Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/0247(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0220/2009

Pateikti tekstai :

A6-0220/2009

Debatai :

PV 22/04/2009 - 21
CRE 22/04/2009 - 21

Balsavimas :

PV 23/04/2009 - 8.11
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2009)0285

Posėdžio stenograma
Trečiadienis, 2009 m. balandžio 22 d. - Strasbūras Tekstas OL

21. Konkurencingas krovinių vežimo Europos geležinkeliais tinklas (diskusijos)
Kalbų vaizdo įrašas
Protokolas
MPphoto
 
 

  Pirmininkė. − Kitas klausimas – Petr Duchoň pranešimas Transporto ir turizmo komiteto vardu dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl konkurencingo krovinių vežimo Europos geležinkeliais tinklo (COM(2008)0852 – C6-0509/2008 – 2008/0247(COD)) (A6-0220/2009).

 
  
MPphoto
 

  Petr Duchoň, pranešėjas. – (CS) Gerb. pirmininke, Komisijos nary, ponios ir ponai, Komisijos pasiūlymu siekiama sukurti Europos krovinių vežimo geležinkeliais koridorius, taip pat nustatyti šių koridorių valdymo ir administravimo taisykles. Komisija pasiūlymu bando didinti krovinių vežimo geležinkeliais konkurencingumą ir aš norėčiau pasinaudoti proga tam pritarti. Transporto ir turizmo komitetas svarstė Komisijos pasiūlymą, dėl kurio iš viso buvo pateikta 250 pakeitimų projektų. Derybose dėl pakeitimų projektų buvo pasiektas kompromisas, kuris sulaukė plačios politinių jėgų paramos. Kompromisas pasiektas daugiausiai dėl bandymo optimizuoti geležinkelių transportą kaip visumą kartu išsaugant pakankamą lankstumą krizinėms situacijoms spręsti. Komisijos siūlomas dokumentas taip pat buvo patikslintas ir supaprastintas, buvo akcentuota būtinybė kurti skirtingų šalių teisėtų interesų erdvę ir koridorių kūrimo, ir jų valdymo bei administravimo požiūriu. Buvo sustiprinta geležinkelių bendrovių pozicija administruojančioje institucijoje palyginti su tuo, kas buvo siūloma Komisijos pasiūlyme. Taip pat skiriamas svarbesnis vaidmuo organizacijoms, dalyvaujančioms Europos krovinių vežimo geležinkeliais koridoriuose. Buvo atsižvelgta į pastabas, susijusias su bendradarbiavimu su trečiosiomis šalimis, kurioms poveikį daro koridorius. Keletas pakeitimų susiję su geresne keleivinio ir krovininio geležinkelių transporto pusiausvyra. Taip pat pritarta reikalavimui dėl skaidraus sprendimų priėmimo kalbant apie linijų klasių skyrimą ir prioritetų taisyklių greitiesiems krovininiams traukiniams nustatymą. Baigdamas norėčiau padėkoti pagalbiniam pranešėjui ir Europos Parlamento darbuotojams už jų bendradarbiavimą, o gerb. Parlamento nariams – už jų kantrybę.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, Komisijos pirmininko pavaduotojas. (IT) Gerb. pirmininke, gerb. EP nariai, p. P. Duchoň, asmeniškai norėčiau padėkoti Parlamentui už sutikimą tai skubiai svarstyti šį pasiūlymą. Tikiu, kad jis yra ypač svarbus krovininio geležinkelių transporto plėtrai. Savo padėką ypač skiriu pranešėjui P. Duchoň ir transporto ir turizmo komitetui už jų pasirengimą ir kokybiškai atliktą darbą, kuris padėjo stiprinti teisėkūros pasiūlymą, nes juo pirmiausia siekiama Europos lygmeniu geriau integruoti geležinkelių transportą glaudžiai bendradarbiaujant infrastruktūros valdytojams.

Geležinkelių transportas yra paskutinė – pabrėžiu, paskutinė – transporto rūšis, išsaugojusi nacionalumą. Daugeliu atvejų traukiniui kirsti sieną vis dar gali būti sudėtinga. Infrastruktūros valdytojai yra didele dalimi atsakingi už šiuos sunkumus ir todėl mums reikia juos skatinti dirbti kartu ir valdant infrastruktūrą, ir planuojant bei įgyvendinant investicijas.

Krovinių vežimo infrastruktūrą turi reglamentuoti Europos politika, nes ji jau įgavo svarbų tarptautinį mastą. Priminčiau, kad 50 proc. krovinių vežimo paslaugų šiuo metu yra tarptautinio masto ir kad ateityje šis mastas didės.

Antra, pasiūlymu siekiama leisti plėstis krovinių vežimo geležinkeliais paslaugoms. Šis sektorius negali plėstis ir konkuruoti su kelių transporto sektoriumi ir (arba) jį papildyti be svarbių infrastruktūros, skirtos krovininiams traukiniams, tobulinimo. Šiandien didesnėje daugumoje valstybių narių krovininis geležinkelių transportas privalo prisiderinti prie keleivinio transporto poreikių. Deja, tai galioja ir infrastruktūros valdymui, ir investicijoms.

Trečia, šis pasiūlymas sudarys galimybes sėkmingiau integruoti geležinkelius į krovininio transporto sistemą ir Europoje kurti įvairiarūšį transportą. Iš tikrųjų siekiant, kad geležinkelių transportas galėtų svariai prisidėti prie Bendrijos transporto tikslų, geležinkelių infrastruktūra turi būti geriau susieta su kitų rūšių transportu, ypač su jūros ir kelių transportu.

Vis dėlto be pagrindinių pasiūlymo tikslų norėčiau paminėti keturis pagrindinius principus, kuriais grindžiamas svarstomas dokumentas. Pirmasis principas yra koridorių, taigi ir tinklo nustatymas. Šis nustatymas grindžiamas veikiau ekonominiais, o ne politiniais veiksniais. Antrasis principas yra infrastruktūros valdytojų bendradarbiavimo stiprinimas. Trečiasis principas, į kurį norėčiau pažvelgti išsamiau, susijęs su geresnėmis garantijomis infrastruktūros teikiamų paslaugų kokybės ir patikimumo požiūriu. Jas suteikia nuostatos, kuriomis infrastruktūros valdyme siekiama užtikrinti geresnę keleivinio ir krovininio transporto eisimo pusiausvyrą.

Tai nereiškia, kad visame nacionaliniame tinkle turi būti sistemiškai teikiama pirmenybė krovininiams traukiniams keleivinių traukinių atžvilgiu. Priešingai – leiskite paaiškinti – tai liečia paskirtus krovinių vežimo koridorius, t y. konkrečias ir aiškiai nustatytas linijas. Todėl krovininiai traukiniai daugiau nebus diskriminuojami, ypač ten, kur labiau reikia didesnio greičio ir punktualumo. Tai, mano nuomone, yra dalykas, kurį turime omenyje, kai kalbame apie krovinių vežimo koridorių apibrėžimą ar konkurencingo krovinių transporto skatinimą.

Pagaliau, ketvirtasis ramstis yra realaus strateginių terminalų tinklo apibrėžimas ir kūrimas. Šiuo atveju žodis „terminalas“ vartojamas plačiąja prasme ir apima krovinių perkrovimo stotis, uostų terminalus, logistikos platformas, kelius, geležinkelius ir pan., kurie yra būtinai reikalingi tinkamam krovinių vežimo koridorių ir transporto sistemos kaip visumos veikimui.

Būtent tai ketinau pasakyti ir norėčiau dar kartą padėkoti už Parlamento pasirengimą ir veiksmingumą, kuris man sukelia pasididžiavimą prisiminus, kad daugelį metų pats buvau šio Parlamento narys. Pranešėjas ir Transporto ir turizmo komitetas nusipelnė sveikinimų už gerai atliktą darbą. Ačiū.

 
  
MPphoto
 

  Georg Jarzembowski, PPE-DE frakcijos vardu. – (DE) Gerb. pirmininke, Komisijos pirmininko pavaduotojau, ponios ir ponai, visi tie, kurie dar esate salėje, ypač jūs, p. Lübberingai, mano frakcija pritaria Komisijos ketinimui didinti krovinių vežimą geležinkeliais kuriant tarptautinius eismo koridorius ir šiuo tikslu kurti konkrečias taisykles. Gerb. Komisijos pirmininko pavaduotojau, dėkojame jums ne tik už pasiūlymą, mes taip pat dėkojame jums už tai, kad šįvakar čia likote iki paties vidurnakčio, tačiau mes dirbame noriai. Ačiū.

Vis dėlto – ir čia galbūt paskelbiant Komisijos pasiūlymą įvyko nesusipratimas – mūsų frakcija kartu su pranešėju yra tvirtai įsitikinusi, kad negali būti jokio absoliutaus krovininių traukinių prioriteto visų kitų traukinių atžvilgiu, o įmanoma tik lengvesnė krovininio transporto prieiga, nes beveik visose valstybėse narėse geležinkelių tinklus naudoja ir krovininiai traukiniai, ir tarptautiniai, nacionaliniai, regioniniai ir priemiestiniai traukiniai.

Ypač esant veiklos sutrikimams negali atsitikti taip, kad sprendimus priima nutolusi tarnyba. Įgaliojimus ir toliau turi išsaugoti atskiri infrastruktūros operatoriai ir geležinkelio bendrovės, kad būtų įmanoma kiek įmanoma greičiau ir veiksmingai atkurti įprastą traukinių eismą. Netgi pagal specialų Europos krovininio geležinkelių transporto tinklų reglamentą valstybės narės ir toliau turi būti atsakingos už krovinių vežimo koridorių kūrimą ir keitimą. Bet koks įgaliojimų perdavimas Europos Komisijai nebūtų naudingas – su tuo turėtume sutikti. Pagaliau turėtų būti konsultuojamasi su geležinkelių bendrovėmis, siuntėjais ir ekspeditoriais dėl koridoriui skirtų taisyklių, nes jie turi praktinių žinių ir patirties apie tai, kaip veiksmingiausiai naudoti geležinkelių tinklą siekiant konkurencingo krovinių vežimo.

Dar kartą sveikinu pranešėją. Jis parengė puikų pranešimą, kurį komitete dauguma priėmė su dideliu džiaugsmu. Labai ačiū pranešėjui.

 
  
MPphoto
 

  Lily Jacobs, PSE frakcijos vardu. (NL) Tarptautiniai prekiniai traukiniai Europos Sąjunga rieda vidutiniu 18 kilometrų per valandą greičiu. 2007 m. vos 60 proc. visų prekinių traukinių atvyko į kelionės tikslą numatytu laiku. Kodėl? Kadangi tarptautinis prekių vežimo geležinkeliais transportas vis dar organizuojamas visiškai neveiksmingai. Taip prekių vežimas geležinkeliais aiškiai niekada nekonkuruos su prekių vežimu keliais. Šiuo greičiu mes nepasieksime Europos aplinkos tikslų ir nieko nebus iš mūsų siekio iki 2020 m. išmesti 20 proc. mažiau CO2.

Šiuo Europos Komisijos pasiūlymu siekiama Europos Sąjungoje sukurti konkurencingą prekių vežimo geležinkeliais tinklą. Tai galima pasiekti kuriant tarptautinius koridorius, skatinant intensyvesnį infrastruktūros valdytojų bendradarbiavimą ir geresnį valstybių narių investicijų tarpusavio koordinavimą, taip pat priimant geresnius susitarimus dėl prioritetų vėlavimų atveju. Taip galima labai pagerinti geležinkelių tinklo pajėgumus ir konkurencingumą.

Pirminis Komisijos pasiūlymas suteikti prioritetą prekiniams traukiniams visais vėlavimų atvejais yra perdėtas, tačiau dėl sklandaus bendradarbiavimo su pranešėju man pavyko pasiekti puikų kompromisą, kuris užtikrina lankstumą ir pragmatišką požiūrį. Deja, G. Albertini pasiūlymas pavertė šį svarbų skyrių dar vienu apvalkalu be turinio. Būtent todėl Europos Parlamento Socialistų frakcija balsuos prieš 71 pakeitimą.

Vis dėlto toks pasiūlymas, kokį matome prieš save, vis dar skatina žmones bendradarbiauti, o naudotojams ir rinkos operatoriams skiriamas reikiamas dėmesys planuojant ir įgyvendinant priemones. Atėjo laikas, kai pagaliau dirbome kartu dėl tikros vidaus rinkos geležinkelių transporto srityje ir todėl investavome į ekologišką ir tvarią ateitį.

 
  
MPphoto
 

  Michael Cramer, Verts/ALE frakcijos vardu. – (DE) Gerb. pirmininke, ponios ir ponai, taip pat dėkoju pranešėjui ir pagalbiniams pranešėjams už jų puikų bendradarbiavimą. Mes, Žaliųjų / Europos laisvojo aljanso frakcijos nariai, taip pat norime, kad geležinkeliais būtų vežama daugiau krovinių, tačiau ne keleivinio transporto eismo sąskaita. Keleivių judumas Europoje yra viešoji paslauga. Komisija ignoruoja tikrovę Europos geležinkelių tinkluose, kuriuose prekės ir keleiviai vežami tomis pačiomis linijomis. Neturėtų būti teikiama dogmatiška pirmenybė vienos ar kitos rūšies traukiniui.

Mes, Žalieji, norime naudotis „vieno langelio” principu, kad kiekvienam, kuris nori siųsti krovininius traukinius į kitas Europos šalis, būtų paskiriamas vienas kontaktinis asmuo. Be to, norime daugiau skaidrumo paskirstant linijas ir esant veiklos sutrikimams, kad, be kitų dalykų, būtų išvengiama neteisingų konkurencijos iškraipymų. Komisija ir jūs, kaip sutarčių saugotojas, turite nutraukti veiklą, kuri leidžia valstybinėms bendrovėms nemokamai rezervuoti linijas vien tik tam, kad jos galėtų neįleisti konkurentų.

Pagrindinė Parlamento koalicija atmetė mūsų pasiūlymus dėl triukšmo, ypač krovininio transporto eismo sukeliamo triukšmo, lygio mažinimo. Vis dėlto mes, Žalieji, ir toliau stengsimės, kad geležinkeliai ir toliau tausotų aplinką, ypač modifikuojant turimus krovininius vagonus.

 
  
MPphoto
 

  Ulrich Stockmann (PSE). - (DE) Gerb. pirmininke, krovininis geležinkelių transportas turi galimybių konkuruoti su krovininiu kelių transportu tik tuo atveju, jei jis bus išplėtotas visoje Europoje, ir būtent todėl aš pritariu tarptautinių krovinių vežimo eismo koridorių, kuriuose bus optimizuojamas krovininio transporto eismas, kūrimui. Kalbame būtent apie tai.

Šiuo pranešimu mes išsklaidėme pagrįstus nuogąstavimus dėl sumažėjusios keleivinio transporto kokybės, nustačius krovininio transporto judėjimo prioritetą. Vis dėlto mes turėsime dar daugiau dirbti prie pranešimo, nes esame šiame procese dalyvaujantys darbuotojai ir dalyvaujame tik pirmajame svarstyme. Ateityje taip pat turėsime atsižvelgti į tai, kaip reaguos valstybės narės.

Mums reikia kitokio pagrindo, kuriuo remiantis būtų skaičiuojamas koridorių skaičius. Parlamentas siūlė kiekvienai šaliai nustatyti po vieną koridorių. Manau, kad Vokietijoje mums reikėtų ŠiaurėsPietų ir RytųVakarų koridoriaus. Antra, turime apsvarstyti, ar įmanoma turėti alternatyvių koridorių srityse, kuriose galbūt yra mažiau mišriojo eismo. Trečia, turėtų būti aišku, kad bendras geležinkelių transporto pajėgumas neturi būti mažinamas.

Paskutinis, bet ne mažiau svarbus klausimas: daug piliečių susirūpinę, kad intensyvesnis krovinių transportas geležinkeliais kels daugiau triukšmo. Būtent todėl kitos parlamentinės kadencijos metu turime nedelsdami pradėti nuo opių įstatymų dėl triukšmo lygio mažinimo krovininiame geležinkelių transporte.

Laukiu daugiau darbo. Mes vis dar turime ką veikti. Labai ačiū pranešėjui, nes tai buvo tikrai geras kompromisas daug ginčių keliančiu klausimu.

 
  
MPphoto
 

  Gabriele Albertini (PPE-DE). - (IT) Gerb. pirmininke, ponios ir ponai, norėčiau pasveikinti P. Duchoň, nes pranešimas buvo puikus. Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) ir Europos demokratų frakcijos vardu pateikiau pakeitimą dėl 14 straipsnio 2 dalies. Remiantis šiuo straipsniu, esant papildomiems transporto eismo sunkumams, krovininiai traukiniai Europos krovinių vežimo koridoriuose turi prioritetą kitų traukinių atžvilgiu.

Italijoje ir didelėje Europos dalyje krovininis ir keleivinis transportas bendrai vyksta tomis pačiomis linijoms. Šiuo metu yra mažai atkarpų, skirtų kroviniams vežti. Toks prioritetas diskriminuotų regioninį keleivinį pagrindinių Italijos centrų transportą, pvz., Milano mieste, kuris yra trijuose TEN koridoriuose.

Siekiant išvengti situacijų, kuriose keleivinis transportas neproporcingai nukenčia dėl krovininio transporto, siūlau įtraukti minėtą pakeitimą, draudžiantį taikyti šias prioritetų taisykles priemiestinio transporto keleivių piko valandomis, kai dauguma žmonių vyksta į darbą. Piko valandos būtų nustatomos tik darbo dienomis, o jų trukmė ribojama daugiausiai iki trijų valandų ryte ir trijų valandų vėlią popietę.

Naudodamos infrastruktūros valdytojų pateiktą informaciją, valstybės narės apibrėžtų piko valandų trukmę kiekvienoje skirtingoje šalyje, atsižvelgdamos į regioninį ir tolimojo susisiekimo krovininį transportą.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, Komisijos pirmininko pavaduotojas. (IT) Gerb. pirmininke, gerb. EP nariai, šiandienos išvados šia tema, mano nuomone, yra labai konstruktyvios ir padeda perduoti labai aiškią žinią valstybėms narėms, būtent, kad Europos geležinkelių sistemai reikia koridorių, kurie tam tikru būdu būtų skirti kroviniams vežti. Šių koridorių kūrimas turi būti koordinuojamas ir nuoseklus Bendrijos lygmeniu, o dedant šias pastangas turi dalyvauti visos suinteresuotosios geležinkelio sektoriaus šalys.

Kalbant apie pranešėjo pasiūlytus kompromisinius pakeitimus, jie užtikrina geresnį perskirstymo procesą ir pajėgumų tarptautiniams krovininiams traukiniams rezervavimą kokybiškų geležinkelių linijų požiūriu, taip pat sukuria rezervinius pajėgumus trumpalaikiams poreikiams patenkinti. Komisija gali pritarti šiam požiūriui, ji taip pat gali pritarti kompromisiniam pakeitimui dėl tarptautinių krovininių traukinių valdymo esant eismo tinkle trikdžiams. Dėl visų kitų dalykų – Parlamentas yra nepriklausomas. Ačiū.

 
  
MPphoto
 

  Petr Duchoň, pranešėjas. – (CS) Diskusija parodė platų politinių jėgų pritarimą. Už tai norėčiau padėkoti ir pagalbiniams pranešėjams, ir visiems, dalyvaujantiems šioje diskusijoje. Manau, kad labiausiai bijoma krovininių traukinių ir keleivinių traukinių susidūrimo galimybės. Pateiktame dokumente atsižvelgiama į šį pavojų ir operatoriams paliekama pakankamai lankstumo spręsti krizines situacijas. Kalbant apie tinkamai ir sklandžiai veikiančias geležinkelio operacijas, tokių konfliktų neturėtų kilti ir nėra prasmės diskutuoti apie vienos ar kitos geležinkelių rūšies prioritetus. Todėl tai tik galimų konfliktų krizinėse situacijose klausimas, tačiau, kaip jau nurodžiau, svarbiausias dalykas čia yra palikti pakankamai įgaliojimų geležinkelio operatoriams ir šis dokumentas būtent tai ir daro.

 
  
MPphoto
 

  Pirmininkė. − Diskusijos baigtos.

Balsavimas vyks rytoj.

 
Teisinė informacija - Privatumo politika