Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/0239(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0217/2009

Texte depuse :

A6-0217/2009

Dezbateri :

PV 22/04/2009 - 20
CRE 22/04/2009 - 20

Voturi :

PV 23/04/2009 - 8.10
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0284

Stenograma dezbaterilor
Miercuri, 22 aprilie 2009 - Strasbourg Ediţie JO

20. Programul Marco Polo II (dezbatere)
Înregistrare video a intervenţiilor
Proces-verbal
MPphoto
 
 

  Preşedintele. - Următorul punct este raportul lui Ulrich Stockmann, în numele Comisiei pentru transport şi turism, privind propunerea pentru un regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1692/2006 de stabilire a celui de-al doilea program „Marco Polo” de acordare a asistenţei financiare comunitare pentru îmbunătăţirea performanţelor de mediu ale sistemului de transport de mărfuri („Marco Polo II”) (COM(2008)0847 - C6-0482/2008 - 2008/0239(COD)) (A6-0217/2009).

 
  
MPphoto
 

  Ulrich Stockmann, raportor. - (DE) Doamnă preşedintă, domnule comisar, înlocuirea transportului rutier de mărfuri cu cel feroviar şi cel pe căi navigabile interioare sau cel maritim de scurtă durată este un subiect arzător în dezbaterile noastre legate de transport şi aşa a fost de ani de zile. Acum, în contextul dezbaterii legate de climă, această dezbatere a dobândit fireşte o nouă importanţă.

În acelaşi timp, am ajuns la această înlocuire prin diverse abordări şi instrumente politice. Totuşi, dacă examinăm cu atenţie, traficul este foarte dificil de modificat în practică şi acest lucru se realizează numai în cazuri foarte rare.

În primul rând, deoarece conexiunile dintre modalităţile de transport nu sunt încă suficient de armonizate; în al doilea rând, deoarece transportul feroviar şi căile navigabile interioare au fost stabilite ca furnizori europeni de servicii şi în al treilea rând, deoarece formele ecologice de transport nu pot furniza un serviciu door-to-door.

Toate aceste dificultăţi sunt exacerbate ulterior în prezenta recesiune prin scăderea bruscă a preţurilor în transportul rutier de mărfuri. Programul Marco Polo II a simţit impactul acestor probleme. Iată de ce noi, politicienii care ne ocupăm de transporturi, suntem interesaţi urgent de găsirea unei soluţii, deoarece scopul nostru declarat, şi anume că programul Marco Polo trebuie să ajute la înlocuirea a 60% din creşterea în transportul rutier de mărfuri, este în prezent cam îndepărtat. Aşadar, trebuie să schimbăm direcţia înainte de finalul acestei legislaturi şi am descoperit un compromis mai rezonabil.

Ce se va întâmpla? În primul rând, Comisia a ordonat unei agenţii să preia administrarea programului şi să simplifice procedura de administrare chiar înainte ca acest regulament să fie propus. Acest lucru are sens. Am descoperit şi am negociat în comun o serie completă de puncte în compromis pentru a face programul mai atrăgător. În primul rând, pragul pentru culoarele maritime a fost redus de la 250 la 200 de milioane de tone-kilometri pe an; în al doilea rând, pragul pentru proiectele de deplasare în trafic a fost redus de la 80 la 60 de milioane de tone-kilometri, ca şi pragul pentru proiectele maritime interioare, în care Parlamentul a forţat o reducere de la 17 la 13 milioane de tone-kilometri. De asemenea, am crescut nivelul de finanţare permis pentru infrastructurile suplimentare de la 10% la 20%. Acest lucru are sens. În final, am afirmat cu succes că această criză economică pe care o traversăm acum poate fi menţionată ca motiv pentru extinderea termenului contractelor.

Astfel, am realizat un program mult mai interesant. Acest compromis pe care l-am atins a fost posibil şi printr-un nivel mare de consens între toţi parlamentarii, care au lăsat la o parte consideraţiile legitime şi dezbaterea fundamentală în acest punct, pentru a lansa rapid din nou programul. De aceea, înainte de prezentarea propunerii Marco Polo III de către Comisie, avem nevoie efectiv de o dezbatere generală, astfel încât să putem reintroduce toate aceste puncte care sunt necesare pentru orientarea noastră viitoare. În plus, vrem să ştim bineînţeles cum se va aplica ajustarea pe care o facem acum. Acesta este subiectul votului şi sper că voi avea sprijinul dumneavoastră mâine.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, vicepreşedintele Comisiei. - (IT) Doamnă preşedintă, onorabili membri, doresc să mulţumesc domnului Stockmann pentru activitatea sa. Din 2003, programul Marco Polo are ca scop crearea unui sistem de transport mai durabil în Europa prin transferul unei părţi substanţiale a creşterii anuale în transportul rutier de mărfuri unei alte părţi, moduri de transport mai ecologice cum ar fi transportul pe căi navigabile interioare, transportul feroviar şi transportul maritim pe distanţe scurte. Primul program Marco Polo, care a avut ca scop înlocuirea a 48 de miliarde de tone-kilometri de la căile rutiere în patru ani, a luat sfârşit în 2006, deşi evaluarea externă a demonstrat că numai 64% din acesta a fost realizat.

Experienţa câştigată cu al doilea program Marco Polo demonstrează că, din păcate, nu devine mai eficient şi că Europa nu se foloseşte de acest instrument important pentru realizarea unui sistem de transport mai potrivit pentru evoluţia pieţei. Anul trecut, am expediat câteva scrisori tuturor miniştrilor europeni de transport, cu îndemnul de a folosi programul Marco Polo.

Deci cred - şi se pare că Parlamentul îmi împărtăşeşte părerea - că a sosit momentul pentru modificarea regulamentului, pentru schimbarea regulilor de acces la acest proiect sau program, care trebuie să acorde fonduri care nu sunt folosite mereu. Ne deplasăm categoric într-o direcţie corectă, deoarece încercăm să ajutăm întreprinderile mici şi mijlocii să beneficieze de proiectul comunitar. SMEs a întâmpinat, până în prezent, destul de multe dificultăţi în accesarea fondurilor europene acordate prin programul Marco Polo.

Mesajul pe care îl trimitem astăzi nu este numai pentru cei care folosesc programul Marco Polo. Este, cred, un apel pentru multe regulamente europene de modificat, din moment ce acelaşi lucru este adevărat pentru alte sectoare şi regulamente naţionale care implică fonduri europene; nu sunt mereu scrise în aşa fel încât să devină simplu de accesat. Aceasta este o problemă foarte reală a tuturor statelor membre şi aş accentua din nou că implică nu numai regulamentele noastre, ci şi regulamentele naţionale care implică fonduri europene.

Aşadar, simt că în prezent nu lucrăm numai la programul Marco Polo, ci mai degrabă trimitem un mesaj de bună legiferare în beneficiul cetăţenilor şi pentru simplificarea accesului la proiectele comunitare. Cred deci, desigur, că activitatea domnului Stockmann merită sprijinită şi că textul propus ar trebui să fie adoptat, astfel încât Parlamentul, repet, să poată emite un mesaj pozitiv mâine pentru întreaga Uniune Europeană.

Permiteţi-mi să spun încă o dată, nu este o chestiune care se referă numai la programul Marco Polo; este o chestiune mult mai complexă. Începând cu programul Marco Polo, cred că vom face un serviciu altor sectoare care sunt conştiente în special de folosirea fondurilor comunitare şi de lansarea diverselor programe pe care le oferă Comisia celor 27 de state UE şi afacerilor lor.

 
  
MPphoto
 

  Anne E. Jensen, raportoarea pentru avizul Comisiei pentru bugete. - (DA) Doamnă preşedintă, când Comisia pentru buget a hotărât să emită o declaraţie privind programul Marco Polo, motivul său special pentru aceasta a fost că a considerat dificil să garanteze că finanţarea a fost folosită în scopurile desemnate. Deci, evident apreciem faptul că acţiunea are loc în prezent. Comisia merită laude pentru aceasta. Încercăm să simplificăm administrarea şi să consolidăm regulile, pentru a simplifica folosirea fondurilor în scopul desemnat. Ca răspuns, în Comisia pentru buget, am apreciat faptul că, dacă nu reuşim să îmbunătăţim punerea în aplicare a programului, dacă nu reuşim să ne asigurăm că fondurile sunt folosite în scopul desemnat, va trebui să ne gândim din nou dacă atât de mulţi bani trebuie să fie alocaţi pentru programul Marco Polo şi dacă unele fonduri nu ar trebui să fie reorientate către alte programe, unde pot fi folosite mai bine. Desigur, avem nevoie de realizarea unei revizuiri pe termen mediu asupra bugetului după alegerile din 2010 şi un lucru de care vom avea nevoie pentru a ne relaxa atunci este o evaluare a programelor care funcţionează şi a celor care nu funcţionează. Acolo unde observăm că există o nevoie mai acută, vom lua bani din proiectele în care nu pot fi folosiţi şi îi vom redirecţiona, astfel încât să nu fie irosiţi numai ca o subvenţie.

 
  
MPphoto
 

  Dieter-Lebrecht Koch, în numele Grupului PPE-DE. - (DE)Doamnă preşedintă, plenul va vota mâine cu privire la programul Marco Polo pentru a îmbunătăţi performanţa de mediu privind transportul de mărfuri. Programul Marco Polo II oferă o siguranţă în planificare îmbunătăţită, deoarece este programat până la 31 decembrie 2013. Are un buget de 450 de milioane de euro. Pragurile de eligibilitate pentru proiectele propuse trebuie să fie reduse în comparaţie cu programul Marco Polo I şi pot fi utilizate de către întreprinderile mici şi mijlocii. Sunt recunoscător în special faţă de raportor pentru aceasta. În lumina situaţiei financiare actuale a multor întreprinderi mici şi mijlocii, aceasta este o politică prietenoasă pentru cetăţeni, pe care o pot sprijini necondiţionat.

Programul se bazează pe deplasarea traficului şi reducerea supraîncărcării transportului rutier. De asemenea, va consolida comodalitatea şi, prin urmare, va contribui la un sistem de transport eficient şi durabil. Cu un vot pozitiv, pe care îl recomand pentru mâine, procedura legislativă va fi închisă în primă lectură.

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, în numele Grupului UEN. - (PL) Doamnă preşedintă, domnule comisar, în numele Grupului Uniunea pentru Europa Naţiunilor, doresc să atrag atenţia asupra următoarelor chestiuni.

În ciuda obiectivelor lăudabile, cum ar fi reducerea supraîncărcării în transportul rutier, reducerea efectelor transportului rutier asupra mediului şi preferinţa pentru transportul maritim pe distanţe scurte, transportul feroviar, căile navigabile interioare sau o combinaţie de moduri de transport pentru transportul mărfurilor, numai aproape jumătate din mijloacele financiare disponibile pentru realizarea programului Marco Polo sunt folosite în fiecare an şi numai 60% din activităţile planificate ale programului sunt executate.

Propunerile Comisiei Europene de simplificare a programului ar trebui deci să fie sprijinite şi în special: participarea în programul întreprinderilor mici şi conduse de o singură persoană, fără necesitatea formării unui consorţiu; o reducere clară a pragului de tonă-kilometru solicitat pentru ca programul să fie eligibil; creşterea dinamicii fondurilor prin mărirea ajutorului financiar, care a crescut de la 1 euro la 2 euro pe 500 de tone-kilometri de transport de marfă transferat; şi simplificarea procedurilor pentru acordarea ajutorului financiar. Doresc să îmi exprim speranţa că toate aceste măsuri vor ajuta la garantarea faptului că se realizează cea mai bună utilizare a mijloacelor financiare disponibile în program.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Blokland, în numele Grupului IND/DEM. - (NL) În această seară, discutăm despre modificările aduse programului Marco Polo II. Sunt dator Comisiei Europene cu analizarea propunerilor de scădere a pragurilor pentru aceste fonduri şi sunt încântat că domnul Stockmann a fost de acord cu aceste propuneri manifestând dinamismul necesar. Reducerea suplimentară, în special în cazul pragului pentru transportul interior, are sprijinul meu.

Există totuşi o problemă. Această reducere nu este suficientă. În Comisia pentru transport şi turism, doamna Wortmann-Kool şi cu mine am corectat cu succes această eroare. Regret totuşi că domnul Stockmann consideră că amendamentul nostru - numărul 24 - este inoportun. Îl cunosc, la urma urmelor, ca pe un suporter devotat al transportului pe căi navigabile interioare şi am sperat că este de acord cu aceste amendamente. La urma urmelor, pragul propus de Comisie este prea mare pentru micul antreprenor, care, aproape prin definiţie, este comerciant pe canal de transport maritim. Nu pot să înţeleg de ce alte instituţii îşi doresc să critice amendamentul 24.

Avem fonduri bine rezervate pentru transportul durabil. Transportul pe căi navigabile interioare este de departe cel mai ecologic mod de transport. De ce să nu reducem pragul mai mult pentru acest sector? Comisia Europeană, după părerea mea, se teme că aceste propuneri vor determina câteva state membre din Consiliu să solicite reduceri în alte domenii. Doresc să solicit Comisiei Europene să fie fermă şi să recunoască explicit în acest plen importanţa transportului interior drept cel mai ecologic mijloc de transport.

 
  
MPphoto
 

  Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE-DE). - (EL) Doamnă preşedintă, domnule comisar, doamnelor şi domnilor, vom investi 400 de milioane de euro în programul Marco Polo II până în 2013, alături de multe speranţe şi planuri pentru un sistem de transport mai eficient şi mai viabil care va garanta valoarea adăugată de mediu în Uniunea Europeană, combinând în acelaşi timp coeziunea economică cu cea socială şi teritorială.

Rezultatele apelului de depunere a propunerilor pentru programul Marco Polo II au fost publicate în 2008 şi concluziile evaluării primului program Marco Polo au dovedit că acest program poate aduce o schimbare perceptibilă în transport. Totuşi, este foarte probabil ca scopul formulat în baza sa legală, şi anume evitarea ambuteiajelor sau înlocuirea unei părţi substanţiale a prognozei de creştere globală pentru transportul rutier de marfă internaţional în Europa, să nu fie atins.

Pentru ca programul să îşi atingă scopurile, Marco Polo II trebuie să devină mai atractiv. Baza legală trebuie să fie modificată şi procedurile de verificare trebuie să fie mai simple şi mai clare. În plus, condiţiile şi cerinţele pentru finanţare trebuie ajustate la scopul real, iar modificările trebuie realizate cât mai repede pentru a garanta efectul cel mai mare posibil.

Noi, în Parlamentul European, sprijinim şi sperăm un acces mai simplu la programul pentru întreprinderile mici, praguri mai mici şi mai simple pentru eligibilitatea proiectelor şi o creştere a subvenţiilor; cu alte cuvinte, un program mai funcţional şi eficient în mod direct.

Aceste modificări şi adaptări pot fi folosite ca exemplu pentru o Europă vitală, dinamică şi eficientă, pe care cetăţenii trebuie să o înţeleagă şi în al cărei viitor să se implice, în preajma alegerilor europene.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, vicepreşedintele Comisiei. -(IT) Doamnă preşedintă, onorabili deputaţi, deoarece ne apropiem de final, doresc să răspund la unele întrebări pe care mi le-aţi adresat şi să vă mulţumesc pentru sprijinul faţă de acest acord în primă lectură, care va ajuta categoric la îmbunătăţirea eficacităţii celui de-al doilea program Marco Polo.

Doresc să spun că, în ultimii ani, personalul meu - căruia îi mulţumesc din nou pentru activitatea sa - a început deja să reflecteze asupra programului Marco Polo după 2013 şi că această evaluare se va concentra, printre alte lucruri, pe punctele stabilite în acordul de compromis. În special, doresc să pun accent pe nevoia de diferenţiere între modurile de transport în condiţiile finanţării, pe baza siguranţei, performanţei de mediu şi eficienţei energetice, nevoia de a stabili asistenţa în funcţie de cereri încă din etapa de depunere a dosarului, luând în considerare nevoile întreprinderilor mici şi mijlocii, recunoaşterea recesiunii economice drept un motiv excepţional pentru extinderea duratei proiectelor şi reducerea pragurilor de eligibilitate în funcţie de produs.

În privinţa scăderii pragurilor, doresc să-l reasigur pe domnul Blokland de faptul că textul pe care îl adoptăm furnizează deja un prag mai redus pentru căile navigabile interioare. Nu cred că am fi putut face mai mult decât am făcut, cum costurile administrative cresc, dar cred că am trimis desigur semnalul pe care l-aţi solicitat.

Revenirea la reflecţiile noastre legate de programul Marco Polo după 2013: aşa cum am spus, temele vor include şi posibilitatea indicării normelor pentru pragurile minime de finanţare pentru proiectele propuse în termenii eficienţei energetice şi beneficiilor de mediu în plus la tonele-kilometrii transferate. Mai mult, posibilitatea asigurării consistenţei între programul Marco Polo, Planul de acţiune privind logistica şi programul TEN-T prin luarea măsurilor corespunzătoare pentru a coordona alocarea fondurilor comunitare, în special pentru autostrăzile maritime; şi nevoia de a lua în considerare caracteristicile specifice sectorului de căi navigabile interioare şi întreprinderilor mici şi mijlocii, de exemplu prin intermediul unui program dedicat sectorului de căi navigabile interioare.

În orice caz, Comisia intenţionează să prezinte comunicarea sa privind viitorul programului, cu posibilitatea unei propuneri privind un al treilea program Marco Polo, în timpul anului 2011.

 
  
MPphoto
 

  Ulrich Stockmann, raportor. - (DE) Doamnă preşedintă, domnule comisar, sunt de acord cu dumneavoastră. Putem emite un mesaj pozitiv mâine, şi anume că putem face amendamente plăcute cetăţenilor şi sensibile în legislaţia noastră când este necesar să facem aşa. Nu trebuie să emitem numai acest mesaj; trebuie de asemenea să lansăm o campanie informatică în ţările Europei, astfel încât să putem profita de atractivitatea programului, deoarece am realizat cu adevărat toate adaptările necesare. În prezent, există afaceri reale de obţinut la preţuri de nimic. Dacă nu putem să schimbăm nimic în prezent, atunci trebuie neapărat să reanalizăm întregul program.

Sper, doamnă Jensen, că nu va trebui să investim bani în alte programe, deoarece este o problemă importantă. Trebuie - şi vom face acest lucru - să eliminăm traficul acolo unde este posibil, dar este dificil. Domnule Blokland, aveţi deja un răspuns. Am renegociat transportul pe căi navigabile interioare şi am impus un compromis suplimentar asupra Consiliului, ca să mă exprim aşa. Problema noastră a fost să terminăm în primă lectură. Acesta este motivul pentru care nu am putut face o abordare prea radicală şi a trebuit să negociem ţinând cont atât de compromis, cât şi de consens. Ca rezultat, am realizat foarte mult.

Aştept cu nerăbdare dezbaterea fundamentală pe care o vom avea în scurt timp în legătură cu al treilea program, pe baza unei comunicări promise de Comisie, astfel încât să putem discuta toate chestiunile fundamentale, tot ce am specificat în propunerea comună pentru un compromis, cum ar fi dacă putem defalca programul în funcţie de moduri individuale de transport şi aşa mai departe. Atunci va deveni din nou interesant. Acum trebuie doar să funcţioneze, ca să nu stagneze, şi proiectele deja începute să nu mai continue în actuala criză. Efectiv ar fi păcat, pornind de la acest compromis. Mulţumirile mele încă o dată tuturor pentru opiniile lor.

 
  
MPphoto
 

  Preşedintele. - Dezbaterea este închisă.

Votul va avea loc mâine.

 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate