Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2008/0247(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0220/2009

Iesniegtie teksti :

A6-0220/2009

Debates :

PV 22/04/2009 - 21
CRE 22/04/2009 - 21

Balsojumi :

PV 23/04/2009 - 8.11
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2009)0285

Debates
Trešdiena, 2009. gada 22. aprīlis - Strasbūra Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"

21. Eiropas dzelzceļa tīkls konkurētspējīgiem kravu pārvadājumiem (debates)
Visu runu video
PV
MPphoto
 
 

  Priekšsēdētāja. − Nākamais punkts ir Petr Duchoň ziņojums (A6-0220/2009) Transporta un tūrisma komitejas vārdā par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas dzelzceļa tīklu konkurētspējīgiem kravu pārvadājumiem (COM(2008)0852 – C6-0509/2008 – 2008/0247(COD)).

 
  
MPphoto
 

  Petr Duchoň, referents.(CS) Priekšsēdētājas kundze, komisār, dāmas un kungi! Komisijas priekšlikuma mērķis ir izveidot dzelzceļa kravu pārvadājumu koridorus un izstrādāt šo koridoru pārvaldības un administrēšanas noteikumus. Ar šo priekšlikumu Komisija vēlas uzlabot dzelzceļa kravu pārvadājumu konkurētspēju, un es gribētu izmantot izdevību un paust atzinību par to. Transporta un tūrisma komiteja ir diskutējusi par šo Komisijas priekšlikumu, ņemot vērā visus 250 iesniegtos grozījumu projektus. Sarunās par grozījumu projektiem tika panākts kompromiss, ko atbalstīja visas politiskās organizācijas. Kompromisu galvenokārt rada mēģinājums pilnīgot dzelzceļa transportu kopumā un vienlaikus saglabāt pietiekami daudz rīcības brīvības, lai risinātu krīzes situācijas. Komisijas iesniegtais dokumenta teksts ir arī pilnveidots un vienkāršots un ir uzsvērta katras valsts likumīgo interešu telpas radīšana gan koridoru izveidošanas, gan arī to pārvaldības un administrēšanas ziņā. Salīdzinot ar Komisijas priekšlikumā ierosināto, ir pastiprināta dzelzceļa uzņēmumu vieta administratīvajā iestādē. Lielāka nozīme piešķirta organizācijām, kas iesaistītas Eiropas dzelzceļu kravu transporta koridoros. Ir pieņemti komentāri attiecībā uz sadarbību ar trešām valstīm, ko skar šis koridors. Vairākos grozījumos veiksmīgāk līdzsvarotas dzelzceļa pasažieru un kravu transporta intereses. Ir pieņemta arī prasība par lēmumu pieņemšanas pārredzamību saistībā ar finansējuma piešķiršanu sliežu ceļu veidiem un prioritāšu noteikšanu ātrgaitas kravas vilcieniem. Noslēgumā es vēlētos pateikties ēnu referentam un Eiropas Parlamenta darbiniekiem par sadarbību, kā arī šā Parlamenta godājamajiem deputātiem par pacietību.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks.(IT) Priekšsēdētājas kundze, godātie deputāti, Duchoň kungs! Es personīgi vēlos pateikties Parlamentam par to, ka tik drīz piekritāt iepazīties ar šo priekšlikumu; es uzskatu, ka tas ir ārkārtīgi svarīgs dzelzceļa kravu pārvadājumu attīstībai. It īpaši es pateicos referentam P. Duchoň un Transporta un tūrisma komitejai par strādātgribu un paveiktā darba kvalitāti, kas palīdzēja nostiprināt tiesību akta priekšlikumu, kura mērķis vispirms bija veicināt veiksmīgāku dzelzceļa transporta integrāciju Eiropas līmenī, ciešāk sadarbojoties infrastruktūras pārvaldītājiem.

Dzelzceļa pārvadājumi ir pēdējais transporta veids ─ un es gribētu uzsvērt vārdu „pēdējais” ─ kas lielā mērā vēl ir saglabājies valsts mērogā. Šķērsot robežu ar vilcienu daudzos gadījumos vēl aizvien var būt sarežģīti. Infrastruktūru pārvaldītāji lielā mērā ir atbildīgi par šīm grūtībām, tāpēc mums vajag mudināt tos sadarboties vai nu infrastruktūras pārvaldības, vai ieguldījumu plānošanas un īstenošanas ziņā.

Kravu pārvadājumu infrasturktūra jāiekļauj Eiropas politikā, jo tai jau ir ievērojama starptautiska dimensija. Es gribētu atgādināt, ka 50 % kravu pārvadājumu pakalpojumu šobrīd ir starptautiski, un nākotnē šim apjomam ir tendence pieaugt.

Otrkārt, šī priekšlikuma mērķis ir veicināt dzelzceļa kravu pārvadājumu pakalpojumu paplašināšanos. Šī nozare nevar attīstīties un konkurēt ar autopārvadājumu nozari vai papildināt to, neveicot kravas vilcieniem pieejamo infrastruktūru ievērojamus uzlabojumus. Šobrīd lielākajā daļā dalībvalstu dzelzceļa kravas pārvadājumus nepieciešams pakārtot pasažieru pārvadājumu vajadzībām. Diemžēl tā patiešām ir taisnība gan attiecībā uz infrastruktūras pārvaldību, gan arī ieguldījumiem.

Treškārt, pateicoties šim priekšlikumam, daudz veiksmīgāk būs iespējams iekļaut dzelzceļus kravu pārvadājumu sistēmā un attīstīt komodalitāti Eiropā. Patiesībā, lai dzelzceļu pārvadājumi spētu dod būtiskāku ieguldījumu Kopienas transporta politikas mērķu sasniegšanā, dzelzceļu infrastruktūra veiksmīgāk jāsavieno ar citiem transporta veidiem, it īpaši ar jūras un autoceļu transportu.

Tomēr papildus šā priekšlikuma galvenajiem mērķiem es gribētu minēt četrus pamatprincipus, uz ko balstās dokumenta teksts, par ko mēs diskutējam. Pirmais princips ir koridoru un tādējādi tīkla noteikšana. Tai drīzāk ir ekonomisks, nevis politisks pamatojums. Otrs princips ir sadarbības nostiprināšana starp infrastruktūru pārvaldītājiem. Trešais princips, ko es gribētu aplūkot sīkāk, attiecas uz labākām infrastruktūras piedāvāto pakalpojumu kvalitātes un uzticamības garantijām, pateicoties izveidotajiem noteikumiem, lai infrastruktūras pārvaldībā labāk varētu līdzsvarot pasažieru un kravu pārvadājumus.

Tas nenozīmē, ka visā valsts dzelzceļu tīklā priekšrocības vienmēr būs kravas, nevis pasažieru vilcieniem; gluži otrādi ─ ļaujiet man paskaidrot ─ tas attiecas uz kravu pārvadājumu koridoriem, kas, jāsaka, ir konkrēti noteiktas līnijas. Tāpēc kravas vilcieni cietīs mazāk, īpaši tad, ja būs nepieciešams lielāks ātrums un/vai precizitāte. Mūsuprāt, tieši par to mēs domājam, kad runājam par kravas pārvadājumu koridoru definēšanu vai konkurētspējas veicināšanu kravu pārvadājumu jomā.

Un visbeidzot ─ ceturtais princips ir reāla stratēģisko terminālu tīkla definīcija un izveidošana. Šajā gadījumā vārds „termināls” ir lietots tā plašākajā nozīmē, lai iekļautu vilcienu parkus, ostu terminālus, preču iekraušanas platformas, ceļus, dzelzceļus un tamlīdzīgi, kas obligāti ir nepieciešami kravu pārvadājumu koridoru un visas transporta sistēmas darbībai kopumā.

Tas ir viss, ko gribēju sacīt, un es vēlreiz gribētu jums pateikties par Parlamenta ātro rīcību un efektīvo darbību. Tas man ar lepnumu liek atcerēties to, ka arī es vairākus gadus esmu Parlamenta deputāts. Referents un Transporta komiteja ir pelnījuši atzinību par paveikto darbu. Paldies!

 
  
MPphoto
 

  Georg Jarzembowski, PPE-DE grupas vārdā. - (DE) Priekšsēdētājas kundze, Komisijas priekšsēdētāja vietnieka kungs, dāmas un kungi un tie klausītāji, kas joprojām atrodas šajā zālē, it īpaši Lübbering kungs! Mana grupa atbalsta Komisijas galveno mērķi palielināt dzelzceļa kravu pārvadājumu apjomu, izveidojot pārrobežu satiksmes koridorus un īpašus noteikumus šim nolūkam. Priekšsēdētāja vietnieka kungs, mēs jums pateicamies ne vien par priekšlikumu, bet arī par to, ka jūs šovakar esat izturējis līdz pat pusnaktij; bet mums patīk strādāt. Paldies!

Turklāt, un šajā vietā droši vien Komisijai, paziņojot priekšlikumu, ir nedaudz samežģījusies mēle, mūsu grupa kopā ar mūsu referentu noteikti uzskata, ka kravas vilcieniem nedrīkst piešķirt neierobežotas priekšrocības, salīdzinot ar citiem vilcieniem, ir tikai jāatvieglo piekļuve kravu pārvadājumiem, jo gandrīz visās dalībvalstīs pa sliežu ceļiem pārvietojas kravas vilcieni un starptautiskās, valsts, reģionālās un vietējās satiksmes vilcieni.

Īpaši satiksmes traucējumu gadījumos nevar būt tā, ka izlemj kāda attālināta iestāde; atbildīgiem jābūt atsevišķiem infrastruktūras pārvaldītājiem un dzelzceļu uzņēmumiem, lai iespējami drīzāk un efektīvāk varētu atjaunot dzelzceļu satiksmi. Arī pēc īpašu noteikumu pieņemšanas attiecībā uz Eiropas dzelzceļa kravu pārvadājumu tīklu dalībvalstīm jāturpina būt atbildīgām par kravu pārvadājumu koridoru ierīkošanu un izmaiņām tajos. Nebūtu lietderīgi likt Eiropas Komisijai atbildēt par visu ─ par to mums būtu jāvienojas. Visbeidzot, izstrādājot noteikumus attiecībā uz pārvadājumu koridoriem, jāapspriežas ar dzelzceļu uzņēmumiem, kravu nosūtītājiem un pārvadātājiem, jo viņiem ir praktiskas zināšanas un pieredze, kā visefektīvāk izmantot dzelzceļu tīklu, lai veicinātu kravu pārvadājumu konkurētspēju.

Vēlreiz apsveicu referentu! Viņš ir sagatavojis lielisku ziņojumu, ko komitejā pieņēma pārliecinošs vairākums. Es pateicos referentam!

 
  
MPphoto
 

  Lily Jacobs, PSE grupas vārdā.(NL) Starptautiskie preču vilcieni ripo cauri Eiropas Savienībai ar ātrumu 18 kilometri stundā. Tikai 60 % visu preču vilcienu 2007. gadā savu galamērķi sasniedza paredzētajā laikā. Kāpēc? Tāpēc, ka starptautiskie preču pārvadājumi ar vilcieniem joprojām tiek organizēti pilnīgi neefektīvi. Tādā veidā dzelzceļa kravu pārvadājumi noteikti nekad nevarēs konkurēt ar autopārvadājumiem. Ar šādu ātrumu mēs nekad nesasniegsim Eiropas mērķus vides jomā, un mēs nekad nesasniegsim savu mērķi līdz 2020. gadam par 20 % samazināt CO2 emisijas.

Eiropas Komisijas priekšlikuma mērķis ir izveidot Eiropas Savienībā konkurētspējīgu preču pārvadājumu dzelzceļu tīklu. To var paveikt, izveidojot pārrobežu koridorus, uzlabojot infrastruktūru pārvaldītāju sadarbību un investīciju savstarpējo koordināciju dalībvalstu starpā un labāk sagatavojoties kavēšanās gadījumiem. Tādējādi ievērojami var uzlabot dzelzceļu tīklu jaudu un konkurētspēju.

Komisijas sākotnējais priekšlikums kavēšanās gadījumos vienmēr piešķirt prioritāti preču vilcieniem bija pārāk plašs, taču, pateicoties rūpīgai sadarbībai ar referentu, es panācu lielisku kompromisu, kas nodrošina rīcības brīvību un praktisku pieeju. Diemžēl G. Albertini priekšlikums tagad šo svarīgo nodaļu iznīcināja. Tāpēc Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā balsos pret 71. grozījumu.

Tagad priekšlikums ─ tāds, kāds tas ir mūsu priekšā, tomēr aizvien mudina cilvēkus sadarboties, un lietotāji un tirgus operatori pienācīgi ir iesaistīti plānošanas un īstenošanas procesā. Tagad mēs beidzot kopīgi strādājām pie reāla dzelzceļa pārvadājumu iekšējā tirgus izveidošanas un tādējādi veicām ieguldījumu ekoloģiskas un ilgtspējīgas nākotnes labā.

 
  
MPphoto
 

  Michael Cramer , Verts/ALE grupas vārdā. – (DE) Priekšsēdētājas kundze, dāmas un kungi! Arī es pateicos referentam un ēnu referentiem par teicamo sadarbību. Mūsu grupa, Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa, arī gribam, lai pa dzelzceļiem pārvadātu lielāku kravu apjomu, taču mēs negribam, lai tas negatīvi ietekmētu pasažieru pārvadājumus. Pasažieru mobilitāte ir Eiropas sabiedrisko pakalpojumu daļa. Komisija neņem vērā Eiropas dzelzceļu tīklu patieso stāvokli, kur preču un pasažieru pārvadāšanai izmanto vienus un tos pašus sliežu ceļus. Nevajadzētu radīt obligātas priekšrocības ne viena, ne arī otra veida vilcieniem.

Mēs, Zaļie, gribam izmantot vienas pieturas aģentūras, lai ikvienam, kas Eiropā pāri robežām grib sūtīt preču vilcienus, būtu viena kontaktpersona. Mēs turklāt gribam daudz pārredzamāku ceļu iedalīšanas procedūru un lielāku pārredzamību gadījumos, kad notiek darbības traucējumi, lai citu starpā nepieļautu konkurences kropļojumus. Komisijai un jums kā līgumu sargātājiem jānovērš prakse, kas ļauj valsts uzņēmumiem saglabāt bezmaksas sliežu ceļus vienīgi tādēļ, lai norobežotos no konkurentiem.

Mūsu priekšlikumus par trokšņu, īpaši kravu pārvadājumu radīto trokšņu, līmeņa samazināšanu, šeit Parlamentā noraidīja galvenā partiju koalīcija. Tomēr mēs, Zaļie, turpināsim popularizēt dzelzceļus, lai tie paliktu ekoloģisks transporta veids, jo īpaši veicot pašreizējo preču vagonu modernizāciju.

 
  
MPphoto
 

  Ulrich Stockmann (PSE). (DE) Priekšsēdētājas kundze, dzelzceļa kravu pārvadājumu konkurences cīņā ar autotransporta kravu pārvadājumiem, kravu pārvadājumiem pa sliežu ceļiem tikai tad būs iespējams uzvarēt, ja šie pārvadājumi patiešām notiks Eiropas mērogā, un tādēļ es atzinīgi vērtēju pārrobežu kravu pārvadājumu koridoru ierīkošanu, kas palīdzēs optimizēt kravu pārvadājumus. Par to arī šeit ir runa.

Ar šo ziņojumu mēs izkliedējām pamatotās bažas par pasažieru pārvadājumu kvalitātes samazināšanos, ja noteikumos būs paredzētas priekšrocības kravu pārvadājumiem. Tomēr mums vēl jāturpina strādāt pie šī ziņojuma, jo mēs esam procesa veidotāji un vēl mēs esam tikai pie pirmā lasījuma. Nākotnē mums jāņem vērā arī dalībvalstu reakcija.

Koridoru skaita aprēķiniem mums vajadzīgs cits koeficients. Parlaments ierosināja katrai valstij vienu koridoru. Es uzskatu, ka mums Vācijā vajadzētu divus koridorus: vienu ziemeļu–dienvidu un vienu austrumu–rietumu koridoru. Otrkārt, mums jāapsver iespēja izveidot alternatīvus koridorus apgabalos, kur nenotiek intensīva jauktā satiksme. Treškārt, skaidri jānosaka, ka nedrīkst samazināt dzelzceļa pārvadājumu kopējo jaudu.

Un visbeidzot, bet ne mazāk svarīgi ─ daudzi pilsoņi uztraucas par to, ka, palielinoties dzelzceļa kravu pārvadājumu apjomam, palielināsies trokšņu līmenis. Tādēļ nākamajā Parlamenta sasaukumā mums tūlīt jāsāk izstrādāt pamatots tiesību akts par dzelzceļa kravu pārvadājumu radīto trokšņu līmeņa samazināšanu.

Es priecājos par šo gaidāmo darbu. Mums vēl daudz kas ir jādara. Es pateicos referentam, jo tas patiešām ir labs kompromiss tik ļoti strīdīgā jautājumā.

 
  
MPphoto
 

  Gabriele Albertini (PPE-DE). – (IT) Priekšsēdētājas kundze, dāmas un kungi! Es vēlētos izteikt atzinību referentam par šo izcilo ziņojumu. Es Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) un Eiropas Demokrātu grupas vārdā iesniedzu apspriešanai 14. panta 2. punkta grozījumu. Saskaņā ar šo pantu, ja satiksmes plūsmā ir radušies papildu traucējumi, kravas vilcieniem Eiropas kravu pārvadājumu koridoros ir prioritāte attiecībā pret citiem vilcieniem.

Itālijā un arī lielākajā Eiropas daļā kravas un pasažieru pārvadājumiem izmanto vienus un tos pašus sliežu ceļus; pašlaik daži posmi ir paredzēti kravu pārvadājumiem. Šādas prioritātes dēļ cietīs reģionālie pasažieru pārvadājumi galvenajos Itālijas centros, piemēram, Milānā, kur atrodas trīs TEN koridori.

Lai novērstu pasažieru pārvadājumu pārmērīgu diskrimināciju kravu pārvadājumu dēļ, es ierosināju iekļaut iepriekš minēto grozījumu, kas aizliedz šo prioritāro noteikumu piemērošanu pastāvīgo pasažieru pārvietošanās sastrēgumstundās, kad visvairāk cilvēku dodas uz darbu. Sastrēgumstundas vajadzētu maksimāli ierobežot līdz noteiktam laika posmam tikai darba dienās līdz trim stundām rītos un trim stundām vēlā pēcpusdienā.

Izmantojot infrastruktūru pārvaldītāju sniegto informāciju, katrai dalībvalstij jānosaka sastrēgumstundu laika posms katrai atsevišķai valstij, paturot prātā reģionālos un tālsatiksmes kravu pārvadājumus.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks.(IT) Priekšsēdētājas kundze, godātie deputāti! Šodien izdarītie secinājumi par šo jautājumu, manuprāt, ir ārkārtīgi pozitīvi un palīdz paust ļoti skaidru vēsti dalībvalstīm, proti, ka Eiropas dzelzceļa sistēmai vajag koridorus, kas zināmā mērā ir paredzēti tikai kravu pārvadājumiem. Šo koridoru ierīkošana jākoordinē un tai jābūt saskaņotai Kopienas līmenī un visām dzelzceļa nozarē ieinteresētajām pusēm jāiesaistās šajā procesā.

Attiecībā uz referenta ierosinātajiem kompromisa grozījumiem: tie paredz uzlabot pārdalīšanas procesa un jaudas rezerves uzlabojumus starptautiskajiem kravas vilcieniem paredzēto sliežu ceļu kvalitātes ziņā, kā arī izveidot jaudas rezerves īstermiņa pieprasījumam. Komisija var apstiprināt šo pieeju, tāpat tā var arī apstiprināt kompromisa grozījuma par starptautisko kravas vilcienu pārvaldību tīkla traucējumu gadījumā. Attiecībā uz pārējo Parlamentam ir neatkarīga nostāja. Paldies!

 
  
MPphoto
 

  Petr Duchoň, referents. – (CS) Šīs debates uzskatāmi parādīja diezgan plašu vienošanos politisko grupu starpā. Tāpēc es gribētu pateikties ne vien ēnu referentiem, bet arī visiem, kas piedalījās šajās debatēs. Manuprāt, vislielākās bažas rada kravas un pasažieru vilcienu iespējamais konflikts. Iesniegtais dokumenta teksts ņem vērā šo risku un saglabā operatoriem pietiekami daudz iespēju brīvi rīkoties krīzes situācijās. Lai dzelzceļš darbotos atbilstīgi un nevainojami, protams, nav pieļaujami šādi konflikti, un nav jēgas debatēt par viena vai otra dzelzceļa pārvadājumu veida prioritātēm. Tāpēc iespējamais konflikts var rasties vienīgi krīzes situācijās, bet, kā jau es norādīju, tad šeit galvenokārt ir jāsaglabā pietiekami daudz pilnvaru dzelzceļa operatoru rokās, un šis dokuments tieši to arī dara.

 
  
MPphoto
 

  Priekšsēdētāja. − Debates ir slēgtas.

Balsojums notiks rītdien.

 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika