τελευταία χρόνια το προσωπικό μου – το οποίο ευχαριστώ και πάλι για την εργασία του – έχει ήδη αρχίσει να προβληματίζεται σχετικά με το πρόγραμμα Marco Polo μετά το 2013 και ότι αυτή η αξιολόγηση θα επικεντρωθεί, μεταξύ άλλων, στα στοιχεία που αναφέρονται στη συμβιβαστική συμφωνία. Ειδικότερα, θα ήθελα να τονίσω την ανάγκη διαφοροποίησης μεταξύ μεταφορικών μέσων όσον αφορά τους όρους χρηματοδότησης, με γνώμονα την ασφάλεια, τις περιβαλλοντικές επιδόσεις και την ενεργειακή απόδοση, την ανάγκη να εξασφαλίζεται στο στάδιο υποβολής των αιτήσεων προσαρμοσμένη στη ζήτηση βοήθεια, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των μικρών και των πολύ μικρών μεταφορικών εταιριών, την αναγνώριση της οικονομικής ύφεσης ως έκτακτης αιτίας παράτασης της διάρκειας των έργων, και τη μείωση των ανώτατων ορίων επιλεξιμότητας ανάλογα με το εκάστοτε προϊόν.

Όσον αφορά τη μείωση των ορίων, θα ήθελα να διαβεβαιώσω τον κ. Blokland ότι το κείμενο που εγκρίνουμε παρέχει ήδη ένα χαμηλότερο όριο για τις εσωτερικές πλωτές οδούς. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει περισσότερα από όσα έχουμε κάνει, αφού το διοικητικό κόστος θα αυξανόταν, αλλά πιστεύω ότι έχουμε σίγουρα στείλει το μήνυμα που ζητήσατε.

Ας επιστρέψουμε στις σκέψεις μας για το πρόγραμμα Marco Polo μετά το 2013: όπως έλεγα, τα θέματα θα περιλαμβάνουν επίσης τη δυνατότητα αναφοράς των στόχων για τα ελάχιστα ενδεικτικά κατώτατα όρια επιχορήγησης όσον αφορά προτεινόμενα έργα σε ενεργειακή απόδοση και περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα εκτός από επιτευχθείσα μετατόπιση τονοχιλιομέτρων. Επιπλέον, τη δυνατότητα εξασφάλισης συνέπειας μεταξύ του προγράμματος Marco Polo, του σχεδίου δράσης για την εφοδιαστική και του προγράμματος ΔΕΔ-Μ, λαμβάνοντας τα ενδεικνυόμενα μέτρα για το συντονισμό της χορήγησης κοινοτικών κονδυλίων, ιδίως για τις θαλάσσιες αρτηρίες και την ανάγκη να ληφθούν υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά του τομέα των εσωτερικών πλωτών μεταφορών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεών του, π.χ. με την κατάρτιση προγράμματος αφιερωμένου στον τομέα των εσωτερικών πλωτών μεταφορών.

Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή σκοπεύει να παρουσιάσει την ανακοίνωσή της σχετικά με το μέλλον του προγράμματος, ενδεχομένως με μια πρόταση για ένα τρίτο πρόγραμμα Marco Polo, κατά τη διάρκεια του 2011.

 
  
MPphoto
 

  Ulrich Stockmann, εισηγητής. (DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, συμφωνώ μαζί σας. Μπορούμε να στείλουμε ένα θετικό μήνυμα αύριο, δηλαδή ότι μπορούμε να κάνουμε φιλικές προς τον πολίτη και λογικές τροπολογίες στη νομοθεσία μας, όταν είναι απαραίτητο να το πράξουμε. Δεν θα έπρεπε να δώσουμε μόνο αυτό το μήνυμα. Θα έπρεπε επίσης να ξεκινήσουμε μια εκστρατεία ενημέρωσης στις χώρες της Ευρώπης, για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε την ελκυστικότητα αυτού του προγράμματος, διότι πραγματικά έχουμε κάνει όλες τις απαραίτητες προσαρμογές. Τώρα υπάρχουν πραγματικές προσφορές σε τιμές ευκαιρίας. Αν δεν καταφέρουμε να μετατοπίσουμε τίποτα τώρα, τότε θα πρέπει πραγματικά να αμφισβητήσουμε ολόκληρο το πρόγραμμα.

Ελπίζω, κυρία Jensen, να μη χρειαστεί να βάλουμε τα χρήματα σε άλλα προγράμματα, διότι αυτή είναι σημαντική ανησυχία. Πρέπει να μετατοπίσουμε και θα μετατοπίσουμε την κίνηση, όπου αυτό είναι δυνατό, αλλά είναι δύσκολο. Κύριε Blokland, ήδη πήρατε απάντηση. Επαναδιαπραγματευτήκαμε την εσωτερική ναυσιπλοΐα και επιβάλαμε πρόσθετο συμβιβασμό στο Συμβούλιο, κατά κάποιο τρόπο. Η ανησυχία μας ήταν να ολοκληρώσουμε σε πρώτη ανάγνωση. Γι’ αυτό το λόγο δεν μπορέσαμε να υιοθετήσουμε μια υπερβολικά ριζοσπαστική προσέγγιση και έπρεπε να διαπραγματευθούμε με προσανατολισμό στο συμβιβασμό και τη συναίνεση. Ως αποτέλεσμα, επιτύχαμε πολλά.

Ανυπομονώ για τη θεμελιώδη συζήτηση την οποία θα κάνουμε σύντομα σχετικά με το τρίτο πρόγραμμα, με βάση μια ανακοίνωση την οποία έχει υποσχεθεί η Επιτροπή, για να μπορέσουμε να συζητήσουμε όλα τα θεμελιώδη ζητήματα, όλα όσα έχουμε συμπεριλάβει σε μια κοινή πρόταση ψηφίσματος για συμβιβασμό, όπως το αν θα πρέπει να διαιρέσουμε το πρόγραμμα για τους ατομικούς τρόπους μεταφοράς κ.ο.κ. Μετά θα γίνει και πάλι συναρπαστικό. Τώρα πρέπει απλώς να λειτουργεί, για να μην κολλήσει και να μην εγκαταλειφθούν σε αυτή την κρίση έργα που έχουν ήδη ξεκινήσει. Θα ήταν πραγματικά κρίμα και γι’ αυτό γίνεται αυτός ο συμβιβασμός. Ευχαριστώ για μία ακόμη φορά όλους για τη συμβολή τους.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου