Előző 
 Következő 
PVTACRE
Viták
2009. április 22., Szerda - StrasbourgHL kiadás
 1.Az ülés megnyitása
 2.Dokumentumok benyújtása: lásd a jegyzőkönyvet
 3.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentése): lásd a jegyzőkönyvet
 4.Hitelminősítő intézetek - A jelentésekre és a dokumentációra vonatkozó kötelezettségek vállalatok egyesülése és szétválása esetén - Az életbiztosítás a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdése és gyakorlása (átdolgozás) (vita)
 5.Középtávú pénzügyi támogatási mechanizmus a tagállamok fizetési mérlegéhez - Középtávú pénzügyi támogatási mechanizmus a tagállamok fizetési mérlegéhez (vita)
 6.Szavazások órája
  6.1.A Parlament 2010-es üléseinek naptára
  6.2.Megállapodás az EK és Pakisztán között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről (A6-0188/2009, Paolo Costa)
  6.3.Csatlakozás az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának 61. számú előírásához (A6-0243/2009, Helmuth Markov)
  6.4.A lófélék mozgására és harmadik országból történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételek (kodifikált változat) (A6-0248/2009, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg)
  6.5.A mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikkekre alkalmazandó kereskedelmi szabályok (kodifikált szöveg) (A6-0249/2009, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg)
  6.6.a szociális biztonsági rendszerek koordinálása (A6-0207/2009, Jan Cremers)
  6.7.A szociális biztonsági rendszerek koordinálása: a végrehajtásra vonatkozó eljárások (A6-0204/2009, Jean Lambert)
  6.8.Európai mérésügyi kutatási program (A6-0221/2009, Erika Mann)
  6.9.A fát és fatermékeket forgalmazó piaci szereplők kötelezettségei (A6-0115/2009, Caroline Lucas)
  6.10.A minimális kőolaj- és/vagy kőolajtermék-készletezés (A6-0214/2009, Miloslav Ransdorf)
  6.11.A létfontosságú infrastruktúrák figyelmeztető információs hálózata (CIWIN) (A6-0228/2009, Luca Romagnoli)
  6.12.A közéleti személyiségek védelmére szolgáló európai hálózat (A6-0193/2009, Gérard Deprez)
  6.13.A gyapotágazatra vonatkozó nemzeti szerkezetátalakítási programok (A6-0200/2009, María Isabel Salinas García)
  6.14.Az Alpesi Egyezmény közlekedés területén történő végrehajtásáról szóló jegyzőkönyv (Közlekedési jegyzőkönyv) (A6-0219/2009, Reinhard Rack)
  6.15.2/2009. sz. költségvetés-módosítás (A6-0192/2009, Jutta Haug)
  6.16.3/2009. sz. költségvetés-módosítás (A6-0194/2009, Jutta Haug)
  6.17.Aldo Patriciello parlamenti mentelmi jogának fenntartása iránti kérelem (A6-0196/2009, Aloyzas Sakalas)
  6.18.Renato Brunetta képviselői mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelem (A6-0195/2009, Aloyzas Sakalas)
  6.19.Antonio Di Pietro képviselői mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (A6-0197/2009, Aloyzas Sakalas)
  6.20.Hannes Swoboda mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (A6-0190/2009, Klaus-Heiner Lehne)
  6.21.Az előcsatlakozási eszköz költségvetési végrehajtásának ellenőrzése (A6-0181/2009, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)
  6.22.A bírósági határozatok hatékony végrehajtása az Európai Unióban: az adósók vagyonának átláthatósága (A6-0252/2009, Neena Gill)
  6.23.2008. évi jelentés a Petíciós Bizottság tevékenységéről (A6-0232/2009, Mairead McGuinness)
  6.24.A férfiak és a nők közötti egyenlőség integrált megközelítése a bizottságok és küldöttségek munkája keretében (A6-0198/2009, Anna Záborská)
  6.25.A villamos energia belső piaca (A6-0216/2009, Eluned Morgan)
  6.26.A nemzeti energiapiaci szabályozó hatóságok együttműködését elősegítő ügynökség (A6-0235/2009, Giles Chichester)
  6.27.A hálózathoz való hozzáférés feltételei a villamos energia országhatárokon keresztül történő szállításához (A6-0213/2009, Alejo Vidal-Quadras)
  6.28.A földgáz belső piaca (A6-0238/2009, Antonio Mussa)
  6.29.A földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételei (A6-0237/2009, Atanas Paparizov)
  6.30.Az európai közigazgatások közötti átjárhatóság (ISA) (A6-0136/2009, Dragoş Florin David)
  6.31.A peszticidek kijuttatására szolgáló gépek (A6-0137/2009, Leopold Józef Rutowicz)
  6.32.A gumiabroncsok címkézése az üzemanyag-hatékonysággal összefüggésben (A6-0218/2009, Ivo Belet)
  6.33.A 717/2007/EK rendelet (mobiltelefonok) és a 2002/21/EK irányelv (elektronikus hírközlés) módosítása (A6-0138/2009, Adina-Ioana Vălean)
  6.34.A jelentésekre és a dokumentációra vonatkozó kötelezettségek vállalatok egyesülése és szétválása esetén (A6-0247/2009, Renate Weber)
  6.35.Az életbiztosítás a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdése és gyakorlása (átdolgozás) (A6-0413/2008, Peter Skinner)
  6.36.Átmeneti kereskedelmi megállapodás Türkmenisztánnal
  6.37.Ideiglenes kereskedelmi megállapodás Türkmenisztánnal (A6-0085/2006, Daniel Caspary)
  6.38.Közösségi nukleáris biztonsági keret (A6-0236/2009, Gunnar Hökmark)
  6.39.A közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer (A6-0253/2009, Raül Romeva i Rueda)
  6.40.A halászati erőforrások technikai intézkedések révén történő megóvása (A6-0206/2009, Cornelis Visser)
  6.41.Közös bevándorláspolitika Európa számára: elvek, fellépések és eszközök (A6-0251/2009, Simon Busuttil)
  6.42.A TEN-T politika jövöjéről szóló zöld könyv (A6-0224/2009, Eva Lichtenberger)
 7.A szavazáshoz fűzött indokolások
 8.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok: lásd a jegyzőkönyvet
 9.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása: lásd a jegyzőkönyvet
 10.Földrengés az olaszországi abruzzi régióban (vita)
 11.2007. évi mentesítés: Tanács (vita)
 12.A távolsági autóbuszos és autóbuszos szolgáltatások piacához való hozzáférés (átdolgozott verzió) - Tiszteletben tartandó feltételek a nemzetközi közúti fuvarozói szakma gyakorlásához - A Közösségen belüli közúti nemzetközi árufuvarozási piacra való bejutás (átdolgozás) (vita)
 13.A tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevő utasok jogai - Az autóbusszal közlekedő utasok jogai (vita)
 14.Kérdések órája (a Bizottsághoz intézett kérdések)
 15.A Parlament tagjai: lásd a jegyzőkönyvet
 16.Mandátumvizsgálat: lásd a jegyzőkönyvetDavid Martin
 17.A szerzői jog és egyes szomszédos jogok védelmi ideje (vita)
 18.A városi mobilitásra vonatkozó cselekvési terv (vita)
 19.Az intelligens közlekedési rendszerekre vonatkozó cselekvési terv - Az intelligens közlekedési rendszereknek a közúti közlekedés területén történő kiépítésére, valamint a más közlekedési módokhoz való kapcsolódására vonatkozó keret (vita)
 20.A Marco Polo II. program (vita)
 21.A versenyképes árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózat (vita)
 22.A következő ülésnap napirendje: lásd a jegyzőkönyvet
 23.Az ülés berekesztése
Viták
HL kiadás (919 kb)
 
Viták
HL kiadás (1992 kb)
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat