Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/0247(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0220/2009

Texte depuse :

A6-0220/2009

Dezbateri :

PV 22/04/2009 - 21
CRE 22/04/2009 - 21

Voturi :

PV 23/04/2009 - 8.11
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0285

Stenograma dezbaterilor
Miercuri, 22 aprilie 2009 - Strasbourg Ediţie JO

21. Reţeaua feroviară europeană pentru un transport de marfă competitiv (dezbatere)
Înregistrare video a intervenţiilor
Proces-verbal
MPphoto
 
 

  Preşedintele. - Următorul punct este raportul întocmit de domnul Petr Duchoň, în numele Comisiei pentru transport şi turism, referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind reţeaua feroviară europeană pentru un transport de marfă competitiv (COM (2008)0852 – C6-0509/2008 – 2008/0247(COD)) (A60220/2009).

 
  
MPphoto
 

  Petr Duchoň, raportor. -(CS) Doamnă preşedintă, domnule comisar, doamnelor şi domnilor, scopul propunerii Comisiei este crearea coridoarelor europene pentru transportul feroviar de marfă, precum şi stabilirea regulilor pentru conducerea şi administrarea acestor coridoare. Prin propunerea sa, Comisia încearcă să crească competitivitatea transportului feroviar de marfă şi doresc să profit de ocazie pentru a saluta acest lucru. Comisia pentru transport şi turism a discutat propunerea Comisiei, pentru care au fost prezentate 250 de proiecte de amendamente. În negocierile legate de proiectele de amendamente s-a ajuns la un compromis care a câştigat sprijinul spectrului politic. Compromisul apare în principal din încercarea de a optimiza transportul feroviar ca un întreg şi în acelaşi timp de a păstra o flexibilitate suficientă pentru rezolvarea situaţiilor de criză. Textul propus de către Comisie a fost de asemenea îmbunătăţit şi simplificat şi s-a pus accent pe crearea spaţiului pentru interesele legitime ale fiecărei ţări, atât în privinţa înfiinţării coridoarelor, cât şi în privinţa conducerii şi administrării lor. Poziţia societăţilor feroviare în cadrul autorităţii administrative a fost consolidată în comparaţie cu propunerea Comisiei. De asemenea, s-a acordat un rol mai puternic organizaţiilor implicate în coridoarele europene de transport feroviar de marfă. Comentariile legate de cooperarea cu ţările terţe afectate de coridor au fost acceptate. Un număr de modificări implică un echilibru mai bun al intereselor între transportul de călători şi transportul feroviar de marfă. De asemenea, s-a acceptat o solicitare de transparenţă în luarea deciziilor privind alocarea categoriilor de camioane şi stabilirea regulilor de prioritate pentru trenurile de marfă de mare viteză. În concluzie, doresc să mulţumesc raportorului alternativ şi personalului Parlamentului European pentru cooperare, precum şi onorabililor membri ai acestei Camere pentru răbdare.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, vicepreşedintele Comisiei. - (IT) Doamnă preşedintă, onorabili membri, domnule Duchoň, în ceea ce mă priveşte doresc să mulţumesc Parlamentului pentru că a fost de acord să analizeze această propunere în mod atât de prompt; Cred că este extrem de importantă pentru dezvoltarea transportului feroviar de marfă. Mulţumirile mele speciale se îndreaptă spre domnul raportor Duchoň şi Comisia pentru transport şi turism pentru amabilitatea lor şi calitatea activităţii desfăşurate, care a ajutat la consolidarea unei propuneri legislative destinată în primul rând transportului feroviar integrat la nivel european prin cooperarea strânsă între administratorii de infrastructură.

Transportul feroviar este ultima - aş accentua acest lucru, ultima - modalitate de transport care păstrează o dimensiune naţională. Traversarea frontierei cu trenul poate fi încă dificilă în multe cazuri. Administratorii de infrastructură sunt în mare măsură responsabili pentru această dificultate şi deci trebuie să îi încurajăm să coopereze, atât în ceea ce priveşte gestionarea infrastructurii, cât şi planificarea şi realizarea investiţiilor.

Infrastructura pentru mărfuri trebuie să fie supusă politicii europene pentru că are o dimensiune internaţională semnificativă. V-aş reaminti că 50% din serviciile transportului de marfă sunt acum internaţionale şi acest procent va creşte în viitor.

În al doilea rând, propunerea are ca scop să permită extinderea serviciilor de transport feroviar de marfă. Acest sector nu se poate dezvolta şi nu poate concura cu şi/sau suplimenta sectorul rutier fără o îmbunătăţire considerabilă a infrastructurii disponibile pentru trenurile de marfă. În prezent, în majoritatea largă a statelor membre, transportul feroviar de marfă trebuie să corespundă nevoilor transportului de călători. Din păcate, acest lucru este adevărat atât pentru gestionarea infrastructurii, cât şi pentru investiţii.

În al treilea rând, această propunere va face posibilă cu mai mult succes integrarea căilor ferate în sistemul de transport de marfă şi dezvoltarea comodalităţii în Europa. De fapt, pentru ca transportul feroviar să poată să contribuie substanţial la atingerea scopurilor transportului comunitar, infrastructura feroviară trebuie să fie mai bine corelată cu alte moduri de transport, în special cu transportul maritim şi rutier.

În completarea principalelor obiective ale propunerii totuşi doresc să menţionez patru principii esenţiale pe care se bazează textul pe care îl discutăm. Primul principiu este identificarea coridoarelor şi deci a reţelei. Această identificare se bazează mai degrabă pe factorii economici, decât pe cei politici. Al doilea principiu este cooperarea consolidată între administratorii de infrastructură. Al treilea principiu, pe care doresc să îl analizez mai detaliat, se referă la garanţii mai bune privind calitatea şi siguranţa serviciilor furnizate de infrastructură, datorită prevederilor menite să aducă un echilibru mai bun între transportul de călători şi transportul de marfă în gestionarea infrastructurii.

Acest lucru nu înseamnă a acorda sistematic prioritate trenurilor de marfă în raport cu trenurile de călători din întreaga reţea naţională; dimpotrivă - permiteţi-mi să clarific - acest lucru se referă la coridoarele dedicate transportului de marfă, şi anume la linii de transport identificate specific şi clar. Trenurile de marfă nu vor fi deci sistematic penalizate, în special unde există o nevoie mai mare pentru viteză şi/sau punctualitate. Acest lucru, în opinia mea, reprezintă rezultatul pe care dorim să îl avem în realitate atunci când vorbim despre definirea coridoarelor pentru transportul de marfă sau promovarea transportului competitiv de marfă.

În final, al patrulea principiu este definirea şi crearea unei reţele reale de terminale strategice. În acest caz, cuvântul „terminal” este folosit în sensul mai larg, pentru a include parcul de vagoane, terminalele portuare, platformele logistice, şoselele, căile ferate şi aşa mai departe, care sunt indispensabile pentru funcţionarea corespunzătoare a coridoarelor de transport de marfă şi a sistemului de transport ca un întreg.

Acestea sunt lucrurile pe care am vrut să le prezint şi doresc să vă mulţumesc din nou pentru promptitudinea şi eficienţa Parlamentului care mă fac să îmi amintesc cu mândrie că eu însumi sunt deputat în această Cameră de mulţi ani. Raportorul şi Comisia pentru transport merită să fie felicitaţi pentru activitatea lor. Vă mulţumesc.

 
  
MPphoto
 

  Georg Jarzembowski, în numele Grupului PPE-DE. - (DE) Doamnă preşedintă, domnule vicepreşedinte al Comisiei, doamnelor şi domnilor şi stimat auditoriu, în special domnule Lübbering. Grupul meu sprijină problema fundamentală a Comisiei de creştere a transportului feroviar de marfă prin crearea coridoarelor de transport transfrontaliere şi regulamentele speciale în acest scop. Domnule vicepreşedinte, vă mulţumesc nu numai pentru propunere; vă mulţumesc, de asemenea, pentru faptul că, dincolo de orice obstacole, aţi continuat dezbaterile până la miezul nopţii, astăzi, însă dorim să lucrăm. Vă mulţumesc.

În plus, şi se poate să existe o greşeală în anunţul propunerii comisiei dumneavoastră, grupul nostru, alături de raportorul nostru competent, este ferm convins că nu există nicio prioritate pentru trenurile de marfă faţă de alte trenuri, doar un acces mai simplu pentru transportul de marfă, deoarece în aproape toate statele membre reţelele feroviare sunt folosite atât de trenurile de marfă, cât şi de trenurile internaţionale, naţionale, regionale şi locale.

În cazurile întreruperilor operaţionale în special, nu putem lua decizii prin corespondenţi; competenţa trebuie să rămână la operatorii individuali de infrastructură şi societăţile feroviare, astfel încât transportul feroviar normal să poată fi reluat cât mai rapid şi eficient posibil. Chiar cu reglementarea specială pentru reţeaua feroviară europeană de marfă, statele membre trebuie să continue să fie responsabile pentru crearea şi modificarea coridoarelor dedicate transportului de marfă. Orice fel de transfer de competenţă către Comisia Europeană nu ar fi folositor, asupra acestui lucru ar trebui să fim de acord. În final, societăţile feroviare, expeditorii şi agenţii de expediere ar trebui să fie consultaţi în legătură cu reglementările coridoarelor, deoarece au cunoştinţe practice şi experienţă în eficientizarea folosirii reţelei feroviare pentru transportul competitiv de marfă.

Încă o dată transmit felicitările mele raportorului. A redactat un raport excelent care a fost adoptat în comisie cu mare mulţumire în cea mai mare parte. Mulţumirile mele domnului raportor.

 
  
MPphoto
 

  Lily Jacobs, în numele Grupului PSE. - (NL) Trenurile de marfă transfrontaliere se deplasează prin Uniunea Europeană cu o viteză medie de 18 kilometri pe oră. În 2007, doar 60% din toate trenurile de marfă au ajuns la destinaţiile lor la ora programată. De ce? Pentru că transportul internaţional de marfă cu trenul este încă organizat într-o manieră total ineficientă. Astfel, este clar că transportul de marfă cu trenul nu poate concura niciodată cu transportul rutier de marfă. Conform acestui calcul, nu vom îndeplini obiectivele europene de mediu şi intenţia noastră de a emite cu 20% mai puţin CO2 până în 2020 nu se va realiza.

Scopul acestei propuneri a Comisiei Europene este crearea unei reţele feroviare competitive pentru transportul de mărfuri în Uniunea Europeană. Acest lucru poate fi realizat prin crearea coridoarelor transfrontaliere, prin realizarea cooperării extinse între administratorii de infrastructură şi o mai bună coordonare comună a investiţiilor între statele membre şi prin acorduri de prioritate mai bune în cazul întârzierilor. Astfel, capacitatea şi competitivitatea reţelei feroviare poate fi îmbunătăţită considerabil.

Propunerea iniţială a Comisiei de a acorda prioritate trenurilor de marfă în cazul întârzierilor a mers prea departe, dar datorită cooperării raţionale cu raportorul, am ajuns la un compromis excelent care garantează flexibilitatea şi o abordare pragmatică. Din păcate, propunerea Albertini a transformat această secţiune importantă într-o altă „cochilie goală”. Iată de ce Grupul Socialist din Parlamentul European va vota împotriva amendamentului 71.

Propunerea, aşa cum este prezentată astăzi în faţa noastră, reuşeşte totuşi să încurajeze oamenii să colaboreze, iar utilizatorilor şi operatorilor de pe piaţă li se acordă atenţia cuvenită în ceea ce priveşte planificarea şi punerea în aplicare a acesteia. Este momentul ca, în sfârşit, să colaborăm pe o piaţă internă reală pentru transportul feroviar şi astfel să investim într-un viitor ecologic şi durabil.

 
  
MPphoto
 

  Michael Cramer, în numele Grupului Verts/ALE. - (DE) Doamnă preşedintă, doamnelor şi domnilor, mulţumesc şi eu raportorului şi raportorilor alternativi pentru cooperarea lor excelentă. Noi, în Grupul Verzilor/Alianţa Liberă Europeană, dorim de asemenea să fie transportate mai multe mărfuri pe căile ferate, dar nu în detrimentul transportului de călători. Mobilitatea călătorilor este un serviciu public în Europa. Comisia ignoră realităţile reţelelor feroviare europene, în care mărfurile şi călătorii sunt transportaţi pe aceleaşi căi feroviare. Nu trebuie să existe nicio prioritate dogmatică pentru un tip de tren sau altul.

Noi, Grupul Verzilor, dorim să folosim birourile unice pentru crearea unei singure persoane de contact pentru oricine doreşte să trimită trenuri de marfă dincolo de frontiere în Europa. În plus, dorim mai multă transparenţă în alocarea rutelor şi în timpul întreruperilor operaţionale, pentru evitarea, printre altele, a concurenţei neloiale. Comisia şi dumneavoastră, în calitate de gardian al tratatelor, trebuie să eliminaţi practica care permite societăţilor aflate în proprietatea statului să rezerve rute gratuit numai pentru a evita competitorii.

Propunerile noastre privind reducerea zgomotului, în special cel generat de transportul de marfă, au fost respinse de coaliţia majoritară din plen. Totuşi, noi, Grupul Verzilor, vom continua să facem lobby pentru a menţine aspectul ecologic al căilor ferate, în special prin adaptarea vagoanelor de marfă existente.

 
  
MPphoto
 

  Ulrich Stockmann (PSE).-(DE) Doamnă preşedintă, la concurenţă cu transportul rutier de marfă, transportul de marfă pe căile ferate are o şansă dacă este efectiv dezvoltat în întreaga Europă, de aceea apreciez introducerea coridoarelor de transport de marfă transfrontaliere, pe baza cărora se va optimiza transportul de marfă. Despre aceasta este vorba.

Prin acest raport, am detensionat anumite temeri legitime privind o reducere a standardului transportului de călători, prin reglementări de prioritate stabilite pentru transportul de marfă. Totuşi, trebuie să mai lucrăm la raport, deoarece suntem implicaţi în proces şi suntem doar în primă lectură. În viitor, trebuie să ţinem cont de reacţia statelor membre.

Avem nevoie de o bază diferită de calculare a numărului coridoarelor. Parlamentul a propus una pentru fiecare ţară. Cred că noi, în Germania, am avea nevoie de un coridor nord-sud şi un coridor est-vest. În al doilea rând, trebuie să luăm în considerare dacă sunt posibile coridoarele alternative în zone care au mai puţin trafic mixt. În al treilea rând, trebuie să fie clar că nu trebuie redusă capacitatea globală a transportului feroviar.

Nu în ultimul rând, mulţi cetăţeni sunt îngrijoraţi că mai mult transport de marfă pe căile ferate va genera şi mai mult zgomot. Iată de ce, imediat în următoarea legislatură, trebuie să începem cu legislaţia sensibilă privind reducerea zgomotului în transportul rutier de marfă.

Aştept cu nerăbdare activităţile următoare. Încă mai avem lucruri de rezolvat. Mulţumirile mele raportorului, pentru că acesta a fost realmente un bun compromis într-o chestiune litigioasă.

 
  
MPphoto
 

  Gabriele Albertini (PPE-DE). - (IT) Domnule preşedinte, doamnelor şi domnilor, doresc să îl felicit pe domnul Duchoň cu privire la raportul său genial. Am depus un amendament în numele Grupului Partidului Popular European (Creştin-Democrat) şi al Democraţilor Europeni, cu privire la articolul 14 alineatul (2). În conformitate cu acest articol, în cazul dificultăţilor suplimentare în fluxul transportului, trenurile de marfă au prioritate faţă de alte trenuri care circulă pe coridoarele europene de transport de marfă.

În Italia şi în mare parte a Europei, transportul de marfă şi cel de călători folosesc aceleaşi linii; în prezent există câteva secţiuni dedicate transportului de marfă. Acest tip de prioritate ar penaliza transportul regional de călători în centrele principale din Italia, de exemplu în oraşul Milano, care este situat pe trei coridoare TEN.

Pentru a evita o situaţie în care transportul de călători suferă disproporţionat în detrimentul transportului de marfă, am sugerat includerea amendamentului menţionat mai sus care interzice aplicarea acestor reguli de prioritate în timpul orelor de vârf de trafic al navetiştilor, când cei mai mulţi circulă spre lucru. Orele de vârf de trafic ar trebui limitate la un interval orar maxim, numai în zilele lucrătoare, de trei ore dimineaţa şi trei ore după-amiaza târziu.

Cu informaţiile oferite de administratorii de infrastructură, fiecare stat membru ar defini perioada de ore de vârf pentru ţara proprie, ţinând cont de transportul de marfă regional şi pe distanţe lungi.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, vicepreşedintele Comisiei. - (IT) Domnule preşedinte, onorabili membri, concluziile prezente legate de acest subiect sunt extrem de pozitive din punctul meu de vedere şi ajută la transmiterea unui mesaj foarte clar statelor membre, şi anume că sistemul european feroviar are nevoie de coridoare care sunt într-un fel dedicate transportului de mărfuri. Creare acestor coridoare trebuie să fie coordonată şi consistentă la nivel comunitar şi toate părţile interesate din sectorul feroviar trebuie să participe la acest efort.

În ceea priveşte amendamentele de compromis propuse de raportor, acestea prevăd o îmbunătăţire a procesului de repartiţie şi a rezervei de capacitate în ceea ce priveşte calitatea liniilor de cale ferată pentru trenurile internaţionale de marfă, cât şi stabilirea unei capacităţi de rezervă pentru cererile pe termen scurt. Comisia poate accepta această abordare pentru că poate de asemenea să accepte amendamentul de compromis legat de administrarea trenurilor din transportul internaţional de marfă în cazul întreruperii reţelei. În rest, Parlamentul este suveran. Vă mulţumesc.

 
  
MPphoto
 

  Petr Duchoň, raportor. - (CS) Dezbaterea a demonstrat acordul relativ larg al spectrului politic. Pentru aceasta, doresc să mulţumesc atât raportorilor alternativi, cât şi tuturor celor care iau parte la discuţie. Cred că cele mai mari temeri apar din posibilitatea coliziunilor dintre trenurile de mărfuri şi trenurile de călători. Textul prezentat ţine cont de acest pericol şi acordă operatorilor suficientă flexibilitate pentru tratarea situaţiilor de criză. În ceea ce priveşte operaţiunile feroviare care funcţionează fără probleme, nu trebuie să existe conflicte şi nu are niciun sens să discutăm prioritatea unui mod de transport feroviar asupra altuia. Este deci doar o problemă de conflict care poate apărea în situaţii de criză, dar după cum am menţionat deja, chestiunea cea mai importantă este să lăsăm operatorilor feroviari suficientă putere, şi acest document face exact acest lucru.

 
  
MPphoto
 

  Preşedintele. - Dezbaterea este închisă.

Votul va avea loc mâine.

 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate