Preċedenti 
 Li jmiss 
MinutiVotazzjonijietVotazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijietTesti adottatiRapporti Verbatim
Rapporti verbatim tad-dibattiti
L-Erbgħa, 22 ta' April 2009 - StrasburguEdizzjoni riveduta
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dokumenti mressqa: ara l-Minuti
 3.Dibattiti dwar każijiet ta' vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u l-istat tad-dritt (tħabbir ta' mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet imressqa): ara l-minuti
 4.Aġenziji tal-Klassifikazzjoni tal-Kreditu - Rekwiżiti ta' rappurtar u dokumentazzjoni fil-każ tal-amalgamazzjoni u d-diviżjoni ta' kumpaniji - Attivitajiet tal-assigurazzjoni diretta u tar-Rijassigurazzjoni (tfassil mill-ġdid) (dibattitu)
 5.Mekkaniżmu ta' appoġġ finanzjarju fuq perjodu ta' żmien medju tal-bilanċi tal-pagamenti tal-Istati Membri - Mekkaniżmu ta' appoġġ finanzjarju fuq perjodu ta' żmien medju tal-bilanċi tal-pagamenti tal-Istati Membri (dibattitu)
 6.Ħin tal-votazzjonijiet
  6.1.Kalendarju tas-sessjonijiet tal-Parlament Ewropew - 2010
  6.2.Ftehima bejn il-KEwropea u l-Pakistan dwar ċerti aspetti tas-servizzi ta' l-ajru (A6-0188/2009, Paolo Costa)
  6.3.L-adeżjoni tal-Komunità Ewropea għar-Regolament Nru 61 tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti (A6-0243/2009, Helmuth Markov)
  6.4.Kundizzjonijiet tas-saħħa tal-annimali li jirregolaw il-moviment u l-importazzjoni minn pajjiżi terzi ta’ ekwidi (verżjoni kkodifikata) (A6-0248/2009, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg)
  6.5.Arranġamenti kummerċjali applikabbli għal ċerti oġġetti li jirriżultaw mill-ipproċessar tal-prodotti agrikoli (Verżjoni kkodifikata) (A6-0249/2009, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg)
  6.6.Koordinament tas-sistemi ta' sigurtà soċjali (A6-0207/2009, Jan Cremers)
  6.7.Koordinament tas-sistemi ta' sigurtà soċjali: modalitajiet ta' applikazzjoni (A6-0204/2009, Jean Lambert)
  6.8.Programm Ewropew ta' riċerka u ta' żvilupp dwar il-metroloġija (A6-0221/2009, Erika Mann)
  6.9.L-obbligi tal-operaturi li jqiegħdu fis-suq tal-Komunità l-injam u prodotti tal-injam (A6-0115/2009, Caroline Lucas)
  6.10.Ħażniet minimi ta' żejt mhux raffinat u/jew ta' prodotti petroliferi (A6-0214/2009, Miloslav Ransdorf)
  6.11.Netwerk Informattiv ta' Twissija dwar l-Infrastrutturi Kritiċi (CIWIN) (A6-0228/2009, Luca Romagnoli)
  6.12.Network Ewropew għall-Protezzjoni ta' Figuri Pubbliċi (A6-0193/2009, Gérard Deprez)
  6.13.Programmi nazzjonali ta' ristrutturazzjoni tas-settur tal-qoton (A6-0200/2009, María Isabel Salinas García)
  6.14.Protokoll dwar l-Implimentazzjoni tal-Konvenzjoni Alpina fil-qasam tat-Trasport (Protokoll dwar it-Trasport) (A6-0219/2009, Reinhard Rack)
  6.15.Baġit emendatarju Nru 2/2009 (A6-0192/2009, Jutta Haug)
  6.16.Baġit emendatorju Nru 3/2009 (A6-0194/2009, Jutta Haug)
  6.17.Talba ta' difiża tal-immunità ta' Aldo Patriciello (A6-0196/2009, Aloyzas Sakalas)
  6.18.Talba għad-difiża ta' l-immunità tal-Onorevoli Renato Brunetta (A6-0195/2009, Aloyzas Sakalas)
  6.19.Talba għal konsultazzjoni dwar l-immunità u l-privileġġi tas-Sur Antonio Di Pietro (A6-0197/2009, Aloyzas Sakalas)
  6.20.Talba ta' revoka tal-immunità tas-Sur Hannes Swoboda (A6-0190/2009, Klaus-Heiner Lehne)
  6.21.Kontroll tal-Implimentazzjoni Baġitarja tal-Istrument ta' Preadeżjoni (A6-0181/2009, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)
  6.22.Infurzar effettiv tas-sentenzi fl-UE: It-trasparenza ta' l-assi tad-debituri (A6-0252/2009, Neena Gill)
  6.23.Rapport annwali dwar il-Ħidma tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet 2008 (A6-0232/2009, Mairead McGuinness)
  6.24.Approċċ integrat għall-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa fil-qafas tal-ħidma tal-kummissjonijiet u d-delegazzjonijiet (A6-0198/2009, Anna Záborská)
  6.25.Suq intern fil-qasam ta' l-elettriku (A6-0216/2009, Eluned Morgan)
  6.26.Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi ta' l-Enerġija (A6-0235/2009, Giles Chichester)
  6.27.Aċċess għan-networks għall-bdil bejn il-fruntieri fl-elettriku (A6-0213/2009, Alejo Vidal-Quadras)
  6.28.Suq intern fil-gass naturali (A6-0238/2009, Antonio Mussa)
  6.29.Aċċess għan-netwerks ta' trażmissjoni tal-gass naturali (A6-0237/2009, Atanas Paparizov)
  6.30.Soluzzjonijiet ta' interoperabilità għall-Amministrazzjonijiet Pubbliċi Ewropej (ISA) (A6-0136/2009, Dragoş Florin David)
  6.31.Magni għall-applikazzjoni ta' pestiċidi (A6-0137/2009, Leopold Józef Rutowicz)
  6.32.Tikkettar tat-tajers fir-rigward tal-effiċjenza tal-fjuwil (A6-0218/2009, Ivo Belet)
  6.33.Emenda tar-Regolament (KE) Nru 717/2007 (telefonija mobbli) u tad-Direttiva 2002/21/KE (komunikazzjonijiet elettroniċi) (A6-0138/2009, Adina-Ioana Vălean)
  6.34.Rekwiżiti ta' rappurtar u dokumentazzjoni fil-każ tal-amalgamazzjoni u d-diviżjoni ta' kumpaniji (A6-0247/2009, Renate Weber)
  6.35.Attivitajiet tal-assigurazzjoni diretta u tar-Rijassigurazzjoni (tfassil mill-ġdid) (A6-0413/2008, Peter Skinner)
  6.36.Ftehim kummerċjali interim mat-Turkmenistan
  6.37.Ftehim kummerċjali interim mat-Turkmenistan (A6-0085/2006, Daniel Caspary)
  6.38.Qafas Komunitarju għas-sikurezza nukleari (A6-0236/2009, Gunnar Hökmark)
  6.39.Sistema Komunitarja ta' kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd (A6-0253/2009, Raül Romeva i Rueda)
  6.40.Il-konservazzjoni tar-riżorsi tas-sajd permezz ta’ miżuri tekniċi (A6-0206/2009, Cornelis Visser)
  6.41.Politika Komuni dwar l-Immigrazzjoni għall-Ewropa: Prinċipji, azzjonijiet u strumenti (A6-0251/2009, Simon Busuttil)
  6.42.Green Paper dwar il-futur tal-politika dwar it-TEN-T (A6-0224/2009, Eva Lichtenberger)
 7.Spegazzjonijiet tal-vot
 8.Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot: ara l-Minuti
 9.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta’ qabel: ara l-Minuti
 10.Terremot fir-reġjun tal-Abbruzzo fl-Italja (dibattitu)
 11.Kwittanza 2007: il-Kunsill (dibattitu)
 12.Aċċess għas-suq għas-servizzi tat-trasport bil-kowċ u b'tal-linja (tfassil mill-ġdid) - Kundizzjonijiet li għandhom jiġu rrispettati għall-eżerċizzju tal-professjoni tat-trasportatur bit-triq - Aċċess għas-suq tal-ġarr internazzjonali ta' prodotti fit-toroq (tfassil mill-ġdid) (dibattitu)
 13.Drittijiet tal-passiġġieri li jivvjaġġaw bil-baħar jew permezz tat-tbaħħir intern - Id-drittijiet tal-passiġġieri fit-trasport bix-xarabank u bil-kowċ (dibattitu)
 14.Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet lill-Kummissjoni)
 15.Kompożizzjoni tal-Parlament: ara l-Minuti
 16.Verifika tas-setgħat: ara l-Minuti
 17.It-terminu ta' protezzjoni tad-drittijiet tal-awtur u ta' ċerti drittijiet relatati (dibattitu)
 18.Il-Pjan ta' Azzjoni dwar il-Mobilità Urbana (dibattitu)
 19.Il-Pjan ta' Azzjoni għal Sistemi Intelliġenti ta' Trasport - Sistemi Intelliġenti tat-Trasport fil-qasam tat-trasport bit-triq u interkonnessjonijiet ma' modi oħra ta' trasport (dibattitu)
 20.Programm Marco Polo II (dibattitu)
 21.Netwerk ferrovjarju Ewropew għat-trasport tal-merkanzija kompetittiv (dibattitu)
 22.L-aġenda tas-seduta li jmiss: ara l-Minuti
 23.Għeluq tas-seduta
Rapporti verbatim tad-dibattiti
Edizzjoni riveduta (1216 kb)
 
Rapporti verbatim tad-dibattiti
Edizzjoni riveduta (1249 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza