Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2008/0239(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0217/2009

Iesniegtie teksti :

A6-0217/2009

Debates :

PV 22/04/2009 - 20
CRE 22/04/2009 - 20

Balsojumi :

PV 23/04/2009 - 8.10
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2009)0284

Debates
Trešdiena, 2009. gada 22. aprīlis - Strasbūra Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"

20. „Marco Polo II” programma (debates)
Visu runu video
PV
MPphoto
 
 

  Priekšsēdētāja. − Nākamais punkts ir Ulrich Stockmann ziņojums (A6-0217/2009) Transporta un tūrisma komitejas vārdā par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1692/2006, ar ko izveido otro Marco Polo programmu Kopienas finansiālās palīdzības piešķiršanai, lai uzlabotu kravu autopārvadājumu sistēmas ekoloģiskās īpašības („Marco Polo II”) (COM(2008)0847 – C6-0482/2008 – 2008/0239(COD))

 
  
MPphoto
 

  Ulrich Stockmann, referents. (DE) Priekšsēdētājas kundze, komisār! Jau gadiem ilgi, proti, vairākus gadu desmitus, mēs, diskutējot par transporta politiku, esam runājuši par kravu pārvadājumu novirzīšanu no autoceļiem uz dzelzceļiem un iekšzemes ūdensceļiem vai tuvsatiksmes jūras transportu. Šobrīd saistībā ar debatēm par klimata pārmaiņām šīs debates ir kļuvušas vēl aktuālākas.

Nu jau šīs pārmaiņas mēs varam panākt ar dažādu politisku paņēmienu un instrumentu palīdzību. Tomēr, uzmanīgi raugoties, redzam, ka praksē ir ļoti sarežģīti novirzīt satiksmi, un tikai ļoti retos gadījumos ir izdevies panākt pozitīvu rezultātu.

Pirmkārt, tāpēc, ka transporta veidu savienojamība vēl aizvien nav pietiekami saskaņota; otrkārt, tāpēc, ka dzelzceļš un iekšzemes ūdensceļi joprojām nav pietiekamā mērā ierīkoti pakalpojumu sniegšanai Eiropā, un, treškārt, tāpēc, ka videi nekaitīgie transporta veidi nenoliedzami faktiski nevar nodrošināt pakalpojumu „no durvīm līdz durvīm”.

Šobrīd šīs grūtības vēl vairāk pastiprina pašreizējās ekonomikas lejupslīdes izraisītā cenu pazemināšanās kravu autopārvadājumu nozarē. Visas šīs problēmas ir ietekmējušas arī Marco Polo II programmu. Tāpēc mēs, tie, kas nodarbojamies ar transporta politiku, esam ieinteresēti rast drīzāku risinājumu, jo mūsu noteiktais mērķis, proti, ka Marco Polo programmai jāpalīdz novirzīt 60 % no kravu autopārvadājumu satiksmes pieauguma apjoma, ir kļuvis pārāk nesasniedzams. Tāpēc mums jāmaina virziens vēl pirms šā Parlamenta sasaukuma termiņa beigām un tādēļ mēs esam panākuši vissaprātīgāko kompromisu.

Kā mums jārīkojas? Pirmkārt, vēl pirms šīs regulas ierosināšanas Komisija kādai aģentūrai uzdeva pārņemt šīs programmas vadību un vienkāršot pārvaldes procedūras. Tā ir saprātīga rīcība. Kopējo sarunu gaitā mēs esam panākuši vairākus kompromisa risinājumus, kas šo programmu padarīs pievilcīgāku. Pirmkārt, subsīdiju slieksnis katrai jūras maģistrālei ir samazināts no 250 miljoniem uz 200 miljoniem tonnkilometru gadā; otrkārt, subsīdiju slieksnis satiksmes novirzīšanas projektiem ir samazināts no 80 miljoniem uz 60 miljoniem tonnkilometru gadā, un arī attiecībā uz iekšzemes ūdensceļu projektiem Parlaments panāca samazinājumu no 17 uz 13 miljoniem tonnkilometru gadā. Mēs esam palielinājuši arī pieļaujamo finansējuma apjomu papildu infrastruktūrām no 10 % līdz 20 %. Tā ir saprātīga rīcība. Visbeidzot, mēs arī veiksmīgi esam pierādījuši to, ka šādu finanšu krīžu dēļ, kāda ir šobrīd, var arī pagarināt līgumu darbības termiņus.

Tā mēs šo programmu esam padarījuši ievērojami pievilcīgāku. Šis kompromiss bija iespējams arī tāpēc, ka visu parlamentāriešu starpā valdīja ārkārtīga vienprātība, jo tajā brīdī viņi atteicās no saviem pamatotajiem apsvērumiem un pamatīgām debatēm, lai paātrinātu šīs programmas darbības atsākšanu. Tāpēc, pirms Komisija izvirzīs apspriešanai priekšlikumu par Marco Polo III programmu, mums patiešām ir nepieciešamas vispārējas debates, lai mēs atkal no jauna varētu ieviest visus punktus, kas nepieciešami mūsu turpmākajai virzībai. Turklāt mēs, protams, gribam zināt, kā mūsu veiktās korekcijas darbojas. Mums jābalso par šo jautājumu, un es ceru, ka jūs mūs rītdien atbalstīsiet.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks. – (IT) Priekšsēdētājas kundze, godātie deputāti! Es gribētu pateikties Stockmann kungam par paveikto darbu. Kopš 2003. gada Marco Polo programmas mērķis ir Eiropā izveidot ilgtspējīgāku transporta sistēmu, novirzot kravu autopārvadājumu gada pieauguma ievērojamu daļu uz citiem ekoloģiskākiem transporta veidiem, piemēram, iekšzemes ūdensceļiem, dzelzceļu vai tuvsatiksmes jūras transportu. Pirmā Marco Polo programma paredzēja četru gadu laikā no autoceļiem novirzīt 48 miljardus tonnkilometru; 2006. gadā, beidzoties tās darbībai, ārējais novērtējums liecināja, ka bija sasniegti tikai 64 % no šī apjoma.

Diemžēl pieredze ar otro Marco Polo programmu rāda, ka tās darbība nekļūst efektīvāka un ka Eiropa pilnībā neizmanto visas šī svarīgā instrumenta iespējas, lai panāktu transporta sistēmas labāku pielāgošanu tirgus attīstībai. Pagājušajā gadā es nosūtīju vairākas vēstules visām ES transporta ministrijām ar pamudinājumu lietot Marco Polo programmu.

Tāpēc es uzskatu ─ un, šķiet, arī Parlaments domā līdzīgi ─ ka ir pienācis laiks grozīt šo regulu, lai grozītu noteikumus, kas regulē piekļuvi šim projektam jeb programmai, kam jāpiešķir līdzekļi, bet kas ne vienmēr tiek izmantoti. Mūsu sāktā virzība noteikti ir pareiza, jo mēs mēģinām palīdzēt mazajiem un vidējiem uzņēmumiem gūt priekšrocības no Kopienas projekta. Līdz šim MVU ir saskārušies ar diezgan lielām grūtībām, kas saistītas ar piekļuvi Eiropas finansējumam, ko piešķir Marco Polo programmas ietvaros.

Mūsu šodien paustā vēsts nav domāta tikai tiem, kas izmanto Marco Polo programmu. Es uzskatu, ka tas ir aicinājums grozīt vairākus Eiropas tiesību aktus, jo tas pats attiecas arī uz citām nozarēm un valstu tiesību aktiem, kas ir saistīti ar Eiropas finansējumu; ne vienmēr šie dokumenti ir formulēti tā, lai atvieglotu piekļuvi šo fondu finanšu līdzekļiem. Tā patiešām ir visu dalībvalstu problēma, un es vēlreiz gribētu uzsvērt, ka tas attiecas ne vien uz mūsu noteikumiem, bet arī uz tiem valsts noteikumiem, kas saistīti ar Eiropas finansējumu.

Tāpēc, manuprāt, mēs šodien strādājam ne tikai pie Marco Polo programmas, bet drīzāk paziņojam visiem, ka pieņemam labus tiesību aktus pilsoņu labā un atvieglojam piekļuvi Kopienas projektiem. Tāpēc es uzskatu, ka Stockmann kunga darbs, protams, ir pelnījis atbalstu, un ka ierosinātais dokumenta teksts ir jāpieņem, lai Parlaments rītdien, es atkārtoju vēlreiz, varētu nosūtīt labas ziņas visai Eiropas Savienībai.

Ļaujiet man vēlreiz sacīt, ka šis jautājums neattiecas tikai uz Marco Polo programmu; šis jautājums ir daudz plašāks. Es uzskatu, ka, sākot darbu ar Marco Polo programmu, mēs izdarīsim pakalpojumu citām nozarēm, kas it īpaši izjūt nepieciešamību pēc Kopienas finanšu līdzekļiem un dažādo 27 dalībvalstīm un to uzņēmējdarbībai piedāvāto Komisijas programmu saskaņošanas.

 
  
MPphoto
 

  Anne E. Jensen, Budžeta komitejas atzinuma sagatavotāja.(DA) Priekšsēdētājas kundze, Budžeta komitejas lēmumu izdot Marco Polo programmas pārskatu ierosināja apstāklis, ka tā uzskatīja, ka ir sarežģīti nodrošināt finanšu līdzekļu izlietojumu sākotnēji paredzētajiem mērķiem. Tāpēc mēs acīmredzami atzinīgi vērtējam to, ka tagad šis darbs ir sācies. Komisija par to ir pelnījusi uzslavu. Mēs mēģinām atvieglot pārvaldību un atvieglot noteikumus, lai finansējumu būtu vieglāk izmantot tam paredzētajiem mērķiem. Atbildot uz to, mēs Budžeta komitejā arī esam vienojušies, ka, ja mums neizdosies uzlabot programmas īstenošanu, ja mums neizdosies nodrošināt finanšu līdzekļu izlietojumu paredzētajam mērķim, mums vajadzēs apsvērt, vai Marco Polo programmai vajadzētu piešķirt tik daudz līdzekļu un vai daļu šī finansējuma nevajadzētu novirzīt citām programmām, kur to varēs labāk izlietot. Protams, mums pēc 2010. gada vēlēšanām ir jāveic budžeta vidējā termiņa pārskats, un mums nopietni jāķeras pie kāda jautājuma risināšanas, proti, mums jāveic programmu darbības novērtējums, nosakot, kuras programmas darbojas un kuras ne. Ja mēs redzēsim, ka kaut kur līdzekļi ir daudz nepieciešamāki, tad mēs nenoliedzami novirzīsim finanšu līdzekļus no tām programmām, kur tos nevar izlietot, un pārvirzīsim tos, lai neiztērētu tos vienīgi dotācijām.

 
  
MPphoto
 

  Dieter-Lebrecht Koch, PPE-DE grupas vārdā. (DE) Priekšsēdētājas kundze, rītdien plenārsēdē mēs balsosim par Marco Polo II programmu, lai uzlabotu kravu autopārvadājumu sistēmas ekoloģiskās īpašības. Marco Polo II piedāvā labākas iespējas drošāk plānot, jo ir paredzēts, ka šī programma darbosies līdz 2013. gada 31. decembrim. Tās budžets ir EUR 450 miljoni. Salīdzinot ar Marco Polo I, ir jāpazemina atbilstības sliekšņi finansēšanai iesniegtajiem projektiem, un tie ir pielāgoti, lai tos varētu izmantot mazie un vidējie uzņēmumi. Par to es referentam īpaši pateicos. Ņemot vērā daudzu mazo un vidējo uzņēmumu pašreizējo finansiālo stāvokli, šī politika ir ļoti labvēlīga pilsoņiem, un es to pilnībā atbalstu.

Šīs programmas mērķis ir novirzīt satiksmi un samazināt autoceļu noslodzi. Tā veicinās arī komodalitāti un tādējādi atbalstīs efektīvas un ilgtspējīgas transporta sistēmas izveidošanu. Ja balsojums būs pozitīvs, un es iesaku rītdien tā rīkoties, tad likumdošanas procedūra tiks pabeigta pirmajā lasījumā.

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, UEN grupas vārdā. - (PL) Priekšsēdētājas kundze, komisār, Nāciju Eiropas grupas vārdā es vēlētos pievērst uzmanību šādiem jautājumiem.

Par spīti slavējamiem mērķiem, piemēram, noslodzes samazināšanai autotransporta jomā, autotransporta kaitīgās ietekmes uz vidi samazināšanai un tuvsatiksmes jūras transporta, dzelzceļa, iekšzemes ūdensceļu izmantošanai preču pārvadāšanai vai vairāku transporta veidu kombinēšanai kravu pārvadājumiem, no Marco Polo programmas īstenošanai paredzētajiem finanšu līdzekļiem katru gadu neizlieto pat pusi un veic tikai 60 % no programmā paredzētajām darbībām.

Tāpēc ir jāatbalsta Eiropas Komisijas priekšlikumi šīs programmas vienkāršošanai, jo īpaši šādi: mazo un individuālo uzņēmumu piedalīšanās programmā, neveidojot konsorcijus; dalībai programmā noteikto atbilstības tonnkilometru sliekšņu izteikta pazemināšana; finansēšanas intensitātes palielināšana, palielinot finansiālā atbalsta apjomu, kas ir pieaudzis no EUR 1 līdz EUR 2 par 500 tonnkilometriem novirzīto kravu pārvadājumu apjoma; un finansiālās palīdzības piešķiršanas procedūru vienkāršošana. Es gribētu cerēt, ka visi šie pasākumi palīdzēs nodrošināt šīs programmas ietvaros pieejamo finanšu līdzekļu visveiksmīgāko izlietošanu.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Blokland, IND/DEM grupas vārdā. – (NL) Šovakar mēs diskutējam par grozījumiem Marco Polo II programmā. Es esmu ļoti pateicīgs Eiropas Komisijai par izvirzītajiem priekšlikumiem pazemināt sliekšņus šā finansējuma saņemšanai, un es priecājos, ka Stockmann kungs šos priekšlikumus uztvēra pietiekami enerģiski. Priekšlikums papildus pazemināt sliekšņus iekšzemes ūdensceļu projektiem saņems manu īpašu atbalstu.

Tomēr šeit ir problēma. Šis samazinājums nav pietiekams. Transporta un tūrisma komitejā mēs ar Wortmann-Kool kundzi šo kļūdu izlabojām. Tomēr man žēl, ka Stockmann kungs uzskata mūsu ieteikto grozījumu ─ 24. grozījumu ─ par nevēlamu. Galu galā es zinu, ka viņš noteikti atbalsta iekšzemes ūdensceļu transportu, un es cerēju, ka viņš piekritīs šādiem grozījumiem. Taču Komisijas ierosinātais slieksnis vēl aizvien ir pārāk augsts mazajiem uzņēmumiem, kam jau pēc definīcijas atbilst tirdzniecības kuģu īpašnieki, kas pārvadā kravas pa kanāliem. Es nevaru saprast, kāpēc citas iestādes vēlētos kaitēt 24. grozījumam.

Mums ir pietiekami daudz finanšu līdzekļu ilgtspējīgas transporta nozares attīstībai. Kravu pārvadāšana pa iekšzemes ūdensceļiem ir vistīrākais transporta veids. Kāpēc mēs nevarētu vēl vairāk pazemināt subsīdiju slieksni šai nozarei? Manuprāt, Eiropas Komisija baidās, ka šādi priekšlikumi pamudinās dažas dalībvalstis Padomē pieprasīt samazinājumus arī citām nozarēm. Es gribētu lūgt Eiropas Komisijai būt nelokāmai un šeit, Parlamentā, skaidri atzīt iekšzemes ūdensceļu transporta kā vistīrākā transporta veida nozīmi.

 
  
MPphoto
 

  Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE-DE). (EL) Priekšsēdētājas kundze, komisār, dāmas un kungi! Līdz 2013. gadam mēs Marco Polo II programmā ieguldīsim ne vien EUR 400 miljonus, bet arī milzīgi daudz cerību un izredžu izveidot efektīvāku un dzīvotspējīgāku transporta sistēmu, kas nodrošinās Eiropas Savienībai pievienoto vērtību vides jomā, vienlaikus apvienojot ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju.

Rezultāts aicinājumam iesniegt priekšlikumus Marco Polo II programmai, kas tika publicēts 2008. gadā, un pirmās Marco Polo programmas novērtējums parādīja, ka šī programma var ieviest ievērojamas pārmaiņas transporta nozarē. Tomēr ir ļoti iespējams, ka netiks sasniegts tās juridiskajā pamatā noteiktais mērķis, proti, izvairīties no sastrēgumiem vai novirzīt ievērojamu daļu no vispārējā paredzamā starptautiskā kravas autopārvadājumu pieaugošā apjoma Eiropā.

Marco Polo II programma kā programma, kas paredzēta šo mērķu sasniegšanai, jāpadara daudz pievilcīgāka. Ir jāgroza juridiskais pamats, un pārbaudes procedūrām jākļūst vienkāršākām un skaidrākām. Turklāt finansēšanas nosacījumi un prasības jāpielāgo patiesajam mērķim un šie grozījumi ir jāveic iespējami drīzāk, lai nodrošinātu vislabāko iespējamo rezultātu.

Mēs Eiropas Parlamentā atbalstām šo programmu un ceram, ka tai vieglāk varēs piekļūt mazie uzņēmumi, tai būs zemāki un vienkāršāki atbilstības sliekšņi finansēšanai iesniegtajiem projektiem un palielināsies subsīdiju apjoms, vārdu sakot, mēs atbalstām programmu, kas darbosies veiksmīgāk un būs nepastarpināti efektīva.

Šīs pārmaiņas un korekcijas var kalpot par vitālas, dinamiskas un efektīvas Eiropas piemēru, tas mums jāliek saprast un piedzīvot pilsoņiem Eiropas vēlēšanu priekšvakarā.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks. (IT) Priekšsēdētājas kundze, godātie deputāti! Noslēgumā es gribētu atbildēt uz dažiem jūsu jautājumiem un pateikties jums par to, ka atbalstījāt šo vienošanos pirmajā lasījumā; tas noteikti palīdzēs uzlabot otrās Marco Polo programmas efektivitāti.

Es gribētu teikt, ka pēdējos gados mani darbinieki, kuriem es vēlreiz pateicos par ieguldīto darbu, jau ir sākuši apsvērt Marco Polo programmas nākotni pēc 2013. gada. Šajā novērtējumā galvenā uzmanība cita starpā būs veltīta arī tiem jautājumiem, ko izvirza šī vienošanās par kompromisu. Īpaši es gribētu uzsvērt to, ka finansēšanas nosacījumos ir nepieciešams nodalīt transporta veidus, ņemot vērā drošību, ekoloģiskās īpašības un energoefektivitāti; ir nepieciešams jau finansējuma pieprasījuma posmā piešķirt atbalstu atkarībā no pieprasījuma; ir jāņem vērā mazo un vidējo uzņēmumu vajadzības; ir jāatzīst, ka ekonomikas lejupslīde ir ārkārtas apstāklis, kas var pagarināt projektu darbības ilgumu, un jāpazemina atbilstības sliekšņi atkarībā no konkrētā darbības veida.

Attiecībā uz sliekšņu pazemināšanu, es gribētu apliecināt Blokland kungam, ka pieņemšanai paredzētajā dokumentā iekšzemes ūdensceļu transportam jau ir pazemināti atbilstības sliekšņi. Es nedomāju, ka mēs būtu varējuši izdarīt vairāk nekā esam izdarījuši, jo tad pieaugtu administratīvās izmaksas, taču es uzskatu, ka mūsu vēsts noteikti ir tāda, kādu gaidījāt.

Atgriežoties pie apsvērumiem par Marco Polo programmas nākotni pēc 2013. gada: kā jau teicu, tajā būs iekļauta arī iespēja papildus novirzītajiem tonnkilometriem norādīt finansēšanai iesniegto projektu, kas saistīti ar energoefektivitāti un vidi, minimālo atbilstības sliekšņu mērķus. Turklāt paredzēta iespēja, veicot atbilstīgus pasākumus, saskaņot Marco Polo programmu, Kravu pārvadājumu loģistikas rīcības plānu un TEN-T programmu, lai koordinētu Kopienas finanšu līdzekļu piešķiršanu, it īpaši jūras maģistrālēm; un paredzēta arī nepieciešamība ņemt vērā iekšzemes ūdensceļu nozares raksturīgākās īpašības un tās mazos un vidējos uzņēmumus, piemēram, izstrādājot īpašu programmu iekšzemes ūdensceļu nozarei.

Jebkurā gadījumā Komisija 2011. gadā plāno iepazīstināt ar paziņojumu par šīs programmas nākotni, iespējams, tas iekļaus priekšlikumu par trešo Marco Polo programmu.

 
  
MPphoto
 

  Ulrich Stockmann, referents. (DE) Priekšsēdētājas kundze, komisār, es jums piekrītu. Rītdien mēs varēsim paziņot pozitīvu vēsti, proti, ka nepieciešamības gadījumā mēs spējam pilsoņiem labvēlīgi un saprātīgi grozīt mūsu tiesību aktus. Mums vajadzētu ne vien dot šo mājienu, bet sākt arī informācijas kampaņas Eiropas valstīs, lai mēs varētu izmantot šīs programmas pievilcību, jo mēs patiesi esam veikuši visas vajadzīgās korekcijas. Tagad mums patiešām ir izdevīgi piedāvājumi par izdevīgām cenām. Ja mēs tagad nespēsim neko mainīt, tad mums no tiesas jāapšauba visas programmas lietderība.

Jensen kundze, es ceru, ka mums nevajadzēs ieguldīt naudu citās programmās, jo šis ir ļoti svarīgs uzdevums. Mums jānovirza satiksme un mēs to novirzīsim tur, kur tas iespējams, taču tas ir sarežģīti. Blokland kungs, jūs jau esat saņēmis atbildi. Mēs vēlreiz esam pārrunājuši jautājumu par iekšzemes ūdensceļiem un, tā teikt, panākuši papildu kompromisu ar Padomi. Mūsu uzdevums bija pabeigt to pirmajā lasījumā. Tādēļ mēs nevarējām rīkoties pārāk radikāli un sarunu gaitā mums vajadzēja ņemt vērā kompromisu un rīkoties vienprātīgi. Un tāpēc mēs esam sasnieguši diezgan daudz.

Pamatojoties uz Komisijas solīto paziņojumu, es ar prieku gaidu drīzumā paredzētās visaptverošās debates par trešo programmu, lai mēs varētu diskutēt par visiem galvenajiem jautājumiem, par visu, ko iekļāvām kopīgajā kompromisa priekšlikumā, piemēram, vai mums vajadzētu dalīt programmas atsevišķiem transporta veidiem un tā tālāk. Tad tas atkal būs aizraujoši! Tagad šai programmai tikai jādarbojas, lai tās darbība neapstātos un jau sāktos projektus nenāktos atlikt krīzes dēļ. Būtu patiešām žēl, ja tā notiktu, un tāpēc mums ir šis kompromiss. Es vēlreiz pateicos visiem par pūlēm!

 
  
MPphoto
 

  Priekšsēdētāja. − Debates ir slēgtas.

Balsojums notiks rītdien.

 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika